0

De thi chon HSG

4 3 0
  • De thi chon HSG

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 00:18

Nếu bớt tử số đi 7 đơn vị và tăng mẫu lên 4 đơn vị thì sẽ đợc phân số nghịch đảo của phân số đã cho.. Tìm phân số đó.[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi chon HSG

Hình ảnh liên quan

a, Tứ giác AMNI là hình gì? Chứng minh. - De thi chon HSG

a.

Tứ giác AMNI là hình gì? Chứng minh Xem tại trang 1 của tài liệu.
Chứng minh đợc tứ giác AMNI là hình thang 0,5đ - De thi chon HSG

h.

ứng minh đợc tứ giác AMNI là hình thang 0,5đ Xem tại trang 3 của tài liệu.
Chứng minh đợc AN=MI, từ đó suy ra tứ giác AMNI là hình thang cân 0,5đ - De thi chon HSG

h.

ứng minh đợc AN=MI, từ đó suy ra tứ giác AMNI là hình thang cân 0,5đ Xem tại trang 3 của tài liệu.