0

Đề 133 chung cư đồ án tốt nghiệp đại học

499 3 0
  • Đề 133   chung cư đồ án tốt nghiệp đại học

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 23:15

SVTH: Nguyễn Trần Đức Ninh Báo cáo Thiết kế công trình LỜI CẢM ƠN Qua khoảng thời gian 4,5 năm học Khoa Xây Dựng & Điện, Trường Đại Học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, giúp đỡ tận tình Thầy, Cơ nỗ lực thân, em tích lũy cho số kiến thức để tham gia vào đội ngũ người làm công tác xây dựng sau Và thước đo kiến thức việc hồn thành tốt mơn học Thiết Kế Cơng Trình Đó thực thử thách lớn sinh viên em mà chưa giải khối lượng công việc lớn Hoàn thành đồ án lần thử thách em với cơng việc tính tốn phức tạp, gặp nhiều vướng mắc khó khăn Tuy nhiên hướng dẫn tận tình giáo viên hướng dẫn, đặc biệt Thầy Nguyễn Trọng Phước – Giảng viên hướng dẫn, giúp em hoàn thành đồ án Bên cạnh em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến nhóm đồ án, bạn có chia sẻ, góp ý thẳng thắn để em hồn thành đồ án Nhưng với kiến thức hạn hẹp mình, đồng thời chưa có kinh nghiệm tính tốn, nên đồ án thể khơng tránh khỏi sai sót Em kính mong tiếp tục bảo Thầy, Cô để em hoàn thiện kiến thức Cuối cùng, em xin chân thành cám ơn Thầy, Cô Khoa Xây Dựng Điện, Trường Đại học Mở Tp.HCM, gia đình em tạo điều kiện thuận lợi để em có thời gian tập trung vào làm Và cuối em xin chân thành cảm ơn Thầy Nguyễn Trọng Phước, người trực tiếp hướng dẫn, giúp em hồn thành đồ án Tp Hồ Chí Minh, tháng 03 năm 2016 Sinh viên thực Nguyễn Trần Đức Ninh SVTH: Nguyễn Trần Đức Ninh Báo cáo Thiết kế cơng trình MỤC LỤC KIẾN TRÚC GIỚI THIỆU VỀ CƠNG TRÌNH Loại cơng trình Cao độ tầng CÁC GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC CỦA CƠNG TRÌNH Mặt phân khu chức Hình khối Giải pháp mặt đứng Giải pháp giao thông cơng trình GIẢI PHÁP KỸ THUẬT Hệ thống điện Hệ thống nước Thơng gió – Chiếu sáng Phịng cháy – Thốt hiểm Chống sét Hệ thống thoát rác CƠ SỞ THIẾT KẾ CƠ SỞ TÍNH TỐN KẾT CẤU LỰA CHỌN GIẢI PHÁP KẾT CẤU PHẦN THÂN Phân tích lựa chọn giải pháp kết cấu phần thân Giải pháp kết cấu móng 12 GIẢI PHÁP VẬT LIỆU 12 Các yêu cầu vật liệu 12 Lớp bê tông bảo vệ 13 BỐ TRÍ HỆ KẾT CẤU CHỊU LỰC 14 Nguyên tắc bố trí hệ kết cấu 14 Báo cáo Thiết kế công trình SVTH: Nguyễn Trần Đức Ninh Lựa chọn sơ kích thước tiết diện cấu kiện 14 THIẾT KẾ KẾT CẤU SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH 22 THƠNG SỐ THIẾT KẾ 22 Tiêu chuẩn thiết kế 22 Vật liệu 22 MẶT BẰNG KẾT CẤU SÀN 22 XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG 23 Tải trọng thường xuyên trọng lượng thân lớp cấu tạo sàn 24 Tải trọng tường xây sàn 25 Hoạt tải tác dụng lên sàn 26 XÁC ĐỊNH NỘI LỰC VÀ TÍNH CỐT THÉP SÀN BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRA Ô BẢNG ĐƠN 28 Cơ sở lý thuyết 28 Xác định nội lực 28 Tính toán cốt thép 34 Kiểm tra độ võng 43 THIẾT KẾ CẦU THANG BỘ 53 SỐ LIỆU TÍNH TOÁN 53 Kích thước sơ 53 Vật liệu 54 Tải trọng 55 TÍNH TỐN BẢN THANG 57 Sơ đồ tính tốn 57 Tính cốt thép thang 59 TÍNH TỐN DẦM CHIẾU TỚI (DẦM CHÍNH) 61 Tải trọng 61 Sơ đồ tính 62 Báo cáo Thiết kế công trình SVTH: Nguyễn Trần Đức Ninh Tính cốt thép dọc dầm chiếu tới (dầm chính) 62 Tính cốt thép đai dầm chiếu tới (dầm chính) 64 THIẾT KẾ KHUNG TRỤC 65 MỞ ĐẦU 65 SỐ LIỆU TÍNH TỐN 65 Tiêu chuẩn thiết kế 65 Vật liệu thiết kế 65 SƠ ĐỒ TÍNH TỐN 66 Lựa chọn sơ đồ tính 66 Lựa chọn tiết diện thiết kế 66 TẢI TRỌNG TÍNH TỐN 67 Tĩnh tải 67 Hoạt tải tác dụng lên sàn 70 Tải trọng ngang (Tải trọng gió) 72 Tải trọng động đất 92 CÁC TRƯỜNG HỢP TỔ HỢP TẢI TRỌNG VÀ CẤU TRÚC TỔ HỢP 102 Các trường hợp tổ hợp tải trọng 102 Các trường hợp tổ hợp tải trọng trung gian 102 Các trường hợp tổ hợp tải trọng tính tốn 103 MƠ HÌNH CƠNG TRÌNH 104 TÍNH TỐN CỐT THÉP DẦM KHUNG TRỤC 137 Nội lực tổ hợp nội lực 137 Tính tốn cốt thép dọc 139 Tính tốn cốt thép đai 148 TÍNH TỐN CỐT THÉP CỘT KHUNG TRỤC 151 Tính toán cốt thép dọc cho cột 151 Tính thép đai cho cột 171 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH: Nguyễn Trần Đức Ninh Kiểm tra khả chịu lực cột biểu đồ tương tác 173 TÍNH TỐN CỐT THÉP VÁCH KHUNG TRỤC 187 Lý thuyết tính tốn 187 Áp dụng tính tốn lõi cơng trình (phần tử pier) 195 Kiểm tra khả chịu lực biểu đồ tương tác 202 THIẾT KẾ MÓNG KHUNG TRỤC 2, VÀ 207 GIỚI THIỆU CHUNG 207 ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT CƠNG TRÌNH 207 Địa tầng 207 Đánh giá tính chất đất 211 Đánh giá điều kiện thủy văn 211 CÁC CẶP NỘI LỰC DÙNG TRONG THIẾT KẾ MÓNG 212 Tải trọng tính tốn 212 Tải trọng tiêu chuẩn 214 Xác định tâm ảo cho móng M1 214 Xác định tâm ảo cho móng M2 216 CÁC GIẢ THUYẾT TÍNH TỐN 218 PHƯƠNG ÁN 1: THIẾT KẾ MÓNG CỌC LY TÂM ỨNG SUẤT TRƯỚC 219 Giới thiệu sơ lược cọc bêtông ly tâm ứng suất trước 219 Sơ chiều cao đài móng 222 Cấu tạo cọc đài cọc 223 Vật liệu đài cọc 223 Vật liệu cọc 223 Các hệ số làm việc thiết kế móng cọc có xét đến tác dụng tải trọng động đất 225 Xác định sức chịu tải cọc 227 Sức chịu tải cọc theo cường độ vật liệu 227 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH: Nguyễn Trần Đức Ninh Sức chịu tải cọc theo cường độ đất (Phụ lục G – TCVN 10304:2014) 230 Theo kết thí nghiệm xuyên động SPT (phụ lục G - TCVN 10304:2014) 233 Xác định sức chịu tải thiết kế 237 Kiểm tra cọc theo điều kiện cẩu lắp 238 Kiểm tra cọc theo điều kiện dựng cọc 239 TÍNH TỐN MĨNG M1 239 Xác định số lượng cọc 239 Chọn kích thước đài cọc bố trí cọc 239 Kiểm tra cọc làm việc theo nhóm 240 Kiểm tra lực tác dụng lên đầu cọc 241 Kiểm tra ổn định đất đáy khối móng quy ước 247 Kiểm tra độ lún móng khối quy ước 251 Kiểm tra cọc chịu tải trọng ngang (Phụ lục A TCVN 10304-20114) 252 Kiểm tra xuyên thủng đài móng M2 256 Tính toán cốt thép đài cọc 256 TÍNH TỐN MĨNG M2 259 Sơ chiều cao đài móng 259 Xác định sức chịu tải cọc 259 Xác định số lượng cọc 259 Chọn kích thước đài cọc bố trí cọc 260 Kiểm tra cọc làm việc theo nhóm 261 Kiểm tra lực tác dụng lên đầu cọc 261 Kiểm tra ổn định đất đáy khối móng quy ước 265 Kiểm tra độ lún móng khối quy ước 269 Kiểm tra cọc chịu tải trọng ngang (Phụ lục A TCVN 10304-20114) 270 Kiểm tra xuyên thủng đài móng M2 274 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH: Nguyễn Trần Đức Ninh Tính tốn cốt thép đài cọc 275 TÍNH TỐN MĨNG LÕI THANG 278 Sơ chiều cao đài móng 278 Các cặp nội lực dùng thiết kế móng lõi thang 278 Tải trọng tiêu chuẩn 279 Xác định sức chịu tải cọc 280 Xác định số lượng cọc 280 Chọn kích thước đài cọc bố trí cọc 280 Kiểm tra cọc làm việc theo nhóm 281 Kiểm tra phản lực đầu cọc 282 Kiểm tra ổn định đất đáy khối móng quy ước 285 Kiểm tra độ lún móng khối quy ước 289 Kiểm tra cọc chịu tải trọng ngang (Phụ lục A TCVN 10304-20114) 290 Kiểm tra cắt đài móng 293 Tính tốn cốt thép đài cọc 294 PHƯƠNG ÁN 2: THIẾT KẾ MÓNG CỌC KHOAN NHỒI 297 Giới thiệu sơ lược móng cọc khoan nhồi 297 Đặc điểm 297 Ưu nhược điểm phương án móng cọc khoan nhồi 297 Sơ chiều cao đài móng 298 Cấu tạo cọc 298 Các hệ số làm việc thiết kế móng cọc có xét đến tác dụng tải trọng động đất 299 Xác định sức chịu tải cọc 301 Sức chịu tải cọc theo cường độ vật liệu (TCVN 10304:2012) 301 Sức chịu tải cọc theo cường độ đất (phụ lục G - TCVN 10304:2014) 302 Theo kết thí nghiệm xuyên động SPT (phụ lục G - TCVN 10304:2014) 306 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH: Nguyễn Trần Đức Ninh Xác định sức chịu tải thiết kế 309 TÍNH TỐN MĨNG M1 310 Xác định số lượng cọc 310 Chọn kích thước đài cọc bố trí cọc 310 Kiểm tra cọc làm việc theo nhóm 311 Kiểm tra lực tác dụng lên đầu cọc 312 Kiểm tra ổn định đất đáy khối móng quy ước 316 Kiểm tra độ lún móng khối quy ước 320 Kiểm tra cọc chịu tải trọng ngang (Phụ lục A TCVN 10304-20114) 321 Kiểm tra xuyên thủng đài móng 325 Tính tốn cốt thép đài cọc 325 TÍNH TỐN MĨNG M2 326 Xác định số lượng cọc 326 Chọn kích thước đài cọc bố trí cọc 326 Kiểm tra cọc làm việc theo nhóm 327 Kiểm tra lực tác dụng lên đầu cọc 327 Kiểm tra ổn định đất đáy khối móng quy ước 330 Kiểm tra độ lún móng khối quy ước 334 Kiểm tra cọc chịu tải trọng ngang (Phụ lục A TCVN 10304-20114) 335 Kiểm tra xuyên thủng đài móng 339 Tính tốn cốt thép đài cọc 339 TÍNH TỐN MĨNG LÕI THANG 339 Sơ chiều cao đài móng 339 Xác định sức chịu tải cọc 340 Xác định số lượng cọc 340 Chọn kích thước đài cọc bố trí cọc 340 Kiểm tra cọc làm việc theo nhóm 341 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH: Nguyễn Trần Đức Ninh Kiểm tra phản lực đầu cọc 342 Kiểm tra ổn định đất đáy khối móng quy ước 344 Kiểm tra độ lún móng khối quy ước 348 Kiểm tra cọc chịu tải trọng ngang (Phụ lục A TCVN 10304-20114) 349 Kiểm tra cắt đài móng 353 Tính tốn cốt thép đài cọc 354 SO SÁNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN MÓNG 357 So sánh tiêu kết cấu 357 So sánh chi phí vật liệu làm móng 358 So sánh điều kiện thi công thời gian thi công 359 Các điều kiện khác 361 Lựa chọn phương án móng 361 KIỂM TRA ỔN ĐỊNH TỔNG THỂ 363 Kiểm tra chuyển vị ngang đỉnh cơng trình 363 Kiểm tra lật 363 Moment gây lật 363 Moment chống lật 364 TÀI LIỆU THAM KHẢO 366 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH: Nguyễn Trần Đức Ninh KIẾN TRÚC GIỚI THIỆU VỀ CƠNG TRÌNH Loại cơng trình Theo PHỤ LỤC 1: PHÂN CẤP, PHÂN LOẠI CƠNG TRÌNH XÂY DỰNG (Ban hành kèm theo Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 Chính phủ): Cơng trình chung cư thuộc cơng trình dân dụng cấp (chiều cao – 19 tầng tổng diện tích sàn 5000 – 10000m2 ) Cao độ tầng - Tầng ±0.000 m - Lầu +4.000 m - Lầu +7.300 m - Lầu +10.600 m - Lầu +13.900 m - Lầu +17.200 m - Lầu +20.500 m - Lầu +23.800 m - Lầu +27.100 m - Lầu +30.400 m - Lầu 10 +33.700 m - Lầu 11 +37.000 m - Lầu 12 +40.300m - Lầu 13 +43.600 m - Tầng thượng +46.900 m - Mái +50.200 m Chương 1: Kiến Trúc Trang SVTH: Nguyễn Trần Đức Ninh Báo cáo Thiết kế công trình LAU P1 COMB12 Top -8773.88 453.79 -37.92 -108.636 10.745 -734.36 LAU P1 COMB12 Bottom -9084.24 453.79 -37.92 -108.636 -114.396 763.142 LAU P1 COMB13 Top -8773.61 453.79 237.25 692.501 110.085 -734.354 LAU P1 COMB13 Bottom -9083.98 453.79 237.25 692.501 893.011 763.139 LAU P1 COMB14 Top -8835.33 662.08 -0.01 -0.155 3.524 -890.583 LAU P1 COMB14 Bottom -9145.69 662.08 -0.01 -0.155 3.372 1144.981 LAU P1 COMB15 Top -8494.16 416.39 0.03 0.051 2.66 -428.821 LAU P1 COMB15 Bottom -8804.53 416.39 0.03 0.051 2.671 795.936 LAU P1 COMB16 Top -9264.65 496.55 -37.93 -108.652 10.937 -855.17 LAU P1 COMB16 Bottom -9575.02 496.55 -37.93 -108.652 -114.217 783.437 LAU P1 COMB17 Top -9264.39 496.55 237.25 692.486 110.277 -855.163 LAU P1 COMB17 Bottom -9574.75 496.55 237.25 692.486 893.19 783.433 LAU P1 COMB18 Top -9326.1 704.84 -0.02 -0.17 3.716 -1011.392 LAU P1 COMB18 Bottom -9636.47 704.84 -0.02 -0.17 3.551 1165.276 LAU P1 COMB19 Top -8984.94 459.14 0.03 0.036 2.852 -549.63 LAU P1 COMB19 Bottom -9295.3 459.14 0.03 0.036 2.85 816.231 LAU P1 COMB20 MAX Top -8368.04 634.76 971.92 2847.768 564.405 -587.768 LAU P1 COMB20 MAX Bottom -8678.41 634.76 971.92 2847.768 3771.731 1169.583 LAU P1 COMB20 MIN Top -8867.98 243.63 -971.97 -2848.13 -559.258 -925.131 LAU P1 COMB20 MIN Bottom -9178.34 243.63 -971.97 -2848.13 -3766.765 216.211 LAU P1 COMB21 MAX Top -7784.78 1091.08 291.56 854.204 171.136 -194.177 LAU P1 COMB21 MAX Bottom -8095.15 1091.08 291.56 854.204 1133.259 2281.851 LAU P1 COMB21 MIN Top -9451.24 -212.69 -291.61 -854.566 -165.989 -1318.722 LAU P1 COMB21 MIN Bottom -9761.6 -212.69 -291.61 -854.566 -1128.293 -896.056 LAU P1 COMB22 MAX Top -8208.33 620.34 971.91 2847.739 564.25 -578.678 LAU P1 COMB22 MAX Bottom -8518.7 620.34 971.91 2847.739 3771.543 1131.08 LAU P1 COMB22 MIN Top -8708.27 229.21 -971.98 -2848.16 -559.412 -916.042 LAU P1 COMB22 MIN Bottom -9018.64 229.21 -971.98 -2848.16 -3766.953 177.707 LAU P1 COMB23 MAX Top -8204.45 620.51 971.92 2847.773 564.341 -547.498 LAU P1 COMB23 MAX Bottom -8514.81 620.51 971.92 2847.773 3771.672 1162.818 LAU P1 COMB23 MIN Top -8704.39 229.38 -971.97 -2848.12 -559.322 -884.861 LAU P1 COMB23 MIN Bottom -9014.75 229.38 -971.97 -2848.12 -3766.825 209.446 Phụ lục Trang 112 SVTH: Nguyễn Trần Đức Ninh Báo cáo Thiết kế cơng trình LAU P1 COMB24 MAX Top -7621.19 1076.83 291.56 854.209 171.072 -153.907 LAU P1 COMB24 MAX Bottom -7931.56 1076.83 291.56 854.209 1133.199 2275.086 LAU P1 COMB24 MIN Top -9287.64 -226.94 -291.61 -854.56 -166.053 -1278.452 LAU P1 COMB24 MIN Bottom -9598.01 -226.94 -291.61 -854.56 -1128.352 -902.821 LAU P1 COMB25 MAX Top -7625.08 1076.66 291.55 854.175 170.981 -185.087 LAU P1 COMB25 MAX Bottom -7935.44 1076.66 291.55 854.175 1133.071 2243.347 LAU P1 COMB25 MIN Top -9291.53 -227.11 -291.62 -854.595 -166.143 -1309.633 LAU P1 COMB25 MIN Bottom -9601.89 -227.11 -291.62 -854.595 -1128.481 -934.56 LAU P1 COMB1 Top -9854.31 443.6 -0.03 -0.185 2.352 -716.484 LAU P1 COMB1 Bottom -10164.6 443.6 -0.03 -0.185 2.239 747.398 LAU P1 COMB2 Top -9941.62 444.09 0.01 -0.031 2.755 -822.637 LAU P1 COMB2 Bottom -10251.9 444.09 0.01 -0.031 2.8 642.869 LAU P1 COMB3 Top -10499.5 489.8 0.01 -0.045 2.941 -849.204 LAU P1 COMB3 Bottom -10809.9 489.8 0.01 -0.045 2.974 767.138 LAU P1 COMB4 Top -9296.41 397.89 -54.64 -162.07 -66.221 -689.918 LAU P1 COMB4 Bottom -9606.78 397.89 -54.64 -162.07 -246.526 623.131 LAU P1 COMB5 Top -9296.12 397.89 303.75 904.475 679.818 -689.913 LAU P1 COMB5 Bottom -9606.49 397.89 303.75 904.475 1682.207 623.128 LAU P1 COMB6 Top -9374.82 673.21 -0.04 -0.201 2.81 -520.382 LAU P1 COMB6 Bottom -9685.19 673.21 -0.04 -0.201 2.599 1701.22 LAU P1 COMB7 Top -8940.54 341.04 -0.034 2.021 -596.229 LAU P1 COMB7 Bottom -9250.91 341.04 -0.034 1.944 529.197 LAU P1 COMB8 Top -9798.56 439.03 -49.18 -145.893 -59.214 -713.828 LAU P1 COMB8 Bottom -10108.9 439.03 -49.18 -145.893 -221.51 734.973 LAU P1 COMB9 Top -9798.3 439.03 273.37 813.998 612.22 -713.823 LAU P1 COMB9 Bottom -10108.6 439.03 273.37 813.998 1514.349 734.97 LAU P1 COMB10 Top -9869.14 686.82 -0.04 -0.211 2.913 -561.246 LAU P1 COMB10 Bottom -10179.5 686.82 -0.04 -0.211 2.703 1705.254 LAU P1 COMB11 Top -9478.28 387.86 -0.06 2.203 -629.508 LAU P1 COMB11 Bottom -9788.64 387.86 -0.06 2.113 650.433 LAU P1 COMB12 Top -9877.14 439.47 -49.14 -145.754 -58.852 -809.366 LAU P1 COMB12 Bottom -10187.5 439.47 -49.14 -145.754 -221.005 640.897 LAU P1 COMB13 Top -9876.88 439.47 273.42 814.136 612.583 -809.361 LAU P1 COMB13 Bottom -10187.2 439.47 273.42 814.136 1514.854 640.894 LAU P1 COMB14 Top -9947.71 687.26 -0.073 3.276 -656.784 LAU P1 COMB14 Bottom -10258.1 687.26 -0.073 3.208 1611.177 LAU P1 COMB15 Top -9556.86 388.3 0.04 0.078 2.565 -725.046 Phụ lục Trang 113 SVTH: Nguyễn Trần Đức Ninh Báo cáo Thiết kế cơng trình LAU P1 COMB15 Bottom -9867.22 388.3 0.04 0.078 2.618 556.356 LAU P1 COMB16 Top -10379.3 480.61 -49.14 -145.767 -58.684 -833.276 LAU P1 COMB16 Bottom -10689.6 480.61 -49.14 -145.767 -220.848 752.739 LAU P1 COMB17 Top -10379 480.61 273.41 814.123 612.75 -833.271 LAU P1 COMB17 Bottom -10689.4 480.61 273.41 814.123 1515.011 752.737 LAU P1 COMB18 Top -10449.8 728.4 -0.085 3.443 -680.694 LAU P1 COMB18 Bottom -10760.2 728.4 -0.085 3.365 1723.02 LAU P1 COMB19 Top -10059 429.44 0.04 0.065 2.733 -748.956 LAU P1 COMB19 Bottom -10369.3 429.44 0.04 0.065 2.775 668.199 LAU P1 COMB20 MAX Top -9371.34 650.46 1093.41 3259.154 2676.18 -464.532 LAU P1 COMB20 MAX Bottom -9681.71 650.46 1093.41 3259.154 6284.436 1681.993 LAU P1 COMB20 MIN Top -9943.31 200.47 -1093.4 -3259.42 -2671.384 -1010.874 LAU P1 COMB20 MIN Bottom -10253.6 200.47 -1093.4 -3259.42 -6279.761 -349.33 LAU P1 COMB21 MAX Top -8704.06 1175.46 328.01 977.653 804.535 172.868 LAU P1 COMB21 MAX Bottom -9014.42 1175.46 328.01 977.653 1886.967 4051.87 LAU P1 COMB21 MIN Top -10610.6 -324.53 -328.05 -977.919 -799.738 -1648.274 LAU P1 COMB21 MIN Bottom -10920.9 -324.53 -328.05 -977.919 -1882.293 -2719.207 LAU P1 COMB22 MAX Top -9177.77 636.6 1093.4 3259.112 2676.003 -424.716 LAU P1 COMB22 MAX Bottom -9488.13 636.6 1093.4 3259.112 6284.215 1676.071 LAU P1 COMB22 MIN Top -9749.73 186.61 -1093.4 -3259.46 -2671.56 -971.058 LAU P1 COMB22 MIN Bottom -10060.1 186.61 -1093.4 -3259.46 -6279.982 -355.252 LAU P1 COMB23 MAX Top -9203.96 636.75 1093.41 3259.158 2676.124 -456.562 LAU P1 COMB23 MAX Bottom -9514.32 636.75 1093.41 3259.158 6284.383 1644.712 LAU P1 COMB23 MIN Top -9775.92 186.76 -1093.4 -3259.41 -2671.44 -1002.904 LAU P1 COMB23 MIN Bottom -10086.2 186.76 -1093.4 -3259.41 -6279.813 -386.611 LAU P1 COMB24 MAX Top -8536.67 1161.74 328.01 977.657 804.479 180.838 LAU P1 COMB24 MAX Bottom -8847.04 1161.74 328.01 977.657 1886.915 4014.589 LAU P1 COMB24 MIN Top -10443.2 -338.24 -328.05 -977.915 -799.794 -1640.304 LAU P1 COMB24 MIN Bottom -10753.5 -338.24 -328.05 -977.915 -1882.345 -2756.488 Phụ lục Trang 114 SVTH: Nguyễn Trần Đức Ninh Báo cáo Thiết kế cơng trình LAU P1 COMB25 MAX Top -8510.48 1161.6 328 977.611 804.358 212.684 LAU P1 COMB25 MAX Bottom -8820.84 1161.6 328 977.611 1886.747 4045.948 LAU P1 COMB25 MIN Top -10417 -338.39 -328.06 -977.961 -799.915 -1608.458 LAU P1 COMB25 MIN Bottom -10727.3 -338.39 -328.06 -977.961 -1882.513 -2725.13 LAU P1 COMB1 Top -10953.1 428.42 -0.03 -0.157 2.175 -798.357 LAU P1 COMB1 Bottom -11263.5 428.42 -0.03 -0.157 2.079 615.433 LAU P1 COMB2 Top -10941.5 428.74 0.04 0.067 2.714 -694.3 LAU P1 COMB2 Bottom -11251.9 428.74 0.04 0.067 2.841 720.537 LAU P1 COMB3 Top -11610.1 472.57 0.04 0.055 2.878 -822.935 LAU P1 COMB3 Bottom -11920.4 472.57 0.04 0.055 2.995 736.561 LAU P1 COMB4 Top -10284.6 384.59 -68.29 -208.443 -185.688 -669.723 LAU P1 COMB4 Bottom -10595 384.59 -68.29 -208.443 -411.058 599.412 LAU P1 COMB5 Top -10284.3 384.59 340.49 1035.052 1381.113 -669.719 LAU P1 COMB5 Bottom -10594.7 384.59 340.49 1035.052 2504.732 599.409 LAU P1 COMB6 Top -10373.2 698.69 -0.03 -0.168 2.549 157.256 LAU P1 COMB6 Bottom -10683.6 698.69 -0.03 -0.168 2.382 2462.922 LAU P1 COMB7 Top -9884.42 311.46 -0.046 1.89 -705.692 LAU P1 COMB7 Bottom -10194.7 311.46 -0.046 1.822 322.142 LAU P1 COMB8 Top -10886.3 424.04 -61.47 -187.624 -166.77 -785.494 LAU P1 COMB8 Bottom -11196.7 424.04 -61.47 -187.624 -369.621 613.833 LAU P1 COMB9 Top -10886.1 424.04 306.44 931.521 1243.351 -785.491 LAU P1 COMB9 Bottom -11196.4 424.04 306.44 931.521 2254.59 613.831 LAU P1 COMB10 Top -10966.1 706.73 -0.03 -0.176 2.643 -41.213 LAU P1 COMB10 Bottom -11276.5 706.73 -0.03 -0.176 2.475 2290.993 LAU P1 COMB11 Top -10526.1 358.23 -0.01 -0.066 2.05 -817.866 LAU P1 COMB11 Bottom -10836.5 358.23 -0.01 -0.066 1.971 364.29 LAU P1 COMB12 Top -10875.8 424.32 -61.41 -187.422 -166.285 -691.843 LAU P1 COMB12 Bottom -11186.2 424.32 -61.41 -187.422 -368.936 708.426 LAU P1 COMB13 Top -10875.6 424.32 306.5 931.723 1243.836 -691.839 LAU P1 COMB13 Bottom -11185.9 424.32 306.5 931.723 2255.275 708.424 LAU P1 COMB14 Top -10955.6 707.01 0.03 0.025 3.128 52.438 LAU P1 COMB14 Bottom -11266 707.01 0.03 0.025 3.161 2385.586 LAU P1 COMB15 Top -10515.6 358.51 0.05 0.135 2.535 -724.215 LAU P1 COMB15 Bottom -10826 358.51 0.05 0.135 2.657 458.884 LAU P1 COMB16 Top -11477.6 463.78 -61.41 -187.433 -166.138 -807.614 LAU P1 COMB16 Bottom -11787.9 463.78 -61.41 -187.433 -368.797 722.848 LAU P1 COMB17 Top -11477.3 463.78 306.49 931.712 1243.984 -807.611 LAU P1 COMB17 Bottom -11787.7 463.78 306.49 931.712 2255.414 722.846 LAU P1 COMB18 Top -11557.3 746.47 0.02 0.015 3.276 -63.333 Phụ lục Trang 115 SVTH: Nguyễn Trần Đức Ninh Báo cáo Thiết kế cơng trình LAU P1 COMB18 Bottom -11867.7 746.47 0.02 0.015 3.299 2400.008 LAU P1 COMB19 Top -11117.4 397.97 0.05 0.125 2.683 -839.986 LAU P1 COMB19 Bottom -11427.7 397.97 0.05 0.125 2.795 473.305 LAU P1 COMB20 MAX Top -10361.1 659.16 1194.65 3628.444 5230.557 100.946 LAU P1 COMB20 MAX Bottom -10671.4 659.16 1194.65 3628.444 9172.904 2276.17 LAU P1 COMB20 MIN Top -11003.4 162.81 -1194.6 -3628.61 -5226.015 -1532.319 LAU P1 COMB20 MIN Bottom -11313.7 162.81 -1194.6 -3628.61 -9168.412 -995.06 LAU P1 COMB21 MAX Top -9611.76 1238.24 358.39 1088.474 1570.758 2006.423 LAU P1 COMB21 MAX Bottom -9922.13 1238.24 358.39 1088.474 2753.443 6092.604 LAU P1 COMB21 MIN Top -11752.7 -416.27 -358.41 -1088.64 -1566.215 -3437.796 LAU P1 COMB21 MIN Bottom -12063.1 -416.27 -358.41 -1088.64 -2748.952 -4811.494 LAU P1 COMB22 MAX Top -10164 645.91 1194.63 3628.38 5230.346 108.32 LAU P1 COMB22 MAX Bottom -10474.3 645.91 1194.63 3628.38 9172.629 2239.831 LAU P1 COMB22 MIN Top -10806.3 149.56 -1194.6 -3628.67 -5226.226 -1524.946 LAU P1 COMB22 MIN Bottom -11116.6 149.56 -1194.6 -3628.67 -9168.687 -1031.398 LAU P1 COMB23 MAX Top -10160.5 646.01 1194.65 3628.448 5230.508 139.537 LAU P1 COMB23 MAX Bottom -10470.8 646.01 1194.65 3628.448 9172.858 2271.362 LAU P1 COMB23 MIN Top -10802.8 149.66 -1194.6 -3628.61 -5226.064 -1493.729 LAU P1 COMB23 MIN Bottom -11113.1 149.66 -1194.6 -3628.61 -9168.458 -999.867 LAU P1 COMB24 MAX Top -9411.19 1225.09 358.39 1088.477 1570.708 2045.013 LAU P1 COMB24 MAX Bottom -9721.55 1225.09 358.39 1088.477 2753.397 6087.796 LAU P1 COMB24 MIN Top -11552.1 -429.42 -358.4 -1088.64 -1566.265 -3399.205 LAU P1 COMB24 MIN Bottom -11862.5 -429.42 -358.4 -1088.64 -2748.998 -4816.301 LAU P1 COMB25 MAX Top -9414.68 1224.99 358.37 1088.41 1570.547 2013.796 LAU P1 COMB25 MAX Bottom -9725.05 1224.99 358.37 1088.41 2753.169 6056.265 LAU P1 COMB25 MIN Top -11555.6 -429.52 -358.42 -1088.70 -1566.426 -3430.422 LAU P1 COMB25 MIN Bottom -11866 -429.52 -358.42 -1088.70 -2749.227 -4847.832 Phụ lục Trang 116 SVTH: Nguyễn Trần Đức Ninh Báo cáo Thiết kế cơng trình LAU P1 COMB1 Top -11937.7 411.96 -0.03 -0.153 2.033 -672.666 LAU P1 COMB1 Bottom -12248.1 411.96 -0.03 -0.153 1.933 686.794 LAU P1 COMB2 Top -12026 412.15 0.07 0.22 2.776 -778.378 LAU P1 COMB2 Bottom -12336.4 412.15 0.07 0.22 2.993 581.717 LAU P1 COMB3 Top -12704.2 453.92 0.06 0.21 2.922 -799.238 LAU P1 COMB3 Bottom -13014.5 453.92 0.06 0.21 3.131 698.713 LAU P1 COMB4 Top -11259.6 370.18 -84.2 -261.03 -352.614 -651.806 LAU P1 COMB4 Bottom -11570 370.18 -84.2 -261.03 -630.483 569.799 LAU P1 COMB5 Top -11259.3 370.18 380.93 1173.03 2222.469 -651.802 LAU P1 COMB5 Bottom -11569.7 370.18 380.93 1173.03 3479.526 569.797 LAU P1 COMB6 Top -11358.3 740.16 -0.03 -0.16 2.346 971.678 LAU P1 COMB6 Bottom -11668.3 740.16 -0.03 -0.16 2.195 3414.203 LAU P1 COMB7 Top -10817.1 274.78 -0.01 -0.072 1.784 -871.99 LAU P1 COMB7 Bottom -11127.4 274.78 -0.01 -0.072 1.705 34.776 LAU P1 COMB8 Top -11870 407.78 -75.79 -234.95 -317.032 -670.58 LAU P1 COMB8 Bottom -12180.3 407.78 -75.79 -234.95 -567.131 675.095 LAU P1 COMB9 Top -11869.7 407.78 342.83 1055.704 2000.542 -670.577 LAU P1 COMB9 Bottom -12180.1 407.78 342.83 1055.704 3131.877 675.094 LAU P1 COMB10 Top -11958.8 740.76 -0.03 -0.167 2.431 790.555 LAU P1 COMB10 Bottom -12269.2 740.76 -0.03 -0.167 2.279 3235.059 LAU P1 COMB11 Top -11471.7 321.92 -0.01 -0.087 1.926 -868.746 LAU P1 COMB11 Bottom -11782 321.92 -0.01 -0.087 1.839 193.575 LAU P1 COMB12 Top -11949.4 407.95 -75.7 -234.614 -316.364 -765.721 LAU P1 COMB12 Bottom -12259.8 407.95 -75.7 -234.614 -566.177 580.526 LAU P1 COMB13 Top -11949.2 407.95 342.92 1056.04 2001.211 -765.718 LAU P1 COMB13 Bottom -12259.5 407.95 342.92 1056.04 3132.831 580.525 LAU P1 COMB14 Top -12038.2 740.93 0.05 0.169 3.1 695.414 LAU P1 COMB14 Bottom -12348.6 740.93 0.05 0.169 3.233 3140.49 LAU P1 COMB15 Top -11551.1 322.09 0.07 0.248 2.595 -963.887 LAU P1 COMB15 Bottom -11861.5 322.09 0.07 0.248 2.792 99.006 LAU P1 COMB16 Top -12559.8 445.55 -75.7 -234.622 -316.232 -784.496 LAU P1 COMB16 Bottom -12870.1 445.55 -75.7 -234.622 -566.053 685.823 LAU P1 COMB17 Top -12559.5 445.55 342.91 1056.032 2001.342 -784.493 LAU P1 COMB17 Bottom -12869.9 445.55 342.91 1056.032 3132.955 685.821 LAU P1 COMB18 Top -12648.6 778.53 0.05 0.16 3.231 676.64 LAU P1 COMB18 Bottom -12958.9 778.53 0.05 0.16 3.357 3245.787 LAU P1 COMB19 Top -12161.5 359.69 0.07 0.24 2.726 -982.662 LAU P1 COMB19 Bottom -12471.8 359.69 0.07 0.24 2.916 204.303 LAU P1 COMB20 MAX Top -11338.5 678.08 1302.3 4003.172 8191.035 751.078 LAU P1 COMB20 MAX Bottom -11648.9 678.08 1302.3 4003.172 12488.619 2988.739 Phụ lục Trang 117 SVTH: Nguyễn Trần Đức Ninh Báo cáo Thiết kế cơng trình LAU P1 COMB20 MIN Top -12047.4 112.53 -1302.3 -4003.24 -8186.639 -2143.148 LAU P1 COMB20 MIN Bottom -12357.8 112.53 -1302.3 -4003.24 -12484.22 -1771.794 LAU P1 COMB21 MAX Top -10511.6 1337.88 390.69 1200.925 2458.849 4127.676 LAU P1 COMB21 MAX Bottom -10822 1337.88 390.69 1200.925 3748.123 8542.694 LAU P1 COMB21 MIN Top -12874.3 -547.27 -390.69 -1201 -2454.454 -5519.746 LAU P1 COMB21 MIN Bottom -13184.7 -547.27 -390.69 -1201 -3743.731 -7325.749 LAU P1 COMB22 MAX Top -11108.6 665.49 1302.27 4003.063 8190.768 789.05 LAU P1 COMB22 MAX Bottom -11419 665.49 1302.27 4003.063 12488.26 2985.163 LAU P1 COMB22 MIN Top -11817.4 99.94 -1302.3 -4003.35 -8186.906 -2105.177 LAU P1 COMB22 MIN Bottom -12127.8 99.94 -1302.3 -4003.35 -12484.58 -1775.37 LAU P1 COMB23 MAX Top -11135.1 665.55 1302.3 4003.175 8190.991 757.336 LAU P1 COMB23 MAX Bottom -11445.5 665.55 1302.3 4003.175 12488.578 2953.64 LAU P1 COMB23 MIN Top -11843.9 100 -1302.3 -4003.24 -8186.683 -2136.89 LAU P1 COMB23 MIN Bottom -12154.3 100 -1302.3 -4003.24 -12484.26 -1806.893 LAU P1 COMB24 MAX Top -10308.1 1325.35 390.69 1200.928 2458.806 4133.934 LAU P1 COMB24 MAX Bottom -10618.5 1325.35 390.69 1200.928 3748.082 8507.595 LAU P1 COMB24 MIN Top -12670.9 -559.81 -390.69 -1200.99 -2454.497 -5513.488 LAU P1 COMB24 MIN Bottom -12981.2 -559.81 -390.69 -1200.99 -3743.772 -7360.848 LAU P1 COMB25 MAX Top -10281.7 1325.29 390.66 1200.816 2458.583 4165.647 LAU P1 COMB25 MAX Bottom -10592 1325.29 390.66 1200.816 3747.764 8539.118 LAU P1 COMB25 MIN Top -12644.4 -559.86 -390.72 -1201.11 -2454.72 -5481.774 LAU P1 COMB25 MIN Bottom -12954.8 -559.86 -390.72 -1201.11 -3744.09 -7329.325 LAU P1 COMB1 Top -13005 391.37 -0.05 -0.21 1.91 -756.75 LAU P1 COMB1 Bottom -13315.4 391.37 -0.05 -0.21 1.761 534.779 LAU P1 COMB2 Top -12994.2 391.18 0.16 0.438 2.959 -652.999 LAU P1 COMB2 Bottom -13304.6 391.18 0.16 0.438 3.472 637.902 LAU P1 COMB3 Top -13779.6 430.62 0.15 0.431 3.09 -775.528 LAU P1 COMB3 Bottom -14090 430.62 0.15 0.431 3.598 645.534 Phụ lục Trang 118 SVTH: Nguyễn Trần Đức Ninh Báo cáo Thiết kế cơng trình LAU P1 COMB4 Top -12219.7 351.93 -100.52 -313.337 -576.663 -634.221 LAU P1 COMB4 Bottom -12530.0 351.93 -100.52 -313.337 -908.374 527.148 LAU P1 COMB5 Top -12219.4 351.93 418.74 1297.648 3226.885 -634.218 LAU P1 COMB5 Bottom -12529.8 351.93 418.74 1297.648 4608.712 527.147 LAU P1 COMB6 Top -12327.7 788.81 -0.05 -0.215 2.178 1992.396 LAU P1 COMB6 Bottom -12638.1 788.81 -0.05 -0.215 1.993 4595.463 LAU P1 COMB7 Top -11738.9 229.07 -0.03 -0.153 1.688 -1115.759 LAU P1 COMB7 Bottom -12049.3 229.07 -0.03 -0.153 1.554 -359.832 LAU P1 COMB8 Top -12926.5 387.43 -90.47 -282.03 -518.7 -744.497 LAU P1 COMB8 Bottom -13236.9 387.43 -90.47 -282.03 -817.26 534.017 LAU P1 COMB9 Top -12926.3 387.43 376.86 1167.857 2904.493 -744.495 LAU P1 COMB9 Bottom -13236.6 387.43 376.86 1167.857 4148.118 534.016 LAU P1 COMB10 Top -13023.8 780.62 -0.05 -0.219 2.257 1619.458 LAU P1 COMB10 Bottom -13334.1 780.62 -0.05 -0.219 2.071 4195.501 LAU P1 COMB11 Top -12493.8 276.85 -0.03 -0.164 1.816 -1177.881 LAU P1 COMB11 Bottom -12804.2 276.85 -0.03 -0.164 1.675 -264.265 LAU P1 COMB12 Top 12916.84 387.26 -90.29 -281.447 -517.757 -651.121 LAU P1 COMB12 Bottom -13227.2 387.26 -90.29 -281.447 -815.72 626.827 LAU P1 COMB13 Top -12916.5 387.26 377.04 1168.44 2905.437 -651.119 LAU P1 COMB13 Bottom -13226.9 387.26 377.04 1168.44 4149.658 626.826 LAU P1 COMB14 Top -13014.0 780.45 0.13 0.363 3.2 1712.834 LAU P1 COMB14 Bottom -13324.4 780.45 0.13 0.363 3.611 4288.311 LAU P1 COMB15 Top -12484.1 276.68 0.15 0.419 2.76 -1084.506 LAU P1 COMB15 Bottom -12794.5 276.68 0.15 0.419 3.215 -171.455 LAU P1 COMB16 Top -13623.7 422.76 -90.29 -281.453 -517.638 -761.398 LAU P1 COMB16 Bottom -13934 422.76 -90.29 -281.453 -815.606 633.696 LAU P1 COMB17 Top -13623.4 422.75 377.04 1168.434 2905.555 -761.395 LAU P1 COMB17 Bottom -13933.8 422.75 377.04 1168.434 4149.771 633.695 LAU P1 COMB18 Top -13720.9 815.95 0.13 0.357 3.319 1602.558 LAU P1 COMB18 Bottom -14031.3 815.95 0.13 0.357 3.724 4295.179 LAU P1 COMB19 Top -13191 312.18 0.15 0.412 2.878 -1194.782 LAU P1 COMB19 Bottom -13501.3 312.18 0.15 0.412 3.329 -164.586 LAU P1 COMB20 MAX Top -12303.5 698.94 1396.76 4321.009 11616.287 1534.369 LAU P1 COMB20 MAX Bottom -12613.8 698.94 1396.76 4321.009 16225.602 3840.885 LAU P1 COMB20 MIN Top -13071.8 52.13 -1396.7 -4321.03 -11611.94 -2887.595 LAU P1 COMB20 MIN Bottom -13382.1 52.13 -1396.7 -4321.03 -16221.15 -2715.559 LAU P1 COMB21 MAX Top -11407.2 1453.56 419.04 1296.294 3486.407 6693.328 LAU P1 COMB21 MAX Bottom -11717.5 1453.56 419.04 1296.294 4869.237 11490.07 Phụ lục Trang 119 SVTH: Nguyễn Trần Đức Ninh Báo cáo Thiết kế cơng trình LAU P1 COMB21 MIN Top -13968.1 -702.48 -419.01 -1296.32 -3482.063 -8046.553 LAU P1 COMB21 MIN Bottom -14278.4 -702.48 -419.01 -1296.32 -4864.79 10364.743 LAU P1 COMB22 MAX Top -12071.1 687.17 1396.7 4320.816 11615.933 1540.003 LAU P1 COMB22 MAX Bottom -12381.5 687.17 1396.7 4320.816 16225.05 3807.659 LAU P1 COMB22 MIN Top -12839.4 40.36 -1396.7 -4321.22 -11612.29 -2881.962 LAU P1 COMB22 MIN Bottom -13149.8 40.36 -1396.7 -4321.22 -16221.70 -2748.785 LAU P1 COMB23 MAX Top -12067.9 687.11 1396.76 4321.011 11616.248 1571.128 LAU P1 COMB23 MAX Bottom -12378.2 687.11 1396.76 4321.011 16225.564 3838.596 LAU P1 COMB23 MIN Top -12836.1 40.3 -1396.7 -4321.03 -11611.98 -2850.836 LAU P1 COMB23 MIN Bottom -13146.5 40.3 -1396.7 -4321.03 -16221.19 -2717.848 LAU P1 COMB24 MAX Top -11171.5 1441.73 419.04 1296.296 3486.367 6730.086 LAU P1 COMB24 MAX Bottom -11481.9 1441.73 419.04 1296.296 4869.199 11487.78 LAU P1 COMB24 MIN Top -13732.5 -714.31 -419.01 -1296.31 -3482.102 -8009.795 LAU P1 COMB24 MIN Bottom -14042.8 -714.31 -419.01 -1296.31 -4864.828 -10367.03 LAU P1 COMB25 MAX Top -11174.8 1441.78 418.98 1296.101 3486.053 6698.961 LAU P1 COMB25 MAX Bottom -11485.2 1441.78 418.98 1296.101 4868.686 11456.843 LAU P1 COMB25 MIN Top -13735.7 -714.26 -419.07 -1296.51 -3482.417 -8040.92 LAU P1 COMB25 MIN Bottom -14046.1 -714.26 -419.07 -1296.51 -4865.341 -10397.96 LAU P1 COMB1 Top -13954.6 356.52 -0.09 -0.346 1.737 -639.064 LAU P1 COMB1 Bottom -14265.0 356.52 -0.09 -0.346 1.43 537.453 LAU P1 COMB2 Top -14043.5 355.39 0.02 1.344 3.428 -746.052 LAU P1 COMB2 Bottom -14353.9 355.39 0.02 1.344 3.507 426.744 LAU P1 COMB3 Top -14834.8 391.63 0.02 1.34 3.55 -760.57 LAU P1 COMB3 Bottom -15145.1 391.63 0.02 1.34 3.625 531.814 LAU P1 COMB4 Top -13163.5 320.28 -112.66 -348.919 -861.444 -624.545 LAU P1 COMB4 Bottom -13473.8 320.28 -112.66 -348.919 -1233.238 432.384 LAU P1 COMB5 Top -13163.2 320.28 438.08 1354.482 4395.246 -624.543 LAU P1 COMB5 Bottom -13473.5 320.28 438.08 1354.482 5840.905 432.383 LAU P1 COMB6 Top -13279.8 829.25 -0.09 -0.348 1.973 3257.102 LAU P1 COMB6 Bottom -13590.2 829.25 -0.09 -0.348 1.643 5993.623 Phụ lục Trang 120 SVTH: Nguyễn Trần Đức Ninh Báo cáo Thiết kế cơng trình LAU P1 COMB7 Top -12649.9 166.79 -0.08 -0.309 1.535 -1464.103 LAU P1 COMB7 Bottom -12960.2 166.79 -0.08 -0.309 1.238 -913.693 LAU P1 COMB8 Top -13875.6 352.9 -101.41 -314.065 -775.029 -637.612 LAU P1 COMB8 Bottom -14185.9 352.9 -101.41 -314.065 -1109.677 526.947 LAU P1 COMB9 Top -13875.3 352.9 394.26 1218.995 3955.992 -637.61 LAU P1 COMB9 Bottom -14185.7 352.9 394.26 1218.995 5257.052 526.946 LAU P1 COMB10 Top -13980.3 810.97 -0.09 -0.352 2.047 2855.87 LAU P1 COMB10 Bottom -14290.6 810.97 -0.09 -0.352 1.716 5532.062 LAU P1 COMB11 Top -13413.3 214.76 -0.09 -0.316 1.652 -1393.214 LAU P1 COMB11 Bottom -13723.7 214.76 -0.09 -0.316 1.351 -684.522 LAU P1 COMB12 Top -13955.6 351.88 -101.3 -312.544 -773.507 -733.901 LAU P1 COMB12 Bottom -14265.9 351.88 -101.3 -312.544 -1107.808 427.308 LAU P1 COMB13 Top -13955.3 351.88 394.37 1220.516 3957.514 -733.899 LAU P1 COMB13 Bottom -14265.7 351.88 394.37 1220.516 5258.921 427.308 LAU P1 COMB14 Top -14060.3 809.95 0.01 1.169 3.569 2759.581 LAU P1 COMB14 Bottom -14370.7 809.95 0.01 1.169 3.585 5432.423 LAU P1 COMB15 Top -13493.3 213.74 0.02 1.205 3.174 -1489.504 LAU P1 COMB15 Bottom -13803.7 213.74 0.02 1.205 3.221 -784.161 LAU P1 COMB16 Top -14667.7 384.5 -101.3 -312.548 -773.397 -746.968 LAU P1 COMB16 Bottom -14978.0 384.5 -101.3 -312.548 -1107.702 521.871 LAU P1 COMB17 Top -14667.4 384.5 394.36 1220.512 3957.624 -746.966 LAU P1 COMB17 Bottom -14977.8 384.5 394.36 1220.512 5259.027 521.871 LAU P1 COMB18 Top -14772.4 842.57 0.01 1.165 3.678 2746.514 LAU P1 COMB18 Bottom -15082.8 842.57 0.01 1.165 3.691 5526.986 LAU P1 COMB19 Top -14205.4 246.36 0.02 1.201 3.284 -1502.571 LAU P1 COMB19 Bottom -14515.8 246.36 0.02 1.201 3.326 -689.598 LAU P1 COMB20 MAX Top -13255.4 707.8 1428.68 4415.629 15494.961 2469.409 LAU P1 COMB20 MAX Bottom -13565.8 707.8 1428.68 4415.629 20209.614 4805.141 LAU P1 COMB20 MIN Top -14074.2 -24.43 -1428.8 -4415.30 -15490.57 -3800.114 LAU P1 COMB20 MIN Bottom -14384.1 -24.43 -1428.8 -4415.30 -20205.60 -3880.716 LAU P1 COMB21 MAX Top -12300.2 1562.06 428.56 1324.803 4650.025 9783.851 LAU P1 COMB21 MAX Bottom -12610.6 1562.06 428.56 1324.803 6064.289 14938.642 LAU P1 COMB21 MIN Top -15029.4 -878.69 -428.68 -1324.47 -4645.634 -11114.55 LAU P1 COMB21 MIN Bottom -15339.8 -878.69 -428.68 -1324.47 -6060.276 -14014.21 LAU P1 COMB22 MAX Top -12991.4 697.26 1428.65 4415.123 15494.417 2505.861 LAU P1 COMB22 Bottom -13301.7 697.26 1428.65 4415.123 20208.956 4806.833 Phụ lục Trang 121 SVTH: Nguyễn Trần Đức Ninh Báo cáo Thiết kế cơng trình MAX LAU P1 COMB22 MIN Top -13810.2 -34.96 -1428.8 -4415.80 -15491.11 -3763.662 LAU P1 COMB22 MIN Bottom -14120.5 -34.96 -1428.8 -4415.80 -20206.26 -3879.025 LAU P1 COMB23 MAX Top -13018.1 696.93 1428.68 4415.63 15494.924 2473.764 LAU P1 COMB23 MAX Bottom -13328.4 696.93 1428.68 4415.63 20209.579 4773.62 LAU P1 COMB23 MIN Top -13836.8 -35.3 -1428.8 -4415.30 -15490.60 -3795.758 LAU P1 COMB23 MIN Bottom -14147.2 -35.3 -1428.8 -4415.30 -20205.63 -3912.237 LAU P1 COMB24 MAX Top -12062.7 1551.19 428.57 1324.804 4649.989 9788.207 LAU P1 COMB24 MAX Bottom -12373.2 1551.19 428.57 1324.804 6064.253 14907.121 LAU P1 COMB24 MIN Top -14792.1 -889.56 -428.68 -1324.47 -4645.671 -11110.2 LAU P1 COMB24 MIN Bottom -15102.4 -889.56 -428.68 -1324.47 -6060.312 -14045.73 LAU P1 COMB25 MAX Top -12036.1 1551.52 428.53 1324.297 4649.481 9820.303 LAU P1 COMB25 MAX Bottom -12346.5 1551.52 428.53 1324.297 6063.63 14940.334 LAU P1 COMB25 MIN Top -14765.4 -889.22 -428.71 -1324.98 -4646.178 -11078.10 LAU P1 COMB25 MIN Bottom -15075.8 -889.22 -428.71 -1324.98 -6060.935 -14012.52 LAU P1 COMB1 Top -14986.9 255.1 -0.2 -0.573 1.505 -797.381 LAU P1 COMB1 Bottom -15363.1 255.1 -0.2 -0.573 0.693 223.038 LAU P1 COMB2 Top -14976.4 261.29 2.31 3.527 3.595 -698.068 LAU P1 COMB2 Bottom -15352.6 261.29 2.31 3.527 12.823 347.079 LAU P1 COMB3 Top -15871.2 287.55 2.31 3.525 3.71 -818.307 LAU P1 COMB3 Bottom -16247.4 287.55 2.31 3.525 12.936 331.91 LAU P1 COMB4 Top -14092.2 228.84 -113.54 -326.488 -1197.067 -677.142 LAU P1 COMB4 Bottom -14468.4 228.84 -113.54 -326.488 -1651.238 238.208 LAU P1 COMB5 Top -14091.9 228.84 419.14 1210.444 5682.187 -677.14 LAU P1 COMB5 Bottom -14468.1 228.84 419.14 1210.444 7358.75 238.208 LAU P1 COMB6 Top -14215.0 883.77 -0.2 -0.574 1.72 4742.358 LAU P1 COMB6 Bottom -14591.2 883.77 -0.2 -0.574 0.896 8277.455 LAU P1 COMB7 Top -13553.9 23.1 -0.2 -0.556 1.315 -1985.975 LAU P1 COMB7 Bottom -13930.1 23.1 -0.2 -0.556 0.51 -1893.556 LAU P1 COMB8 Top -14897.4 252.48 -102.21 -293.898 -1077.118 -785.357 LAU P1 COMB8 Bottom -15273.6 252.48 -102.21 -293.898 -1485.955 224.555 LAU P1 COMB9 Top -14897.2 252.48 377.21 1089.34 5114.21 -785.355 LAU P1 COMB9 Bottom -15273.4 252.48 377.21 1089.34 6623.034 224.555 Phụ lục Trang 122 SVTH: Nguyễn Trần Đức Ninh Báo cáo Thiết kế cơng trình LAU P1 COMB10 Top -15008.0 841.92 -0.2 -0.576 1.79 4092.193 LAU P1 COMB10 Bottom -15384.2 841.92 -0.2 -0.576 0.966 7459.878 LAU P1 COMB11 Top -14413 67.32 -0.2 -0.559 1.426 -1963.307 LAU P1 COMB11 Bottom -14789.2 67.32 -0.2 -0.559 0.618 -1694.032 LAU P1 COMB12 Top -14888.0 258.04 -99.95 -290.208 -1075.237 -695.976 LAU P1 COMB12 Bottom -15264.2 258.04 -99.95 -290.208 -1475.038 336.192 LAU P1 COMB13 Top -14887.8 258.04 379.46 1093.03 5116.092 -695.974 LAU P1 COMB13 Bottom -15264.0 258.04 379.46 1093.03 6633.951 336.192 LAU P1 COMB14 Top -14998.6 847.49 2.06 3.114 3.672 4181.574 LAU P1 COMB14 Bottom -15374.8 847.49 2.06 3.114 11.883 7571.514 LAU P1 COMB15 Top -14403.6 72.88 2.06 3.131 3.308 -1873.925 LAU P1 COMB15 Bottom -14779.8 72.88 2.06 3.131 11.535 -1582.396 LAU P1 COMB16 Top -15693.3 281.68 -99.95 -290.21 -1075.133 -804.191 LAU P1 COMB16 Bottom -16069.5 281.68 -99.95 -290.21 -1474.936 322.54 LAU P1 COMB17 Top -15693.1 281.68 379.46 1093.028 5116.195 -804.189 LAU P1 COMB17 Bottom -16069.3 281.68 379.46 1093.028 6634.053 322.54 LAU P1 COMB18 Top -15803.9 871.13 2.05 3.112 3.775 4073.359 LAU P1 COMB18 Bottom -16180.1 871.13 2.05 3.112 11.984 7557.862 LAU P1 COMB19 Top -15208.9 96.52 2.06 3.129 3.411 -1982.14 LAU P1 COMB19 Bottom -15585.1 96.52 2.06 3.129 11.637 -1596.048 LAU P1 COMB20 MAX Top -14197.7 709.12 1343.31 3884.516 19671.26 3515.784 LAU P1 COMB20 MAX Bottom -14573.9 709.12 1343.31 3884.516 25044.493 6352.252 LAU P1 COMB20 MIN Top -15054.0 -216.21 -1342.2 -3883.2 -19667.08 -4954.766 LAU P1 COMB20 MIN Bottom -15430.2 -216.21 -1342.2 -3883.2 -25035.91 -5819.615 LAU P1 COMB21 MAX Top -13198.6 1788.67 403.38 1165.815 5902.838 13398.093 LAU P1 COMB21 MAX Bottom -13574.8 1788.67 403.38 1165.815 7516.349 20552.764 LAU P1 COMB21 MIN Top -16053.1 -1295.7 -402.28 -1164.49 -5898.667 -14837.07 LAU P1 COMB21 MIN Bottom -16429.3 -1295.7 -402.28 -1164.49 -7507.775 -20020.12 LAU P1 COMB22 MAX Top -13932.4 699.38 1342.56 3883.286 19670.599 3522.062 LAU P1 COMB22 MAX Bottom -14308.6 699.38 1342.56 3883.286 25040.82 6319.591 LAU P1 COMB22 MIN Top -14788.7 -225.95 -1342.9 -3884.42 -19667.75 -4948.488 LAU P1 COMB22 MIN Bottom -15164.9 -225.95 -1342.9 -3884.42 -25039.59 -5852.277 LAU P1 COMB23 MAX Top -13929.2 701.24 1343.31 3884.516 19671.226 3551.856 Phụ lục Trang 123 SVTH: Nguyễn Trần Đức Ninh Báo cáo Thiết kế cơng trình LAU P1 COMB23 MAX Bottom -14305.4 701.24 1343.31 3884.516 25044.459 6356.803 LAU P1 COMB23 MIN Top -14785.6 -224.09 -1342.2 -3883.19 -19667.12 -4918.695 LAU P1 COMB23 MIN Bottom -15161.8 -224.09 -1342.2 -3883.19 -25035.95 -5815.065 LAU P1 COMB24 MAX Top -12930.2 1780.79 403.38 1165.816 5902.804 13434.164 LAU P1 COMB24 MAX Bottom -13306.4 1780.79 403.38 1165.816 7516.315 20557.315 LAU P1 COMB24 MIN Top -15784.6 -1303.6 -402.28 -1164.49 -5898.701 -14801 LAU P1 COMB24 MIN Bottom -16160.8 -1303.6 -402.28 1164.499 -7507.809 -20015.57 LAU P1 COMB25 MAX Top -12933.3 1778.93 402.62 1164.586 5902.177 13404.37 LAU P1 COMB25 MAX Bottom -13309.5 1778.93 402.62 1164.586 7512.676 20520.102 LAU P1 COMB25 MIN Top -15787.8 -1305.5 -403.03 -1165.72 -5899.328 -14830.79 LAU P1 COMB25 MIN Bottom -16164 -1305.5 -403.03 -1165.72 -7511.448 -20052.78 TANG TRET P1 COMB1 Top -15871.3 137.96 -0.18 -0.595 0.223 -741.123 TANG TRET P1 COMB1 Bottom -16040.5 137.96 -0.18 -0.595 -0.104 -492.787 TANG TRET P1 COMB2 Top -16003.7 175.66 7.23 -1.236 -36.314 -918.159 TANG TRET P1 COMB2 Bottom -16173 175.66 7.23 -1.236 -23.291 -601.978 TANG TRET P1 COMB3 Top -16899.8 178.34 7.23 -1.237 -36.202 -938.435 TANG TRET P1 COMB3 Bottom -17069.1 178.34 7.23 -1.237 -23.181 -617.425 TANG TRET P1 COMB4 Top -14975.2 135.28 -77.73 -160.131 -1635.401 -720.848 TANG TRET P1 COMB4 Bottom -15144.5 135.28 -77.73 -160.131 -1775.318 -477.339 TANG TRET P1 COMB5 Top -14974.9 135.28 277.13 571.906 7289.871 -720.847 TANG TRET P1 COMB5 Bottom -15144.2 135.28 277.13 571.906 7788.71 -477.339 TANG TRET P1 COMB6 Top -15100.9 719.93 -0.18 -0.595 0.426 7256.559 TANG TRET P1 COMB6 Bottom -15270.7 719.93 -0.18 -0.595 0.096 8552.43 TANG TRET P1 COMB7 Top -14426.1 -49.82 -0.18 -0.588 0.041 -2835.637 TANG TRET P1 COMB7 Bottom -14595.4 -49.82 -0.18 -0.588 -0.285 -2925.317 TANG P1 COMB8 Top -15781.7 137.7 -69.98 -144.178 -1471.749 -739.096 Phụ lục Trang 124 SVTH: Nguyễn Trần Đức Ninh Báo cáo Thiết kế cơng trình TRET TANG TRET P1 COMB8 Bottom -15950.9 137.7 -69.98 -144.178 -1597.708 -491.242 TANG TRET P1 COMB9 Top -15781.3 137.7 249.4 514.654 6560.995 -739.095 TANG TRET P1 COMB9 Bottom -15950.7 137.7 249.4 514.654 7009.918 -491.242 TANG TRET P1 COMB10 Top -15894.8 663.88 -0.18 -0.596 0.495 6440.57 TANG TRET P1 COMB10 Bottom -16064.1 663.88 -0.18 -0.596 0.165 7635.551 TANG TRET P1 COMB11 Top -15287.5 -28.9 -0.18 -0.589 0.148 -2642.407 TANG TRET P1 COMB11 Bottom -15456.8 -28.9 -0.18 -0.589 -0.178 -2694.422 TANG TRET P1 COMB12 Top -15900.9 171.62 -63.3 -144.755 -1504.632 -898.428 TANG TRET P1 COMB12 Bottom -16070.1 171.62 -63.3 -144.755 -1618.577 -589.514 TANG TRET P1 COMB13 Top -15900.6 171.62 256.08 514.077 6528.112 -898.427 TANG TRET P1 COMB13 Bottom -16069.9 171.62 256.08 514.077 6989.049 -589.514 TANG TRET P1 COMB14 Top -16014 697.8 6.49 -1.173 -32.388 6281.238 TANG TRET P1 COMB14 Bottom -16183.3 697.8 6.49 -1.173 -20.704 7537.279 TANG TRET P1 COMB15 Top -15406.7 5.02 6.5 -1.167 -32.735 -2801.739 TANG TRET P1 COMB15 Bottom -15576 5.02 6.5 -1.167 -21.047 -2792.694 TANG TRET P1 COMB16 Top -16707.3 174.03 -63.3 -144.757 -1504.532 -916.676 TANG TRET P1 COMB16 Bottom -16876.6 174.03 -63.3 -144.757 -1618.477 -603.417 TANG TRET P1 COMB17 Top -16707.1 174.03 256.08 514.076 6528.212 -916.675 TANG TRET P1 COMB17 Bottom -16876.4 174.03 256.08 514.076 6989.149 -603.416 TANG TRET P1 COMB18 Top -16820.5 700.21 6.49 -1.174 -32.288 6262.99 TANG TRET P1 COMB18 Bottom -16989.8 700.21 6.49 -1.174 -20.604 7523.376 TANG TRET P1 COMB19 Top -16213.2 7.44 6.49 -1.168 -32.635 -2819.987 TANG TRET P1 COMB19 Bottom -16382.5 7.44 6.49 -1.168 -20.947 -2806.596 TANG TRET P1 COMB20 MAX Top -15116.3 559.72 878.62 1811.309 24800.788 5253.59 TANG TRET P1 COMB20 MAX Bottom -15285.6 559.72 878.62 1811.309 26382.297 6261.081 Phụ lục Trang 125 SVTH: Nguyễn Trần Đức Ninh Báo cáo Thiết kế cơng trình TANG TRET P1 COMB20 MIN Top -15988.7 -263.32 -874.53 -1812.88 -24822.35 -6825.838 TANG TRET P1 COMB20 MIN Bottom -16158 -263.32 -874.53 -1812.88 -26396.50 -7299.811 TANG TRET P1 COMB21 MAX Top -14098.4 1519.93 265.02 542.842 7432.688 19346.257 TANG TRET P1 COMB21 MAX Bottom -14267.7 1519.93 265.02 542.842 7909.716 22082.123 TANG TRET P1 COMB21 MIN Top -17006.6 -1223.5 -260.93 -544.415 -7454.254 -20918.50 TANG TRET P1 COMB21 MIN Bottom -17175.9 -1223.5 -260.93 -544.415 -7923.925 -23120.85 TANG TRET P1 COMB22 MAX Top -14807.7 547.61 876.39 1811.502 24811.715 5312.784 TANG TRET P1 COMB22 MAX Bottom -14977 547.61 876.39 1811.502 26389.22 6298.473 TANG TRET P1 COMB22 MIN Top -15680.2 -275.43 -876.75 -1812.68 -24811.42 -6766.644 TANG TRET P1 COMB22 MIN Bottom -15849.5 -275.43 -876.75 -1812.68 -26389.58 -7262.42 TANG TRET P1 COMB23 MAX Top -14847.4 558.91 878.62 1811.309 24800.754 5259.673 TANG TRET P1 COMB23 MAX Bottom -15016.7 558.91 878.62 1811.309 26382.264 6265.716 TANG TRET P1 COMB23 MIN Top -15719.9 -264.12 -874.53 -1812.88 -24822.38 -6819.755 TANG TRET P1 COMB23 MIN Bottom -15889.2 -264.12 -874.53 -1812.88 -26396.53 -7295.177 TANG TRET P1 COMB24 MAX Top -13829.6 1519.12 265.02 542.842 7432.655 19352.339 TANG TRET P1 COMB24 MAX Bottom -13998.9 1519.12 265.02 542.842 7909.683 22086.757 TANG TRET P1 COMB24 MIN Top -16737.8 -1224.3 -260.93 -544.415 -7454.287 -20912.42 TANG TRET P1 COMB24 MIN Bottom -16907.1 -1224.3 -260.93 -544.415 -7923.958 -23116.21 TANG TRET P1 COMB25 MAX Top -13789.8 1507.81 262.79 543.035 7443.616 19405.45 TANG TRET P1 COMB25 MAX Bottom -13959.1 1507.81 262.79 543.035 7916.639 22119.515 TANG TRET P1 COMB25 MIN Top -16698.1 -1235.6 -263.15 -544.222 -7443.326 -20859.31 TANG TRET P1 COMB25 MIN Bottom -16867.4 -1235.6 -263.15 -544.222 -7917.002 -23083.46 Phụ lục Trang 126 ... VỤ, CỬA HÀNG ±0.00 D?CH VỤ, CỬA HÀNG ±0.00 4800 P BẢO VỆ SẢNH CHUNG CƯ ±0.00 SẢNH CHUNG CƯ ±0.00 SẢNH CHUNG CƯ ±0.00 SẢNH CHUNG CƯ ±0.00 P HÀNH CHÍNH QUẢN LÝ 2500 D?CH VỤ, CỬA HÀNG ±0.00 D?CH... cốt thép đài cọc 354 SO SÁNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN MÓNG 357 So sánh tiêu kết cấu 357 So sánh chi phí vật liệu làm móng 358 So sánh điều kiện thi công thời gian thi... Thiết Kế Kết Cấu Sàn Tầng Điển Hình Sơ đờ tính Sàn phương Sơ đồ Sàn phương Sơ đồ Sàn phương Sơ đồ Sàn phương Sơ đồ Sàn phương Sơ đồ Trang 28 SVTH: Nguyễn Trần Đức Ninh Báo cáo Thiết kế cơng trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề 133 chung cư đồ án tốt nghiệp đại học , Đề 133 chung cư đồ án tốt nghiệp đại học