0

Đề 59 chung cư đồ án tốt nghiệp đại học

653 8 0
  • Đề 59   chung cư đồ án tốt nghiệp đại học

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 23:15

LỜI CẢM ƠN Trong thời kỳ mở cửa hội nhập kinh tế Thế Giới, Việt Nam cần phải phát triển để xứng đáng với tầm quốc tế, xây dựng đất nước Việt Nam phát triển, vững mạnh Vì lực lượng trẻ xây dựng đất nước, đặc biệt lực lượng sinh viên nắm vững kiến thức học mà phải nắm bắt thực tế xã hội bên Sau thời gian miệt mài học tập giảng dạy giúp đỡ nhiệt tình thầy, trường ĐẠI HỌC MỞ TP HCM-KHOA XÂY DỰNG VÀ ĐIỆN Em tích lũy cho số kiến thức để tham gia vào đội ngũ người làm công tác xây dựng sau Và để củng cố lại kiến thức việc hồn thành tốt đồ án mơn học Thiết Kế Cơng Trình Đó thực thử thách lớn sinh viên em mà chưa giải khối lượng cơng việc lớn Để hồn thành đồ án lần thử thách khó khăn em, với khối lượng công việc nhiều phức tạp Tuy nhiên hướng dẫn tận tình giáo viên hướng dẫn, đặc biệt Thầy ĐỒNG TÂM VÕ THANH SƠN – Giảng viên hướng dẫn, giúp em hoàn thành đồ án Quá trình thực tập giúp em hệ thống lại kiến thức để trang bị kỹ cần thiết cho nghề nghiệp sau Nhưng với kiến thức hạn hẹp mình, đồng thời chưa có kinh nghiệm tính tốn, nên đồ án thể khơng tránh khỏi sai sót Em kính mong tiếp tục bảo Thầy- Cơ để em hồn thiện kiến thức Cuối cùng, em xin chân thành cám ơn Thầy-Cô Khoa Xây Dựng Điện-Trường Đại học Mở TP.HCM, đặc biệt Thầy Đồng Tâm Võ Thanh Sơn, người trực tiếp hướng dẫn, giúp em hồn thành đồ án Tp Hồ Chí Minh, tháng 03 năm 2016 Sinh viên thực Nguyễn Đức Ca BÁO CÁO THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH SV: NGYỄN ĐỨC CA CHƢƠNG 1: KIẾN TRÚC 1.1 Tổng quan cơng trình - Cơng trình chia làm khối Hình 1.1 Mặt đứng cơng trình - Tổ ng diện tích xây dựng cơng trình: 24m x 92m Hình 1.2 Mặt tầng điểm hình Chiều cao cơng trình 51,4m (15 tầng), cơng trình gồm có: tầng hầm + 15 tầng Mục đích sửa dụng: CHƢƠNG 1: KIẾN TRÚC BÁO CÁO THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH SV: NGYỄN ĐỨC CA Tầng hầm nơi để xe kết hợp tầng kỹ thuật Tầng khu thƣơng mại-dịch vụ kết hợp nhà trẻ Tầng lửng nơi sinh hoạt chung cho hộ dân chung cƣ, từ tầng 2-15 chung cƣ, tầng có 20 cặn hộ 1.2 Các loại hộ cơng trình Căn hộ loại A gồm có: Hình 1.3 Mặt hộ loại A phòng ngủ, phòng khách, phòng vệ sinh phòng tắm Diện tích hộ 78 m2 Căn hộ loại B gồm có: Hình 1.4 Mặt hộ loại B phòng ngủ, phòng khách, phịng vệ sinh phịng tắm Diện tích hộ 83 m2 Căn hộ loại C CHƢƠNG 1: KIẾN TRÚC BÁO CÁO THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH SV: NGYỄN ĐỨC CA Hình 1.5 Mặt hộ loại C phòng ngủ, phòng khách, phòng vệ sinh phịng tắm Diện tích hộ 106,5 m2 1.3 Giải pháp lại cơng trình 1.3.1 Hệ thống ngang Trong cơng trình hệ thống hành lang, sảnh, đóng vai trị giao thơng ngang cơng trình, tạo điều kiện lại thoải mái dễ dàng thuận tiện cho hộ 1.3.2 Hệ thống giao thơng đứng Hệ thống thang máy đóng vai trị lại chính, thang thang hiểm, lại hộ dân chung cƣ 1.4 Các biện pháp kỹ thuật an toàn cơng trình 1.4.1 Hệ thống điện Hệ thống điện đƣợc cung cấp từ nguồn: Hệ thống điện lƣới quốc gia nguồn phục vụ hoạt động khu chung cƣ Hệ thống máy phát điện dự phòng, đƣợc sử dụng điện hay xẩy cố, mục đích phụ vụ cho chiếu sang cơng cộng, thơng gió, thang máy 1.4.2 Hệ thống cấp nƣớc Nƣớc đƣợc bề ngầm dƣới chung cƣ dung hệ thống bơm lên bồn nƣớc tầng mái dẫn tới hộ dân chung cƣ 1.4.3 Hệ thống thoát nƣớc mƣa Là hệ thống thoát nƣớc riêng biệt với nƣớc thải, đƣợc dẫn trục tiếp từ mái xống tới đất thoát hệ thống thoát nƣớc chung thành phố CHƢƠNG 1: KIẾN TRÚC BÁO CÁO THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH SV: NGYỄN ĐỨC CA 1.4.4 Hệ thống thơng gió Hệ thống thơng gió tự nhiên gồm cửa sổ, hệ thống hành lang, giếng trời khu vực trung tâm Ngồi phịng có trang bị máy lạnh 1.4.5 Hệ thống chiếu sáng Tận dụng ánh sáng tự nhiên qua sổ, giếng trời Tại nhƣng nới lên xuống khuất ánh sáng nhƣ thang tầng hầm đƣợc trang bị hệ thống đèn chiếu sáng 1.4.6 Hệ thống chữa cháy Tại tầng đề có hệ thống báo cháy chữa cháy lắp đặt dọc hành lang lại, có hệ thống thoát hiểm thang CHƢƠNG 1: KIẾN TRÚC BÁO CÁO THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH SV: NGYỄN ĐỨC CA CHƢƠNG 2: CƠ SỞ THIẾT KẾ 2.1 Nhiệm vụ thiết kế Thiết kế cơng trình chung cƣ, gồm khối, khối gồm tầng hầm 15 tầng 2.2 Tiêu chuẩn thiết kế: TCVN 2737-1995: Tải trọng tác động-Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 574-2012: Kết cấu bê tông bê tông cốt thép TCVN 198-1997: Nhà cao tầng-Thiết kế kết cấu bê tơng cốt thép tồn khối TCVN 10304-2014: Móng cọc-Tiêu chuẩn thiết kế 2.3 Lựa chọn giải pháp kết cấu Ta xét phƣơng án kết cấu sàn sƣờn: hệ dầm sàn có ƣu điểm tính tốn đơn giản, đƣợc sử dụng phổ biến phù hợp với công nghệ thi công nƣớc ta Kết cấu chịu lực khung chịu lực kết hợp với lõi thang máy Lõi cứng vừa chịu tải đứng tải ngang đồng thời phù hợp với kiến trúc cơng trình 2.4 Vật liệu sử dụng 2.4.1 Bê tơng Sử dụng cho kết cấu sàn, cầu thang, dùng B25 với tiêu sau: Khối lƣợng riêng: γ=25KN/m3 Cƣờng độ tính tốn: Rb=14,5Mpa Cƣờng độ chịu kéo tính tốn: Rbt=1,05Mpa Mơđun đàn hồi: Eb=30×10 Mpa Sử dụng cho kết cấu cột, vách cứng, lõi cứng, móng, dùng B30 với tiêu sau: Khối lƣợng riêng: γ=25KN/m3 Cƣờng độ tính tốn: Rb=17Mpa Cƣờng độ chịu kéo tính tốn: Rbt=1,2Mpa Mơđun đàn hồi: Eb=32,5×103 Mpa 2.4.2 Cốt thép Cốt thép ∅≥10 sử dụng loại AIII với tiêu: Cƣờng độ chịu nén tính tốn: Rs=365Mpa Cƣờng độ chịu kéo tính tốn: Rsc=365Mpa Cƣờng độ tính cốt thép ngang : Rsw=290Mpa Mơđun đàn hồi: Es=20×104 Mpa CHƢƠNG 2: CƠ SỞ THIẾT KẾ SV: NGYỄN ĐỨC CA BÁO CÁO THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH Cốt thép ∅
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề 59 chung cư đồ án tốt nghiệp đại học , Đề 59 chung cư đồ án tốt nghiệp đại học