0

De thi hoc ki 1

4 2 0
  • De thi hoc ki 1

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 23:08

a, Sở dĩ cần truyền và biến đổi chuyển động là vì: - Các bộ phận của máy thường đặt xa nhau và được dẫn động từ một chuyển động ban đầu.. - Các bộ phận của máy thường có tốc độ quay khôn[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi hoc ki 1

Hình ảnh liên quan

Câu 3 (3điểm): Cho vật thể như hình vẽ. Hãy vẽ hình chiếu đứng, hình chiếu bằng và hình chiếu cạnh của vật thể  (theo kích thước tuỳ chọn). - De thi hoc ki 1

u.

3 (3điểm): Cho vật thể như hình vẽ. Hãy vẽ hình chiếu đứng, hình chiếu bằng và hình chiếu cạnh của vật thể (theo kích thước tuỳ chọn) Xem tại trang 2 của tài liệu.
(3điểm) Mỗi hình - De thi hoc ki 1

3.

điểm) Mỗi hình Xem tại trang 4 của tài liệu.