0

Bai 29 Anken

5 3 0
  • Bai 29 Anken

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 22:40

- Viết được công thức cấu tạo và tên gọi của các đồng phân tương ứng với một công thức phân tử không quá 6 nguyên tử C trong phân tử.. - Viết các phương trình hoá học của một số phản ứng[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 29 Anken