0

Nội quy an toàn lao động tại công trình xây dựng

2 6 0
  • Nội quy an toàn lao động tại công trình xây dựng

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 21:48

BỘ XÂY DỰNG TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG TNHH MTV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -*** TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 201 NỘI QUY AN TOÀN LAO ĐỘNG CÔNG TRÌNH Để đảm bảo an toàn lao động sản xuất, cán người lao động trực tiếp công trình phải chấp hành nội quy sau: 1/ Tất người vào công trình phải nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy định công ty quy trình quy phạm kỹ thuật An toàn Vệ sinh lao động 2/ Đối với CB-NV Công ty người lao động vào làm việc, chuyển từ công việc qua công việc khác phải huấn luyện ATLĐ phù hợp với công việc 3/ Đối với cá nhân , tập thể, đơn vị sở đến tham quan, thựïc tập vào công trình tùy theo ngành nghề phải Cán ATLĐ công trình hướng dẫn nội quy ngành nghề 4/ Trước tiến hành công việc người lao động có trách nhiệm kiểm tra đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân, tựï kiểm tra tình hình vệ sinh máy móc, thiết bị, dụng cụ an toàn, hệ thống điện nơi làm việc, mặt thi công, thiết bị PCCC Thực quy trình, quy phạm an toàn làm việc 5/ Cấm người lao động nhiệm vụ thi công vào nơi có bảng cấm nguy hiểm 6/ Nghiêm cấm người lao động có rượu, bia vào công trường thi công 7/ Người lao động phải bố trí làm việc phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ, sức khỏe giới tính họ Nghiêm cấm người lao động thực công việc không với ngành nghề nhiệm vụ giao 8/ Người lao động phải báo cáo kịp thời với người có trách nhiệm phát nguy gây cháy nổ, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho thân người lao động xung quanh 9/ Các cấp quản lý, BCH công trình, kỹ sư trường, Cán ATLĐ công trình phải thường xuyên theo dõi, nhắc nhở người lao động chấp hành nghiêm chỉnh nội quy ...9/ Các cấp quản lý, BCH công trình, kỹ sư trường, Cán ATLĐ công trình phải thường xuyên theo dõi, nhắc nhở người lao động chấp hành nghiêm chỉnh nội quy
- Xem thêm -

Xem thêm: Nội quy an toàn lao động tại công trình xây dựng, Nội quy an toàn lao động tại công trình xây dựng

Từ khóa liên quan