0

Kiem tra 1 tiet

4 3 0
  • Kiem tra 1 tiet

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 21:03

Bảng mô tả Câu 1:Biết được trung điểm đoạn thẳng là gì Câu 2: Khi nào thì điểm nằm giữa hai điểm Câu 3: Hiểu được khoảng cách từ trung điểm đến hai đầu đoạn thẳng Câu 4: Biết điểm nằm gi[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiem tra 1 tiet

Hình ảnh liên quan

Bảng mơ tả - Kiem tra 1 tiet

Bảng m.

ơ tả Xem tại trang 1 của tài liệu.
 ; biết vẽ hình minh họa. Số câu hỏi - Kiem tra 1 tiet

bi.

ết vẽ hình minh họa. Số câu hỏi Xem tại trang 1 của tài liệu.
Câu 11: Biết vẽ hình , xác định điểm trên tia - Kiem tra 1 tiet

u.

11: Biết vẽ hình , xác định điểm trên tia Xem tại trang 2 của tài liệu.