0

Pháp Hoa Đề Cương

195 0 0
  • Pháp Hoa Đề Cương

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/12/2021, 23:13

Pháp Hoa Đề Cương Quảng Trí Thiền Sư Dịch Giả : HT Nhật Quang -o0o Nguồn https://thuvienhoasen.org Chuyển sang ebook 29-11-2018 Người thực : Nguyễn Ngọc Thảo - thao.ksd.hng@gmail.com Nam Thiên - namthien@gmail.com Link Audio Tại Website http://www.phapthihoi.org Mục Lục -o0o 01 - GIẢNG LƯỢC ĐỀ CƯƠNG KINH PHÁP HOA ĐỀ CƯƠNG KINH PHÁP HOA Hoà Thượng Thích Nhật Quang Thiền Viện Thường Chiếu Giảng Lược Đề Cương Kinh Pháp Hoa Kinh Pháp Hoa kinh trọng yếu Theo chương trình tu học thiền viện, sau thiền sinh học qua kinh bản, học tới kinh Pháp Hoa Đáng lẽ học nguyên kinh Pháp Hoa, Hòa thượng Ân sư giảng giải Để chư huynh đệ nắm cương lĩnh toàn kinh, học thêm Đề cương kinh Pháp Hoa học phần cương yếu, Thượng nhân Minh Chánh nêu lên cốt lõi kinh qua nhìn thiền sư Việt Nam, giúp thấy rõ thú thiền thông sâu sát với lời Phật dạy Kinh qua thời nhiều vị tôn túc nghiên cứu, dịch thuật, giảng giải, sớ Về phương diện thọ trì, Phật tử Việt Nam đa số thọ trì kinh Cho tới bây giờ, dịch kinh Pháp Hoa Hòa thượng Chủ tịch Phật giáo Việt Nam in nhiều lần, lưu hành rộng rãi giới học Phật Việt Nam Cho nên nói đến kinh Pháp Hoa hàng Phật tử khơng khơng biết Quyển Pháp Hoa Đề Cương thiền sư Minh Chánh soạn Sư người Việt Nam sống vào thời Nguyễn, tu theo tơng Tào Động đàng ngồi, tơng phái Thiền từ Trung Hoa truyền sang nước ta Đề cương đời khoảng năm 1819, đưa vào Phật Điển Tùng San, mười tác phẩm sách quý ấy, Hội Phật giáo Bắc kỳ chủ trương biên tập, khắc Từ thời chấn hưng Phật giáo, ba miền Bắc Trung Nam nước ta, nơi có Hội Phật giáo Hội Phật giáo gồm hai giới xuất gia gia Người xuất gia nằm “Giáo hội Tăng-già”, người gia nằm “Hội Cư sĩ Phật học” Ở Bắc kỳ có Giáo hội Phật giáo Bắc kỳ Hội Cư sĩ học Phật Bắc kỳ Ở Trung Việt có Giáo hội Phật giáo Trung Việt Hội cư sĩ học Phật Trung Việt Ở Nam Việt có Giáo hội Phật giáo Nam Việt hay Giáo hội Tăng-già Nam Việt Hội Phật học Nam Việt Hai giới tăng tục, đệ tử Phật tu học xương minh giáo pháp Như Lai Năm xưa Thiền viện Chân Khơng, Hịa thượng dạy kinh Pháp Hoa, ngài có Phật Điển Tùng San Nhân tìm hiểu lịch sử tất sớ giải kinh Pháp Hoa Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng đưa Pháp Hoa Đề Cương ra, dạy phiên dịch, sau ngài hiệu đính cho in năm 1972 Đây sách dễ đọc học, thay học ngun kinh Pháp Hoa, tơi giảng giải Pháp Hoa Đề Cương cho chư huynh đệ Vị muốn tìm hiểu nguyên tham khảo nơi giảng giải kinh Pháp Hoa Hịa thượng Viện Trưởng Như có đầy đủ tài liệu kinh Pháp Hoa để nghiên cứu, nắm tôn ý thú kinh Từ nhận tri kiến Phật nơi Đó mục tiêu mà đức Phật đời muốn dạy cho tất Đồng thời chủ ý muốn chư huynh đệ học lại diệu nghĩa kinh Pháp Hoa, tiến sâu công phu tu tập, thực hoài bão tha thiết người tu, giác ngộ giải thành Phật Trong nguyên Đề Cương này, có nhiều phẩm tác giả nói tóm lược, mà khơng nêu rõ tên phẩm Vì muốn tiện lợi cho việc tham khảo quý độc giả, dịch giả tự ý ghi thêm tên phẩm, theo thứ tự mục lục toàn kinh Ngồi ra, gặp danh từ chun mơn, dịch giả thích Trong ngun có khoảng thượng nhân Minh Chánh xưng tán danh hiệu Phật Nam mô Quá Khứ Đa Bảo Như Lai Nam mơ Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật v.v… Khi dịch trôi chảy mà xen danh hiệu Phật vô thế, thấy không suông, lại làm loảng ý kinh, nên chúng tơi xin lược bớt Như vậy, trình tự ý thú toàn kinh liên tục, quý vị theo dõi dễ dàng Sau cùng, dịch giả dẫn thêm mục lục tồn kinh theo dịch Hịa thượng Trí Tịnh, tức Hòa thượng Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày Trước vào nội dung kinh, tơi có viết hai dịng: Cung kính dâng lên Thầy, Người lối sống Và thơ chữ Hán, sau dịch Việt ngữ, nói lên lịng quy ngưỡng cảm trọng ân sâu tơi dâng lên Hịa thượng Tơn sư Ba mươi năm trơi giạt Chả biết ta gì! Qy đầu trơng lối cũ, A đấy, ta đi! Năm tơi lên Chân Không khoảng 28, 29 tuổi, dịch kinh vào năm 30 tuổi Trước lên Chân Không, học tăng theo học Đại học Vạn Hạnh, giong ruổi ngược xuôi tất anh em trang lứa, giới sinh viên học Phật thời Cùng học với chúng tơi khơng có sinh viên Tăng Ni trẻ, mà nhiều vị Bác sĩ, Dược sĩ, Giáo sư v.v… thành phần trí thức lớn tuổi có Vì hâm mộ Phật pháp nên họ ghi danh học Phật khoa, thành có đơng đảo giới trí thức tham dự Giới học Phật vui vẻ, lý thú, sinh động Những năm Đại học Vạn Hạnh, sinh viên chạy ngược chạy xi, toan tính chuyện chuyện kia, đủ thứ chuyện đời! Nhưng cuối thấy vào núi đóng cửa tu hành an tồn Ngày xưa Chân Khơng, cửa viện khố lại, đến phải giật dây chng Thành có Phật tử thân nhân chư tăng muốn lên thăm khó Giật chng xong, thầy Tri khách hỏi thấy lý chánh đáng mở cửa Khách mời vào phòng khách, chờ quý thầy gọi thiền sinh thăm xuống Nếu thăm vào lúc học, tọa thiền trị chuyện 15 phút, nhằm học tọa thiền khỏi thăm ln Trong lúc nói chuyện, thầy Tri khách đem đồng hồ đến để trước mặt ngồi lại đó, hết thầy nhắc cho khách biết mà rút lui! Trong núi khơng lưu khách lại đêm Hịa thượng dạy, trước nhà khách có đường dẫn lên đồi Tự Tại, tất thiền sinh từ giã thân nhân, bước lên đồi Tự Tại ngó thẳng tới mà đi, khơng quyền ngó lại Một điều bình thường khó làm Anh em quen rộn ràng ngược xuôi phố thị, lên núi chơn hồn cảnh ấy, có bị xúc tu khơng tiến Nhưng tâm, bước bước vững vàng sau thấy nhẹ nhàng Mọi thứ trần gian xếp lại, gửi cho bà bên hết, núi sống tiên Tuy nhiên lúc đầu khó Tơi nhóm mười thiền sinh Chân Không, người ba năm đầu không xuống núi Những người quen thăm, tiếp chút thơi, ngại yếu lịng Ở núi non, nhờ hộ trì Tam bảo, đặt Hịa thượng an tồn, nên ba năm tơi thấy an ổn Được khơng biết, thực tơi cảm khái vần thơ lòng chân thật Ba mươi năm trơi giạt, chả biết ta gì! Từ lớn lên, sinh hoạt, học hành… tất thứ, ngày bước vô thiền viện, tơi khơng biết gì! Bây nhờ dun thầy bạn vẽ, tơi nhận có chân thật Từ lâu sống theo bóng dáng hư giả mà thơi, ngược xi theo âm vang bên ngồi, chưa có phút giây dừng lại để đối diện với Các huynh đệ có nhập thất biết, bên ngồi sống với huynh đệ quen rồi, vơ thất sống năm ba ngày thơi thấy đối diện với thênh thang, thấy hụt hẫng rõ ràng Những lúc mà hốt hoảng dễ điên Do hầu hết bậc thiện hữu tri thức có kinh nghiệm thân dạy phải bình tĩnh, gan Ngày xưa sống liều mạng với tất thứ nguy hiểm, đồ giả mà dám ôm, dám giữ, dám đam mê, chấp nhận lao theo Bây ngài cho thật Lúc đầu ngỡ ngàng, song gan dám bỏ giả để sống với thật an ổn vơ Tu bước, tiến lên dần Có cảm thấy chơi vơi, khó khăn, xúc… đủ thứ chuyện quen với ồn náo Đừng nản Cứ cố gắng có ngày thành cơng Thế gian đồ giả mà hấp lực lớn Nếu trí lực tỉnh giác chưa mạnh giả bên ngồi kéo lơi Người thầy cho nhận biết giả, cơng ơn to lớn sâu dày vô Bởi ta biết đồ giả, nhận thật dừng chân liền Không có bậc thầy khơng dừng chân, bôn ba đời kiếp trầm luân sinh tử, bị giả lôi kéo Bây nhờ thiện tri thức cho biết thật, ta dừng chân được, ân xứng gọi ân cứu tử Vì vậy, thơ, viết hai chữ Khể thủ (稽 稽) tức cúi đầu Chúng ta xin cúi đầu ghi nhận thâm ân thầy tổ, nỗ lực tu hành Phật dạy để đền tạ thâm ơn Mong huynh đệ -o0o 02 - LỜI DẪN TỰA CHÁNH VĂN Kinh nói: “Chư Phật đại nhân dun xuất đời muốn khiến cho chúng sanh khai thị ngộ nhập tri kiến Phật” Câu kinh cương lĩnh chánh yếu toàn bộ, nhà sớ giải lấy làm thú nịng cốt để giải thích rộng kinh Do biết chư Phật nói ba câu hỏi, chín thí dụ, hội ba một, dẫn quyền vào thật để khai thị Đó khiến tất chúng sanh biết lai diện mục, gọi tri kiến Phật để ngộ nhập Xét Phật cịn thế, hàng Thanh-văn nghe qua hai lượt ngộ, Phật liền thọ ký cho họ Cho đến tất chúng sanh nghe qua câu kệ kinh có niệm tùy hỷ, Phật huyền ký cho họ Đó rốt đại nhân duyên GIẢNG Đề cương muốn nói lại ý nghĩa, cương lĩnh kinh, ngài Minh Chánh dẫn lời kinh chư Phật đại nhân duyên xuất đời muốn khiến cho chúng sanh khai thị ngộ nhập tri kiến Phật Khai thị ngộ nhập tri kiến Phật Mục đích hay động thúc đẩy chư Phật mười phương pháp giới thị nơi đời muốn cho tất chúng sanh biết yếu mình, nhận được, sống với Tức thể nhập ơng Phật sẵn có Trong kinh Pháp Hoa gọi tri kiến Phật Chữ Khai (稽) mở ra, chữ Thị (稽) bày, chữ Ngộ (稽) nhận được, chữ Nhập (稽) sống với tri kiến Phật Bao nhiêu năm trơi giạt, khơng biết gì, thiện hữu tri thức cho, ngồi hư giả có chân thật Chúng ta ghi nhận, sống được, thể nhập chân thật mình, khơng phải Nhưng từ lâu quên nên quay lưng với Bây nhận quay sống với thật Sống với thật giả khơng làm mình, vịng ln hồi lẩn quẩn từ đời kiếp dừng lại Trở lại với pháp tu chúng ta, ngồi thiền đừng để dấy niệm lăng xăng kéo Ta khơng chấp nhận, khơng chạy theo biết vọng tưởng, không thật Nếu biết tiền, làm chủ tất niệm khởi, ngồi thiền mà oai nghi, tất sinh hoạt… cảnh duyên khơng làm Nó khơng cịn hấp dẫn khiến ta chạy theo Khơng chạy theo tức định, biết khơng thật tuệ Chỗ Lục tổ Huệ Năng nói tu thiền định tuệ đồng đẳng Định tức không bị vọng tưởng kéo Nó khởi lên kéo tức ta khơng có định, thăng bằng, ơng chủ Ngược lại khởi lên, thấy rõ, khơng bị kéo đâu hết, tức có định Sở dĩ khơng bị kéo biết khơng thật, khơng chấp nhận nó, tức tuệ Tu thiền giai đoạn đầu sử dụng định tuệ đồng đẳng Khi làm chủ tất cảnh dun, khơng có niệm đủ sức hấp dẫn Bấy chợ, núi, đâu, làm việc ta tự tại, người đại lực lượng, thiền sư Khơng phải nói người đại lực lượng lực sĩ cử tạ, mà người không bị pháp kéo lơi, người làm chủ Kinh Pháp Hoa gọi Tri kiến Phật, nhà Thiền nói Bản lai diện mục, kinh Niết-bàn nói Phật tánh, kinh Hoa Nghiêm gọi Trí tuệ đức tướng Như Lai, kinh Lăng Nghiêm nói Diệu tịnh minh thể hay Bản tịnh minh tâm v.v… Những kinh khác, luận giải khác bậc tổ sư, chư vị thánh trước nói Chân như, Niết-bàn, Phật tánh… cho Ơng Chủ, chân thật Nhận sống tự tại, dù hoàn cảnh sung sướng an toàn Mặc cho xung quanh đổi thay, vơ thường nhanh chóng sống với chân thể tịnh giải thoát Bấy còn, lăng xăng hành giả bình thường Các pháp thế, sanh diệt trơi chảy thế, cịn Ơng Chủ, trí tuệ đức tướng bất sanh bất diệt Vì lúc Phật thế, hội Linh Sơn giảng kinh Pháp Hoa Bấy vị Thanh-văn nhận ý liền đức Thế Tôn thọ ký sau thành Phật Trong lời thọ ký ấy, Như Lai có thọ ký cho Chúng sanh sau trải qua số kiếp lâu xa, có chúng sanh nhận tri kiến Phật huyền ký cho thành Phật Như có Trong phẩm Đề-bà-đạt-đa nói đến chuyện cô gái Long vương Long Nữ, tức loại Rồng tuổi thôi, Bồ-tát Văn Thù hướng dẫn tu tập, nhận tâm chân thật tức thành Phật Do nói với vị Thanh-văn đương hội: - Xin mời ngài xem! Tôi dâng hạt châu lên, đức Thế Tôn nhận, thời gian có mau chăng? - Rất mau! - Tơi thành Phật cịn nhanh việc nữa! Khi dâng hạt châu lên, đức Phật nhận hạt châu, cô liền biến thân nữ thành thân trượng phu, qua cõi Vơ Cấu phương Nam thành Phật tức Tướng giả bên ngồi tiêu dung nhanh chóng Cũng vậy, nhận tánh Phật tức an lạc À, ta đó! Nhận nhanh Nhưng cịn điều khó khăn, địi hỏi phải gan dạ, có cơng phu, nhận sống với tánh Phật chỗ cứu cánh Muốn phải có tâm trường viễn, tâm kiên cố thực Phải khắc phục, phấn đấu liên tục Chứ cịn nhận bng đâu vào thơi Tại sao? Vì đường ln hồi lầm lũi nhiều đời kiếp, quen rồi, thấm nhuần, khắn chặt thành tập khí, khó trừ bỏ Chỗ khơng dám nói hay, chư huynh đệ phải dè dặt Qua cửa đầu rồi, tới cửa thứ hai phải cẩn thận, khơng thể nói sng bắn bổng được! Có loé lên lúc tắt ngủm hồi khơng hay, tưởng ngon Nhiều vị nói hồi giây phút lóe sáng tắt ấy, thật họ sống tăm tối mà khơng tự biết Nói riết thành nói sảng Vậy nên chỗ địi hỏi phải có cơng phu CHÁNH VĂN Trộm nghĩ kinh vua kinh, nước truyền bá rộng rãi Riêng Trung Hoa có đến trăm nhà sớ giải đủ biết tầm quan trọng Bộ kinh lưu thông đến nước ta, đặc biệt vào triều vua Gia Long, có vị cao tăng Hịa thượng Bích Động y theo kinh mà làm Đề Cương Nay ty Hoằng pháp Thanh Chúc, Thanh Quy, Thanh Trà phát tâm khắc lại lấy làm mười khoa công án Đây lời dẫn Vĩnh Nghiêm, hậu học Tỳ-kheo Thanh Hanh Kính đề lời dẫn tựa Hồng triều Bảo Đại, mùng 10 tháng năm thứ (1933) Nước Đại Nam, tỉnh Ninh Bình, phủ An Khánh, huyện An Mơ, tổng Đam Khê, xã Đam Khê, chùa Bích Động tàng trữ để sau biết mà in GIẢNG Bản tàng trữ chùa Bích Động Ninh Bình Trong chuyến Hà Nội vào năm 1989 Hịa thượng Ân sư, chúng tơi theo Trên đường trở Nam có ghé chùa Bích Động Tại tơi chiêm bái tháp thiền sư Minh Chánh Trộm nghĩ kinh vua kinh, nước truyền bá rộng rãi Ở Trung Quốc có trăm nhà sớ giải, qua biết tầm quan trọng kinh Pháp Hoa Bộ kinh lưu thông đến nước Việt Nam vào triều vua Gia Long, thiền sư Minh Chánh làm Đề Cương Như phần dẫn tựa Pháp Hoa Đề Cương có hai đoạn Đoạn dẫn đoạn mở đầu kinh Pháp Hoa, sau ngài giải thích cho mục đích kinh Pháp Hoa khai thị tri kiến Phật cho ngộ nhập Đoạn giới thiệu vị sớ giải kinh Pháp Hoa Trung Quốc Việt Nam Khoa công án tức mười loại Phật Điển Tùng San Bát-nhã Trực Giải ngài Minh Chánh, nằm loại Phật Điển Tùng San Niên hiệu Hoàng triều Bảo Đại năm thứ chín (1933), ngày mùng 10 tháng 4, tức ngày ty Hoằng pháp Phật giáo Bắc kỳ khắc in Đề Cương -o0o 03 - TỰA TÔNG CHỈ ĐỀ CƯƠNG KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA Ở Lời dẫn tựa, đến Tựa Sách chữ Hán hồi xưa nhiều lời CHÁNH VĂN Một lúc nọ, nhân du hóa đặt bước đến Liêm Khê, mừng rỡ gặp thiền sư Thanh Đàm, luận bàn vui vẻ Thiền sư bảo: “Vừa biên tập đề cương kinh Diệu Pháp chưa phân nửa Hồi hôm nằm mộng thấy đức Bổn Sư dường ấn thọ cho, lại thấy rõ nửa tịa có đức Đa Bảo Nay tôn giả vừa đến đây, ý Phật khiến cho Ngài đến chứng minh vậy” Lúc đó, Thanh Nguyên nửa mừng nửa sợ cầm thảo nhuận sắc vừa biên xong, rõ tạng tánh, hồ tâm Như Lai chói suốt Tơi xin thành thật viết tựa để chứng minh Kệ rằng: Đề cương kinh báu Diệu Liên Hoa, Chỉ bảo cho ta ngọc Biện Hòa, Hai mươi tám phẩm từ biển giác, Đại thiên sa giới hội tâm Hòa thượng Năng Nhân thầm thọ ký, Như Lai Đa Bảo kín hộ gia, Khiến rõ tâm ta đâu tá sứ, Ngợi khen Diệu Pháp lẫn Liên Hoa GIẢNG Lời tựa ngài Thanh Nguyên hiệu Minh Nam, huynh đệ thiền sư Minh Chánh viết Ngài Thanh Nguyên nói, đường du hóa ghé đến Liêm Khê tức Bích Động, chỗ ngài Minh Chánh trụ trì Ngài Minh Chánh đem đề cương kinh Pháp Hoa giới thiệu cho biết vừa có điềm mộng báo trước Hơm ngài Minh Nam đến, thật duyên đặc biệt nên thỉnh ngài Minh Nam chứng minh Ngài Minh Nam vui mừng e dè, cầm thảo nhuận sắc vừa biên xong Ngài xem qua, tỏ rõ tạng tánh tâm thể với tâm thể chư Phật, chư Bồ-tát mười phương chói suốt lẫn Ngài nói kệ: Đề cương kinh báu Diệu Liên Hoa, Chỉ bảo cho ta ngọc Biện Hòa, Hai mươi tám phẩm từ biển giác, Đại thiên sa giới hội tâm Hòa thượng Năng Nhân thầm thọ ký, Như Lai Đa Bảo kín hộ gia, Khiến rõ tâm ta đâu tá sứ, Ngợi khen Diệu Pháp lẫn Liên Hoa Ngài tán dương kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà tán dương người nhận tâm thể Kinh Diệu Pháp Liên Hoa cho tâm thể Người nhận sống với tâm thể thường trí tuệ rỗng rang sáng suốt CHÁNH VĂN Trộm nghe: kinh Pháp Hoa đại chư Phật, yếu môn Bồ-tát, chân bình đẳng Như Lai, thương chúng sanh mà khai thị ngộ nhập Thường chư Phật diễn nói chẳng cần truyền trước Hằng ngày chúng sanh tu trì thọ ký đương lai Diệu Pháp huyền vi khó vạch bày mà lại cao lớn vịi vọi Liên Hoa bơng sen chẳng nhiễm bùn nhơ mà hương thơm ngào ngạt Rộng lớn bao trùm pháp giới, cõi nước đức Như Lai nhiều số bụi nhỏ không bỏ sót, trịn sáng soi khắp sa, Bát-nhã, Bồ-đề thảy đầy đủ Chư Tổ tha thiết nghĩ đến chúng sanh, dùng văn cú, ngữ ngôn để mở bày, chẳng khác mị châu đáy biển, tìm ngọc non cao Đến ngài sa-mơn Thanh Đàm có dun tam học từ đời trước, ngày may mắn gặp chánh tông Ngài noi theo phong cách tuyệt vời cửa động đỉnh giác, nếm pháp vị sâu mầu Tổ Đạo Nguyên Vào năm Đinh Mão, Ngài theo Tổ sư Nguyệt Quang thiền tự, lòng mừng vui cung kính tưởng khó gặp mà gặp vị Phật sống thế, thật cởi mở tấc lòng Giữa buổi trưa mặt nhật rỡ ràng, Ngài sửa sang y phục, hình sắc nghiêm trang, trải tọa cụ trước Tổ, quỳ gối chắp tay bạch Tổ sư Đạo Nguyên rằng: - Tâm chẳng trong, chẳng ngoài, chẳng chặng Vậy rốt tâm chỗ nào? Tổ sư mỉm cười xoa đầu Ngài, liền bày tâm ấn nói kệ rằng: 隨 隨 隨 隨隨 được, ơng bận chơi Bất ngờ, ngài thấy Kỳ Bà chạy xe tới, ông đưa tay chào ngài Tôn giả Mục Kiền Liên liền dùng thần thơng chận lại, bảo: - Ơng đệ tử Phật, lên mà quên hết Phật nói vơ thường ơng khơng nhớ, mau qn q Ơng nói: - Thầy ơi, vậy, khơng phải đâu Con có xe, người hầu, đơn giản Thầy nhìn vị trời khác kìa, gia đình người ta chơi rần rần, cịn có thơi Thầy gặp có chuyện nói nhanh lên, để Thử hỏi sanh lên tu? Nghĩ thấy quý trọng cõi Bên cạnh mình, huynh đệ bị bệnh, cần lấy nước uống, cần giặt đồ công tác, cần có bát cháo lót long… nên có nhiều điều kiện để tu tạo công đức Chúng ta học hạnh ngài Phổ Hiền làm mà không đặt vấn đề, khơng địi hỏi trả cơng, khơng phân biệt thân sơ, làm khắp hết tất Rõ ràng nơi cho hành pháp, phúc duyên lớn lao đến với Tóm lại, sống chung thiền viện, anh em dễ tu, dễ thực hạnh Phổ Hiền CHÁNH VĂN Nhưng người tu hành học theo hạnh Phổ Hiền, tức dùng yếu lỗ tai nghe, từ nhĩ thức mà vào Chỉ dùng nhĩ thức theo niệm phân biệt, soi khắp quần cơ, lựa hạnh lành Phổ Hiền mà tu, để tròn đầy tuệ tự tại, thành tựu trí thiết chủng GIẢNG Đoạn kết lại hạnh Phổ Hiền Tu hạnh Phổ Hiền từ lỗ tai nghe, từ nhĩ thức mà vào Căn nghe có, nghe mà đừng dính dáng âm thanh, hạnh Phổ Hiền rộng khắp Ai nói gì, cảm ơn, nhờ thầy nói tơi biết dở để tu sửa, ta đảnh lễ cám ơn Đó soi lại hay sống với nghe, không chạy theo niệm tham sân phiền não nghe âm trái tai Ngài Minh Chánh từ kinh nghiệm tu hành dạy từ lỗ tai nghe quay nhận lại tánh nghe, không chạy theo âm bên ngồi Nghe việc tu hành, phản quan tự kỷ Tu hành học theo hạnh Phổ Hiền, tức dùng yếu lỗ tai nghe, từ nhĩ thức mà vào Chỉ dùng nhĩ thức theo niệm phân biệt, soi khắp quần cơ, lựa hạnh lành Phổ Hiền mà tu, để tròn đầy tuệ tự tại, thành tựu trí thiết chủng Ngài dạy biết cách dùng nhĩ thức tức biết nghe, để thành tựu thánh hạnh Như có người chửi mình, chửi lại khơng có vấn đề để nói, khơng đặt hạnh Phổ Hiền Song không đến đỗi tệ Mình biết người chửi, bình thường, khơng âm mà thay đổi Ln ln sống trịn đầy với hạnh khắp, có khởi lên niệm niệm thương người Vì sân si mà họ phát âm khó nghe, tạo nghiệp bất thiện, đáng thương CHÁNH VĂN Hỏi: Từ trước, quở chê thức tâm, bảo huyễn vọng Đến đây, cớ lại nói nhĩ thức hạnh lớn chân thật Thế đâu khỏi trước sau có thủ xả ư? Đáp: Quở chê trước thức tâm duyên trần Nếu ngồi sáu trần, khởi thức tâm, vọng sanh phân biệt Trần qua thức phân biệt tự khơng, bảo huyễn vọng cần phải bỏ Nay thức dụng nhĩ căn, đầy khắp mười phương, tuỳ lúc nghe, tuỳ lúc nhận thức, tuỳ lúc phân biệt, trạm nhiên thường trụ Như ánh sáng mặt gương, tức thức tánh kinh Lăng Nghiêm, nói “Minh tri giác minh, chân thức diệu giác trạm nhiên, biến chu pháp giới, dung nhập Như Lai tạng tánh, Diệu liên hoa tâm” Thế nên, đáng phải giữ lấy mà tu Đức Di Lặc tròn thành Tam-muội thức tâm này, mà tương lai làm Phật Trong kinh Phổ Hiền nói: “Nếu có người thọ trì đọc tụng hiểu nghĩa thú kia, người lúc mạng chung, ngàn vị Phật đưa tay xoa đầu Khiến lịng khơng sợ hãi, chẳng lạc vào nẻo ác, liền sanh lên cung trời Đâu Suất, chỗ Bồ-tát Di Lặc ở” Đây bày tỏ hội nhĩ thức kia, mà trở tánh thức Như Lai tạng GIẢNG Hỏi: Từ trước, quở chê thức tâm, bảo huyễn vọng Đến đây, cớ lại nói nhĩ thức hạnh lớn chân thật Thế đâu khỏi trước sau có thủ xả ư? Đặt lại vấn đề quở trách thức tâm huyễn vọng, lại nói hạnh lớn chân thật Như mâu thuẫn rồi? Đáp: Quở chê trước thức tâm dun trần Nếu ngồi sáu trần, khởi thức tâm, vọng sanh phân biệt Trần qua thức phân biệt tự khơng, bảo huyễn vọng cần phải bỏ Nay thức dụng nhĩ căn, đầy khắp mười phương, tùy lúc nghe, tùy lúc nhận thức, tuỳ lúc phân biệt, trạm nhiên thường trụ Như ánh sáng mặt gương, tức thức tánh kinh Lăng Nghiêm, nói “Minh tri giác minh, chân thức diệu giác trạm nhiên, biến chu pháp giới, dung nhập Như Lai tạng tánh, Diệu liên hoa tâm” Thế nên, đáng phải giữ lấy mà tu Quở mê, vọng sanh phân biệt thức tâm hư ngụy Chớ giác biết rõ ràng thức dụng nhĩ căn, khơng có dun vào đâu để tu Người biết tu dùng tất cảnh làm phương tiện để đạt đến chỗ cứu cánh Người khơng biết tu thức tâm dẫn tạo nghiệp Chúng ta thấy nhạc cơng dùng âm kỹ nhạc cúng dường đức Thế Tôn Ngược lại, với người khơng biết tu âm kỹ nhạc làm tăng trưởng điên đảo vọng tưởng, tạo nghiệp trầm luân khổ hải Người biết tu dùng thân giả hợp, tâm không thật tất cảnh duyên để thực hành hạnh Phổ Hiền Người tu bị thân tâm dẫn nẻo tối tăm Nó thao túng mê mình, khiến ta điên đảo ngược xuôi, tạo nghiệp bị báo trầm ln sinh tử, khơng có ngày Tóm lại, từ tượng, từ thức tình biết quay lại tu được, không quay lại trầm luân sanh tử Thế nên phải cố gắng giữ lấy tâm tịnh sáng để tiến tu đạo nghiệp Đức Di Lặc tròn thành Tam-muội thức tâm này, mà tương lai làm Phật Trong kinh Phổ Hiền nói: “Nếu có người thọ trì đọc tụng hiểu nghĩa thú kia, người lúc mạng chung, ngàn vị Phật đưa tay xoa đầu Khiến lòng không sợ hãi, chẳng lạc vào nẻo ác, liền sanh lên cung trời Đâu Suất, chỗ Bồ-tát Di Lặc ở” Đây bày tỏ hội nhĩ thức kia, mà trở tánh thức Như Lai tạng Bồ-tát Di Lặc đặc biệt sở trường tông Duy Thức, nên nói ngài trịn thành Tam-muội thức tâm, nên tương lai thành Phật Trên tinh thần tất chúng sanh có Phật tánh, Bồ-tát Di Lặc viên tròn thức tâm thành Phật mà tất Người không bị thức tình chuyển, mà chuyển thức tình thành Phật Thế nên đoạn thiền sư Minh Chánh dẫn kinh Phổ Hiền nói, chúng sanh thọ trì hiểu rõ nghĩa thú kinh này, lúc mạng chung, lịng khơng sợ hãi, sanh cung trời Đâu Suất, tức chỗ Bồ-tát Di Lặc Hiểu nghĩa thú kinh rồi, đưa nhĩ thức trở tánh thức Như Lai tạng gọi viên mãn thức tâm Chỗ này, Hòa thượng Ân sư dạy ứng dụng nơi tánh nghe Nếu sống với tánh nghe chân thật, có âm nghe âm đó, khơng khởi tâm phân biệt, đưa nhĩ thức Như Lai tàng tâm Ngược lại, chạy theo âm sanh yêu thích hay ghét bỏ để nhĩ thức trôi theo ngoại duyên, xa rời tánh tịnh nên tạo nghiệp luân hồi sanh tử Huynh đệ quê mùa có phước lớn nhỏ gì, người cũ người v.v… nghe, động viên, nhắc nhở phát huy tánh giác Người tu không phát tâm Bồ-đề, coi đời khơng dính dáng chi tới việc tu hành Câu nói nghe thật đau Một đời tu hành, khơng nhiều có năm năm ba năm bỏ công sức cho việc tu tập, mà bảo khơng dính dáng Có phải xót cho chưa? Song Bởi mục đích lớn làm chủ thân tâm, chuyển hóa hết nghiệp Bây nghiệm lại, chưa thành tựu điều Biết thế, cố gắng lập nguyện, lập hạnh, lòng chiến thắng tập nghiệp từ lâu đời, khơng mê ngoại cảnh bên ngồi, khơng đem hình thức tu sĩ ma mị thiên hạ, cầu lợi cầu danh Phải mạnh dạn nhìn lại mình, giác tâm chưa phát huy khơng thể n lịng thọ nhận đàn na tín thí Đức Phật nói dù ngày thọ dụng vài ba giọt nước nợ nần tín thí Người phát huy tánh giác, ngày dù thọ dụng mn lượng vàng rịng tiêu dung hết, không sợ phải quay lại đền trả nợ trước Nhận chỗ ấy, giảm thiểu bớt thọ dụng bên ngoài, cố gắng tăng trưởng công phu bên Nếu không bị vướng mắc, gặp nhiều trở ngại, tu không Người ta thường sợ ma mị bên ngồi, khơng sợ nội ma bên Thật hình ảnh ma quái kinh dị, người ta thường kể để hù dọa kẻ yếu bóng vía, trị chơi, tay có máu ảo thuật làm Ma mị hay không tự nơi Một niệm ta không làm chủ bị ma dẫn Một niệm ta chạy theo tối tăm bị ma nhập Một niệm chấp nhận cảnh duyên bên ngồi mà bỏ qn bị ma nuốt chửng Ma đáng nói đáng ngại, thật tác động gây ảnh hưởng đến chuyện tu hành Nếu ta loại ma mị quấn qt đời tu hành chung rơi vào đường tà, làm quyến thuộc nhà ma, bị chúng sai khiến khổ sở vơ Nói cụ thể hơn, ôm giữ không thật tức ôm giữ ma Chạy theo không thật bị ma dẫn Chấp nhận không thật chấp nhận ma Bây huynh đệ kiểm lại mình, xem có bị ma xanh, ma đỏ, ma thật, ma giả, ma nam, ma nữ, ma có học, ma khơng học, ma miền q hay ma thị thành ốp khơng? Ham chạy theo thành thị bị ma thành thị ốp Ma Chạy theo vọng tưởng chạy theo ma Vọng tưởng mà bng khơng coi bị ma ốp Như ngồi mà vọng tưởng quê hương, nơi sinh ra, nhà, người thân, mảnh vườn, ao, cầu v.v tức bị ma gia đình dẫn, khơng có lực làm chủ, nên nuốt chửng Có người bị nuốt vài tiếng, có người bị nuốt vài ngày, có người bị nuốt đời Để cho ma nuốt chửng mà niệm Phật cầu Phật rước, Phật rước được? Nêu ví dụ để biết tượng ma thế, bọn chúng nhiều Nào ma danh, ma lợi, ma tài, ma sắc, ma ăn, ma ngủ, ma tưởng, ma vọng… Hễ vọng tưởng thứ khơng dừng bị ma cột trói kéo lôi, đời mà nhiều đời khác Người khơng biết tu, khơng tìm manh mối để cắt đứt, tháo gỡ, đành chấp nhận Trải qua bao đời kiếp, không khỏi Chúng ta khơng bng tưởng tượng điên loạn bị ma tưởng cịng trói Thứ ma nguy hiểm Tuy nhiên dù nguy hiểm tới đâu, chúng không thật Bởi không thật nên Bồ-tát hàng phục, diệt trừ Song chấp nhận nuôi dưỡng ma, dù Bồ-tát có thần lực đến đâu khơng trị Chư huynh đệ nên biết có loại ma hành Ma gì? Ma ngũ ấm xí thạnh Do thiếu lực tu, khơng làm chủ nên tác động thân ngũ ấm xí thạnh, khổ Muốn trị ma phải làm sao? Chỉ có ráng tu, ráng tỉnh, phấn chấn lên, khơng có cách khác Có hai trường hợp, bị thân năm ấm dẫn dắt Hai thân năm ấm suy thoái, làm trở ngại Trước nói thân năm ấm dẫn dắt Năm ấm sắc, thọ, tưởng, hành, thức Chúng duyên hợp không thật Nhưng ta mê chúng, chúng sai sử ta chạy theo đến đổi qn mình, trơi lăn ba cõi, khơng biết đường Những hình sắc bên ngồi, đẹp ưa thích, xấu liền ghét bỏ Đó chạy theo sắc ấm Những cảm thọ khổ, lạc, không khổ không lạc ln chi phối chúng ta, thường chọn thọ lạc, sợ thọ khổ Đó chạy theo thọ ấm Các tưởng tượng quay cuồng đầu, khiến người ta lo buồn, sợ hãi, vui mừng, hờn giận… khơng thật có, tưởng tượng thơi mà có sức mạnh làm cho người thất điên bát đảo Đó chạy theo tưởng ấm Những dấy niệm nối không dừng, gây bất an bất ổn, làm tịnh tâm Vậy mà khơng làm chủ, khơng bắt dừng lại Đó chạy theo hành ấm Những dịng suy tư nghĩ tưởng, phân biệt lăng xăng khỉ vượn khiến khơng phút giây n tỉnh Đó chạy theo thức ấm Đây bị ma năm ấm dẫn dắt Đối với ma ngũ ấm, chư huynh đệ đừng thân thịnh Thân thịnh mà không đủ đạo lực bị ma ốp Bấy sanh nhiều thứ oan khiên, nghiệp báo chướng ngại việc tu hành Không phải chướng ngại từ bên ngồi, mà tự nơi thân mình, từ vọng tưởng khơng tỉnh sáng sanh vấn đề Các thầy niên trai tráng phải tăng trưởng đạo lực, phát huy tâm Bồ-đề, làm chủ thở, hoạt động thân, đừng để thân suy yếu khơng cho tăng trưởng Như trị ma năm ấm Trong Luận Bảo Vương Tam Muội có dạy “Nghĩ đến thân chẳng cầu khơng bệnh, thân khơng bệnh tham dục dễ sanh”, để ngăn ngừa tham dục phát sinh từ thân năm ấm sung thịnh Kế đến nói thân năm ấm suy thối, làm trở ngại việc tu tập Hầu hết chư huynh đệ chưa bệnh liệt giường, chưa bị bệnh truyền nhiễm đến độ người ghê tởm, lánh xa Chủ yếu đừng quan trọng thân bệnh trị bệnh khơng khó Cịn yếu đuối q quan trọng thân bệnh cảm thấy bệnh nhiều, bệnh nhiều tưởng chết Người bị ma năm ấm suy thoái chụp mũ Làm tỉnh sáng, phấn chấn lên cho đạo lực vững vàng Một tâm mạnh tất ma mị khơng làm Như huynh đệ tập trung vào đạo lực, trị ma năm ấm xí thạnh cách siêng tu hành Tuy nhiên thuốc thang bồi dưỡng tứ đại bất hồ, thấy bình thường, khơng có quan trọng, vượt qua bệnh tật Đó chiến thắng ma năm ấm Tu sửa Chúng ta nghiệm coi trật sửa đó, thiếu tu bổ Cứ thầm thầm lặng lặng nghiệm xem chỉnh sửa, định có ngày hồn hảo Tu hành hành trì sửa đổi, khơng phải tu bị hành bác nhà quê hay nói Mình tự nguyện tu, có bắt đâu mà bảo vô chùa bị hành Nếu bị hành đừng vơ Có nhiều vị năn nỉ quí thầy nhiều lần chấp nhận vào thiền viện, việc tu tự nguyện, tự hứa, khơng bắt vào chùa Mà vào chùa quét lá, nấu cơm, rửa chén, cuốc đất, trồng hoa… đâu có dằn Cho nên phải hiểu chữ “hành” hành trì Sự hành trì tự nguyện, tự phát tâm, khơng hành hạ Trong huynh đệ có tay tài tuấn, thi đậu dư điểm ngon lành Ngày đầu tới uy nghi hùng dũng, sau xuất gia làm tăng thời gian dưng èo uột bị rét cách nhật, xanh xao vàng vọt, cuối giống bị ma nhập Nhưng ma mà nhập thầy Ma gặp ơng thầy mặc đồ vàng, chạy thấy mồ thấy tổ, khơng ma dám léo hánh tới khu vực thiền viện Chỉ có làm ma, tự hại thơi Thì đó, thân ngũ ấm xí thịnh, khơng khắc phục được, đạo lực suy vi riết thành xanh xao Cho nên bệnh tật nghiệp chướng, trở ngại việc tu hành Bây nhớ tu sửa, hành trì, giữ gìn bảo vệ Phải hành trì liên tục phút giây, để loại bỏ tất khơng cần thiết Như sáng mai người ăn cơm cầm chén ngắn, mắt ngó xuống khơng q xa khơng q gần, ngó vừa tầm, ngắn, khơng đánh địng xa v.v Mọi người vậy, có mình khác người ta, vừa vừa nhảy cò cò phải sửa lại Giản dị thơi Bởi có ơng thầy vừa vừa nhảy cị cị đâu Sửa lần chưa xong sửa nhiều lần, bữa sửa chút, ngày mai sửa chút Tập khí lâu đời, gọt lần khơng hết, ta gọt từ từ, gọt hoài xong Hễ tay đánh địng xa sau lưng sửa ngắn lại, đầu cúi xuống ngó thẳng lên, sửa tật Sửa ăn Giản dị Thiền tăng sống đời thoải mái, khơng có ràng buộc Từ sáng tới chiều khơng rầy rà việc ta phải trợn mắt trừng mi Hôm lỡ trợn mắt với q vị, lỡ sân lên, thật tình tơi xấu hổ Nói xong tơi thất, uống nước lạnh chút chút cho dịu lại, ngồi thiền Tôi nhận sai lầm mình, tạo tỳ vết lịng, đem phiền não tăm tối vơ hồi, an ổn Mình dạy người ta tu mà thân mang bệnh nè Cho nên nhiều bực bội việc gì, nói xong tơi bỏ Huynh đệ thấy, tơi ngồi tức tơi chỉnh đốn Chỉnh đốn mình, việc khơng thể nhờ làm dùm Người tu phải có trí tuệ Chúng ta có điều kiện chỉnh đốn mà khơng chịu làm đâu phải người sáng Vậy mà có nói thầy dở khơng sáng khơng vui Đó làm quen với mê lầm, không chịu tỉnh sáng Khi thầy hay huynh đệ chung quanh nhắc nhở thấy có lệch lạc, nên ráng nghe sửa, khơng nên buồn giận mà thiệt thịi cho việc tu tập Người tu thiền phút giây phải kiểm điểm tự thân Nếu ta chấp nhận vọng tưởng bị ma dẫn Chúng ta tỉnh táo, không buồn phiền, không lo lắng, không ưu tư, không bị vọng tưởng dẫn ta giác, sống với thật, khơng bị ma dẫn Chư Tổ có câu nói mạnh “Phùng Phật sát Phật, phùng ma sát ma”, nghĩa khơng chấp nhận hình ảnh bên hết Hằng sống tỉnh giác, lúc thấy an ổn sung sướng Sung sướng khơng bị ma dẫn, khơng đường ma Nếu vị kiểm nghiệm thấy cảnh vui tỉnh, cảnh khơng vui tỉnh Lúc tụng kinh ngồi thiền tỉnh, lúc nấu cơm rửa chén tỉnh, xem việc tu có tiến triển Lúc tu tập hành trì Hành trì gìn giữ Gìn giữ gì? Gìn giữ cơng phu, giới hạnh theo lời Phật dạy, khơng để sai suyễn tí Được sung sướng Từng bước bước thực tu tập liên tục, không để khác xen tạp đời sống, thở, sinh hoạt Tu thiền phải có khí phách Người hiểu đạo không chấp nhận lang thang đời sống vơ minh Vì thứ ngang cắt đứt, khơng trói buộc hệ luỵ thân tâm mộng huyễn vô thường Phát tâm Bồ-đề chuyện tất chúng sanh, chuyện Phật, Bồ-tát Vì ngài có đầy đủ tâm rồi, đâu cần phải phát làm Cho nên khơng nên mặc cảm tự nhận phàm phu tục tử, khơng phát tâm Bồ-đề Tổ Quy Sơn răn nhắc: “Bỉ ký trượng phu ngã diệc nhĩ, bất ưng tự khinh nhi thối khuất” Kia trượng phu, ta trượng phu; không nên tự khinh mà lui sụt Kia thành Phật, ta Phải tin để tiến lên Việc sanh tử mình, khơng lo, lo cho Các vị thương thoa bóp, thuốc men bên ngồi thơi, cịn ta phải tự đảm lấy Đảm nhận nghiệp hay phúc dun Người có phúc dun tương đối sáng sủa, người khơng có phúc dun trăm ngàn thứ tăm tối Chỉ người có đạo lực, cơng phu thâm hậu, sống với lời Phật Tổ dạy, tự nhiên trí lực, đạo lực phát huy nghiệp lực nhẹ Căn nội thân đủ tu Soi rọi không bệnh bệnh khác Vui vẻ hạnh phúc đâu mà mê đắm nó, khơng chịu tỉnh tu CHÁNH VĂN Lại, phẩm nói Đà-la-ni biểu lộ thể tâm nghe này, tổng trì tất cơng đức pháp thân chư Phật, khắp tất đạo tràng Bồ-đề chư Phật, rộng làm việc Phật, lợi ích chúng sanh, đấng Pháp vương GIẢNG Đà-la-ni biểu lộ thể tâm nghe, tổng trì tất cơng đức pháp thân chư Phật Tâm thể rỗng rang sáng suốt, nói nghe viên thơng tất Một sống với thể rỗng lặng sáng suốt, sống với tâm nghe, sống với tánh giác Đà-la-ni người Trung Hoa dịch Tổng trì, tức tổng nhiếp gìn giữ bảo vệ tất cơng đức Công đức từ nơi tánh thể, từ việc làm tầm thường Người tổng trì, trước có nhớ tốt Như ngài A Nan đa văn tổng trì, nhớ phi thường, gom hết gìn giữ đầy đủ lời Phật dạy Nếu tu tập đến mức định tổng trì đầy đủ tất cơng đức Cơng đức lưu xuất từ tâm thể, khơng phải cơng đức thường Những công đức thường giữ khơng Ta cịn dùng thân này, cịn nương huynh đệ tu hành phải có bảo vệ Bảo vệ tâm nhu nhuyến, nhường nhịn, tương trợ đồng tu ngày thành Phật Bảo vệ tỉnh táo sáng suốt Bao xong việc đất trời thênh thang, đường Bây chưa được, anh mà cịn vướng, tơi nặng nề liên kết, ủng hộ Trong kinh A Hàm, Phật nói người thấy chân lý người kiến đế Lẽ thực sờ sờ khơng đâu xa Như nói pháp khơng thật, chư hành vơ thường pháp sanh diệt Ngay ta nhận đến chỗ cùng, gọi người thấy chân lý Thấy mé thật pháp thấy chân lý, thấy chân lý ngộ đạo Cho nên Phật giảng pháp Tứ đế, năm thầy Tỳ-kheo Lộc Uyển nghe xong, nhận tới mé thực liền ngộ đạo, chứng A La Hán Tứ đế gì? Đế chân lý Tứ đế bốn chân lý Khổ, Tập, Diệt, Đạo Phật nói pháp khổ Khổ có tập nhân gọi tập Thấy mé thật thấy lý nhân thơng thường Tiếp theo Phật nói tới diệt đạo Diệt vui sau diệt hết khổ Đạo phương thức tu hành để diệt khổ Tu hành đâu khó đến đỗi khơng tu Nhưng bảo vệ phải đến nơi đến chốn, không nửa chừng bỏ Một phen tới nơi Mỗi ngày qua anh em tâm niệm phải giải tỏa thứ tồn đọng lịng Xem lại thuyền bè dùng có lủng chảy chỗ khơng? Chỗ hư lủng ta trám sửa lại, để cịn nhờ đưa ta qua bến bờ bên Bờ bờ giác CHÁNH VĂN Kệ rằng: Đầu nói Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Trước sau Diệu Liên Hoa, Văn Thù trí gốc, đơm Phật tuệ, Phổ Hiền tâm nghe, trổ giác hoa, Thâm ngộ Đà-la-ni mật ý, Trên gần Di Lặc, thức tâm hoa, Tương lai đồng đến Long Hoa hội, Nhân hợp nhau, gốc Pháp Hoa GIẢNG Đầu nói Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Phật nói kinh Hoa Nghiêm trước tiên kể từ đạo vơ thượng Bồ-đề, kinh Pháp Hoa nói chót Trước sau Diệu Liên Hoa, Văn Thù trí gốc, đơm Phật tuệ, Văn Thù biểu trưng cho trí bản, Phật tuệ Phổ Hiền tâm nghe, trổ giác hoa, Phổ Hiền hạnh trùm khắp Thâm ngộ Đà-la-ni mật ý, người đắc tổng trì hiểu thấu thực tướng tất pháp Trên gần Di Lặc, thức tâm hoa, kinh Hoa Nghiêm diễn tả lầu Di Lặc nơi vị đại Bồ-tát tu hành gần đến toàn giác vào lầu Di Lặc Tương lai đồng đến Long Hoa hội, nhân hợp nhau, gốc Pháp Hoa, tu tập thành tựu đồng đến hội Long Hoa, tức hội thuyết pháp đức Phật Di Lặc Trong kinh đức Phật Thích Ca huyền ký từ đến ngày Bồ-tát Di Lặc đời, thành Phật cội Long Hoa, giáo hóa vơ lượng chúng sanh ngộ đạo, thời gian lâu xa khơng thể tính kể Thế giới hình thành trải qua bốn giai đoạn: thành, trụ, hoại, không Kiếp kiếp hoại, nhiều khổ sở, đấu tranh, nước lụt, lửa cháy, thương đau đủ thứ Chúng ta thấy thức ăn ngon lại thường độc hại, giết người cách ghê gớm Chẳng hạn bột ngọt, thức ăn đóng hộp… Những thứ tựu lại, bác sĩ phải bó tay Hồi xưa nghe nói bệnh ung thư, gia đình bất hạnh có người bị vướng phải bệnh này, ngày thiên hạ bị đầy trời Ở kiếp kiếp hoại, tuổi thọ giảm dần cịn mười tuổi Lúc người ác, giới xảy nhiều tai biến Trong kinh diễn tả, trước tiên nước ngập, ngập địa cầu, mà nạn hồng thủy từ chân núi Tu Di dâng lên tới đỉnh núi Tu Di Mấy châu bị chìm lĩm nước Sau nạn nước tới nạn lửa Lửa cháy ác liệt, cháy tới tầng trời cõi sắc giới, tức cao nạn nước Sau nạn lửa tới nạn gió Gió thổi qua tất khơng cịn nữa, trống trơn hết Thời gian khơng gian hịa quyện, mênh mông thiên địa, kéo dài vô kể, tới chừng Đây giai đoạn kiếp Không Sau trải qua bốn giai đoạn thành, trụ, hoại, không Thế giới bắt đầu gầy dựng lại từ trận gió Chúng sanh giới người biết tu Thập thiện, cịn sót lại số chúng sanh tạo nghiệp thập ác giới trước Sự hình thành giới luân chuyển thế, thời gian khơng thể tính kể Ngài Di Lặc đời nhằm kiếp trụ giới mới, người sống đến tám vạn bốn ngàn tuổi Đức Phật đương lai thành đạo cội Long Hoa mở pháp hội cội Do gọi Long Hoa tam hội, tức ngài thuyết pháp ba hội Những việc đức Phật Thích Ca nói rõ kinh Hiện ngài Di Lặc nội viện cõi trời Đâu Suất Nếu siêng tu tập, giữ gìn, bảo vệ chủng Phật tương lai dự vào hội Long Hoa đức Phật Di Lặc Muốn vậy, nhân phải nhận tri kiến Phật Nói nghe dễ thật khó trần ai, khơng phải dễ đâu CHÁNH VĂN Nguyên lai kinh gồm chứa hải tạng Hoa Nghiêm, nhiếp thu tông hiến kinh, tóm lãnh nhân duyên xuất chư Phật, bày tỏ tri kiến Nhất thừa chúng sanh GIẢNG Yếu kinh Pháp Hoa cho tri kiến Phật Do đầu kinh Phật nói chư Như Lai đời đại nhân duyên nhằm khai thi ngộ nhập tri kiến Phật cho chúng sanh Khai mở ra, thị bày, ngộ nhận được, nhập sống với tri kiến Phật Tơn kinh Pháp Hoa Đây nói bày tỏ tri kiến Nhất thừa chúng sanh CHÁNH VĂN Chỉ sáu mn lời, mà lý hàm súc vơ tận, có hai mươi tám phẩm, mà nghĩa sâu kín khơn lường Tơi dù làm Đề Cương này, lồi muỗi nhặng uống nước biển Trí hẹp biết lờ mờ thú, khác lây ống tre dòm trời cao GIẢNG Ngài tự khiêm nhường nói lồi muỗi nhặng uống nước biển Tức ngài muốn nói trí tuệ ngài trí tuệ Phật khơng thể bì vào đâu được, giống loài muỗi nhặng nhỏ với biển Cũng người ta nói ếch ngồi đáy giếng, nhìn trời ống tre nên thấy ơng trời ống tre thơi, cịn mênh mơng thiên địa đâu thấy Cách nói khiêm nhường người xưa CHÁNH VĂN Tuy chẳng suốt thấu huyền vi, chẳng dám trái thánh Hoặc có kẻ lại bảo: Văn tự này, chẳng thấy có kinh kia, nên nghi Xin xem thật kỹ kinh, xét chín chắn lời lẽ phẩm Nghĩa lời, lý nghĩa, uẩn lý, áo uẩn, hội ý hiểu Chớ đem kiến giải da, mà mờ mịt cốt tủy kinh Kinh nói: Tạng kinh Pháp Hoa này, Sâu xa bền kín lắm, Khơng người đến… GIẢNG Có người nói Đề cương khơng thấy văn kinh Vì Đề cương nêu lên chỗ cương lĩnh kinh thơi nên kinh khơng có Tuy nhiên khơng dám trái thánh chỉ, tức trái ý Phật Ngài Minh Chánh dẫn đoạn kệ trùng tụng kinh Pháp Hoa nói kinh sâu xa bền chắc, miên mật kín đáo, khơng người đến Khơng người đến nghĩa tri kiến Phật, chỗ dám nhận Tại sao? Vì từ lâu quay lưng với Bây kinh thẳng, chúng sanh trực nhận lại thôi, chưa nhận nên ta không dám nhận CHÁNH VĂN Bảo sâu xa bền kín khơng thể dùng văn nghĩa cạn cợt bên ngồi mà nguồn đáy Nhưng người xưa có dạy: “Nói pháp chẳng lìa tự tánh, lìa tự tánh nói pháp tức thành ma nói” Xin hiểu Đề Cương lời lời tánh, câu câu sáng tơng, mà chẳng lìa tự tánh Hoặc có trái lầm, xin cho sám hối May khai thị, để cứu lỗi Nếu hợp lời kinh, mong đem lưu thơng rộng rãi hầu ích lợi cho khắp chúng sanh GIẢNG Đề Cương lưu xuất từ tánh thể thiền sư Minh Chánh Vì lời lời tánh, câu câu sáng tơng, chẳng lìa tự tánh, trái lầm với ý Phật Tổ xin sám hối Nếu hợp xin lưu thơng rộng rãi để lợi ích chúng sanh Đó lời kết phần kinh văn 28 phẩm Đề Cương kinh Pháp Hoa Phẩm Phổ Hiền Khuyến Phát tức dùng đại hạnh Bồ-tát Phổ Hiền để khuyến phát chúng sanh đời sau muốn nhập tri kiến Phật phải phát tâm rộng lớn cầu vơ thượng Bồ-đề Phẩm có điểm quan trọng sau: Điểm thứ nhất, muốn thâm nhập tri kiến Phật phải phát tâm Bồ-đề, nuôi dưỡng tánh giác Điểm thứ hai, phải tu hạnh rộng khắp Bồ-tát Phổ Hiền: “Các việc ác làm, làm việc lành” Điểm thứ ba đại tổng trì Hằng sống với tánh giác khơng có ma mị kéo lôi Chúng ta tu hành muốn viên mãn phải thực hành Qua Đề Cương, nắm yếu kinh Pháp Hoa Từ nỗ lực tu tập thấy kết lợi lạc thiết thực kinh Pháp Hoa -o0o HẾT DIỆU PHÁP LIÊN HOA: Diệu Pháp Pháp diệu khó nghĩ, vượt pháp Lại kinh pháp vua kinh Phật nói Liên Hoa dụ hoa sen Một loại hoa sánh với loại hoa khác có năm điều đặc biệt: 1- Có hoa có gương: nhân đồng thời 2- Mọc bùn lầy mà thơm tho 3- Cọng hoa từ gốc tách rời cành 4- Lồi ong bướm khơng bu đậu 5- Khơng bị người dùng làm đồ trang điểm Nói Diệu Pháp Liên Hoa gồm dụ lẫn pháp Thơng thường Phật tử gọi tắt hai chữ Pháp Hoa mà Thanh-văn: Các vị sanh thời với Phật, nghe pháp Tứ Đế ngộ lý Vô sanh, chứng A-la-hán Thanh văn có bốn bậc:1-Tu-đà-hồn, 2-Tư-đà-hàm, 3- Ana-hàm, 4- A-la-hán Độc giác: Cịn gọi Bích-chi Phật Có hai hạng: a) Các vị đời không gặp Phật, không gặp chánh pháp, nhờ chứng kiến cảnh hoa héo khô v.v… mà tự ngộ lý vô thường dứt Kiến tư hoặc, thoát ly sanh tử luân hồi Vị gọi Độc giác b) Các vị đời gặp Phật gặp chánh pháp, tu quán mười hai nhân dun, chứng ngộ vơ sanh ly sanh tử ln hồi Vị gọi Duyên giác Cả hai hạng nơi chứng ngang với A-la-hán KHAI, THỊ, NGỘ, NHẬP: Tất đức Phật Thế Tơn đời muốn cho chúng sanh “Khai thị ngộ nhập Phật tri kiến” Chúng sanh khai thị ngộ nhập Phật tri kiến lòng Phật thỏa, nguyện Phật xong, đại nhân duyên đời Ngài hoàn tất THỌ KÝ: Đức Phật nói trước việc đến vị cách chắn như: sau năm thành Phật danh hiệu gì, cõi tuổi thọ v.v… Năm thứ tướng suy chư thiên: Khi Ngài hưởng hết phước trời đầu thai năm thứ tướng ra: - Quần áo thường dơ bẩn - Trên đầu tóc rối, hoa tàn tạ - Thân thể hôi nhơ - Dưới nách thường mồ - Khơng thích chỗ ngồi Hữu học Vô học: Các vị chứng từ A-na-hàm trở xuống chưa giải cịn phải học tập nên gọi Hữu học Các vị chứng A-la-hán giải đối pháp Thanh văn khơng cịn phải học tập nên gọi Vô học Chân nhân địa hay Đại Mâu-ni: Tức cho nhân địa vị vơ lậu, giải tột, pháp thân hiển lộ, bi trí viên mãn, lợi mình, lợi người khắp Bài kệ cuối Tam Thập Tụng Duy Thức nói: Thử tức vơ lậu giới, Bất tư nghì, thiện, thường, An lạc giải thoát thân, Đại Mâu-ni danh pháp Trí vơ sư: Trí tuệ hữu, khơng phải thứ kiến giải tập thành ngày Mọi người sẵn có thứ trí tuệ này, bày cách độc đáo tự nhiên duyên hội đủ 10 Đại vân từ: Từ tâm bình đẳng khắp đám mây lớn, khơng cịn đối tượng sở chủ thể khách thể hay lý Vô dư: Niết-bàn tối hậu không cịn thừa sót, tức Đại Niết-bàn Phật Tám câu thơ sau, bốn câu đầu dịch giả dựa ý thơ trước diễn để hợp vận với bốn câu kết tác giả 12 Quán chân: Dùng chân trí soi tỏ chân lý 13 Quán tịnh: Rõ thấu pháp tánh tịnh 14 Quán trí tuệ rộng lớn: Trí tuệ rộng lớn thấu suốt tất pháp 15 Quán bi: Khởi tâm đại bi vơ biên, ln xét nỗi khổ lồi để cứu vớt chúng 16 Quán từ: Vận tâm đại từ vơ lượng, thường xem lồi ưa thích để ban bố niềm vui cho chúng 11
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp Hoa Đề Cương, Pháp Hoa Đề Cương