0

Bài 16. Làm quạt giấy tròn

16 1 0
  • Bài 16. Làm quạt giấy tròn

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2021, 08:14

BƯỚC 2: Gấp, dán quạt: 1.Đặt tờ giấy hình chữ nhật thứ nhất lên bàn, mặt kẻ ô phía trên và gấp các nếp gấp cách đều 1 ô theo chiều rộng cho đến hết... Gấp tờ giấy hình chữ nhật thứ 2 giố[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 16. Làm quạt giấy tròn