0

19 cau Chuyen dong thang deu Co loi giai chi tiet

8 4 0
  • 19 cau Chuyen dong thang deu Co loi giai chi tiet

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2021, 02:15

Chọn đáp án D Chuyển động đi lại của pit-tông là chuyển động thẳng nhưng vận tốc của pit-tông trong quá trình chuyển động có thể thay đổi  chuyển động có thể không đều.. Chọn đáp án C B[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: 19 cau Chuyen dong thang deu Co loi giai chi tiet