0

Nang luong mat troi

89 1 0
  • Nang luong mat troi

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 21:23

Tiết kiệm năng lượng là việc sử dụng năng lượng một cách tiết kiệm và hiệu quả. Việc tiết kiệm năng lượng được chia thành 2 loại hình cơ bản là:Tiết kiệm năng lượng chủ động: Tiết kiệm năng lượng chủ động là việc thông qua sự đo lường, giám sát và kiểm soát mức độ sử dụng năng lượng để thực hiện những thay đổi thường xuyên mang tính chủ động để tiết kiệm năng lượng.Tiết kiệm năng lượng thụ động: Tiết kiệm năng lượng thụ động là việc triển khai các biện pháp tiết kiệm như sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện, tắt điện khi không sử dụng,...Trong đó tiết kiệm năng lượng chủ động thường sử dụng ở những khu vực quy mô lớn như các nhà máy, công xưởng,... Việc tiết kiệm năng lượng sẽ giúp đơn vị giảm tải khá nhiều chi phí phải chi trả. Và tiết kiệm năng lượng thụ động được sử dụng chủ yếu ở các hộ gia đình, khi con người có ý thức cần tiết kiệm điện cũng như tiết kiệm năng lượng, tài nguyên. VIỆN MƠI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUN Mơn học: CƠNG NGHỆ XANH VÀ NĂNG LƯỢNG SẠCH Đề tài: NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI GVHD: PGS.TS Lê Thanh Hải Học viên: Đinh Thị Thanh Liêm Phạm Hữu Nguyên Hồ Hữu Nhân Nguyễn Hữu Thịnh Huỳnh Thanh Tự Nhữ Thị Hoàng Yến L/O/G/O MỤC TIÊU Cung cấp kiến thức lượng mặt trời phương pháp, phương tiện kỹ thuật sử dụng lượng Trình bày trạng sử dụng lượng mặt trời Việt Nam NỘI DUNG Khái niệm lượng xạ mặt trời Nguyên tắc tận thu xạ mặt trời Các thiết bị tận thu lượng mặt trời Ứng dụng lượng mặt trời KTMT Hiện trạng ứng dụng Việt Nam 1- KHÁI NIỆM NLMT  Bức xạ mặt trời (BXMT) dòng vật chất lượng Mặt Trời phát Đây nguồn lượng cho q trình phong hóa, bóc mịn, vận chuyển, bồi tụ Trái Đất, chiếu sáng sưởi ấm cho hành tinh hệ Mặt Trời  Đặc trưng BXMT truyền khơng gian bên ngồi mặt trời phổ rộng cực đại cường độ xạ nằm dải 10-1 - 10 µm nửa tổng NLMT tập trung khoảng λ = 0,38 0,78 µm (đó vùng nhìn thấy phổ) Phổ sóng điện từ KHÁI NIỆM NLMT  Năng lượng BXMT gần Trái Đất vào khoảng cal/cm².phút (Hằng số mặt trời) Toàn Trái Đất nhận từ Mặt Trời 2,4.1018 cal/phút, gồm 48% lượng thuộc dải phổ ánh sáng khả kiến (λ = 0,4-0,76 μm), 7% tia cực tím (λ < 0,4 μm) 45% thuộc dải phổ hồng ngoại sóng vơ tuyến (λ > 0,76 μm)  Chùm tia truyền thẳng từ mặt trời gọi xạ trực xạ Tổng hợp tia trực xạ tán xạ gọi tổng xạ KHÁI NIỆM NLMT Quỹ đạo Trái đất quanh Mặt trời KHÁI NIỆM NLMT KHÁI NIỆM NLMT Do khoảng cách Trái đất Mặt trời thay đổi theo mùa năm nên β thay đổi; Do q thay đổi độ thay đổi không lớn nên xem q khơng đổi gọi Hằng số mặt trời KHÁI NIỆM NLMT 5.1- Tiềm năng lượng mặt trời Bảng Mật độ NLMT trung bình năm số nắng theo tiểu khu vực 5.2- Hiện trạng ứng dụng 5.2- Hiện trạng ứng dụng Hệ thống NLMT độc lập Hệ thống NLMT độc lập Hệ thống NLMT độc lập khác Hệ thống kết hợp độc lập Hệ thống NLMT nối lưới 5.3- Chính sách pháp luật liên quan Mục b khoản Điều 28 Nghị định 21/2011/NĐ-CP quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Sử dụng lượng tiết kiệm hiệu quả: “Phụ tùng, linh kiện sản xuất: phương tiện , thiết bị chiếu sáng tiết kiệm lượng; phương tiện, thiết bị sử dụng lượng mặt trời, lượng gió” Quyết định 68/2011/QĐ-TTg danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm lượng trang bị, mua sắm quan đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước: có quy định thiết bị đun nước nóng lượng mặt trời, khuyến khích sử dụng thiết bị, nguồn sáng sử dụng NLMT 5.3- Chính sách pháp luật liên quan Quyết định 1208/2011/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030, đó, NLTT lần có vị trí thức thị trường điện Việt Nam: 2010 Nhu cầu điện (tỷ kwh) Định hướng thi phần NLTT (%) 2015 2020 2030 194-210 330-362 695-834 3,5 4,5 5.3- Chính sách pháp luật liên quan 5.4- Các rào cản Hiệu suất thiết bị cịn thấp Khơng ổn định Chi phí đầu tư để khai thác, sử dụng cao (do công nghệ, thiết bị sản xuất nhập từ nước ngoài); Mẫu mã, chất liệu, giá thành chế độ hậu không cạnh tranh; Thiếu hỗ trợ nhà nước đầu tư nghiên cứu kinh phí, trang thiết bị kỹ thuật cho sản xuất; Chế độ quản lý, đào tạo, chuyển giao công nghệ kém; Phần lớn người dân lệ thuộc vào nhiên liệu rẻ sẵn có: than, củi, rạ, cây… Ví dụ: 1- Giá pin mặt trời tháng 11-2009: 2USD/W, → công suất 2kW: 4.000 USD, cộng 10% thuế: 4.400 USD Bộ đổi điện giá: 1.500 USD, cộng thuế 5%: 1.575 USD Tổng tiền 5.975 USD Nếu đem 5.975 USD gửi tiết kiệm với lãi suất 3,5%/năm → có 209,12 USD/năm 2- Nếu dùng số tiền đầu tư vào điện mặt trời: bình quân 2kW pin mặt trời cho 7kWh/ngày → 2.555 kWh/năm Nếu quy tiền theo biểu giá điện lực khoảng gần 250 USD →Lãi tiết kiệm!!! TÀI LIỆU THAM KHẢO  Tiểu luận nhóm học viên K2009: Nguyễn Thành Luân, Trần Thị Kiều Oanh, Ngô Thị Phương Nam, Hứa Bảo Trâm  http://www.powerfromthesun.net/book.html  http://www.cleanenergymanufacturingcenter.org/research/solar  World solar energy review: Technology, markets and policies, Govinda R Timilsina, Environment and Energy Unit, Development Research Group, The World Bank, May 2010  Năng lượng Mặt trời – Lý thuyết ứng dụng, TS Hoàng Dương Hùng – ĐH BK Đà Nẵng  “Công nghệ pin mặt trời – Bài học kinh nghiệm từ Việt Nam”, GS.TS Đặng Đình Thống – ĐH BK Hà Nội  “Xây dựng công nghiệp điện mặt trời Việt Nam xu chung giới”, http://www.vast.ac.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Nang luong mat troi, Nang luong mat troi