0

CHUYỂN HOÁ CHẤT CHUYỂN HOÁ NĂNG LƯỢNG ĐIỀU NHIỆT

41 7 0
  • CHUYỂN HOÁ CHẤT CHUYỂN HOÁ NĂNG LƯỢNG ĐIỀU NHIỆT

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 18:35

CHUYỂN HOÁ CHẤT CHUYỂN HOÁ NĂNG LƯỢNG ĐIỀU NHIỆT Th.S Phan Thị Minh Ngọc Bộ môn Sinh lý học MỤC TIÊU HỌC TẬP Trình bày dạng, nhu cầu, vai trị điều hồ chuyển hố glucid, lipid, protid Trình bày dạng lượng thể, nguyên nhân tiêu hao lượng điều hồ chuyển hố lượng Trình bày định nghĩa giá trị bình thường thân nhiệt, nhiệt độ trung tâm nhiệt độ ngoại vi Trình bày trình sinh nhiệt, thải nhiệt chế điều hồ thân nhiệt CHUYỂN HỐ Tổng hợp Thối hố ĐỒNG HỐ DỊ HỐ CHUYỂN HỐ CHẤT   Là q trình hố học nhằm trì sống mức thể tế bào Chuyển hoá chất Homeostasis Chất dinh dưỡng Tổng hợp Thành phần cấu trúc Phân giải Năng lượng CHUYỂN HOÁ GLUCID Dạng tồn tại: • • • Dạng vận chuyển: 90-95% glucose, ngồi có fructose, galactose Dạng kết hợp: glycolipid, glycoprotid, tham gia cấu tạo tế bào Dạng dự trữ: Glycogen gan, tế bào CHUYỂN HỐ GLUCID Vai trị: - Cung cấp lượng: Là nguồn cung cấp lượng chủ yếu Cung cấp 70% lượng phần ăn Cung cấp lượng trực tiếp Phân giải 1glucose cho 38 ATP CHUYỂN HOÁ GLUCID Vai trị: - Tạo hình: Ribose nhân, fructose tinh dịch Acid hyaluronic cấuỏtạo dịch ngoại bào Condromucoid: mô sụn, thành mạch, van tim Aminoglycolipid: hồng cầu Cerebrosit, aminoglycolipid tạo vỏ myelin CHUYỂN HỐ GLUCID Vai trị: - Hoạt động chức năng: Thông tin di truyền Chức miễn dịch, bảo vệ thể ỏ Hoạt động hệ thần kinh Sinh sản … CHUYỂN HOÁ GLUCID Nhu cầu: - - - Tính tốn dựa vào nhu cầu lượng tỷ lệ lượng ba chất sinh lượng Cung cấp 65-70% nhu cầu lượng ngày Nguồn cung cấp thức ăn giàu tinh bột gạo tẻ 82,2g% gạo nếp 78,8g% bột ngô 73g% bột mi 71,3g% CHUYỂN HOÁ GLUCID 80% sản phẩm cuối glucid ống tiêu hoá Tiếp tục chuyển hố đường đơn gan GLUCOSE 38 ATP Chu trình Krebs Glycogen (Dự trữ) CHUYỂN HOÁ NĂNG LƯỢNG TIÊU HAO NĂNG LƯỢNG CỦA CƠ THỂ Duy trì thể: Chuyển hoá sở Vận Điều nhiệt Tiêu hoá Phát triển thể Sinh sản CHUYỂN HOÁ NĂNG LƯỢNG TIÊU HAO NĂNG LƯỢNG CỦA CƠ THỂ Duy trì thể: Chuyển hố sở: khơng: vận cơ, tiêu hố, điều nhiệt đơn vị: Kcal/1m2da/ 1h tiêu hao lượng nhiều Phụ thuộc tuổi, giới, sinh lý, bệnh lý Vận cơ: 25% cơng từ hố tích luỹ dùng cho vận Có khác biệt nghề nghiệp Phụ thuộc cường độ vận cơ, tư vận mức độ thơng thạo CHUYỂN HỐ NĂNG LƯỢNG TIÊU HAO NĂNG LƯỢNG CỦA CƠ THỂ Duy trì thể: Điều nhiệt: Để giữ nhiệt độ thể ổn định Lạnh: tăng tiêu hao lượng Nóng: lúc đầu tăng sau giảm tiêu hao lượng Tiêu hoá: SDA (Specific Dynamic Action) = tỷ lệ % mức tăng tiêu hao lượng so với trước ăn CHUYỂN HOÁ NĂNG LƯỢNG TIÊU HAO NĂNG LƯỢNG CỦA CƠ THỂ Phát triển thể: Tạo thành chất cấu tạo, chất dự trữ, thay cũ đổi Tiêu tốn nhiều lượng cho phát triển thể tuổi trưởng thành sau ốm Sinh sản: Khi mang thai: tạo thai, nuôi thai, tăng lượng máu tuần hoàn, tăng dự trữ cho mẹ… 60.000Kcal/ thai kì Khi ni con: cần cho tiết sữa (550Kcal/ngày) CHUYỂN HOÁ NĂNG LƯỢNG Mức thể: Thần kinh: Vùng đồi thần kinh giao cảm Thể dịch: GH, T3-T4, Cortisol, Adrenalin, Glucagon, hormon sinh dục Mức tế bào: thông qua chế điều hoà ngược, định nồng độ ADP tế bào MỤC TIÊU HỌC TẬP Trình bày dạng, nhu cầu, vai trị điều hồ chuyển hố glucid, lipid, protid Trình bày dạng lượng thể, nguyên nhân tiêu hao lượng điều hồ chuyển hố lượng Trình bày định nghĩa giá trị bình thường thân nhiệt, nhiệt độ trung tâm nhiệt độ ngoại vi Trình bày trình sinh nhiệt, thải nhiệt chế điều hoà thân nhiệt SINH LÝ ĐIỀU NHIỆT Thân nhiệt: Là nhiệt độ thể, Với người: ổn định Thân nhiệt trung tâm: vùng lõi, 36-37,5oC Thân nhiệt ngoại vi: đo da, thay đổi nhiều Các yếu tố ảnh hưởng đến thân nhiệt: Tuổi, giới, tình trạng sinh lý Nhịp ngày đêm Vận Bệnh lý SINH LÝ ĐIỀU NHIỆT Q trình sinh nhiệt: Chính nguyên nhân gây tiêu hao lượng CHCS Vận Tiêu hoá Phát triển thể Sinh sản SINH LÝ ĐIỀU NHIỆT Quá trình thải nhiệt: Truyền nhiệt trực tiếp Truyền nhiệt đối lưu Bức xạ nhiệt Bay nước: quan trọng SINH LÝ ĐIỀU NHIỆT Bilan nhiệt = Nhiệt chuyển hoá - nhiệt bay nước ± nhiệt xạ ± nhiệt truyền Bilan nhiệt âm: nhiệt Bilan nhiệt dương: tích nhiệt Khả điều nhiệt: từ 0-50oC, phụ thuộc yếu tố khác điều kiện môi trường Khả điều nhiệt trẻ tuổi chưa hoàn thiện SINH LÝ ĐIỀU NHIỆT CƠ CHẾ ĐIỀU NHIỆT Cung phản xạ điều nhiệt: Bộ phận nhận cảm: receptor nóng lạnh Đường truyền vào: xung động vào sừng sau tuỷ  bắt chéo  gai đồi thị, gai lưới  chất lưới thân não, đồi thị  vỏ não Trung tâm: vùng đồi, nửa trước chống nóng, nửa sau chống lạnh Đường truyền ra: thần kinh thể dịch Cơ quan đáp ứng: tất tế bào thể SINH LÝ ĐIỀU NHIỆT SINH LÝ ĐIỀU NHIỆT Cơ chế chống nóng: Bài tiết mồ hôi: nhằm thải nhiệt, lại không điện giải nhờ điều hồ Aldosteron Tăng thơng khí: tăng tần số thở, tăng lưu lượng khí qua đường dẫn khí, khơng tăng thơng khí phế nang Giãn mạch da: máu vận chuyển nhiệt đến da trao đổi với môi trường SINH LÝ ĐIỀU NHIỆT Cơ chế chống lạnh: Co mạch da: giảm truyền nhiệt môi trường Dựng chân lông: tăng bề dày lớp không khí da với mơi trường Run cơ: Tăng trương lực mức  run, rùng  không sinh công làm tăng sinh nhiệt Sinh nhiệt hố học: có lớp mỡ nâu trẻ sơ sinh, không tạo ATP mà hcỉ sinh nhiệt Tăng tiết Thyroxin làm tăng chuyển hoá, tăng sinh nhiệt SINH LÝ ĐIỀU NHIỆT Biện pháp điều nhiệt riêng có lồi người Tạo vi khí hậu Chọn quần áo thích hợp Chọn chế độ ăn thích hợp Rèn luyện
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUYỂN HOÁ CHẤT CHUYỂN HOÁ NĂNG LƯỢNG ĐIỀU NHIỆT, CHUYỂN HOÁ CHẤT CHUYỂN HOÁ NĂNG LƯỢNG ĐIỀU NHIỆT