0

SKKN sáng tạo một số hoạt động khám phá khoa học trẻ mẫu giáo nhỡ 4 5 tuổi theo hướng đổi mới hình thức tổ chức

25 1 0
  • SKKN sáng tạo một số hoạt động khám phá khoa học trẻ mẫu giáo nhỡ 4 5 tuổi theo hướng đổi mới hình thức tổ chức

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 13:15

MỤC LỤC I ĐẶT VẤN ĐỀ: 1 Lý chọn đề tài: .1 Mục đích đề tài: Đối tượng nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu: II GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: Cơ sở lý luận: Thực trạng vấn đề: 3 Bảng khảo sát đầu năm: 4 Biện pháp thực hiện: 4.1.Khám phá địa lý .5 4.2.Khám phá tự nhiên thực vật học 4.3 Khám phá động vật 4.4.Khám phá giới vật chất .11 4.5.Khám phá thời gian 13 5.6.Khám phá kỹ sống 14 4.7.Khám ẩm thực 15 Hiệu sáng kiến: .15 III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ: 17 Kết luận: 17 Kiến nghị: 18 IV PHỤ LỤC: 19 Hình ảnh minh họa: 19 I ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài: Trước tốc độ phát triển khoa học cơng nghệ giáo dục trẻ em nói chung giáo dục mầm non nói riêng khơng ngừng nghiên cứu đổi phương pháp, nội dung dạy học để đáp ứng nhu cầu dân trí thời đại Chương trình đổi cho phép giáo viên phát huy hết khả linh hoạt sáng tạo việc vận dụng hiểu biết, tri thức khoa học vào việc giáo dục trẻ Khi nói đến trẻ mầm non không trẻ lứa tuổi thích tìm hiểu, khám phá khoa học, hẳn người thường ngạc nhiên tự hỏi trẻ mầm non có phải học sinh cấp II, III đâu mà khám phá khoa học Vì sẵn ý nghĩ khoa học cần đến nhiều tri thức phải sáng tạo hoạt động, trò chơi cho trẻ khám phá Thế suy nghĩ theo hướng khoa học? Là tìm hiểu kinh nghiệm sống hàng ngày dành cho trẻ mầm non Và thí nghiệm khoa học dành cho trẻ em kết theo suy nghĩ nhận thấy khoa học khơng phải q khó xa với với trẻ Ở trường mầm non trẻ không chăm sóc mà cịn thực nhiều hoạt động khác ngày Trong hoạt động “Khám phá khoa học” có ý nghĩa quan trọng việc phát triển nhận thức cho trẻ Hoạt động nhằm thể thích thú đam mê khám phá ni dưỡng tình u thiên nhiên trẻ phải kiến thức khoa học mà trẻ thu lượm Đồng thời thông qua hoạt động khám phá khoa học giúp cho trẻ dần hình thành phát triển kỹ quan sát, kỹ tư duy, phân tích, tổng hợp, khái quát đam mê tìm hiểu khoa học Để làm trị chơi thực nghiệm thiếu để trẻ trải nghiệm giải tình cách sáng tạo tính tị mị bẩm sinh vốn ln xuất khơng ngừng sống hàng ngày, nhận quy luật trình sinh hoạt người Việc vừa mang lại niềm vui quan tâm khoa học cách tự nhiên, vừa chuẩn bị tảng suy nghĩ khoa học trở thành mục tiêu lớn ngành giáo dục khoa học mầm non Hơn nữa, điều giúp ích cho trẻ hình thành thái độ sống khoa học tự tìm phương pháp giải vấn đề cách sáng tạo Vậy khám phá khoa học chiến lược quan trọng giúp phát triển tư lực trẻ Tuy nhiên thực tế nay, hầu hết trẻ em có hội để trải nghiệm, khám phá giới cách tự nhiên Hầu hết kinh nghiệm kiến thức trẻ có mang tính thụ động máy móc / 24 Trước tình hình dịch bệnh Covid19 nay, lúc xã hội căng chống dịch, thiết nghĩ giáo viên nên tìm cách giảm áp lực, khó khăn cho gia đình nhà trường, ưu tiên cho bảo vệ sức khỏe an tồn học sinh việc sử dụng công cụ dạy học đại, đổi phương pháp dạy trở nên cần thiết Có lẽ mà thân tơi, kinh nghiệm nghề nghiệp sau nhiều năm đứng lớp, trình thực nhiệm vụ giáo dục khiến suy nghĩ, tìm tịi cách thức đưa sống thực tế vào hoạt động giáo dục để phần hồn thành nhiệm vụ giáo dục, giúp trẻ có hội trải nghiệm, khám phá khoa học cách tự nhiên, hiệu quả, vui vẻ Xuất phát từ suy nghĩ định lựa chọn đề tài: “Sáng tạo số hoạt động khám phá khoa học trẻ mẫu giáo nhỡ 4-5 tuổi theo hướng đổi hình thức tổ chức.” Mục đích đề tài: Chương trình giáo dục mầm non quy định nội dung lĩnh vực phát triển nhận thức bào gồm: Khám phá khoa học, khám phá xã hội, làm quen với số khái niệm toán sơ đẳng Nội dung giáo dục trẻ mầm non dừng lại việc cho trẻ tiếp cận với kiến thức tiền khoa học mà lồng ghép vào nhiều hoạt động khác Thực tế giáo viên việc lựa chọn thiết kế nội dung khám phá khoa học sáng tạo nhiều lúng túng Từ hoạt động khám phá hy vọng ni dưỡng trẻ trở thành người học tích cực, có kiến thức phong phú đa dạng giới xung quanh thúc đẩy phát triển giai đoạn đầu đời trẻ Đồng thời nỗ lực, đồng nghiệp tiếp tục sáng tạo hình thức tổ chức gớp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non Bằng kinh nghiệm say mê sáng tạo mạnh dạn lựa chọn đề tài:“Sáng tạo số hoạt động khám phá khoa học cho trẻ mẫu giáo nhỡ 4-5 tuổi theo hướng đổi hình thức tổ chức” Đối tượng nghiên cứu: Các hình thức đổi khám phá khoa học - Phạm vi nghiên cứu: Trẻ độ tuổi 4-5 tuổi trường mầm non - Thời gian thực hiện: Từ tháng năm 2020 đến tháng năm 2021 Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp quan sát, phương pháp điều tra - Trải nghiệm, thực hành - Trò chuyện, trao đổi, đàm thoại với giáo viên, phụ huynh - Xử lý số liệu toán thống kê, phương pháp phân tích / 24 II GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Cơ sở lí luận Trẻ mẫu giáo nhỡ lúc tư trực quan hình tượng phát triển mạnh trẻ có nhu cầu khám phá mối quan hệ vật tượng với nhau, bước đầu có khả suy luận Cho trẻ khám phá khoa học hoạt động có tác dụng phát triển nhận thức trình nhận thức cho trẻ cách nhanh hiệu Vì tư trẻ mầm non tư trực quan, thông qua hoạt động khám phá khoa học, trẻ có hội tiếp xúc với vật tượng hình thức khác Khoa học khơng kiến thức mà cịn q trình hay đường tìm hiểu khám phá giới Khám phá khoa học với trẻ nhỏ q trình tích cực tham gia hoạt động thăm dị, tìm hiểu giới tự nhiên Ở giai đoạn này, giáo viên không thiết phải dạy giải thích kiến thức khoa học cho trẻ mà chủ yếu giúp trẻ suy nghĩ nhiều chúng nhìn thấy làm, kích thích trẻ quan sát, xem xét, đốn vật tượng xung quanh chia sẻ điều nêu lên điều cịn băn khoăn thắc mắc Qua q trình cơng tác, nghiên cứu thử nghiệm số thí nghiệm khoa học nước, ánh sáng, khơng khí chuyển động, tơi thấy ứng dụng số kiến thức khoa học vào hoạt động chung dùng để gây hứng thú cho trẻ trước vào Ngoài thực hoạt động ngồi trời, hoạt động ngoại khố để mở rộng hiểu biết cho trẻ Trong đó, ta kết hợp làm số đồ dùng đồ chơi đơn giản.Và tất nội dung đưa dựa sở trị, pháp lý, đường lối Đảng nhà nước, chương trình giáo dục mầm non theo hướng đổi lấy trẻ làm trung tâm Thực trạng vấn đề: Từ trước đến trường mầm non dạy trẻ: “Khám phá khoa học” Nhưng thực chất nhiều giáo viên thường trọng cho trẻ tìm hiểu bề ngồi (Các phận, màu sắc, hình dáng, cơng dụng) vật, tượng khám phá khoa học, số giáo viên xem nhẹ việc cho trẻ sử dụng giác quan trình quan sát tìm hiểu thay đổi vật, tượng Giáo viên chưa ý đến câu hỏi mở, kích thích tìm tịi, khám phá trẻ, mà có trải nghiệm, có điều kiện để giải vấn đề dự đốn điều sảy q trình tìm hiểu, khám phá mơ Trong thực tế có nhiều giáo viên nhận thức tác dụng phương pháp thí nghiệm Tuy nhiên kinh nghiệm tổ chức cho trẻ làm thí nghiệm với mục đích khám phá khoa học cịn nhiều hạn chế, việc lựa chọn nội dung thí nghiệm cịn lúng túng, khơng phù hợp với độ tuổi, cách thức tổ / 24 chức chưa mang lại hiệu mong muốn, có làm cho trẻ xem hay vài trẻ làm cô….vv Để giúp trẻ khám phá khoa học thông qua hoạt động thí nghiệm cách hệ thống có hiệu từ lứa tuổi mầm non vô cần thiết, khơng thu hút trẻ mà cịn giúp trẻ dễ nhớ nhớ lâu a Thuận lợi: - Nhà trường tạo điều kiện cho giáo viên tiết dạy lĩnh vực khám phá khoa học - Ban giám hiệu nhà trường quan tâm giúp đỡ, bồi dưỡng cho giáo viên, tạo điều kiện cho giáo viên tham gia lớp học bồi dưỡng chun mơn theo nội dung chương trình - Giáo viên trẻ nhiệt tình, có kinh nghiệm, có trách nhiệm - Tơi ln có ý thức học hỏi bạn bè, đồng nghiệp để nâng cao kinh nghiệm nghệ thuật lên lớp - Nhà trường tổ chức cho trẻ tham quan trang trại Era House để tiếp cận nhiều với thiên nhiên, môi trường xung quanh để trẻ trải nghiệm, khám phá khoa học - Phần lớn giáo viên lớp ham học hỏi đồng nghiệp, có ý thức tìm tịi nghiên cứu tài liệu, tìm tịi sáng tạo phương pháp giảng dạy phong phú b Khó khăn - Kỹ khám phá khoa học khả suy luận, phán đốn …của trẻ cịn hạn chế - Kinh nghiệm thân tổ chức cho trẻ làm thí nghiệm với mục đích khám phá khoa học cịn nhiều hạn chế.Việc lựa chọn nội dung thí nghiệm cịn lúng túng, không phù hợp với độ tuổi, cách thức tổ chức chưa mang lại hiệu mong muốn - Đa số giáo viên phụ trách lớp chưa hiểu việc xây dựng góc khám phá khoa học cho trẻ nào? Cần chuẩn bị đồ dùng vật liệu gì? Cơ sở vật chất phục vụ cho thí nghiệm chưa đa dạng phong phú chưa hấp dẫn trẻ - Phụ huynh khơng hiểu biết việc tổ chức cho trẻ hoạt động khám phá khoa học cịn cho :“Trẻ mầm non biết mà khám phá” - Khả diễn đạt trẻ cịn nhiều hạn chế kiến thức hiểu biết trẻ chưa phong phú,trẻ chưa có kỹ thực hành, khám phá trải nghiệm Bảng khảo sát thực trạng đầu năm Đầu năm chưa có nội dung khám phá khoa học học sinh lớp tơi: + Tiêu chí : Kiến thức hiểu biết khoa học + Tiêu chí 2: Tham gia hoạt động tích cực / 24 + Tiêu chí 3: Kĩ thực hành + Tiêu chí 4: Khả quan sát, so sánh, phán đoán, suy luận + Tiêu chí 5: Khả diễn đạt ngơn ngữ Bảng đánh giá Số Tiêu chí Tiêu chí Tiêu chí Tiêu chí Tiêu chí trẻ Đạt CĐ Đạt CĐ Đạt CĐ Đạt CĐ Đạt CĐ 49 27 22 28 21 27 22 25 24 27 22 Tỷ lệ 55% 45% 57% 43% 55% 45% 51% 49% 55% 45% % Từ kết khảo sát trên, nhận thấy, trẻ khả tập trung ý hào hứng, khả giải thích số tượng đơn giản, quan sát so sánh suy luận, phán đốn, ngơn ngữ trẻ chưa đạt chiếm tỷ lệ cao Chính tơi băn khoăn suy nghĩ tìm nhiều biện pháp đổi mới, sáng tạo để tổ chức hoạt động “Khám phá khoa học” đạt hiệu cao Từ nâng dần khả quan sát, so sánh phân loại làm tiền đề cho kỹ nhận thức khác phán đoán, suy luận, hợp tác cao kỹ thao tác thử nghiệm hoạt động theo nhóm cho trẻ góp phần phát triển tính tích cực làm phong phú biểu tượng môi trường xung quanh giúp phát triển toàn diện nhân cách cho trẻ giai đoạn Biện pháp thực Trên sở lấy trẻ làm trung tâm cố gắng suy nghĩ, tìm tịi tham khảo số hình thức tổ chức giáo dục để lựa chọn cho phương pháp cách thức phù hợp với đối tượng học sinh Nhất bối cảnh dịch Covid19 diễn biến phức tạp, trẻ nghỉ học dài ngày Việc đáp ứng nhu cầu học tập rèn luyện kỹ địi hỏi giáo viên cần cố gắng tìm tòi cách thức, phương pháp giáo dục phù hợp đảm bảo cung cấp đủ, đúng, đa dạng, sáng tạo kiến thức kỹ cho trẻ trở nên cấp thiết Tôi mạnh dạn chọn số biện pháp sau: - Xây dựng kế hoạch thực nội dung khám phá khoa học theo kiện chủ đề sở tham mưu ý kiến Ban giám hiệu, tổ chuyên môn - Sử dụng đồ dùng trực quan, sinh động Tổ chức thí nghiệm đơn giản, gần gũi với sống hứng thú trẻ - Tích hợp nội dung khám phá khoa học với trò chơi thử nghiệm hoạt động khác nhằm đa dạng cách thức tiếp cận cung cấp kiến thức - Ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học tìm kiếm trang mạng giáo dục Printerst, Hello Wonderful, VTV7 Kids hoạt động khám phá khoa học / 24 - Tổ chức cho trẻ tự khám phá, thảo luận theo nhóm nhằm nâng cao kỹ quan sát, so sánh phân loại - Tuyên truyền phối hợp với phụ huynh giúp trẻ thực hành thí nghiệm khám phá khoa học đạt kết cao thông qua chương trình học online, trực tuyến Để cụ thể hóa biện pháp trên, định xây dựng số hoạt động khoa học sáng tạo thực hóa mục tiêu đề 4.1 Khám phá địa lý: Rất quan trọng, lẽ địa lý kết nối trẻ với giới Địa lý khiến trẻ cảm thấy phần tổng thể với rộng lớn Địa lý sợi dây dẫn dắt trẻ đến với nhiều chủ đề có mối liên hệ mật thiết với nhau: văn hóa, động vật, thiên nhiên: Quả địa cầu; Sự hình thành địa lý; Tạo hình dạng địa hình; Đất, nước, khơng khí, gió 4.1.1 Khám phá địa cầu a.Mục đích: Giúp trẻ hình dung trái đất hình cầu, bao gồm đất liền biển b Hình thức tổ chức: Tổ chức hoạt động cho nhóm lớp, ứng dụng vào hoạt động góc c Cách tiến hành - Cơ giới thiệu địa cầu với trẻ - Cô cho trẻ sờ vào nhận xét - Cô cho trẻ khám phá địa cầu trả lời câu hỏi cô - Yêu cầu trẻ cho cô bạn toàn khu vực đất liền kể phần bị che khuất dưới, đến toàn khu vực nước biển Cô rút kết luận: Trái đất hình cầu bao gồm đất liền biển Hoạt động củng cố: Cô tổ chức cho trẻ tô màu địa cầu với màu sắc đất liền, màu xanh da trời phần biển H1.Hình ảnh địa cầu 4.1.2 Sự hình thành địa lý a Mục đích: Giúp trẻ khám phá giới thực tế quan sát đơn giản: tương phản đất nước b Hình thức tổ chức: Nhóm trẻ c Cách tiến hành - Cơ giới thiệu cho trẻ khuôn cô tạo sẵn - Cơ đổ nước vào khn hình đảo đồng thời ý không để nước ngập lên phần đất - Cô cho trẻ cho phần đất, phần nước nhận xét - Có nước bao quanh khắp phần đất - Cô cho trẻ đổ nước vào khuôn thứ / 24 - Cơ nhận xét vị trí phần đất nước - Cô cho trẻ so sánh hai khay cách theo đường viền quanh đất giáp với nước (bờ biển) -Trẻ nhận thấy chúng có hình dạng giống - Cơ cho trẻ tiếp tục thực nhận xét H2.Sự tương phản đất nước 4.1.3 Tạo dạng địa hình a.Mục đích: Giúp trẻ hiểu rõ dạng địa hịn đảo, hồ nước, vịnh, eo biển b Hình thức tổ chức: Chia lớp làm nhóm để tổ chức hoạt động, ngày nhóm trẻ hoạt động c Cách tiến hành - Chuẩn bị khay nhựa, đất nặn, bình nước pha màu xanh nước biển, khăn lau tay, tạp dề - Cô hướng dẫn trẻ thực hiện: Cô dàn đất lên bề mặt khay, sau dùng dao cắt miếng kéo miếng đất lên để vào khay thứ Sau đổ nước vào hai khay, ý không để nước tràn lên bề mặt đất Cô tay vào hố đất nhắc cho trẻ hiểu: “Nước đất bao phủ xung quanh hồ” - Cô phần đất nước nói: “Đất nước bao phủ phía hịn đảo” - Cơ tiến hành cho trẻ thực với dạng địa hình khác H3.Các dạng địa hình Việt Nam 4.1.4 Đất, nước, khơng khí a.Mục đích: Hoạt động giúp trẻ nắm ba ngun tố đất, nước khơng khí b Chuẩn bị: - Ba lọ nhỏ dán nhãn chứa nguyên tố (một lọ chứa đất, lọ chứa nước lọ khơng đựng gì) loạt thẻ để minh họa khinh khí cầu bay, cối xay gió, chim bay liệng khơng trung Mặt sau thẻ nhãn lọ có hình vẽ biểu tượng đơn giản giúp trẻ tự sửa nhầm lẫn.Thẻ xếp vào hộp để cạnh lọ khay c Tiến hành: Cơ giáo giải thích cho trẻ trái đất bao gồm đất, nước khí bao bọc, giới thiệu lọ cho trẻ Lần đầu cô làm mẫu cho trẻ xem tất thẻ phân loại xong Sau cho trẻ thực Cơ động viên khuyến khích trẻ 4.2 Khám phá tự nhiên thực vật học: Tiếp xúc với tự nhiên điều quan trọng cho phát triển hài hòa trẻ: Hạt; Các phận hoa; Vòng đời cây; Cây cần ánh sáng nước 4.2.1 Hạt / 24 a.Mục đích: Dạy trẻ sinh từ hạt b Hình thức tổ chức: Cả lớp c Cách tiến hành: Tiết 1: - Cô cho trẻ quan sát thực tế dạo để thu lượm hạt - Cơ chuẩn bị số loại có hạt - Cô bổ đôi cho trẻ nhận xét đặc điểm loại hạt - Sau cho trẻ phân loại hạt: hướng dương, đậu, ngơ, bí, táo… Cơ tổ chức trị chơi xem đội phân loại hạt giỏi nhanh - Cho trẻ tách số loại hạt có thẻ tách: Hạt ngơ, hạt đỗ tách từ Tiết 2: - Chuẩn bị: Mỗi trẻ cốc sữa chua có đựng đất, cho trẻ tưới nước cho ẩm, hạt đỗ ngâm ẩm - Cô tiến hành cho trẻ gieo hạt, quan sát phát triển hạt theo thời gian -> Bảng kết luận: Cô cho trẻ đặt kết tương ứng với trình phát triển hạt thành qua ngày trẻ quan sát H4.Quá trình phát triển hạt 4.2.2 Các phận hoa a.Mục đích: Trẻ biết phận hoa b.Tiến hành: Cơ cho trẻ quan sát trị chuyện phận bơng hoa, nói đặc điểm cấu tạo phận có thẻ hình tương tướng với phận hoa Cho trẻ lên nhận biết tường phận trẻ nói lên đặc điểm cấu tạo chúng Sau khái qt lại phận hoa hình ảnh Củng cố: Cho trẻ tơ phận sau ghép vào thành bơng hoa H5.Các phận hoa 4.2.3.Vịng đời a.Mục đích: Giúp trẻ biết trình phát triển thành (vịng đời cây) b Hình thức tổ chức: Theo nhóm c Cách tiến hành: - Cơ chuẩn bị thẻ (được đánh số phía sau) - Dụng cụ để quan sát nảy mầm: vài hạt đỗ, liễn thủy tinh, bình nhỏ, chút nước giấy thấm, - Cô cho trẻ cho thấm nước vào lọ sau thả hạt đậu vào trẻ quan sát - Sau ngày khái qt lại vịng đời cây, trẻ thấy dù tư rễ ln mọc xuống thân vươn lên H6.Vịng đời phát triển 4.2.4.Cây cần nước ánh sáng / 24 a Mục đích:Trẻ biết gieo hạt chăm sóc hạt cần mơi trường ẩm nảy mầm, để phát triển cần có nước ánh sáng Nếu khơng tưới nước bóng tối khơng phát triển b.Chuẩn bị: Một nắm hạt đậu, cốc đựng sẵn ẩm, bút, bảng ghi kết c Hình thức tổ chức: Tiến hành theo tổ, nhóm chơi hoạt động góc d Cách tiến hành:Trẻ gieo hạt vào cốc, hàng ngày tưới nước Sau nảy mầm, ngày trẻ vẽ mô trạng thái cây, – ngày cô cho tổ nhóm báo cáo kết thí nghiệm cho trẻ tự rút kết luận 4.3 Khám phá động vật: Theo trẻ thường bị hút động vật sống Trẻ thích quan sát chăm sóc chúng, việc khơi dậy tình u thương, trách nhiệm thái độ ân cần trẻ.Vòng đời vật (con ếch, bướm); Dấu vết bóng vật; Các lồi chim; Động vật có xương sống khơng xương sống 4.3.1.Vịng đời động vật a.Mục đích: Giúp trẻ hiểu q trình phát triển vật b Hình thức tổ chức: Tổ chức theo nhóm trẻ hoạt động góc c Cách tiến hành: -Tìm hiểu ếch: Đặc điểm cấu tạo môi trường sống ếch Cô kết luận: Da ếch trơn nhờn, chân ếch có màng nhỏ Ếch vật vừa sống nước vừa sống cạn đấy! - Tìm hiểu vịng đời phát triển ếch - Cô cho trẻ xem video vòng đời phát triển ếch Cô khái quát lại: Ếch mẹ đẻ trứng, trứng nở nòng nọc, thời gian sau ếch nòng nọc đứt duôi trở thành ếch trưởng thành -Tương tự với vịng đời sâu, bướm tiến hành cách thức trên, trẻ ghi nhớ tốt - Cơ cho trẻ tơ màu vịng đời cho trẻ lên để dán theo vòng đời bướm H7.Vòng đời phát triển ếch bướm 4.3.2 Dấu vết bóng vật a Mục đích: Giúp trẻ tinh tế nhận biết vật qua dấu vết chân (đặc điểm chân) b Hình thức tổ chức: Theo nhóm c Cách tiến hành: - Sau cô tiến hành cho trẻ làm quen với vật tiết dạy, đặc điểm vật, dấu chân, bóng vật 10 / 24 - Cô tổ chức tiết học sáng tạo cách giúp trẻ tìm vật qua bóng Trẻ tìm vật qua dấu vết chân - Cô chuẩn bị sẵn hình ảnh nhỏ lơ tơ để sau học vật trẻ tổng kết lại gắn hình ảnh kèm theo - Bài tập củng cố: Cơ cho trẻ dấu vết hình ảnh vật, yêu cầu trẻ nối dấu vết vật ấy; Nối bóng vật với vật *Lưu ý: Nội dung tích hợp vào chủ đề giới động vật 4.3.3 Các lồi chim a Mục đích: Các lồi chim thường hút trẻ, thường dễ quan sát lồi chim gần gũi với người Giúp trẻ tìm hiểu đặc điểm, nơi sống loài chim b Hình thức tổ chức: lớp theo nhóm, hoạt động trời c Cách tiến hành: - Tổ chức cho trẻ trời để khám phá - Cơ chuẩn bị nguồn tư liệu lồi chim, video, hình ảnh, tranh - Có nhiều lồi chim giới lựa chọn hình ảnh chim gần gũi với chim sẻ, chim gõ kiến, chim cánh cụt… - Cho trẻ tìm hiểu thói quen lồi chim: + Mùa đơng, có thấy nhiềm chim mùa xuân mùa hè không + Các chim thường đâu -> Vào mùa đơng số lồi chim thường di cư tới vùng có khí hậu nóng để tìm thức ăn Nhưng số lồi trải qua mùa đơng, khó sinh sống - Tìm hiểu mỏ chim: + Cô giới thiệu cho trẻ mỏ loại chim xếp hình ảnh chim tương ứng với mỏ chúng + Sau tìm hiểu cô cho trẻ làm tập củng cố: Nối mỏ với chim - Tìm hiểu tổ chim + Cơ cho trẻ bóc lớp ngồi tổ chim xem có bên trong? (lá cây, cỏ, cành nhỏ, bông, sợi cước, lông tơ, rêu… - Cô tổ chức hoạt động: Cho trẻ làm tổ chim theo mẫu 4.3.4 Động vật có xương sống khơng xương sống a.Mục đích: Giúp trẻ phân biệt loại động vật có xương sống động vật khơng có xương sống b.Chuẩn bị: Một tệp 10 thẻ đại diện cho nhóm động vật có xương sống, tệp 10 thẻ đại diện cho nhóm động vật khơng xương sống c Cách tiến hành: Cơ trị chuyện với trẻ đề tài Sau giới thiệu động vật có hai tệp, để xuống phía biển Cơ động viên, khuyến khích trẻ sửa sai, giải thích cho trẻ Lưu ý: Cơ tổ chức theo nhóm trẻ hoạt động góc, thực chủ đề động vật 11 / 24 4.4.Khám phá giới vật chất: Vật chất phần sống Trẻ thao tác, quan sát đặt câu hỏi thơng qua trải nghiệm đơn giản, điều cho phép trẻ thám hiểm tư cách khoa học: Điện thoại; Sự truyền âm; Khơng khí nóng nở ra; Sắt cát; Máy lọc nước; Trứng chìm, nổi; Chất nhờn ma quái 4.4.1 Sự truyền âm a.Mục đích: Thí nghiệm giúp trẻ hiểu có truyền âm khơng khí qua đồ vật b.Chuẩn bị: Một bát to bọc căng giấy bóng kính, để muối giấy bóng kính vỗ tay nhẹ c.Cách tiến hành: Cô cho trẻ thực quan sát Âm dao động lan tỏa khơng khí khiến cho giấy bóng kính rung lên Chúng ta nhìn thấy điều nhờ vào hạt muối nảy lên Trẻ áp tay lên cổ nói, hát, hét… trẻ cảm nhận thấy dây quản rung lên Chính rung động dây quản lan truyền khơng khí 4.4.2 Điện thoại a Mục đích: Trẻ biết số vật tạo lan truyền âm b Chuẩn bị: Lon sữa, cốc nhựa, cốc giấy, bảng, dây, tăm Bút, bảng ghi kết c Hình thức tổ chức: hoạt động học hoạt động ngồi trời, nhóm nhỏ d Cách tiến hành: - Cô hướng dẫn cách làm điện thoại: Với lon sữa loại cốc, cô đục lỗ đáy Các luồn dây qua lỗ từ ngồi vào cố sau buộc vào tăm để dây không tuột Tương tự cô thực với lon thứ sau luồn dây hai lon kéo căng dây Hai bạn gọi xem có nghe thấy khơng ? - Một bạn ghi lại kết - Sau thử nghiệm xong bạn báo cáo kết xem đồ vật lan truyền âm -> Cô khái quát: Tất đồ vật lan truyền âm e Ứng dụng sống: - Nhờ lan truyền âm mà người ta chế tạo điện thoại giúp người nói chuyện với cho dù khoảng cách xa * Lưu ý: Có thể lồng ghép vào chủ đề gia đình, trường mầm non H8.Sáng chế điện thoại lon sữa, cốc 4.4.3 Không khí nóng nở a Mục đích:Giúp trẻ hiểu quy luật khơng khí gặp nóng nở 12 / 24 b Hình thức thức tổ chức: Theo nhóm trẻ, hoạt động góc c Cách tiến hành: - Cô tiến hành cho trẻ quan sát - Cô giúp trẻ thực thí nghiệm đưa kết luận - Cô tiến hành cho bàn thực - Cho trẻ tự đưa kết luận 4.4.4 Sắt cát a.Mục đích: Trẻ hiểu nam châm hút kim loại sắt, cịn cát khơng kim loại nên khơng hút b.Hình thức tổ chức: Theo nhóm, hoạt động góc c.Cách tiến hành: - Cơ tiến hành: Để nam châm vào khăn tay, bọc lại, cầm tay Bạn cầm nam châm bọc lên phía bột sắt, bột sắt bị hút Khi nhẹ nhàng tháo khăn tay khỏi nam châm, bột sắt bị rơi trở lại khay Cô gọi trẻ lên thực hoạt động - Tiếp theo, cô cho trẻ giấu bột sắt vào cát xem liệu nam châm có tìm thấy sắt không? Cô trộn bột sắt cát với khay khơng đựng Cơ cầm nam châm bọc lên phía hỗn hợp sắt cát nhiều lần liên tục Cô nhấc nam châm lên trẻ thấy sắt bám vào Cơ cho trẻ thực H9.Nam châm hút kim loại 4.4.5.Khám phá máy lọc nước a Mục đích: Giúp trẻ biết cách sử dụng nguyên vật liệu để lọc nước b Hình thức tổ chức: Theo nhóm hoạt động c Cách tiến hành: Đầu tiên cô cho nguyên liệu cần thiết vào sỏi, than hoạt tính, cát vàng, bơng thành lớp Sau đổ nước bẩn lên Chúng ta quan sát xem Nước bẩn qua lớp lọc chảy xuống cho ta mẻ nước H10.Hình ảnh máy lọc nước bạn nhỏ sáng chế 4.4.6 Khám phá trứng chìm, trứng a Mục đích: Cho trẻ hiểu vật tưởng bị chìm lại mặt nước b Chuẩn bị: Trứng gà trứng vịt, nước, muỗng, lọ đựng đầy muối, hai ca nước c Cách tiến hành: - Lần lượt đổ nước vào hai ca có nửa ca nước Cô đánh thứ tự cho ca nước 13 / 24 - Ca có nước, ca thứ đổ muối lượng chiếm khoảng ¼ cốc hòa muối tan hết - Quan sát tượng: Giải thích tượng: Bé cho thêm nhiều muối vào nước, dung dịch nước muối đậm đặc Khi trứng cịn có độ dày (đặc) so với nước, cịn chìm Một nước đạt đến độ đậm đặc giống trứng trứng lơ lửng nước Cuối nước đậm đặc trứng, trứng lên bề mặt nước H11.Sự kỳ diệu trứng(chìm nổi) 4.4.7 Khám phá chất nhờn ma quái a Mục đích: Trẻ biết gọi tên thành phần dụng cụ thí nghiệm: b Chuẩn bị: Bộ dụng cụ thí nghiệm gồm: Cốc nhựa, đũa, thìa Hồ dán dạng nước, dung dịch rơ miệng natri borat, màu thực phẩm, nước lọc, nước fanta, sting, kem đánh c Cách tiến hành: Cô cho trẻ quan sát bước để làm chất nhờn ma quái: + Bước 1: đổ lọ hồ vào cốc + Bước 2: Múc thìa nước đổ vào cốc + Bước 3: Cho giọt màu nước + Bước 4: Nhỏ từ từ 2- 30 giọt dung dịch rơ miệng vào hỗn hợp + Bước 5: Đảo dung dịch quyện vào H12.Chất nhờn ma quái 4.5 Khám phá thời gian: Là nội dung dạy nội dung học trẻ Nên đưa hoạt động mng muốn trẻ xác định thời gian: Dải thời gian ngày tuần; Dải băng tuổi; Các mùa; Thời tiết 4.5.1 Dải băng tuổi: - Mục đích: Hoạt động giúp trẻ xác định vị trí gia đình, hình dung tuổi người đưa thang bảng thời gian (một ô vuông năm) 4.5.2.Biểu thị thời gian ngày a Mục đích: Hoạt động giúp trẻ xác định thời gian ngày thơng qua hình ảnh b Hình thức tổ chức: Theo nhóm hoạt động góc c Cách tiến hành: Cô giáo kết hợp với phụ huynh để sau hoạt động lớp phụ huynh cho kể ngày lớp 4.5.3.Các mùa a.Mục đích: Giúp trẻ biết đặc điểm mùa năm, hình ảnh đặc trưng cho mùa b.Hình thức tổ chức: Cả lớp 14 / 24 c Cách tiến hành: - Cho trẻ xem video mùa (mỗi hôm cô giới thiệu mùa) - Sau trẻ quan sát, trò chuyện với kinh nghiệm sống trẻ cô cho trẻ kết luận lại dán lên bảng tổng kết Từ trẻ ghi nhớ nhanh H13.Hình ảnh mùa năm 4.5.4.Thời tiết a.Mục đích: Giúp trẻ nhận xét thời tiết hàng ngày diễn trẻ tự chuẩn bị số đồ dùng cá nhân phù hợp với thời tiết b.Hình thức tổ chức: Ngồi trời, hoạt động góc tiết dạy c.Cách tiến hành - Ngày thứ nhất:Tiến hành cách trò chuyện với trẻ sau xem hình ảnh, video - Ngày thứ hai: Giải thích cho trẻ số tượng thời tiết quen thuộc: Trời mưa - Ngày thứ 3: Cho trẻ thực thí nghiệm: Sự bốc nước để trẻ hiểu sâu sắc tượng mưa => Nước ao hồ mặt trời chiếu sáng-> Nước nóng bốc gặp khơng khí lạnh tạo thành mây-> Các đám mây ngày nhiều->Mây nặng sà xuống thấp gặp khơng khí nóng tan dần tạo thành mưa H14.Thí nghiệm bốc nước 4.6 Khám phá kỹ sống - Kỹ hiểm có hỏa hoạn - Kỹ phịng chống đuối nước 4.6.1.Kỹ hiểm có hỏa hoạn a Mục đích: Dạy trẻ biết số kỹ hiểm có cháy: kêu cứu, lấy khăn bịt mũi, bị men tường theo hướng cửa ngồi, biết gọi báo người lớn có đám cháy xảy ra, biết số điện thoại gọi cứu hỏa 114 b Chuẩn bị: Video số vụ cháy, tình cho trẻ thực hiện, khăn mặt ẩm, chăn mỏng c Cách tiến hành: Cô cho trẻ xem video đám cháy, hướng dẫn trẻ cách thoát hiểm với tình cháy 4.6.2.Kỹ phịng chống đuối nước a Mục đích: - Trẻ biết số kỹ phòng chống đuối nước - Biết kêu cứu chẳng may bạn bị đuối nước - Biết số đồ dùng ,trang phục bơi b Chuẩn bị: - Video,hình ảnh số nơi xảy đuối nước nguyên nhân bị đuối nước, phòng tránh đuối nước 15 / 24 c Cách tiến hành - Cô cho trẻ xem video em bé bị ngã xuống nước, có xuống cứu - Giáo dục: Như vậy, cô hướng dẫn số kỹ phòng chống đuối nước cho trẻ em H15.Kỹ phòng chống đuối nước 4.7 Khám phá ẩm thực: Món phở cuốn; Món hoa dầm; Món bánh trơi với nội dung nhóm tơi nêu rõ mục đích nội dung cung cấp cho trẻ kiến thức gì, đồ dùng chuẩn bị, cách tiến hành Ta vào cụ thể nội dung sau: a Mục đích: Dạy trẻ biết thực hành, khám phá số ăn quen thuộc, đơn giản Trẻ tự tay làm ăn phở cuốn, hoa dầm, nặn bánh trơi b Chuẩn bị: Mỗi ăn cô chuẩn bị đồ dùng nguyên liệu cần thiết cho c Tiến hành: Cơ giới thiệu nguyên liệu cần để làm ăn mà hôm cô dạy trẻ thực Sau thực làm mẫu cho trẻ xem Cơ cho trẻ nhóm để làm Trong q trình trẻ làm động viên, khuyến khích trẻ Sau trẻ làm xong cô cho trẻ thưởng thức thành mà vừa tạo H16.Hình ảnh phở cuốn, hoa dầm, bánh trơi Với hoạt động nội dung đưa vào hoạt động học, hoạt động trời, hoạt động góc Thơng thường với hoạt động góc ngồi trời tơi cho trẻ làm hoạt động đơn lẻ Cịn với hoạt động học thường phải xây dựng cấu trúc vài hoạt động kết hợp với có tập dạng trị chơi để trẻ ôn luyện kiến thức Các phần khái quát kiến thức cố gắng hệ thống vào bảng kết trình chiếu hình để trẻ dễ dàng nhìn thấy kết Hiệu đạt Sau áp dụng sáng kiến kinh nghiệm thấy trẻ tự tin tham gia hoạt động, hào hứng với hoạt động Khơng trẻ cịn có ý thức tự tìm hiểu khám phá khơng đơn hỏi - Trẻ tích cực hoạt động, sử dụng đồ dùng, vật thí nghiệm linh hoạt, vẽ lại biểu tượng cách sáng tạo - Kiến thức khoa học phong phú, tự giải thích số tượng đơn giản - Khả quan sát so sánh tốt nên khả suy luận phán đoán trẻ xác - Khả diễn đạt ngơn ngữ, giải thích kết đủ câu, đủ ý hợp lý Với hoạt động khám phá khoa học sáng tạo tổ chức hoạt động học, hoạt động góc Hầu hết trẻ lớp tham gia hứng thú tích cực Kết đạt trẻ khả quan 16 / 24 Kết cụ thể sau: Nội dung Tổng số Đầu năm Cuối năm Tiêu chí 49 Đạt 27 Tỉ lệ 55% CĐ 22 Tỉ lệ 45% Đạt 47 Tỉ lệ 96% CĐ Tỉ lệ 4% Tiêu chí 49 28 57% 21 43% 48 98% 2% Tiêu chí 49 27 55% 22 45% 47 96% 4% Tiêu chí 49 25 51% 24 49% 48 98% 2% Tiêu chí 49 27 55% 22 45% 48 98% 2% * Biểu đồ thể kết quả: - Đầu năm: - Cuối năm: 17 / 24 III KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ Kết luận Bản thân nhận thấy việc đổi hình thức tổ chức hoạt động khám phá nói riêng đổi hình thức, phương pháp tổ chức hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ đem lại kết tốt góp phần hình thành tính tích cực, chủ động cho trẻ Khi thực đề tài, rút số học kinh nghiệm sau: * Đối với học sinh - Với hoạt động thí nghiệm trẻ thực phát triển tối đa khả quan sát, suy luận khả so sánh - Cô làm mẫu phân tích rõ ràng trẻ dễ dàng thực theo yêu cầu cô - Giao nhiệm vụ cụ thể cho nhóm trẻ khiến cho trẻ tập trung vào phần việc mình, cháu lơ nhiệm vụ Khơng tránh xung đột tranh đồ dùng - Đồ dùng đồ chơi tự tạo phong phú, đa dạng làm trẻ hứng thú, vốn kiến thức môi trường xung quanh trẻ tăng lên cách rõ rệt Thể qua ngôn ngữ trẻ, trẻ nói mạch lạc hơn, diễn đạt đủ câu, rõ ý - Khả nhận thức hoạt động khám phá trẻ nhạy bén xác - Trẻ nhanh nhẹn, hứng thú trực tiếp tiếp xúc với môi trường xung quanh * Đối với giáo viên - Sau tiến hành biện pháp thân giáo viên lớp thấy thay đổi lớn việc đổi hình thức giúp giáo viên sáng tạo, chủ động linh hoạt hơn, kỹ tổ chức hoạt động khám phá nói riêng hoạt động giáo dục trẻ nói chung đạt kết cao hội thi giáo viên giỏi cấp huyện, hội thi sáng tạo làm đồ dùng đồ chơi - Bản thân rút nhiều kinh nghiệm việc lựa chọn trị chơi, hình thức phong phú đặc biệt tạo cho trẻ tình hấp dẫn, lơi trẻ vào hoạt động tích cực, có hiệu mà khơng thấy nhàm chán tham gia vào hoạt động khám phá khoa học - Bản thân trau kiến thức, kỹ năng, nghệ thuật dạy trẻ - Phụ huynh tín nhiệm, tin yêu - Kết hoạt động dạy hoạt động khám phá khoa học đánh giá tốt *Đối với phụ huynh - Phụ huynh có nhận thức tích cực giáo dục mầm non nói chung giáo dục phát triển nhận thức cho trẻ từ họ nhiệt tình, mạnh dạn cho tham gia hoạt động trải nghiệm 18 / 24 - Đa số phụ huynh có nhìn nhận đắn, biết tầm quan trọng hoạt động khám phá khoa học - Phụ huynh nhiệt tình việc kiếm ngun vật liệu, làm đồ dùng đồ chơi - Phụ huynh biết cách ôn luyện kiến thức trẻ, quan sát đối tượng có hiệu - 100% phụ huynh học sinh ủng hộ, tướng tác giáo viên hoạt động dạy học trực tuyến, online nhóm lớp nhà trường Kiến nghị - Đối với Sở dục đào tạo thành phố Hà Nội, Phòng Giáo dục Huyện Gia Lâm mong cấp lãnh đạo tạo điều kiện cho giáo viên tham gia nhiều khóa tập huấn, buổi kiến tập để học hỏi kinh nghiệm, phương pháp đồng nghiệp, nước tiên tiến giới - Đối với Ban giám hiệu nhà trường, mong nhận quan tâm động viên học liệu, giáo cụ dạy học giảm tải sức lao động cho giáo viên Để từ giáo viên có nhiều thời gian việc đầu tư sáng tạo hoạt động giáo dục Trên số hoạt động khám phá khoa học sáng tạo cho trẻ -5 tuổi mà áp dụng thực lớp mẫu giáo nhỡ Tơi kính mong đóng góp ý kiến cấp lãnh đạo chị em giáo viên đồng nghiệp để có thêm nhiều biện pháp tích cực, nâng cao hiệu giáo dục năm học Tôi xin chân thành cảm ơn 19 / 24 IV PHỤ LỤC Hình ảnh minh họa H1.Hình ảnh địa cầu H2.Sự tương phản đất nước H3.Các dạng địa hình Việt Nam 20 / 24 H4.Quá trình phát triển hạt H5.Các phận hoa H6.Vòng đời phát triển 21 / 24 H7.Vòng đời phát triển ếch bướm H8.Sáng chế điện thoại lon sữa, cốc H9.Nam châm hút kim loại 22 / 24 H10.Hình ảnh máy lọc nước bạn nhỏ sáng chế H11.Sự kỳ diệu trứng(chìm nổi) H12.Chất nhờn ma quái 23 / 24 H13.Hình ảnh mùa năm H14.Thí nghiệm bốc nước 24 / 24 H15.Kỹ phòng chống đuối nước H16.Hình ảnh phở cuốn, hoa dầm, bánh trơi H16.Hình ảnh hoa dầm, bánh trơi 25 / 24 ... tài:? ?Sáng tạo số hoạt động khám phá khoa học cho trẻ mẫu giáo nhỡ 4-5 tuổi theo hướng đổi hình thức tổ chức? ?? Đối tượng nghiên cứu: Các hình thức đổi khám phá khoa học - Phạm vi nghiên cứu: Trẻ. .. đề tài: ? ?Sáng tạo số hoạt động khám phá khoa học trẻ mẫu giáo nhỡ 4-5 tuổi theo hướng đổi hình thức tổ chức. ” Mục đích đề tài: Chương trình giáo dục mầm non quy định nội dung lĩnh vực phát triển... việc đổi hình thức tổ chức hoạt động khám phá nói riêng đổi hình thức, phương pháp tổ chức hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ đem lại kết tốt góp phần hình thành tính tích cực, chủ động cho trẻ Khi
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN sáng tạo một số hoạt động khám phá khoa học trẻ mẫu giáo nhỡ 4 5 tuổi theo hướng đổi mới hình thức tổ chức , SKKN sáng tạo một số hoạt động khám phá khoa học trẻ mẫu giáo nhỡ 4 5 tuổi theo hướng đổi mới hình thức tổ chức

Mục lục

Xem thêm