0

SKKN một số giải pháp thực hiện tốt công tác chủ nhiệm lớp 1

20 1 0
  • SKKN một số giải pháp thực hiện tốt công tác chủ nhiệm lớp 1

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 12:46

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Tên đề tài: MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Lệ Thủy CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Tên đề tài: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TÍCH CỰC ĐỂ THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Tên đề tài: MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Họ tên: Nguyễn Thị Phương Lan Chức vụ: Giáo viên ĐơnHọ vị: tên: Trường PTDTBT TH Kim Thủy Nguyễn Thị Phương Lan Chức vụ: Giáo viên Đơn vị: Trường PTDTBT TH Kim Thủy I PHẦN MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài: Đảng Nhà nước ta quan tâm đến giáo dục, đặc biệt giai đoạn nay, giáo dục xem quốc sách hàng đầu tảng để phát triển đất nước, tạo tiền đề cho tương lai đà hội nhập với kinh tế giới Nói có nghĩa để có đất nước phát triển lĩnh vực, phát triển kinh tế thời đại bùng nổ thơng tin, ngành giáo dục ngành khai trương mở lối Vì vậy, ngành giáo dục cần trọng việc đào tạo lực cho đất nước, việc đào tạo đâu? Tất nhiên có ngơi nhà vững cần có móng vững Ngay từ trường tiểu học, học sinh phải học đầy đủ mơn học để phát triển tồn diện, đặc biệt phải biết sáng tạo trình học tập để phát triển trí não, tạo động học tập tốt vững sau Giáo dục tiểu học vấn đề trị - xã hội quan trọng, có giá trị lâu dài, có tính định đời cá nhân người Vì vậy, người giáo viên chủ nhiệm lớp Tiểu học có vị trí đặc biệt quan trọng Lao động giáo viên chủ nhiệm lớp Tiểu học lao động sáng tạo không ngừng, sáng tạo địi hỏi phải tồn diện: sáng tạo soạn giảng, tổ chức hoạt động học tập, vui chơi, sinh hoạt tập thể đặc biệt biện pháp giáo dục đạo đức rèn luyện kĩ sống cho học sinh Vì có giáo viên thực tâm huyết với nghề, thực thương yêu học sinh hồn thành tốt nhiệm vụ Cơng tác chủ nhiệm định chất lượng dạy học giáo viên học sinh Làm tốt công tác chủ nhiệm tức người giáo viên việc giảng dạy môn tổ chức giáo dục, rèn luyện đạo đức cho học sinh Đặc biệt trường tiểu học, vai trò người giáo viên chủ nhiệm quan trọng Giáo viên chủ nhiệm thay mặt nhà trường quản lí, điều hành lớp, người trực tiếp giáo dục tư tưởng đạo đức, hình thành nhân cách cho học sinh, cầu nối ba môi trường giáo dục: Gia đình - Nhà trường - Xã hội Học sinh tiểu học tờ giấy trắng dễ vẽ nên tranh đẹp dễ bị vấy bẩn Chính thế, giáo viên dạy tiểu học công việc không đơn giản chút Chúng ta không đơn dạy học, truyền đạt kiến thức từ sách đến học sinh mà phải giáo dục, uốn nắn đạo đức, rèn cho em hành vi đạo đức đơn giản nhất, để từ giúp em hình thành nhân cách, phẩm chất tốt đẹp Điều không dễ Vì lứa tuổi chuyển giao giai đoạn hoạt động vui chơi sang giai đoạn học tập thức bậc tiểu học Ở lứa tuổi em muốn tự làm theo ý thích thân ham chơi nhiều ham học: đồng thời em củng dễ bị cám dỗ, bắt chước bạn bè Giáo viên người tổ chức điều khiển trình nhân cách trẻ em, người chịu trách nhiệm công tác giáo dục trẻ trước Nhà nước nhân dân Đặc biệt người giáo viên tiểu học chịu trách nhiệm hoàn toàn lớp phụ trách Người giáo viên tiểu học có nhiệm vụ xây dựng tập thể trẻ em, tổ chức hoạt động khác học sinh để mở rộng khơi sâu trí thức, rèn luyện kỹ năng, giáo dục có ý thức ứng xử, thỏa mãn nhu cầu hứng thú, phát triển lực học sinh Học sinh tiểu học chưa biết hành động độc lập, giáo viên phải người tổ chức hoạt động, cho em học sinh có cơng việc thích hợp bộc lộ khả Giáo viên tiểu học “Thần tượng” học sinh, gương sáng để em noi theo Trong tới trường, giáo viên tiểu học lúc cạnh em nhỏ, kiểm tra theo dõi hành vi em Bằng gương kết hợp với việc truyền thụ giá trị chuẩn mực thể nội dung môn học, giáo viên tiểu học cịn góp phần to lớn việc hình thành phát triển nhân cách trẻ thông qua công tác chủ nhiệm lớp Để nâng cao chất lượng giáo dục việc người giáo viên làm tốt công tác chủ nhiệm lớp, công tác chủ nhiệm lớp công việc đơn giản, ln vấn đề trăn trở hầu hết giáo viên tiểu học: Làm để xây dựng tập thể vững mạnh phù hợp với lứa tuổi học sinh? Nhân cách học sinh hình thành phát triển đường nào? Làm để nâng cao chất lượng giáo dục lực phẩm chất học sinh? Việc giáo dục học sinh vùng cao vấn đề nan giải Giáo viên chủ nhiệm phải làm để giúp em có ý thức học tốt nâng cao lực em tốn khó giáo viên chủ nhiệm lớp Để làm điều đó, địi hỏi người giáo viên phải có cách giáo dục khác phù hợp với đối tượng học sinh Công tác chủ nhiệm lớp việc làm quan trọng cần thiết mà từ đầu năm học, giáo viên phải tự lập cho kế hoạch chủ nhiệm thật cụ thể nhằm giáo dục học sinh phát triển tốt kiến thức, kỹ lẫn phẩm chất đạo đức Nhận thức tầm quan trọng công tác chủ nhiệm mạnh dạn chọn đề tài “Một số giải pháp thực tốt công tác chủ nhiệm lớp ” 1.2: Điểm đề tài: Ở trường tiểu học công tác chủ nhiệm lớp có vai trị đặc biệt quan trọng việc giáo dục nhân cách học sinh Để làm tốt công tác chủ nhiệm lớp người giáo viên chủ nhiệm cần hiểu vị trí, chức năng, nhiệm vụ mình, từ đưa biện pháp cụ thể để xây dựng tập thể lớp vững mạnh toàn diện Trong trình làm cơng tác chủ nhiệm lớp, tơi dựa vào biện pháp chủ yếu sau: - Xây dựng công tác chủ nhiệm lớp - Xây dựng hội đồng tự quản lớp có lực điều hành lớp hoạt động - Xây dựng nề nếp lớp học - Giáo dục phẩm chất đạo đức kĩ sống cho học sinh - Chỉ đạo việc học tập học sinh để phát tiển trí tuệ tư tốt - Giáo dục lao động làm xanh, đẹp trường, lớp - Tổ chức hoạt động vui chơi, rèn luyện thể lực bảo vệ sức khoẻ - Cơng tác Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh Sao nhi đồng - Phối kết hợp chặt chẽ với hội cha mẹ học sinh Đồng thời, so với tài liệu có liên quan sáng kiến thân lại đưa giải pháp sát thực, phù hợp với Mơ hình trường học Đó điểm đề tài 1.3 Phạm vi áp dụng đề tài sáng kiến kinh nghiệm xây dựng sở vận dụng kiến thức kĩ học chương trình đào tạo liên thơng để nghiên cứu thực tế giáo dục Tiểu học trường công tác vấn đề nâng cao hiệu công tác chủ nhiệm lớp tìm hiểu điều kiện ảnh hưởng đến nâng cao hiệu chủ nhiệm lớp trường Tiểu học địa bàn huyện Lệ Thủy II: PHẦN NỘI DUNG Công tác chủ nhiệm lớp nội dung chuyên môn nghiệp vụ giáo viên tiểu học Công tác chủ nhiệm định chất lượng dạy học giáo viên học sinh Làm tốt công tác chủ nhiệm tức người giáo viên hồn thành tốt việc giảng dạy mơn tổ chức giáo dục, rèn luyện đạo đức cho học sinh Đặc biệt nhà trường tiểu học, vai trò người giáo viên chủ nhiệm quan trọng Giáo viên chủ nhiệm thay mặt nhà trường quản lý điều hành lớp, trực tiếp giáo dục tư tưởng đạo đức, hình thành nhân cách cho học sinh; cầu nối ba môi trường giáo dục gia đình, nhà trường xã hội Trong giai đoạn nay, cơng tác chủ nhiệm lớp ngày địi hỏi dày công người giáo viên yêu cầu ngày cao xã hội phát triển, tình hình sống tồn tác động xấu đến học sinh, mưu sinh gia đình nên khơng phụ huynh giao phó việc giáo dục cho nhà trường 2.1 THỰC TRẠNG CỦA NỘI DUNG CẦN NGHIÊN CỨU 2.1.1 Thuận lợi: - Học sinh em vùng cao phần lớn em ngoan, chăm chỉ, có ý thức học tập tốt - Được quan tâm đạo sâu sát Ban lãnh đạo nhà trường Giáo viên chủ nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể cho tháng suốt năm học - Có kết hợp chặt chẽ giáo viên chủ nhiệm, giáo viên tổng phụ trách Đội giáo viên môn công tác quản lý học sinh - Bản thân giáo viên có bề dày kinh nghiệm cơng tác chủ nhiệm lớp 1, ln nhiệt tình, nổ, quan tâm giáo dục học sinh mặt - Tập thể lớp đồn kết, có ý thức giúp đỡ lẫn 2.1.2 Khó khăn: - Mỗi học sinh lớn lên hồn cảnh gia đình khó khăn Các em phần lớn em Bru - Vân Kiều - Địa bàn em sinh sống cịn nhiều khó khăn nhà xa trường, nhà bên khe suối Địa hình lại khó khăn - Đa số phụ huynh có tâm lí “Trăm nhờ thầy nhà trường” khơng có thời gian theo sát em ngày để hướng dẫn uốn nắn em nhà - Có gia đình điều kiện công việc bố mẹ làm nương rẫy ngày nên ảnh hưởng đến trình học tập học sinh - Có em mồ cơi nên sống em không ổn định làm ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần, tâm lý em - Cịn có nhiều học sinh gia đình có hồn cảnh khó khăn thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo chiếm tỉ lệ cao 80% 2.2 CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN: 2.2.1 Giải pháp 1: Tìm hiểu đặc điểm tình hình lớp phân tích khó khăn thuận lợi lớp chủ nhiệm: Tổ chức tốt việc tìm hiểu hồn cảnh, lí lịch học sinh lí lịch gia đình, trình độ lực, sở trường em Tìm hiểu trực tiếp qua học sinh, qua giáo viên dạy năm học trước qua cha mẹ học sinh Việc nắm bắt thông tin giúp xây dựng kế hoạch chủ nhiệm phù hợp, sát tình hình thực tế có tính khả thi cao Nắm trình độ, lực chung em để từ tìm biện pháp tác động phù hợp: 2.2.1.1 Học sinh có hồn cảnh khó khăn: Giáo viên chủ nhiệm thường xuyên động viên tinh thần Kêu gọi học sinh lớp có tinh thần đồn kết giúp bạn vượt khó Đề đạt với hội phụ huynh lớp, nhà trường tạo điều kiện giúp đỡ em có hồn cảnh khó khăn Tính ưu việt việc làm vừa khắc phục khó khăn lại vừa giáo dục lòng nhân cho học sinh tranh thủ hỗ trợ nhà trường hội phụ huynh học sinh nhà thiện nguyện Ở lớp có 13 em thuộc diện hộ nghèo, em hộ cận nghèo 2.2.1.2 Học sinh hòa nhập, khuyết tật: Lớp có em Hồ Văn A học sinh có sức khỏe yếu tiếp thu chậm Giáo viên chủ nhiệm cần dành tình cảm ưu Chú ý cách bố trí chỗ ngồi phù hợp, cách đặt câu hỏi gợi mở tìm hiểu địi hỏi u cầu nội dung học khác so với học sinh bình thường Thường xuyên gặp gỡ phụ huynh để kết hợp theo dõi diễn biến sức khoẻ học tập em Giáo viên xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân phù hợp với nặng lực em, thiết lập vòng tay bè bạn, phân cơng nhóm trưởng, trưởng ban giúp đỡ, kèm cặp thêm cho em 2.2.1.3 Học sinh cần quan tâm: - Tìm hiểu nguyên nhân qua gia đình: Gia đình thiếu quan tâm bị bạn bè lơi kéo….Hoặc trẻ có tính xấu mà thân gia đình chưa giáo dục được… - Dùng phương pháp tác động tình cảm, nghiêm khắc học sinh không cứng nhắc Tuyệt đối không sử dụng phương pháp trách phạt, ý gần gũi em thường xuyên nhắc nhở động viên khen chê kịp thời Giao cho em chức vụ lớp nhằm gắn với em trách nhiệm để bước điều chỉnh - Tìm hiểu nguyên nhân em học chậm, hạn chế tiếp thu mơn - Giáo viên lập kế hoạch giúp đỡ đối tượng việc cụ thể sau: + Giảng lại mà em chưa hiểu hay hiểu mù mờ vào thời gian lên lớp + Đưa câu hỏi từ dễ đến khó để học sinh trả lời nhằm tạo hứng thú củng cố niềm tin em + Thường xuyên kiểm tra đối tượng cần quan tâm trình lên lớp + Tổ chức cho học sinh học theo nhóm để học sinh giỏi giúp đỡ học sinh yếu tiến + Gặp gỡ phụ huynh học sinh trao đổi tình hình học tập, tiến em để phụ huynh giúp đỡ thêm việc học em + Cần có lời khen ngợi tơn vinh học sinh để động viên em có hướng thú học chuyên cần Ví dụ: Em Hồ A học sinh tiếp thu chậm Nguyên nhân sức khỏe em có vấn đề Em nhà đa số tiếp xúp với tiếng mẹ đẻ (Bru) 2.2.1.4 Với học sinh có khiếu - Điều quan trọng phát lực đặc biệt học sinh văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, hội hoạ - Cùng với nhà trường lập kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho đối tượng - Bồi dưỡng, khơi dậy em lòng say mê hứng thú học tập thông qua hội thi, buổi nói chuyện ngoại khố gần gũi tiết học khố Từ thuận lợi khó khăn lớp, giáo viên phải thấy cần phải làm gì, có kế hoạch để thực tiêu nhà trường Qua thấy gặp khó khăn để từ đề nghị giúp đỡ từ phía nhà trường, đồng nghiệp Lớp tơi có em Lê Thị A; Trần Thị B tiếp thu nhanh có khiếu viết chữ đẹp điều hành lớp tốt Tôi dùng biện pháp thường xuyên dành thời gian rảnh luyện viết cho em tập cho em thể trước tập thể 2.2.2 Giải pháp 2: Xây dựng triển khai nề nếp hoạt động: 2.2.2.1 Nề nếp học tập Rèn cho học sinh ý thức học tập làm tập nhà Chuẩn bị sách theo thời khóa biểu Rèn nề nếp sinh hoạt đầu giờ, nề nếp giơ tay phát biểu lớp, nề nếp làm việc tổ, nhóm hoạt động 2.2.2.2 Nề nếp chuyên cần Rèn cho học sinh có ý thức học đầy đủ, giờ, nghỉ học có lý đáng đồng ý GVCN GVCN cần phải truyên truyền đến tận phụ huynh làm để phụ huynh hiểu tầm quan trọng việc học chun cần Tránh tuyệt đối khơng có học sinh nghỉ học dài ngày mà khơng có lý đáng 2.2.2.3 Nề nếp sinh hoạt lớp, sinh hoạt Đây nề nếp hoạt động quan trọng nhằm rèn ý thức tập thể cho học sinh, giáo viên cần hướng dẫn cho học sinh cách bình nhật, bình tuần, cách tổ chức tham gia sinh hoạt sao, ý thức chào cờ Xây dựng đội văn nghệ, có kế hoạch tập luyện để tham gia sinh hoạt theo chủ điểm 2.2.2.4 Nề nếp lao động, vệ sinh Rèn ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân, ăn mặc theo quy định nhà trường Tích cực tham gia buổi lao động vệ sinh trường lớp, lao động trồng chăm sóc hoa Thực tốt việc làm trực nhật theo phân cơng tổ trưởng Có ý thức giữ gìn vệ sinh chung, gọn gàng, ngăn nắp 2.2.2.5 Nề nếp hoạt động Bao gồm hoạt động thể dục giờ, vui chơi ca múa hát tập thể: Rèn cho học sinh tính tự giác, tích cực tham gia hoạt động thể dục thể thao, vui chơi ca múa hát tập thể, có tác phong nhanh nhẹn, thực xác tập thể dục, múa hát quy định Ngoài nề nếp trên, cần quan tâm đến kĩ sống qua nề nếp hoạt động khác hoạt động giáo dục theo chủ điểm, nề nếp chào cờ đầu tuần, nề nếp xếp hàng vào lớp, nề nếp chào hỏi, nề nếp theo dõi thi đua lớp 2.2.2.6 Lập bảng theo dõi cá nhân học sinh Sau giai đoạn năm học cần có đánh giá hành vi thái độ học sinh Để từ có điều chỉnh tác động kịp thời đến em Thường xuyên thông báo kết học tập rèn luyện học sinh cho cha mẹ thông qua phiếu liên lạc Những trường hợp cần thiết cần trao đổi trực tiếp với cha mẹ học sinh Duy trì tốt thơng tin hai chiều giáo viên cha mẹ công tác giáo dục học sinh 2.2.2.7 Xây dựng tiêu chí thi đua cụ thể Căn vào đặc điểm tình hình lớp, năm học, giáo viên nên lập tiêu chí thi đua, mục tiêu cụ thể, giải pháp thực công bố trước lớp tập thể học sinh, thông qua xin ý kiến phụ huynh họp phụ huynh đầu năm Sau thống nhất, đưa cho tập thể lớp thực hiện, lấy làm sở để xếp loại thi đua Có điều chỉnh thay đổi, bổ sung kịp thời tùy theo tình hình thực nội quy, nề nếp ý thức rèn luyện học sinh Đề định mức khen thưởng kỉ luật kịp thời thông qua họp phụ huynh đầu năm, năm, 2.2.3 Giải pháp 3: Giáo viên cần hiểu biết tâm lí trẻ Người thầy muốn thành cơng cơng tác giáo dục khơng cần có kiến thức, trình độ chun mơn, kĩ sư phạm mà cịn cần phải có tư cách, tác phong nhà mơ phạm, có tâm huyết với nghề, nhiệt tình cơng việc, có lịng học sinh q trình giảng dạy Một yếu tố khơng thể thiếu góp phần khơng nhỏ vào thành cơng cơng tác giáo dục, trình độ hiểu biết tâm lí Người thầy có trình độ hiểu biết tâm lí giáo dục, tâm lí tuổi học trị thành cơng giáo dục Những điều nói nghe qua tưởng chừng q lí tưởng, đòi hỏi cao người giáo viên Nhưng thực tế thiếu điều kiện người làm cơng tác giáo dục gặp nhiều khó khăn khơng thành cơng cơng tác Khơng trường hợp thầy giáo thất bại cách giáo dục học sinh 10 mình, để lại hậu khơng tốt q trình giảng dạy hình ảnh khơng đẹp lịng học sinh Thái độ, cử chỉ, tư cách tác phong người thầy có ảnh hưởng lớn trình giảng dạy để lại ấn tượng sâu sắc lòng học sinh 2.2.4 Giải pháp 4: Thực tốt tiết sinh hoạt tập thể Trong sinh hoạt tập thể, cần tạo cho em tâm thoải mái, không gây sức ép nặng nề học sinh lời trách phạt, phê bình mà giáo viên tập cho em biết nhận lỗi sửa lỗi Trong tiết sinh hoạt tập thể, giáo viên cho học sinh tự nhận xét ưu, khuyết điểm nhiều hình thức khác như: Hội đồng tự quản nhận xét, nhóm nhận xét, cá nhân tự nhận xét Bên cạnh đó, giáo viên tạo điều kiện cho học sinh bày tỏ suy nghĩ qua tuần học: điều em thích, điều em chưa thích, mong muốn em, Qua đó, giáo viên nắm tâm tư, nguyện vọng học sinh mà có biện pháp giáo dục phù hợp Cũng tiết sinh hoạt tập thể, giáo viên đưa yêu cầu, nội dung rèn luyện đạo đức, học tập tổ chức cho học sinh thảo luận lập kế hoạch hành động cụ thể Giáo viên nhận xét chọn hành động thiết thực để em thực Sau tuần, thời gian quy định, giáo viên cho học sinh tự nhận định, đánh giá lại việc làm chưa làm so với kế hoạch, từ rút kinh nghiệm để thực tốt Trong hoạt động tự quản đầu giờ, giáo viên lên kế hoach cụ thể cho buổi phân cơng cho cá nhân phụ trách Trong tuần, ngồi nội dung bắt buộc theo quy định Đoàn trường, giáo viên dành hai buổi để học sinh trao đổi ước mơ, hoài bão, định hướng nghề nghiệp, tìm hiểu gương người tốt, việc tốt gương vượt khó vươn lên học tập Ngoài ra, sinh hoạt tập thể, giáo viên lồng ghép giáo dục, rèn luyện học sinh số hành vi đạo đức, kĩ sống, ý thức bảo vệ môi trường, 2.2.5 Giải pháp 5: Tạo môi trường học tập thân thiện Trong môi trường trường học thân thiện cần tạo nên môi trường giáo dục (cả vật chất lẫn tinh thần) an tồn, bình đẳng, tạo hứng thú cho học sinh học tập, góp phần đảm bảo quyền học học hết cấp học sinh, 11 nâng cao chất lượng giáo dục sở tập trung nỗ lực nhà trường người học, với mối quan tâm thể thái độ thân thiện tinh thần dân chủ Trẻ em cảm nhận thoải mái việc học vừa gắn với kiến thức sách vở, vừa thông qua thâm nhập, trải nghiệm thân hoạt động ngoại khóa, trị chơi dân gian, hoạt động tập thể vui mà học Như thế, "Mỗi ngày trẻ em đến trường ngày vui" Trường học thân thiện gắn bó chặt chẽ với việc phát huy tính tích cực học sinh Trong mơi trường phát triển tồn diện đó, học sinh học tập hứng thú, chủ động tìm hiểu kiến thức dìu dắt thầy giáo, gắn chặt học hành, biết thư giãn khoa học, rèn luyện kỹ phương pháp học tập, yếu tố quan trọng khả tự tìm hiểu, khám phá, sáng tạo Trong vận động “Xây dựng mơi trường học thân thiện”, vai trị giáo viên chủ nhiệm có ý nghĩa quan trọng Thực kế hoạch này, bước xây dựng đội ngũ giáo viên có phẩm chất đạo đức, lực quản lý, đáp ứng yêu cầu giáo dục thời kỳ phát triển Theo đó, hệ học sinh động, tích cực dạy dỗ thầy cô giáo học tập môi trường học thân thiện, nhân tố định phát triển bền vững đất nước Để tạo môi trường học tập thân thiện giáo viên cần hướng dẫn học sinh thực trang trí lớp học tích cực, thân thiện theo mơ hình Trường học Việt Nam Mục tiêu tổng thể Mơ hình Việt Nam phát triển người Mơ hình hướng tới chuyển hoạt động giáo dục nhà trường thành hoạt động tự giáo dục cho học sinh (tổ chức hoạt động giáo dục Đạo đức, Thể chất, Nghệ thuật kĩ sống cho học sinh) Việc trang trí lớp học thân thiện sáng tạo phù hợp với đặc điểm tâm lý học sinh tạo cho em nhận thức đẹp có ý thức gìn giữ trường lớp đẹp, góp thêm cho lớp học luồng khơng khí thân thiện, thoải mái, sinh động, hăng say học, rèn luyện kĩ sống cho học sinh 2.2.5.1 Xây dựng lớp học thân thiện Lớp học theo mơ hình Trường học lớp học thân thiện, đủ rộng, đủ ánh sáng, đủ bàn ghế cho học sinh 12 Bố trí lớp học theo nhóm học tập (4 học sinh) Có góc học tập cho mơn học, góc thư viện, đồ dùng học tập, sản phẩm (học sinh trình bày sản phẩm học tập em, ghi học cần nhớ, sưu tầm tranh ảnh có liên quan đến kiến thức học) Qua em học hỏi điều hay từ bạn Hộp thư vui kết tình bè bạn, hịm thư điều em muốn nói, nơi để em chia sẻ tình cảm, trao đổi vấn đề học tập…, giúp em tự tin hơn, diễn đạt tốt Đây kĩ sống cần thiết cho học sinh sau Bên cạnh đó, giáo viên cịn tập cho em có thói quen tự giác làm việc, biết tự tìm hiểu sống xung quanh cách yêu cầu em tham gia hoạt đơng ngoại khóa, đọc sách báo, xem ti vi, nghe tin tức… Sau em trao đổi, chia sẻ với bạn để hiểu biết sống xung quanh Ngoài giáo viên cần khuyến khích, tạo điều kiện để em tham gia hoạt động phong trào, vui chơi nhà trường Qua em rèn luyện số kĩ năng: hợp tác, tinh thần đồng đội, sức khỏe… 2.2.5.2 Thân thiện dạy học Giáo viên không ngừng tích cực đổi phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo, phù hợp với đối tượng học sinh Ngoài ra, giáo viên cần có thái độ ân cần học sinh học tập sinh hoạt, gần gũi chăm sóc em làm cho em có cảm giác thầy cô người cha, người mẹ thứ hai Các em khơng có cảm giác sợ sệt mà thay vào kính trọng thân thiện trị 2.2.5.3 Thân thiện thơng qua hoạt động tập thể Đối với tâm lí học sinh tiểu học em thích tham gia hoạt động tập thể Chính vậy, việc tổ chức cho em tham gia vào hoạt động tập thể việc làm cần thiết Thơng qua hoạt động giúp em dễ hịa đồng với bạn bè, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tồn diện cho học sinh đặc điểm lứa tuổi “ Học mà chơi- Chơi mà học” Chính vậy, 13 giáo viên chủ nhiệm phải phối hợp với tổ chức Đội TNTP nhà trường để thường xuyên tổ chức hoạt động tập thể để em tham gia Có thể nói mơ hình góp phần giáo dục học sinh giúp học sinh phát triển tồn diện Mơ hình trừng học đưa học sinh đến gần với tự nhiên, gần gũi với gia đình 2.2.6 Giải pháp 6: Thành lập hội đồng tự quản làm việc có hiệu Học sinh phát triển toàn diện nhờ hoạt động tự giáo dục Hội đồng tự quản tổ chức học sinh, học sinh học sinh thực Các em tự làm chủ việc tự bầu Hội đồng tự quản Học sinh tự đề xuất, bàn bạc đưa nội quy giám sát việc thực qui ước thực xây dựng cam kết thực Điều đảm bảo tính dân chủ lớp học Quyền trách nhiệm thành viên HĐTQHS đồng thời qui định thực nhóm lớp học Xây dựng Hội đồng tự quản học sinh, tìm hiểu kĩ học sinh lớp Coi trọng cơng tác tổ chức lớp từ đầu năm học Xây dựng Hội đồng tự quản học sinh nhiệt tình có lực đạo lớp Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, tăng cường phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh Lấy học sinh làm trung tâm hoạt động dạy học giúp em tự chiếm lĩnh kiến thức tạo điều kiện tốt để học sinh tham gia vào q trình học tập Ngồi mơ hình Trường học giúp học sinh rèn phương pháp tự học, tự giác, tự quản, tự trọng, tự tin, tự đánh giá, tự hợp tác, tự rèn luyện kỹ năng, vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm đem lại niềm vui hứng thú học tập cho học sinh Hội đồng tự quản học sinh biện pháp giáo dục nhằm thúc đẩy phát triển đạo đức, tình cảm xã hội học sinh thông qua kinh nghiệm hoạt động thực tế em nhà trường mối quan hệ với người xung quanh Sự thay đổi tổ chức lớp học theo mơ hình Trường học với Hội đồng tự quản học sinh thay đổi vai trò, nhiệm vụ học sinh tổ chức mình; thể tính tự chủ, tự giác, phát huy sáng tạo tôn trọng ý kiến em nhiều Nhóm phận gắn kết xuyên suốt trình dạy học tạo điều kiện để rèn luyện kĩ hợp tác nhóm 2.2.7 Giải pháp 7: Phát huy vai trị nhóm trưởng 14 Trong lớp học theo mơ hình Trường học mới, HS tự thảo luận, tự tìm vướng mắc tự đưa phương án giải quyết, tất học sinh nhóm ln phiên làm nhóm trưởng Và cơng việc nhóm trưởng là: thay giáo viên điều hành bạn hoạt động nhóm Xác định mục tiêu hoạt động nhóm Phân cơng nhiệm vụ cho cơng thành viên nhóm Một điều quan trọng nhóm trưởng phải biết tự làm để huy động tham gia thành viên vào giải nhiệm vụ nhóm phải tạo tương tác đa chiều thành viên nhóm Hướng dẫn bạn biết cách tìm kiếm hỗ trợ giải số khó khăn gặp phải Biết quản lí sử dụng thời gian hiệu quả, biết sử dụng bảo quản tài liệu học tập Biết tổ chức quản lí cơng việc Biết giơ thẻ hồn thành cơng việc biết giơ thẻ cứu trợ không tự giải công việc 2.2.8 Giải pháp 8: Giáo dục kĩ sống cho học sinh lớp Giáo dục em có thói quen biết quan tâm, chia sẻ, động viên, thăm hỏi lẫn học tập sống Các thành viên lớp đối xử cách công ( học sinh Bru học sinh dân tộc Kinh, nam nữ, học sinh tiếp thu nhanh học sinh tiếp thu chậm ) Ngoài ra, lớp phát động phong trào : “Nói lời hay, làm việc tốt” phong trào “Gọi bạn xưng mình” để từ hình thành cho em thái độ thân thiện với giao tiếp, cư xử học sinh với nhau, học sinh với giáo viên từ giúp em mạnh dạn học tập việc đề xuất ý kiến lớp 2.2.9 Giải pháp 9: Cơng tác phối hợp giáo dục gia đình, nhà trường xã hội Việc giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất lực nhằm giúp trẻ phát triển nhân cách cách toàn diện trình lâu dài liên tục, diễn nhiều mơi trường khác nhau, liên quan nhiều đến mối quan hệ xã hội phức tạp Vì thế, việc giáo dục nói chung giáo dục trẻ em nói riêng ln ln địi hỏi phối hợp, kết hợp chặt chẽ nhiều lực lượng xã hội đòi hỏi quan tâm cách nhà trường, gia đình người xã hội Trong thực tế, môi trường xã hội mà trẻ sống, học tập phát triển; bên cạnh mặt tác động tốt, cịn có ảnh hưởng tích cực ln ln tồn tại, hàm 15 chứa yếu tố gây nguy hại đến phát triển nhân cách trẻ với đặc điểm hiếu động vốn sống lại trẻ dễ bắt chước theo, trở thành thói quen xấu, tác động tiêu cực đến phát triển nhân cách trẻ Nhất thiếu phối hợp đắn, thiếu thống tác động giáo dục nhà trường gia đình hậu xấu giáo dục xuất hiện, không kịp thời khắc phục hậu tai hại Trong việc tổ chức kết hợp lực lượng giáo dục, gia đình có vai trị tác động vơ quan trọng, trọng tâm hoạt động kết hợp Gia đình nơi trẻ sinh ra, lớn lên hình thành nhân cách Ảnh hưởng giáo dục gia đình đến với trẻ sớm Để việc giáo dục gia đình có hiệu tốt, bậc cha mẹ cần quan tâm xây dựng gia đình đầy đủ tồn vẹn, thành viên có nghĩa vụ trách nhiệm với nhau.Xây dựng phong cách sinh hoạt có nề nếp, phù hợp nhu cầu hứng thú nhằm phát huy mặt tích cực trẻ Đặc biệt cha mẹ, người lớn phải giữ uy tín vai trị gương mẫu gia đình ngồi xã hội Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với nhà trường, đồn thể để nắm mục đích giáo dục có phối hợp chặt chẽ Cụ thể: Tham gia tích cực vào hội phụ huynh trường, quan tâm giúp đỡ nhà trường xây dựng sở vật chất, phương tiện dạy học để nhà trường có điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục Những họp nhà trường tổ chức, bậc phụ huynh cần đầy đủ để nắm yêu cầu giáo dục nhà trường mà có kết hợp Gia đình cần xây dựng truyền thống “tôn sư trọng đạo”, bảo vệ uy tín thầy giáo, tuyệt đối tránh hành vi thiếu tôn trọng thầy cô giáo trước mặt Giáo viên chủ nhiệm phải biết vận động, động viên phụ huynh với phụ huynh bàn bạc số giải pháp nhằm giúp học tốt, giáo dục đạo đức gia đình, thu nộp đầy đủ khoản quy định Cùng chi hội phụ huynh lớp thăm hỏi học sinh đau ốm kịp thời, học sinh gặp khó khăn thường xuyên để có hướng giúp đỡ Thường xun thơng tin để phụ huynh biết tình hình học tập em từ có định hướng để giáo dục tốt Phát huy tối đa vai trị tổ chức trị nhà trường đặc biệt đội TNTP Hồ Chí Minh 16 + Bám sát kế hoạch hội đồng đội, phối hợp với tổng phụ trách lớp khối, trường tạo sân chơi bổ ích thiết thực cho học sinh + Thường xuyên kiểm tra nhắc nhở việc giữ vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường + Cùng tham gia lao động hướng dẫn học sinh buổi lao động + Giáo dục ý thức tự phục vụ 2.2.10 Biện pháp 10: Kết hợp chặt chẽ với giáo viên môn Nếu giao việc quản lý nề nếp cho Đội cờ đỏ giáo viên chủ nhiệm việc quản lý nề nếp học sinh khó đạt hiệu cao Vì khơng phải lúc Đội cờ đỏ giáo viên chủ nhiệm có mặt bên cạnh để quản lý nề nếp học sinh Do việc quản lý nề nếp học sinh cần có phối kết hợp giáo viên môn Đối với nề nếp học, học, giáo viên môn kiểm tra sĩ số học sinh, vệ sinh phòng học, đề nghị học sinh thực mặc đồng phục quy định số nội quy khác Giáo viên môn ghi rõ tên học sinh vi phạm vào sổ theo dõi đánh giá nhận xét nghiêm túc để việc giáo dục học sinh có hiệu Giáo viên môn kịp thời thông báo học sinh vi phạm nội quy tới giáo viên chủ nhiệm Đội cờ đỏ để phối hợp giáo dục Giáo viên môn nên lồng ghép kiến thức môn dạy việc tuyên truyền ý thức, trách nhiệm thực nghĩa vụ học sinh Để dạy học có hiệu quả; để theo dõi, kiểm tra đôn đốc việc học tập tập thể cá nhân; giáo viên chủ nhiệm thường xuyên tập hợp ý kiến đồng nghiệp lớp mình, lớp bạn; trao đổi trực tiếp với đồng nghiệp vấn đề cụ thể lớp để đưa giải pháp giáo dục thống nhất; đề xuất ý kiến tập thể học sinh công tác dạy học với giáo viên có liên quan 2.2.11 Biện pháp 11: Nêu gương khen thưởng Nắm tâm lí học sinh tiểu học thích khen, thích động viên Vì giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn Hội đồng tự quản lập bảng chấm điểm thi đua cá nhân nhóm sau: - Trong họp phụ huynh đầu năm, đề xuất với Ban đại diện phụ huynh học sinh việc khen thưởng học sinh lớp thực tốt phong trào học tập phong trào khác sau: 17 + Mỗi tuần tặng cho học sinh hoạt động xuất sắc nhóm + Mỗi đợt kiểm tra định kì, tặng vở/ học sinh đạt điểm 10 môn + Tặng phần quà cho học sinh đạt giải phong trào nhà trường đề + Sau tuần thi đua, chủ tịch hội đồng đánh giá chung mặt hoạt động, nhóm trưởng đánh giá cụ thể mặt học tập hoạt động thành viên nhóm, sau bầu chọn học sinh tuyên dương trước lớp nhận thưởng - Để tránh trường hợp em nhận liên tục nhiều lần, theo quy ước tuần nhận thưởng lại - Đặc biệt ý đến học sinh tiếp thu chậm trọc học tập có tiến nhóm trưởng nhóm đề nghị Ban thi đua lớp tuyên dương khen thưởng III KẾT LUẬN 3.1 Ý nghĩa, phạm vi áp dụng sáng kiến: 3.1.1 Ý nghĩa sáng kiến: 3.1.1.1 Kết nghiên cứu: Học sinh: Hứng thú học tập, em có nhiều tiến rõ rệt học tập rèn luyện lực - phẩm chất em Các em thi đua thực tốt hoạt động mà giáo viên đưa Hiệu công tác chủ nhiệm ( Năm học: 2019 -2020) Học sinh hứng thú học tập việc rèn luyện lực- phẩm chất Các em thực tốt hoạt động mà giáo viên đề ra, Thực tốt ý thức tự quản, tự phục vụ, tự tin giao tiếp hoạt động giáo dục khác Bảng khảo sát học sinh hoàn thành kiến thức - kĩ năng, lực, phẩm chất cuối học kì năm học 2019 - 2020: Tổng số HS 18 Kiến thức - Kĩ Năng lực Phẩm chất SL % SL % SL % 17 94,4 18 100 18 100 18 + Hội thi cấp trường: - Tập thể lớp xuất sắc phong trào trang trí “Lớp học thân thiện” + Về hội thi cấp huyện: - Có em Trần Thị A đạt giải nhì môn bơi lội cấp huyện Phụ huynh: Tin tưởng, yên tâm việc dạy bảo giáo viên Bên cạnh đó, phụ huynh thường xuyên theo dõi việc học hành, phẩm chất em có nhiều hỗ trợ giáo viên Phụ huynh cảm thấy phấn khởi thấy em giáo viên quan tâm, em có nhiều tiến bộ, em ngày hoàn thiện thành đứa trẻ ngoan, học tốt Bản thân giáo viên: Khi thấy lớp đạt mục tiêu mà kế hoạch đề thành cơng lớn Các em hăng hái thi đua học tốt, tích cực hoạt động phong trào thực thấy hạnh phúc, thấy vui niềm vui em phấn khởi phụ huynh học sinh Đó thành to lớn mà người giáo viên mong muốn Công tác chủ nhiệm lớp1 đa dạng Giáo viên cần linh động để áp dụng biện pháp Khơng có lớp học giống nên khơng có khung cố định Mỗi giáo viên phải có thủ thuật, sáng kiến, biện pháp để áp dụng phù hợp với trạng lớp 4.1.1.2 Bài học kinh nghiệm: - Nắm Sơ yếu lý lịch học sinh - Hiểu rõ tâm sinh lý, tính cách học sinh để có biện pháp giáo dục cụ thể, thích hợp - Ln có đổi hình thức rèn luyện, thi đua, giáo dục tạo hứng thú, mẻ học sinh - Thật xem học sinh đứa để từ giáo dục tất lịng, tình thương u tinh thần trách nhiệm - Với kinh nghiệm này, thiết nghĩ áp dụng với giáo viên nào, đối tượng học sinh khơng khó thực mà cần có lịng say mê, tâm giáo viên chắn thành công - Cấp lãnh đạo nhà trường nên tổ chức hội thảo công tác chủ nhiệm để giáo viên học hỏi kinh nghiệm lẫn 19 4.2 Đề xuất - kiến nghị: * Đối với trường: - Đầu tư xây dựng sở vật chất, trang thiết bị dạy học phòng học đạt chuẩn - Tổ chức buổi tập huấn, hội thảo chuyên môn cấp trường, cấp cụm để trao đổi kinh nghiệm đổi phương pháp công tác chủ nhiệm lớp * Đối với ngành: - Thường xuyên mở lớp tập huấn đạo, triển khai sâu rộng đổi phương pháp dạy học để giáo viên nắm bắt có phương pháp để làm tốt cơng tác giáo viên chủ nhiệm Sự nghiệp trồng người nghiệp cao mà làm tốt Nó địi hỏi người thực phải có tâm u nghề, mến trẻ Vì thế, người giáo viên mang vai trách nhiệm lớn Để thực điều có vất vả đừng ngần ngại, đừng nản lòng bên cạnh ln có quan tâm giúp đỡ bạn bè, đồng nghiệp Ban giám hiệu nhà trường Những thành tích học tập tốt, người tài đất nước - kết trình lao động vất vả mà tốn bao tâm huyết, tiền để thực phần thưởng to lớn giáo viên cịn nguồn động lực giúp vượt qua khó khăn để hoàn thành nghiệp trồng người./ 20 ... HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Tên đề tài: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TÍCH CỰC ĐỂ THỰC HIỆN TỐT CƠNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Tên đề tài: MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP... Nhận thức tầm quan trọng công tác chủ nhiệm mạnh dạn chọn đề tài ? ?Một số giải pháp thực tốt công tác chủ nhiệm lớp ” 1. 2: Điểm đề tài: Ở trường tiểu học cơng tác chủ nhiệm lớp có vai trị đặc biệt... phát triển nhân cách trẻ thông qua công tác chủ nhiệm lớp Để nâng cao chất lượng giáo dục việc người giáo viên làm tốt công tác chủ nhiệm lớp, công tác chủ nhiệm lớp cơng việc đơn giản, ln vấn đề
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN một số giải pháp thực hiện tốt công tác chủ nhiệm lớp 1 , SKKN một số giải pháp thực hiện tốt công tác chủ nhiệm lớp 1