0

Thang đo vanderbilt – rối loạn tăng động giảm chú ý giành cho phụ huynh môn tâm thần

2 4 1
  • Thang đo vanderbilt – rối loạn tăng động giảm chú ý giành cho phụ huynh môn tâm thần

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 09:48

BỆNH VIỆN TÂM THẦN KHOA TTTE VÀ TÂM LÝ LÂM SÀNG PHÒNG TRẮC NGHIỆM TÂM LÝ THANG ĐO VANDERBILT – RỐI LOẠN TĂNG ĐỘNG GIẢM CHÚ Ý GIÀNH CHO PHỤ HUYNH Họ tên trẻ……………………………Tuổi:……………………Lớp:…… Dưới số biểu có trẻ vịng tháng qua Các số mức độ hành vi trẻ Anh/chị hay khoanh trịn vào số Qui định: 0: Không 1: Đôi 2:Thường xuyên 3:Rất thường xuyên STT Biểu Khó tập trung ý cao vào chi tiết thường mắc lỗi cẩu thả làm trường học, nhà hay hoạt động khác Khó trì ý nhiệm vụ hoạt động giải trí Có vẻ khơng chăm vào điều người đối thoại nói Khơng theo dõi hướng dẫn không làm hết tập trường, việc vặt nhiệm vụ khác( hành vi chống đối hay không hiểu lời hướng dẫn) Khó tổ chức nhiệm vụ hoạt động Né tránh, khơng thích miễn cưỡng tham gia vào hoạt động đòi hỏi phải trì nổ lực trí tuệ Qn thứ quan trọng cho nhiệm vụ hoạt động( đồ chơi, sách vở, dụng cụ học tập) Dễ bị nhãng bỡi kích thích bên STT Biểu Đãng trí hoạt động hàng ngày 10 Hay cựa quậy tay chân người ngồi 11 Rời khỏi ghế lớp học hay trường hợp cần ngồi chỗ cố định 12 Chạy leo trèo q mức tình khơng phù hợp 13 Khó khăn chơi tham gia cách yên tĩnh vào hoạt động giải trí 14 Hoạt động liên tục ln tay, chân 15 Nói q nhiều 16 Đưa câu trả lời trước người đặt câu hỏi chưa hồn tất 17 Khó chờ đến lượt 18 Cắt ngang chen ngang vào người khác nói CÁCH TÍNH ĐIỂM : Trẻ có vấn đề ý: từ câu đến câu có câu đạt từ điểm trở lên trẻ mắc tăng động giảm ý dạng giảm tập trung chủ yếu Trẻ có vấn đề tăng động- xung động: từ câu 10 đến câu 18 có câu đạt từ điểm trở lên trẻ mắc tăng động giảm ý dạng tăng động- xung động chủ yếu 3.Trẻ Tăng động giảm ý dạng kết hợp: Nếu mục mục đáp ứng trẻ mắc Tăng động giảm ý dạng kết hợp ... đạt từ điểm trở lên trẻ mắc tăng động giảm ý dạng tăng động- xung động chủ yếu 3.Trẻ Tăng động giảm ý dạng kết hợp: Nếu mục mục đáp ứng trẻ mắc Tăng động giảm ý dạng kết hợp ... ý: từ câu đến câu có câu đạt từ điểm trở lên trẻ mắc tăng động giảm ý dạng giảm tập trung chủ yếu Trẻ có vấn đề tăng động- xung động: từ câu 10 đến câu 18 có câu đạt từ điểm trở lên trẻ mắc tăng. .. Chạy leo trèo q mức tình khơng phù hợp 13 Khó khăn chơi tham gia cách yên tĩnh vào hoạt động giải trí 14 Hoạt động liên tục ln tay, chân 15 Nói q nhiều 16 Đưa câu trả lời trước người đặt câu hỏi
- Xem thêm -

Xem thêm: Thang đo vanderbilt – rối loạn tăng động giảm chú ý giành cho phụ huynh môn tâm thần , Thang đo vanderbilt – rối loạn tăng động giảm chú ý giành cho phụ huynh môn tâm thần

Từ khóa liên quan