0

Thang đánh giá CARS lượng giá mức độ tự kỷ môn tâm thần

8 1 0
  • Thang đánh giá CARS  lượng giá mức độ tự kỷ môn tâm thần

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 09:48

BỆNH VIỆN TÂM THẦN KHOA TTTE TÂM LÝ LÂM SÀNG LƯỢNG GIÁ MỨC ĐỘ TỰ KỶ (CHILDHOOD AUTISM RATING SCALE-CARS) Điểm 1.5 2.5 3.5 I Quan hệ với người Khơng có biểu khó khăn bất thường quan hệ với người: hành vi trẻ tương ứng với tuổi Có thể thấy số biểu bẽn lẽn, nhắng nhít khó chịu bị u cầu làm việc gì, khơng mức độ điển hình Quan hệ khơng bình thường mức độ nhẹ: trẻ tránh tiếp xúc với người lớn ánh mắt, tránh người lớn trở nên nhắng nhít có tác động, trở nên bẽn lẽn, không phản ứng với người lớn bình thường, bám chặt vào bố mẹ nhiều hầu hết trẻ lứa tuổi Quan hệ khơng bình thường mức độ trung bình: trẻ thể tách biệt (dường không nhận thức người lớn) Để thu hút ý trẻ, đơi cần có nỗ lực liên tục mạnh mẽ Quan hệ tối thiểu đựơc khởi đầu trẻ Quan hệ khơng bình thường mức độ nặng: trẻ tách biệt không nhận thức điều người lớn làm Trẻ không đáp ứng khởi đầu mối quan hệ với người lớn Phải nỗ lực liên tục nhận ý trẻ Quan sát Điểm 1.5 2.5 3,5 II Bắt chước Bắt chước đúng: trẻ bắt chước âm thanh, từ hành động phù hợp với khả trẻ Bắt chước khơng bình thường mức độ nhẹ: trẻ thường bắt chước hành vi đơn giản vỗ tay từ đơn Đôi trẻ bắt chước sau có khích lệ sau đơi chút trì hỗn Bắt chước khơng bình thường mức độ trung bình: trẻ bắt chước lúc địi hỏi cần có kiên trì giúp đỡ người lớn; thường xuyên bắt chước sau đơi chút trì hỗn Bắt chước khơng bình thường mức độ nặng: trẻ không bắt chước âm thanh, từ hành động có khích lệ giúp đỡ người lớn Quan sát III Thể tình cảm Thể tình cảm phù hợp với lứa tuổi phù hợp với tình huống: trẻ thể cách với thể loại mức độ tình cảm thơng qua nét mặt, điệu thái độ 1,5 Thể tình cảm khơng bình thường mức độ nhẹ: trẻ đơi thể tình cảm khơng bình thường thể loại mức độ tình cảm Phản ứng đơi khơng liên quan đến đối tượng việc xung quanh Thể tình cảm khơng bình thường mức độ trung bình: trẻ biểu khơng bình thường với thể loại và/hoặc mức độ tình cảm Phản ứng trẻ hạn chế mức không liên quan đến tình huống; cịn nhăn nhó, cười lớn, trở nên máy móc cho dù khơng có xuất đối tượng việc gây xúc động 3,5 Thể tình cảm khơng bình thường mức độ nặng: phản ứng trẻ phù hợp với tình huống; trẻ tâm trạng khó thay đổi sang tâm trạng khác Ngược lại, trẻ thể nhiều tâm trạng khác khơng có thay đổi Quan sát 1,5 2,5 3,5 IV.Các động tác thể Thể động tác phù hợp với tuổi: trẻ chuyển động thoải mái nhanh nhẹn phối hợp với động tác trẻ khác lứa tuổi Thể động tác khơng bình thường mức độ nhẹ: Trẻ thể số biểu khác thường nhỏ, ví dụ như: vụng về, động tác diễn diễn lại, phối hợp động tác xuất cử động khác thường Thể động tác khơng bình thường mức độ trung bình hành vi rõ ràng khác lạ khơng bình thường trẻ tuổi bao gồm cử động ngón tay dáng điệu thể khác thường, nhìn chằm chằm nhìn chỗ thể, tự bị khích động, đu đưa, ngón tay lắc lư Thể động tác khơng bình thường mức độ nặng: xuất biểu nói cách liên tục mãnh liệt biểu việc thể động tác không phù hợp mức độ nặng Các biểu liên tục cho dù có cố gắng để hạn chế hướng trẻ vào hoạt động khác Quan sát 1,5 2,5 3,5 V Sử dụng đồ vật Sử dụng, ham thích chơi với đồ chơi, đồ vật phù hợp: trẻ thể ham thích đồ chơi đồ vật khác phù hợp với khả sử dụng đồ chơi cách Sử dụng , ham thích chơi với đồ vật, đồ chơi bất thường mức độ nhẹ: trẻ thể ham muốn khơng bình thường với đồ chơi việc sử dụng đồ chơi khơng phù hợp với tính cách trẻ em (ví dụ: đập mút đồ chơi) Sử dụng, ham thích chơi với đổ chơi, đồ vật bất thường mức độ trung bình: trẻ ham thích đến đồ chơi đồ vật khác chiếm giữ đồ chơi đồ vật khác cách bất thường Trẻ tập trung vào phận không bật đồ chơi , bị thu hút vào khoảng không phản xạ ánh sáng, liên tục di chuyển vài phận đồ vật chơi riêng với đồ vật Sử dụng, ham thích chơi với đồ chơi, đồ vật bất thường mức độ nặng: trẻ có thề có hành động với mức độ thường xuyên cường độ lớn Rất bị đánh lạc hướng/lãng quên có hành động Quan sát 1,5 2,5 VI Thích ứng với thay đổi Thích ứng với thay đổi phù hợp với tuổi: trẻ để ý nhận xét thay đổi thông lệ, trẻ chấp nhận thay đổi mà khơng bị rơi vào tâm trạng lo lắng Thích ứng với thay đổi khơng bình thường mức độ nhẹ: người lớn cố gắng thay đổi động tác, trẻ tiếp tục thực hoạt động trước sử dụng đồ vật trước Thích ứng với thay đổi khơng bình thường mức độ trung bình: trẻ chống lại thay đổi thông thường cách hăng hái, cố gắng tiếp tục với hoạt động cũ khó bị đánh lạc hướng trẻ trở nên cáu giận buồn phiền thói quen thơng thường bị thay đổi 3,5 Thích ứng với thay đổi khơng bình thường mức độ nặng: trẻ phản ứng gay gắt thay đổi Nếu bị buộc phải thay đổi, trẻ trở nên cáu giận không hợp tác phản ứng với cáu kỉnh Quan sát 1,5 2,5 3,5 VII Phản ứng thị giác: Thể phản ứng thị giác phù hợp với tuổi: trẻ thể phản ứng thị giác bình thường phù hợp với lứa tuổi Thị giác phối hợp giác quan khác khám phá đồ vật Thể phản ứng thị giác không bình thường mức độ nhẹ: đơi trẻ phải nhắc lại việc nhìn lại đồ vật Trẻ thích nhìn vào gương ánh đèn chúng bạn, chăm nhìn len bầu trời, tránh nhìn vào mắt người lớn Thể phản ứng thị giác khơng bình thường mức độ trung bình: trẻ thường xuyên phải nhắc nhìn vào trẻ làm Trẻ nhìn chằm chằm vào bầu trời, tránh khơng nhìn vào mắt người lớn, nhìn vào đố vật từ góc độ bất thường, đồ vật gần với mắt Thể phản ứng thị giác khơng bình thường mức độ nặng: trẻ ln tránh khơng nhìn vào mắt người lớn đồ vật cụ thể thể khác biệt cuả tượng khác thường thị giác nói Quan sát VIII Phản ứng thính giác Thể phản ứng thính giác phù hợp với tuổi: biểu thính giác trẻ bình thường phù hợp với tuổi thính giác dùng với giác quan khác 1,5 Thể phản ứng thính giác khơng bình thường mức độ nhẹ: trẻ đơi không phản ứng phản ứng với số loại tiếng động Phản ứng với âm chậm tiếng động cần lặp lại để gây ý trẻ Trẻ bị phân tán âm bên 2,5 Thể phản ứng thính giác khơng bình thường mức độ trung bình: phản ứng trẻ với âm có nhiều dạng; ln bỏ qua tiếng động sau lần nghe đầu tiên; giật che tai nghe thấy âm thường 3,5 ngày Thể thính giác khơng bình thường mức độ nặng: trẻ phản ứng phản ứng mức bình thường với âm mức độ khác thường cho dù loại âm Quan sát 1,5 2,5 3,5 IX Vị giác, khứu giác xúc giác Việc sử dụng phản ứng giác quan vị, khứu, xúc giác bình thường: trẻ khám phá đồ vật với thái độ phù hợp với lứa tuổi, thông thường bắng xúc giác thị giác Vị giác khứu giác sử dụng cần thiết Khi phản ứng với đau đớn nhỏ, thường ngày trẻ thể khó chịu khơng phản ứng Việc sử dụng, phản ứng giác quan vị, khứu xúc giác khơng bình thường mức độ nhẹ: trẻ khăng khăng đút đồ vật vào miệng; ngửi nếm đồ vật khơng được; khơng để ý, phản ứng với đau đớn nhẹ mà trẻ bình thường thấy khó chịu Việc sử dụng, phản ứng giác quan vị khứu xúc giác khơng bình thường mức độ trung bình: trẻ bị khó chịu mức độ trung bình sờ, ngửi ném đồ vật người trẻ phản ứng mức mức Việc sử dụng, phản ứng giác quan vị, khứu xúc giác khơng bình thường mức độ nặng: trẻ bị khó chịu với việc ngửi, nếm, sờ vào đồ vật cảm giác khám phá thông thường, sử dụng đồ vật Trẻ hồn tồn bỏ qua cảm giác đau đớn phản ứng dội với khó chịu nhỏ Quan sát 1,5 2,5 3,5 X Sự sợ hãi hồi hộp Thể sợ hãi hồi hộp mức độ bình thường: hành vi trẻ phù hợp với tuổi tình Thể sợ hãi hồi hộp khơng bình thường mức độ nhẹ: trẻ đơi thể nhiều sợ hãi hồi hộp so sánh với trẻ bình thường tình tương tự Thể sợ hãi hồi hộp khơng bình thường mức độ trung bình: trẻ đặc biệt thể sợ hãi nhiều so với trẻ tháng tình tương tự Thể sợ hãi hồi hộp không bình thường mức độ nặng: ln sợ hãi gặp lại tình đồ vật vơ hại Rất khó làm cho trẻ bình tĩnh thoải mái Ngược lại, trẻ khơng thể có để ý cần thiết nguy hại mà trẻ tuổi tránh Quan sát 1,5 2,5 3,5 XI Giao tiếp lời Giao tiếp lời bình thường phù hợp với tuổi tình Giao tiếp lời khơng bình thường mức độ nhẹ: nhìn chung trẻ nói chậm Hầu hết lời nói có nghĩa; nhiên có thề xuất lặp lại máy móc phát âm bị đảo lộn Đôi trẻ dùng số từ khác thường không rõ nghĩa XII Giao tiếp không lời Giao tiếp khơng lời phù hợp với lứa tuổi tình huống: trẻ biết dùng kỹ giao tiếp không lời trẻ tuổi 1,5 Giao tiếp khơng lời khơng bình thường mức độ nhẹ: non nớt việc dùng đối thoại không lời; mcứ độ khơng rõ ràng với tay tới mà trẻ muốn, tình mà trẻ lứa tuổi hiệu cách xác nhằm mà trẻ muốn 2,5 Giao tiếp lời không bình thường mức độ trung bình: khơng nói Khi nói giao tiếp lời lẫn lộn lời nói có nghĩa lời nói khác biệt không rõ nghĩa, lặp lại máy móc phát âm đảo lộn Những khác thường giao tiếp có nghĩa bao gồm câu hỏi thừa lo lắng với chủ đề Giao tiếp lời khơng bình thường mức độ nặng: khơng có lời nói có nghĩa trẻ kêu thét trẻ sinh, kêu tiếng kêu kỳ lạ tiếng kêu động vật, có tiếng kêu phức tạp gần giống tiếng người, biểu hiện, sử dụng cách ngoan cố, kỳ quái số từ câu nhận biết Quan sát 3,5 Giao tiếp khơng lời khơng lời mức độ trung bình: thơng thường trẻ diễn đạt không lời trẻ cần mong muốn, hiểu giao tiếp không lời người khác Giao tiếp không lời khơng bình thường mức độ nặng: trẻ thể cử kỳ quái khác thường mà không rõ nghĩa thể không nhận thức ý nghĩa liên quan đến cử biểu nét mặt người khác Quan sát XIII Mức độ hoạt động 1,5 2,5 3,5 Mức độ hoạt động bình thường so với tuổi tình huống: trẻ khơng biểu nhanh hay chậm trẻ lứa tuổi tình tương tự Mức độ hoạt động khơng bình thường mức độ nhẹ: trẻ đơi ln hiếu động có dấu hiệu lười chậm chuyển động mức độ hoạt động trẻ ành hường nhỏ đến kết hoạt động trẻ Mức độ hoạt động khơng bình thường mức độ trung bình: trẻ hiếu động khó kiềm chế trẻ Trẻ hoạt động khơng biết mệt mỏi muốn khơng ngủ đêm Ngược lại, trẻ mê mệt cần phải thúc giục nhiều làm cho trẻ vận động Mức độ hoạt đơng khơng bình thường mức độ nặng: trẻ thể hiếu động thụ động chuyển từ trạng thái sang trạng thái Quan sát 1,5 2,5 3,5 XIV Mức độ quán phản xạ thông minh Mức độ hiểu biết bình thường có qn phù hợp lĩnh vực: trẻ có mức độ hiểu biết đứa trẻ bình thường khơng có kỹ hiểu biết khác thường có vấn đề Trí thơng minh khơng bình thường mức độ nhẹ: trẻ khơng thơng minh trẻ bình thường lứa tuổi; kỹ chậm lĩnh vực Trí thơng minh khơng bình thường mức độ trung bình: nói chung, trẻ khơng thơng minh trẻ bình thường tuổi; nhiên, trẻ có chức gần bình thường số lĩnh vực có liên quan đến vận động não Trí thơng minh khơng bình thường mức độ nặng: trẻ thường không thông minh trẻ khác lứa tuổi, trẻ làm tốt trẻ bình thường tuổi nhiều lĩnh vực Quan sát XV Ấn tượng chung Không tự kỷ: trẻ không biểu đặc điểm, triệu chứng tự kỷ 1,5 Tự kỷ mức độ nhẹ: trẻ biểu vài triệu chứng tự kỷ mức độ nhẹ tự kỷ 3,5 Tự kỷ mức độ trung bình: trẻ biểu số triệu chứng mức độ trung bình tự kỷ Tự kỷ mức độ nặng: trẻ biểu nhiều triệu chứng mức độ đặc biệt tự kỷ Quan sát Cách cho điểm đánh giá: Mỗi lĩnh vực cho từ đến điểm Đánh giá: Từ 15 đến 30 điểm: Không tự kỷ Từ 31 đến 36.5 điểm: Tự kỷ nhẹ vừa Từ 37 đến 60 điểm: Tự kỷ nặng ... chung Không tự kỷ: trẻ không biểu đặc điểm, triệu chứng tự kỷ 1,5 Tự kỷ mức độ nhẹ: trẻ biểu vài triệu chứng tự kỷ mức độ nhẹ tự kỷ 3,5 Tự kỷ mức độ trung bình: trẻ biểu số triệu chứng mức độ trung... trung bình tự kỷ Tự kỷ mức độ nặng: trẻ biểu nhiều triệu chứng mức độ đặc biệt tự kỷ Quan sát Cách cho điểm đánh giá: Mỗi lĩnh vực cho từ đến điểm Đánh giá: Từ 15 đến 30 điểm: Không tự kỷ Từ 31... động có dấu hiệu lười chậm chuyển động mức độ hoạt động trẻ ành hường nhỏ đến kết hoạt động trẻ Mức độ hoạt động khơng bình thường mức độ trung bình: trẻ hiếu động khó kiềm chế trẻ Trẻ hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: Thang đánh giá CARS lượng giá mức độ tự kỷ môn tâm thần , Thang đánh giá CARS lượng giá mức độ tự kỷ môn tâm thần