0

Bảng đánh giá PHQ9 môn tâm thần

2 0 0
  • Bảng đánh giá PHQ9 môn tâm thần

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 09:48

Họ tên:……………………………………………… Tuổi:………… Giới tính:………… Địa chỉ:………………………………………………… Điện thoại:………………………… Địa Điểm TYT:………………………… Tên cán y tế:…………………………………… Mã số sàng lọc:………………………….Ngày tháng năm:………………………………… PHQ Trong hai tuần qua, vấn đề sau gây phiền phức cho chị thường xuyên đến mức độ nào? Không ngày Vài ngày 3 Khó vào giấc ngủ khó ngủ thẳng giấc ngủ nhiều Cảm thấy mệt mỏi có sinh lực 3 Chán ăn ăn nhiều Có suy nghĩ tiêu cực thân mình- cảm thấy người thất bại cảm thấy làm cho gia đình thân thất vọng Khó tập trung vào cơng việc, đọc báo xem ti vi Vận động nói chậm đến mức người khác nhận thấy Hoặc bồn chồn đứng ngồi không yên đến mức bạn đi lại lại nhiều thong thường Có suy nghĩ cho chết điều tốt cho chị chị tính đến chuyện tự gây tổn hại thể TỔNG ĐIỂM (Từ 1- 9) 3 3 Ít muốn làm điều có cảm giác thích thú làm điều Cảm thấy nản chí, trầm buồn tuyệt vọng Hơn Gần nửa số 10 Nếu chị có vấn đề trên, việc gây khó khăn cho chị làm việc, chăm nom nhà cửa, hay giao tiếp với người khác? Hồn tồn khơng khó khăn Đơi chút khó khăn Rất khó khăn Cực kì khó khăn Nếu trả lời “Có” cho tiêu chí sau kết luận có trầm cảm: Tổng điểm > Điểm câu ≥ Có ≥ triệu chứng > Điểm câu 10 ≥     KẾT QUẢ: TRẦM CẢM  Có Có Có Có Có     Không Không Không Không  Không
- Xem thêm -

Xem thêm: Bảng đánh giá PHQ9 môn tâm thần , Bảng đánh giá PHQ9 môn tâm thần