0

Bài giảng xử trí trạng thái bồn chồn bất an do thuốc hướng thần (AKATHESIA) môn tâm thần

4 1 0
  • Bài giảng xử trí trạng thái bồn chồn bất an do thuốc hướng thần (AKATHESIA) môn tâm thần

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 09:48

XỬ TRÍ TRẠNG THÁI BỒN CHỒN BẤT AN DO THUỐC HƯỚNG THẦN (AKATHESIA) 1.ĐẠI CƯƠNG Trạng thái bồn chồn bất an dùng thuốc ATK xuất lúc trình điều trị, làm bệnh nhân rức khó chịu, nguy xuất hành vị tự sát bệnh nhân gặp tình trạng tương đối cao.Gồm yếu tố thuận lợi như: - Do dùng thuốc ATK có nguy gây ngoại tháp cao - Bắt đầu liều cao - Tăng liều nhanh, đường tiêm - Do dùng nhiều loại, sai nguyên tắc phối hợp ATK 2.Biểu lâm sàng: - Thể bồn chồn khó chịu tinh thần, - Cảm giác chủ quan , rứt khó chịu thường hay thấy hay thấy hai chân - Người muốn họ phải đứng dậy lại liên tục khơng thể tự khống chế xu hướng - Thể lo lắng sợ hãi Những biểu buộc bệnh nhân phải thường xuyên cử động hơn, lại nhiều đứng ngồi yên chổ 3.Xử trí : - Thơng báo, giải thích cho người nhà, bệnh nhân biết tình trạng bệnh nhân hướng xử trí - Bệnh nhân nên nằm điều trị nơi thông thoáng dễ theo dõi Thuốc - Propranolone 40mg : 20- 40mg/ lần - Xem xét giảm liều thuốc ATK dùng thay an thần kinh khác Diazepame 5mg : 5-10mg/ lần Trường hợp nặng nề phải xử trí Diazepam đường tĩnh mạch: Diazepam 10mg + hòa dd Glucoza tiêm TM chậm *Riêng trường hợp Hội chứng chân khơng n rối loạn giấc ngủ cịn gọi Hội chứng chân không yên vô xử tri thuốc Pramipexole 0,25mg (Sifrol ) liều dùng từ 0,125mg đến 0,50mg trước ngủ 2-3 ... ngồi yên chổ 3 .Xử trí : - Thơng báo, giải thích cho người nhà, bệnh nhân biết tình trạng bệnh nhân hướng xử trí - Bệnh nhân nên nằm điều trị nơi thơng thống dễ theo dõi Thuốc - Propranolone 40mg...2.Biểu lâm sàng: - Thể bồn chồn khó chịu tinh thần, - Cảm giác chủ quan , rứt khó chịu thường hay thấy hay thấy hai chân - Người muốn họ phải đứng dậy lại liên tục tự khống chế xu hướng - Thể lo lắng... Propranolone 40mg : 20- 40mg/ lần - Xem xét giảm liều thuốc ATK dùng thay an thần kinh khác Diazepame 5mg : 5-10mg/ lần Trường hợp nặng nề phải xử trí Diazepam đường tĩnh mạch: Diazepam 10mg + hòa
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng xử trí trạng thái bồn chồn bất an do thuốc hướng thần (AKATHESIA) môn tâm thần , Bài giảng xử trí trạng thái bồn chồn bất an do thuốc hướng thần (AKATHESIA) môn tâm thần