0

Bài giảng synapse và các chất dẫn truyền thần kinh môn tâm thần

8 0 0
  • Bài giảng synapse và các chất dẫn truyền thần kinh môn tâm thần

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 09:48

SYNAPSE VÀ CÁC CHẤT DẪN TRUYỀN THẦN KINH Synapse gì? • Synapse “khoảng trống” sợi trục tế bào thần kinh trước phần tiếp nối tế bào thần kinh • Một neuron trung bình có 100 synapse với neuron khác Synapse trơng nào? Hình ảnh synapse KHV điện tử huỳnh quang Hình ảnh vi thể synapse KHV điện tử huỳnh quang • Xung động thần kinh từ sợi trục làm mở kênh ion Ca++ • Ca++ phóng thích tập trung tận sợi trục kích hoạt phóng thích chất dẫn truyền thần kinh (NT) • Các NT phóng thích khỏi túi chứa vượt qua khe synapse gắn vào protein receptor dendrit • Tương tác NT protein receptor làm mở kênh ion Na++ màng hậu synapse • Sau NT phân hủy enzym đưa trở lại màng tiền synapse chất vận chuyển bơm thu hồi CÁC CHẤT DẪN TRUYỀN THẦN KINH Neurotransmitter (NT) • Có hàng chục NT khác neuron thể • Các NT ức chế kích thích • Mỗi neuron thường tổng hợp phóng thích loại NT • Các loại NT vai trị giới thiệu theo sau: Neurotransmitter Vai trò thể CƠ THỂ CÁC LoẠI NT CHÍNH TRONG Acetylcholine Dopamine Glutamate Glycine Norepinephrine Serotonine Một NT sử dụng tế bào thần kinh tủy sống để kiểm soát hoạt động nhiều tế bào thần kinh não để điều hịa trí nhớ Trong nhiều trường hợp, NT chất kích thích NT gây cảm giác sảng khối phóng thích não Dopamine có nhiều chức năng, phụ thuộc vào vùng não mà tác dụng Dopamine thường có tác dụng ức chế Là NT phổ biến có tác dụng kích thích não Là NT chủ yếu tủy sống Tác dụng chất NT ức chế Norepinephrine tác dụng chất NT hormone Ở hệ thống TK ngoại vi, phần flightto-flight response Trong nõa hoạt động NT điều hóa q trình vận hành não Thơng thường có tính kích thích vài vùng não có tính ức chế Là NT tham gia vào nhiều chức cảm xúc, ngon miệng, nhận thức giác quan Ở tủy sống, serotonine ức chế đường cảm giác đau .. .Synapse gì? • Synapse “khoảng trống” sợi trục tế bào thần kinh trước phần tiếp nối tế bào thần kinh • Một neuron trung bình có 100 synapse với neuron khác Synapse trơng nào? Hình ảnh synapse. .. thể synapse KHV điện tử huỳnh quang • Xung động thần kinh từ sợi trục làm mở kênh ion Ca++ • Ca++ phóng thích tập trung tận sợi trục kích hoạt phóng thích chất dẫn truyền thần kinh (NT) • Các. .. bơm thu hồi CÁC CHẤT DẪN TRUYỀN THẦN KINH Neurotransmitter (NT) • Có hàng chục NT khác neuron thể • Các NT ức chế kích thích • Mỗi neuron thường tổng hợp phóng thích loại NT • Các loại NT vai
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng synapse và các chất dẫn truyền thần kinh môn tâm thần , Bài giảng synapse và các chất dẫn truyền thần kinh môn tâm thần