0

Bài giảng rối loạn tri giác môn tâm thần

4 2 0
  • Bài giảng rối loạn tri giác môn tâm thần

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 09:48

I)Khái niệm tâm lý: -Tri giác hoạt động tâm thần có đặc tính phản ánh trực tiếp vật tượng thông qua giác quan +Cảm giác : phản ánh đặc tính riêng lẻ vật +Tri giác : Phản ánh tổng quát vật tượng *Cuối q trình tri giác cịn đọng lại não gọi biểu tượng _đó sở tư II)Các rối loạn tri giác : 1)Tăng cảm giác : Do ngưỡng kích thích bị giảm kích thích thơng thường người bệnh đáp ứng mức V dụ : Không chịu đựng tiếng quạt máy quay ,tiếng gõ gọi cửa Gặp trạng thái bệnh nhiễm trùng ,nhiễm độc kích thích thần kinh 2)Giảm cảm giác : Do ngưỡng kích thích tăng lên nên kích thích thơng thường khơng đáp ứng đáp ứng mơ hồ hay gặp bệnh nhân có hội chứng trầm cảm 3)Rối loạn cảm giác thể : không khu trú rõ ràng thể ,xuất nhiều nơi 4) Ảo tưởng : Ảo tưởng cảm giác ,tri giác sai lệch hoàn toàn chất vật tượng có thực thực tế khách quan Vdu : Nhìn mèo hóa cáo ,nhìn tàu ánh trăng tưởng bóng người + Đối với người bình thường ảo tưởng xuất điều kiện tri giác bị hạn chế ánh sáng mờ ảo ,tiếng động mơ hồ …và trạng thái tâm lý căng thẳng lo âu sợ sệt … +Trong bệnh lý:xuất ảo tưởng cảm xúc: * Ảnh hưởng lời nói:nghe lời nói trực tiếp * Ảnh hưởng liên hệ:qua suy đốn ( khơng nghe lời nói ) 5)Ảo giác: *Định nghĩa:Ảo giác cảm giác, tri giác có thật vật tượng khơng có thật thực tế *Phân loại: _theo kết cấu +ảo giác thô sơ: ảo giác chưa thành hình +ảo giác phức tạp: ảo giác thành hình phân biệt _Theo giác quan: ảo thính (ảo ),ảo thị ,ảo giác xúc giác … _Theo nhận thức: +ảo giác thật: có khơng gian hồn tồn tin tưởng có thật +ảo giác giả : thường bên thể nhiều trí tưởng tượng 6)Ảo giác lúc giở thức giở ngủ :(chập chờn giấc ngủ ) Xuất bắt đầu ngủ thức dậy tỉnh ngủ hồn tồn 7)Ảo giác chức : Ảo giác xuất song song với kích thích bên ngồi 8)Cảm giác biến hình : Là tri giác sai lệch bề vật tượng 9) Rối loạn sơ đồ thể : rối loạn tri giác không xác định vị trí quan thể ... tỉnh ngủ hồn tồn 7)Ảo giác chức : Ảo giác xuất song song với kích thích bên ngồi 8)Cảm giác biến hình : Là tri giác sai lệch bề vật tượng 9) Rối loạn sơ đồ thể : rối loạn tri giác không xác định... nói ) 5)Ảo giác: *Định nghĩa:Ảo giác cảm giác, tri giác có thật vật tượng khơng có thật thực tế *Phân loại: _theo kết cấu +ảo giác thô sơ: ảo giác chưa thành hình +ảo giác phức tạp: ảo giác thành...I)Khái niệm tâm lý: -Tri giác hoạt động tâm thần có đặc tính phản ánh trực tiếp vật tượng thông qua giác quan +Cảm giác : phản ánh đặc tính riêng lẻ vật +Tri giác : Phản ánh tổng quát
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng rối loạn tri giác môn tâm thần , Bài giảng rối loạn tri giác môn tâm thần