0

Bài giảng loạn động muộn do dùng thuốc an thần kinh môn tâm thần

6 3 0
  • Bài giảng loạn động muộn do dùng thuốc an thần kinh môn tâm thần

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 09:47

LOẠN ĐỘNG MUỘN DO DÙNG THUỐC ATK (Neuroleptic - induced tardive dyskianesia)   I Khái niệm           Loạn động muộn gặp người điều trị thuốc ATK kéo dài (3-6 tháng) • Thường gặp nữ giới, người già người có biểu rối loạn khí sắc, rối loạn nhận thức • Yếu tố thuận lợi gồm tuổi cao, tổn thương não, điều trị sốc điện Có thể gặp 10 - 20% bệnh nhân dùng thuốc chống loạn thần từ năm trở lên II Tiêu chuẩn chẩn đoán Các vận động không tự chủ lưỡi, cằm thân đầu chi kéo dài vài tuần (khoảng tuần) Sự xuất triệu chứng dùng thuốc ATK vài tháng (có thể ngắn người già) - Các vận động thường gặp vùng mặt, miệng, ngón chân tay, đầu, gáy hơng với bệnh nhân nặng - Những bệnh nhân biều nặng rối loạn điều hịa việc thở, nuốt gây chứng nuốt hơi, ợ tiếng càu nhàu 2 Các vận động khơng tự chủ gồm: - Các động tác múa giật: động tác nhanh, giật cục, không lặp lại - Các động tác múa vờn: động tác chậm, uốn éo, liên tục - Các động tác có nhịp điệu định hình Các triệu chứng xuất dùng ATK khoảng tuần sau ngừng thuốc (8 tuần sau dùng thuốc ATK chậm) 4 Đã dùng ATK tháng (1 tháng người già 60 tuổi) Các triệu chứng bệnh thần kinh, nội khoa gây (huntington, sydheam, cholea), loạn động tự phát, cường giáp trạng, bệnh Wilson dùng thuốc gây loạn động cấp hồi phục (LDopa, Bromocriptine) Các triệu chứng không xếp vào loại rối loạn vận động cấp dùng thuốc ATK (loạn trương lực cấp, Akathisia cấp ATK,….) III Điều trị - Giảm liều thay đổi thuốc chống loạn thần khác ( thuốc khuyến cáo lựa chon Clozapin 200mg/24 giờ) - Kết hợp: Lioresal (thuốc chống co thắt, doãi cơ) (Baclofene 10mg) - Có thể kết hợp với: Clonazepam 1- 4mg (Rivotril) - Có thể kết hợp với: Melatonin 10mg/ngày - Có thể kết hợp với: Vitamin E 400mg/ngày - Có thể dùng : Vitamin B6 liều cao (> 400mg/ngày)   ... cường giáp trạng, bệnh Wilson dùng thuốc gây loạn động cấp hồi phục (LDopa, Bromocriptine) Các triệu chứng không xếp vào loại rối loạn vận động cấp dùng thuốc ATK (loạn trương lực cấp, Akathisia... tuần sau ngừng thuốc (8 tuần sau dùng thuốc ATK chậm) 4 Đã dùng ATK tháng (1 tháng người già 60 tuổi) Các triệu chứng bệnh thần kinh, nội khoa gây (huntington, sydheam, cholea), loạn động tự phát,... bệnh nhân dùng thuốc chống loạn thần từ năm trở lên II Tiêu chuẩn chẩn đoán Các vận động khơng tự chủ lưỡi, cằm thân đầu chi kéo dài vài tuần (khoảng tuần) Sự xuất triệu chứng dùng thuốc ATK
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng loạn động muộn do dùng thuốc an thần kinh môn tâm thần , Bài giảng loạn động muộn do dùng thuốc an thần kinh môn tâm thần