0

Bài giảng các rối loạn dạng cơ thể môn tâm thần

4 0 0
  • Bài giảng các rối loạn dạng cơ thể môn tâm thần

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 09:47

CÁC RỐI LOẠN DẠNG CƠ THỂ (F45) Đặc điểm • • • Biểu tái diễn triệu chứng thể Đòi khám bệnh dai dẳng, dù XN khám LS khơng phát bệnh thể Có thể kết hợp với lo âu trầm cảm Dịch tễ học • • • • • Tỉ lệ mắc đời dân số chung 0,1 – 0,2 % Một số nghiên cứu đưa tỉ lệ tới 0,5 % Phụ nữ bị RLCTH gấp – 20 lần nam giới Tỉ lệ mắc đời phụ nữ dân số chung – % Tại phịng khám đa khoa có – 10 % số bệnh nhân bị RLCTH Rối loạn liên quan rõ rệt với vị trí xã hội thường gặp người có học vấn thấp, thu nhập thấp Các loại RLDCT • • • • • • RL thể hóa (F45.0) RL dạng thể không phân biệt (F45.1) RL nghi bệnh (F45.2) RL chức thần kinh tự trị dạng thể (F45.3) Rối loạn đau dạng thể dai dẳng (F45.4) Các rối loạn thể khác (F45.8) ... không phân biệt (F45.1) RL nghi bệnh (F45.2) RL chức thần kinh tự trị dạng thể (F45.3) Rối loạn đau dạng thể dai dẳng (F45.4) Các rối loạn thể khác (F45.8) ... số bệnh nhân bị RLCTH Rối loạn liên quan rõ rệt với vị trí xã hội thường gặp người có học vấn thấp, thu nhập thấp Các loại RLDCT • • • • • • RL thể hóa (F45.0) RL dạng thể không phân biệt (F45.1)...Đặc điểm • • • Biểu tái diễn triệu chứng thể Đòi khám bệnh dai dẳng, dù XN khám LS không phát bệnh thể Có thể kết hợp với lo âu trầm cảm Dịch tễ học • • • • • Tỉ lệ mắc
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng các rối loạn dạng cơ thể môn tâm thần , Bài giảng các rối loạn dạng cơ thể môn tâm thần