0

SKKN một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tạo hình cho trẻ 5 6 tuổi trong trường mầm non

20 0 0
  • SKKN một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tạo hình cho trẻ 5 6 tuổi trong trường mầm non

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 07:42

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: “MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH CHO TRẺ 5-6 TUỔI TRONG TRƯỜNG MẦM NON” NĂM HỌC 2019 - 2020 Quảng Bình, tháng năm 2020 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: “MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH CHO TRẺ 5-6 TUỔI TRONG TRƯỜNG MẦM NON” NĂM HỌC 2019 - 2020 Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Chức vụ: Giáo viên Đơn vị công tác: Trường mầm non Kim Thủy Quảng Bình, tháng năm 2020 I PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài, sáng kiến, giải pháp: Hoạt động tạo hình hoạt động nghệ thuật chiếm vị trí quan trọng việc hình thành phát triển nhân cách trẻ mầm non Thông qua hoạt động tạo hình trẻ khám phá vẻ đẹp kỳ diệu giới tự nhiên Lứa tuổi mầm non lứa tuổi mà trẻ ham hiểu biết có nhu cầu lớn việc nhận thức giới xung quanh, yêu đẹp, mong muốn sáng tạo đẹp Hoạt động tạo hình góp phần quan trọng khơng thể thiếu trường mầm non nhằm đáp ứng nhu cầu cho trẻ Trong hoạt động trẻ mầm non, hoạt động tạo hình hoạt động có tác động mạnh mẽ đến phát triển tâm lý, sáng tạo trí tưởng tượng trẻ Đây hoạt động vô hấp dẫn trẻ Với phong phú thể loại nặn, vẽ, xếp gấp, cắt dán…, hoạt động tạo hình giúp cho trẻ mẫu giáo khơng tiếp cận cách tích cực với giới xung quanh mà hội để trẻ thể tình cảm, cảm xúc suy nghĩ thân Những sản phẩm nghệ thuật trẻ ngộ nghĩnh, đáng yêu ngộ nghĩnh, đáng yêu chứa đựng tưởng tượng diệu kỳ, tự tìm kiếm, thử nghiệm nhờ mà thỏa mãn nhu cầu khám phá, nhu cầu tạo đẹp không ngừng nảy sinh phát triển trẻ Chính vậy, hoạt động tạo hình mảnh đất màu mỡ để ươm mầm nẩy nở mầm mống tính sáng tạo, phát triển tình yêu với đẹp, thể sáng tạo, trí tưởng tượng phong phú trẻ Trẻ con- người chủ nhân tương lai đất nước- đối tượng giáo viên mầm non với đặc điểm hay bắt chước, thích tìm tịi khám phá giới xung quanh, trẻ dễ dàng bị thu hút hay, đẹp mà hoạt động tạo hình lại phương tiện để trẻ thể ấn tượng, hiểu biết, ý muốn giới xung quanh Hoạt động tạo hình trường mầm non giữ vị trí quan trọng giáo dục người Bởi hoạt động tạo hình trường mầm non nhằm mục đích giáo dục thẩm mĩ cho trẻ em Hoạt động tạo hình với đích tạo đẹp hình thể màu sắc; đồng thời hoạt động tạo hình gần gũi với sinh hoạt thường ngày trẻ em- hoạt động trẻ nhất gắn với kiến thức hoạt động tạo hình Thơng qua hoạt động tạo hình trẻ quan sát vật tượng sống xung quanh; nhận xét để biết; thể để hiểu đối tượng; cảm nhận vẻ đẹp vật, tượng xung quanh… Như vậy, hoạt động tạo hình trường mầm non hoạt động để trẻ có hội làm quen, tiếp xúc với thiên nhiên, với sống mong muốn tạo đẹp theo cách nhìn, cách nghĩ, cách cảm nhận riêng Bởi hoạt động tạo hình trường mầm non nhằm giáo dục thẩm mĩ cho trẻ, trẻ cần tiếp xúc, làm quen với đẹp gần gũi thân thương có thiên nhiên, sống thường ngày, có gia đình đến làng xóm… Trong hoạt động tạo hình, trẻ em tìm hiểu hình ảnh thân thuộc tập thể để tạo nên đẹp theo cảm nhận riêng Hoạt động tạo hình trường mầm non khơng nhằm đào tạo họa sĩ chuyên nghiệp mà đào tạo người biết thưởng thức đẹp- góp phần tạo dựng môi trường thẩm mĩ cho xã hội: ai qua giáo dục nhà trường; ai giáo dục thẩm mĩ (hiểu biết tập tạo đẹp) để lựa chọn cho đẹp phù hợp với điều kiện sống, với người mình, với cộng đồng Ngày nay, đẹp “nằm trong” giá trị mặt hàng phục vụ cho sống người Thẩm mĩ với tư cách tạo đẹp góp phần đáng kể vào phát triển kinh tế quốc dân Hoạt động tạo hình trường mầm non đào tạo lớp người biết thưởng thức hay đẹp để sống cá nhân, sống cộng đồng ngày hài hòa tươi đẹp Nhưng để tổ chức tốt hoạt động tạo hình nhằm góp phần giáo dục phát triển tồn diện thực khơng đơn giản kết hoạt động tạo hình lại phụ thuộc nhiều vào kiến thức, kinh nghiệm mà trẻ tích lũy hoạt động khác Việc tham gia vào hoạt động tạo hình tạo nguồn cảm hứng làm nảy sinh ý tưởng sáng tạo trẻ Để giúp trẻ có nhìn bao qt giới xung quanh, có quan niệm đắn nhận xét hay, đẹp sống, hướng trẻ đến với “Chân- Thiện- Mĩ” người giáo viên trực tiếp chăm sóc giáo dục trẻ bắt buộc phải có trình độ định chuyên môn lẫn kinh nghiệm sống nhằm truyền thụ cho trẻ kiến thức, kỹ cần thiết Với vai trị quan trọng đó, địi hỏi người giáo viên mầm non phải thường xuyên học tập, bồi dưỡng, trao dồi kiến thức, kỹ để nâng cao lực sư phạm cho Hiện nay, thực chương trình giáo dục mầm non với quan điểm lấy trẻ làm trung tâm Song thực tế tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ trường tơi cơng tác cịn nhiều khó khăn nên trẻ hoạt động cách thụ động, kiến thức kỹ hạn chế, rào cản cho sáng tạo trẻ Vì vậy, tơi mạnh dạn lựa chọn đề tài: “Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tạo hình cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi” để làm đề tài nghiên cứu nhằm tìm giải pháp góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tạo hình cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trường mầm non 1.2 Điểm mới, phạm vi áp dụng đề tài, sáng kiến, giải pháp: * Điểm đề tài, sáng kiến, giải pháp: Đề tài có điểm nghiên cứu để nhằm tìm số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tạo hình (lĩnh vực phát triển thẩm mĩ) cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi thực theo chương trình giáo dục mầm non Làm tốt công tác tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho thân; Xây dựng tốt kế hoạch hoạt động tạo hình; Tổ chức tốt hoạt động tạo hình hoạt động học hoạt động khác để hình thành rèn luyện kỹ tạo hình cho trẻ; Giải pháp giúp trẻ cảm nhận đẹp thông qua tạo môi trường học tập; Giải pháp sử dụng loại học liệu phế liệu để làm đồ dùng đồ chơi * Phạm vi áp dụng đề tài, sáng kiến, giải pháp: Đề tài áp dụng cho việc tổ chức hoạt động tạo hình (lĩnh vực phát triển thẩm mĩ) độ tuổi mẫu giáo 5-6 tuổi trường Tuy nhiên, đề tài không tránh khỏi hạn chế, thiếu sót, mong quý đọc giả, bạn bè đồng nghiệp đồng chí cán quản lý, lãnh đạo ngành góp ý, giúp đỡ để đề tài hoàn thiện II PHẦN NỘI DUNG 2.1 Thực trạng nội dung cần nghiên cứu: Năm học 2019-2020 Ban giám hiệu nhà trường phân công chủ nhiệm lớp mẫu giáo 5- tuổi, thực nhiệm vụ năm học thân gặp thuận lợi khó khăn sau đây: * Thuận lợi: Bản thân tơi đạt trình độ chun mơn: Đại học sư phạm mầm non, nhờ kiến thức, lực chun mơn nghiệp vụ vững vàng Có lập trường tư tưởng trị kiên định, có phẩm chất đạo đức tốt, yêu nghề, mến trẻ, nhiệt tình cơng tác, có ý thức tích cực tự học tập, rèn luyện, bồi dưỡng lực chuyên môn khiếu sáng tạo việc làm sử dụng có hiệu đồ dùng đồ chơi, hướng dẫn kỹ hoạt động tạo hình cho giáo viên trẻ, ln đồng nghiệp, phụ huynh nhân dân tín nhiệm Ln hướng dẫn đạo sát chuyên môn lãnh đạo cấp quan tâm tạo điều kiện mặt Ban giám hiệu nhà trường Bản thân trải qua nhiều năm công tác, xác định rõ trách nhiệm cơng việc tơi tích cực học tập Tiếng Bru-Vân Kiều để sử dụng ngôn ngữ giao tiếp với Đồng bào, phụ huynh trẻ Cơ sở vật chất nhà trường tăng trưởng, phòng học xây dựng quy cách, phịng học rộng, thống mát, đẹp, có đầy đủ ánh sáng bàn ghế cho trẻ hoạt động Đồ dùng-đồ chơi phục vụ cho công tác giảng dạy trang cấp đầy đủ đồ dùng trang cấp theo danh mục thông tư 02: ti vi, máy vi tính Ngồi ra, Ban giám hiệu thường xun phát động phong trào tự làm đồ dùng đồ chơi, tạo điều kiện cho giáo viên làm đồ dùng-đồ chơi lớp đáp ứng cầu sử dụng hàng ngày trẻ Mặc dù có nhiều thuận lợi song tơi gặp khơng khó khăn sau đây: * Khó khăn: Trường thuộc vùng đặc biệt khó khăn huyện, địa hình phức tạp, giao thơng cách trở, đường sá lại vừa xa xôi vừa vượt qua nhiều khe suối, dốc đèo nguy hiểm Trong sinh hoạt gia đình, cộng đồng người dân thường sử dụng Tiếng mẹ đẻ tự nhiên theo nên đến trường trẻ khó hiểu, khó nghe, khó nói Tiếng Việt, trẻ ngại giao tiếp với bạn bè, cô giáo người xung quanh người lạ Mặt khác, ngữ điệu, giọng nói người Đồng bào không điệu, âm điệu Tiếng Việt nên trẻ thiếu tự tin hoạt động Môi trường lớp xa lạ trẻ Dân tộc, tâm lý rụt rè, e sợ biểu hoạt động cháu Các cháu ngại giao tiếp Tiếng Việt, tị mị, hỏi cơ, hỏi bạn, trả lời câu hỏi, đưa ý kiến đề xuất phát biểu học chơi, có nhiều trẻ khơng thể nghe nói, hiểu lời nói, câu hỏi cô, không tiếp thu kỹ hướng dẫn điều đồng nghĩa với việc kìm hãm phát triển tư duy, nhận thức, ngôn ngữ thẩm mĩ trẻ Việc phát triển kĩ tạo hình cho cháu ngồi học lớp, nhà không người thân quan tâm hướng dẫn nên kỹ vẽ, nặn, xé dán, tô màu, bố cục… tư ngồi, cách cầm bút trẻ hạn chế * Điều tra thực tiễn: Kết Tổng số trẻ Nội dung Kỹ vẽ, tô màu, xé dán, nặn 14 Đạt Không đạt SL % SL % 50 50 Tư ngồi đúng, cầm bút 14 64 36 Kỹ xếp bố cục tranh 14 57 43 Kỹ phân biệt màu sắc, sáng tạo vẽ 14 57 43 Từ điều tra cho thấy tỷ lệ trẻ đạt mức thấp tỷ lệ trẻ chưa đạt mức cao Chính vậy, giáo viên mầm non thân trăn trở, suy nghĩ tìm “Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tạo hình cho trẻ 5-6 tuổi trường mầm non” Sau số biện pháp bản: 2.2 Các giải pháp: Giải pháp 1: Làm tốt công tác tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho thân Để nâng cao chất lượng giáo dục thực tốt chương trình giáo dục mầm non nói chung tổ chức tốt hoạt động tạo hình cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi nói riêng thân tơi nhận thức trước hết phải nắm vững nội dung chương trình, kiến thức-kỹ năng, phương pháp hình thức tổ chức, có kỹ tạo hình lựa chọn nội dung phù hợp với trẻ, định hướng, giúp đỡ trẻ cảm nhận đẹp, tạo đẹp sáng tạo thực nhằm góp phần giáo dục phát triển toàn diện cho trẻ Sự linh hoạt sáng tạo phương pháp yếu tố định cho thành công tổ chức hoạt động Chính lẽ tơi có kế hoạch để làm tốt công tác tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho thân: Xem lại sách chương trình trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi năm học cần cung cấp kiến thức, kĩ tất môn học, đặc biệt môn tạo hình: Kĩ vẽ, nặn, xé, dán Để xây dựng kế hoạch giáo dục, mục tiêu nội dung lĩnh vực cho năm học phù hợp với độ tuổi mẫu giáo Sau nắm mục tiêu giáo dục chương trình nắm phương pháp, hình thức tổ chức tiết học hướng dẫn trẻ hoạt động tạo hình với phương châm lấy trẻ làm trung tâm, khuyến khích trẻ tích cực hứng thú, tạo điều kiện cho trẻ trải nghiệm, khám phá điểm chưa rỏ thân hỏi đồng nghiệp, hỏi tổ chun mơn nhà trường Trẻ mầm non đặc biệt trẻ 5-6 tuổi, xuất phát từ tâm sinh lý kỹ trẻ tốt hơn, thành thạo hơn, trẻ xếp hình đơn giản, nặn loại quả, vật quen thuộc Tuy nhiên số trẻ kĩ cầm bút, nặn, xé, dán chưa thành thạo, địi hỏi người giáo viên phải có tính kiên trì, mềm dẻo, nắm đối tượng để rèn luyện kỹ cho trẻ lớp Tích cực học hỏi nghiên cứu tài liệu chuyên môn, sưu tầm tập san, băng hình chun mơn để tham khảo hình thức tổ chức tiết học lấy trẻ làm trung tâm mục tiêu cuối kết thực trẻ Mạnh dạn trao đổi vướng mắc giải pháp trình thực Tham mưu với Ban giám hiệu nhà trường để có kế hoạch thao giảng bồi dưỡng chuyên môn trường, cụm thực lĩnh vực thẩm mĩ môn tạo hình nhằm học hỏi thêm kinh nghiêm tổ chức hoạt động cho trẻ Bên cạnh để tham quan cách trí, trang trí tạo mơi trường cho trẻ trải nghiệm Luôn tranh thủ thời gian để tham gia lớp bồi dưỡng chun mơn nghiệp vụ Phịng Giáo dục, cụm, trường tổ chức; tích cực học tập, chia sẻ kinh nghiệm giáo viên trường có chất lượng cao Huyện trường mầm non thị trấn Lệ Ninh; học qua thông tin internet đồng thời thân ln xây dựng cho kế hoạch tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ qua hàng tháng Nhờ mà thân tơi nắm nội dung hoạt động theo độ tuổi phụ trách, linh hoạt lựa chọn nội dung, vận dụng phối hợp phương pháp giải pháp cách linh hoạt sáng tạo, tạo hứng thú cho trẻ, phát huy tốt tính tích cực chủ động trẻ, nâng cao chất lượng hoạt động Giải pháp 2: Xây dựng tốt kế hoạch hoạt động tạo hình Thực chương trình giáo dục mầm non địi hỏi giáo viên phải linh hoạt sáng tạo xây dựng nội dung, lựa chọn phương pháp, hình thức tổ chức Để nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động tạo hình giáo viên lựa chọn nội dung hoạt động cho đảm bảo theo mục tiêu đặt ra, phù hợp với đặc điểm nhận thức chung trẻ độ tuổi thực tế nhận thức trẻ nhóm lớp phụ trách khâu có ý nghĩa quan trọng để nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động giáo dục nói chung hoạt động tạo hình nói riêng Để làm điều trước hết thân tơi cần phải nắm nội dung chương trình khung, mục tiêu cần đạt Đồng thời thân phải nắm đặc điểm khả tạo hình trẻ 5-6 tuổi lớp như: Về quan sát, nhận biết: Trẻ 5-6 tuổi ý quan sát vật xung quanh nhận biết hình dáng, kích thước, màu sắc Trẻ nhận phận đối tượng cây, cành cây, quả; phận đồ vật: miệng, cổ, thân, đáy lọ hoa Về sử dụng phương tiện tạo hình: Trẻ 5-6 tuổi cầm bút vẽ tay điều khiển bút linh hoạt Về nét vẽ: Trẻ 5-6 tuổi vẽ nét vẽ xác, trịn trịa có tính ngộ nghĩnh Hình vẽ rõ đối tượng ngơi nhà, cây, vật trẻ vẽ thêm chi tiết nhỏ làm cho hình dáng gần giống thực phong phú Về màu: Trẻ 5-6 tuổi biết nhiều màu, nhờ trẻ sử dụng màu phù hợp Về xếp hình: Trẻ xếp hình đơn giản theo ý thích giấy, hột hạt, qua, sỏi đá Về xé dán: Trẻ sử dụng kỹ xé vụn, xé bấm để xé dán hình đơn giản Về nặn: Trẻ nặn loại quả, vật đối tượng quen thuộc Để xây dựng kế hoạch phù hợp với yêu cầu giáo dục phát triển trẻ, đảm bảo nguyên tắc từ dễ đến khó đảm bảo tính vừa sức trẻ ngồi việc nắm nội dung chương trình khung, đặc điểm tạo hình độ tuổi mẫu giáo 5-6 tuổi tơi cần phải nắm rõ đặc điểm tâm sinh lý đặc điểm nhận thức trẻ lớp phụ trách để tơi có cách xây dựng kế hoạch cụ thể cho lớp theo chủ đề Trong chủ đề cần lựa chọn nội dung đưa vào hoạt động học, nội dung vào hoạt động khác cho phù hợp để đảm bảo cho việc cung cấp kiến thức rèn luyện kỹ cách khoa học, đảm bảo tính vừa sức Ví dụ: Chủ đề thân có nội dung tô màu tranh bé trai, bé gái; vẽ bé trai bé gái, vẽ chân dung bạn bè lớp, làm quen với đất nặn tơi chọn nội dung vẽ bạn trai- bạn gái, vẽ chân dung đưa vào hoạt động học Các nội dung tô màu bé trai- bé gái, làm quen với đất nặn đưa vào hoạt động khác Cứ qua chủ đề tơi có điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình lớp song phải đáp ứng theo nhu cầu phát triển trẻ Nhờ mà tơi xây dựng kế hoạch hoạt động tạo hình cho trẻ lớp cụ thể theo chủ đề, đảm bảo cung cấp kiến thức rèn luyện kĩ tạo hình từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, phù hợp với nhận thức trẻ từ giúp trẻ dễ dàng cảm nhận đẹp từ nhỏ bé gần gủi xung quanh, thực tốt tập, tạo hứng thú cho trẻ Trẻ cảm thấy thích thú hứng khởi sử dụng kiến thức, kỹ để chủ động thực yêu cầu đề qua tìm tịi, khám phá, phát kiến thức, kỹ mới, trẻ có yêu thích mong muốn tự thể ý nghĩ qua sản phẩm sáng tạo theo cách riêng Giải pháp 3: Tổ chức tốt hoạt động tạo hình hoạt động học hoạt động khác để hình thành rèn luyện kĩ tạo hình cho trẻ Đối với trẻ 5-6 tuổi trẻ vẽ, nặn, xé, dán, gấp hình ảnh đơn giản Kỹ tạo hình khơng tách rời hoạt động khác để cảm nhận đẹp đối tượng sáng tạo tạo sản phẩm đẹp trẻ phải có khả quan sát, phân tích, ghi nhớ, tưởng tượng thơng qua hoạt động làm quen với Môi trường xung quanh (lĩnh vực nhận thức), Làm quen văn học (lĩnh vực PTNN ) Chính để nâng cao chất lượng hoạt động tạo hình cho trẻ thường xuyên tổ chức tốt hoạt động tạo hình hoạt động chung hoạt động khác hoạt động góc, hoạt động ngồi trời , hoạt động lĩnh vực khác như: Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ, lĩnh vực nhận thức Với việc vận dụng linh hoạt sáng tạo giáo viên (dùng hình ảnh trực quan qua vật thật, hình ảnh qua tranh ảnh, hình ảnh qua máy chiếu; kết hợp phương pháp dùng lời, phương pháp thực hành nghệ thuật ), tạo hội để trẻ tích cực tham gia hoạt động, tạo tình để phát huy sáng tạo trẻ Cô không nên lạm dụng sản phẩm làm mẫu, làm mẫu sử dụng vật mẫu kích thích trẻ tích cực tư duy, tìm kiếm cách thể Nếu xem nhiều sản phẩm mẫu xem cô làm mẫu làm tê liệt cảm xúc trước trẻ, làm giảm tính tích cực hoạt động trí tuệ trẻ, hoạt động cần thiết để tạo hình làm mẫu đầy đủ, trẻ việc ghi nhớ bắt chước đủ Trong trường hợp yêu cầu làm mẫu, cô không nên vội vàng làm mẫu ngay, mà phải giúp trẻ suy nghĩ câu hỏi gợi ý VD: Cô vừa làm mẫu vừa hỏi: Cô phải bắt đầu vẽ từ đâu đến đâu? Vẽ hình gì? Vẽ hình gì? Vẽ nào? Tạo tình khơng biết phải nhờ trẻ giúp đỡ, động viên giúp trẻ tự tin, tích cực, chủ động thể sáng tạo Và muốn phải chuẩn bị cho cháu nắm vững kỹ tạo hình cách thục để cháu thực yêu cầu dễ dàng Vì tơi tiến hành dạy trẻ số kỹ sau: * Kỹ nặn: Cô làm mẫu cho trẻ xem từ thao tác đến tạo sản phẩm cụ thể kết hợp với lời giải thích ngắn gọn rỏ ràng dể hiểu để trẻ bắt chước làm theo Ví dụ: Nặn cam Cô chuẩn bị đất nặn, bảng con, dao nhựa 10 Dạy trẻ kỹ chia đất thành phần cam phần quả, phần cuống phần Dạy trẻ kỹ xoay tròn lòng bàn tay để tạo phần quả: đặt viên đất vào lòng bàn tay trái úp lòng bàn tay phải lên xoay tròn từ trái sang phải Dạy trẻ kỹ lăn dọc lòng bàn tay để tạo cuống cam: đặt viên đất vào lòng bàn tay trái, úp lòng bàn tay phải đặt dọc tay lên lăn lăn lại Dạy trẻ kỹ ấn bẹt để tạo lá: đặt viên đất lên bàn tay trái úp bàn tay phải lên dùng sức tay ấn vào sau vuốt nhẹ tạo thành Dạy trẻ kỹ gắn kết phận quả, cuống, vào với tạo thành cam * Dạy trẻ kỹ cầm bút tạo đường nét nghệ thuật Đây thao tác tương đối khó khăn trẻ Vì tơi tiến hành dạy trẻ thao tác từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, hoạt động diễn liên tục tạo thành kỹ Đầu tiên cho trẻ làm quen với cách cầm bút tay phải, điều khiển bút ngón tay cái, ngón trỏ ngón vẽ mơ vào khơng gian Sau tơi cho trẻ cầm bút di màu theo ý thích trẻ vào giấy, sau cho trẻ di màu vào hình ảnh to rỏ nét, chi tiết Khi trẻ cầm bút thành thạo tơi tập cho trẻ vẽ nét vẽ nét cong (vẽ cuộn len), nét xiên (vẽ mưa), vẽ nét thẳng, vẽ nét ngang… Khi trẻ cầm bút thành thạo hướng dẫn cho trẻ tập vẽ tranh sáng tạo theo ý thích trẻ giai đoạn khơng thiết địi hỏi trẻ vẽ hồn chỉnh mà yêu cầu trẻ đặt tên cho tranh * Cho trẻ làm quen với loại bút lông màu nước Sau trẻ cầm bút vẽ thành thạo, thực mức độ cao cho trẻ làm quen với bút lông, màu nước loại sáp màu Việc cho trẻ tiếp xúc thực tế với loại màu nghệ thuật trẻ hứng thú Khi cho trẻ làm quen tổ chức sau: Bước 1: Chọn sữ dụng màu khơng có keo Tơi dùng bột màu pha với nước đặc tính bột màu màu sắc đẹp dễ rữa, không vệ sinh Để gây hứng thú cho trẻ hoạt động qua chủ đề cho trẻ tiếp xúc trực tiếp với màu nghệ thuật đặc biệt màu nước Ví dụ: Với chủ đề “Bản thân” 11 Tơi cho trẻ in hình bàn tay, bàn chân nhỏ bé Từ bàn tay, bàn chân xinh xắn với màu sắc khác đem trang trí tường làm bé thích thú, ln địi cô cho tập làm hoạ sĩ Bước 2: Sau kích thích trẻ tơi cho trẻ dùng bút lông phết màu Yêu cầu kỹ trẻ làm: cầm bút tay phải chấm Vào màu gạt nhẹ vào mép hộp để không làm màu vung vãi lung tung Sau phết nhẹ màu vào mặt giấy theo ý trẻ Có thể đan xen màu bút khác Ở cô hướng dẫn trẻ có thói quen dùng bút màu để tạo tranh đẹp * Dạy trẻ kỹ xé dán: Trong tạo hình cịn có loại hình nghệ thuật thể loại xé dán Khi làm quen với kỹ cho trẻ tập xé từ đơn giản đến phức tạp xé theo dải, xé vụn dạy trẻ kỹ dán theo vệt chấm hồ Đây kỹ khó trẻ Vì vậy, trẻ dán dạy trẻ kỹ đặt hình xếp bố cục trước sau lật lên phết hồ phìa sau giấy Làm trẻ dễ thao tác bố cục sản phẩm phù hợp Kỹ tạo hình trẻ thục giáo viên cần phải thường xuyên rèn luyện cho trẻ kỹ Để dạy rèn luyện cho trẻ có kỹ tơi thường xuyên tổ chức tốt hoạt động tạo hình hoạt động chung hoạt động khác hoạt động góc, hoạt động ngồi trời Với việc vận dụng linh hoạt sáng tạo giáo viên (dùng hình ảnh trực quan qua vật thật, hình ảnh qua tranh ảnh, hình ảnh qua máy chiếu; kết hợp phương pháp dùng lời, phương pháp thực hành nghệ thuật ), tạo hội để trẻ tích cực tham gia hoạt động, tạo tình để phát huy sáng tạo trẻ Nhờ việc làm tỉ mĩ, thường xuyên nên kỹ tạo hình trẻ lớp lên rỏ rệt Giải pháp 4: Giải pháp giúp trẻ cảm nhận đẹp thông qua tạo môi trường học tập Môi trường học tập nơi cung cấp thông tin phong phú đa dạng nhằm giúp trẻ tìm tịi khám phá đẹp, điều lạ, hấp dẫn để phát triển tư nói chung khiếu tạo hình nói riêng Mơi trường lớp gây ấn tượng cho trẻ Khi đến lớp trẻ quan sát xung quanh xem lớp có khác nhà bé khơng? Có đẹp nhà bé khơng? Chính mơi trường đẹp nơi cung cấp làm khơi dậy khả cảm thụ nghệ thuật trẻ Đây tác động cần thiết để hình thành cảm xúc nghệ thuật cho trẻ Vì tơi tìm hiểu u cầu chủ đề, vào cấu trúc phòng học lớp tâm sinh lý trẻ lớp để tạo môi trường nghệ thuật xung quanh trẻ 12 *Tạo mơi trường lớp: Các mảng lớp mảng chủ đề, tiêu đề góc để gây ấn tượng cho trẻ, tơi sưu tầm thiết kế hình ảnh nghộ nghĩnh, có màu sắc đẹp để trang trí Ví dụ: Mảng tường phía trước lớp, vị trí trẻ dễ nhìn thấy tơi bố trí tranh ảnh trẻ tự vẽ với giúp đỡ cô; tranh ảnh nghộ nghĩnh giúp trẻ hứng thú vui sướng thấy tranh ảnh tạo nên Tạo mơi trường phù hợp theo chủ đề Ví dụ: Với chủ đề “Trường Mầm non” nội dung mảng chủ đề thường trang trí hình ảnh: Ngơi trường, có đồ chơi ngồi trời bập bênh, tàu lượn, xích đu, có giáo bạn vui chơi Các góc hoạt động góc phân vai: Có hình ảnh mẹ bé mang tạp dề nấu ăn, có đồ dùng song nồi, chén bát, bàn ghế Hay góc xây dựng tơi lấy tên “Cơng trình mơ ước” có hình ảnh bé, vật vận chuyển vật liệu xây dựng, làm thợ xây từ hình ảnh nghộ nghĩnh mảng tường Để phát huy tối đa tác dụng môi trường hoạt động sau chuyển chủ đề cần thay đổi nội dung chủ đề Tôi trẻ thảo luận để đặt tên cho chủ đề tên góc chơi Ví dụ : Mảng hoạt động tạo hình Tôi giới thiệu nhà nghệ thuật Chúng chọn tên thật hay để đặt cho Nào có ý kiến? (cô gợi ý cho trẻ số tên như: Hoạ sĩ nhí, Bé khéo tay, Hoạ sĩ tí hon) sau thống đặt tên cho góc Ngơi nhà nghệ thuật có tên rồi, giới thiệu với lớp hình ảnh hai bạn Gấu vẽ tranh đấy, bạn Thỏ nặn thấy có đẹp khơng? Cịn tranh vẽ ngơi nhà cuả bạn Bảo Thy, cịn tranh dán xe tơ tải bạn Phúc Đình Bây muốn bạn tạo nhiều sản phẩm đẹp để trang trí cho ngơi nhà nghệ thuật đẹp Từ lời gợi mở kích thích trẻ tạo sản phẩm đẹp Để gây hứng thú cho trẻ góc tạo hình tùy theo chủ đề mà tơi chuẩn bị mảng cung cấp kiến thức, nguyên vật liệu phù hợp phong phú chủng loại Ví dụ: Giấy màu, bút sáp màu, bột màu, len sợi, hột hạt, 13 Ở ngun vật liệu giáo viên ln để trạng thái mỡ giúp trẻ dễ lấy để sử dụng vào hoạt động Bên cạnh giáo viên phải chuẩn bị mẫu mà chủ đề cung cấp kiến thức kĩ cho trẻ hoạt động chung để trang trí nhằm lơi ý, tị mị trẻ giúp trẻ có thêm kiến thức kĩ Ví dụ: Với chủ đề “Giao thơng” tơi vẽ số loại phương tiện giao thơng để trang trí xung quanh lớp Đặc biệt góc tạo hình, tơi tìm số đồ dùng biển báo giao thông, chủ đề “Thế gới động vật” nặn số vật vịt, gà, thỏ để bày giá tạo hình Như qua hoạt động góc đón trẻ tơi thu hút trẻ với câu hỏi: Đây tranh vẽ đây? Cơ vẽ nào? Đây vật gì? Cơ nặn vật có phận nào? Cơ dùng kỹ để nặn? Như vào hoạt động trẻ tích lũy vốn kiến thức kỹ giúp trẻ thực dễ dàng Các góc chơi, tơi gây hứng thú tạo tình cho trẻ cách: Cơ có tranh gì? Các bơng hoa làm nào? Sau cho trẻ kể tranh, cuối cô khái quát lại số đặc điểm số lồi hoa chất liệu sử dụng để làm Với trẻ chưa thực hướng dẫn trẻ cách tỉ mĩ Như vậy, giáo viên tiến hành cho trẻ thực theo nhiều hình thức khác tạo cho trẻ cảm giác thoải mái, khơng gị bó, chán nản giúp trẻ tích cực hoạt động sâu góc chơi từ đối tượng cô định cung cấp củng cố cho trẻ hình thành tâm trí trẻ trẻ Từ giúp trẻ phát triển khả năng, kỹ tạo hình Khơng góc tạo hình phát huy khả tạo hình trẻ mà góc chơi khác giáo viên củng lồng ghép nội dung nhằm rèn luyện kỹ tạo hình cho trẻ Ví dụ: Trong góc học tập ln có nội dung cung cấp cho trẻ mơn Tốn Mơi trường xung quanh Từ mơn học giáo viên thiết kế lựa chọn nội dung, kiến thức kỹ để cung cấp cho trẻ Từ giáo viên lồng ghép để rèn luyện kỹ tạo hình cho trẻ 14 Với nội dung tốn “Tơ màu theo u cầu cơ” giáo viên kết hợp rèn luyện cho trẻ kỹ cầm bút tô màu Hoặc với nội dung Mơi trường xung quanh cho trẻ cắt dán hình ảnh nhằm rèn luyện kỹ cầm kéo cắt phết hồ dán cho trẻ Góc sách: Là góc yên tĩnh nhất, vào góc sách trẻ xem loại sách, tô vẽ, làm tranh truyện, kể chuyện sáng tạo loại đồ dùng có liên quan tới chủ đề thực giáo viên củng nhẹ nhàng đưa kiến thức kỹ hoạt động tạo hình rèn luyện thêm cho trẻ Ví dụ: Cơ hướng dẫn trẻ tô màu tranh truyện, hướng dẫn cách tô màu cho tranh thêm đẹp Từ sản phẩm mà giáo viên hướng dẫn trẻ trẻ tạo từ góc đem trang trí lớp khuyến khích nhiều trẻ khác muốn tham gia vào hoạt động tạo hình để tạo sản phẩm giống bạn Hơn qua góc chơi, với số lượng trẻ chơi góc điều kiện thuận lợi giúp giáo viên rèn cho trẻ yếu trẻ cá biệt Tôi vận dụng hết điều kiện sẵn có để trang trí lớp sản phẩm trẻ thực xong Tơi chọn sản phẩm đẹp để trưng bày Hơn góc tạo hình Tơi có giá trưng bày sản phẩm Tơi bố trí trẻ có để bày sản phẩm mình, sau thực tạo xong sản phẩm trẻ tự cầm sản phẩm bày lên giá Ở trẻ quan sát tồn sản phẩm bạn Từ trẻ nhận xét sản phẩm mà trẻ cho đẹp Ngoài việc trang trí tạo mơi trường bên việc tạo mơi trường bên ngồi góp phần quan trọng việc tạo cảm hứng cho trẻ đẹp Tôi tạo góc thiên nhiên bên ngồi lớp với nhiều chủng loại hoa khác nhau, bên cạnh Tôi phối hợp tốt với giáo viên khác cụm trường để trồng thêm hoa xanh ngồi sân trường để tạo mơi trường xanh- sạch- đẹp để thơng qua hoạt động ngồi trời Tơi giáo dục trẻ biết bảo vệ mơi trường giúp trẻ tạo cảm hứng đẹp sáng tạo tạo hình Giải pháp 5: Giải pháp sử dụng loại học liệu phế liệu để làm đồ dùng đồ chơi Sản phẩm hoạt động tạo hình dạng sản phẩm đặc biệt Trong sản phẩm chứa đựng tâm hồn cảm hứng người tạo nó, ngơn ngữ riêng để biểu đạt tình cảm người sáng tạo Tôi thấy phương tiện giúp trẻ đạt mục đích sáng tạo nghệ thuật trẻ Tôi vận dụng học liệu sẵn có để dạy trẻ làm đồ dùng đồ chơi * Dạy trẻ làm đồ dùng đồ chơi cây, loại phế liệu 15 Các hoạt động ngồi trời, hoạt động chơi tự do, tơi cho trẻ nhặt rụng nhằm vệ sinh chung, bên cạnh tơi cho trẻ chuẩn bị xanh loại để vào hoạt động tạo hình hoạt động góc để hướng dẫn trẻ làm Ví dụ: Chủ đề “Thế giớ động vật” Hướng dẫn trẻ làm trâu từ mít, châu chấu từ dừa, làm chong chóng Hay với chủ đề “Giao thông” Tôi hướng dẫn trẻ làm loại phương tiện giao thông tư loại hộp sữa xe ô tô khách, ô tô tải, làm máy bay từ hộp dầu rữa bát Hoặc chủ đề “Bản thân” Tôi hướng dẫn trẻ tạo loại trang phục từ cây, dùng vải vụn len vụn để cắt may thành sưu tập thời trang * Dạy trẻ làm đồ dùng đồ chơi từ giấy Hướng dẫn trẻ tận dụng loại giấy để đóng thành sách chủ đề với chủ đề nghề nghiệp tơi hướng dẫn trẻ dùng giấy A4 đóng thành sách Sau trẻ sưu tầm hình ảnh nghề xã hội dán vào sách thành tập sách chủ đề để hoạt động góc Hay vận dụng giấy để gói quà sinh nhật, dùng giấy gói hạt sỏi to để làm kẹo phục vụ cho trò chơi bán hàng dùng để học tốn Ngồi ra, có nhiều loại vỏ hộp bánh có màu sắc đẹp lại cứng nên tận dụng cách cắt thành nan giấy để tập cho trẻ đan nong mốt Trên thị trường có nhiều mẫu hộp đựng thực phẩm đẹp mắt vỏ hộp rau câu nên tơi tận dụng hộp để hướng dẫn trẻ làm số đồ dùng ca cốc, song nồi để dùng góc phân vai dùng để học tốn Với cách làm có tác dụng tích cực q trình hình thành tình cảm thẩm mĩ cho trẻ Nói tóm lại để giúp trẻ tích cực tham gia vào hoạt động tạo hình giáo viên phải làm tốt cơng tác chuẩn bị, chuẩn bị từ tranh ảnh vật mẫu đến nguyên vật liệu phù hợp với nội dung kỹ cần cung cấp đủ với tất trẻ tham gia vào hoạt động có hoạt động đảm bảo thu kết cao * Kết đạt được: Nhờ xây dựng kế hoạch chi tiết, kỹ lưỡng, áp dụng số giải pháp đạo khoa học, phù hợp; điều hành tổ chức hoạt động tạo hình linh hoạt, sáng tạo cơng tác bồi dưỡng trẻ khiếu tạo hình nên năm học đạt kết đáng phấn khởi Cụ thể: Từ tháng năm 2019 đến tháng năm 2020 Nội dung Tổng 16 Kết số trẻ Không đạt Đạt SL % SL % Kỹ vẽ, tô màu, xé dán, nặn 14 13 93 Tư ngồi đúng, cầm bút 14 13 93 Kỹ xếp bố cục tranh 14 12 86 14 Kỹ phân biệt màu sắc, sáng tạo vẽ 14 13 93 III PHẦN KẾT LUẬN 3.1 Ý nghĩa đề tài, sáng kiến, giải pháp Việc giáo dục thẩm mĩ nói chung, hoạt động tạo hình trường mầm non nói riêng phương tiện phát triển thẩm mĩ cho trẻ Để trẻ có lòng đam mê với nghệ thuật hướng tới đẹp sống, đòi hỏi người giáo viên cần quan tâm đến chất lượng tổ chức hoạt động tạo hình trường mầm non nâng cao chất lượng hoạt động tạo hình trường mầm non Trên thực tế cho thấy chất lượng hoạt động tạo hình trường mầm non hạn chế nhiều nguyên nhân chưa thực quan tâm nhiều đến hoạt động tạo hình, khả sư phạm giáo viên, vốn sống trẻ nghèo Qua nghiên cứu đề tài đem đến cho thân giải pháp bổ ích nhằm nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trường mầm non Như biết hoạt động tạo hình hoạt động có tính nghệ thuật, hoạt động tạo hình với đích tạo đẹp hình thể màu sắc nên để nâng cao chất lượng hoạt động tạo hình cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi giáo viên cần làm tốt giải pháp sau: Làm tốt công tác tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho thân: Vì giáo viên lực lượng định đến chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ nói chung chất lượng hoạt động tạo hình nói riêng nên để giúp trẻ nắm kỹ tạo hình nhằm góp phần giáo dục thẩm mĩ cho trẻ địi hỏi người giáo viên cần phải làm tốt công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho thân Làm tốt công tác bồi dưỡng chuyên mơn để giúp thân có kiến thức vững chắc, cách thức tổ chức hoạt động linh hoạt, kĩ hoạt động tạo hình từ giáo viên Xây dựng tốt kế hoạch hoạt động tạo hình Xây dựng kế hoạch cụ thể theo chủ đề, đảm bảo nguyên tắc từ dễ đến khó, đảm bảo tính vừa sức, lấy trẻ làm trung tâm 17 Giúp trẻ cảm nhận đẹp thông qua tạo môi trường học tập Thường xuyên cho trẻ tiếp xúc với môi trường xung quanh để trẻ tri giác đồ vật, không cho trẻ xem lâu nhiều sản phẩm tạo hình gây cho trẻ tâm lí dựa dẫm, chờ đợi lười sáng tạo Giáo viên cần tạo nhiều tình huống, nhiều ý tưởng khác để giúp trẻ sáng tạo Hoạt động tạo hình lồng ghép, tích hợp hoạt động học hoạt động khác để rèn luyện kỹ cho trẻ Khi tổ chức thực hoạt động tạo hình cho trẻ cần tạo bầu khơng khí thoải mái từ q trình hoạt động đến nhận xét, đánh giá sản phẩm tạo hình trẻ Khuyến khích sản phẩm mang tính sáng tạo, nhận xét góp ý trẻ sản phẩm bạn, động viên trẻ nêu thắc mắc vấn đề trẻ quan sát, tìm hiểu Dành ưu tiên thích đáng cho trẻ suy nghĩ thơng minh, sáng tạo, tạo điều kiện để trẻ tham gia nhận xét, bổ sung sản phẩm bạn Sử dụng loại học liệu phế liệu để làm đồ dùng đồ chơi Tất mà trẻ tự tạo đơi tay mình: Vẽ, nặn, tơ, hay xé dán kể trẻ làm hư hỏng sản phẩm mình… giúp trí thông minh sáng tạo trẻ phát triển Làm tốt công tác phối kết hợp với phụ huynh: Gia đình- nhà trường có mối quan hệ mật thiết với nhau, tương trợ lẫn hoạt động Hoạt động tạo hình hoạt động nghệ thuật, địi hỏi phải có kinh nghiệm sống, phải rèn luyện kỹ thường xuyên nên có giáo viên rèn kỹ tạo hình cho trẻ lớp khơng thơi khơng thể nâng cao khả tạo hình cho trẻ Để nâng cao khả tạo hình cho trẻ mẫu giáo cần phải có phối hợp chặt chẽ với phụ huynh nhằm bổ trợ cho việc sưu tầm nguyên vật liệu, cung cấp vốn kinh nghiệm sống cho trẻ rèn luyện kỹ cho trẻ nhà Tóm lại: Hoạt động tạo hình trường mầm non hoạt động giáo dục mang tính thẩm mĩ cao Tổ chức tốt hoạt động tạo hình nhằm phát triển trẻ sáng tạo, khéo léo, óc quan sát, khả tổng hợp, phân tích, trí tưởng tượng phong phú rèn luyện kỹ thục, linh hoạt Hoạt động tạo hình tổ chức tốt góp phần khơng nhỏ vào nâng cao chất lượng chăm sóc ni dưỡng, giáo dục trẻ, đáp ứng mục tiêu giáo dục Giáo viên mầm non cần làm tốt chức nhiệm vụ mình, tổ chức tốt hoạt động tạo hình nhằm góp phần nhỏ bé vào thành chung ngành giáo dục đáp ứng yêu cầu thời kỳ cơng nghiệp hố, đại hố đất nước 18 3.2 Kiến nghị, đề xuất: - Đối với Ban giám hiệu nhà trường: Tiếp tục bồi dưỡng thêm cho đội ngũ kiến thức nội dung lựa chọn hình thức, đổi phương pháp giáo dục trẻ; tạo điều kiện để thân học hỏi thêm chị em đồng nghiệp, giao lưu đúc rút nhiều kinh nghiệm góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, ni dưỡng giáo dục trẻ - Đối với ngành: Quan tâm, tạo điều kiện cho giáo viên tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên để nâng cao lực chuyên môn nghiệp vụ Trên số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tạo hình mà tơi áp dụng thành công Bên cạnh kết đạt song Sáng kiến kinh nghiệm không tránh khỏi hạn chế, thiếu sót kính mong đóng góp ý kiến giúp đỡ bạn đồng nghiệp, Hội đồng khoa học Nhà trường Hội đồng khoa học ngành Sáng kiến kinh nghiệm hồn thiện áp dụng rộng rãi hơn./ 19 KIẾN CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NHÀ TRƯỜNG 20 ... đến cho thân giải pháp bổ ích nhằm nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trường mầm non Như biết hoạt động tạo hình hoạt động có tính nghệ thuật, hoạt động tạo. .. TÀI: “MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH CHO TRẺ 5-6 TUỔI TRONG TRƯỜNG MẦM NON? ?? NĂM HỌC 2019 - 2020 Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Chức vụ: Giáo viên Đơn vị công tác: Trường mầm non. .. giải pháp góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tạo hình cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trường mầm non 1.2 Điểm mới, phạm vi áp dụng đề tài, sáng kiến, giải pháp: * Điểm đề tài, sáng kiến, giải pháp:
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tạo hình cho trẻ 5 6 tuổi trong trường mầm non , SKKN một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tạo hình cho trẻ 5 6 tuổi trong trường mầm non