0

Giáo trình mô đun Hàn tig cơ bản (Nghề Hàn)

87 5 0
  • Giáo trình mô đun Hàn tig cơ bản (Nghề Hàn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2021, 03:25

BỘ NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ GIỚI NINH BÌNH -o0o - GIÁO TRÌNH Mơ đun: HÀN TIG CƠ BẢN Mã số: MĐ18 NGHỀ HÀN Trình độ: CAO ĐẲNG; TRUNG CẤP Ninh Bình, năm 2018 LỜI GIỚI THIỆU Trong năm qua, dạy nghề có bước tiến vượt bậc số lượng chất lượng, nhằm thực nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật trực tiếp đáp ứng nhu cầu xã hội Cùng với phát triển khoa học công nghệ giới, lĩnh vực khí chế tạo nói chung ngành Hàn Việt Nam nói riêng có bước phát triển đáng kể Chương trình khung quốc gia nghề hàn xây dựng sở phân tích nghề, phần kỹ thuật nghề kết cấu theo môđun Để tạo điều kiện thuận lợi cho sở dạy nghề trình thực hiện, việc biên soạn giáo trình kỹ thuật nghề theo môđun đào tạo nghề cấp thiết Mô đun 19: Hàn TIG mô đun đào tạo nghề biên soạn theo hình thức tích hợp lý thuyết thực hành Trong trình thực hiện, nhóm biên soạn tham khảo nhiều tài liệu cơng nghệ hàn ngồi nước, kết hợp với kinh nghiệm thực tế sản xuất Mặc dầu có nhiều cố gắng, không tránh khỏi khiếm khuyết, mong nhận đóng góp ý kiến độc giả để giáo trình hồn thiện Xin chân thành cảm ơn! Tham biên soạn 1.Chủ biên: 1.Trần Tuấn Anh Nguyễn Dỗn Tồn Nguyễn Trung Hiếu MỤC LỤC ĐỀ MỤC TRANG I Lời giới thiệu II Mục lục Vị trí, ý nghĩa, vai trị mơ đun Mục tiêu mơ đun Nội dung mô đun Yêu cầu đánh giá hồn thành mơ đun III Nội dung mơ đun Bài 1: Những kiến thức hàn TIG Bài 2:Vận hành thiết bị hàn TIG 36 Bài 3:Hàn góc thép bon thấp vị trí hàn 1F 50 Bài 4:Hàn góc thép bon thấp vị trí hàn 2F 55 Bài 5:Hàn góc thép bon thấp vị trí hàn 3F 65 Bài 6:Hàn giáp mối thép bon thấp vị trí hàn 1G 73 IV Tài liệu tham khảo 81 MÔ ĐUN: HÀN TIG CƠ BẢN Mã số mô đun: MĐ 18 I VỊ TRÍ, Ý NGHĨA, VAI TRỊ CỦA MƠ ĐUN: Mơđun Hàn TIG mô đun chuyên môn nghề, bố trí sau học xong mơn học kỹ thuật sở, mơ đun MĐ13, MĐ18 Là mơđun có vai trò quan trọng, người học trang bị kiến thức, kỹ sử dụng dụng cụ thiết bị thực mối hàn TIG trên vật liệu thép bon thấp II MỤC TIÊU CỦA MƠ ĐUN: - Trình bày thực chất, đặc điểm phạm vi ứng dụng phương pháp hàn TIG (GTAW) - Lựa chọn loại vật liệu sử dụng hàn TIG.(khí hàn, điện cực) - Trình bày cấu tạo, nguyên lý hoạt động, cách sử dụng quy định an toàn thiết bị dùng hàn TIG - Nêu kỹ thuật hàn TIG vị trí khác - Chọn chế độ hàn TIG phù hợp với chiều dày vật hàn, kim loại hàn vị trí hàn - Đấu nối, vận hành sử dụng thành thạo thiết bị hàn TIG - Hàn mối hàn vật liệu thép bon vị trí hàn 1G, 1F, 2F, 3F đảm bảo độ sâu ngấu, kích thước vẽ bị khuyết tật - Kiểm tra, đánh giá ngoại dạng mối hàn theo tiêu chuẩn hành - Đảm bảo an toàn cho người trang thiết bị III NỘI DUNG MÔ ĐUN: Thời gian Số TT Tên mô đun Bài:1 Những kiến thức hàn TIG Nguyên lý phạm vi ứng dụng phương pháp hàn TIG 1.1 Nguyên lý 1.2 Phạm vi ứng dụng Vật liệu hàn TIG Thực hành, thí Tổng Lý nghiệm, số thuyết thảo luận, tập 24 19 Kiểm tra* Thời gian Số TT Tên mơ đun Thực hành, thí Tổng Lý nghiệm, số thuyết thảo luận, tập Kiểm tra* 2.1 Khí hàn 2.2.Que hàn Thiết bị dụng cụ hàn TIG 3.1 Thiết bị hàn 3.2 Dụng cụ hàn Thực chất, đặc điểm công dụng hàn TIG 4.1 Thực chất 4.2 Đặc điểm 4.3 Công dụng Các khuyết tật mối hàn TIG 5.1 Chập hồ quang 5.2 Lệch tâm 5.3 Nứt 5.4 Rỗ khí 5.5 Khuyết cạnh Những ảnh hưởng tới sức khoẻ người công nhân hàn TIG 6.1 Hồ quang hàn 6.2 Khói hàn 6.3 Khí hàn An tồn vệ sinh phân xưởng hàn TIG Kiểm tra Bài:2 Vận hành thiết bị hàn TIG Cấu tạo nguyên lý làm việc máy hàn TIG 1.1 Cấu tạo Thời gian Số TT Tên mô đun Thực hành, thí Tổng Lý nghiệm, số thuyết thảo luận, tập Kiểm tra* 1.2 Nguyên lý làm việc Vận hành sử dụng thiết bị, dụng cụ hàn TIG 2.1 Vận hành máy hàn TIG 2.2 Sử dụng dụng cụ hàn TIG Vật liệu, điện cực, khí bảo vệ 3.1 Vật liệu 3.2 Điện cực 3.3 Khí bảo vệ Kỹ thuật mài điện cực 4.1 Điện cực hàn thép 4.1 Điện cực hàn nhôm Mồi hồ quang 5.1 Tiếp xúc 5.2 Không tiếp xúc Bài:3 Hàn góc thép bon thấp vị trí hàn (1F) Chuẩn bị phôi hàn 1.1.Đọc vẽ 1.2 Cắt phôi 1.3 Làm sạch, gá lắp, kiểm tra phôi Dụng cụ thiết bị hàn, vật liệu hàn 2.1 Dụng cụ 2.2 Thiết bị 2.3 Vật liệu hàn Kỹ thuật hàn góc 1F 3.1.Chế độ hàn 16 15 Thời gian Số TT Tên mô đun Thực hành, thí Tổng Lý nghiệm, số thuyết thảo luận, tập Kiểm tra* 3.2.Góc nghiêng mỏ hàn que hàn phụ 3.3.Chuyển động mỏ hàn que hàn phụ 3.4.Luyện tập hàn 1F Kiểm tra mối hàn 4.1 Kiểm tra 4.2 Sửa chửa khuyết tật mối hàn Bài: Hàn góc thép bon thấp vị trí hàn (2F) Chuẩn bị phơi hàn 1.1 Đọc vẽ 1.2 Cắt phôi 1.3 Gá lắp hàn đính 1.4 Làm sạch, kiểm tra sản phẩm Dụng cụ thiết bị hàn, vật liệu hàn 2.1 Dụng cụ 2.2 Thiết bị 2.3 Vật liệu hàn Kỹ thuật hàn góc 2F 3.1.Chế độ hàn 3.2.Góc nghiêng mỏ hàn que hàn phụ 3.3.Chuyển động mỏ hàn que hàn phụ 3.4.Luyện tập hàn 2F Kiểm tra mối hàn 4.1 Kiểm tra 4.2 Sửa chửa khuyết tật mối hàn 16 14 Thời gian Số TT Tên mô đun Thực hành, thí Tổng Lý nghiệm, số thuyết thảo luận, tập Kiểm tra* Kiểm tra Bài:5 Hàn góc thép bon thấp vị trí hàn (3F) Chuẩn bị phôi hàn 1.1 Đọc vẽ 1.2 Cắt phôi 1.3 Gá lắp hàn đính 1.4 Kiểm tra phơi làm Dụng cụ thiết bị hàn, vật liệu hàn 2.1 Dụng cụ 2.2 Thiết bị 2.3 Vật liệu hàn Kỹ thuật hàn góc 3F 3.1.Chế độ hàn 3.2.Góc nghiêng mỏ hàn que hàn phụ 3.3.Chuyển động mỏ hàn que hàn phụ 3.4.Luyện tập hàn 3F Kiểm tra mối hàn 4.1 Kiểm tra 4.2 Sửa chửa khuyết tật mối hàn Kiểm tra 24 23 Bài: Hàn giáp mối thép bon thấp Vị trí hàn (1G) Vật liệu hàn TIG 1.1 Que hàn TIG 32 30 Thời gian Số TT Tên mơ đun Thực hành, thí Tổng Lý nghiệm, số thuyết thảo luận, tập Kiểm tra* 1.2 Khí hàn TIG Chuẩn bị phôi hàn, thiết bị Dụng cụ hàn TIG 2.1 Chuẩn bị phôi hàn 2.2 Thiết bị hàn hàn TIG 2.3 Dụng cụ hàn TIG Gá phôi hàn 3.1 Gá phôi không vát mép 3.2 Gá phôi có vát mép Kỹ thuật hàn mối hàn giáp mối vị trí hàn 1G 4.1 Hàn khơng vát mép 4.1.1.Kỹ thuật hàn 4.1.2.Luyện tập hàn 1G không vát mép 4.2 Hàn có vát mép 4.2.1.Kỹ tuật hàn 4.2.2.Luyện tập hàn 1G có vát mép Kiểm tra mối hàn 5.1 Kiểm tra 5.2 Sửa chửa khuyết tật mối hàn Kiểm tra Cộng 120 24 92 YÊU CẦU VỀ ĐÁNH GIÁ HỒN THÀNH MƠ ĐUN Kiểm tra đánh giá trước thực mô đun: - Kiến thức: Đánh giá qua kết MĐ17, kết hợp với vấn đáp trắc nghiệm kiến thức học có liên quan đến MĐ18 - Kỹ năng: Được đánh giá qua kết thực tập thực hành MĐ18 Kiểm tra đánh giá thực mô đun: Giáo viên hướng dẫn quan sát q trình hướng dẫn thường xun cơng tác chuẩn bị, thao tác bản, bố trí nơi làm việc Ghi sổ theo dõi để kết hợp đánh giá kết thực môđun kiến thức, kỹ năng, thái độ Kiểm tra sau kết thúc mô đun: 3.1 Về kiến thức: Căn vào mục tiêu môđun để đánh giá kết qua kiểm tra viết, kiểm tra vấn đáp, trắc nghiệm đạt yêu cầu sau: - Thực chất, đặc điểm phạm vi ứng dụng phương pháp hàn TIG - Nguyên lý hoạt động, cách sử dụng quy định an toàn thiết bị dùng hàn TIG - Chế độ hàn TIG - Kỹ tuật hàn TIG vị trí khác - Các bước thực mối hàn 3.2 Về kỹ năng: Được đánh giá kiểm tra trực tiếp thao tác máy, qua chất lượng tập thực hành đạt kỹ sau: - Đấu nối, vận hành, điều chỉnh chế độ lập trình máy hàn TIG - Chuẩn bị phôi hàn - Thực mối hàn - Kiểm tra ngoại dạng mối hàn 3.3 Về thái độ: Được đánh giá qua quan sát, qua sổ theo dõi đạt yêu cầu sau: - Chấp hành quy định bảo hộ lao động; - Chấp hành nội quy thực tập; - Tổ chức nơi làm việc hợp lý, khoa học; - Ý thức tiết kiệm nguyên vật liệu; - Tinh thần hợp tác làm việc theo tổ, nhóm 72 Mối hàn rỗ khí, có muội bám bề mặt - Thiếu khí bảo vệ - Do hàn mơi trường có gió thổi với vận tốc gió >5m/giây - Tăng lưu lượng khí bảo vệ - Che chắn gió khu vực hàn Mối hàn ngậm Wonfram Thao tác bị chạm điện cực vào bể hàn Góc vát điện cực nhỏ Mài lại điện cực góc độ Tránh chạm điện cực vào bể hàn Phương pháp kiểm tra chất lượng mối hàn: Kiểm tra ngoại dạng mắt thường (hoặc kính lúp) kiểm tra mối hàn thước để xác định: - Bề mặt hình dạng vảy mối hàn - Cạnh mối hàn - Điểm bắt đầu, kết thúc mối hàn - Khuyết tật mối hàn: Cháy cạnh, lẫn wonfram An toàn lao động vệ sinh công nghiệp - Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, sử dụng găng tay dành cho hàn TIG - Khu vực hàn phải thơng gió tốt để đảm bảo đủ lượng ôxy cho người thợ - Không bấm công tắc mỏ hàn chưa đưa vào vật hàn 73 Bài tập sản phẩm thực hành 18.5 Kiến thức: Câu 1: Trình bày kỹ thuật trình tự thực mối hàn TIG vị trí 3F? Kỹ năng: Bài tập ứng dụng: Hàn góc 3F - vẽ kèm theo - Vị trí hàn: 3F - Phương pháp hàn: GTAW - Vật liệu: Thép dày mm, vật liệu CT3 tương đương - Thời gian: 01 (kể thời gian chuẩn bị gá đính) 74 CHỈ DẪN ĐỐI VỚI HỌC SINH THỰC HIỆN BÀI TẬP ỨNG DỤNG Bài tập ứng dụng phải thực phương pháp, vị trí hàn theo qui định Nếu học sinh lựa chọn sai vị trí hàn bị loại Có thể sử dụng bàn chải sắt để làm bề mặt mối hàn Phôi phải cố định giá hàn suốt trình hàn Hàn đính - Các mối hàn đính có chiều dài khơng 15 mm Phương pháp hàn - Hàn hồ quang tay: GTAW Thời gian cho phép chỉnh máy thử trước hàn 10 phút Tổng điểm kết cấu điểm sau: Tổng số điểm tối đa cho bài: 100 điểm, kết cấu sau: a, Điểm ngoại dạng khách quan: Tổng cộng 70 điểm b, Điểm tuân thủ qui định: 30 điểm - Thời gian thực tập vượt 25% thời gian cho phép không đánh giá - Thí sinh phải tuyệt đối tuân thủ qui định an toàn lao động, qui định xưởng thực tập, vi phạm bị đình thực tập 75 Đánh giá kết học tập TT Tiêu chí đánh giá Cách thức phương pháp đánh giá Kết Điểm thực tối đa người học Kiến thức I Chọn chế độ hàn mối hàn góc thép bon thấp 3F phương pháp hàn TIG 1.1 Trình bày cách chọn Làm tự luận đường kính điện cực trắc nghiệm, đối 1.2 Trình bày cách chọn đường chiếu với nội dung kính que hàn phù hợp học 0,5 1.3 Trình bày cách chọn cường độ dịng điện hàn 1,5 1.4 Trình bày cách chọn lưu lượng khí xác Trình bày kỹ thuật hàn mối hàn góc thép bon thấp 3F phương pháp hàn TIG 2.1 Nêu đầy đủ kỹ thuật bắt đầu, nối liền, kết thúc Làm tự luận, đối chiếu với nội dung học 2.2 Nêu góc độ mỏ hàn 2.3 Nêu cách dao động mỏ hàn phù hợp Trình bày cách khắc phục khuyết tật thường gặp mối hàn phù hợp Làm tự luận, đối chiếu với nội dung học Cộng: II 10 đ Kỹ Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, Kiểm tra công tác thiết bị theo yêu cầu chuẩn bị, đối chiếu thực tập với kế hoạch lập 76 Vận hành sử dụng thành Quan sát thao thạo thiết bị, dụng cụ hàn TIG tác, đối chiếu với quy trình vận hành 1,5 Chuẩn bị đầy đủ vật liệu Kiểm tra công tác theo yêu cầu thực tập chuẩn bị, đối chiếu với kế hoạch lập Chọn chế độ hàn Kiểm tra yêu hàn góc thép bon thấp 3F cầu, đối chiếu với phương pháp hàn TIG tiêu chuẩn Sự thành thạo chuẩn xác thao tác hàn góc thép bon thấp 3F phương pháp hàn TIG Quan sát thao tác đối chiếu với quy trình thao tác Kim tra cht lng mi hn 1,5 6.1 Mối hàn kích thước (cạnh K mối hàn ) Theo dõi việc thực 6.2 Mối hàn kh«ng bị khuyết tật (cháy cạnh, lỗ khí có hiện, đối chiếu với muội bám bề mặt, hàn quy trình kiểm tra khơng ngấu ) 6.3 kết cấu hàn biến dạng phạm vi cho phép Cộng: 1 10 đ III Thái độ Tác phong công nghiệp 1.1 Đi học đầy đủ, Theo dõi việc thực 1.2 Không vi phạm nội quy lớp hiện, đối chiếu với nội quy trường học 1.3 Bố trí hợp lý vị trí làm việc Theo dõi trình làm việc, đối chiếu với tính chất, u cầu cơng việc Quan sát việc thực tập 1.5 Ý thức hợp tác làm việc theo Quan sát trình tổ, nhóm thực tập theo tổ, nhóm 1.4 Tính cẩn thận, xác 77 Đảm bảo thời gian thực Theo dõi thời gian tập thực tập, đối chiếu với thời gian quy định Đảm bảo an toàn lao động vệ sinh công nghiệp 3.1 Tuân thủ quy định an toàn 3.2 Đầy đủ bảo hộ lao động( quần áo bảo hộ, thẻ học sinh, giày, mũ, yếm da, găng tay da,…) Theo dõi việc thực hiện, đối chiếu với quy định an toàn vệ sinh công nghiệp 3.3 Vệ sinh xưởng thực tập quy định 1 Cộng: 10 đ KẾT QUẢ HỌC TẬP Kết thực Tiêu chí đánh giá Kiến thức Kỹ Thái độ Hệ số 0,3 0,5 0,2 Cộng: Kết qủa học tập 78 Bài HÀN GIÁP MỐI THÉP CÁC BON THẤP VỊ TRÍ HÀN 1G Mã bài: 18.6 Giới thiệu: Mối hàn thép bon thấp vị trí 1G mối hàn thơng dụng cho kết cấu có chiều dày vật hàn lớn 2mm; giá thành chế tạo kết cấu không cao; ng hàn TIG dùng phổ biến kết cấu hàn yêu cầu chất lượng tính thẩm mỹ cao Mục tiêu: - Nêu kỹ thuật hàn giáp mối tthép bon thấp ỏ vị trí hàn 1G - Chuẩn bị khí bảo vệ, đầu điện cực que hàn phụ, dụng cụ làm sạch, dụng cụ bảo hộ lao động thích hợp cho cơng việc hàn TIG - Chuẩn bị phơi kích thước vẽ, đảm bảo u cầu kỹ thuật - Chọn chế độ hàn lưu lượng khí bảo vệ thích hợp với chiều dầy, tính chất vật liệu kiểu liên kết giáp mối - Xác định góc nghiêng mỏ hàn, tầm với điện cực, phương pháp chuyển động que hàn phụ, mỏ hàn hàn gíap mối - Thực thao tác hàn TIG thành thạo - Hàn mối hàn thép bon vị trí 1G - Gá đính phơi chắn kích thước vẽ, đảm bảo tương quan chi tiết - Làm sạch, kiểm tra, đánh giá chất lượng mối hàn - Thực tốt cơng tác an tồn lao động vệ sinh phân xưởng Nội dung 1.Kỹ thuật hàn giáp mối Mối hàn giáp mối khơng vát áp dụng cho vật liệu dày 2mm Khi hàn mối hàn cần ngấu tồn phần phải hàn với kim loại đắp Mối ghép hàn đính để có khe hở có kích thước xác định Khi hàn kim loại mỏng thường gấp mép thổi chảy không dùng que đắp Khi hàn dày 3mm phải vát mép, thông thường chọn kiểu vát V J Kiểu V đôi J đôi dùng bề dày lớn 25mm Khi mối hàn hàn từ hai phía nên chọn kiểu vát đơi để giảm lượng đắp có hiệu kinh tế Thực tế hàn dày, có lớp lót thực phương pháp hàn TIG lớp phủ thực phương pháp hàn que phương pháp hàn MIG-MAG Yếu tố quan trọng bậc để chọn kiểu vát phương pháp hàn chất lượng yêu cầu mối hàn vật liệu hàn Khi hàn thép carbon thường thép hợp kim thấp phương pháp hàn que 79 phương pháp hàn MIG-MAG hoàn toàn đáp ứng yêu cầu chất lượng mối hàn Khi hàn thép inox hợp kim nicken phương pháp hàn TIG lại phù hợp hiệu Trình tự thực Nội dung Dụng cụ TT cơng Thiết bị việc Hình vẽ minh họa Yêu cầu đạt Đọc vẽ - Nắm kích thước - Hiểu yêu cầu kỹ thuật - Kiểm tra phôi, chuẩn bị mép hàn - Chọn chế độ hàn, gá đính - Phơi phẳng, thẳng khơng bị pavia - Phơi kích thước + Dây hàn ( 1.6 - Máy hàn kempi - Chọn dòng DC- Dòng điện 55A - Điện áp 15V - Khí BV l/p - Dao động cưa - Mài kim góc độ mũi nhọn Số lượng 02 80 Tiến hành hàn - Đúng góc độ mỏ hàn - Kết thúc kỹ thuật, sau 5s kể từ hồ quang tắt rút mỏ khỏi mối hàn Kiểm tra - Phát khuyết tật mối hàn Khuyết tật thường gặp biện pháp khắc phục TT Tên Hình vẽ minh họa Nguyên nhân Cách khắc phục Mối hàn rỗ khí, bề mặt có màu nâu - Thiếu khí bảo vệ - Do hàn mơi trường có gió thổi với vận tốc gió >5m/giây Mối hàn khơng ngấu Dịng điện hàn - Tăng dịng nhỏ điện hàn Chiều rộng chiều cao mối hàn khơng - Tăng lưu lượng khí bảo vệ - Che chắn gió khu vực hàn Tra que chưa Tập tra que đều tay Phương pháp kiểm tra chất lượng mối hàn: Kiểm tra ngoại dạng mắt thường (hoặc kính lúp) kiểm tra mối hàn thước để xác định: - Bề mặt hình dạng vảy mối hàn - Cạnh mối hàn - Điểm bắt đầu, kết thúc mối hàn - Khuyết tật mối hàn: Cháy cạnh, rỗ khí An tồn lao động vệ sinh cơng nghiệp - Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, sử dụng gang tay dành cho hàn TIG - Khu vực hàn phải thơng gió tốt để đảm bảo đủ lượng ơxy cho người thợ 81 Bài tập sản phẩm thực hành 18.6 Kiến thức: Câu 1: Trình bày kỹ thuật trình tự thực mối hàn TIG vị trí 1G? Kỹ năng: Bài tập ứng dụng: Hàn mối hàn 1G - vẽ kèm theo - Vị trí hàn: 1G - Phương pháp hàn: GTAW - Vật liệu: Thép dày mm, vật liệu CT3 tương đương - Thời gian: 01 (kể thời gian chuẩn bị gá đính) Yêu cầu kỹ thuật: - Mối hàn kích thước - Mối hàn khơng bị khuyết tật 82 CHỈ DẪN ĐỐI VỚI HỌC SINH THỰC HIỆN BÀI TẬP ỨNG DỤNG Bài tập ứng dụng phải thực phương pháp, vị trí hàn theo qui định Nếu học sinh lựa chọn sai vị trí hàn bị loại Có thể sử dụng bàn chải sắt để làm bề mặt mối hàn Phôi phải cố định giá hàn suốt q trình hàn Hàn đính - Các mối hàn đính có chiều dài khơng q 10 mm Phương pháp hàn - Hàn hồ quang tay: GTAW Thời gian cho phép chỉnh máy thử trước hàn 10 phút Tổng điểm kết cấu điểm sau: Tổng số điểm tối đa cho bài: 100 điểm, kết cấu sau: a, Điểm ngoại dạng khách quan: Tổng cộng 70 điểm b, Điểm tuân thủ qui định: 30 điểm - Thời gian thực tập vượt 25% thời gian cho phép không đánh giá - Thí sinh phải tuyệt đối tuân thủ qui định an toàn lao động, qui định xưởng thực tập, vi phạm bị đình thực tập 83 Đánh giá kết học tập TT Tiêu chí đánh giá Cách thức phương pháp đánh giá Kết Điểm thực tối đa người học Kiến thức I 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 Trình bày đầy đủ công tác Làm tự luận, đối chuẩn bị , gá đính phơi chiếu với nội dung học Chọn chế độ hàn mối hàn giáp mối thép bon thấp 1G phương pháp hàn TIG Trình bày cách chọn Làm tự luận đường kính điện cực trắc nghiệm, đối Trình bày cách chọn đường chiếu với nội dung kính que hàn phù hợp học Trình bày cách chọn cường độ dịng điện hàn Trình bày cách chọn lưu lượng khí xác Trình bày kỹ thuật hàn mối hàn giáp mối thép bon thấp 1G phương pháp hàn TIG Làm tự luận, đối Nêu đầy đủ kỹ thuật bắt đầu, chiếu với nội dung nối liền, kết thúc học Nêu góc độ mỏ hàn Nêu cách dao động mỏ hàn phù hợp Trình tự thực mối hàn giáp mối 1G Nêu đầy đủ công tác chuẩn Làm tự luận bị : Đọc vẽ ; Kiểm tra vấn đáp, đối chiếu phôi, chuẩn bị mép hàn; với nội dung học Chọn thông số hàn; Gá đính Trình bày góc độ que hàn, góc độ mỏ hàn, cách 2,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 84 giao động, hướng hàn 4.3 Nêu xác cách kiểm tra mối hàn Trình bày phương pháp kiểm tra chất lượng mối hàn (kiểm tra ngoại dạng mối hàn ) Trình bày đầy đủ cơng tác an toàn lao động vệ sinh phân xưởng II 0,5 Làm tự luận, đối chiếu với nội dung học Làm tự luận, đối chiếu với nội dung học Cộng: Kỹ Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, thiết bị theo yêu cầu thực tập Vận hành sử dụng thành thạo thiết bị, dụng cụ hàn TIG 10 đ Quan sát thao tác, đối chiếu với quy trình vận hành 1,5 kế hoạch lập Kiểm tra yêu cầu, đối chiếu với tiêu chuẩn Sự thành thạo chuẩn xác thao tác hàn giáp mối thép bon thấp 1G phương pháp hàn TIG Kiểm tra chất lượng mối hàn 0,5 Kiểm tra công tác chuẩn bị, đối chiếu với kế hoạch lập Chuẩn bị đầy đủ vật liệu Kiểm tra công tác theo yêu cầu thực tập chuẩn bị, đối chiếu với Chọn chế độ hàn hàn giáp mối thép bon thấp 1G phương pháp hàn TIG Quan sát thao tác i chiu vi quy trình thao tác 6.1 Mi hàn kích thước (bề rộng chiều cao mối hàn ) 6.2 Mối hàn kh«ng bị khuyết tật Theo dõi việc thực (mối hàn rỗ khí bề mặt có màu nâu, lỗ khí, hàn khơng hiện, đối chiếu với ngấu, chiều rộng chiều cao quy trình kiểm tra mối hàn không ) 6.3 kết cấu hàn biến dạng phạm vi cho phép Cộng: 1,5 1 10 đ 85 Thái độ Tác phong công nghiệp Đi học đầy đủ, Không vi phạm nội quy lớp học 1.3 Bố trí hợp lý vị trí làm việc III 1.1 1.2 1.4 1.5 3.1 3.2 Theo dõi việc thực hiện, đối chiếu với nội quy trường Theo dõi q trình làm việc, đối chiếu với tính chất, u cầu cơng việc Tính cẩn thận, xác Quan sát việc thực tập Ý thức hợp tác làm việc theo Quan sát q trình tổ, nhóm thực tập theo tổ, nhóm Đảm bảo thời gian thực Theo dõi thời gian tập thực tập, đối chiếu với thời gian quy định Đảm bảo an tồn lao động vệ sinh cơng nghiệp Tuân thủ quy định an toàn Theo dõi việc thực hiện, đối chiếu với Đầy đủ bảo hộ lao động( quần áo bảo hộ, thẻ học sinh, quy định an tồn vệ sinh cơng giày, mũ, yếm da, găng tay nghiệp da,…) 3.3 Vệ sinh xưởng thực tập quy định 1 1 1 Cộng: 10 đ KẾT QUẢ HỌC TẬP Tiêu chí đánh giá Kết thực Kiến thức Kỹ Thái độ Hệ số 0,3 0,5 0,2 Cộng: Kết qủa học tập 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] TS Nguyễn Đức Thắng, “Đảm bảo chất lượng hàn”, Nhà xuất Khoa học kỹ thuật, 2009 [2] Trương Công Đạt- Kỹ thuật hàn-NXBKHKT-1977 [3] Nguyễn Văn Thơng- Cơng nghệ hàn thép hợp kim khó hàn – KHKT-2005 [4] Ngô Lê Thông- Công nghệ hàn điện nóng chảy (Tập sở lý thuyết) - NXBGD-2004 [5] Trung tâm đào tạo chuyển giao công nghệ Việt – Đức, “Chương trình đào tạo Chuyên gia hàn quốc tế”, 2006 [6] Metal and How to weld them - the James F.Lincoln Arc Welding Foundation (USA) – 1990 [7] The Procedure Handbook of Arc Welding – the Lincoln Electric Company (USA) by Richart S.Sabo – 1995 [8] Welding science & Technology – Volume – American Welding Society (AWS) by 2006 [9] ASME Section IX, “Welding and Brazing Qualifications”, American Societyt mechanical Engineer”, 2007 [10] AWS D1.1, “Welding Structure Steel”, American Welding Society, 2008 [11] Tìm kiếm tài liệu, hình ảnh internet với từ khóa DT, NDT, AWS D1.1 [12] Tìm kiếm video tren youtube.com từ khóa DT, NDT, Chappy, haness testing, VT, UT, MT, X-ray, ET, TIG, GTAW ... mơ đun Mục tiêu mô đun Nội dung mô đun u cầu đánh giá hồn thành mơ đun III Nội dung mô đun Bài 1: Những kiến thức hàn TIG Bài 2:Vận hành thiết bị hàn TIG 36 Bài 3 :Hàn góc thép bon thấp vị trí hàn. .. dạy nghề trình thực hiện, việc biên soạn giáo trình kỹ thuật nghề theo mô? ?un đào tạo nghề cấp thiết Mô đun 19: Hàn TIG mô đun đào tạo nghề biên soạn theo hình thức tích hợp lý thuyết thực hành Trong... người công nhân hàn TIG 6.1 Hồ quang hàn 6.2 Khói hàn 6.3 Khí hàn An toàn vệ sinh phân xưởng hàn TIG Kiểm tra Bài:2 Vận hành thiết bị hàn TIG Cấu tạo nguyên lý làm việc máy hàn TIG 1.1 Cấu tạo
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình mô đun Hàn tig cơ bản (Nghề Hàn), Giáo trình mô đun Hàn tig cơ bản (Nghề Hàn)

Từ khóa liên quan