0

Tình hình thu hút vốn đầu tư vào ngành du lịch ở tỉnh thừa thiên huế

78 1 0
  • Tình hình thu hút vốn đầu tư vào ngành du lịch ở tỉnh thừa thiên huế

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 23:38

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐỊA HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ & PHÁT TRIỂN ́ ̣c K in h tê ́H uê -- - ại ho KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đ TÌNH HÌNH THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ VÀO NGÀNH Tr ươ ̀n g DU LỊCH Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NGUYỄN THỊ HƯƠNG Niên khóa: 2015 – 2019 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐỊA HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ & PHÁT TRIỂN ́ ̣c K in h tê ́H uê -- - ho KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TÌNH HÌNH THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ VÀO NGÀNH ươ ̀n g Đ ại DU LỊCH Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Giáo viên hướng dẫn Tr Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Hương TS Nguyễn Lê Hiệp Lớp: K49B Kế hoạch – Đầu tư Niên khóa: 2015 – 2019 Huế, tháng 12 năm 2018 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Lê Hiệp Lời Cảm Ơn ́ Tr ươ ̀n g Đ ại ho ̣c K in h tê ́H uê Trong thời gian thực tập hồn thành khóa luận tốt nghiệp đại học, ngồi cố gắng thân, em nhận nhiều quan tâm giúp đỡ, hướng dẫn cá nhân trường Lời đầu tiên, em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo khoa Kinh tế phát triển trường Đại học Kinh tế Huế giúp đỡ em suốt trình học tập, nghiên cứu hồn thành khóa luận tốt nghiệp Đặc biệt, em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Nguyễn Lê Hiệp – người tận tình hướng dẫn, đóng góp ý kiến truyền đạt kinh nghiệm để khóa luận tốt nghiệp em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế tạo điều kiện cho em có hội thực tập đây, đặc biệt anh chị phịng Kinh tế ngành nhiệt tình giúp đỡ, cung cấp tài liệu cần thiết tiếp xúc với công việc liên quan đến ngành học suốt q trình thực tập, từ tạo điều kiện cho em học hỏi kinh nghiệm thực tế Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè – người ln động viên, giúp đỡ em suốt thời gian qua Trong suốt thời gian làm báo cáo, trình độ lí luận, kinh nghiệm thực tiễn giới hạn kiến thức em cịn nhiều hạn chế nên khơng thể tránh khỏi thiếu sót Em hi vọng nhận ý kiến đóng góp thầy để đề tài hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Huế, tháng 12 năm 2018 Sinh viên thực Nguyễn Thị Hương SVTH: Nguyễn Thị Hương i Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Lê Hiệp MỤC LỤC Lời Cảm Ơn i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC BIỂU ĐỒ vi DANH MỤC BẢNG BIỂU vii DANH MỤC HÌNH viii PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lý lựa chọn đề tài ́ uê Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung ́H 2.2 Mục tiêu cụ thể tê Đối tượng phạm vi nghiên cứu .3 h 3.1 Đối tượng nghiên cứu in 3.2 Phạm vi nghiên cứu ̣c K Phương pháp nghiên cứu .3 Bố cục khóa luận ại ho PHẦN II NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở lí luận chung vấn đề nghiên cứu .4 Đ 1.1.1 Tổng quan đầu tư .4 1.1.1.1 Khái niệm đầu tư g 1.1.1.2 Phân loại đầu tư ươ ̀n 1.1.2 Tổng quan vốn đầu tư thu hút vốn đầu tư 1.1.2.1 Vốn đầu tư Tr 1.1.2.2 Thu hút vốn đầu tư .7 1.1.3 Du lịch cần thiết phải thu hút vốn đầu tư vào ngành du lịch 1.1.3.1 Du lịch 1.1.3.2 Sự cần thiết phải thu hút vốn đầu tư vào ngành du lịch 1.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút vốn đầu tư vào ngành du lịch 10 1.1.5 Chỉ tiêu đánh giá hiệu thu hút vốn đầu tư 13 1.2 Cơ sở thực tiễn .14 1.2.1 Kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư vào ngành du lịch Đà Nẵng 14 SVTH: Nguyễn Thị Hương ii ... vốn đầu tư vào ngành du lịch 1.1.3.1 Du lịch 1.1.3.2 Sự cần thiết phải thu hút vốn đầu tư vào ngành du lịch 1.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút vốn đầu tư vào ngành du lịch. .. đầu tư ươ ̀n 1.1.2 Tổng quan vốn đầu tư thu hút vốn đầu tư 1.1.2.1 Vốn đầu tư Tr 1.1.2.2 Thu hút vốn đầu tư .7 1.1.3 Du lịch cần thiết phải thu hút vốn. .. HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐỊA HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ & PHÁT TRIỂN ́ ̣c K in h tê ́H uê -- - ho KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÌNH HÌNH THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ VÀO NGÀNH ươ ̀n g Đ ại DU LỊCH Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tình hình thu hút vốn đầu tư vào ngành du lịch ở tỉnh thừa thiên huế , Tình hình thu hút vốn đầu tư vào ngành du lịch ở tỉnh thừa thiên huế