0

SỬ DỤNG NƯỚC TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ

22 6 0
  • SỬ DỤNG NƯỚC TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 23:35

Quản lý tài nguyên nước là tổng hợp các biện pháp, luật pháp, chính sách kinh tế, kỹ thuật, tổ chức. Quản lý và vận hành cần thiết để quy hoạch, xây dựng các công trình sử dụng nguồn nước . Cũng như thực hiện quản lý nguồn nước của lưu vực sông ( theo Savanije1997). Quản lý tài nguyên nước kết hợp các tài nguyên khác. Nhằm tối đa hóa các lợi ích kinh tế xã hội một cách công bằng. Mà không gây hại đến tính bền vững của các hệ sinh thái thiết yếu. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM - CHUYÊN ĐỀ: SỬ DỤNG NƯỚC TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ Điều 39 Biện pháp sử dụng nước hiệu Họ tên: NGUYỄN THÁI VIỆT Khóa: 2016 – 2018 Chuyên ngành: QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Thành phố Hồ Chí Minh - Tháng 3/2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM - CHUYÊN ĐỀ: SỬ DỤNG NƯỚC TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ Điều 39 Biện pháp sử dụng nước hiệu Họ tên: NGUYỄN THÁI VIỆT Khóa: 2016 – 2018 Chuyên ngành: QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Thành phố Hồ Chí Minh - Tháng 3/2017 MỤC LỤC DANH MỤC CÁC HÌNH ĐẶT VẤN ĐỀ Tính cấp thiết đề tài Nước yếu tố cần thiết cho sống, tăng trưởng phát triển Đặc biệt chất lượng nước vấn đề ảnh hưởng lớn đến xã hội, kinh tế mơi trường sinh thái khu vực Vì việc khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên nước tiết kiệm, hiệu vấn đề cần quan tâm Việc sử dụng nguồn nước cách tiết kiệm hiệu cần có tham gia tổ chức, cá nhân thông qua hành động thực tiễn như: - Sử dụng nước mục đích hợp lý - Có kế hoạch thay loại bỏ phương tiện, cơng cụ, thiết bị có cơng nghệ lạc hậu sử dụng, tiêu thụ nhiều nước - Đưa biện pháp cải tiến, hợp lý hóa quy trình sử dụng nước; áp dụng cơng nghệ , kỹ thuật đại việc khai thác sử dụng nước - Bố trí cấu trồng, mùa vụ phù hợp với nguồn nước Ngồi việc sử dụng nguồn nước hiệu quả, tiết kiệm cịn có góp phần khơng nhỏ Bộ Tài ngun mơi trường việc xây dựng mơ hình sử dụng nước tiết kiệm hiểu quả, phổ biến; tun truyền mơ hình thiết bị tiết kiệm nước Từ cần thiết trên, đề tài "Biện pháp sử dụng nguồn nước tiết kiệm, hiệu quả" lựa chọn với mục đích đánh giá việc sử dụng nước từ đề xuất giải pháp, mơ hình quản lý sử dụng nguồn nước bền vững Mục tiêu nghiên cứu  Mục tiêu : Tìm hiểu sử dụng nguồn nước tiết kiệm hiệu quy định tác động đến kinh tế, xã hội Từ đưa mục tiêu biện pháp sử dụng nguồn nước tiết kiệm, hiệu suất sử dụng cao Đối tượng nghiên cứu - Việc sử dụng tài nguyên nước để đảm bảo yếu tố tiết kiệm hiệu Ý nghĩa đề tài Đề tài có ý nghĩa thực tiễn biện pháp sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên nước, đưa biện pháp áp dụng để sử dụng nguồn nước đạt hiệu Chương I Tổng quan đề tài nghiên cứu 1.1 Tổng quan tài nguyên nước 1.1.1 Khái niệm tài nguyên nước Tài nguyên nước lượng nước vùng cho lưu vực, biểu diễn dạng nước khai thác (nước mặt nước đất) Luật Tài nguyên nước Việt Nam (2012) quy định "Tài nguyên nước (của Việt Nam) bao gồm nguồn nước mặt, nước mưa, nước đất, nước biển thuộc lãnh thổ Việt Nam" Rõ ràng, tài nguyên nước lãnh thổ toàn lượng nước có mà người khai thác sử dụng được, xét mặt lượng chất, cho sinh hoạt, sản xuất, tương lai Nước dạng tài nguyên đặc biệt Nó vừa thành phần thiết yếu sống môi trường, định tồn tại, phát triển xã hội, vừa mang tai họa đến cho người Nước có khả tự tái tạo lượng, chất lượng J.A.Jonnes chia tài nguyên nước thành ba loại: • Tài nguyên tiềm tương lai, tồn lượng nước có Trái Đất mà điều kiện loài người chưa có khả khai thác, nước ngầm nằm sâu, nước băng tuyết hai cực, nước biển đại dương… • Tài nguyên tiềm thực tại, lượng nước có lãnh thổ, trạng thái tự nhiên người khó khai thác có nguy bị gây hại, xảy rủi ro, ví dụ nước lũ, nước ngầm nằm sâu… • Tài nguyên thực vùng, khái niệm trùng với quan điểm truyền thống nay, tồn lượng nước có thuỷ vực mặt ngầm mà người dễ dàng khai thác sử dụng 1.1.2 Tầm quan trọng nước đời sống Tài nguyên nước thiết yếu sống người, điều kiện tiên để phát triển kinh tế - xã hội quốc gia Lịch sử phát triển cho thấy văn minh lồi người gắn liền với dịng sông nguồn nước Từ văn minh cổ đại Ai Cập, Asiro-Babilon, La Mã gắn với sông Nil, sông Tigris, văn minh Ấn Độ với sông Indus, văn minh Trung Quốc với sơng Hồng Hà, văn minh Khơ Me thời gắn với sông Mê Công v v Có thể nói nước - nguồn tài nguyên định tồn vong phát triển quốc gia, dân tộc trái đất ( Đào Trọng Tứ, 2015) Vai trò nước người Nước có vai trị đặc biệt quan trọng với thể, người nhịn ăn vài ngày, nhịn uống nước Nước chiếm khoảng 70% trọng lượng thể, 65 - 75% trọng lượng cơ, 50% trọng lượng mỡ, 50% trọng lượng xương Nước tồn hai dạng: nước tế bào nước tế bào Nước chất quan trọng để phản ứng hóa học trao đổi chất diễn không ngừng thể Nước dung mơi, nhờ tất chất dinh dưỡng đưa vào thể, sau chuyển vào máu dạng dung dịch nước Uống không đủ nước ảnh hưởng đến chức tế bào chức hệ thống thể Như suy giảm chức thận Những người thường xuyên uống khơng đủ nước da thường khơ, tóc dễ gãy, xuất cảm giác mệt mỏi, đau đầu, xuất táo bón, hình thành sỏi thận túi mật Khi thể 10% lượng nước có khả gây trụy tim mạch, hạ huyết áp, nhịp tim tăng cao Nguy hiểm hơn, bạn tử vong lượng nước 20% Tóm lại, nước cần cho thể, người phải tập cho thói quen uống nước để thể khơng bị thiếu nước Có thể nhận biết thể bị thiếu nước qua cảm giác khát màu nước tiểu, nước tiểu có màu vàng đậm chứng tỏ thể bị thiếu nước.Duy trì cho thể ln trạng thái cân nước yếu tố quan trọng bảo đảm sức khỏe người Vai trò nước sinh vật Nước chứa thể sinh vật hàm lượng cao, từ 50 - 90% khối lượng thể sinh vật nước, có trường hợp nước chiếm tỷ lệ cao hơn, tới 98% số mọng nước, ruột khoang (ví dụ: thủy tức) Nước dung mơi cho chất vơ cơ, chất hữu có mang gốc phân cực (ưa nước) hydroxyl, amin, boxyl… Nước nguyên liệu cho trình quang hợp tạo chất hữu Nước mơi trường hồ tan chất vơ phương tiện vận chuyển chất vô hữu cây, vận chuyển máu chất dinh dưỡng động vật Nước bảo đảm cho thực vật có hình dạng cấu trúc định Nước nối liền với đất khí góp phần tích cực việc bảo đảm mối liên hệ khăng khít thống thể môi trường Nước tham gia vào q trình trao đổi lượng điều hịa nhiệt độ thể Nước cịn mơi trường sống nhiều loài sinh vật Cuối nước giữ vai trị tích cực việc phát tán nịi giống sinh vật, nước cịn mơi trường sống nhiều lồi sinh vật Vai trị nước sản xuất phục vụ cho đời sống người Trong nông nghiệp: tất trồng vật nuôi cần nước để phát triển Từ hạt cải bắp phát triển thành rau thương phẩm cần 25 lít nước; lúa cần 4.500 lít nước kg hạt Theo FAO, tưới nước phân bón hai yếu tố định hàng đầu nhu cầu thiết yếu, đồng thời cịn có vai trò điều tiết chế độ nhiệt, ánh sáng, chất dinh dưỡng, vi sinh vật, độ thống khí đất, làm cho tốc độ tăng sản lượng lương thực vượt qua tốc độ tăng dân số giới Trong Công nghiệp: Nước cho nhu cầu sản xuất công nghiệp lớn Nước dùng để làm nguội động cơ, làm quay tubin, dung môi làm tan hóa chất màu phản ứng hóa học Để sản xuất gang cần 300 nước, xút cần 800 nước Người ta ước tính 15% sử dụng nước tồn giới cơng nghiệp như: nhà máy điện, sử dụng nước để làm mát nguồn lượng, quặng nhà máy lọc dầu, sử dụng nước trình hóa học, nhà máy sản xuất, sử dụng nước dung môi Mỗi ngành công nghiêp, loại hình sản xuất cơng nghệ u cầu lượng nước, loại nước khác Nước góp phần làm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế Nếu khơng có nước chắn tồn hệ thống sản xuất công nghiệp, nông nghiệp…trên hành tinh ngừng hoạt động không tồn Khi chất lượng nước mặt suy giảm ảnh hưởng nhiều đến người: Ảnh hưởng đến sức khỏe người • Do kim loại nước: Các kim loại nặng có nước cần thiết cho sinh vật người chúng nguyên tố vi lượng mà sinh vật cần, nhiên với hàm lượng cao lại nguyên nhân gây độc cho người, gây nhiều bệnh hiểm nghèo ung thư, đột biến Đặc biệt đau lịng nguyên nhân gây nên làng ung thư Các ion kim loại phát hợp chất kìm hãm ezyme mạnh • Các hợp chất hữu cơ: Trên giới năm có khoảng 60.105 chất hữu tổng hợp bao gồm chất nhiên liệu,chất màu, thuốc trừ sâu, thuốc kích thích tăng trưởng, phụ gia dược phẩm thực phẩm Các chất thường độc có độ bền sinh học cao, đặc biệt hidrocacbnon thơm gây ô nhiễm môi trường mạnh, gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người Các hợp chất hữu như: hợp chất hữu phenol, hợp chất bảo vệ thực vật thuốc trừ sâu DDT, linden (666), endrin, parathion, sevin, bassa… Các chất tẩy rửa có hoạt tính bề mặt cao chất ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, bị nghi ngờ gây ung thư • Vi khuẩn nước thải: Vi khuẩn có hại nước bị nhiễm có từ chất thải sinh hoạt người động vật bệnh tả, thương hàn bại liệt 10 Ảnh hưởng đến đời sống • Sinh hoạt thường ngày: Nước ô nhiễm ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt người dân, làm xáo trộn sống sinh hoạt hàng ngày Không ô nhiễm nguồn nước làm cho bốc mùi hôi thối khu vực làm cho đời sống người dân khơng cịn ổn định trước Người dân buộc phải sống chung với ô nhiễm Tại số vùng nông thôn hệ thống xả nước thải xây dựng tạm bợ trở nên ứ đọng, tràn xung quanh làm ô nhiễm môi trường cịn gây trở ngại cho lưu thơng, lại nhân dân vùng Mặc khác cịn làm cho nguồn nước ngầm bị ô nhiễm trầm trọng, gây thiếu hụt nguồn nước nghiêm trọng Còn thành thị, nguồn nước sinh hoạt chủ yếu nước máy Tuy nhiên chất lượng nguồn nước đặt dấu chấm hỏi lớn • Hoạt động sản xuất: Nước thải ô nhiễm ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, đặc biệt thành thị lớn nơi có hàm lượng chất nhiễm cao Đại diện sở NN&PTNT cho biết, nguồn nước bị ô nhiễm ảnh hưởng đến công tác điều tiết phục vụ tưới tiêu, ngăn mặn, xổ phèn phòng chống cháy rừng, đặc biệt ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt, sức khoẻ người dân quận vùng ven huyện ngoại thành Trong nhiều năm qua chất thải ô nhiễm từ khu công nghiệp Lê Minh Xuân gây tượng cá chết, vịt chết (2004), cỏ biến đổi màu (2007), cá sấu chết, kiến chết hàng loạt (2008)… Nguồn nước ô nhiễm làm giảm thiểu suất trồng, có khu đất phải bỏ khơng nhiễm q nặng Trước ấp 1, xã Phước Thái, huyện Long Thành - gần Vedan, có cánh đồng với diện tích 10 sản xuất vụ lúa/năm ô nhiễm chất thải độc hại chưa qua xử lý Vedan, nên phải bỏ hoang từ hàng chục năm qua Hơn 200 hộ dân với 1.000 nhân sinh sống nghề trồng lúa nghề chài lưới phải tự tìm kiếm nghề khác sinh sống Ngồi ra, cịn 40 hộ dân khu vực làm nghề ni trồng thuỷ sản với diện tích mặt nước 70 bị ảnh hưởng nặng nề ô nhiễm, tôm cá sống nổi, nhiều ao hồ phải bỏ không từ nhiều năm qua… Ở số nơi khác nhiễm q nặng nên người dân khơng thể trồng trọt, chăn nuôi được, nhiều người dân đành bỏ nghề nơi khác sinh sống 11 1.2 Các điều luật tài nguyên nước Việt Nam Căn Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 sửa đổi, bổ sung số điều theo Nghị số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật tài nguyên nước có 10 chương bao gồm: Chương 1: Những quy định chung Chương 2: Điều tra bản, chiến lược, quy hoạch tài nguyên nước Chương 3: Bảo vệ tài nguyên nước Chương 4: Khai thác, sử dụng tài nguyên nước Chương 5: Phòng, chống khắc phục hậu tác hại nước gây Chương 6: Tài tài nguyên nước Chương 7: Quan hệ quốc tế tài nguyên nước Chương 8: Trách nhiệm quản lý tài nguyên nước Chương 9: Thanh tra chuyên ngành tài nguyên nước, giải tranh chấp tài nguyên nước Chương 10: Điều khoảng thi hành Trong có điều 39 thuộc chương nói biện pháp sử dụng nước tiết kiệm, hiệu Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng nước phải thực biện pháp sau để sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả: a) Đúng mục đích, hợp lý; 12 b) Có kế hoạch thay thế, loại bỏ dần phương tiện, thiết bị có cơng nghệ lạc hậu, tiêu thụ nhiều nước; c) Cải tiến, hợp lý hóa quy trình sử dụng nước; áp dụng kỹ thuật, công nghệ, thiết bị tiên tiến khai thác, sử dụng nước; tăng khả sử dụng nước tuần hồn, tái sử dụng nước; tích trữ nước mưa để sử dụng; d) Bố trí cấu trồng, mùa vụ phù hợp với điều kiện nguồn nước; cải tiến, hợp lý hóa áp dụng biện pháp, công nghệ, kỹ thuật canh tác, xây dựng, tu, vận hành cơng trình dẫn nước, giữ nước để tiết kiệm nước sản xuất nông nghiệp Bộ Tài ngun Mơi trường có trách nhiệm tổ chức xây dựng mơ hình sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả; phổ biến, tun truyền mơ hình, cơng nghệ, thiết bị tiết kiệm nước Bộ, quan ngang phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm sau đây: a) Xây dựng ban hành theo thẩm quyền quy chuẩn kỹ thuật sử dụng nước nhằm thúc đẩy, khuyến khích sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả; b) Xây dựng chương trình, kế hoạch đạo, hướng dẫn nghiên cứu áp dụng công nghệ sử dụng nước tiết kiệm, hiệu nhằm loại bỏ dần công nghệ lạc hậu, tiêu thụ nhiều nước; c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên Môi trường xây dựng ban hành định mức tiêu thụ nước hoạt động thuộc phạm vi quản lý mình; tra, kiểm tra việc tuân thủ quy định pháp luật khai thác, sử dụng nước, định mức tiêu thụ nước Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm áp dụng đồng biện pháp quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc thực quy định sử dụng nước tiết kiệm hiệu địa phương 13 1.3 Hiện trạng sử dụng nước 1.3.1 Híện trạng sử dụng nước Việt Nam Việt Nam đứng trước thách thức lớn vấn nạn ô nhiễm môi trường nước đặc biệt khu công nghiệp đô thị Thực trạng ô nhiễm nước mặt : Hiện chất lượng nước vùng thượng lưu song cịn tốt Tuy nhiên vùng hạ lưu có nhiều vùng bị nhiễm nặng nề Đặc biệt mức độ ô nhiễm sông tăng cao vào mùa khô lượng nước đổ sông giảm Chất lượng nước suy giảm mạnh, nhiều tiêu : BOD, COD, NH4, N, P cao tiêu chuẩn cho phép nhiều lần Ơ nhiễm nước mặt khu thị: sơng Việt Nam bị nhiễm Ví dụ sơng Thị Vải, song nhiễm nặng hệ thống song Đồng Nai, có đoạn song chết dài 10km Giá trị đo thường xuyên 0.5mg/l, giá trị thấp khu cảng Vedan ( 0.04 mg/l) Với giá trị gần vậy, lồi sinh vật khơng cịn khả sinh sống Thực trạng ô nhiễm nước đất: Hiện nguồn nước đất Việt Nam phải đối mặt với vấn đề bị nhiễm mặn, nhiễm thuốc trừ sâu, chất có hại khác… Việc khai thác q mức khơng có quy hoạch làm cho mực nước đất bị hạ thấp Hiện tượng khu vực đồng bắc đồng song Cửu Long Khai thác nước mức dẫn đến tượng xâm nhập mặn vùng ven biển Nước đất bị ô nhiễm việc chon lấp gia cầm bị dịch bệnh không quy cách Thực trạng ô nhiễm nước biển: Nước biển Việt Nam bị ô nhiễm chất rắn lơ lửng (đồng song Cửu Long sông Hồng), nitrat, nitrit, colifom ( chủ yếu đồng song Cửu Long), dầu kim loại kẽm… Hầu hết sông hồ thành phố lớn Hà Nội TP HCM, nơi có dân cư đơng đúc nhiều khu công nghiệp lớn bị ô nhiễm Phần lớn lượng nước thải sinh 14 hoạt (khoảng 600.000 m3 ngày, với khoảng 250 rác thải sông khu vực Hà Nội) cơng nghiệp (khoảng 260.000 m3 có 10% xử lý) không xử lý, mà đổ thẳng vào ao hồ, sau chảy sông lớn vùng Châu Thổ sông Hồng sông Mê Kơng Ngồi ra, nhiều nhà máy sở sản xuất lò mổ bệnh viện (khoảng 7.000 m3 ngày, 30% xử lý) không trang bị hệ thống xử lý nước thải Nhiều ao hồ sơng ngịi Hà Nội bị ô nhiễm nặng, đáng lưu ý hệ thống hồ công viên Yên Sở Đây coi thùng chứa nước thải Hà Nội với 50% lượng nước thải thành phố Người dân khu vực khơng có đủ nước cho nhu cầu sinh hoạt tưới tiêu Điều kiện sống họ bị đe dọa nghiêm trọng nhiều khu vực công viên nơi nuôi dưỡng mầm mống dịch bệnh Mặc dù mở cửa từ năm 2002 công viên Yên Sở không sử dụng hiệu ô nhiễm mùi ô uế bốc lên từ hồ Vì vậy, trình phát triển dậm chân chỗ Nhiều sơng hồ phía Nam thành phố Tô Lịch Kim Ngưu nằm tình trạng nhiễm 1.3.2 Hiện trạng sử dụng nước giới Trung bình ngày trái đất có khoảng triệu chất thải sinh hoạt đổ sông hồ biển cả, 70% lượng chất thải công nghiệp không qua xử lý bị trực tiếp đổ vào nguồn nước quốc gia phát triển Đây thống kê Viện Nước quốc tế (SIWI) công bố Tuần lễ Nước giới (World Water Week) khai mạc Stockholm, thủ đô Thụy Điển ngày 5/9 Thực tế khiến nguồn nước dùng sinh hoạt người bị ô nhiễm nghiêm trọng Một nửa số bệnh nhân nằm viện nước phát triển không tiếp cận điều kiện vệ sinh phù hợp (vì thiếu nước) bệnh liên quan đến nước.Thiếu vệ sinh thiếu nước nguyên nhân gây tử vong cho 1,6 triệu trẻ em năm.Tổ chức Lương Nông LHQ (FAO) cảnh báo 15 năm tới có gần tỷ người phải sống khu vực khan nguồn nước 2/3 cư dân hành tinh bị thiếu nước 15 Hàng năm, 4.000 trẻ em tử vong nước bẩn vệ sinh Đây số Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF công bố Giám đốc Điều hành UNICEF, bà Ann M Veneman cho biết: “Trên giới, 15 giây lại có trẻ em tử vong bệnh nước không gây nước không thủ phạm hầu hết bệnh nạn suy dinh dưỡng Một trẻ em lớn lên điều kiện có hội để khỏi cảnh đói nghèo” 1.4 Các biện pháp sử dụng nước tiết kiệm, hiệu 1.4.1 Đối với quan tổ chức Giảm tình trạng nhỏ giọt, hay rị rỉ từ đường ống Tình trạng rị rỉ gây thất lượng nước lớn Việc dẫn đến chi phí sử dụng nước cơng ty cao Ford thực chương trình phát rò rỉ nước đánh giá nguồn nước nhà máy sản xuất tồn cầu để kiểm sốt việc thất lãng phí nước Tái sử dụng nước Tái sử dụng nước cách thức hiệu để giảm bớt lượng nước tiêu thụ Điển nhà máy chế biến, nước rửa rau hay hoa để tưới cây, nước giặt đồ để vệ sinh nhà tắm… giảm chi phí đáng kể, giảm lượng nước thải phải xử lý Ví dụ nguồn nước nhà máy Ford tái sử dụng nước để tưới tiêu, cọ sửa sàn nhà, tiêu thụ xưởng sản xuất… 16 Hình 1.1 Tái sử dụng nguồn nước hợp lý Trồng cách Xanh Tưới hay chăm sóc vườn tược thường tiêu tốn nhiều nước Cải tiến cách trồng loại sử dụng nước đảm bảo cảnh quan, hệ sinh thái xung quanh Sử dụng thiết bị thay Rất nhiều nhà sản xuất cung cấp máy rửa bát, tủ lạnh hay máy làm đá tiết kiệm nước nhiên liệu loại khác thị trường Hay hệ thống quy trình cơng nghệ cao áp dụng khoa học kĩ thuật tiên tiến Có thể khoản đầu tư ban đầu tốn , việc tiết kiệm nước điện lâu dài mang lại nhiều lợi ích lâu dài Tái sử dụng nguồn nước sử dụng, hay la lợi dụng nguồn nhiệt từ làm nóng để sấy khơ hay đưa vào công đoạn khác 1.4.2 Đối với cá nhân, người sử dụng nước Ln khóa nước khơng sử dụng 17 Hình 1.2 Giảm tình trạng rị rỉ hay nhỏ giọt gia đình Mỗi lần sử dụng nước xong bạn nên có thói quen vặn vịi nước vào Sau ngày khóa vịi nước tránh giị gỉ gây lãng phí Nếu bạn hay quên dán tờ giấy nhắc nhở phía vịi nước Ngồi ra, khóa nước khơng sử dụng mẹo sử dụng nước tiết kiệm hiệu bạn nên thực thường xuyên Sử dụng vừa đủ lượng nước cần thiết Khi bạn rửa rau hay vo gạo làm việc Hãy vặn vừa đủ lượng nước cần dùng, đừng xả nhiều khiến lãng phí Đơi bạn tiết kiệm nước cách tái sử dụng nguồn nước Chẳng hạn, sau vo gạo xong đừng đổ nước vo gạo mà giữ lại để rửa rau thực phẩm khác Hoặc gội đầu, bạn giữ lại nước gội cuối để rửa chân tay giặt quần áo Ngay nấu ăn, bạn thực mẹo tiết kiệm nước đơn giản mà hiệu sau luộc thịt xong bạn sử dụng nước để luộc rau nấu canh 18 Hình 1.3 Tái chế sử dụng loại nước cách tiết kiệm hiệu Sử dụng nước cho thiết bị gia đình hợp lý Mỗi lần tiểu bạn xả nước theo dung tích chứa bồn cầu bạn lãng phí lượng nước Một ngày bạn người gia đình thường tiểu nhiều lần, bạn tính xem lãng phí nước Hình 1.4 Những thói quen chưa tốt gây lãng phí nước lớn Mẹo nhỏ nên biết để sử dụng tiết kiệm nước tối đa cực hay sau: Để giảm lượng nước lãng phí, để chai nhựa vào ngăn chứa nước xả bồn cầu, cách 19 xa hệ thống vận hành Để giữ yên chai, nên đặt lớp cát đá cuội dày khoảng 5cm vào chai nhựa, đổ nước đầy chai, vặn chặt nút Bạn mua loại phao rẻ tiền đặt vào ngăn chứa nước xả Cách giúp tiết kiệm khoảng 40 lít nước ngày Khi lắp đặt hệ thống mới, bạn mua bồn cầu tiết kiệm nước Hạn chế rửa thứ vòi nước chảy Nên hạn chế rửa tay, rửa bát hay thứ vịi nước chảy Việc làm hao tổn nước mà chưa theo ý muốn bạn đâu Hãy vặn chậu nước để rửa thứ mà bạn muốn tái sử dụng nguồn nước Cách làm giúp bạn tiết kiệm bạn tưởng nhiều Hạn chế tưới lãng phí Cây cối vườn nhà cần tưới lần Bạn sử dụng nước rửa rau để tưới cho cách tiết kiệm nước hiệu Cũng tưới vào lúc trời sẩm tối, buổi sáng sớm Tránh tưới vào lúc nắng to gió to 20 KẾT LUẬN Việc quản lý, khai thác sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguồn nước khơng việc làm đem lại lợi ích cho gia đình, mà quan trọng góp phần làm chậm trình suy kiệt trữ lượng chất lượng nguồn tài nguyên quý giá Cần tuyên truyền phổ biến rộng rãi biện pháp sử dụng nước tiết kiệm tái sử dụng nước sử dụng qua lần Trong cơng nghiệp áp dụng biện pháp sản xuất, thiết bị giảm thiểu lượng nước sử dụng Áp dụng số chương trình hay sách để kiểm sốt lượng nước cung cấp nguồn sản xuất nhằm giảm thiểu chi phí giảm lượng nước thải cơng nghiệp Việc kiểm sốt chặt chẽ nguồn gây nhiễm vị trí sơng, suối góp phần không nhỏ việc sử dụng nguồn nước hiệu Việc thành cơng có chiến lược, qui hoạch phải phù hợp với điều kiện tập quán nhân dân, công tác truyền thông thơng qua chiến dịch phải trì thường xuyên rộng rãi kết hợp bộ, cấp quyền tổ chức xã hội, đặc biệt niên phụ nữ Nước, tài nguyên vô thiên nhiên ban tặng cho người khơng cịn vơ tận mà trở nên hữu hạn Mỗi người cần nhận thức có hành động tiết kiệm nước, dù nhỏ - góp phần lớn việc bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá này, góp phần bảo vệ sống người sinh vật trái đất Việc bảo vệ nguồn nước bảo vệ sống loài trái đất có người 21 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Thanh Sơn, 2005 Đánh giá tài nguyên nước Việt Nam Đào Trọng Tứ, 2015 Quản lý tài nguyên nước phục vụ phát triển bền vững Việt Nam Nguyễn Hoài Phương, 2007 Tổng quan tài nguyên nước Việt Nam tài nguyên nước tỉnh Vĩnh Phúc Luật tài nguyên nước năm 2012 Quốc hội ban hành 22
- Xem thêm -

Xem thêm: SỬ DỤNG NƯỚC TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ, SỬ DỤNG NƯỚC TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ