0

DE THI HOC KI 1

1 1 0
  • DE THI HOC KI 1

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 20:18

a Rút gọn biểu thức Q, bTìm giá trị của nguyên của x để biểu thức Q nhận giá trị nguyên Câu 4 3điểm Cho ΔABC.. Đường tròn có đường kính BC cắt cạnh AB,AC lần lượt tại E và D; BD và CE c[r] (1)PHÒNG GD- ĐT YÊN THẾ TRƯỜNG THCS ĐỒNG LẠC ĐỀ THI HỌC KỲ I MÔN TOÁN LỚP Thời gian: 90 phút MÃ ĐỀ: HK1-T9-02 Câu1 ( điểm) 1)Tính a)   45  125   b)  60  12 2) Tìm giá trị x để  x  7 Câu ( 2điểm) Cho hàm số y = (m-2)x +m + (1) a)Tìm giá trị m để đồ thị hàm số (1) song song với đường thẳng: y = - x + b)Tìm giá trị m để đồ thị hàm số (1) cắt đường thẳng y = 2x + điểm có tung độ Câu ( 2điểm) Cho biểu thức Q x    x với x  0, x 4 x 2 x a) Rút gọn biểu thức Q, b)Tìm giá trị nguyên x để biểu thức Q nhận giá trị nguyên Câu ( 3điểm) Cho ΔABC Đường tròn có đường kính BC cắt cạnh AB,AC E và D; BD và CE cắt H a) Chứng minh: AH  BC điểm F ( F BC ) b) Chứng minh: FA.FH = FB.FC c) Chứng minh: bốn điểm A; E ; H; D cùng thuộc đường tròn, xác định tâm I đường tròn đó d) Chứng minh IE là tiếp tuyến đường tròn đường kính BC (2)
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI HOC KI 1, DE THI HOC KI 1