0

Phân tích hệ thống quản lý bán sách qua mạng

5 1 0
  • Phân tích hệ thống quản lý bán sách qua mạng

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 19:58

Phân tích hệ thống quản lý bán sách qua mạng,Phân tích hệ thống quản lý bán sách qua mạng,Phân tích hệ thống quản lý bán sách qua mạng,Phân tích hệ thống quản lý bán sách qua mạng,Phân tích hệ thống quản lý bán sách qua mạng Phân tích hệ thống quản lý bán sách qua mạng Khảo sát quy trình tác nghiệp Đối tượng khảo sát:Một số website bán sách trực tuyến tốn trực tuyến như: -htpp://www.amazon.com -htpp://www.minhkhai.con.vn -htpp://www.nhasachkienthuc.com Qua q trình khảo sát thu số kết sau: Mỗi hệ thống bán hang trực tuyến thường gồm phần chính: I/Phần thứ phần giao dịch với khách hàng Internet II/Phần thứ hai dành cho nhân viên cửa hàng quản trị hệ thống Mổi phần có chức khác phục vụ cho mục đích kinh doanh quản lý doanh nghiệp 1.1 Quy trình thực mua hàng khách hàng -Khách hàng duyệt ứng dụng trình duyệt web -Trình duyệt hiền thị sản phẩm dịch vụ mà doanh nghiệp cung ứng Khách hàng duyệt sản phẩm theo chủng loại liệt kê sẵn sử dụng chức tìm kiếm sản phẩm -Sau tìm kiếm, tham khảo thơng tin vế sản phẩm, khách hàng đến định mua sản phẩm Để làm điều khách hàng cấn đưa sản phẩm vào giỏ hàng Giỏ hàng nơi chứa thông tin sản phẩm mà khách hàng định đặt mua Khách hàng thay đổi số lượng,them xóa sản phẩm giỏ hàng Sau khách hàng tiếp tục xem sản phẩm khác tiến hành đặt hàng -Để đặt hàng khách hàng phải đăng nhập hệ thống Nếu khách hàng chưa có tài khoản hệ thống đến trang đăng kí Sau khách hàng cung cấp thông tin vế việc gia hàng tốn với doanh nghiệp Nếu doanh nghiệp có liên kết với ngân hàng để xây dựng hệ thống tốn trực tuyến hệ thống người dung đến trang toán trực tuyến người dùng cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng Ngân hàng dựa vào thơng tin để thực tốn Sau ngân hàng gởi thơng báo dến doanh nghiệp -Sau cung cấp đầy đủ thông tin, khách hàng xem lại, chỉnh sửa lại đơn hàng gởi đơn hàng Hệ thống phản hồi cho khách hàng biết đơn hàng dược gởi cửa hàng liên hệ với khách hàng vế việc toán giao hàng Nếu khách hàng chấn nhận tốn với khách hàng giao hàng Q trình mua hàng kết thúc - Ngồi khách hàng thực yêu cầu khác như:Gởi yêu cầu, góp ý, Download tài liệu điện tử miễn phí, tham khảo cước phí vận chuyển,… -Các thơng tin thị trang chủ: Danh mục loại sách mà hàng cung cấp, sách mời phát hành,sách bán chạy,một vài chức như: tìm kiếm, đăng ký, đăng nhập, xem giỏ hàng…Hoặc cho phép đăng quảng cáo để tang thu nhập… -Các thông tin tài khoản khách hàng gồm: Địa email, mật truy cập, tên khách hàng, địa nơi ở,điện thoại liên hệ -Mỗi sách có thơng tin sau: Tên sách, loại,giá,Thơng tin khuyến mại, hình ảnh minh họa, số lượng, tên tác giả, năm xuất bản, nhà xuất bản, nội dung tóm tắt,… -Giỏ hàng lưu thơng tin sản phẩm khách hàng chọn mua: Tên sản phẩm, số lượng đặt mua,đơn giá tổng giá trị giá sản phẩm giỏ hàng Ngồi cịn có chức thêm,xóa,cập nhập sản phẩm giỏ hàng -Về phương thức toán hệ thống hỗ trợ phương thức: Trực tiếp, chuyển khoảng qua ngân hàng, chuyển qua đường bưu điện Thông tin số tài khoản doanh nghiệp cung cấp cho khách hàng để khách hàng tốn trước gia hàng 1.2 Quy trình thực quàn trị hệ thống nhân viên quản trị Để truy cập vào quản trị hệ thống, quản trị viên cần có tài khoản riêng để truy nhập sau truy nhập quản trị viên thực chức sau: -Quản trị danh mục loại sách: bao gồm cơng việc thêm, xóa, cập nhật thơng tin loại sách -Quản trị sách: thêm, xóa cập nhật thông tin sách -Quản trị người dùng: thêm xóa cập nhật thơng tin nhân viên -Quản trị đơn hàng: xử lý đơn đặt hàng,thanh toán giao hàng với khách hàng -Quản trị phương thức tốn: thêm, xóa, cập nhật thơng tin phương thức tốn -Quản trị khách hàng: theo dõi thơng tin khách hàng,xóa khách hàng khỏi danh sách thành viên cần -Quản trị yêu cầu khách hàng: xử lý phản hồi yêu cầu mà khách hàng gởi -Quản lỳ tài chính: sử dụng thơng tin vế hóa đơn với khách hàng để thống kê tháng, quý Các thông tin vào hệ thống 2.1 Các thông tin vào Người quản trị nhập thông tin sách, loại sách nà doanh nghiệp bán, tin tức cập nhật thường xuyên Còn khách hàng cung cấp thơng tin cá nhân, gởi viết góp ý cho doanh nghiệp giúp doanh nghiệp ngày hoàn thiện Cụ thể gồm thông tin sau: -Các thông tin giới thiệu hệ thống -Các thông tin loại sách sách -Các thông tin khách hàng -Các thông tin đơn hàng -Các viết, tin tức, thông tin khuyến mại -Các góp ý, ý kiến, hỏi đáp khách hàng, trả lời,… 2.2 Thông tin đầu Đưa thông tin cần thiết cho khách hàng khía cạnh mà khách hàng quan tâm đến sản phẩm công ty, đồng thời kiểm sốt dược hoạt động cơng ty Đưa sản phẩm, tin tức khách hàng yêu cầu tìm kiếm, đưa sản phẩm Cụ thể bao gồm: -Cho phép tra cứu, xem thông tin sách -Cho phép khách hàng lựa chọn hàng, lựa chọn hình thức tốn tốn qua đơn hàng -Đưa hóa đơn tốn giao hàng cho khách hàng -Cho phép tra cứu, tìm kiếm thơng tin thành viên -Cho phép khách hàng đóng góp ý kiến, bình luận, đánh giá chất lượng sản phẩm -Cho phép khách hàng đăng kí thành viên Website -Cho phép ban quản trị cập nhật tin tức, viết, thông tin khuyến mại, trả lời ý kiến hỏi đáp khách hàng -Cho phép ban quàn trị cập nhật thông tin loại sách sách -Cho phép ban quản trị theo dõi thành viên ... quàn trị hệ thống nhân viên quản trị Để truy cập vào quản trị hệ thống, quản trị viên cần có tài khoản riêng để truy nhập sau truy nhập quản trị viên thực chức sau: -Quản trị danh mục loại sách: ... xóa, cập nhật thơng tin loại sách -Quản trị sách: thêm, xóa cập nhật thơng tin sách -Quản trị người dùng: thêm xóa cập nhật thơng tin nhân viên -Quản trị đơn hàng: xử lý đơn đặt hàng,thanh toán... hàng: xử lý phản hồi yêu cầu mà khách hàng gởi -Quản lỳ tài chính: sử dụng thơng tin vế hóa đơn với khách hàng để thống kê tháng, quý Các thông tin vào hệ thống 2.1 Các thông tin vào Người quản trị
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hệ thống quản lý bán sách qua mạng, Phân tích hệ thống quản lý bán sách qua mạng