0

Bai 10 Thoi ki hinh thanh va phat trien cua che do phong kien o Tay Au Tu the ki V den the ki XIV

27 3 0
  • Bai 10 Thoi ki hinh thanh va phat trien cua che do phong kien o Tay Au Tu the ki V den the ki XIV

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 19:07

Chương VI TÂY ÂU THỜI TRUNG ĐẠI Tiết 14- Bài 10 THỜI KÌ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN Ở TÂY ÂU Từ thế kỉ V đến thế kỉ XIV 1.. Sự hình thành các vương quốc phong kiến ở T[r] (1)Trường THPT Năng khiếu Đại học Tân Tạo Chào mừng quý thầy cô Lớp 10.2 Đến tham dự tiết học hôm (2) Chương VI TÂY ÂU THỜI TRUNG ĐẠI Tiết 14- Bài 10 THỜI KÌ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN Ở TÂY ÂU (Từ kỉ V đến kỉ XIV) Sự hình thành các vương quốc phong kiến Tây Âu Xã hội phong kiến Tây Âu Sự đời thành thị trung đại (3) Tiết 14 THỜI KÌ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN Ở TÂY ÂU (Từ kỉ V đến kỉ XIV) Sự hình thành các vương quốc phong kiến Tây Âu - Thế kỉ III, đế quốc Rô-ma lâm vào tình trạng suy thoái, xã hội rối ren - Đến cuối kỉ thứ V, đế quốc Rô-ma bị người Giéc-man xâm chiếm Năm 476, chế độ chiếm nô kết thúc, thời đại phong kiến hình thành châu Âu * Những việc làm người Giéc- man: + Thủ tiêu máy nhà nước cũ, thành lập nhiều vương quốc (4) Giec-man Ăng-glô Xắc-xông Đông Gốt Phơ – Tây Gốt Sự di cư ạt người Giec-man RÔ MA (5) Tiết 14 THỜI KÌ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN Ở TÂY ÂU (Từ kỉ V đến kỉ XIV) Sự hình thành các vương quốc phong kiến Tây Âu - Thế kỉ III, đế quốc Rô-ma lâm vào tình trạng suy thoái, xã hội rối ren - Đến cuối kỉ thứ V, đế quốc Rô-ma bị người Giéc-man xâm chiếm Năm 476, chế độ chiếm nô kết thúc, thời đại phong kiến hình thành châu Âu * Những việc làm người Giéc- man: + Thủ tiêu máy nhà nước cũ, thành lập nhiều vương quốc + Chiếm ruộng đất chủ nô Rô-ma cũ chia cho + Thủ lĩnh họ tự xưng vua và phong tước vị + Từ bỏ tôn giáo nguyên thủy, tiếp thu ki tô giáo (6) Tiết 14 THỜI KÌ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN Ở TÂY ÂU (Từ kỉ V đến kỉ XIV) Sự hình thành các vương quốc phong kiến Tây Âu Quý tộc Giéc-man iếm t h C đấ g n ộ u r Tiế p Kit thu ôg iáo Nông dân Quý tộc vũ sĩ Lãnh chúa phong kiến Quý tộc tăng lữ Mất ruộng đất Quan hệ sản xuất phong kiến Châu Âu hình thành Nông nô Nô lệ Phụ thuộc (7) Tiết14 THỜI KÌ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN Ở TÂY ÂU (Từ kỉ V đến kỉ XIV) Sự hình thành các vương quốc phong kiến Tây Âu Các giai cấp hình thành: + Lãnh chúa phong kiến + Nông nô Quan hệ sản xuất phong kiến châu Âu hình thành (8) Tiết 14 THỜI KÌ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN Ở TÂY ÂU (Từ kỉ V đến kỉ XIV) Sự hình thành các vương quốc phong kiến Tây Âu Xã hội phong kiến Tây Âu - Giữa kỉ IX, lãnh địa phong kiến hình thành Đây là đơn vị chính trị và kinh tế thời kì phong kiến phân quyền Tây Âu - Lãnh địa là khu đất rộng lớn gồm đất lãnh chúa và đất phần: Thế nàocólàlâu lãnh + Đất lãnh chúa đài,địa? nhà thờ … có hào sâu, tường bao quanh + Đất phần giao cho nông nô cày cấy (9) Một số hình ảnh lãnh địa (10) (11) (12) Tiết 14 THỜI KÌ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN Ở TÂY ÂU (Từ kỉ V đến kỉ XIV) Sự hình thành các vương quốc phong kiến Tây Âu Xã hội phong kiến Tây Âu - Đặc điểm lãnh địa: + Lãnh địa là đơn vị kinh tế riêng biệt và đóng kín, tự cấp, tự túc + Lãnh địa là đơn vị chính trị độc lập có quân đội, tòa án, pháp luật riêng, chế độ thuế khóa riêng, tiền tệ riêng… - Quan hệ lãnh địa: (13) (14) Tiết14 THỜI KÌ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN Ở TÂY ÂU (Từ kỉ V đến kỉ XIV) Sự hình thành các vương quốc phong kiến Tây Âu Xã hội phong kiến Tây Âu - Đặc điểm lãnh địa: + Lãnh địa là đơn vị kinh tế riêng biệt và đóng kín, tự cấp, tự túc + Lãnh địa là đơn vị chính trị độc lập có quân đội, tòa án, pháp luật riêng, chế độ thuế khóa riêng, tiền tệ riêng… - Quan hệ lãnh địa: + Cuộc sống nông nô: là người sản xuất chính lãnh địa Họ bị gắn chặt và lệ thuộc vào lãnh chúa (15) (16) Tiết 14 THỜI KÌ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN Ở TÂY ÂU (Từ kỉ V đến kỉ XIV) (17) Tiết 14 THỜI KÌ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN Ở TÂY ÂU (Từ kỉ V đến kỉ XIV) Sự hình thành các vương quốc phong kiến Tây Âu Xã hội phong kiến Tây Âu - Đặc điểm lãnh địa: + Lãnh địa là đơn vị kinh tế riêng biệt và đóng kín, tự cấp, tự túc + Lãnh địa là đơn vị chính trị độc lập có quân đội, tòa án, pháp luật riêng, chế độ thuế khóa riêng, tiền tệ riêng… - Quan hệ lãnh địa: + Cuộc sống nông nô: là người sản xuất chính lãnh địa Họ bị gắn chặt và lệ thuộc vào lãnh chúa + Đời sống lãnh chúa: sống nhàn rỗi, xa hoa, sung sướng bóc lột nặng nề và đối xử tàn nhẫn với nông nô Nông nô >< Lãnh chúa =>khởi nghĩa nông nô (18) Tiết 14 THỜI KÌ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN Ở TÂY ÂU (Từ kỉ V đến kỉ XIV) Sự hình thành các vương quốc phong kiến Tây Âu Xã hội phong kiến Tây Âu Sự xuất các thành thị trung đại - Nguyên nhân xuất các thành thị: +Thế kỷ XI, sản xuất phát triển và xuất tiền đề kinh tế hàng hóa + Thủ công nghiệp diễn quá trình chuyên môn hóa + Một số thợ thủ công thoát khỏi lãnh địa, đến nơi thuận lợi: ngã ba đường, bến sông… để lập các xưởng sản xuất và buôn bán hàng hóa Thành thị xuất (19) Tiết 14 THỜI KÌ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN Ở TÂY ÂU (Từ kỉ V đến kỉ XIV) Sự hình thành các vương quốc phong kiến Tây Âu Xã hội phong kiến Tây Âu Sự xuất các thành thị trung đại - Nguyên nhân xuất các thành thị: - Hoạt động thành thị: + Cư dân chủ yếu là thợ thủ công và thương nhân + Lập nên các phường hội và thương hội để giữ độc quyền kinh tế, chống lại áp lãnh chúa (20) (21) Hội chợ Đức (22) Hội chợ Săm-pa-nhơ Pháp (23) Tiết 14 THỜI KÌ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN Ở TÂY ÂU (Từ kỉ V đến kỉ XIV) Sự hình thành các vương quốc phong kiến Tây Âu Xã hội phong kiến Tây Âu Sự xuất các thành thị trung đại - Nguyên nhân xuất các thành thị: - Hoạt động thành thị: + Cư dân chủ yếu là thợ thủ công và thương nhân + Lập nên các phường hội và thương hội để giữ độc quyền kinh tế, chống lại áp lãnh chúa - Vai trò thành thị: + Phá vỡ kinh tế tự túc, tự cấp, tạo điều kiện cho kinh tế hàng hóa giản đơn phát triển + Góp phần xóa bỏ chế độ phong kiến phân quyền, thống quốc gia dân tộc + Mang lại không khí tự do, mở tri thức, tạo điều kiện cho đời các trường đại học (24) Đại học Oxforđ (25) Tiết14-Bài 10 THỜI KÌ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN Ở TÂY ÂU(Từ kỉ V đến kỉ XIV) Nội dung so sánh Chế độ phong kiến Chế độ phong kiến Tây Âu thời trung phương Đông đại Quan hệ xã hội Địa chủ và nông dân lĩnh canh Lãnh chúa và nông nô Đặc trưng kinh tế Nông nghiệp và thủ công nghiệp Thủ công nghiệp và thương nghiệp Thể chế chính trị Chuyên chế trung ương tập quyền Phong kiến phân quyền (26) HƯỚNG DẪN BÀI MỚI Tiết 15 bài 11 TÂY ÂU THỜI HẬU KÌ TRUNG ĐẠI Những phát kiến địa lí Sự nảy sinh chủ nghĩa tư châu Âu (giảm tải) Văn hóa Phục hưng Cải cách tôn giáo và chiến tranh nông dân (giảm tải) (27) Bµi häc kÕt thóc Xin chóc quý thÇy c« søc khoÎ! (28)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 10 Thoi ki hinh thanh va phat trien cua che do phong kien o Tay Au Tu the ki V den the ki XIV, Bai 10 Thoi ki hinh thanh va phat trien cua che do phong kien o Tay Au Tu the ki V den the ki XIV

Từ khóa liên quan