0

FPT ecovax phụ lục GEMS VN

2 1 0
  • FPT ecovax   phụ lục   GEMS VN

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 17:35

CÔNG TY TNHH MTV VIỄN THÔNG QUỐC TẾ FPT -Số HĐ: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ FPT ECOVAX Số: 01 PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ FPT ECOVAX (“Phụ lục”) lập giữa: Bên sử dụng dịch vụ (Bên A) Bên cung cấp dịch vụ (Bên B) Cơng ty CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GEMS VIỆT NAM CÔNG TY TNHH MTV VIỄN THÔNG QUỐC TẾ FPT Địa Số 70 – 72 Tây Sơn, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam Lô L.29B-31B-33B Đường Tân Thuận, Khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM, Việt Nam SĐT 028 73002222 Mã số thuế 0107940782 0305793402 Đại diện Ông PHÙNG QUỐC THIỆP Ông PHẠM VĂN TUYÊN Chức vụ Giám đốc Giám đốc Khối kinh doanh Giấy ủy quyền (nếu có) 408-2020 QĐ-FTEL-FTI hiệu lực từ ngày 30 tháng 09 năm 2020 (Bên A Bên B sau gọi chung “các Bên” gọi riêng “Bên”) Phụ lục đính kèm Hợp đồng cung cấp dịch vụ FPT eCovax số: Bên (“Hợp đồng”), ghi nhận thỏa thuận Bên việc cung cấp dịch vụ sau: ĐIỀU DỊCH VỤ CUNG CẤP Bên B cung cấp cho Bên A Gói Dịch vụ eCovax bao gồm Dịch vụ sau: eCovax FPT.eContract FCC.50: 50 tài liệu FPT.CA Chữ ký số HSM: 500 lần ký Tổng đài Oncall Mini Oncall: máy nhánh Phần mềm công nghệ thông tin Base Request: 30 Người dùng ĐIỀU PHÍ DỊCH VỤ VÀ THANH TỐN 2.1 Phí Dịch vụ 1.9.1.2-BM/FTI/HDCV/FTEL 1/0 KimTM-CCD STT Gói Dịch vụ Số lượng (Gói) Gói eCovax: 01 Đơn giá (VNĐ/12 tháng) Thời gian sử dụng (tháng) Thành tiền chưa VAT (VNĐ/12 tháng) 12 14.200.000 1.FPT.eContract: (tính từ ngày …/…/… đến hết ngày …/ …/…) FCC.50: 50 tài liệu 2.FPT.CA: Chữ ký số HSM: 500 lần ký Ghi Áp dụng khuyến mại Gói Dịch vụ quy định Điều vòng 12 tháng Thời hạn Ban đầu theo Thể lệ Chương trình khuyến mại đính kèm Phụ lục 3.Tổng đài Oncall: Mini Oncall: máy nhánh 4.Phần mềm công nghệ thông tin Base Request: 30 Người dùng Tổng (VNĐ) VAT (10%) (VNĐ) Thành tiền sau VAT (VNĐ) ĐIỀU ĐIỀU KHOẢN CHUNG 3.1 Phụ lục phần không tách rời Hợp đồng Các điều khoản không quy định Phụ lục theo quy định Hợp đồng 3.2 Phụ lục có hiệu lực kể từ ngày ký ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B PHÙNG QUỐC THIỆP PHẠM VĂN TUYÊN 1.9.1.2-BM/FTI/HDCV/FTEL 1/0 KimTM-CCD ... kèm Phụ lục 3.Tổng đài Oncall: Mini Oncall: máy nhánh 4.Phần mềm công nghệ thông tin Base Request: 30 Người dùng Tổng (VN? ?) VAT (10%) (VN? ?) Thành tiền sau VAT (VN? ?) ĐIỀU ĐIỀU KHOẢN CHUNG 3.1 Phụ. .. Gói eCovax: 01 Đơn giá (VN? ?/12 tháng) Thời gian sử dụng (tháng) Thành tiền chưa VAT (VN? ?/12 tháng) 12 14.200.000 1 .FPT. eContract: (tính từ ngày …/…/… đến hết ngày …/ …/…) FCC.50: 50 tài liệu 2 .FPT. CA:... sau VAT (VN? ?) ĐIỀU ĐIỀU KHOẢN CHUNG 3.1 Phụ lục phần không tách rời Hợp đồng Các điều khoản không quy định Phụ lục theo quy định Hợp đồng 3.2 Phụ lục có hiệu lực kể từ ngày ký ĐẠI DIỆN BÊN A
- Xem thêm -

Xem thêm: FPT ecovax phụ lục GEMS VN, FPT ecovax phụ lục GEMS VN

Từ khóa liên quan