0

Bai 11 Gia dinh

19 1 0
  • Bai 11 Gia dinh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 17:22

Bài 11:Gia đình Hoạt động 1: Liên hệ thực tế Hoạt động 2: Quan sát tranh - Những người trong gia đình Mai thường làm gì vào lúc nghỉ ngơi?. 5..[r] (1)Thứ tư ngày 29 tháng 11 năm 2014 Tự nhiên –xã hội Kiểm tra bài cũ Câu2:1:Chúng ta cần ta ănphải uốngănvàuống vận động Câu Tại chúng sẽ? nào để khoẻ mạnh và chóng lớn? - Chúng ta phải ăn uống vì để đề phòng -Chúng ta cần ăn uống đầy đủ và vận động nhiều bệnh đường ruột đau bụng, giun sán, … đặn để khoẻ mạnh và chóng lớn (2) XÃ HỘI (3) Thứ tư ngày 29 tháng 11 năm 2014 Tự nhiên –xã hội (4) Thứ tư ngày 29 tháng 11 năm 2014 Tự nhiên –xã hội Bài 11:Gia đình Hoạt động 1: Liên hệ thực tế Thảo luận nhóm đôi phút - Gia đình em gồm ? Kể việc làm thường ngày người gia đình em ? Những lúc nghỉ ngơi người gia đình em thường làm gì? (5) Thứ tư ngày 29 tháng 11 năm 2014 Tự nhiên –xã hội Bài 11:Gia đình Hoạt động 1: Liên hệ thực tế Những lúc nghỉ ngơi người gia đình em thường làm gì? (6) Thứ tư ngày 29 tháng 11 năm 2014 Tự nhiên –xã hội Bài 11:Gia đình Hoạt động 1: Liên hệ thực tế Mỗi người có gia đình Mỗi thành viên gia đình phải thương yêu, quan tâm giúp đỡ lẫn và phải làm tốt nhiệm vụ mình góp phần xây dựng gia đình vui vẻ hạnh phúc (7) Thứ tư ngày 30 tháng 10 năm 2013 Tự nhiên và Xã hội Bài 11:Gia đình Thảo luận nhóm 2,2phút Hoạt động 1:Liên hệ thực tế Hoạt động 2:Quan sát tranh -Chỉ và nói việc làm từng người gia đình Mai ? (8) Thứ tư ngày 29 tháng 11 năm 2014 Tự nhiên – xã hội Bài 11:Gia đình Hoạt động 1: Liên hệ thực tế Hoạt động 2: Quan sát tranh Ông Tưới hoa (9) Thứ tư ngày 29 tháng 11 năm 2014 Tự nhiên – xã hội Bài 11:Gia đình Hoạt động 1: Liên hệ thực tế Hoạt động 2: Quan sát tranh Bà đón em (10) Thứ tư ngày 29 tháng 11 năm 2014 Tự nhiên – xã hội Bài 11:Gia đình Hoạt động 1: Liên hệ thực tế Hoạt động 2: Quan sát tranh Bố sữa quạt (11) Thứ tư ngày 29 tháng 11 năm 2014 Tự nhiên – xã hội Bài 11:Gia đình Hoạt động 1: Liên hệ thực tế Hoạt động 2: Quan sát tranh Mẹ nấu ăn Bé nhặt rau (12) Thứ tư ngày 29 tháng 11 năm 2014 Tự nhiên – xã hội Bài 11:Gia đình Hoạt động 1: Liên hệ thực tế Hoạt động 2: Quan sát tranh - Gia đình Mai gồm: ông, bà, bố, mẹ, Mai và em trai Mai - Ai tham gia làm công việc nhà phù hợp với khả năng, sức khỏe để góp phần xây dựng gia đình vui vẻ, hạnh phúc Em đã làm giúp gia đình em việc làm cụ thể nào ? (13) Thứ tư ngày 29 tháng 11 năm 2014 Tự nhiên – xã hội Bài 11:Gia đình Hoạt động 1: Liên hệ thực tế Hoạt động 2: Quan sát tranh - Những người gia đình Mai thường làm gì vào lúc nghỉ ngơi ? (14) Thứ tư ngày 29 tháng 11 năm 2014 Tự nhiên – xã hội Bài 11:Gia đình Hoạt động 1: Liên hệ thực tế Hoạt động 2: Quan sát tranh Vào lúc nghỉ ngơi gia đình Mai ngồi quây quần bên Ông bà thì ngồi uống nước trà, bố mẹ thì vui đùa với em trai còn Mai thì ngồi ôm vai bà nghe bà nói chuyện (15) (16) Thứ tư ngày 29 tháng 11 năm 2014 Tự nhiên – xã hội Bài 11:Gia đình Hoạt động 1: Liên hệ thực tế Hoạt động 2: Quan sát tranh Tham gia công việc gia đình là bổn phận và trách nhiệm ai? A Bố, mẹ B Anh chị C Tất người gia đình (17) Thứ tư ngày 29 tháng 11 năm 2014 Tự nhiên – xã hội Bài 11:Gia đình Hoạt động 1: Liên hệ thực tế Hoạt động 2: Quan sát tranh Sau ngày làm việc vất vả gia đình phải có kế hoạch nào? A Tiếp tục làm việc B B Cả gia đình nghỉ ngơi C Chỉ người lớn nghỉ ngơi (18) Thứ tư ngày 29 tháng 11 năm 2014 Tự nhiên – xã hội Bài 11:Gia đình Hoạt động 1: Liên hệ thực tế Hoạt động 2: Quan sát tranh Để gia đình luôn vui vẻ hạnh phúc người gia đình phải làm gì ? A Mỗi người gia đình phải làm tốt trách nhiệm mình B Không làm tốt trách nhiệm mình C Chỉ bố và mẹ làm tốt trách nhiệm (19) Thứ tư ngày 29 tháng 11 năm 2014 Tự nhiên – xã hội Bài 11:Gia đình Hoạt động 1: Liên hệ thực tế Hoạt động 2: Quan sát tranh Ngày gia đình Việt Nam là ngày 28/6 năm (20)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 11 Gia dinh, Bai 11 Gia dinh