0

3 kiem toan nen mong mo xlsm

6 0 0
  • 3  kiem toan nen mong  mo xlsm

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 16:21

File Kiểm toán móng nông của mố trụ cầu theo tiêu chuẩn thiết kế cầu đường bộ TCVN118232017 mới nhất, được biên soạn tính toán theo bảng tính excel.erwrererwrkwokrwoorowprowpropworpwrpworpworpworpworpworpwoprworw PHỤ LỤC TÍNH TỐN CẦU BẢN NHỊP Tính tốn cầu theo TCVN 11823-2017 P6: KIỂM TRA SỨC KHÁNG ĐẤT NỀN CỦA MỐ I KIỂM TRA ĐẤT NỀN DƯỚI ĐÁY MÓNG 1.1 CÁC ĐIỀU KIỆN KIỂM TRA - Để kiểm tra đất đáy móng mố cầu cần kiểm tra theo điều kiện: - Điều kiện ứng suất q r   tmt a x (1) - Điều kiện độ lún  (2)  S cp    Stt Trong đó: S tt Tính tốn Kiểm tra Ngày Hà Văn Thiệu Nguyễn Văn Nguyên 10/10/2021 (Tính theo trạng thái giới hạn cường độ) (Tính theo trạng thái giới hạn sử dụng) Sức kháng tính tốn đất Ứng suất tính tốn đáy móng Độ lún chon phép đất Độ lún tính toán qr  S cp   m ax tt = 1.2 KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN ỨNG SUẤT (1) 1.2.1 Tính tốn ứng suất đáy móng: - Cơng thức tính tốn ứng suất đáy móng trường hợp lệch tâm S m ax  V A   M x Wx   M y Wy Tổ hợp tải trọng tác dụng mặt cắt đáy móng: Tải trọng đáy móng (chưa nhân hệ số) Tải trọng đáy móng (đã nhân hệ số) H  V (kN) M (kN/m) (kN) 415.40 2112.90 2009.60 1.2.5 Kích thước có hiệu móng: Kích thước có hiệu móng: H (kN) 633.70 B '  B  eB =  V (kN) 2445.50 0.441 M (kN/m) 1906.50 (m) (For 8-T39-P10) L '  L  2eL = (m) (For 8-T39-P10) 6.000 Độ lệch tâm song song với kích thước B eB   M y /  V = 0.780 eL eL Độ lệch tâm song song với kích thước L = Diện tích có hiệu đáy móng: A' =B'xL' = 2.645 (m2) => Ứng suất lớn đáy móng: 194.6429 V  S max   924.624 (kN/m2) A' 1.2.3 Sức kháng tính tốn đất - Sức kháng tính tốn đất xác định sau: qr  b qn  1.078 (Mpa) (For 27-T50-P10) b b = Trong đó: Hệ số sức kháng quy định theo (Bảng 8-Mục 5.5.2.2-P10) Sức kháng nén danh định, xác định sở lý thuyết: qn Theo (For 29-T51-P10): qn  c N cm  ( g  D f N qm Cwq 10 9 )  (0, 5.g  B N  m Cw 10 9 ) = 2.157 Trong đó: N cm  N c S c I.c  (For 29-T51-P10) 43.083 Trong đó: eB (For 30-T51-P10) (For 31-T51-P10) Ở đây: g C N qm  N q S q I.q  N m  N  S I   (m) (m) 0.5 (Mpa) 31.240 25.421 : Gia tốc trọng trường: : Lực dính lấy sức kháng cắt khơng nước đất nền:  f : Góc nội ma sát đất:  : Khối lượng riêng toàn phần đất N c : Hệ số khả chịu ép thành phần lực dính, nội suy bảng 17 N q : Hệ số khả chịu ép thành phần gia tải, nội suy bảng 17 N : Hệ số khả chịu ép thành phần khối lượng riêng, nội suy bảng 17 Sc ; Sq ; S : Hệ số điều chỉnh dạng móng, nội suy bảng 19 g c f  Nc Nq N = = = = = = = 9.81 0.05 35 1820 46.1 33.3 48 (m/s2) (MPa) độ (kg/m3) cm Với: B: Chiều dài cạnh ngắn móng xét B= L: Chiều dài cạnh dài móng xét L= Sc  => Hệ số ảnh hưởng lực dính Sc: Sq  => Hệ số ảnh hưởng đất đắp Sq: => Hệ số ảnh hưởng trọng lượng riêng Sɣ: S  + f  n.H Ic   ( ) Không tính theo cơng thức c.B.L.N c + f   (1  I q )  Ic  Iq     N q   1.241 1.233 0.867 (m) (m) (For 32-T51-P10) (For 32-T51-P10)   H I q  1     (V  c.B.L.cot  f )  0.753 n   H I  1     (V  c.B.L.cot  f )  0.761 (For 34-T51-P10) 0.611 (For 35-T51-P10) n 1 n  (2  L / B ) / (1  L / B .cos    (2  B / L) / (1  B / L .sin   Trong đó: 1.250 (For 36-T51-P10) : Góc thành phần hình chiếu phương lực mặt phẳng móng =  H : Tải trọng phương ngang không hệ số H = 415400 V : Tải trọng thẳng đứng không hệ số V = 2112900 dq = dq : Hệ số điều chỉnh xét đến sức kháng cắt quy định bảng 20 (T53-P10) Df : Chiều sâu đặt móng Df = 4.07 CWq; CWg : Hệ số điều chỉnh xét đến vị trí mực nước ngầm, tra bảng 18 phụ thuộc chiều sâu mực nước ngầm DW DW : Chiều sâu mực nước ngầm tính từ đáy móng DW = 5.67 CWq = => Hệ số điều chỉnh CWg = 1.2.4 So sánh: Ứng suất lớn đáy móng: Smax = 924.624 (kN/m2) qr = 1078.440 (kN/m2) Sức kháng tính tốn đất: => So sánh: Đất đảm bảo khả chịu lực  độ N N m m I PHỤ LỤC TÍNH TỐN CẦU BẢN NHỊP Tính tốn cầu theo TCVN 11823-2017 P7: KIỂM TRA ĐỘ LÚN CỦA MỐ CẦU KIỂM TRA BIẾN DẠNG CỦA ĐẤT NỀN DƯỚI ĐÁY MĨNG (2) Số liệu đầu vào: - Chiều dài móng (nhập cạnh dài) L= - Bề rộng móng (nhập cạnh ngắn) B= - Áp lực tính tốn đáy móng (đã nhân hệ số) Ptb = - Chiều sâu chôn móng hm = - Áp lực gây lún tiêu chuẩn Pgl(tc) =Ptb -ɣtb*hm - Chiều dày lớp phân tố tính toán hi≤B/4 Chọn hi = Số liệu địa chất: Lớp đất Khoảng cách (m) (m) (m) (kPa) (m) (kPa) (m) (m) Loại đất Dung trọng ɣ (kN/m3) Góc ma sát (độ) Lực dính C (kG/cm2) 1.8 Sét pha màu xám vàng, xám nâu 18.1 14 độ04' 0.346 1.8 Sét pha lẫn dăm sạn, đá tảng phong hóa sót, đất chặt đến chặt vừa 18.2 13 độ 49' 0.343 Khơng xác định Đá phong hóa nứt nẻ vừa, đá vôi, đá phiến sét 3.6 IV 415.4 4.07 342.14 0.50 0.5 Chiều dày lớp đất (m) 1.8 1.8 Tính tốn Kiểm tra Ngày 26 Hà Văn Thiệu Nguyễn Văn Nguyên 10/10/2021 Hệ số Moodun đàn Poisson hồi Em (Mpa) đá 0.33 25.75 Nguyên lý tính tốn: Biểu đồ ứng suất gây lún 0.00 0.50 1.00 1.50 Trục Y 2.00 2.50 ϭbt 3.00 ϭgl 3.50 4.00 -200 -100 4.50 100 200 300 400 Trục X Hình C.1 - Sơ đồ để tính lún theo phương pháp cộng lớp Lớp đất ɣ (kN/m3) 18.2 26 26 26 Lớp hi 0.50 Lớp 15 hi 0.5 Tại ϭ'z (m) A B C D E F G H I J K L M N O 74.074 83.174 92.274 105.274 118.274 131.274 144.274 157.274 170.274 183.274 196.274 209.274 222.274 235.274 248.274 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 hi Khoảng cách (m) Tại A Từ A đến B Từ B đến C Từ C đến D Từ D đến E Từ E đến F Từ F đến G Từ G đến H Từ H đến I Từ I đến J Từ J đến K Từ K đến L Từ L đến M Từ M đến N Từ N đến O 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 Tại G H ϭz 74.074 83.174 qo 38.70 L/B 2z/B α0(k0) ∆ϭz Hn 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 1.000 0.952 0.812 0.656 0.523 0.425 0.348 0.286 0.240 0.203 0.174 0.149 0.130 0.113 0.100 342.14 325.55 277.95 224.38 178.94 145.35 118.89 97.89 81.94 69.58 59.36 51.13 44.31 38.70 34.13 Xét tiếp Xét tiếp Xét tiếp Xét tiếp Xét tiếp Xét tiếp Xét tiếp Xét tiếp Xét tiếp Xét tiếp Xét tiếp Xét tiếp Dừng lún Dừng lún Dừng lún p2 e2i Si (m) 412 0.203 0.071 z Bảng tính lún cho đất dính (đất sét, đất sét pha, đất cát pha) p1 e1i ∆ϭz ∆ϭztb 342.14 78.624 0.401 333.843 325.55 Tính lún cho lớp đá v B Ip Em (MPa) βz 0.330 1.09 1.89 25720 Kết luận:Vậy độ lún tổng cộng đất là: Kiểm tra: S =∑Si = 0.076 m < 8cm Móng đảm bảo điều kiện độ lún Si (cm) 0.0051 7.6 cm PHỤ LỤC TÍNH TỐN CẦU BẢN NHỊP Tính tốn cầu theo TCVN 11823-2017 P8: KIỂM TRA SỨC KHÁNG ĐẤT NỀN CỦA TRỤ I KIỂM TRA ĐẤT NỀN DƯỚI ĐÁY MÓNG 1.1 CÁC ĐIỀU KIỆN KIỂM TRA - Để kiểm tra đất đáy móng mố cầu cần kiểm tra theo điều kiện: - Điều kiện ứng suất q r   tmt a x (1) - Điều kiện độ lún  (2)  S cp    Stt Trong đó: S tt Tính tốn Kiểm tra Ngày Hà Văn Thiệu Nguyễn Văn Nguyên 10/10/2021 (Tính theo trạng thái giới hạn cường độ) (Tính theo trạng thái giới hạn sử dụng) Sức kháng tính tốn đất Ứng suất tính tốn đáy móng Độ lún chon phép đất Độ lún tính toán qr  S cp   m ax tt = 1.2 KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN ỨNG SUẤT (1) 1.2.1 Tính tốn ứng suất đáy móng: - Cơng thức tính tốn ứng suất đáy móng trường hợp lệch tâm S m ax  V A   M x Wx   M y Wy Tổ hợp tải trọng tác dụng mặt cắt đáy móng: Tải trọng đáy móng (chưa nhân hệ số) Tải trọng đáy móng (đã nhân hệ số) H  V (kN) M (kN/m) (kN) 728.50 1728.30 3946.80 1.2.5 Kích thước có hiệu móng: Kích thước có hiệu móng: H (kN) 1088.20 B '  B  eB =  V (kN) 2609.40 2.000 M (kN/m) 5218.90 (m) (For 8-T39-P10) L '  L  2eL = (m) (For 8-T39-P10) 6.000 Độ lệch tâm song song với kích thước B eB   M y /  V = eL eL Độ lệch tâm song song với kích thước L = Diện tích có hiệu đáy móng: A' =B'xL' = 12.000 (m2) => Ứng suất lớn đáy móng: 194.6429 V  S max   217.450 (kN/m2) A' 1.2.3 Sức kháng tính tốn đất - Sức kháng tính tốn đất xác định sau: qr  b qn  0.700 (Mpa) (For 27-T50-P10) b b = Trong đó: Hệ số sức kháng quy định theo (Bảng 8-Mục 5.5.2.2-P10) Sức kháng nén danh định, xác định sở lý thuyết: qn Theo (For 29-T51-P10): qn  c N cm  ( g  D f N qm Cwq 10 9 )  (0, 5.g  B N  m Cw 10 9 ) = 1.401 Trong đó: N cm  N c S c I.c  (For 29-T51-P10) 27.980 Trong đó: eB (For 30-T51-P10) (For 31-T51-P10) Ở đây: g C N qm  N q S q I.q  N m  N  S I   (m) (m) 0.5 (Mpa) 20.721 12.141 : Gia tốc trọng trường: : Lực dính lấy sức kháng cắt khơng nước đất nền:  f : Góc nội ma sát đất:  : Khối lượng riêng toàn phần đất N c : Hệ số khả chịu ép thành phần lực dính, nội suy bảng 17 N q : Hệ số khả chịu ép thành phần gia tải, nội suy bảng 17 N : Hệ số khả chịu ép thành phần khối lượng riêng, nội suy bảng 17 Sc ; Sq ; S : Hệ số điều chỉnh dạng móng, nội suy bảng 19 g c f  Nc Nq N = = = = = = = 9.81 0.05 35 1820 46.1 33.3 48 (m/s2) (MPa) độ (kg/m3) cm Với: B: Chiều dài cạnh ngắn móng xét B= L: Chiều dài cạnh dài móng xét L= Sc  => Hệ số ảnh hưởng lực dính Sc: Sq  => Hệ số ảnh hưởng đất đắp Sq: => Hệ số ảnh hưởng trọng lượng riêng Sɣ: S  + f  n.H Ic   ( ) Không tính theo cơng thức c.B.L.N c + f   (1  I q )  Ic  Iq     N q   1.241 1.233 0.867 (m) (m) (For 32-T51-P10) (For 32-T51-P10)   H I q  1     (V  c.B.L.cot  f )  0.489 n   H I  1     (V  c.B.L.cot  f )  0.505 (For 34-T51-P10) 0.292 (For 35-T51-P10) n 1 n  (2  L / B ) / (1  L / B .cos    (2  B / L) / (1  B / L .sin   Trong đó: 1.250 (For 36-T51-P10) : Góc thành phần hình chiếu phương lực mặt phẳng móng =  H : Tải trọng phương ngang không hệ số H = 728500 V : Tải trọng thẳng đứng không hệ số V = 1728300 dq = dq : Hệ số điều chỉnh xét đến sức kháng cắt quy định bảng 20 (T53-P10) Df : Chiều sâu đặt móng Df = 4.07 CWq; CWg : Hệ số điều chỉnh xét đến vị trí mực nước ngầm, tra bảng 18 phụ thuộc chiều sâu mực nước ngầm DW DW : Chiều sâu mực nước ngầm tính từ đáy móng DW = 5.67 CWq = => Hệ số điều chỉnh CWg = 1.2.4 So sánh: Ứng suất lớn đáy móng: Smax = 217.450 (kN/m2) qr = 700.370 (kN/m2) Sức kháng tính tốn đất: => So sánh: Đất đảm bảo khả chịu lực  độ N N m m PHỤ LỤC TÍNH TỐN CẦU BẢN NHỊP Tính tốn cầu theo TCVN 11823-2017 P9: KIỂM TRA ĐỘ LÚN CỦA TRỤ CẦU I KIỂM TRA BIẾN DẠNG CỦA ĐẤT NỀN DƯỚI ĐÁY MĨNG (2) Số liệu đầu vào: - Chiều dài móng (nhập cạnh dài) - Bề rộng móng (nhập cạnh ngắn) - Áp lực tính tốn đáy móng (đã nhân hệ số) - Chiều sâu chơn móng - Áp lực gây lún tiêu chuẩn Pgl(tc) =Ptb -ɣtb*hm - Chiều dày lớp phân tố tính tốn hi≤B/4 Chọn hi = Số liệu địa chất: Lớp đất 1A Khoảng cách (m) Chiều dày lớp đất (m) 827.3 2.8 776.9 0.50 0.5 (m) (m) (kPa) (m) (kPa) (m) (m) Góc ma sát (độ) Lực dính C (kG/cm2) 1.3 Lớp cuội sỏi, đá tảng lòng suối, ổn định, dễ bị buốn trôi Dung trọng ɣ (kN/m3) 0.46 Sét pha lẫn dăm sạn, đá tảng phong hóa sót, đất chặt đến chặt vừa 18.2 13 độ 49' 0.343 Không xác định Đá phong hóa nứt nẻ vừa, đá vơi, đá phiến sét 1.76 IV L= B= Ptb = hm = Loại đất 1.3 1.3 Tính tốn Kiểm tra Ngày Hà Văn Thiệu Nguyễn Văn Nguyên 10/10/2021 Hệ số Poisson đá Moodun đàn hồi Em (Mpa) 0.33 25.75 26 Ngun lý tính tốn: Biểu đồ ứng suất gây lún 0.00 0.50 1.00 1.50 Trục Y 2.00 2.50 ϭbt 3.00 ϭgl 3.50 4.00 -200 -100 4.50 100 200 300 400 Trục X Hình C.1 - Sơ đồ để tính lún theo phương pháp cộng lớp Lớp đất ɣ (kN/m3) 18.2 26 26 26 Lớp hi 0.5 hi Khoảng cách (m) Tại Tại A Từ A đến B Từ B đến C Từ C đến D Từ D đến E Từ E đến F Từ F đến G Từ G đến H Từ H đến I Từ I đến J Từ J đến K Từ K đến L Từ L đến M Từ M đến N Từ N đến O 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 A B C D E F G H I J K L M N O qo 87.89 v 0.330 B Kết luận:Vậy độ lún tổng cộng đất là: Kiểm tra: ϭ'z L/B 2z/B α0(k0) ∆ϭz Hn 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 1.000 0.952 0.812 0.656 0.523 0.425 0.348 0.286 0.240 0.203 0.174 0.149 0.130 0.113 0.100 776.90 739.22 631.13 509.50 406.32 330.04 269.97 222.29 186.07 158.00 134.79 116.10 100.61 87.89 77.50 Xét tiếp Xét tiếp Xét tiếp Xét tiếp Xét tiếp Xét tiếp Xét tiếp Xét tiếp Xét tiếp Xét tiếp Xét tiếp Xét tiếp Xét tiếp Xét tiếp Xét tiếp z (m) 50.96 0.00 60.06 0.50 69.16 1.00 82.16 1.50 95.16 2.00 108.16 2.50 121.16 3.00 134.16 3.50 147.16 4.00 160.16 4.50 173.16 5.00 186.16 5.50 199.16 6.00 212.16 6.50 225.16 7.00 Tính lún cho lớp đá Ip Em (MPa) 1.89 25720 S =∑Si = < 8cm Móng đảm bảo điều kiện độ lún 0.011 m βz 1.09 Si (cm) 0.0115 1.1 cm ... 0.50 Tại G H ϭz 74.074 83. 174 qo 38 .70 L/B 2z/B α0(k0) ∆ϭz Hn 3. 00 3. 00 3. 00 3. 00 3. 00 3. 00 3. 00 3. 00 3. 00 3. 00 3. 00 3. 00 3. 00 3. 00 3. 00 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3. 00 3. 50 4.00 4.50 5.00 5.50... 0 .33 0 B Kết luận:Vậy độ lún tổng cộng đất là: Kiểm tra: ϭ'z L/B 2z/B α0(k0) ∆ϭz Hn 3. 00 3. 00 3. 00 3. 00 3. 00 3. 00 3. 00 3. 00 3. 00 3. 00 3. 00 3. 00 3. 00 3. 00 3. 00 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3. 00... 0.952 0.812 0.656 0.5 23 0.425 0 .34 8 0.286 0.240 0.2 03 0.174 0.149 0. 130 0.1 13 0.100 34 2.14 32 5.55 277.95 224 .38 178.94 145 .35 118.89 97.89 81.94 69.58 59 .36 51. 13 44 .31 38 .70 34 . 13 Xét tiếp Xét tiếp
- Xem thêm -

Xem thêm: 3 kiem toan nen mong mo xlsm, 3 kiem toan nen mong mo xlsm