0

GIÁO ÁN LỚP 3 TUẦN 14

26 1 0
  • GIÁO ÁN LỚP 3 TUẦN 14

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 15:58

TUẦN 14 Buổi sáng Thứ hai ngày 03 tháng 12 năm 2018 Tiết CHÀO CỜ Tiết 2, TẬP ĐỌC-KỂ CHUYỆN Người liên lạc nhỏ I Mục tiêu tiết dạy: - Bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời nhân vật - Hiểu nội dung: Kim Đồng liên lạc viên nhanh trí, dũng cảm làm nhiệm vụ dẫn đường bảo vệ cán cách mạng Kể chuyện - Kể lại đoạn câu chuyện dựa theo tranh minh hoạ GDKNS: Lắng nghe tích cực; giao tiếp; hợp tác - Giáo dục học sinh tinh thần yêu nước, yêu quý anh Kim Đồng II Chuẩn bị: - Tranh vẽ SGK - Bảng phụ ghi sẵn nội dung cần hướng dẫn luyện đọc III Các hoạt động dạy học chủ yếu: Kiểm tra cũ: - Gọi HS đọc trả lời câu hỏi nội - HS đọc dung tập đọc Cửa Tùng - Sắc màu nước biển Cửa Tùng có đặc - Cửa Tùng có ba sắc màu nước biển biệt? - GV nhận xét Bài mới: - Nghe GV giới thiệu a Giới thiệu :GV nêu MĐ, YC tiết học b Các hoạt động: *HĐ 1: Luyện đọc: - Theo dõi GV đọc mẫu - GV đọc mẫu toàn lượt, chý ý thay đổi giọng đọc cho phù hợp với diễn - HS luyện đọc nối tiếp câu biến câu chuyện - Nêu đọc từ khó: lững thững, thong - Y/c đọc nối tiếp câu manh, huýt sáo, Nùng, tráo trưng… -Luyện phát âm từ khó, dễ lẫn - HS luyện đọc câu dài - HD luyện đọc câu dài Ông ké ngồi xuống bên tảng đá,/ thản nhiên nhìn bọn lính,/ người đường xa,/ mỏi chân,/ gặp tảng đá phẳng ngồi chốc lát.// - Luyện đọc đoạn - HS luyện đọc đoạn - Yêu cầu HS nêu phần giải - HS nêu giải - Yêu cầu HS luyện đọc theo nhóm - HS luyện đọc Nhóm - Tổ chức thi đọc nhóm - Các nhóm thi đọc tiếp nối - GV HS nhận xét tuyên dương - HS nhận xét *HĐ2: HD tìm hiểu bài: Nguyễn Thị Bạch Kim Thiết kế dạy: Năm học 2018 - 2019 - Yêu cầu HS đọc thầm đoạn - HS đọc, lớp theo dõi SGK - Anh Kim Đồng giao nhiệm vụ gì? - Anh Kim Đồng giao nhiệm vụ bảo vệ đưa bác cán đến địa điểm - Tìm câu văn miêu tả hình dáng - Bác cán đóng vai ơng già Nùng bác cán Bác chống gậy trúc, mặc áo Nùng phai bợt hai cửa tay, trông bác người Hà Quảng cào cỏ lúa… - Vì bác cán phải đóng vai - Vì vùng dân tộc Nùng sinh sống, ông già Nùng ? đóng giả làm người Nùng, bác cán hoà đồng với người, địch tưởng bác người địa phương không nghi ngờ - Cách đường hai bác cháu - Kim Đồng đằng trước, bác cán lững ? thững theo sau Gặp điều đáng ngờ, người trước làm hiệu, người sau tránh vào ven đường - Gọi HS đọc to đoạn 2, - HS đọc lại đoạn 2, trước lớp, lớp đọc thầm - Chuyện xảy hai bác cháu - Hai bác cháu gặp Tây đồn đem lính qua suối ? tuần - Bọn Tây đồn làm phát - Chúng kêu ầm lên bác cán ? - Khi qua suối, hai bác cháu gặp Tây đồn - Khi gặp địch, Kim Đồng bình tĩnh ht đem lính tuần, nhờ thông sáo hiệu cho bác cán Khi bị địch hỏi, minh, nhanh trí, dùng cảm Kim anh bình tĩnh trả lời chúng đón thầy Đồng mà hai bác cháu bình an vô mo cúng cho mẹ ốm thân thiện Em tìm chi tiết nói lên giục bác cán nhanh nhà cịn nhanh trí dũng cảm Kim Đồng xa gặp địch? - Gọi HS đọc to đoạn - HS đọc to - Thái độ giặc hai bác cháu - Mắt tráo trưng mà hóa thơng manh… ngang qua nào? - Hãy nêu phẩm chất tốt Kim - Kim Đồng người dũng cảm, nhanh trí, Đồng ? yêu nước Kể chuyện *HĐ Luyện đọc lại bài: - HS lắng nghe - GV đọc mẫu toàn bài: - HS đọc - Gọi HS đọc đoạn - HS luyện đoc thể - Cho HS luyện đọc thể theo nhóm - Các nhóm cử đại diện đọc đoạn đoạn - GV nhận xét tuyên dương nhóm đọc hay HĐ 4: Kể chuyện: - Dựa vào tranh sau, kể lại toàn câu * Xác định yêu cầu kể mẫu chuyện Người liên lạc nhỏ - Gọi HS đọc yêu cầu phần kể chuyện - Tranh minh hoạ cảnh đường hai - Tranh minh hoạ điều ? bác cháu - Hai bác cháu đường nào? - Kim Đồng đằng trước, bác cán sau Nếu thấy có điều đáng ngờ Nguyễn Thị Bạch Kim Thiết kế dạy: Năm học 2018 - 2019 - Hãy kể lại nội dung tranh - Yêu cầu HS quan sát tranh 3, hỏi: Tây đồn hỏi Kim Đồng điều ? Anh trả lời chúng ? - Kết thúc câu chuyện ? - Chia HS thành nhóm nhỏ yêu cầu HS kể chuyện theo nhóm - Yêu cầu HS kể trước lớp người trước hiệu cho người sau nấp vào ven đường - HS kể, lớp theo dõi nhận xét: Tây đồn hỏi kim Đồng đâu, anh trả lời chúng mời thầy mo cúng cho mẹ bị ốm giục bác cán lên đường kẻo muộn - Kim Đồng đưa bác cán an toàn Bọn Tây đồn có mắt mà thong manh nên khơng nhận bác cán - Mỗi nhóm HS Mỗi HS chọn kể lại đoạn truyện mà thích HS nhóm theo dõi góp ý cho - Các nhóm HS kể trước lớp, lớp theo dõi, nhận xét bình chọn nhóm kể hay - Tuyên dương HS kể tốt Củng cố, dặn dò: - Nhận xét tiết học - Dặn dò HS chuẩn bị sau Tiết TOÁN Luyện tập I Mục tiêu tiết dạy: - Biết so sánh khối lượng - Biết làm phép tính với số đo khối lượng vận dụng vào giải toán - Biết sử dụng cân đồng hồ để cân một vài đồ dùng học tập - GDKNS: Hợp tác Tự nhận thức II Chuẩn bị: - Cân đồng hồ III Các hoạt động dạy học chủ yếu: 1.Kiểm tra cũ: - Gọi HS lên bảng làm 3/66 - HS lên bảng làm( Thưởng) - Nhận xét 163g + 28g = 191g 42g - 25g = 17g Bài mới: 50g x = 100g 96g : = 32g a Giới thiệu bài: GV nêu MĐ, YC tiết học b Các hoạt động: Bài - HS nêu y/c -1 HS đọc yêu cầu - Viết lên bảng 744g … 474g y/c HS - 744 g > 474 g so sánh - Vì 744g > 474g ? - Vì : 744 > 474 - Y/c HS tự làm tiếp phần lại - Làm bài, sau HS cạnh đổi chéo (riêng em Khánh luyện so sánh số để kiểm tra phạm vi 10) 400g + 8g < 408g 450g < 500g - 40g - Chữa HS 1kg > 900g = 5g 760g + 240g = 1kg Bài - Gọi HS đọc đề - y/c HS khá, giỏi giải vào nháp - 1HS đọc toán Nguyễn Thị Bạch Kim Thiết kế dạy: Năm học 2018 - 2019 (GV hướng dẫn thêm cho HS yếu) - Bài toán hỏi gì? - Muốn biết mẹ Hà mua tất g kẹo bánh ta phải làm nào? - Số gam kẹo biết chưa? - Y/c HS làm vào nháp - GV HS nhận xét chữa Bài - Gọi 1HS đọc đề - Cơ Lan có đường? - Cô dùng hết gam đường - Cơ làm với số đường cịn lại? - Bài tốn y/c gì? - Y/c HS làm - Gọi vài HS nhận xét bạn Bài - GV phát cân cho tổ y/c em thực hành cân đồ dùng học tập ghi lại số cân - Gv theo dõi, gúp đỡ Củng cố, dặn dò : - Về nhà thực hành cân - Nhận xét tiết học Buổi sáng Tiết - Mẹ Hà mua gam kẹo bánh - Lấy số gam kẹo cộng với số gam bánh - Chưa biết, phải tìm Bài giải: Số gam kẹo mẹ Hà mua là: 130 x = 520 (g) Số gam bánh kẹo mẹ Hà mua là: 175 + 520 = 695 (g) Đáp số: 695 g -1HS đọc toán - 1kg đường - 400 g đường - Chia số đường lại vào túi nhỏ - Tìm số kg đường túi - HS lớp vào vở, 1HS lên bảng làm Bài giải: 1kg = 1000g Sau làm bánh Lan cịn lại số gam đường là: 1000 – 400 = 600 (g) Số gam đường túi nhỏ 600 : = 200 (g) Đáp số: 200 g - Thực hành cân cho biết kết Thứ ba ngày tháng 12 năm 2018 CHÍNH TẢ Nghe-viết: Người liên lạc nhỏ I Mục tiêu tiết dạy: - Nghe viết - viết tả; trình bày hình thức văn xi - Làm tập điền tiếng có vần ay/ây Làm tập (3) a/b * GKNS: Lắng nghe tích cực; quản lý thời gian; giữ sạch, viết chữ đẹp - Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ II Chuẩn bị: - Bảng phụ viết sẵn tập tả III Các hoạt động dạy học chủ yếu: Kiểm tra cũ: Bài mới: -HS nghe a Giới thiệu bài: GV nêu MĐ, YC tiết học b Các hoạt động: - Theo dõi sau học sinh đọc lại *HĐ 1: Hướng dẫn viết - Có nhân vật anh Đức Thanh, Kim Nguyễn Thị Bạch Kim Thiết kế dạy: Năm học 2018 - 2019 - Giáo viên đọc đoạn văn lần - Đoạn văn có nhân vật nào? * Hướng dẫn cách trình bày - Đoạn văn có câu? - Trong đoạn văn có chữ hoa phải viết hoa? Vì sao? Đồng ơng ké - Đoạn văn có câu - Tên riêng phải viết hoa: Đức Thanh, Kim Đồng, Nùng , Hà Quảng Các chữ đầu câu: Sáng, Một, Ông, Nào, Trông phải viết hoa - Sau dấu hai chấm, xuống dòng, gạch - Lời nhân vật phải viết nào? ngang đầu dòng - Dấu chấm, dấu hai chấm, dấu phẩy, - Những dấu câu sử dụng dấu chấm than đoạn văn? * Hướng dẫn viết từ khó - chờ sẵn, ơng ké, gậy trúc, lững thững, - Yêu cầu học sinh tìm từ khó dễ lẫn … viết tả - học sinh lên bảng viết học sinh - Yêu cầu học sinh đọc viết từ vừa lớp viết nháp tìm * Viết tả - HS viết vào - GV đọc - GV đọc soát lỗi -GV thu chấm - học sinh đọc yêu cầu SGK *HĐ 2: làm tập tả - học sinh lên bảng làm bài, học sinh Bài 2:(GV treo bảng phụ) lớp làm vào VBT - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Lời giải - Yêu cầu học sinh tự làm a Trưa - nằm - nấu cơm - nát - lần - Nhận xét chốt lại lời giải b Tìm nước - dìm chết - chim gáy thoát hiểm - HS làm vào VBT, HS đổi kiểm tra Bài 3: Tiến hành tương tự chéo - GV chữa - HS nêu miệng làm Củng cố - dặn dò: - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị sau: Nhớ Việt Bắc -Tiết TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI Tỉnh (thành phố) nơi bạn sống (tiết 1) I Mục tiêu tiết dạy: - Kể tên số quan hành chính, văn hóa, giáo dục, y tế địa phương - Nói số danh lam, di tích lịch sử hay đặc sản địa phương BĐKH, KNS: tìm kiếm xử lí thơng tin, trình bày suy nghĩ, ý tưởng - GDHS có ý thức gắn bó yêu quê hương II Chuẩn bị: - Hình SGK, bảng nhóm III Các hoạt động dạy học chủ yếu: Kiểm tra cũ: - Nên chơi trò chơi - HS nêu để đảm bảo an toàn? - HS nhận xét - GV nhận xét Bài mới: Nguyễn Thị Bạch Kim Thiết kế dạy: Năm học 2018 - 2019 a Giới thiệu bài: - HS lắng nghe - Gọi HS nhắc tựa b.Các hoạt động: *Hoạt động 1: Làm việc theo nhóm * Mục tiêu: Nhận biết số KNS: Tìm kiếm xử lí thơng tin quan hành cấp tỉnh Bước 1: Yêu cầu lớp chia thành nhóm - Từng cặp hỏi - đáp theo câu hỏi gợi ý (mỗi nhóm học sinh) quan sát hình minh họa SGK trang 52, 53 ,54 thảo luận theo gợi ý: + Kể tên số quan hành chính, văn hóa, giáo dục, y tế cấp tỉnh có hình ? - Lần lượt cặp hỏi trả lời trước - GV tới nhóm nhắc nhở lớp Bước : - Lớp theo dõi bổ sung, hoàn thiện phần - Yêu cầu số cặp lên hỏi trả lời hỏi trả lời bạn trước lớp - Kết luận: Ở tỉnh (TP) có quan hành chính, văn hóa, giáo dục, y tế để điều hành công việc, phục vụ đời sống * Mục tiêu: HS có hiểu biết vật chất, tinh thần sức khỏe cho nhân quan hành chính, văn hố, y tế tỉnh dân nơi em sống *Hoạt động 2: Nói tỉnh(TP) nơi bạn sống KNS: trình bày suy nghĩ, ý tưởng - Tiến hành thảo luận trao đổi hoàn Bước 1: Hướng dẫn thành điền vào cột bảng kẻ sẵn - Yêu cầu HS đưa tranh ảnh, họa báo số quan hành tỉnh quan văn hóa, y tế, hành sưu tầm theo nhóm Bước 2: - Lần lượt nhóm lên báo cáo kết - Mời đại diện nhóm trưng bày thảo luận nhóm trước lớp tranh ảnh sưu tầm lên giới thiệu - Các nhóm khác theo dõi nhận xét trước lớp bổ sung - Nhận xét, tuyên dương nhóm làm việc tốt Củng cố, dặn dị: - HS lắng nghe - Nhận xét đánh giá tiết học - Giao nhà cho HS -Tiết TOÁN Bảng chia I Mục tiêu tiết dạy: - Lập bảng chia dựa vào bảng nhân học thuộc lòng bảng nhân - Thực hành chia cho Vận dụng bảng nhân để giải toán có liên quan - HS u thích mơn học II Chuẩn bị: -tấm bìa có chấm trịn III Các hoạt động dạy học chủ yếu Nguyễn Thị Bạch Kim Thiết kế dạy: Năm học 2018 - 2019 Kiểm tra cũ GV gọi HS đọc bảng nhân - GV nhận xét Bài mới: a.Giới thiệu b Các hoạt động *HĐ 1: Hướng dẫn thành lập bảng nhân 8: *GV gắn bìa có chấm tròn lên bảng hỏi: Lấy bìa có chấm trịn, lấy lần mấy? - GV yêu cầu HS viết phép tính tương ứng lên bảng - GV: Trên tất bìa có chấm trịn, biết bìa có chấm trịn Vậy có bìa? + Ta có phép tính tương ứng gì? + Vậy chia mấy? - GV viết bảng phép chia yêu cầu HS đọc *GV gắn bảng bìa nêu tốn: Mỗi bìa có chấm trịn Hỏi bìa có tất chấm tròn? - GV yêu cầu HS viết phép tính tương ứng lên bảng - GV: Tại em lập phép tính này? - GV: Trên tất bìa có 18 chấm trịn, biết bìa có chấm trịn Vậy có bìa? + Hãy lập phép tính tương ứng để biết số bìa - Vậy 18 chia mấy? - GV viết bảng phép chia yêu cầu HS đọc - GV yêu cầu HS tìm kết phép chia lại - Yêu cầu HS đọc bảng chia - GV hướng dẫn HS học thuộc bảng nhân *HĐ 2:Thực hành: Bài 1.Tính nhẩm: - Gọi HS đọc yêu cầu toán - GV hướng dẫn HS làm bài, cho HS nhẩm sau nối tiếp sửa - HS đọc - HS nhận xét - lấy lần - HS viết bảng - có bìa -9:9=1 - chia - HS quan sát đọc - Mỗi bìa có chấm trịn Vậy bìa có tất 18 chấm trịn - 9×2=18 - Vì bìa có chấm trịn, lấy bìa tất cả, lấy lần, nghĩa 9×2 - Có bìa - 18 : = - 18 chia - HS quan sát đọc - HS tìm nêu kết 9:9=1 36:9=4 63:9=7 18:9=2 45:9=5 72:9=8 27:9=3 54:9=6 81:9=9 90:9=10 - HS đọc - HS nhẩm, nối tiếp nêu kết quả: 18:9=2 27:9=3 54:9=6 45:9=5 72:9=8 36:9=4 9:9=1 90:9=10 81:9=9 - HS nhận xét - GV nhận xét Bài 2.Tính nhẩm: - Gọi HS đọc yêu cầu toán - HS đọc - GV hướng dẫn HS làm bài, cho HS nhẩm - HS nhẩm, nối tiếp nêu kết quả: sau nối tiếp sửa 9×5= 45 9×6= 54 9×7= 63 Nguyễn Thị Bạch Kim Thiết kế dạy: Năm học 2018 - 2019 GV nhận xét Bài - Goi HS đọc yêu cầu toán - GV hướng dẫn HS phân tích, tóm tắt tốn + Bài tốn cho biết gì? + Bài tốn hỏi gì? - Cho HS làm vào vở, HS lên bảng sửa 45:9=5 54:9=6 45:5=9 54:6=9 - HS nhận xét 63:9=7 63:7=9 - HS đọc - HS nêu Tóm tắt 45kg gạo chia đều: túi Mỗi túi: kg? - HS làm vào vở, HS lên bảng sửa Bài giải Số kg gạo túi : 45 : = ( kg ) Đ/S: kg gạo - HS nhận xét - GV nhận xét Bài - Goi HS đọc yêu cầu toán - HS đọc - GV hướng dẫn HS phân tích, tóm tắt - HS nêu toán + Bài toán cho biết gì? Tóm tắt Có: 45kg gạo Mỗi túi: 9kg Chia : túi? + Bài tốn hỏi gì? - HS làm vào vở, HS lên bảng - Cho HS làm vào vở, HS lên bảng sửa sửa bài Bài giải Số túi gạo có tất : 45 : = ( túi ) Đ/S: túi gạo - GV nhận xét - HS nhận xét 3.Củng cố,dặn dò: - HS lắng nghe -NX tiết học,giao nhà cho HS -Tiết THỦ CÔNG Cắt, dán chữ H, U (T2) I Mục tiêu tiết dạy: - HS kẻ, cắt, dán chữ H, U - Học sinh biết cộng tác chia sẻ để đưa tình tốt - HS chăm thực cơng việc II.Chuẩn bị: - Tranh quy hình kẻ, cắt, dán chữ H, U - Giấy TC thứơc kẻ, bút chì, keo, hồ dán III Các hoạt động dạy học chủ yếu: Kiểm tra cũ: GV kiểm tra đồ dùng chuẩn bị HS -Nhận xét chuẩn bị HS Bài mới: a Giới thiệu bài: HS nhắc lại b Các hoạt động: *HĐ3: HS thực hành cắt dán chữ U, H + B1: Kẻ chữ H, U Nguyễn Thị Bạch Kim Thiết kế dạy: Năm học 2018 - 2019 - GV yêu cầu HS nhắc lại thực bước - GV nhận xét nhắc lại quy trình - GV tổ chức cho HS thực hành Trưng bày sản phẩm + B2: Cắt chữ H, U + B3: Dán chữ H, U - HS thực hành theo nhóm - HS trưng bày theo nhóm -> HS nhận xét 3.Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét thái độ,kỹ thực hành Buổi sáng Tiết Thứ tư ngày tháng 12 năm 2018 TẬP ĐỌC Nhớ Việt Bắc - Đọc đúng, đọc trơi chảy tồn Đọc kiểu câu Hiểu nội dung bài: Ca ngợi đất người Việt Bắc đẹp đánh giặc giỏi - Đọc đúng, rành mạch, biết nghỉ sau dấu câu hiểu nội dung khổ thơ Biết địa danh qua thích - GDTTHCM - HS u thích mơn học II Chuẩn bị: - Bảng phụ ghi câu văn hướng dẫn đọc PHT III Các hoạt động dạy học chủ yếu: 1.Kiểm tra cũ: Gọi HS đọc bài: Người - HS đọc trả lời câu hỏi theo nội liên lạc nhỏ dung - GV nhận xét - HS nhận xét Bài a Giới thiệu bài: b Các hoạt động *HĐ Luyện đọc: - GV đọc mẫu, tóm tắt nội dung, hướng dẫn -HS nghe giọng đọc: giọng hồi tưởng, thiết tha, tình cảm - Hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ + Đọc câu: Cho HS đọc nối tiếp câu kết hợp - HS nối tiếp đọc câu (2 dòng thơ) sửa lỗi phát âm cho HS Kết hợp luyện đọc tiếng, từ khó - Cho HS đọc từ khó: đỏ tươi, chuốt, rừng phách, thắt, đan nón, + Đọc đoạn trước lớp - Cho HS chia đoạn - Có đoạn: + Đoạn 1: 10 dịng đầu + Đoạn 2: dòng sau - Cho HS đọc - HS nối tiếp đọc đoạn (1lần) - GV nhận xét - HS nhận xét - GV gắn bảng phụ hướng dẫn HS đọc ngắt - HS lắng nghe, luyện đọc nghỉ Ta / có nhớ ta / Ta / ta nhớ / hoa người.// Nguyễn Thị Bạch Kim Thiết kế dạy: Năm học 2018 - 2019 Rừng xanh / hoa chuối đỏ tươi/ Đèo cao nắng ánh / dao gài thắt lưng.// - GV đọc – Gọi HS đọc - HS nối tiếp đọc đoạn (lần 2) - Gọi HS đọc phần giải nghĩa từ: Việt Bắc, - HS đọc đèo, giang, phách, ân tình, thủy chung + Đọc nhóm: Cho HS đọc, theo dõi, - HS đọc theo nhóm giúp đỡ nhóm đọc + Thi đọc nhóm : Cho HS thi đọc đoạn - HS thi đọc - Yêu cầu HS nhận xét, GV khen ngợi - Đại diện nhóm thi đọc (đoạn, bài) nhóm đọc tốt - HS nhận xét *HĐ 2: Hướng dẫn tìm hiểu bài: - Yêu cầu HS đọc trả lời câu hỏi HS đọc trả lời câu hỏi + Người cán xi nhớ Việt + Nhớ hoa – nhớ cảnh vật, núi rừng Bắc? Việt Bắc Nhớ người – người Việt - GV nói thêm: ta người xi, Bắc với cảnh sinh hoạt người Việt Bắc, thể tình cảm thân + a) Việt Bắc đẹp: Rừng xanh hoa thiết chuối đỏ tươi, Ngày xuân mơ nở trắng + Tìm câu thơ cho thấy a) Việt Bắc rừng, Ve kêu rừng phách đổ vàng, Rừng đẹp thu trăng rọi hịa bình: hình ảnh đẹp tràn ngập sắc màu: xanh đỏ trắng vàng + b) Việt Bắc đánh giặc giỏi: Rừng b) Việt Bắc đánh giặc giỏi núi đá ta đánh Tây, Núi giăng thành lũy sắt dày, Rừng vây đội, rừng vây quân thù + Tìm câu thơ thể vẻ đẹp + Người Việt Bắc chăm lao động người Việt Bắc *HĐ 3: Luyện đọc lại: - GV nhắc lại cách đọc, giọng đọc - HS nghe - Hướng dẫn HS học thuộc lòng 10 dòng thơ - HS học thuộc lòng 10 dòng thơ đầu đầu - HS thi đọc thuộc lòng + Gọi HS thi đọc học thuộc lòng - HS nhận xét - Yêu cầu HS nhận xét, GV nhận xét, tuyên dương Củng cố, dặn dò: GDTTHCM: Trong - HS lắng nghe suốt thời kì đấu tranh, cán cách mạng ta sống chiến đấu chiến khu Việt Bắc, người chia ngọt, sẻ bùi, vượt qua khó khăn thời tiết, thiên nhiên đưa kháng chiến đến với thắng lợi - Nhận xét học - HS lắng nghe Tiết LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ôn từ đặc điểm Ôn tập câu Ai nào? I Mục tiêu tiết dạy: Nguyễn Thị Bạch Kim Thiết kế dạy: Năm học 2018 - 2019 Sự vật A So sánh Sự vật B Tiếng suối tiếng hát Ông - bà hiền hạt gạo Giọt nước vàng mật ong - Giáo viên học sinh lớp theo dõi nhận - HS nhận xét xét Bài Tìm phận câu: - HS đọc - Gọi HS đọc yêu cầu - HS theo dõi, làm vào - GV hướng dẫn, yêu cầu HS làm vào - HS làm bảng lớp - Mời em lên bảng gạch chân vào phận a) Anh Kim Đồng nhanh trí trả lời câu hỏi vào bảng phụ có ghi nội dũng cảm dung câu: gạch gạch phận trả b) Những hạt sương sớm long lanh lời Ai, gạch gạch phận trả lời Thế bóng đèn pha lê nào? c) Chợ hoa đường Nguyễn Huệ - Nhận xét chốt lại lời giải đông nghịt người Củng cố, dặn dò: - HS lắng nghe - Nhận xét tiết học - Giao nhà cho HS -Tiết TOÁN Luyện tập I Mục tiêu tiết học: - Thuộc bảng chia vận dụng tính tốn, giải tốn (có phép chia 9) - Làm toán vận dụng bảng chia - u thích mơn tốn, tự giác làm II.Chuẩn bị : -Bảng phụ, phấn màu III Các hoạt động dạy học chủ yếu 1.Kiểm tra cũ: Bài mới: a Giới thiệu bài: - Hs đọc yêu cầu đề b Các hoạt động: * Hoạt động 1: Làm 1, Cho học sinh mở tập: - Bốn hs lên làm phần a) Bài 1: Gv mời Hs đọc yêu cầu đề bài: - Cả lớp làm + Phần a) - Yêu cầu Hs suy nghĩ tự làm phần a) - Hs nối tiếp đọc kết phần b) - Yêu cầu Hs lên bảng làm Hs nhận xét - Yêu cầu lớp làm vào VBT + Phần b) - Yêu cầu Hs tiếp nối đọc kết phần - Hs đọc yêu cầu đề 1b) Hs nêu - Sau yêu cầu lớp làm vào VBT - Gv nhận xét, chốt lại - Hai Hs lên bảng làm Hs lớp làm Bài 2: Mời Hs đọc yêu cầu đề vào VBT - Gv yêu cầu HS nêu cách tìm số bị chia, số chia, thương - Hs đọc yêu cầu đề Nguyễn Thị Bạch Kim Thiết kế dạy: Năm học 2018 - 2019 - Yêu cầu Hs tự làm Hai Hs lên bảng làm * Hoạt động : Làm 3, Bài 3: Gv yêu cầu Hs đọc đề - GV phân tích đề - Gv yêu cầu Hs làm vào VBT Một Hs lên bảng làm Bài 4: Gv mời Hs đọc yêu cầu đề bài: Gv yêu cầu Hs làm phần b) vào VBT - Gv chốt lại Củng cố, dặn dị - Chuẩn bị bài: Chia số có hai chữ số cho số có chữ số Tiết - Hs lắng nghe - Hs lớp làm vào VBT Một Hs lên bảng làm - Hs đọc yêu cầu đề - Từng nhóm tiến hành thi đua làm - Hs nhận xét LUYỆN VIẾT Bài 13 I Mục tiêu tiết dạy: - HS luyện viết đẹp 13, chữ hoa, trình bày sẽ, rõ ràng, viết tả - HS hồn thành viết đầy đủ, luyện viết câu, tả, viết theo mẫu trang viết kiểu chữ viết đứng, nét -học sinh ý thức giữ sạch, viết chữ đẹp II Chuẩn bị: - Bảng phụ viết sẵn câu văn, câu ca dao - Vở luyện viết III Các hoạt động dạy học chủ yếu: Kiểm tra cũ: - Kiểm tra vở, đồ dùng hs Dạy mới: a Giới thiệu bài: Yêu cầu học sinh đọc viết mẫu hs mở đọc lượt b Các hoạt động: *Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh luyện viết: -Hai, ba HS đọc luyện viết HS đọc câu văn, câu ca dao -GV hỏi HS: Bài học hôm nào? GV nêu ý nghĩa đoạn thơ HS phát biểu -HS phát biểu, lớp bổ sung ngắn gọn -GV kết luận - HS nêu kỹ thuật viết HS lắng nghe *Hoạt động 2: HS viết : -GV nhắc học sinh ngồi viết ngắn -HS viết vào luyện viết HS phát biểu cá nhân -GV nhận xét nhận xét lỗi chung -GV tuyên dương HS viết đẹp HS quan sát lắng nghe Củng cố, dặn dò: -HS nhắc lại lỗi sai hướng khắc phục HS viết nắn nót Nguyễn Thị Bạch Kim Thiết kế dạy: Năm học 2018 - 2019 Buổi sáng Tiết Thứ năm ngày tháng 12 năm 2018 CHÍNH TẢ Nghe - viết: Nhớ Việt Bắc I Mục tiêu tiết dạy: - Nghe - viết Nhớ Việt Bắc; trình bày hình thức thơ lục bát - Làm BT điền từ phân biệt au/âu, i/iê - HS có ý thức viết cẩn thận nắn nót II Chuẩn bị: -Bảng phụ ghi tập tả III Các hoạt động dạy học chủ yếu: Kiểm tra cũ: - Cho HS viết bảng: - HS viết bảng dạy học, ngủ dậy, số bảy, đòn bẩy - Nhận xét, chữa - HS nhận xét bạn Bài mới: a Giới thiệu bài: b Các hoạt động: *HĐ 1: Hướng dẫn nghe - viết: Hướng dẫn HS chuẩn bị bài: - Đọc khổ thơ đầu thơ - Lớp theo dõi GV đọc - Gọi HS đọc lại khổ thơ - em đọc lại khổ thơ + Cảnh rừng Việt Bắc có đẹp? - HS nêu ý kiến + Bài tả có câu thơ ? + Bài tả có câu thơ - 10 dịng + Đây thơ ? + Là thể thơ lục bát +Cách trình bày nào? + Câu chữ cách lề ô, câu cách lề ô - GV cho HS viết từ khó - HS viết bảng từ khó: hoa chuối, đỏ Đọc cho HS viết tươi, thắt lưng, đan nón, chuốt, - GV theo dõi nhắc nhở HS viết - HS viết vào - Đọc cho HS soát lỗi - HS đổi soát lỗi, ghi lề Chấm chữa - GV chấm nhận xét - HS lắng nghe *HĐ 2: Hướng dẫn làm tập Bài Điền vào chỗ trống au hay âu? - Gọi HS đọc yêu cầu - Học sinh làm vào - GV cho HS làm vào - 3HS lên bảng làm bài, lớp theo dõi - Mời HS lên bảng sửa - 3HS đọc lại lời giải đúng: hoa mẫu đơn, mưa mau hạt, trầu, đàn trâu, - GV lớp nhận xét sáu điểm, sấu Bài Điền vào chỗ trống i hay iê - HS nhận xét - Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu học sinh làm vào vở, HS sửa - HS đọc - Lớp làm vào em thực làm bảng Chim có tổ, người có tơng Tiên học lễ, hậu học văn - GV HS nhận xét, chữa bảng Kiến tha lâu đầy tổ Nguyễn Thị Bạch Kim Thiết kế dạy: Năm học 2018 - 2019 lớp - Cả lớp nhận xét, chữa - Gọi HS đọc lại điền hoàn chỉnh - HS đọc lài Củng cố, dặn dò: - HS lắng nghe - Nhận xét học Tiết TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI Tỉnh (thành phố) nơi bạn sống (tiếp theo) I Mục tiêu tiết dạy: - Kể tên số quan hành chính, văn hóa, giáo dục, y tế địa phương - Biết vẽ mô tả sơ lược tranh tồn cảnh có quan hành chính, văn hóa, y tế, tỉnh nơi sống BĐKH, KNS: tìm kiếm xử lí thơng tin, trình bày suy nghĩ, ý tưởng - HS u thích mơn học II Chuẩn bị: - Hình SGK, bảng nhóm III Các hoạt động dạy học chủ yếu: Kiểm tra cũ: Gọi HS nêu - HS nêu quan nơi me sống? - GV nhận - HS nhận xét xét Bài mới: a Giới thiệu bài: b.Các hoạt động: *Hoạt động 1: Vẽ tranh *Mục tiêu: Biết vẽ mô tả sơ lược tranh tồn cảnh có quan hành chính, văn hóa, y tế, tỉnh nơi em sống - Giáo viên hướng dẫn, gợi ý HS - HS quan sát trả lời theo nhóm đơi nét quan hành chính, văn hóa - GV khuyến khích trí tưởng tượng - HS tiến hành vẽ theo nhóm - HS lên bảng trình bày HS - Cho HS vẽ theo nhóm - HS nhận xét - Gọi HS trình bày, cho HS mơ tả tranh nhóm - GV nhận xét, kết luận Củng cố, dặn dò: - HS nghe - Nhận xét học Dặn hs ôn lại Tiết TỐN Chia số có hai chữ số cho số có chữ số I Mục tiêu tiết dạy: - Biết thực hiên phép chia số có hai chữ số cho số có chữ số - Củng cố tìm phần số - HS u thích mơn học II Chuẩn bị: - GV: bảng phụ HS: Bảng III Các hoạt động dạy học chủ yếu: 1.Kiểm tra cũ - HS làm bảng lớp – Gọi HS lên bảng giả toán, lớp làm vào Chia số tổ là: Nguyễn Thị Bạch Kim Thiết kế dạy: Năm học 2018 - 2019 nháp: Lớp 3A có 27 học sinh chia thành tổ, tổ có học sinh Hỏi chia tổ? - GV nhận xét Bài mới: a.Giới thiệu b Các hoạt động: *HĐ 1: Hướng dẫn thực phép chia số có hai chữ số cho số có chữ số: a) 72 : - GV viết bảng phép chia: 72 : = ? - Yêu cầu lớp suy nghĩ thực phép tính - Gọi HS lên bảng thực tính nêu cách tính - GV nhận xét chốt lại cách thực 27 : = (tổ) Đáp số: tổ - HS nhận xét - HS đọc phép chia - HS suy nghĩ cách thực - HS lên bảng thực 72 24 12 12 * chia 2, viết 2 nhân 6, trừ * Hạ 2, 12 chia 4, viết 4 nhân 12, 12 trừ 12 - HS đọc - HS thực nêu: b) 65 : 65 - GV viết bảng phép chia: 65 : = ? 32 - Yêu cầu HS lên bảng thực hiện, lớp làm 05 nháp - Yêu cầu HS nêu cách thực - GV nhận xét, giới thiệu phép chia có dư * chia 3, viết 3 nhân 6, trừ * chia 2, viết 2 nhân *HĐ 2:Thực hành: 4, trừ Bài 1.Tính: - Gọi HS đọc yêu cầu toán - HS đọc - GV hướng dẫn HS làm bài, cho HS làm - HS làm bảng dòng 1, dòng làm bảng dòng 1, làm vào dòng vào vở: - GV nhận xét - HS nhận xét Bài - Gọi HS đọc yêu cầu toán - HS đọc - GV hướng dẫn, cho HS nêu cách giải - HS nêu - Bài tốn thuộc dạng tốn gì? - Tìm phần phần - Muốn tìm phần ta làm nào? - Muốn tìm phần - Yêu cầu HS làm vào vở, HS lên bảng ta lấy số chia cho số phần làm - HS làm vào vở, HS lên bảng làm Nguyễn Thị Bạch Kim Thiết kế dạy: Năm học 2018 - 2019 - GV nhận xét Bài - Gọi HS đọc yêu cầu toán - GV hướng dẫn HS phân tích, tắt tốn + Có tất mét vải? + May quần áo hết mét vải? + Muốn biết 31m vải may nhiều quần áo may hết 3m vải thực phép tính gì? + Vậy may nhiều thừa bộ? - Cho HS làm vào vở, HS lên bảng sửa - GV nhận xét Bài giải 1/5 có số phút là: 60 : = 12 (phút) Đáp số: 12 phút - HS nhận xét - HS đọc - HS nêu: - 31m vải - 3m vải - 31:3=10 (dư 1) - May nhiều 10 quần áo dư 1m vải - HS làm vào vở, HS làm bảng phụ Bài giải Ta có: 31:3=10 (dư 1) Vậy may nhiều 10 quần áo thừa 1m vải Đáp số: 10 quần áo thừa 1m vải - HS nhận xét Củng cố, dặn dò: - Nhận xét tiết học Dặn hs ôn lại Tiết LUYỆN TẬP THỰC HÀNH Hoàn thành tập I Mục tiêu tiết dạy: - Biết đặt tính tính chia số có hai chữ số cho số có chữ số - Biết tìm phần số giải tốn có liên quan đến phép chia - Giáo dục học sinh yêu thích mơn học II Chuẩn bị: - Bảng phụ ghi tập III Các hoạt động dạy học chủ yếu: 1.Kiểm tra cũ - Gọi học sinh lên bảng thực phép chia 84 : 2; 97 : - Nhận xét Bài mới: a Giới thiệu bài:GV nêu MĐ, YC tiết học b Các hoạt động: *HĐ 1: Luyện tập Bài 1: - Gv mời Hs đọc yêu cầu đề bài: - Hs đọc yêu cầu đề Nguyễn Thị Bạch Kim Thiết kế dạy: Năm học 2018 - 2019 - Gv yêu cầu Hs tự làm (yêu cầu HS TB, yếu làm cột) - Học sinh lớp làm vào nháp, HS lên bảng làm - Gv yêu cầu Hs nhận xét làm bạn bảng - Yêu cầu Hs vừa lên bảng nêu rõ bước thực phép tính - Gv nhận xét Bài 2: - Gv gọi Hs đọc đề - Gv yêu cầu Hs nêu cách tìm 1/5 số tự làm - Hs lớp làm vào Một Hs lên bảng làm - HS nhận xét - HS nêu cách thực tính - Hs đọc đề - Hs nêu: Muốn tìm 1/5 số ta lấy số chia cho - Cả lớp làm vào Một em lên bảng làm Bài giải: 1/5 có số phút là: 60 : = 12 (phút) Đáp số : 12 phút - Hs đọc yêu cầu đề Bài giải: Thực phép chia 31: = 10 dư Vậy may nhiều 10 quần áo thừa 1m vải - Gv chữa Bài 3: - Gv gọi Hs đọc yêu cầu đề - Gv yêu cầu lớp vào vở, Hs làm bảng lớp -GV hướng dẫn thêm cho HS yếu - Giáo viên chấm bài, nhận xét Củng cố, dặn dò: - Nhận xét tiết học -Buổi chiều Tiết TẬP VIẾT Ôn chữ hoa K I Mục tiêu tiết dạy: - Viết chữ hoa K (1dòng) , KH , Y (1dòng) ; viết tên riêng Yết Kiêu (1dịng) câu ứng dụng : Khi đói chung lòng (1 lần) chữ cỡ nhỏ - Viết chữ hoa, câu ứng dụng - Có ý thức rèn luyện chữ giữ II.Chuẩn bị : - Mẫu viết hoa K Các chữ Yết Kiêu câu tục ngữ viết dịng kẻ li III Các hoạt động dạy học: Kiểm tra cũ: - 1HS lên bảng viết Ơng Ích Khiêm - HS theo dõi - GV nhận xét HS Bài mới: a Giới thiệu bài:Gv nêu MĐ, YC tiết - HS nghe học b.Các hoạt động: *HĐ 1: Hướng dẫn HS viết bảng con: -Có chữ hoa K,Y Nguyễn Thị Bạch Kim Thiết kế dạy: Năm học 2018 - 2019 -Trong tên riêng câu ứng dụng có chữ hoa nào? -HS theo dõi -Viết mẫu cho HS quan sát, vừa viết vừa nhắc lại quy trình viết - HS lớp viết vào bảng - Y/C HS viết vào bảng - GV chỉnh sửa lỗi cho HS * HD HS viết từ ứng dụng - GV giới thiệu từ ứng dụng - HS đọc - Gọi HS đọc từ ứng dụng - HS lắng nghe - GV giải thích ý nghĩa từ ứng dụng Yết Kiêu - Cụm từ có chữ Yết Kiêu - Từ ứng dụng gồm chữ? Là chữ nào? - Chữ hoa: Y, K chữ h cao li rưỡi - Trong từ ứng dụng, chữ có chiều chữ cịn lại cao li cao nào? - Bằng khoảng cách viết chữ o - Khoảng cách chữ chừng nào? - HS viết vào bảng - HS viết bảng từ ứng dụng GV sửa sai cho HS * GV HD viết câu ứng dụng - HS đọc - GV gọi HS đọc câu ứng dụng - HS lắng nghe - GV giải thích ý nghĩa câu tục ngữ - Các chữ K, h, đ, g, d, l, cao li rưỡi, - HS quan sát nhận xét câu ứng dụng chữ t, r cao li rưỡi, chữ cịn lại chữ có chiều cao nào? cao li - HS viết bảng - HS viết bảng *HĐ 3:HD HS viết vào vở: - HS viết vào - GV chỉnh sửa cho HS + dòng chữ K cỡ nhỏ 1dòng chữ Kh - Thu chấm Y cỡ nhỏ - Nhận xét chấm + dòng chữ ứng dụng Yết Kiêu Củng cố dặn dò: + dòng câu tục ngữ cỡ nhỏ - Nhận xét tiết học - Về viết phần lại Tiết TỐN* Ơn bảng chia I Mục tiêu tiết dạy: - Bước đầu vận dụng giải tốn(có phép chia) - Học sinh tự tự tin tự chịu trách nhiệm làm - Chăm học, biết chia sẻ kết học tập với bạn II.Chuẩn bị : - Vở TH -Bộ đồ dùng toán III Các hoạt động dạy học: Kiểm tra cũ: -3HS đọc Hs khác nx - Đọc bảng chia ? - GV nhận xét - HS nhận xét Bài mới: a Giới thiệu bài: Nguyễn Thị Bạch Kim Thiết kế dạy: Năm học 2018 - 2019 b.Các hoạt động: * Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu - GV nhận xét tuyên dương học sinh * Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu -GV nhận xét, chữa * Bài 3: Gọi HS nêu yêu cầu - GV gọi HS làm - HS nêu yêu cầu BT - HS tính nhẩm nêu miệng kết - HS nêu yêu cầu BT - HS nêu toán dựa vào tóm tắt - Hs làm Tuổi bố gấp tuổi số lần là: 45 : = ( lần) Đáp số : lần - HS nêu yêu cầu - HS giải vào vở+1 HS lên bảng Bài giải Số cốc lại sau bán là: 60 - = 54 ( cốc) Mỗi hộp có số cốc là: 54 : = ( cốc) Đáp số: cốc - GV gọi HS nhận xét Củng cố dặn dò: - Nêu lại ND bài? - Nx tiết học -Tiết TIẾNG VIỆT* Ôn luyện từ câu I Mục tiêu tiết dạy: - Học sinh ơn tập câu Ai làm gì? So sánh - Điền phụ âm, vần tập - HS có ý thức tốt học tập II.Chuẩn bị : - Bảng phụ, phiếu học tập III Các hoạt động dạy học: Kiểm tra cũ: Bài mới: a Giới thiệu bài: b.Các hoạt động: Bài : Đặt câu hỏi cho phận in đậm : a Con chim bay qua bứa - học sinh làm vào tập Con ? b.Sinh nhảy , vừa đuổi vừa vồ chim Làm ? c.Con dao câu ta dài gối Như ? b.Điền vần iu hay iêu Chiều nhè nhẹ Cái nắng đến đậu Bài : Đứng lưng trâu Nhuộm đỏ cánh diều a- Điền chữ L hay n Bé thả cánh diều Gió nâng cao Đã biết gió ấm Nguyễn Thị Bạch Kim Thiết kế dạy: Năm học 2018 - 2019 Lên cao , cao ! Dìu buổi chiều Thổi đến tự ? Từ rừng cọ nở Hoa vàng hoa cau Sự vật Đặc điểm Từ Sự vật Đã có dậy sớm so Nhìn lên rừng cọ tươi sánh Là xòe tia nắng a- Hoa cọ Vàng Như Hoa cau Giống hệt mặt trời bBụng Tròn , thon , Như Hạt ngọc Bài : Trong câu sau , vật ong óng ánh xanh so sánh với đặc điểm c- Sư tử Oai vệ Như Chúa tể rừng xanh ? dCánh Hồng rực lên Như Đàn bướm Gạch chân từ ngữ đặc điểm buồm nâu múa lượn M : a- Hoa cọ vàng hoa cau b- Bụng ong trịn , thon , óng ánh xanh hạt ngọc c- Sư tử oai vệ vị chúa tể rừng xanh d- Những cánh buồm nâu biển nắng chiếu vào hồng rực lên đàn bướm múa lượn trời xanh viết kết vào bảng sau : Củng cố,dặn dò: Chấm nhận xét – tuyên dương Buổi sáng Tiết Thứ sáu ngày tháng 12 năm 2018 TẬP LÀM VĂN Giới thiệu hoạt động I Mục tiêu tiết dạy: - Biết dựa vào gợi ý kể lại hoạt động tổ tháng vừa qua - Biết giới thiệu cách mạnh dạn, tự tin với đoàn khách đến thăm lớp bạn tổ hoạt động bạn tháng vừa qua - HS có ý thức tốt học tập II.Chuẩn bị : - Bảng phụ, phiếu học tập III Các hoạt động dạy học: Kiểm tra cũ: - Gọi học sinh đọc lại - HS đọc làm thư mà em viết cho bạn miền khác để làm quen hẹn bạn thi đua học tốt - HS nhận xét - GV nhận xét Bài mới: a Giới thiệu bài: b.Các hoạt động - HS nhắc tựa *HĐ 1: Hướng dẫn HS làm tập HS nêu yêu cầu làm tập Bài Hãy giới thiệu tổ em hoạt động tổ em tháng vừa qua với đoàn khách đến thăm lớp Nguyễn Thị Bạch Kim Thiết kế dạy: Năm học 2018 - 2019 - Gọi HS đọc yêu cầu + Bài tập yêu cầu em giới thiệu điều gì? Nội dung cần giới thiệu: - Tổ em: giới thiệu thành viên tổ, nói điểm tốt điểm riêng tính nết bạn, việc tốt bạn làm - Hoạt động tổ em tháng vừa qua: gồm mặt học tập, lao động, tham gia phong trào thi đua, văn nghệ, thể thao… - Cho HS quan sát hoạt động tổ + Em giới thiệu điều với ai? - GV hướng dẫn: đồn khách thầy cơ, hội phụ huynh trường tiếp đón họ, em phải thể lễ phép, lịch - Gọi HS nói lời chào mở đầu: đồn khách thầy + Đồn khách phụ huynh - Trước giới thiệu, trả lời gợi ý - Mời HS đọc gợi ý - Yêu cầu HS thảo luận theo tổ, trả lời câu hỏi gợi ý - GV mời đại diện nhóm trả lời - GV nhận xét - GV nhắc HS: + Phải tưởng tượng giới thiệu bạn tổ với đồn khách đến thăm lớp Khi giới thiệu tổ, cần dựa vào gợi ý a, b, c vừa trả lời, bổ sung thêm nội dung Ví dụ: Nhà bạn đâu, xa hay gần trường + Nói nghi thức với người trên, cần có lời chào hỏi: Ví dụ: Thưa thầy cô (các chú, bác ) + Cần giới thiệu bạn tổ đầy đủ theo gợi ý Giới thiệu cách mạnh dạn, tự tin, nói điểm tốt điểm riêng tính tình bạn, việc tốt bạn làm tháng vừa qua - GV yêu cầu HS thảo luận theo tổ: tập giới thiệu tổ Khi giới thiệu kèm theo điệu bộ, giới thiệu đến bạn bạn - Mời đại diện tổ lên kể trước lớp, Nguyễn Thị Bạch Kim - HS đọc - Giới thiệu tổ em hoạt động tổ em - HS lắng nghe - HS quan sát - Giới thiệu với đoàn khách đến thăm lớp - HS lắng nghe - HS nói: thưa thầy cơ! + Thưa chú, cô, bác - HS đọc gợi ý - HS thảo luận - Đại diện nhóm trình bày - HS nhận xét - HS lắng nghe - HS thảo luận theo tổ, tập giới thiệu - Đại diện nhóm lên kể, thành viên nhóm khác đóng vai đoàn khách đến thăm lớp - HS nhận xét Thiết kế dạy: Năm học 2018 - 2019 thành viên tổ khác đóng vai đồn khách đến thăm lớp - GV nhận xét Củng cố, dặn dò: - HS lắng nghe - Nhận xét học Tiết ĐẠO ĐỨC Quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng (Tiết 1) I Mục tiêu tiết dạy: - Nêu số việc làm thể quan tâm, giúp đỡ hàng xóm, láng giềng - Biết quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng gềng việc làm phù hợp với khả *GDBVMT, KNS: lắng nghe ý kiến, thể cảm thông; giao tiếp - HS say mê học tập II Chuẩn bị: - Thẻ sai III Các hoạt động dạy học chủ yếu: Kiểm tra cũ : Em làm việc - HS nêu thể tích cực tham gia việc lớp, trường? - HS nhận xét - GV nhận xét Bài mới: a Giới thiệu b Các hoạt động: * Hoạt động 1: Phân tích truyện "Chị * Mục tiêu: HS biết số biểu Thủy em” quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng - Kể chuyện "Chị Thủy em" giềng + Trong câu chuyện có nhân vật - Quan sát tranh nghe GV kể nào? chuyện + Vì bé Viên lại cần quan tâm + Có chị Thủy, bé Viên Thủy? + Vì mẹ vắng + Thủy làm để bé Viên chơi vui + Làm chong chóng, Thủy giả làm nhà? giáo dạy cho Viên học + Vì mẹ bé Viên lại thầm cảm ơn + Vì Thủy giúp đỡ trơng giữ bé Thủy? Viên + Em biết điều qua câu chuyện + Cần phải quan tâm, giúp đỡ hàng trên? xóm láng giềng + Vì phải quan tâm, giúp đỡ hàng xóm + Vì có lúc gặp khó khăn, hoạn láng giềng? nạn Những lúc cần cảm - GV nhận xét kết luận thông, giúp đỡ người xung * Hoạt động 2: Đặt tên tranh quanh * Cách tiến hành: - Chia lớp thành nhóm - Thảo luận theo nhóm - Yêu cầu nhóm thảo luận nội dung tranh đặt tên cho tranh - Đại diện nhóm trình bày kết - Mời đại diện nhóm trình bày kết thảo luận, nhóm khác bổ sung thảo luận - KL: Các việc làm bạn nhỏ Nguyễn Thị Bạch Kim Thiết kế dạy: Năm học 2018 - 2019 tranh 1, quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng Cịn tranh làm ồn - em nêu cầu BT3 ảnh hưởng đến hàng xóm láng giềng - Thảo luận nhóm làm BT * Hoạt động 3: Bày tỏ ý kiến - Đại diện nhóm bày tỏ ý kiến - Gọi HS nêu u cầu BT3 - VBT nhóm quan niệm liên - Yêu cầu HS thảo luận theo nhóm, bày tỏ quan đến học Các nhóm khác nhận thái độ quan niệm có xét bổ sung liên quan đến học - Giải thích ý nghĩa câu tục ngữ - Mời đại diện nhóm trình bày kết - KL: Các ý a, c, d : ý b sai Hàng xóm láng giềng cần quan tâm giúp đỡ lẫn nhau… Củng cố, dặn dò: - GDBVMT: Chúng ta cần phải biết quan tâm giúp đỡ hàng xóm láng giềng, tránh làm ồn ảnh hưởng đến người xung quanh như: đùa giỡ, nói to tiếng, hét lên, - Nhận xét học -Tiết TOÁN Chia số có hai chữ số cho số có chữ số (Tiếp theo) I Mục tiêu tiết dạy: - Biết đặt tính tính chia số có hai chữ số cho số có chữ số (có dư lượt chia) - Biết giải tốn có phép chia biết xếp hình tạo thành hình vng - HS u thích mơn học II Chuẩn bị: - Bảng phụ ghi III Các hoạt động dạy học chủ yếu 1.Kiểm tra cũ – Gọi hai học sinh lên bảng - HS lên bảng làm bài, lớp làm bảng thực tính chia: 91 : 89 : - GV nhận xét - HS nhận xét Bài mới: a.Giới thiệu bài: b Các hoạt động: * HĐ 1:Hướng dẫn thực chia số có hai chữ số cho số có chữ số: - GV viết bảng phép chia: 78 : = ? - HS theo dõi - Yêu cầu lớp suy nghĩ thực phép - HS tính nêu cách thực hiện: tính 78 - Gọi HS lên bảng thực tính nêu cách 39 tính 38 36 - GV nhận xét chốt lại cách thực * chia 1, viết 1 nhân Nguyễn Thị Bạch Kim Thiết kế dạy: Năm học 2018 - 2019 *HĐ 2: Thực hành: Bài 1.Tính: - Gọi HS đọc yêu cầu toán - GV hướng dẫn HS làm bài, cho HS làm bảng dòng 1, làm vào dòng - GV nhận xét Bài - Gọi HS đọc yêu cầu toán - GV hướng dẫn HS phân tích, tắt tốn + Lớp học có học sinh? + Loại bàn lớp loại bàn nào? - Yêu cầu HS tìm số bàn có hai học sinh ngồi + Vậy sau kê 16 bàn cịn bạn chưa có chỗ ngồi? + Vậy phải kê thêm bàn để học sinh có chỗ ngồi Lúc lớp có tất bàn? - Cho HS làm vào vở, HS lên bảng sửa - GV nhận xét Bài 3.Cho hình tam giác, xếp thành hình vng - Gọi HS đọc yêu cầu toán - GV hướng dẫn HS làm bài, gọi HS lên bảng xếp hình tam giác thành hình vng - GV nhận xét 4, trừ * Hạ 8, 38 chia 9, viết 9 nhân 36, 38 trừ 36 - HS làm bảng dòng 1, dòng làm vào vở: - HS nhận xét - HS đọc - HS nêu: + 33 học sinh + Loại bàn chỗ ngồi + 33 : = 16 (dư 1) + bạn + 16 + = 17 bàn - HS làm vào vở, HS làm bảng phụ: Bài giải Ta có: 33 : = 16 (dư 1) Số bàn cần : 16 + = 17( bàn ) Đ/S: 17 bàn - HS nhận xét - HS đọc - HS theo dõi, HS lên bảng làm - HS nhận xét Củng cố, dặn dò: - Giao nhà cho HS -Tiết SINH HOẠT Tuần 14 I Mục tiêu tiết dạy: GVCN giúp HS tập thể lớp: -Thấy ưu điểm tồn hoạt động tuần - Biết thảo luận tìm biện pháp, phương hướng khắc phục hạn chế, khó khăn tồn nhằm xây dựng tập thể đoàn kết, tự quản - Giáo dục học sinh tính tự giác II Chuẩn bị: - CTHĐTQ ban tổng hợp sơ kết tun III Cỏc hot ng dy- hc ch yu Đánh giá hoạt động tuần qua: - Lp trng lờn nêu mục tiêu buổi sinh hoạt Nêu ưu điểm : - Trong tuần bạn học đều, Vệ sinh lớp học tương đối Làm tập nhà đầy đủ bạn :………………………………………………… -Hăng hái phát biểu bạn : ……………………………………………………… Nguyễn Thị Bạch Kim Thiết kế dạy: Năm học 2018 - 2019 Nêu tồn : - Cịn có bạn lười trực nhật lớp : …………………… - Không làm bài, ôn : ……………………………… Trong lớp chưa ý nghe giảng : ……………………… 2) Kế hoạch tuần tới: - Duy trì tốt nề nếp qui định trường, lớp - Thực tốt công tác vệ sinh Tuyên dương Phê bình BGH duyệt Nguyễn Thị Bạch Kim Tổ CM duyệt ngày / / 2018 Thiết kế dạy: Năm học 2018 - 2019 ... nhận xét 4, trừ * Hạ 8, 38 chia 9, viết 9 nhân 36 , 38 trừ 36 - HS làm bảng dòng 1, dòng làm vào vở: - HS nhận xét - HS đọc - HS nêu: + 33 học sinh + Loại bàn chỗ ngồi + 33 : = 16 (dư 1) + bạn +... phút - HS nhận xét - HS đọc - HS nêu: - 31 m vải - 3m vải - 31 :3= 10 (dư 1) - May nhiều 10 quần áo dư 1m vải - HS làm vào vở, HS làm bảng phụ Bài giải Ta có: 31 :3= 10 (dư 1) Vậy may nhiều 10 quần áo... xét tiết học Buổi sáng Tiết - Mẹ Hà mua gam kẹo bánh - Lấy số gam kẹo cộng với số gam bánh - Chưa biết, phải tìm Bài giải: Số gam kẹo mẹ Hà mua là: 130 x = 520 (g) Số gam bánh kẹo mẹ Hà mua là:
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN LỚP 3 TUẦN 14, GIÁO ÁN LỚP 3 TUẦN 14