0

GIÁO ÁN LỚP 3 TUẦN 7

30 1 0
  • GIÁO ÁN LỚP 3 TUẦN 7

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 15:57

TUẦN Thứ năm ngày tháng 10 năm 2018 Buổi sáng Tiết Tiết 2+3 CHÀO CỜ TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆN Trận bóng lịng đường I Mục tiêu tiết dạy: -Bước đấu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời nhân vật -Hiểu lời khun từ câu chuyện: Khơng chơi bóng lịng đường dễ gây tai nạn Phải tơn trọng luật giao thông, tôn trọng luật lệ, quy tắc chung cộng đồng ( trả lời câu hỏi SGK)Kể lại đoạn câu chuyện - Giáo dục học sinh ý thức tự giác học tập II Chuẩn bị: -Tranh minh họa đọc sách giáo khoa - SGK III Các hoạt động dạy học chủ yếu: Kiểm tra cũ: - Gọi em đọc thuộc lòng đoạn - HS lên bảng đọc thuộc lòng đoạn “Nhớ lạ buổi đầu học” trả lời câu mà em thích trả lời câu hỏi hỏi - Giáo viên nhận xét Bài mới: a Giới thiệu bài: - Cả lớp nghe GV giới thiệu b Các hoạt động: *HĐ 1: Luyện đọc - Lớp theo dõi lắng nghe giáo viên đọc - Đọc diễn cảm toàn - HS tiếp nối đọc câu - Hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải nghĩa - Đọc nối tiếp đoạn trước lớp kết hợp từ tìm hiểu nghĩa từ mục giải - Đọc câu trước lớp, GV sửa sai - Gọi HS tiếp nối đọc đoạn trước lớp - Luyện đọc theo nhóm - Yêu cầu đọc đoạn nhóm - 3HS thi đọc, lớp nhận xét tuyên dương - Mời 3HS nối tiếp thi đọc đoạn - Cả lớp đọc ĐT - Yêu cầu lớp đọc ĐT *HĐ 2: Hướng dẫn tìm hiểu bài: - em đọc đoạn 1, lớp đọc thầm - Gọi 2HS đọc đoạn 1, lớp đọc thầm trả lời câu hỏi: + Các bạn chơi đá bóng lịng đường + Các bạn nhỏ chơi đá bóng đâu? (HS + Vì Long đá bóng st tơng vào xe yếu) máy Bác xe nóng khiến bọn chạy Nguyễn Thị Bạch Kim Thiết kế dạy- Năm học: 2018-2019 + Vì trận bóng phải tạm dừng lại lần toán loạn đầu? - em đọc lại đoạn 2, lớp đọc thầm trả lời - Mời em đọc đoạn 2, lớp đọc thầm, trả + Quang sút bóng chệch lên vỉa hè đập vào lời câu hỏi: đầu cụ già khiến cụ loạng choạng + Vì mà trận bóng phải dừng hẳn? khuỵu xuống (HS trung bình) + Cả bọn hoảng sợ bỏ chạy + Thái độ bạn nhỏ - Cả lớp đọc thầm đoạn 3, trả lời: tai nạn xảy ra? + Quang nấp sau gốc nhìn - Yêu cầu lớp đọc thầm đoạn 3, TLCH: sang, sợ tái người, cậu vừa chạy theo + Tìm chi tiết cho biết Quang ân xích lơ vừa mếu máo “Ơng …cụ hận gây tai nạn? (HS khá) Cháu xin lỗi …!” + Khơng chơi bóng lòng đường HS trả theo suy nghĩ em + Câu chuyện muốn nói lên điều gì? + Liên hệ: Qua học nhằm khuyên em điều gì? (GDHS luật ATGT) - Lắng nghe đọc mẫu *HĐ 3: Luyện đọc lại: - GV đọc mẫu đoạn , hướng dẫn học sinh - nhóm lên thi đọc đọc câu khó đoạn - Cả lớp theo dõi nhận xét bình chọn nhóm - Mời nhóm thi đọc phân vai đọc tốt - Giáo viên lớp theo dõi bình chọn cá nhân, nhóm đọc hay Kể chuyện: - Người dẫn chuyện Giáo viên nêu nhiệm vụ - Kể đoạn 1: Lời Quang, Vũ Long, - Hướng dẫn học sinh kể chuyện Bác lái xe + Câu chuyện vốn kể theo lời ? + Ta kể lại đoạn câu - Tập kể theo nhập vai nhân chuyện theo lời nhân vật nào? vật - Hướng dẫn học sinh thực yêu cầu kiểu tập nhập vai nhân vật để - Một em lên kể mẫu, lớp theo dõi kể - Tập kể theo cặp - Gọi 1HS kể mẫu theo lời nhân vật - Lần lượt em kể cho lớp nghe - Từng cặp học sinh tập kể đoạn câu chuyện - Gọi 3HS thi kể - Lớp theo dõi bình xét bạn kể hay - Giáo viên lớp bình chọn người kể - Mỗi cần phải chấp hành tốt luật hay lệ giao thông quy định chung Củng cố dặn dò: xã hội + Qua câu chuyện em hiểu điều ? - Về nhà tập kể lại nhiều lần Nguyễn Thị Bạch Kim Thiết kế dạy- Năm học: 2018-2019 - Nhận xét đánh giá tiết học - Dặn nhà học xem trước Tiết TOÁN Bảng nhân I Mục tiêu tiết dạy: - Bước đầu thuộc bảng nhân - Vận dụng phép nhân giải toán Bài tập cần làm: Bài 1, 2, - Giáo dục học sinh u thích mơn học II Chuẩn bị: - Các bìa có chấm trịn - SGK III Các hoạt động dạy học chủ yếu: Kiểm tra cũ: - Gọi 3HS lên bảng làm BT: Đặt tính tính: - học sinh lên bảng làm 30 : 34 : 20 : - Cả lớp theo dõi nhận xét - Nhận xét Bài mới: a Giới thiệu bài: b Các hoạt động: - Lớp theo dõi giáo viên giới thiệu * Hướng dẫn HS lập bảng nhân 7: - Bất số nhân với số - Lớp học sinh nhắc lại: - Bất số nhân với - Giáo viên đưa bìa lên nêu: - chấm trịn lấy lần chấm - Quan sát bìa để nhận xét tròn - Thực hành đọc kết chẳng hạn: - lấy lần Viết thành: chấm trịn lấy lần 7 x 1= đọc nhân chấm tròn (7 x = 7) - Yêu cầu học sinh nhắc lại để giáo viên ghi - Học sinh lắng nghe để hình thành bảng công thức cho bảng nhân - Tiếp tục cho học sinh quan sát nêu câu - Lớp quan sát giáo viên hướng dẫn để hỏi: Có bìa có chấm trịn, nêu : chấm tròn lấy lần mấy? Ta viết - chấm tròn lấy lần 14 phép nhân nào? ( x = 14 ) - Gọi vài học sinh nhắc lại + Làm để tìm x bao - Có chấm trịn lấy lần ta nhiêu ? 21 chấm tròn - Ghi bảng hai cơng thức - Ta viết x = + + = 21 - Cho HS tự lập công thức lại Vậy x = 21 Nguyễn Thị Bạch Kim Thiết kế dạy- Năm học: 2018-2019 bảng nhân - Đọc: Bảy nhân ba hai mươi mốt - Gọi số em nêu miệng kết quả, lớp nhận - Tương tự học sinh hình thành cơng xét thức cịn lại bảng nhân - HS nêu kết - Cho lớp HTL bảng nhân - Cả lớp HTL bảng nhân * Luyện tập: - Dựa vào bảng nhân vừa học để điền Bài 1: Nêu tập sách giáo khoa kết vào chỗ trống - Học sinh nhẩm miệng - Lần lượt học sinh nêu miệng kết - Gọi học sinh nêu miệng kết (HS yếu) - GV lớp theo dõi nhận xét , bổ sung x = ; x = 14 ; x = 21 x = 28 ; x = 35 - em đọc toán HS trả lời theo hướng dẫn GV Bài 2: Yêu cầu học sinh đọc toán (HS - Cả lớp làm vào tập trung bình) - Một học sinh lên bảng giải bài, lớp - HDHS Tìm hiểu dự kiện tốn nhận xét chữa - Yêu cầu lớp tự làm vào Giải - Mời học sinh lên giải Bốn tuần lễ có số ngày là: x = 28 (ngày) Đáp số: 28 ngày - Quan sát tự làm - HS đọc làm, lớp theo dõi bổ - Chấm số em, nhận xét chữa sung Bài : Gọi học sinh đọc (Sau điền ta có dãy số: 7, 14, 21, 28, - Yêu cầu quan sát điền số thích hợp vào 35, 42, 49, 56, 63,70) chỗ chấm để có dãy số - Gọi HS đọc dãy số vừa điền - Giáo viên nhận xét đánh giá - Vài học sinh nhắc lại nội dung Củng cố - dặn dò: - Về nhà học thuộc bảng nhân - Nhận xét đánh giá tiết học - Dặn nhà học làm tập Buổi chiều Tiết TIẾNG VIỆT* Luyện đọc: Lừa Ngựa I Mục tiêu tiết dạy : - Học sinh đọc câu chuyện: Lừa Ngựa Biết đọc nhấn giọng động từ, tính từ miêu tả hình ảnh Hiểu nội dung bài: Khuyên cần phải giúp đỡ người khác, giúp đỡ bạn bè giúp đỡ - Học sinh biết đọc nhấn giọng động từ, tính từ miêu tả Đọc thể lời nhân vật Nguyễn Thị Bạch Kim Thiết kế dạy- Năm học: 2018-2019 - Giáo dục học sinh tình yêu thương bạn bè, biết chia sẻ giúp đỡ người II Chuẩn bị: - bảng phụ Tranh minh họa - sách giáo khoa III Các hoạt động dạy – học chủ yếu: Kiểm tra cũ: - GV gọi hs đọc lại đoạn 2, trận bóng - em đọc bài, em đọc lòng đường đoạn - Nhận xét Dạy mới: a Giới thiệu Nêu mục tiêu tiết học b, Các hoạt động: *Hoạt động 1: Luyện đọc - Lớp theo dõi GV đọc mẫu * Đọc mẫu diễn cảm toàn -Lớp quan sát tranh -Giới thiệu nội dung tranh * Hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ HS đọc nối tiếp câu - Yêu cầu HS đọc nối tiếp câu, - Luyện đọc tiếng, từ HS phát âm sai -Lớp luyện đọc từ -Viết từ : việc người lo, khẩn khoản - HS nối tiếp đọc câu - Gọi học sinh đọc tiếp nối câu trước lớp - Đọc nối tiếp đoạn trước lớp Lắng nghe nhắc nhở HS ngắt nghỉ đúng, đọc đoạn với giọng thích hợp - GV chia đoạn: *Đoạn 1: từ đầu tơi khơng giúp đâu *Đoạn 2: lại Đọc đoạn -Hs tiếp nối đọc đoạn, gv kết - HS nối tiếp đọc nhóm hợp nhắc em nghỉ dài câu Đọc đoạn nhóm -Gọi học sinh đọc *Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu : - Lừa nhờ Ngựa mang hộ đồ Hs đọc thầm đoạn trả lời câu hỏi: ( Một chim di cư từ Bắc vào +Lừa nhờ Ngựa làm hộ điều ? Nam tránh rét bị kiệt sức, -Giảng từ: kiệt sức vô mệt mỏi) -Yêu cầu hs đặt câu với từ -Đọc thầm đoạn Nguyễn Thị Bạch Kim Thiết kế dạy- Năm học: 2018-2019 -Hs đọc thầm đoạn trả lời câu hỏi: +Vì Ngựa khơng giúp Lừa ? +Kết Ngựa phải làm điều gì? +Em rút học gì? *Hoạt động 3: Luyện đọc lại: - GV hướng dẫn cho hs đọc phân vai Nêu giọng đọc -Tổ chức cho hs thi đọc phân vai -3-4 nhóm hs thi đọc -Gv nhận xét -1 hs đọc lại toàn -Gv hỏi hs nội dung câu chuyện Chốt lại: Qua câu chuyện cho học cần biết giúp đỡ người khác, giúp người người lại giúp ta Củng cố, dặn dò: -Nhận xét tiết học -Dặn hs: nhà đọc thuộc thơ -Chuẩn bị sau: Nhớ lại buổi đầu học Buổi sáng Tiết - Vì Ngựa cho việc người làm, khơng cần phải giúp cả/ Vì Ngựa sợ phải mang nặng/ Vì Ngựa ích kỷ, khơng thích giúp bạn bè - Ngựa phải mang nặng gấp đôi - Qua em thấy việc giúp đỡ người khác giúp -thi đọc phân vai -1 hs đọc lại -bài thơ nói lên niềm vui mừng hs ngày khai trường - 2,3 hs nêu Thứ ba ngày 16 tháng 10 năm 2018 CHÍNH TẢ Trận bóng lịng đường I Mục tiêu tiết dạy: - Chép trình bày tả - Làm tập (Bài tập 2b) Điền 11 chữ tên chữ vào ô trống bảng (Bài tập 3) - Giáo dục học sinh yêu thích môn học II Chuẩn bị: -Bảng phụ ghi tập chép Một tờ giấy khổ lớn ghi nội dung tập3 -SGK III Các hoạt động dạy học chủ yếu: Kiểm tra cũ: - GV đọc , học sinh lên bảng viết, - học sinh lên bảng viết lớp viết vào lớp viết bảng từ: nhà nghèo, bảng từ GV yêu cầu Nguyễn Thị Bạch Kim Thiết kế dạy- Năm học: 2018-2019 ngoằn ngoèo, gương, vườn rau - Nhận xét đánh giá học sinh Bài mới: a Giới thiệu b Các hoạt động: *HĐ 1:Hướng dẫn HS tập chép * Hướng dẫn chuẩn bị: - Đọc đoạn văn chép bảng (HS TB) -Yêu cầu học sinh nhìn bảng đọc lại đoạn văn + Những chữ đoạn văn cần viết hoa? (HS yếu) +Lời nhân vật đặt sau dấu gì? (HS TB) - Yêu cầu lấy bảng viết tiếng khó - Cho học sinh nhìn bảng chép vào - Yêu cầu nhìn lên bảng dò bài, tự bắt lỗi ghi số lỗi lề - Chấm số em, nhận xét chữa *HĐ 2: Hướng dẫn làm tập * Bài 2b: Cho HS đọc yêu cầu tập a,b - Yêu cầu lớp làm vàoVBT - Gọi học sinh lên bảng làm - Mời số HS đọc kết quả, giải câu đố - Giáo viên nhận xét, chốt lại lời giải * Bài 3: Gọi học sinh đọc yêu cầu - Yêu cầu học sinh làm vào VBT - Mời 11 em nối tiếp lên bảng làm - GV lớp nhận xét chữa - Gọi em đọc 11 chữ tên chữ ghi bảng - Cho HS học thuộc 11 tên chữ lớp Nguyễn Thị Bạch Kim - Lớp lắng nghe giới thiệu - học sinh đọc lại - Cả lớp đọc thầm tìm hiểu nội dung - Viết hoa chữ đầu câu, đầu đoạn, tên riêng người - Sau dấu hai chấm, xuống dòng, gạch đầu dịng - Lớp nêu số tiếng khó thực viết vào bảng - Cả lớp nhìn bảng chép vào - Nhìn bảng tự sửa lỗi bút chì - Nộp lên để giáo viên chấm điểm - 2HS đọc yêu cầu BT - Cả lớp làm vào tập - 2HS lên bảng làm lớp theo dõi nhận xét - 2HS đọc kết quả, giải câu đố b Là dừa - học sinh đọc đề bài, lớp đọc thầm - Cả lớp tự làm - 11HS lên bảng điền 11 chữ tên chữ theo thứ tự vào bảng - Cả lớp nhìn lên bảng để nhận xét - học sinh đọc lại 11 chữ tên chữ bảng - Cả lớp học thuộc 11 chữ vừa điền Thiết kế dạy- Năm học: 2018-2019 STT 10 11 Chữ q r s t th tr u v x y Tên chữ quy e – rờ ét - tê tê - hát tê – e – rờ u vê Ích - xì i dài Củng cố - dặn dò: - Về nhà học viết lại cho - Nhận xét đánh giá tiết học từ viết sai - Dặn nhà học xem trước -Tiết TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI Hoạt động thần kinh(T1) I Mục tiêu tiết dạy: - Nêu ví dụ phản xạ tự nhiên thường gặp đời sống - Với học sinh giỏi biết tủy sống trung ương thần kinh điều kiển hoạt động phản xạ II Chuẩn bị: - Các hình SGK trang 25, 26 Hình quan thần kinh phóng to III Các hoạt động dạy học chủ yếu: Kiểm tra cũ: - Kiểm tra "Cơ quan thần kinh " - Hai học sinh lên bảng trả lời cũ + Chỉ phận quan TK sơ - Lớp theo dõi bạn trả lời nhận xét đồ + Nêu vai trò não, tuỷ sống dây TK? - Nhận xét - Lớp lắng nghe giới thiệu Bài mới: a) Giới thiệu bài: b Các hoạt động: * Hoạt động 1: Làm việc với sách giáo khoa - Các nhóm quan sát hình trả lời Bước 1: Làm việc theo nhóm: câu hỏi theo hướng dẫn giáo viên - u cầu nhóm quan sát hình 1a, 1b + Cứ lần chạm tay vào vật nóng SGK trang 28 trả lời câu hỏi sau: rụt lại + Điều xảy tay bạn chạm vào + Tủy sống điều khiển tay ta rụt lại vật nóng? (HS TB, yếu) chạm vào vật nóng + Bộ phận quan thần kinh giúp + Hiện tượng tay rụt lại chạm vật Nguyễn Thị Bạch Kim Thiết kế dạy- Năm học: 2018-2019 tay ta rụt lại chạm vào vật nóng? (HS nóng gọi phản xạ khá) + Hiện tượng tay ta chạm vào vật nóng rụt - Đại diện nhóm lên báo cáo trước lại gọi gì? (HS giỏi) lớp Bước 2: Làm việc lớp - Lớp theo dõi nhận xét bạn - Mời đại diện nhóm lên trình bày kết thảo luận trước lớp (mỗi nhóm trình bày câu), nhóm khác bổ sung - 2HS nhắc lại kết luận SGK * Giáo viên kết luận: SGK - Gọi HS nhắc lại kết luận Hoạt động 2: Trò chơi thử phản xạ đầu gối phản xạ nhanh - Lớp tiến hành chơi trò chơi Thử phản * Trò chơi 1: Thử phản xạ đầu gối xạ đầu gối theo nhóm - GV hướng dẫn cách chơi - Lần lượt nhóm lên thực hành - Cho HS thực hành thử phản xạ đầu gối trước lớp theo nhóm - Lớp theo dõi nhận xét bổ sung - Mời nhóm thực hành trước lớp - Tuyên dương nhóm thực hành tốt - Kết luận: Bác sĩ sử dụng phản xạ đầu gối - học sinh lên chơi thử để KT chức hoạt động tuỷ sống - Cả lớp thực chơi trò chơi * Trò chơi 2: Ai phản ứng nhanh - Lớp theo dõi bắt bạn làm sai - Hướng dẫn cách chơi (SGV) hiệu lệnh - Cho HS chơi thử, sau chơi thật - Tuyên dương em có phản xạ nhanh, - Về nhà làm BT VBT em “thua” hát múa Củng cố - dặn dò: - Nhận xét tiết học - Dặn nhà chuẩn bị làm tập -Tiết TOÁN Luyện tập I Mục tiêu tiết dạy: - Thuộc bảng nhân vận dụng vào tính giá trị biểu thức, giải tốn - Nhận biết tính chất giao hốn phép nhân thơng qua ví dụ cụ thể Bài tập cần làm: Bài 1, 2, 3, - Giáo dục học sinh yêu thích mơn học II Chuẩn bị: - Bộ đồ dùng học tốn có chấm trịn - SGK III Các hoạt động dạy học chủ yếu: Nguyễn Thị Bạch Kim Thiết kế dạy- Năm học: 2018-2019 Kiểm tra cũ: - Gọi học sinh lên bảng làm tập tiết trước - Gọi hai học sinh đọc bảng nhân - Nhận xét đánh giá học sinh Bài mới: a) Giới thiệu bài: b) Các hoạt động: *Hoạt động 1: Hướng dẫn HS làm BT: Bài 1: - Gọi học sinh nêu tập Học sinh nhẩm miệng (HS yếu) - Cho lớp tự làm - Gọi HS nêu miệng kết - Hai học sinh lên bảng làm - Hai học sinh đọc bảng nhân - Lớp theo dõi giáo viên giới thiệu - Một em nêu đề - Cả lớp thực làm vào - Nêu miệng kết nhẩm bảng nhân 7 x = 14 x = 42 x = 14 x = 42 + Vị trí thừa số thay đổi kết + Em có nhận xét đặc điểm phép không thay đổi nhân cột? - Một học sinh nêu yêu cầu Bài 2: Yêu cầu học sinh nêu đề (HS - Cả lớp tự làm vào bảng khá) - học sinh lên bảng thực - Yêu cầu lớp làm vào bảng x + 15 = 35 + 15 ; x + 17 = 63 + - Gọi em lên bảng tính giá trị biểu thức 17 = 50 = 80 - Đổi chéo để kiểm tra - Cho HS đổi chéo để KT - Nhận xét làm học sinh, chữa - Một em đọc đề sách giáo khoa Bài 3: Gọi học sinh đọc (HS trung - Cả lớp làm vào vào bình) - Một học sinh lên bảng giải bài, lớp - Yêu cầu lớp thực vào nhận xét chữa bài: - Gọi học sinh lên bảng giải Giải: Số hoa lọ là: x = 30 (bông) Đ/S: 30 hoa - Giáo viên nhận xét chữa - Một em đọc đề Bài 4: Gọi học sinh đọc đề - Cả lớp thực vào - Yêu cầu lớp thực nhận xét kết - Một em lên tính điền kết quả, lớp nhận xét bổ sung: - Yêu cầu học sinh lên bảng tính điền a Số vng hình chữ nhật là: kết quả, lớp theo dõi bổ sung x = 28 (ô vuông) - Nhận xét làm học sinh b Số ô vuông hình chữ nhật là: Nguyễn Thị Bạch Kim Thiết kế dạy- Năm học: 2018-2019 - Bài tập cần làm: 1,2, dòng - Giáo dục học sinh tự giác học II Chuẩn bị: -Vẽ sẵn số sơ đồ sách giáo khoa III.Các hoạt động dạy học chủ yếu: 1.Kiểm tra cũ - Gọi em lên bảng làm tập số - KT số em bảng nhân - Nhận xét Bài mới: a) Giới thiệu bài: b) Các hoạt động: - Giáo viên nêu tốn (SGK) H/dẫn HS cách tóm tắt toán sơ đồ đoạn thẳng A 2cm B C D ? cm - Bài tốn cho biết gì? (HS yếu) - Bài tốn hỏi gì? (HS trung bình) - Muốn biết đoạn thẳng CD dài cm, ta làm nào? - Cho HS trao đổi ý kiến theo nhóm - Đại diện nhóm trả lời - GV lớp nhận xét chốt lại lời giải - Muốn gấp 2cm lên lần ta làm ? - Hai học sinh lên bảng làm - 3HS nêu kết phép tính bảng nhân theo yêu cầu v\của GV *Lớp theo dõi giáo viên giới thiệu - Học sinh theo dõi giáo viên hướng dẫn - Đoạn thẳng AB dài 2cm, CD dài gấp lần AB - Đoạn thẳng CD dài cm + Lớp thảo luận theo nhóm + Các nhóm trả lời Giải: Độ dài doạn thẳng CD là: x = (cm) Đáp số: cm + Muốn gấp cm lên lần ta lấy cm - Vậy muốn gấp số lên nhiều lần ta làm nhân với lần ? + Muốn gấp số lên nhiều lần ta lấy số nhân với số lần c) Luyện tập: - HS nhắc lại KL Bài 1: Gọi học sinh nêu tập - Yêu cầu tự vẽ sơ đồ tính vào - Một em nêu đề - Yêu cầu học sinh lên bảng giải, lớp - Cả lớp thực làm vào nháp theo dõi nhận xét bổ sung - Một em lên bảng làm bài, lớp nhận xét bổ sung Giải : Tuổi chị năm là: - Giáo viên nhận xét chốt lại lời giải x = 12 (tuổi) Nguyễn Thị Bạch Kim Thiết kế dạy- Năm học: 2018-2019 Bài 2: Yêu cầu nêu toán Đáp số: 12 tuổi - Yêu cầu lớp thực vào - Học sinh nêu toán, phân tích đề - Mời học sinh lên bảng giải - Lớp tự giải vào - Chấm số em, nhận xét chữa - Một học sinh lên chữa Bài 3: Gọi học sinh đọc (ĐS: 35 cam) - Giáo viên giải thích mẫu - Một em đọc đề - Cả lớp tự làm phép lại - Cả lớp trao đổi tự làm - Gọi em lên bảng điền số thích - Lần lượt em lên bảng chữa bài, hợp vào ô trống, lớp nhận xét bổ sung lớp bổ sung - Giáo viên chốt lại lời giải Số cho Gấp lần Củng cố - dặn dò: 45 30 20 35 25 - Muốn gấp 1số lên nhiều lần ta làm số cho - Vài học sinh nhắc lại nội dung nào? - Về nhà học làm tập - Dặn nhà học làm tập -Tiết LUYỆN VIẾT Bài I Mục tiêu tiết dạy: - HS luyện viết đẹp 6, chữ hoa G, trình bày sẽ, rõ ràng, viết tả - HS hồn thành viết đầy đủ, luyện viết câu, tả, viết theo mẫu trang viết kiểu chữ viết đứng, nét -học sinh ý thức giữ sạch, viết chữ đẹp II Chuẩn bị: - Bảng phụ viết sẵn câu văn, câu ca dao - Vở luyện viết III Các hoạt động dạy học chủ yếu: Kiểm tra cũ: - Kiểm tra vở, đồ dùng hs Dạy mới: a Giới thiệu bài: Yêu cầu học sinh đọc viết mẫu hs mở đọc lượt b Các hoạt động: *Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh luyện viết: HS đọc câu văn, câu ca dao -Hai, ba HS đọc luyện viết -GV hỏi HS: Bài học hôm nào? HS phát biểu GV nêu ý nghĩa đoạn thơ -HS phát biểu, lớp bổ sung ngắn gọn -GV kết luận HS lắng nghe - HS nêu kỹ thuật viết *Hoạt động 2: HS viết : -GV nhắc học sinh ngồi viết ngắn HS phát biểu cá nhân -HS viết vào luyện viết -GV nhận xét nhận xét lỗi chung HS quan sát lắng nghe Nguyễn Thị Bạch Kim Thiết kế dạy- Năm học: 2018-2019 -GV tuyên dương HS viết đẹp Củng cố, dặn dị: HS viết nắn nót -HS nhắc lại lỗi sai hướng khắc phục -Buổi sáng Thứ năm ngày 18 tháng 10 năm 2018 Tiết CHÍNH TẢ Bận I Mục tiêu tiết dạy: - Nghe viết tả, trình bày dòng thơ, khổ thơ chữ - Làm tập điền tiếng có vần en/oen (bài tập 2) - Làm tập 3a II Chuẩn bị: - Bảng lớp viết hai lần tập - tờ giấy to kẻ bảng để nhóm làm tập 3b III Các hoạt động dạy học chủ yếu: Kiểm tra cũ - GV đọc, mời 2HS viết bảng lớp, lớp - em lên bảng viết lớp viết vào bảng viết bảng từ: giếng nước, viên từ GV yêu cầu phấn, thiên nhiên 2.Bài mới: a) Giới thiệu - Lớp lắng nghe giáo viên giới thiệu b) Các hoạt động: Hướng dẫn nghe- viết * Hướng dẫn chuẩn bị - Cả lớp theo dõi giáo viên đọc - Đọc khổ thơ - học sinh đọc lại - Yêu cầu học sinh đọc lại lớp đọc - Cả lớp đọc thầm tìm hiểu nội dung thầm + Viết theo thể thơ chữ + Viết hoa chữ đầu dòng thơ + Bài thơ viết theo thể thơ nào?(HS + Nên viết cách lề ô yếu,TB) - Lớp nêu số tiếng khó thực + Những chữ cần viết hoa?(HS khá) viết vào bảng + Nên viết ô vở?(HS - Cả lớp viết vào giỏi) - Nộp để giáo viên chấm điểm -Yêu cầu lấy bảng viết tiếng khó: - Cả lớp đọc thầm yêu cầu làm * Đọc để HS viết vào - Hai em thực làm bảng * Chấm, chữa - Lớp nhận xét bổ sung c/ Hướng dẫn làm tập + Vần cần tìm là: nhanh nhẹn, nhõen Bài :Cho HS đọc yêu cầu tự làm miệng cười, sắt hoen rỉ, hèn nhát Nguyễn Thị Bạch Kim Thiết kế dạy- Năm học: 2018-2019 - Treo bảng phụ chép sẵn tập lên - Yêu cầu HS làm bảng - GV lớp nhận xét chốt lại ý - Gọi 5HS đọc lại két Cả lớp chữa vào VBT *Bài 3b: - Yêu cầu làm tập 3a - Yêu cầu học sinh trao đổi nhóm làm vào phiếu Sau đài diện nhóm dán lên bảng, đọc kết - Lớp giáo viên nhận xét, bình chọn nhóm thắng - Gọi 2HS đọc lại kết - 2HS đọc yêu cầu BT - Các nhóm trao đổi, thi làm phiếu - Địa diện nhóm dán bảng đọc kết Cả lớp nhận xét - Hai học sinh đọc lại kết - Các từ cần điền 3a : + trung thành , trung kiên , trung bình , tập trung , trung hiếu … + Chung quanh , chung thủy , chung chung , chung sức , chung lòng … +Trai: trai, ngọc trai + Chai: chai lọ, chai tay + Trống: trống, gà trống + Chống: Chống đỡ, chèo chống - Về nhà học xem lại BT làm 3.Củng cố - dặn dò: - Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học - Dặn học làm xem trước -Tiết TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI Hoạt động thần kih (T2) I Mục tiêu tiết dạy: - Học sinh biết : Vai trò não việc điều khiển hoạt động có suy nghĩ người với học sinh khá, giỏi nêu số VD cho thấy não điều khiển, phối hợp hoạt động thể - Hs trả lời câu hỏi liên quan - Giáo dục học sinh u thích mơn học II Chuẩn bị: -Các hình liên quan học trang 30 31 SGK, hình quan thần kinh phóng to III Các hoạt động dạy học chủ yếu: Kiểm tra cũ: - Nêu ví dụ phản xạ thường gặp? - Hai học sinh lên bảng trả lời cũ - Giáo viên nhận xét đánh giá - Lớp theo dõi bạn trả lời nhận xét 2.Bài mới: a) Giới thiệu bài: - Cả lớp lắng nghe giới thiệu Nguyễn Thị Bạch Kim Thiết kế dạy- Năm học: 2018-2019 b) Các hoạt động: *Hoạt động 1: Làm việc với SGK Bước 1: làm việc theo nhóm - u cầu nhóm quan sát hình SGK trang 30 trả lời câu hỏi sau: + Khi bất ngờ dẫm phải đinh bạn Nam có phản ứng nào? Hoạt động não hay tủy sống trực tiếp điều khiển ? + Sau rút đinh khỏi dép Nam vứt đinh vào đâu ? Việc làm có tác dụng ? +Theo bạn não hay tủy sống điều khiển hoạt động suy nghĩ khiến Nam định không vứt đinh đường ? Bước : Làm việc lớp - Mời đại diện nhóm lên trình bày kết thảo luận trước lớp, nhóm khác bổ sung * Giáo viên kết luận: SGV Hoạt động : Thảo luận Bước : Làm việc cá nhân - Yêu cầu HS đọc VD hình trang 31 SGK - u cầu tìm ví dụ khác tự phân tích để thấy vai trị não Bước 2: Làm việc theo cặp -Yêu cầu học sinh quay mặt lại nói với kết vừa làm việc cá nhân góp ý cho Bước 3: Làm việc lớp : - Cho HS xung phong trình bày trước lớp VD cá nhân Sau trả lời câu hỏi: + Theo em phận quan thần kinh giúp học ghi nhớ điều học? +Vai trò não hoạt động thần kinh gì? - Cả lớp nhận xét bổ sung *Giáo viên kết luận: sách giáo viên Hoạt động 3: Chơi TC “Thử trí nhớ” Nguyễn Thị Bạch Kim - Lớp tiến hành quan sát hình trả lời câu hỏi theo hướng dẫn giáo viên + Khi dẫm phải đinh bạn Nam rụt chân lại Hoạt động tủy sống điều khiển giúp cho Nam rụt chân lại + Nam rút đinh bỏ vào sọt rác + Họat động suy nghĩ không vứt đinh đường Nam não điều khiển - Đại diện nhóm lên báo cáo trước lớp - Các nhóm khác theo dõi nhận xét - HS đọc VD, suy nghĩ tìm ví dụ để chứng tỏ vai trò não điều khiển hoạt động quan thần kinh thể - Lần lượt cặp quay mặt lại với nói với kết làm việc cá nhân - HS xung phong nêu VD trước lớp + Bộ phận não quan TK giúp ta học ghi nhớ điều học + Điều khiển, phối hợp hoạt động thể - Lớp theo dõi nhận xét ý kiến bạn - HS đọc học SGK - HS tham gia chơi trò chơi Thiết kế dạy- Năm học: 2018-2019 Củng cố - dặn dò: - Về nhà học xem trước - Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học Tiết TOÁN Luyện tập I Mục tiêu tiết dạy: - Biết thực gấp số lên nhiều vận vào giải toán - Biết làm tính nhân số có hai chữ số với số có chữ số Bài tập cần làm: Bài (cột 1,2), (cột 1,2,3), 3, (a,b) - Giáo dục học sinh u thích mơn học II Chuẩn bị: - Phiếu BT III Các hoạt động dạy học chủ yếu: 1.Kiểm tra cũ: - Gọi 2HS lên bảng làm BT: Gấp số - Hai học sinh lên bảng làm sau lên lần: 9, 15, 30 - Cả lớp mở len bàn để GV kiểm tra - KT số em - Nhận xét 2.Bài mới: *Lớp theo dõi giới thiệu a Giới thiệu bài: b Các hoạt động: Bài 1: Gọi học sinh nêu tập - Gọi học sinh nêu tập -Yêu cầu HS giải thích mẫu, tự làm - 1HS đọc yêu cầu giải thích mẫu - Cả lớp thực làm vào bảng - 2HS nêu kết quả, lớp nhận xét chữa - Gọi hS nêu miệng kết quả, lớp nhận xét Gấp lần Gấp lần bổ sung 24 40 Bài : - Cho HS nêu yêu cầu tập - Yêu cầu lớp tự làm vào - Mời học sinh lên bảng chữa (HS - Nêu yêu cầu: Đặt tính tính TB) - Học sinh tự làm chữa - Yêu cầu HS đổi KT chéo 12 14 35 - Nhận xét làm học sinh x6 x x6 Bài : (HS khá) 72 98 210 - Yêu cầu HS đọc toán nêu dự kiện - Từng cặp đổi KT - Mời học sinh lên bảng giải - Học sinh nêu đề bài,Trả lời theo yêu cầu - Chấm số em, nhận xét chữa gv Nguyễn Thị Bạch Kim Thiết kế dạy- Năm học: 2018-2019 - Lớp tự giải vào - Một học sinh lên chữabài, lớp bổ sung Giải : Số bạn nữ buổi tập múa: x = 18 ( bạn ) Đáp số: 18 bạn nữ Bài 4: ( HS giỏi) a vẽ đoạn thẳng AB dài 6cm b Vẽ đoạn thẳng CD dài gấp đôi đoạn thẳng AB - HS thi vẽ nhanh - GV tuyên dương hs vẽ nhanh - Lớp nhận xét Củng cố - dặn dò: - Muốn gấp số lên nhiều lần ta làm - Lấy số nhân với số lần ? - Vài học sinh nhắc lại nội dung * Nhận xét đánh giá tiết học - Về nhà học làm tập Tiết THỰC HÀNH LUYỆN TẬP Học An tồn Giao thơng Bài (Dạy theo tài liệu) Buổi chiều Tiết TẬP VIẾT Ôn chữ hoa : E, Ê I Mục tiêu tiết dạy: - Viết chữ hoa E (1 dòng), E (1 dòng) - Viết tên riêng: Ê – đê (1 dòng) câu ứng dụng “Em thuận anh hịa nhá có phúc” (1 lần) chữ cỡ nhỏ - Giáo dục học sinh tính tỉ mỉ, cẩn thận viết II Chuẩn bị: -Mẫu chữ viết hoa E, Ê ; mẫu tên riêng Ê - đê câu tục ngữ dịng kẻ li III Các hoạt động dạy học chủ yếu: Kiểm tra cũ: - Kiểm tra viết nhà HS - Yêu cầu HS viết vào bảng con: Kim - Lớp viết vào bảng từ GV yêu Đồng, Dao cầu - Giáo viên nhận xét tuyên dương Bài mới: a) Giới thiệu bài: b Các hoạt động: - Lớp theo dõi giới thiệu *HĐ 1: Hướng dẫn viết bảng * Luyện viết chữ hoa: -.u cầu HS tìm chữ hoa có - Học sinh tìm chữ hoa: Ê, E - Viết mẫu kết hợp nhắc lại cách viết - Lớp theo dõi thực viết vào bảng Nguyễn Thị Bạch Kim Thiết kế dạy- Năm học: 2018-2019 chữ Yêu cầu tập viết vào bảng con chữ vừa nêu * Luyện viết từ ứng dụng( tên riêng): - Yêu cầu đọc từ ứng dụng Ê – đê - Một học sinh đọc từ ứng dụng - Giới thiệu dân tộc Ê – đê dân - Học sinh lắng nghe để hiểu thêm tộc thiểu số có 270.000 người chủ yếu dân tộc đất nước ta tỉnh Đắc Lắc, Khánh Hòa, Phú Yên nước ta - Cho HS tập viết bảng con: Ê - đê - Cả lớp luyện viết từ ứng dụng vào bảng * Luyện viết câu ứng dụng : - Yêu cầu hai học sinh đọc câu ứng dụng: - 2HS đọc câu ứng dụng “Em thuận anh hịa nhà có phúc” - Hướng dẫn hiểu nội dung câu tục ngữ: - Lớp thực hành viết chữ hoa tiếng Anh em phải thương yêu sống thuận Em câu ứng dụng hòa hạnh phúc lớn gia đình -.Yêu cầu luyện viết bảng con: Em *HĐ 2: Hướng dẫn viết vào : - Lớp thực hành viết vào theo hướng - Nêu yêu cầu viết chữ E Ê dòng cỡ dẫn giáo viên nhỏ +.Viết tên riêng Ê – đê hai dòng cỡ nhỏ - Nộp lên giáo viên để chấm điểm + Viết câu tục ngữ hai lần *HĐ 3: Chấm chữa - Chấm từ 5- học sinh - Nhận xét để lớp rút kinh nghiệm 3 Củng cố - dặn dò: - Về nhà tập viết phần nhà -Tiết TỐN* Ơn tập bảng nhân I Mục tiêu tiết dạy: - hs ôn lại cách lập bảng nhân học thuộc lòng bảng nhân - Học sinh làm toán liên quan đến bảng nhân học - GD học sinh tính độc lập, tự giác, yêu thích môn học II Chuẩn bị: - Bảng phụ, phiếu BT - Nháp III Các hoạt động dạy học chủ yếu: Kiểm tra cũ: Dạy mới: a Giới thiệu bài: b Các hoạt động: - hs đọc bảng nhân *Hoạt động 1: Cả lớp - hs lên viết bảng Nguyễn Thị Bạch Kim Thiết kế dạy- Năm học: 2018-2019 - GV gọi hs lên bảng viết bảng nhân - cho hs đọc thuộc lòng bảng nhân Bài 1: Tính: + = 14+ 7= 35 + = 56 + = 7+ = 21+ 7= 42 + 7= 63+ = 7+ = 28+ = 49+ = - GV cho hs làm nháp - Gọi hs điền bảng lớp - Qua tập cho em ôn tập phép cộng với số hạng Bài 2: Tính: làm bảng 0x7= 7x = 7x = 7x = 7x = 7x5= 7x = 7x 10= 7x = 7x = 7x = - Cho hs làm bảng - Chữa Chốt lại Bài ôn tập bảng nhân7 *Hoạt động 3: Làm nhóm Bài 3: Một tuần có ngày Vậy tuần có tất ngày? - GV yêu cầu hs đọc đề, GV tóm tắt tốn sơ đồ đoạn thẳng Tóm tắt 7ngày Một tuần tuần ?ngày - hs làm nháp - hs làm bảng con, làm ghi vào Tốn* - hs đọc đề - hs quan sát Hs giải bảng nhóm Bài giải tuần có tất số ngày là: x = 42 (ngày) Đáp số : 42 ngày - hs thi đua đọc thuộc lòng bảng nhân7 - Nhìn vào sơ đồ em nêu cách giải toán - Muốn biết tuần có ngày ta làm tính gì? - GV cho hs làm theo nhóm bảng Chữa Nhận xét, chốt lại Bài 4: Thi đua: Cho hs đọc lại bảng nhân 2,3,4,5,6 Cho hs thi đọc thuộc lòng bảng nhân Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét tiết học - Dặn hs làm lại BT -Tiết TIẾNG VIỆT* Ôn luyện từ câu I Mục tiêu tiết dạy: - Hs ôn tập từ hoạt động, trạng thái, so sánh đặt câu với từ tìm - Làm tập liên quan Mạnh dạn tự tin trả lời - Giáo dục học sinh u thích mơn học II Chuẩn bị: Nguyễn Thị Bạch Kim Thiết kế dạy- Năm học: 2018-2019 - Phiếu BT III Các hoạt động dạy-học chủ yếu: 1.Kiểm tra cũ: Dạy mới: a Giới thiệu bài: b Các hoạt động: *HĐ 1: Ôn từ hoạt động: Phát phiếu BT1: gạch chân từ hoạt động: - Mùa xuân, én từ phương Nam lại nhộn nhịp bay nơi - Cứ sáng, vào lúc giờ, em lại sửa soạn đến trường - Cho hs lên bảng gạch Nhận xét hs *HĐ 2: Ôn từ trạng thái: - Cho hs chép vở, gạch chân - Bạn Nam lo lắng hơm qua chưa làm tập - Chú sẻ non buồn bé Thơ bị ốm - Mỗi lần đâu xa em lại thấy nhớ bà mẹ em - Cho hs đọc kết quả, nhận xét - Chốt lại từ trạng thái *HĐ 3: Thi đua: - Em đặt câu có sử dụng từ so sánh VD: Đôi tay em hoa đầu cành - Mẹ em hiền cô Tấm… - Cho hs thi đua đặt câu Học sinh khác nhận xét Củng cố, dặn dị: - Nhận xét tiết học - Dặn hs ơn - hs nhận phiếu, gạch chân từ hoạt động Bay, sửa soạn, đến… - hs chép, gạch chân từ trạng thái - Ốm, lo lắng, nhớ… - hs thi đua đặt câu Nhận xét bạn Buổi sáng Thứ sáu ngày 19 tháng 10 năm 2018 Tiết TẬP LÀM VĂN Nghe-kể: Khơng nỡ nhìn I Mục tiêu tiết dạy: - Nghe - kể lại câu chuyện "Khơng nỡ nhìn" - Hiểu câu chuyện nêu ý hài hước câu chuyện - Giáo dục hs biết phép lịch tham gia giao thông công cộng là: nhường ghế cho người già, trẻ nhỏ phụ nữ có thai II Chuẩn bị: - Tranh minh họa truyện sách giáo khoa - Viết gợi ý kể chuyện tập III Các hoạt động dạy học chủ yếu: Kiểm tra cũ: - Gọi ba học sinh đọc viết: Kể lại buổi - em Uyên, Huyền, Tú Kể lớp theo đầu học em dõi bổ sung Bài mới: a) Giới thiệu bài: Nêu yêu cầu tiết học ghi đầu - Học sinh lắng nghe để nắm bắt b) Các hoạt động: yêu cầu tiết tập làm văn *Bài 1: Gọi học sinh đọc yêu cầu - HS đọc yêu cầu tập - Lớp lắng nghe GV kể - GV kể câu chuyện lần -Hai học sinh đọc câu hỏi Nguyễn Thị Bạch Kim Thiết kế dạy- Năm học: 2018-2019 -Yêu cầu lớp đọc câu hỏi gợi ý Trả lời câu hỏi: + Anh niên làm chuyến xe buýt? (HS yếu) + Bà cụ ngồi bên cạnh hỏi anh điều gì? (HS trung bình) + Anh trả lời nào? (HS giỏi) + Anh niên ngồi hai tay ơm mặt + Cháu nhức đầu à? Có cần dầu xoa khơng? + Cháu khơng nỡ ngồi nhìn cụ - GV kể chuyện lần già phụ nữ phải đứng - Gọi HS kể chuyện - Nghe kể chuyện - Yêu cầu cặp kể cho nghe - HS giỏi kể lại chuyện, lớp theo dõi - Yêu cầu HS dựa vào gợi ý thi kể lại - Học sinh ngồi theo cặp kể cho câu chuyện trước lớp nghe - Cùng với HS bình chọn em kể hay - HS thi kể lại câu chuyện + Em có nhận xét anh niên? + Câu chuyện có buồn cười? - Lớp theo dõi bình chọn bạn kể hay * Giáo viên chốt ý sách giáo viên Liên hệ: Khi tham gia sinh hoạt nơi - Nêu theo ý thân (Anh công cộng, em cần tôn trọng nội quy niên ngốc, khơng hiểu chung biết nhường chổ, nhường đường phải đứng lên nhường chỗ cho người cho cụ già, em nhỏ, phụ nữ, người tàn khác ) tật, Củng cố - dặn dò: - HS tự liên hệ thân - Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học - Dặn nhà chuẩn bị tốt cho tiết sau - Về nhà kể lại cho người thân nghe -Tiết ĐẠO ĐỨC Quan tâm, chăm sóc ơng bà, cha mẹ, anh chị em (T1) I Mục tiêu tiết dạy : - Biết việc trẻ em cần làm để thể quan tâm, chăm sóc người thân gia đình - Hiểu người gia đình cần quan tâm, chăm sóc lẫn Quan tâm chăm sóc ơng bà, cha mẹ, anh chị em sống hàng ngày Biết bổn phận trẻ em phải quan tâm, chăm sóc người thân gia đình việc làm phù hợp với khả - GD học sinh thái độ quan tâm đến người thân II Chuẩn bị : - VBT Đạo đức;Các thơ, hát câu chuyện chủ đề gia đình - Các bìa mà đỏ , xanh , trắng III.Các hoạt động dạy – học chủ yếu: Nguyễn Thị Bạch Kim Thiết kế dạy- Năm học: 2018-2019 Kiểm tra cũ : Dạy : a Giới thiệu : - Cả lớp hát bài”Cả nhà thương nhau” + Bài hát nói lên điều gì? GV giới thiệu bài, ghi bảng b.Các hoạt động: * Hoạt động 1: HS kể quan tâm, chăm sóc ơng bà, cha mẹ, anh chị dành cho - Yêu cầu HS nhớ kể lại cho nghe việc ông bà, bố mẹ yêu thương, quan tâm, chăm sóc nào? - Mời số học sinh lên kể trước lớp - Yêu cầu lớp thảo luận câu hỏi: + Em có suy nghĩ quan tâm người nhà dành cho em? Em nghĩ bạn nhỏ thiệt thịi phải sống thiếu tình cảm chăm sóc cha mẹ ? * Kết luận: Mỗi có gia đình ơng bà, cha mẹ, anh chị yêu thương quan tâm, chăm sóc Đó quyền mà trẻ em hưởng Song cịn bạn nhỏ thiệt thịi, sống thiếu tình u thương chăm sóc gia đình Vì vậy, cần thông cảm, chia sẻ với bạn Các bạn có quyền xã hội người xung quanh cảm thông, hỗ trợ giúp đỡ *Hoạt động 2: Kể chuyện Bó hoa đẹp - GV kể chuyện (có sử dụng tranh minh họa) - Chia lớp thành nhóm, yc nhóm thảo luận + Chị em Ly làm sinh nhật mẹ? + Vì mẹ Ly nói bó hoa mà chị em Ly tặng mẹ bó hoa đẹp nhất? - Mời đại diện nhóm trình bày trước lớp * Kết luận: Con cháu có bổn phận quan tâm, chăm sóc ơng bà, cha mẹ người thân gia đình Sự quan tâm chăm sóc đem lại niềm vui, hạnh phúc cho ông bà, cha mẹ người thân * Hoạt động 3: Đánh giá hành vi - GV phát phiếu giao việc (BT2 VBT) - Yêu cầu nhóm trao đổi thảo luận - Các tình huống: + Bao sau bữa ăn, Hường nhanh nhẹn rót nước,lấy tăm cho ơng bà, cha mẹ,………cho Nguyễn Thị Bạch Kim - Cả lớp hát + Nói lên tình cảm cha mẹ - HS trao đổi với nhóm - HS xung phong kể trước lớp - Phát biểu theo suy nghĩ thân - Em sung sướng hạnh phúc người thân gia đình quan tâm chăm sóc - Các bạn tội nghiệp khơng có người quan tâm, chăm sóc - Cả lớp theo dõi lắng nghe - Lớp lắng nghe GV kể chuyện - Các nhóm thảo luận trả lời câu hỏi + Hái hoa tặng mẹ + Vì từ sinh em Ly mẹ quên tổ chức sinh nhật cho mẹ - Đại diện nhóm lên trình bày trước lớp Lớp nhận xét bổ sung - Các nhóm thảo luận theo u cầu trình bày kết thảo luận, nhóm khác nhận xét bổ sung - Đúng Vì Hường làm thể quan tâm, chăm sóc tới người Thiết kế dạy- Năm học: 2018-2019 ông bà, cha mẹ nghe + Sâm chạy chơi bạn thấy bà ngoại chơi, Sâm chạy lại lục túi tìm quà chơi tiếp + Nếu em Sâm, em làm gì? - Sai Vì Sâm làm chưa quan tâm tới bà - Nếu em Sâm, em dừng lại chạy vào nhà rót nước mời bà uống, lấy khăn ướt cho bà lau mặt, lấy ghế mời bà ngồi………… + Bố Phong bận việc quan Vừa ăn tối xong, - Đúng Vì Phong làm bố vào bàn làm việc Phong vặn nhỏ ti vi thể quan tâm tới dỗ em bố - Liên hệ: + HS tự liên hệ với thân + Em có làm bạn Phong bạn - 2HS trả lời Hương khơng? + Ngồi việc em cịn làm việc khác - 2HS trả lời thể quan tâm, chăm sóc ơng bà, cha mẹ, - Cần giữ yên lặng, không làm anh chị em? ồn ông bà, cha mẹ nghỉ + Em cần phải làm ơng bà, cha mẹ nghỉ ngơi ngơi? - Quan tâm đến sức khỏe + Như em thể điều gì? ơng bà, cha mẹ… - Khen ngợi HS biết thể quan tâm, chăm sóc………động viên khuyến khích - Về nhà sưu tầm tranh ảnh , HS lại……………GDHS quan tâm, câu chuyên gương chăm sóc ơng bà, cha mẹ………… biết quan tâm giúp đỡ ơng bà Củng cố, dặn dị: - Sưu tầm tranh ảnh, thơ, hát, ca dao, tục ngữ, câu chuyện tình cảm gia đình, quan tâm chăm sóc người thân - Lắng nghe ghi nhớ gia đình chuẩn bị cho tiết Tiết TOÁN Bảng chia I Mục tiêu tiết dạy: - Bước đầu thuộc bảng chia - Vận dụng phép chia giải tốn có lời văn (có phép chia 7) Hs làm Bài 1, 2, 3, - GD học sinh tự giác, tích cực học tập II Chuẩn bị : - Bảng nhóm Các bìa có chấm trịn - Bảng con, nháp III Các hoạt động dạy - học chủ yếu: Kiểm tra cũ : - Gọi 2HS lên bảng làm BT2 - Hai học sinh lên bảng làm - Nhận xét đánh giá - Cả lớp theo dõi nhận xét Dạy mới: a) Giới thiệu bài: gv nêu mục tiêu tiết học *Lớp theo dõi giới thiệu b Các hoạt động: Nguyễn Thị Bạch Kim Thiết kế dạy- Năm học: 2018-2019 *Hoạt động 1: Hướng dẫn lập bảng chia 7: - Gọi 3HS đọc bảng nhân 7, GV ghi bảng - Yêu cầu HS làm việc theo nhóm: Dựa vào bảng nhân kiến thức học “ Khi lấy tích chia cho TS TS kia” để lập bảng chia - Mời đại diện nhóm đọc kết , nhóm khác bổ sung GV ghi bảng: : = ; 14 : = ; 70 : = 10 - Cho HS học thuộc lòng bảng chia * YC HS nhận xét đặc điểm bảng chia c) Luyện tập: -Bài 1- Yêu cầu HS tự làm vào - Gọi học sinh nêu miệng kết quả, lớp bổ sung - Giáo viên nhận xét đánh giá Bài - Yêu cầu lớp tự làm - Mời học sinh lên bảng chữa bài, lớp nhận xét - Nhận xét làm học sinh * Chốt: Mối quan hệ phép nhân& phép chia Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia Muốn tìm thừa số ta lấy tích chia cho thừa số cịn lại - 3HS đọc bảng nhân - Các nhóm Lập bảng chia - Đại diện nhóm nêu kết làm việc trước lớp - Các nhóm khác nhận xét bổ sung - Cả lớp HTL bảng chia - HS KG nêu - Cả lớp tự làm - Lần lượt em nêu miệng kết 28 : 7= ; 49 : = ; 56 : = 8; 14 : = ; 70 : = 10 ;35 : = - HS làm vào vở, đổi để KT - 3HS lên bảng chữa bài, lớp nx x = 35 ; x = 42 ; x = 14; 35 : = ; 42 : = ; 14 : = 35 : = ; 42 : = ; 14 : = - 2em đọc toán - Cả lớp làm vào nháp - 2HS lên bảng thi giải Lớp bổ sung Bài : Đ/ S : học sinh Bài : Đ/ S : hàng Bài 3,4 - Gọi học sinh đọc toán - H/dẫn HS tóm tắt tốn - u cầu HS tìm cách giải giải vào nháp - Mời học sinh lên bảng thi làm - Cùng lớp n/xét, bình chọn người thắng * Chốt : Phân biệt dạng toán chia thành phần chia7 nhóm - Vài học sinh đọc bảng chia Củng cố - dặn dò: - Về nhà học làm tập - Yêu cầu học sinh đọc lại bảng chia - Dặn nhà học làm tập Tiết SINH HOẠT Tuần I Mục tiêu tiết dạy: GVCN giúp HS tập thể lớp: -Thấy ưu điểm tồn hoạt động tuần - Biết thảo luận tìm biện pháp, phương hướng khắc phục hạn chế, khó khăn tồn nhằm xây dựng tập thể đoàn kết, tự quản Nguyễn Thị Bạch Kim Thiết kế dạy- Năm học: 2018-2019 - Giáo dục học sinh tính tự giác II Chuẩn bị: CTHĐTQ ban tổng hợp sơ kết tuần III Các hoạt động dạy- học chủ yếu 1) Đánh giá hoạt động tuần qua: - Lp trng lên nêu mục tiêu buổi sinh hoạt Nêu ưu điểm : - Trong tuần bạn học đều, Vệ sinh lớp học tương đối Làm tập nhà đầy đủ bạn :………………………………………………… -Hăng hái phát biểu bạn : ……………………………………………………… Nêu tồn : - Cịn có bạn lười trực nhật lớp : …………………… - Không làm bài, ôn : ……………………………… Trong lớp chưa ý nghe giảng : ……………………… 2) Kế hoạch tuần tới: - Duy trì tốt nề nếp qui định trường, lớp - Thực tốt công tác vệ sinh Tuyên dương Phê bình BGH duyệt Nguyễn Thị Bạch Kim Tổ CM duyệt ngày…… / Thiết kế dạy- Năm học: 2018-2019 / 2018 ... 21+ 7= 42 + 7= 63+ = 7+ = 28+ = 49+ = - GV cho hs làm nháp - Gọi hs điền bảng lớp - Qua tập cho em ôn tập phép cộng với số hạng Bài 2: Tính: làm bảng 0x7= 7x = 7x = 7x = 7x = 7x5= 7x = 7x 10= 7x... năm cánh, bốn cánh,tám cánh,các cánh - Gấp, cắt, dán hoa Các cánh hoa tương đối - Với học sinh khéo tay: gấp, cắt, dán hoa cánh, cánh, cánh Các cánh cánh hoa II Chuẩn bị: - Mẫu hoa 5, 8, cánh... miệng kết 28 : 7= ; 49 : = ; 56 : = 8; 14 : = ; 70 : = 10 ;35 : = - HS làm vào vở, đổi để KT - 3HS lên bảng chữa bài, lớp nx x = 35 ; x = 42 ; x = 14; 35 : = ; 42 : = ; 14 : = 35 : = ; 42 : =
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN LỚP 3 TUẦN 7, GIÁO ÁN LỚP 3 TUẦN 7