0

GIÁO ÁN LỚP 3 TUẦN 1

19 0 0
  • GIÁO ÁN LỚP 3 TUẦN 1

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 15:57

giaovienvietnam.com TUẦN Thứ năm ngày 06 tháng năm 2018 Buổi sáng Tiết 1+2 TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆN Cậu bé thông minh I Mục tiêu tiết dạy - Đọc , rành mạch, biết nghỉ hợp lý sau dấu chấm, dấu phẩy cụm từ; bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời nhân vật -Hiểu nội dung bài: ca ngợi thơng minh tài trí cậu bé.(trả lời câu hỏi sgk) + Kể lại đoạn câu chuyện dựa theo tranh minh hoạ - Giáo dục học sinh lòng tự hào dân tộc u thích mơn học *GDKNS: Tư sáng tạo, định, giải vấn đề II Chuẩn bị - Tranh vẽ minh họa Bảng phụ ghi câu, đoạn luyện đọc Tranh kể chuyện - Sách giáo khoa III Các hoạt động dạy- học chủ yếu Kiểm tra cũ - GV kiểm tra sgk HS Bài a Giới thiệu GV giới thiệu chủ điểm sgk Tập 1, giải thích chủ điểm - GV đưa tranh minh họa giới thiệu đọc -Tranh vẽ cảnh ? Đất nước có nhiều nhân tài từ cịn nhỏ tuổi Cậu bé câu chuyện hôm nhân tài b Các hoạt động Hoạt động GV Hoạt động HS *Hoạt động 1: Luyện đọc: - HS ý nghe GV đọc toàn : GV hd cách đọc * GV hd luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ : Kinh đô, om sòm, trọng thương + Đọc nối tiếp câu - HS đọc nối tiếp câu + Đọc đoạn trước lớp - GV hd đọc đoạn khó bảng phụ - HS đọc đoạn khó bảng phụ - HS đọc nối tiếp đoạn kết hợp giải nghĩa từ - Tìm từ gần nghĩa với từ trọng thưởng - khen thưởng - Em hiểu từ hạ lệnh ? - Đưa lệnh xuống (ra lệnh) + Đọc đoạn nhóm: - HS đọc theo nhóm + Đọc đồng thanh: - Lớp đọc ĐT tồn *Hoạt động 2: Tìm hiểu bài: - HS đọc thầm đoạn Nguyễn Thị Bạch Kim Thiết kế dạy- Năm học: 2018-2019 giaovienvietnam.com - Nhà vua nghĩ kế để tìm người tài? - Lệnh cho người làng phải nộp gà trống biết đẻ trứng - Vì dân chúng lo sợ nghe lệnh - Vì gà trống khơng đẻ trứng nhà vua ? - HS đọc đoạn -KNS: Cậu bé làm cách để vua - HS thảo luận nhóm thấy lệnh ngài vơ lí ? * Cậu nói chuyện khiến vua cho vơ lí ( bố đẻ em bé ) vua phải thừa nhận lệnh ngài vơ lí * HS đọc thầm đoạn - Trong thử tài lần sau cậu bé yêu cầu -> Cậu yêu cầu sứ giả tâu đức điều ? vua rèn kim thành dao thật sắc để sẻ thịt chim - Vì cậu bé yêu cầu ? -> Yêu cầu việc không làm để khỏi phải thực lệnh vua * HS đọc thầm - Câu chuyện nói lên điều ? - Ca ngợi trí thơng minh cậu bé *Hoạt động 3: Luyện đọc lại : - HS đọc nhóm ( phân vai ) - GV chọn mẫu đoạn - nhóm HS thi phân vai - Lớp nhận xét, bình chọn cá nhân nhóm đọc hay KỂ CHUYỆN *Hoạt động : Nêu nhiệm vụ : - Trong phần kể chuyện hôm nay, em quan sát tranh minh họa đoạn truyện và tập kể lại đoạn câu chuyện *Hoạt động : Hướng dẫn kể chuyện Hướng dẫn HS kể đoạn câu chuyện theo tranh a GV treo tranh lên bảng : b GV gọi HS kể tiếp nối : - Tranh 1: Qn lính làm gì? - Thái độ dân làng nghe lệnh ? - Tranh 2: Trước mặt vua cậu bé làm gì? - Thái độ vua ? Nguyễn Thị Bạch Kim - HS quan sát tranh minh hoạ đoạn bảng - HS nhẩm kể chuyện - HS kể tiếp nối đoạn - Đang đọc lệnh làng đẻ trứng - Lo sợ - Cậu bé khóc ầm ĩ bảo : bố cậu đẻ em bé , bố đuổi - Nhà vua giận quát cho cậu bé láo dám đùa với vua Thiết kế dạy- Năm học: 2018-2019 giaovienvietnam.com - Về tâu với vua kim thành dao thật sắc để sẻ thịt chim - Vua biết tìm người tài , nên trọng thưởng cho cậu bé , gửi cậu vào trường để rèn luyện - Tranh 3: Cậu bé yêu cầu sứ giải điều gì? - Thái độ vua thay đổi ? - Sau lần kể lớp nhận xét nội dung, diễn đạt, cách dùng từ Củng cố, dặn dị: -Trong câu chuyện em thích nhân vật ? Vì ? -GV động viên , khen ngợi ưu điểm , tiến lớp, nhóm hay cá nhân , nêu điểm chưa tốt cần điều chỉnh -Khuyến khích hs nhà kể lại cho người thân nghe Chuẩn bị tiết sau -Tiết TOÁN T1 Đọc, viết, so sánh số có ba chữ số I Mục tiêu tiết dạy - Biết cách tính cộng , trừ số có ba chữ số (Khơng nhớ) cố giải tốn có lời văn nhiều hơn, ( Làm tập: Bài 1cột a,c, 2,3, 4) - Giáo dục học sinh u thích mơn học II Chuẩn bị - Phiếu ghi BT cột a,c - SGK III Các hoạt động dạy- học chủ yếu Kiểm tra cũ - GV kiểm tra sgk HS Bài a Giới thiệu b Các hoạt động Hoạt động GV *Hoạt động 1: Làm BT 1: Bài 1: Củng cố cộng trừ số có ba chữ số ( khơng nhớ ) Cho hs làm phiếu BT Hoạt động HS - HS nêu yêu cầu tập HS tính nhẩm nêu kết - GV nhận xét, kết luận , sai *Hoạt động 2: Củng cố đặt tính cộng trừ số có ba chữ số Nguyễn Thị Bạch Kim 400 +300 = 700 500 + 40 = 540 700 – 300 = 400 540 – 40 = 500 100 + 20 + = 124 300 + 60 + = 367 - Lớp nhận xét Thiết kế dạy- Năm học: 2018-2019 giaovienvietnam.com Bài 2: - GV gọi HS nêu yêu cầu - HS nêu yêu cầu BT - HS làm bảng 352 732 418 + 416 + 511 + 201 768 221 619 395 + 44 439 -Sau lần giơ bảng GV quan sát sửa sai cho HS ( có ) *Hoạt động 3: Củng cố giải tốn có lời văn nhiều hơn, * Bài 3: - HS nêu yêu cầu BT - GV hd HS phân tích - HS phân tích tốn - HS nêu cách giải trả lời - GV quan sát HS làm - 2HS lên bảng làm, lớp làm vào Giải Số HS khối lớp hai : 245 – 32 = 213 ( HS) Đáp số : 213 HS - GV kết luận - HS nhận xét làm bạn * Bài 4: - HS nêu yêu cầu - GV yêu cầu - HS phân tích tốn - HS nêu cách giải câu trả lời - Gv gọi HS lên tóm tắt toán , 1HS lên giải, lớp làm vào Giá tiền tem thư : 200 + 600 = 800 ( đồng ) Bài tập 3,4 thuộc dạng tốn ? Đáp số : 800 đồng Củng cố- dặn dò: - Nêu lại nội dung học - GV Đánh giá tiết học, biểu dương em có cố gắng - Về nhà học bài, chuẩn bị sau -Tiết TẬP VIẾT Ôn chữ hoa A I Mục tiêu tiết dạy - Viết chữ hoa A (1 dòng) V, D (1 dòng) Viết tên riêng (Vừ A Dính ) (1 dịng) câu ứng dụng “ Anh em… đỡ đần” (1 lần) cỡ chữ nhỏ - Chữ viết tương đối nét thẳng hàng, bước đầu biết nối nét chữ viết hoa chữ viết thường chữ ghi tiếng.(HS viết tốt viết đủ dịng vở) - Giáo dục học sinh tính cẩn thận, chăm II Chuẩn bị: -Mẫu chữ A Tên riêng Vừ A Dính -Vở tập viết 3, tập 1, bảng con, phấn Nguyễn Thị Bạch Kim Thiết kế dạy- Năm học: 2018-2019 giaovienvietnam.com III Các hoạt động dạy- học chủ yếu Kiểm tra cũ - GV kiểm tra đồ dùng HS Bài a Giới thiệu b Các hoạt động Hoạt động GV Hoạt động HS *Hoạt động 1: Hướng dẫn viết bảng *Luyện viết chữ hoa: GV treo chữ mẫu + tìm chữ hoa có tên riêng - A, V, D - GV viết mẫu, kết hợp nhắc lại cách viết chữ - HS nghe, quan sát - HS tập viết chữ V, A, D bảng * GV HD HS viết từ ứng dụng - HS đọc từ ứng dụng - GV giới thiệu:Vừa A Dính thiếu niên người dân tộc - GV, sửa sai uốn nắn cho HS - HS viết bảng *Luyện viết câu ứng dụng - HS đọc câu ứng dụng - GV giải nghĩa: Anh em thân thiết, gắn bó với - HS ý nghe chân với tay, lúc phải yêu thương, đùm bọc - HS tập viết bảng chữ Anh, Rách *Hoạt động 2: Hướng dẫn viết vào tập viết - GV nêu yêu cầu - HS viết vào - GV nhắc nhở HS ngồi viết tư thế, ý nét, độ cao *Hoạt động Đánh giá , nhận xét, chữa - GV thu đánh giá - GV nhận xét viết HS - HS ý nghe Củng cố- dặn dò: - GV Đánh giá tiết học, biểu dương em có cố gắng - GV nhắc HS chưa hoàn thành nhà viết tiết - Về nhà học bài, chuẩn bị sau -Buổi chiều Tiết TOÁN Nguyễn Thị Bạch Kim Thiết kế dạy- Năm học: 2018-2019 giaovienvietnam.com Tiết Cộng trừ số có ba chữ số (khơng nhớ ) I Mục tiêu tiết dạy - Ôn tập, củng cố cách tính cộng , trừ số có ba chữ số( khơng nhớ) - Củng cố giải tốn(có lời văn) nhiều , - Học sinh cẩn thận tính tốn II Chuẩn bị: - Phiếu bt III Các hoạt động dạy- học chủ yếu Kiểm tra cũ - GV gọi hs làm lại BT1 Bài a Giới thiệu b Các hoạt động Hoạt động GV Hoạt động HS *Hoạt động 1: Củng cố cộng trừ số Bài 1cột a,c có ba chữ số ( khơng nhớ ) - HS nêu yêu cầu tập Bài 1: - HS tính nhẩm nêu kết 400 +300 = 700 500 + 40 = 540 700 – 300 = 400 540 – 40 = 500 100 + 20 + = 124 300 + 60 + = 367 - GV nhận xét, kết luận , sai - Lớp nhận xét Bài 2: Củng cố đặt tính cộng trừ số có ba chữ số - GV gọi HS nêu yêu cầu - HS nêu yêu cầu BT - HS làm bảng 352 732 418 395 + 416 + 511 + 201 + 44 768 221 619 439 -Sau lần giơ bảng GV quan sát sửa sai cho HS ( có ) *Hoạt động :Củng cố giải tốn có lời văn nhiều hơn, * Bài 3: - HS nêu yêu cầu BT - GV hd HS phân tích - HS phân tích toán - HS nêu cách giải trả lời - GV quan sát HS làm - 2HS lên bảng làm, lớp làm vào Giải Số HS khối lớp hai : 245 – 32 = 213 ( HS) Đáp số : 213 HS - GV kết luận - HS nhận xét làm bạn * Bài 4: - HS nêu yêu cầu - GV yêu cầu - HS phân tích tốn Nguyễn Thị Bạch Kim Thiết kế dạy- Năm học: 2018-2019 giaovienvietnam.com - HS nêu cách giải câu trả lời - Gv gọi HS lên tóm tắt tốn , 1HS lên Giải giải, lớp làm vào Giá tiền tem thư : 200 + 600 = 800 ( đồng ) Đáp số : 800 đồng Bài tập 3,4 thuộc dạng tồn ? Củng cố - dặn dị: - Nêu lại nội dung học - GV Đánh giá tiết học, biểu dương em có cố gắng - Về nhà học bài, chuẩn bị sau -Thứ sáu ngày 07 tháng năm 2018 Buổi sáng Tiết CHÍNH TẢ Tập chép : Cậu bé thơng minh I Mục tiêu tiết dạy Rèn kỹ viết tả : - Chép lại xác đoạn văn 53 chữ (Cậu bé thơng minh) trình bày quy định tả; khơng mắc q lỗi - Làm a Ôn bảng chữ : Điền 10 chữ tên 10 chữ vào ô trống bảng (học thêm tên chữ hai chữ ghép lại), điền 10 chữ tên 10 chữ vào trống bảng BT -Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ giữ II Chuẩn bị: -Bảng lớp viết sẵn đoạn văn HS cần chép ND tập a Bảng phụ (BT3) -SGK, bảng con, III Các hoạt động dạy- học chủ yếu Kiểm tra cũ - GV kiểm tra đồ dùng HS Bài a Giới thiệu b Các hoạt động Hoạt động GV Hoạt động HS *Hoạt động 1: Hướng dẫn tập chép : * Hướng dẫn HS chuẩn bị: - GV đọc đoạn chép bảng - HS ý nghe + Đoạn chép từ em - HS nhìn bảng đọc thần đoạn chép học ? - Cậu bé thông minh - Tên viết vị trí ? - Viết trang + Đoạn chép có câu ? - câu + Cuối câu có dấu ? - Cuối câu có dấu chấm , cuối câu Nguyễn Thị Bạch Kim Thiết kế dạy- Năm học: 2018-2019 giaovienvietnam.com có dấu hai chấm + Chữ đầu câu viết ? - Viết hoa - GV hướng dẫn HS viết tiếng khó vào - HS viết vào bảng bảng : chim sẻ, kim khâu *Hoạt động 2: Hướng dẫn HS chép - HS chép vào vào : - GV theo dõi uốn nắn HS *Chấm, chữa : -HS đổi chữa lỗi - GV chấm , nhận xét *Hoạt động 3: Hướng dẫn HS làm tập tả: Bài 2: - HS nêu yêu cầu tập - HS lên bảng làm , lớp làm vào bảng - GV theo dõi - Lớp nhận xét - Gv nhận xét kết luận Bài 3: - HS nêu yêu cầu BT - GV đưa bảng phụ - HS làm mẫu - HS làm bảng lớp, lớp làm vào bảng - HS đọc cá nhân, ĐT tập - HS học thuộc 10 chữ lớp - GV xoá hết chữ viết cột chữ - Một số HS nói lại - GV xố hết tên chữ viết cột chữ - HS nhìn cột tên chữ nói lại - GV xoá hết bảng - HS đọc thuộc lòng (3em) Lớp viết lại Củng cố - dặn dò: 10 chữ tên chữ vào - GV Đánh giá tiết học, biểu dương em có cố gắng - Về nhà học bài, chuẩn bị sau -Tiết TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI Hoạt động thở quan hô hấp I Mục tiêu tiết dạy - Sau học, HS có khả + Nêu tên phận chức quan hô hấp sơ đồ + Chỉ vị trí phận quan hơ hấp sơ đồ tranh vẽ *Biết hoạt động thở diễn liên tục, ngừng thở 3-4 phút người ta bị chết - Giáo dục học sinh u thích mơn học II Chuẩn bị: - SGK+ Các hình SGK (45) III Các hoạt động dạy- học chủ yếu Kiểm tra cũ - GV kiểm tra đồ dùng HS Nguyễn Thị Bạch Kim Thiết kế dạy- Năm học: 2018-2019 giaovienvietnam.com Bài a Giới thiệu b Các hoạt động Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động 1: Thực hành cách thở sâu *Mục tiêu : HS nhận biết thay đổi lồng ngực ta hít vào thật sâu thở * Cách tiến hành : Bước 1: Trò chơi - GV cho HS thực động tác “ bịt mũi - HS thực nín thở ” + Cảm giác em sau nín thở lâu ? - Thở gấp , sâu bình thường 1HS đứng trước lớp thực động tác thở sâu H1 - Nhận xét thay đổi lồng ngực ? - Lớp quan sát So sánh lồng ngực hít vào thở bình - Cả lớp đứng chỗ đặt tay lên thường với thở sâu ? lồng ngực hít vào thật sâu thở * Kết luận : - Khi ta thở , lồng ngực phồng - HS nêu lên , xẹp xuống đặn cử động hơ hấp gồm hai động tác : Hít vào thở , hít vào thật sâu phổi phồng lên để nhận khơng khí , lồng ngực mở to thở lồng ngực xẹp xuống , đẩy khơng khí từ phổi ngồi Hoạt động 2: Làm việc với SGK * Mục tiêu: Nêu tên phận chức quan hô hấp sơ đồ - Chỉ sơ đồ nói tên quan hơ hấp - Chỉ sơ đồ nói đường khơng khí hít vào thở - Hiểu vai trò hoạt động thở sống người * Cách tiến hành : Bước 1: Làm việc theo cặp - HS quan sát H2 (5 ) - GV gợi ý mẫu + HS a Bạn vào hình vẽ nói tên phận quan hô hấp ? Nguyễn Thị Bạch Kim Thiết kế dạy- Năm học: 2018-2019 giaovienvietnam.com - HS b: Hãy đường khơng khí - HS làm việc theo cặp hình (5 ) - HSa: Đố bạn biết mũi tên dùng để làm gì? - HSb: Vậy khí quản, phế quản có chức gì? - HSa: Phổi có chức gì? - HSb: Chỉ H5 (5) đường khơng khí ta hít vào thở Bước 2: Làm việc lớp - HS cặp hỏi đáp -> GV kết luận sai khen ngợi HS hỏi đáp hay *Kết luận: Cơ quan hô hấp quan thực - HS nêu trao đổi khí thể mơi trường bên ngồi Cơ quan hơ hấp gồm: Mũi, khí quản, phế quản phổi - Mũi, khí quản, phế quản đường dẫn khí - phổi có chức trao đổi khí Hoạt động thở diễn liên tục, ngừng thở 3-4 phút người ta bị chết Củng cố - dặn dò: - Điều sảy có di vật làm tắc đường thở? - GV Đánh giá tiết học, biểu dương em có cố gắng - Về nhà học bài, chuẩn bị sau Tiết TOÁN Tiết Luyện tập I Mục tiêu tiết dạy - Giúp HS : Biết cách tính cộng , trừ số có ba chữ số (Khơng nhớ) + Biết giải tốn tốn “ tìm x”, giải tốn có lời văn có phép trừ ( Làm tập: Bài 1, 2,3) -Giáo dục học sinh u thích mơn học II Chuẩn bị: - SGK Bảng phụ III Các hoạt động dạy- học chủ yếu Kiểm tra cũ - 2HS lên bảng làm tập 1,2 (VBT) - Lớp nhận xét Bài a Giới thiệu b Các hoạt động Hoạt động GV Hoạt động HS *Hoạt động 1: Hướng dẫn hoạt động - HS nêu yêu cầu tập Nguyễn Thị Bạch Kim Thiết kế dạy- Năm học: 2018-2019 giaovienvietnam.com học tập : Bài tập 1: Củng cố kỹ cộng, trừ số có ba chữ số ( không nhớ ) - GV nhận xét, sửa sai cho HS Bài tập 2: Củng cố tốn tìm x -Muốn tìm số bị trừ ta làm nào? - Muốn tìm số hạng ta làm nào? - HS làm bảng a 324 761 + 405 + 128 729 889 b 645 666 - 302 - 333 343 333 25 + 721 746 485 - 72 413 - HS nêu yêu cầu tập - HS lên bảng làm , lớp làm vào x-125 = 344 x +125 = 266 x =344 +125 x =266 –125 x = 469 x = 141 - GV nhận xét, tuyên dương bạn làm - Lớp nhận xét bảng *Hoạt động 2: Củng cố giải tốn có lời văn - HS nêu yêu cầu tập Bài tập 3: - GV HD HS phân tích tốn - HS phân tích tốn - Chia nhóm, cho hs làm bảng phụ - HS lên bảng tóm tắt, HS giải, lớp làm vào Giải : Số nữ có đội đồng diễn : 285 - 140 = 145 ( người ) Đáp số: 145 người - GV nhận xét chung - Lớp nhận xét nhóm bạn Củng cố - Dặn dò: - GV Đánh giá tiết học, biểu dương em có cố gắng - Về nhà học bài, chuẩn bị sau Tiết THỦ CƠNG Gấp tàu thủy hai ống khói I Mục tiêu tiết dạy - HS biết cách gấp tàu thuỷ hai ống khói - Gấp tàu thuỷ hai ống khói Các nếp gấp tương đối phẳng, thẳng Tầu thủy tương đối cân đối * Với HS khéo tay: Gấp tầu thủy hai ống khói Các nếp gấp thẳng, phẳng Tầu thủy cân đối -Giáo dục học sinh u thích mơn học Nguyễn Thị Bạch Kim Thiết kế dạy- Năm học: 2018-2019 giaovienvietnam.com II Chuẩn bị: - Mẫu tàu thuỷ hai ống khói gấp giấy có khích thước đủ lớn.Tranh quy trình gấp tàu thuỷ hai ống khói - Giấy nháp, giấy thủ công, bút màu, kéo III Các hoạt động dạy- học chủ yếu Kiểm tra cũ - Kiểm tra đồ dùng hs Bài a Giới thiệu - Nêu nhiệm vụ tiết thủ công b Các hoạt động Hoạt động GV Hoạt động HS *Hoạt động Giáo viên hướng dẫn học sinh + Học sinh quan sát để rút nhận quan sát nhận xét xét đặc điểm, hình dáng tàu *Mục tiêu: HS quan sát nhận xét đặc điểm thủy mẫu hình dáng tàu thuỷ ống khói + Tàu thủy có hai ống khói giống *Cách tiến hành: tàu, bên thành tàu + Giới thiệu mẫu tàu thủy hai ống khói gấp có hai hình tam giác giống nhau, giấy mũi tàu thẳng đứng (hình 1/ SGV/ 191) + Giáo viên nêu lại phần nhận xét học sinh vào mẫu tàu thủy + Giáo viên nêu tác dụng tàu thủy thật (làm sắt thép): chở hàng hóa, hành + Học sinh suy nghĩ, tìm gấp khách sông, biển tàu thủy mẫu trước hướng dẫn + Giáo viên yêu cầu giáo viên + Học sinh lên bảng mở dần tàu + Giáo viên gọi học sinh thủy mẫu trở lại tờ giấy * Hoạt động 2: Giáo viên hướng dẫn mẫu hình vng ban đầu *Cách tiến hành: - Bước + Hình / 192 + Gấp, cắt tờ giấy hình vng (SGV/191) - Bước + Gấp lấy điểm hai đường dấu gấp hình vng - Bước 3: + Gấp thành tàu thủy hai ống khói - Giáo viên ý: Trong bước 1, cần gấp cắt cho bốn cạnh hình vng thẳng hình gấp đẹp Sau lần gấp, cần miết kỹ đường gấp cho phẳng - Giáo viên quan sát học sinh cịn lúng túng thực giáo viên cần Nguyễn Thị Bạch Kim + Hình / 192 + Hình 4;5;6;7;8/193 + Học sinh gấp tàu thủy hai ống khói giấy Thiết kế dạy- Năm học: 2018-2019 giaovienvietnam.com hướng dẫn lại để học sinh lớp biết cách thực Củng cố - dặn dò: + Giáo viên nhận xét- tuyên dương, dặn dò học sinh nhà tập gấp tàu thủy gai ống khói + Tiết sau học -Buổi chiều Tiết TOÁN Tiết Cộng số có ba chữ số (có nhớ lần) I Mục tiêu tiết dạy - Biết cách thực phép cộng số có ba chữ số (có nhớ lần sang hàng chục sang hàng trăm) - Tính độ dài đường gấp khúc ( Làm tập: Bài cột 1,2,3, Bài cột 1,2,3 Bài,3 cột a , ) - Giáo dục học sinh ý thức chăm học toán II Chuẩn bị : - SGK Bộ Đồ dùng Toán3 III Các hoạt động dạy- học chủ yếu Kiểm tra cũ - 2HS lên bảng làm lại tập + BT2 tập > GV nhận xét Bài a Giới thiệu b Các hoạt động Hoạt động GV Hoạt động HS *Hoạt động 1: Giới thiệu phép cộng Giới thiệu phép tính 435 +127 - HS nêu phép tính - Muốn cộng phép tính ta phải làm gì? - Đặt tính - HS đặt tính - GV hướng dẫn HS thực phép tính *5 cộng 12, viết ĐV nhớ 435 chục, + 127 *3 cộng 5, thêm 6, viết *4 cộng viết5 562 + Vậy cộng số có chữ số ? - chữ số + Phép cộng nhớ sang hàng ? - Hàng chục b Giới thiệu phép cộng 256 + 162 - HS đặt tính 256 (1HS đứng chỗ thực phép tính) +162 *6 cộng viết 418 *5 + 11 viết nhớ - Phép cộng có nhớ hàng nào? *2 cộng 3, thêm viết 4, hàng trăm *Hoạt động 2: Thực hành Nguyễn Thị Bạch Kim Thiết kế dạy- Năm học: 2018-2019 giaovienvietnam.com Bài 1: Yêu cầu HS làm tốt phép tính cộng số có chữ số (có nhớ lần) - HS nêu yêu cầu BT- HS làm bảng 256 417 555 146 + 125 + 168 + 209 + 214 381 585 764 360 - GV theo dõi, sửa sai cho học sinh Bài 2: Yêu cầu tương tự tập Bài 3: Yêu cầu tương tự HS nêu yêu cầu BT1 - 2HS lên bảng làm, lớp làm vào bảng 256 452 166 372 +182 +168 +283 +136 438 620 349 408 - lớp nhận xét bảng - HS nêu yêu cầu tập - HS làm bảng 235 256 333 60 + 417 + 70 + 47 + 360 652 326 380 420 - Gv sửa sai cho HS Bài 4: Yêu cầu tính độ dài đường - HS nêu yêu cầu tập gấp khúc - HS lên bảng làm lớp làm vào Bài giải Độ dài đường gấp khúc ABC là: 126 + 137 = 263 ( cm) Đáp số : 263 cm - GV nhận xét sửa sai Củng cố - dặn dò: - GV Đánh giá tiết học, biểu dương em có cố gắng - Về nhà học bài, chuẩn bị sau -Thứ bảy ngày 08 tháng năm 2018 Buổi sáng Tiết TẬP ĐỌC Hai bàn tay em I Mục tiêu tiết dạy - Đọc rành mạch, biết nghỉ sau khổ thơ, dòng thơ - Hiểu nội dung bài: Hai bàn tay đẹp, có ích đáng u) (Trả lời câu hỏi SGK) Thuộc 2-3 khổ thơ (HSK,G thuộc ) - Giáo dục học sinh biết giữ gìn trân trọng thân thể bạn bè II Chuẩn bị: -Tranh minh hoạ đọc Bảng phụ viết khổ thơ cần hướng dẫn - SGK Nguyễn Thị Bạch Kim Thiết kế dạy- Năm học: 2018-2019 giaovienvietnam.com III Các hoạt động dạy- học chủ yếu Kiểm tra cũ - GV gọi HS tiếp nối kể lại đoạn câu chuyện “ cậu bé thông minh” trả lời câu hỏi nội dung đoạn - GV nhận xét Bài a Giới thiệu b Các hoạt động Hoạt động GV Hoạt động HS *Hoạt động 1: Hướng dẫn Luyện đọc : *GV đọc thơ - HS ý nghe *HD luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ : - Đọc dòng thơ trước lớp - HS nối tiếp nối em dòng (chú ý đọc số từ ngữ ) - Đọc nối tiếp khổ thơ - HS nối tiếp khổ thơ - HS đọc giải + Tìm từ gần nghĩa với từ siêng năng? - HS trả lời + Đặt câu với từ thủ thỉ ? - Đọc khổ thơ nhóm - HS đọc theo cặp - GV theo dõi HD HS đọc - Cả lớp đọc đồng *Hoạt động 2: Tìm hiểu : * HS đọc thầm khổ thơ - Hai bàn tay bé so sánh với ? - Được so sánh với nụ hồng, ngón tay xinh -> GV : Hình ảnh so sánh đẹp - Hai bàn tay thân thiết với bé ? - Buổi tối : hai hoa ngủ bé - Buổi sáng : tay giúp bé đánh - Khi bé học bàn tay với bạn - Em thích khổ thơ ? sao? -> HS phát biểu suy nghĩ *Hoạt động 3: Luyện đọc lại : Học thuộc lòng - GV treo bảng phụ viết sẵn hai khổ thơ - GV xoá dần từ , cụm từ để lại tiếng - HS đọc đồng đầu dòng (các khổ thơ lại tương tự ) - HS thi đọc thuộc lòng thơ - Thi đọc tiếp sức theo tổ Củng cố- dặn dò: - Thi đọc cá nhân theo khổ hình - GV Đánh giá tiết học, biểu dương em thức hái hoa có cố gắng 2-3 HS thi đọc thuộc - Về nhà học thuộc lòng thơ Chuẩn bị sau Tiết LUYỆN TỪ VÀ CÂU Nguyễn Thị Bạch Kim Thiết kế dạy- Năm học: 2018-2019 giaovienvietnam.com Ôn từ vật So sánh I Mục tiêu tiết dạy - Ôn từ vật: Xác định từ ngữ vật.(BT1) - Tìm vật so sánh với câu văn, câu thơ.(BT2) * HS chậm xác định từ vật - Giáo dục học sinh tính tích cực, tự giác II Chuẩn bị: - Bảng phụ viết sẵn khổ thơ tập Bảng lớp viết sẵn câu văn, câu tơ BT 2.Tranh minh hoạ diều giống dấu -SGK, III Các hoạt động dạy- học chủ yếu Kiểm tra cũ Bài a Giới thiệu GV nói tác dụng tuết LTVC mà HS làm quen lớp 2, giúp em mở rọng vốn từ, cách dùng từ , biết nói thành câu ngắn gọn b Các hoạt động Hoạt động GV Hoạt động HS *Hoạt động 1: Hướng dẫn HS làm tập : Bài tập 1: - HS nêu yêu cầu BT - GV yêu cầu - Gọi HS làm mẫu - Lớp làm tập vào vở, HS lên bảng làm ( gạch từ ngữ ỉ vật ) - GV bao quát lớp - Lớp nhận xét Bài tập 2: - HS nêu yêu cầu tập - HS làm mẫu phần a - Lớp làm vào vở, HS lên bảng gạch chân từ ngữ vật so sánh với -> Lớp nhận xét - GV chốt lại ý *Vì hai bàn tay em so sánh - Vì hai bàn tay bé nhỏ , xinh với hoa đầu cành ? bơng hoa *Vì nói mặt biển thảm khổng lồ ? Mặt biển thảm có - Đều phẳng , êm đẹp giống ? - Màu ngọc thạch màu ? - Xanh biếc, sáng - GV cho HS xem vòng ngọc - HS quan sát thạch (nếu có) - GV cho HS quan sát tranh minh hoạ cảnh biển lúc bình yên Vì cánh diều so sánh với dấu - Vì cánh diều cong cong, võng xuống á? giống hệt dấu - GV treo minh hoạ cánh diều - HS lên vẽ dấu thật to Nguyễn Thị Bạch Kim Thiết kế dạy- Năm học: 2018-2019 giaovienvietnam.com *Vì dấu hỏi so sánh với vành - Vì dấu hỏi cong cong mở rộng tai nhỏ ? nhỏ dần chẳng khác vành tai -> KL: Các tác giả quan sát tài tình - HS lên viết dấu hỏi nên phát giống vật giới xung quanh - HS ý nghe - Lớp chữa vào Bài tập 3: - HS nêu yêu cầu tập - Em thích hình ảnh so sánh - HS phát biểu ý kiến riêng tập ? Củng cố- dặn dị: - GV Đánh giá tiết học, biểu dương em có cố gắng - Về nhà quan sát vật xung quanh xem so sánh với - Về nhà học bài, chuẩn bị sau Tiết TOÁN Tiết Luyện tập I Mục tiêu tiết dạy - Giúp HS: Biết thực phép cộng số có ba chữ số (có nhớ lần sang hàng chục sang hàng trăm) - Làm tập: Bài 1,Bài Bài,3, -Giáo dục học sinh u thích mơn học II Chuẩn bị: - SGK, bảng phụ -Nháp III Các hoạt động dạy- học chủ yếu Kiểm tra cũ -2HS lên bảng làm BT 3,4 tiết trước Lớp nhận xét > GV nhận xét Bài a Giới thiệu b Các hoạt động Hoạt động GV Hoạt động HS *Hoạt động 1: Cá nhân: - HS nêu yêu cầu BT Bài 1: Yêu cầu HS cộng số có ba chữ số (có nhớ lần) - GV lưu ý HS: Tổng hai số có hai chữ - HS thực bảng số số có ba chữ số 367 108 85 +120 + 75 + 72 487 183 157 - GV sửa sai cho HS *Hoạt động 2: Làm bảng phụ: Nguyễn Thị Bạch Kim Thiết kế dạy- Năm học: 2018-2019 giaovienvietnam.com Bài 3: Yêu cầu giải toán có lời -HS nêu yêu cầu BT văn - HS đặt đề tốn theo tóm tắt - GV u cầu HS phân tích Làm bảng - HS phân tích tốn phụ theo nhóm - HS nêu cách giải - HS nên giải + lớp làm vào Giải Cả hai thùng có số lít dầu là: 125 + 145 = 260 (lít) Đáp số:260 lít dầu - GV nhận xét - Lớp nhận xét Bài 4: Yêu cầu tính nhẩm theo cách - HS nêu yêu cầu tập nhanh - GV yêu cầu HS: Tính nhẩm điền - HS làm vào nháp + HS lên bảng kết 310 + 40 = 350 400 + 50 = 450 Củng cố- dặn dò: 150 + 250 = 400 515 – 415 = 100 - GV Đánh giá tiết học, biểu dương em có cố gắng - Về nhà học bài, chuẩn bị sau Tiết SINH HOẠT Tuần I Mục tiêu tiết dạy GVCN giúp HS tập thể lớp: -Thấy ưu điểm tồn hoạt động tuần - Biết thảo luận tìm biện pháp, phương hướng khắc phục hạn chế, khó khăn tồn nhằm xây dựng tập thể đoàn kết, tự quản - Giáo dục học sinh tính tự giác II Chuẩn bị: CTHĐTQ ban tổng hợp sơ kết tuần III Các hoạt động dạy- học chủ yếu Ổn định tổ chức: Văn nghệ tổ đầu tổ / tiết mục Kiểm tra cũ: Xem xét chuẩn bị HS - GV tập thể lớp kiểm tra tiến trường hợp vi phạm tuần trước - GV động viên kịp thời HS có tiến Tiến hành buổi sơ kết: a) CTHĐTQ điều khiển cho ban báo cáo hoạt động ban tuần - Tập thể lớp góp ý bổ sung cho ban tự quản b) Lớp nghe CTHĐTQ báo cáo sơ kết tuần lớp thống đề nghị tuyên dương nhắc nhở Nội dung sơ kết hoạt động tuần 1 Học tập: Nguyễn Thị Bạch Kim Thiết kế dạy- Năm học: 2018-2019 giaovienvietnam.com - Ưu điểm:……………………………………………………………………… - Tồn tại: Năng lực: - Ưu điểm: - Tồn tại: Phẩm chất: - Ưu điểm: - Tồn tại: Nề nếp: - Chuyên cần Các hoạt động ban tự quản: - Hoạt động lao động vệ sinh Đề nghị - Tuyên dương: - Nhắc nhở: Phương hướng - Dặn dò: - Lớp thảo luận, thống phương hướng cho tuần sau giúp bạn vượt khó * GVCN: Đánh giá nhận xét chung hoạt động tuần lớp * Biểu dương, khen ngợi (nếu có) trước lớp rút kinh nghiệm tự quản lớp -BGH duyệt Nguyễn Thị Bạch Kim Tổ CM duyệt ngày…… / /2018 Thiết kế dạy- Năm học: 2018-2019 ... bảng a 32 4 7 61 + 405 + 12 8 729 889 b 645 666 - 30 2 - 33 3 34 3 33 3 25 + 7 21 746 485 - 72 4 13 - HS nêu yêu cầu tập - HS lên bảng làm , lớp làm vào x -12 5 = 34 4 x +12 5 = 266 x =34 4 +12 5 x =266 ? ?12 5 x... Bài 3: Yêu cầu tương tự HS nêu yêu cầu BT1 - 2HS lên bảng làm, lớp làm vào bảng 256 452 16 6 37 2 +18 2 +16 8 +2 83 + 13 6 438 620 34 9 408 - lớp nhận xét bảng - HS nêu yêu cầu tập - HS làm bảng 235 256... HS làm bảng 35 2 732 418 + 416 + 511 + 2 01 768 2 21 619 39 5 + 44 439 -Sau lần giơ bảng GV quan sát sửa sai cho HS ( có ) *Hoạt động 3: Củng cố giải tốn có lời văn nhiều hơn, * Bài 3: - HS nêu
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN LỚP 3 TUẦN 1, GIÁO ÁN LỚP 3 TUẦN 1