0

Đề án chăn nuôi trên địa bàn xã Kỳ Sơn

17 15 0
  • Đề án chăn nuôi  trên địa bàn xã Kỳ Sơn

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 14:56

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ KỲ SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Kỳ Sơn, ngày 25 tháng 02 năm 2019 ĐỀ ÁN XÂY DỰNG MƠ HÌNH CHĂN NI BỊ THÁI SIÊU NẠC QUY MÔ LỚN XA KHU DÂN CƯ XÃ KỲ SƠN, HUYỆN TÂN KỲ I ĐẶT VẤN ĐỀ Sự cần thiết xây dựng mơ hình Kỳ Sơn xã trung du miền núi, nhân dân chủ yếu sản xuất nơng nghiệp, ngành chăn ni đóng vai trò quan trọng kinh tế địa phương Trong năm qua, lĩnh vực chăn nuôi xã có bước chuyển biến tích cực, nhiên phát triển cịn q thấp so với tiềm năng, chăn ni đại gia súc, gia súc manh mún, bộc lộ nhiều nhược điểm cần phải khắc phục là: - Quy mô chuồng trại chăn nuôi hộ gia đình chủ yếu tập trung khu dân cư - Trình độ chăn ni bà nơng dân chưa đáp ứng với phát triển chăn nuôi giai đoạn - Chưa kiểm sốt chặt chẽ tình hình dịch bệnh - Tình trạng chăn ni cịn làm ảnh hưởng đến môi trường xã hội - Giá thành hiệu kinh tế chăn nuôi đạt tỷ lệ thấp 42-45% Việc xây dựng mơ hình chăn ni hỗ trợ di dời chuồng trại khỏi khu dân cư, nhằm làm điểm sáng thực có hiệu kinh tế chăn nuôi, đồng thời nhân rộng hộ chăn nuôi di dời chuồng trại khỏi khu dân cư tồn xã, góp phần đưa ngành chăn ni trở thành ngành nơng nghiệp giảm thiểu gây ô nhiễm môi trường khu dân cư Căn xây dựng kế hoạch Căn Thông tư 43/2017/TT-BTC ngày 12 tháng năm 2017 Bộ Tài quy định quản lý sử dụng kinh phí nghiệp thực chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2016-2020 Quyết định số 799/QĐ-UBND, ngày 19 tháng năm 2018 UBND huyện Tân Kỳ việc phân bổ nguồn kinh phí nghiệp chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn năm 2018 Quyết định 1585/QĐ-UBND ngày 16 tháng năm 2018 việc phê duyệt danh mục thực nguồn vốn sự nghiệp chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nơng thơn phát triển sản xuất năm 2018 Căn Thông tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 15 tháng 11 năm 2010 Bộ Tài chính, tài Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp hoạt động khuyến nông II- MỤC TIÊU Mục tiêu chung: - Ứng dụng tiến kỹ thuật giống, thú y, giống, cỏ, phương thức chăn nuôi chuồng trại nhằm xây dựng thành cơng mơ hình chăn ni hỗ trợ di dời chuồng trại khỏi khu dân cư đạt hiệu kinh tế cao - Liên kết sản xuất nơng dân chăn ni bị Thái siêu nạc với Cơng ty chăn ni bị siêu nạc Thái Lan, địa xã Vĩnh Linh, Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc từ khâu cung ứng giống đến tiêu thụ sản phẩm - Trên sở đó, xây dựng quy trình kỹ thuật nuôi dưỡng vỗ béo chăn nuôi theo hướng trang trại khép kín thích hợp, nhằm phổ biến nhân rộng mơ hình địa bàn xã - Đẩy mạnh phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa tập trung, quy mô lớn Mục tiêu cụ thể: - Xây dựng mơ hình chăn ni bị Thái siêu nạc quy mô lớn di dời chuồng trại khỏi khu dân cư địa điểm: Xóm Hùng Cường, xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An theo hướng đầu tư thâm canh, quy mô lớn, xa khu dân cư Quy mơ: Xây dựng 01 mơ hình, tổng đàn bị Thái siêu nạc thực mơ hình 20 - Trên sở mơ hình thành cơng góp phần chuyển biến tích cực nhận thức, trình độ KHKT người chăn nuôi, đồng thời chuyển dịch kinh tế ngành chăn nuôi nhỏ lẻ sang kinh tế trang trại tăng hiệu đơn vị diện tích chuồng trại từ: 70-90 triệu đồng, tăng lên từ 160.000.000 - 180.000 đồng - Năm 2019 năm làm tốt công tác tuyên truyền cho bà nông dân chăn nuôi quy mô lớn xa khu dân cư để đảm bảo vệ sinh môi trường III- GIẢI PHÁP THỰC HIỆN Các giải pháp kỹ thuật: Trước thực mơ hình lựa chọn địa điểm, đối tượng tham gia, giống bò đưa vào sản xuất - Địa điểm xây dựng mơ hình chăn ni bị Thái siêu nạc quy mô lớn di dời chuồng trại khu dân cư bố trí 01 hộ gia đình: + Hộ ơng: Nguyễn Cơng Khương + Địa chỉ: Xóm Đội Cung 2, xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An - Tổ chức tập huấn quy trình kỹ thuật chăn ni bị Thái siêu nạc quy mơ lớn cho hộ tham gia mơ hình hộ gia đình tiềm - Về giống: Bò Thái siêu nạc - Trọng lượng bò giống:  180Kg - Trong trình tổ chức thực UBND xã cử cán theo dõi, đạo hướng dẫn cho hộ gia đình thực Nguồn vốn Phát huy nguồn vốn nhân dân (hộ gia đình) kết hợp hỗ trợ sách hỗ trợ nhà nước Trong đó: - Vốn chủ đạo hộ gia đình - Nguồn vốn hỗ trợ nhà nước bao gồm: + Hỗ trợ kinh phí tổ chức triển khai kế hoạch thực mơ hình chăn ni bị Thái siêu nạc đưa chuồng trại xa khu dân cư + Hỗ trợ kinh phí tổ chức tập huấn kỹ thuật cho nông dân + Hỗ trợ kinh phí cho nơng dân mua giống giống bị Thái siêu nạc Triển khai thực - Hộ tham gia mơ hình xây dựng chuồng trại phải bảo đảm yêu cầu kỷ thuật: chuồng trại 5m 2/con, có máng ăn máng uống chỗ, khơng có sân vận động, chuồng láng xi măng, có rãnh thoát phân hầm chứa phân để xử lý Ngồi ra, mơ hình có máy thái cỏ hố ủ thức ăn 13,5m (3m x 3m x 1,5m) để ủ chua cỏ ủ rơm urê cung cấp cho bị chuồng Chuồng trại chăn ni bị thương phẩm phải bảo đảm yếu tố đông ấm, hè mát, chuồng không trơn trượt - Áp dụng nghiêm ngặt quy trình vệ sinh thú y, quy trình tiêm phòng vắc xin theo quy định thú y Định kỳ tuần lần phun tiêu độc khu vực chuồng trại hóa chất diệt khuẩn Benkocid, tháng lần tiêm phòng định kỳ loại vắc xin lở mồm long móng, tụ huyết trùng trâu bị, định kỳ tẩy ký sinh trùng năm lần - Con giống, thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học, thuốc vacxin, thuốc sát trùng, lấy từ cơng ty có đăng ký với quan nhà nước (có nguồn gốc xuất xứ) Dự tốn kinh phí thực mơ hình Tổng kinh phí thực mơ hình: 650.000 đồng, đó: - Đề nghị ngân sách xã hỗ trợ: 70.000.000 đồng, bao gồm: + hỗ trợ mua bị giống cho nơng dân 25%: 20 x 14.000.000 đồng/con x 25% = 70.000.000 đồng - Vốn xây dựng mơ hình góp: 580.000.000 đồng Tiến độ thực mơ hình: Tháng 02/2019 đến ngày 3/2019 TT Các nội dung công việc thực Xây dựng kế hoạch thực mơ hình Xây dựng chuồng trại Cung ứng giống, thức ăn gia súc Triển khai ni, chăm sóc, vỗ béo thu sản phẩm xuất bán Sản phẩm phải đạt Thời gian Có kế hoạch sản xuất cụ thể Tháng Người, quan thực Chủ đề án Đảm bảo quy trình kỹ thuật Đáp ứng đủ giống, thức ăn gia súc, đảm bảo chất lượng Đảm bảo kỹ thuật Tháng Tháng Chủ đề án Chủ đề án Bắt đầu từ đến 8/2019 Chủ đề án VI- SO SÁNH HIỆU QUẢ KINH TẾ Chăn nuôi bị truyền thống: (có bảng 01 kèm theo) - Tổng chi phí cho chăn ni bị truyền thống: 402.100.000 đồng - Tổng thu nhập cho chăn ni bị truyền thống: 576.000.000 đồng - Lợi nhuận thu cho chăn nuôi bị truyền thống: 173.900.000 đồng Quy mơ chăn ni bị theo quy mơ lớn xa khu dân cư: (có bảng 02 kèm theo) - Tuyển chọn giống đạt tiêu chuẩn bị: - Quy trình chăn ni theo nguyên tắc là: Nguyên tắc 1: Giữ đàn vật nuôi môi trường bảo vệ Nguyên tắc 2: Chăm sóc ni dưỡng quản lý tốt đàn vật ni Nguyên tắc 3: Kiểm soát chặt chẽ khu vực chăn ni - Tổng kinh phí chăn ni bị Thái siêu nạc là: 578.000.000 đồng - Tổng thu nhập chăn nuôi bò Thái siêu nạc là: 936.000.000 đồng - Lợi nhuận thu chăn ni bị thương phẩm là: 358.000.000 đồng Như diện tích chuồng trại chăn ni chuyển từ phương thức chăn nuôi cũ, phương thức chăn ni lợi nhuận tăng thêm 358.000.000 – 173.900.000 = 184.100.000 đồng./ Nơi nhận: CHỦ ĐỀ ÁN - UBND xã Kỳ Sơn; Nguyễn Cơng Khương PHỤ LỤC HOẠCH TỐN HIỆU QUẢ KINH TẾ a) Chăn ni bị thịt thương phẩm Bảng 1: Phần đầu tư tính cho bị truyền thống Đầu tư cho bị ni 150 ngày Đơn giá Số TT Nội dung ĐVT lượng (đồng) Giống Con 10.000.000 Thức ăn đậm đặc Kg 60 20.000 Thức ăn tinh bột Kg 400 7.000 Thức ăn xanh Tấn 4,5 750.000 Khấu hao chuồng trại M 60.000 Công chăn nuôi Công 150 14.000 Thành tiền (đồng) 10.000.000 1.200.000 2.800.000 3.375.000 480.000 2.100.000 Vác xin phòng bệnh Liều 15.000 30.000 Thuốc thú y, sát trùng Lọ 60.000 120.000 Tổng cộng 20.105.000 Tổng số quy mơ mơ hình 20 402.100.000 * Phần thu + Năng suất bò xuất chuồng 0,32 tấn/con x 20 = 6,4 Giá 90.000.000 đồng/tấn x 6,4 = 576.000.000 đồng - Lợi nhuận thu từ nuôi bò truyền thống 576.000.000 đồng – 402.100.000 đồng = 173.900.000 đồng (Một trăm bảy mươi ba triệu chín trăm nghìn đồng) b) Chăn ni bị Thái siêu nạc quy mơ lớn Bảng 2: Đầu tư cho bò lứa nuôi 150 ngày T T Diễn giải nội dung ĐV T u cầu mơ hình Mua giống Thức ăn hỗn hợp Thức ăn xanh Vác xin phòng bệnh Thuốc thú y, sát trùng Khấu hao chuồng trại Công chăn nuôi Cộng: kg liều lọ m2 công 800 2 150 Đơn giá (đồng) 14.000.00 12.000 750.000 10.000 15.000 60.000 8.000 Tổng số quy mô mơ hình 20 Thành tiền (đồng) Gia đình tự túc (đồng) Số tiề nhà nư hỗ tr 25% (đồng 14.000.00 10.500.000 3.500 9.600.000 9.600.000 3.750.000 3.750.000 20.000 20.000 30.000 30.000 300.000 300.000 1.200.000 1.200.000 28.900.00 25.400.000 3.500.0 578.000.0 508.000.00 00 70.000 Phần thu + Giá bò thịt 78.000.000 đồng/tấn + Năng suất bò thịt xuất chuồng 0,6 tấn/con + Thành tiền: 20 x 0,6 tấn/con x 78.000.000 đồng/tấn = 936.000.000 đồng + Lợi nhuận thu từ mơ hình ni bị Thái siêu nạc quy mô trang trại 936.000.000 đồng – 578.000.000 đồng = 358.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi tám triệu đồng) Hiệu kinh tế chăn ni bị Thái siêu nạc so với chăn ni bị thịt truyền thống là: 184.100.000 đồng (Một trăm tám mươi bốn triệu trăm đồng) ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ KỲ SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Kỳ Sơn, ngày 01 tháng 03 năm 2019 ĐỀ ÁN XÂY DỰNG MƠ HÌNH CHĂN NI TRÂU LÀO SIÊU NẠC QUY MÔ LỚN XA KHU DÂN CƯ XÃ KỲ SƠN, HUYỆN TÂN KỲ I ĐẶT VẤN ĐỀ Sự cần thiết xây dựng mơ hình Kỳ Sơn xã trung du miền núi, nhân dân chủ yếu sản xuất nơng nghiệp, ngành chăn ni đóng vai trị quan trọng kinh tế địa phương Trong năm qua, lĩnh vực chăn ni xã có bước chuyển biến tích cực, nhiên phát triển cịn thấp so với tiềm năng, chăn nuôi đại gia súc, gia súc manh mún, bộc lộ nhiều nhược điểm cần phải khắc phục là: - Quy mơ chuồng trại chăn ni hộ gia đình chủ yếu tập trung khu dân cư - Trình độ chăn nuôi bà nông dân chưa đáp ứng với phát triển chăn nuôi giai đoạn - Chưa kiểm sốt chặt chẽ tình hình dịch bệnh - Tình trạng chăn ni cịn làm ảnh hưởng đến môi trường xã hội - Giá thành hiệu kinh tế chăn nuôi đạt tỷ lệ thấp 42-45% Việc xây dựng mơ hình chăn ni hỗ trợ di dời chuồng trại khỏi khu dân cư, nhằm làm điểm sáng thực có hiệu kinh tế chăn nuôi, đồng thời nhân rộng hộ chăn nuôi di dời chuồng trại khỏi khu dân cư tồn xã, góp phần đưa ngành chăn ni trở thành ngành nơng nghiệp giảm thiểu gây ô nhiễm môi trường khu dân cư Căn xây dựng kế hoạch Căn Thông tư 43/2017/TT-BTC ngày 12 tháng năm 2017 Bộ Tài quy định quản lý sử dụng kinh phí nghiệp thực chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2016-2020 Quyết định số 799/QĐ-UBND, ngày 19 tháng năm 2018 UBND huyện Tân Kỳ việc phân bổ nguồn kinh phí nghiệp chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn năm 2018 Quyết định 1585/QĐ-UBND ngày 16 tháng năm 2018 việc phê duyệt danh mục thực nguồn vốn sự nghiệp chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn phát triển sản xuất năm 2018 Căn Thông tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 15 tháng 11 năm 2010 Bộ Tài chính, tài Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp hoạt động khuyến nông II- MỤC TIÊU Mục tiêu chung: - Ứng dụng tiến kỹ thuật giống, thú y, giống, cỏ, mía, ngơ phương thức chăn ni chuồng trại nhằm xây dựng thành cơng mơ hình chăn ni hỗ trợ di dời chuồng trại khỏi khu dân cư đạt hiệu kinh tế cao - Liên kết sản xuất nông dân chăn nuôi trâu Lào siêu nạc với Công ty chăn nuôi trâu siêu nạc Lào, địa xã Vĩnh Linh, Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc từ khâu cung ứng giống đến tiêu thụ sản phẩm - Trên sở đó, xây dựng quy trình kỹ thuật nuôi dưỡng vỗ béo chăn nuôi theo hướng trang trại khép kín thích hợp, nhằm phổ biến nhân rộng mơ hình địa bàn xã - Đẩy mạnh phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa tập trung, quy mô lớn Mục tiêu cụ thể: - Xây dựng mơ hình chăn ni trâu Lào siêu nạc quy mô lớn di dời chuồng trại khỏi khu dân cư địa điểm: Xóm Hùng Cường 1, xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An theo hướng đầu tư thâm canh, quy mô lớn, xa khu dân cư Quy mơ: Xây dựng 01 mơ hình, tổng đàn trâu Lào siêu nạc thực mơ hình 25 - Trên sở mơ hình thành cơng góp phần chuyển biến tích cực nhận thức, trình độ KHKT người chăn nuôi, đồng thời chuyển dịch kinh tế ngành chăn nuôi nhỏ lẻ sang kinh tế trang trại tăng hiệu đơn vị diện tích chuồng trại từ: 70-90 triệu đồng, tăng lên từ 160.000.000 - 180.000 đồng - Năm 2019 năm làm tốt công tác tuyên truyền cho bà nông dân chăn nuôi quy mô lớn xa khu dân cư để đảm bảo vệ sinh môi trường III- GIẢI PHÁP THỰC HIỆN Các giải pháp kỹ thuật: Trước thực mơ hình lựa chọn địa điểm, đối tượng tham gia, giống trâu đưa vào sản xuất - Địa điểm xây dựng mơ hình chăn nuôi trâu Lào siêu nạc quy mô lớn di dời chuồng trại khu dân cư bố trí 01 hộ gia đình: + Hộ ơng: Nguyễn Cơng Khương + Địa chỉ: Xóm Đội Cung 2, xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An - Tổ chức tập huấn quy trình kỹ thuật chăn ni trâu Lào siêu nạc quy mô lớn cho hộ tham gia mơ hình hộ gia đình tiềm - Về giống: Trâu Lào siêu nạc - Trọng lượng trâu giống: từ 400-500kg - Trong trình tổ chức thực UBND xã cử cán theo dõi, đạo hướng dẫn cho hộ gia đình thực Nguồn vốn Phát huy nguồn vốn nhân dân (hộ gia đình) kết hợp hỗ trợ sách hỗ trợ nhà nước Trong đó: - Vốn chủ đạo hộ gia đình - Nguồn vốn hỗ trợ nhà nước bao gồm: + Hỗ trợ kinh phí tổ chức triển khai kế hoạch thực mơ hình chăn ni trâu Lào siêu nạc đưa chuồng trại xa khu dân cư + Hỗ trợ kinh phí tổ chức tập huấn kỹ thuật cho nơng dân + Hỗ trợ kinh phí cho nơng dân mua giống giống trâu Lào siêu nạc Triển khai thực - Hộ tham gia mơ hình xây dựng chuồng trại phải bảo đảm yêu cầu kỷ thuật: chuồng trại 5m 2/con, có máng ăn máng uống chỗ, khơng có sân vận động, chuồng láng xi măng, có rãnh phân hầm chứa phân để xử lý Ngồi ra, mơ hình có máy thái cỏ hố ủ thức ăn 13,5m (3m x 3m x 1,5m) để ủ chua cỏ ủ rơm urê cung cấp cho trâu chuồng Chuồng trại chăn nuôi trâu thương phẩm phải bảo đảm yếu tố đông ấm, hè mát, chuồng không trơn trượt - Áp dụng nghiêm ngặt quy trình vệ sinh thú y, quy trình tiêm phịng vắc xin theo quy định thú y Định kỳ tuần lần phun tiêu độc khu vực chuồng trại hóa chất diệt khuẩn Benkocid, Trước đưa vào chăn nuôi tiến hành lần tiêm phịng loại vắc xin lở mồm long móng, tụ huyết trùng trâu bò, định kỳ tẩy ký sinh trùng - Con giống, thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học, thuốc vacxin, thuốc sát trùng, lấy từ cơng ty có đăng ký với quan nhà nước (có nguồn gốc xuất xứ) Dự tốn kinh phí thực mơ hình Tổng kinh phí thực mơ hình: 997.500.000 đồng, đó: - Đề nghị ngân sách nhà nước hỗ trợ: 62.500.000 đồng, bao gồm: + Hỗ trợ mua trâu giống cho nông dân 10%: 25 x 25.000.000 đồng/con x 10% = 62.500.000 đồng - Vốn người xây dựng mơ hình góp: 935.000.000 đồng Tiến độ thực mơ hình: Tháng 03/2019 đến ngày 8/2019 TT Các nội dung công việc thực Xây dựng kế hoạch thực mơ hình Xây dựng chuồng trại Cung ứng giống, thức ăn gia súc Triển khai ni, chăm sóc, vỗ béo thu sản phẩm xuất bán Sản phẩm phải đạt Thời gian Có kế hoạch sản xuất cụ thể Tháng Người, quan thực Chủ đề án Đảm bảo quy trình kỹ thuật Đáp ứng đủ giống, thức ăn gia súc, đảm bảo chất lượng Đảm bảo kỹ thuật Tháng Tháng Chủ đề án Chủ đề án Bắt đầu từ đến 8/2019 Chủ đề án VI- SO SÁNH HIỆU QUẢ KINH TẾ Chăn ni trâu truyền thống: (có bảng 01 kèm theo) - Tổng chi phí cho chăn ni trâu truyền thống: 627.625.000 đồng - Tổng thu nhập cho chăn nuôi trâu truyền thống: 640.000.000 đồng - Lợi nhuận thu cho chăn nuôi trâu truyền thống: 12.375.000 đồng Quy mơ chăn ni bị theo quy mơ lớn xa khu dân cư: (có bảng 02 kèm theo) - Tuyển chọn giống đạt tiêu chuẩn: Trâu lào siêu nạc - Quy trình chăn ni theo ngun tắc là: Nguyên tắc 1: Giữ đàn vật nuôi môi trường bảo vệ Ngun tắc 2: Chăm sóc ni dưỡng quản lý tốt đàn vật nuôi Nguyên tắc 3: Kiểm sốt chặt chẽ khu vực chăn ni - Tổng kinh phí chăn ni trâu Lào siêu nạc là: 997.500.000 đồng - Tổng thu nhập chăn nuôi trâu Lào siêu nạc là: 1.200.000.000 đồng - Lợi nhuận thu chăn nuôi trâu thương phẩm là: 202.500.000 đồng Như diện tích chuồng trại chăn ni chuyển từ phương thức chăn ni cũ, phương thức chăn ni lợi nhuận tăng thêm là: 202.500.000 – 12.375.000 = 190.125.000 đồng./ VII Kiến Nghị Đề Xuất: Đề nghị Đảng ủy, UBND xã Kỳ Sơn tạo điều kiện, chế sách để thực đề án: - Về địa điểm đặt chuồng trại diện tích đất lị gạch bà sâm Việt - Đề nghị UBND xã hỗ trợ tiền đất năm đầu thực đề án Đối với tỉnh: Đề nghị hỗ trợ nguồn kinh phí xây dựng mơ hình kinh tế xã đích nơng thơn Nơi nhận: CHỦ ĐỀ ÁN - Đảng ủy; UBND xã Kỳ Sơn; - Lưu Nguyễn Văn Hùng PHỤ LỤC HOẠCH TOÁN HIỆU QUẢ KINH TẾ a) Chăn nuôi trâu thịt thương phẩm Bảng 1: Phần đầu tư tính cho trâu truyền thống Đầu tư cho trâu nuôi 150 ngày Đơn giá Số Thành tiền TT Nội dung ĐVT lượng (đồng) (đồng) Giống Con 15.000.000 15.000.000 Thức ăn đậm đặc Kg 60 20.000 1.200.000 Thức ăn tinh bột Kg 400 7.000 2.800.000 Thức ăn xanh Tấn 4,5 750.000 3.375.000 Khấu hao chuồng trại M2 60.000 480.000 Công chăn nuôi Công 150 14.000 2.100.000 Vác xin phòng bệnh Liều 15.000 30.000 Thuốc thú y, sát trùng Lọ 60.000 120.000 Tổng cộng 25.105.000 Tổng số quy mơ mơ hình 25 627.625.000 * Phần thu + Năng suất trâu xuất chuồng 0,32 tấn/con x 25 = Giá 80.000.000 đồng/tấn x = 640.000.000 đồng - Lợi nhuận thu từ nuôi trâu truyền thống 640.000.000 đồng – 627.625.000 đồng = 12.375.000 đồng (Một trăm ba mươi bảy triệu ba trăm bảy lăm nghìn đồng) b) Chăn ni bị Trâu Lào siêu nạc quy mơ lớn Bảng 2: Đầu tư cho bị lứa ni 150 ngày T T Diễn giải nội dung ĐV T u cầu mơ hình Mua giống Thức ăn hỗn hợp Thức ăn xanh Vác xin phòng bệnh kg liều 800 Đơn giá (đồng) 25.000.00 12.000 750.000 10.000 Thành tiền (đồng) Gia đình tự túc (đồng) 25.000.00 22.500.000 9.600.000 9.600.000 3.750.000 3.750.000 20.000 20.000 Số tiề nhà nư hỗ tr 10% (đồng 2.500 5 Thuốc thú y, sát trùng Khấu hao chuồng trại Công chăn nuôi Cộng: lọ m2 công 150 15.000 60.000 8.000 Tổng số quy mơ mơ hình 25 30.000 30.000 300.000 300.000 1.200.000 1.200.000 39.900.00 37 400.00 0 2.500.0 997.500.0 935.000.00 00 62.500 Phần thu + Giá trâu thịt 80.000.000 đồng/tấn + Năng suất trâu thịt xuất chuồng 0,6 tấn/con + Thành tiền: 25 x 0,6 tấn/con x 80.000.000 đồng/tấn = 1.200.000.000 đồng + Lợi nhuận thu từ mơ hình ni trâu Lào siêu nạc quy mô trang trại 1.200.000.000 đồng – 997.500.000 đồng = 202.500.000 đồng (Hai trăm linh hai triệu năm trăm ngàn đồng) Hiệu kinh tế chăn nuôi trâu Lào siêu nạc so với chăn nuôi trâu thịt truyền thống là: 202.500.000 đồng – 12.375.000 đồng = 190.125.000 đồng (Một trăm chín mươi triệu trăm hai lăm ngàn đồng) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập -= Tự Do – Hạnh Phúc ĐỀ ÁN XÂY DỰNG MƠ HÌNH CHĂN NUÔI TRÂU LÀO SIÊU NẠC QUY MÔ LỚN XA KHU DÂN CƯ Địa điểm thực hiện: Xóm Hùng Cường – Xã Kỳ Sơn Huyện Tân Kỳ Số hộ tham gia dự án: 01 hộ Tổng số tiền đầu tư: 997 500 000 đồng - Vốn tự có: 935 000 000 đồng - Ngân sách nhà nước hỗ trợ: 62 500 000 đồng Thời gian thực đề án: 60 tháng Kỳ Sơn, tháng năm 2019 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập -= Tự Do – Hạnh Phúc ĐỀ ÁN XÂY DỰNG MƠ HÌNH CHĂN NI TRÂU, BỊ THEO CHUỖI LIÊN KẾT Địa điểm thực hiện: Xóm Hùng Cường – Xã Kỳ Sơn Huyện Tân Kỳ Chủ Dự án: Nguyễn Công Khương Kỳ Sơn, tháng năm 2019 ... phúc Kỳ Sơn, ngày 01 tháng 03 năm 2019 ĐỀ ÁN XÂY DỰNG MƠ HÌNH CHĂN NI TRÂU LÀO SIÊU NẠC QUY MÔ LỚN XA KHU DÂN CƯ XÃ KỲ SƠN, HUYỆN TÂN KỲ I ĐẶT VẤN ĐỀ Sự cần thiết xây dựng mơ hình Kỳ Sơn xã trung... Đảm bảo kỹ thuật Tháng Tháng Chủ đề án Chủ đề án Bắt đầu từ đến 8/2019 Chủ đề án VI- SO SÁNH HIỆU QUẢ KINH TẾ Chăn ni bị truyền thống: (có bảng 01 kèm theo) - Tổng chi phí cho chăn ni bị truyền... Đảm bảo kỹ thuật Tháng Tháng Chủ đề án Chủ đề án Bắt đầu từ đến 8/2019 Chủ đề án VI- SO SÁNH HIỆU QUẢ KINH TẾ Chăn ni trâu truyền thống: (có bảng 01 kèm theo) - Tổng chi phí cho chăn ni trâu truyền
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề án chăn nuôi trên địa bàn xã Kỳ Sơn, Đề án chăn nuôi trên địa bàn xã Kỳ Sơn

Từ khóa liên quan