0

Đồ án môn kinh tế đầu tư, phân tích dự án đầu tư (39)

121 3 0
  • Đồ án môn kinh tế đầu tư, phân tích dự án đầu tư (39)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 13:48

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG BỘ MÔN KINH TẾ XÂY DỰNG - ĐỒ ÁN MÔN HỌC KINH TẾ ĐẦU TƯ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH KINH TẾ DỰ ÁN ĐẦU TƯ: “XÂY DỰNG KHU BIỆT THỰ CHO THUÊ ĐẠT CHUẨN BA SAO KTH” HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN: Đỗ Thị Thu Xuân MÃ SỐ SINH VIÊN: 238763 LỚP: 63KT2 GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: ThS.Trần Phương Nam SỐ THỨ TỰ (SỐ ĐỀ): 55  HÀ NỘI-2021 ĐỒ ÁN KINH TẾ ĐẦU TƯ GVHD: ThS.Trần Phương Nam PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN KINH TẾ ĐẦU TƯ Số liệu đề Số lượng nhà A B C D 12 12 Địa điểm Tỷ lệ vốn tự có (%) Tỷ lệ vốn vay (%) Long Biên 24 76 SV: Đỗ Thị Thu Xuân – MSSV: 238763– LỚP:63KT2 ĐỒ ÁN KINH TẾ ĐẦU TƯ GVHD: ThS.Trần Phương Nam MỞ ĐẦU Vai trò đầu tư xây dựng kinh tế quốc dân Đầu tư trình bỏ vốn để tạo dựng tài sản sau vận hành, khai thác tài sản để sinh lợi thỏa mãn nhu cầu người bỏ vốn thời gian định tương lại Đầu tư xây dựng (ĐTXD) hoạt động phổ biến xã hội xây dựng cơng trình để thực mục tiêu đầu tư cơng trình xây dựng hình thành.Hoạt động đầu tư xây dựng cơng trình hoạt động có vai trị đặc biệt kinh tế quốc dân, thể mặt sau: - ĐTXD mặt hoạt động kinh tế Nhà nước, có tác động định đến phát triển kinh tế nước thời kỳ - Nhờ nắm vững kinh tế đầu tư mà trình ĐTXD hướng, tạo chuyển biến tăng trưởng, kinh tế phát triển cách mạnh mẽ, ổn định đạt hiệu cao - ĐTXD phát triển thúc đẩy khoa học, công nghệ phát triển, nhờ đẩy mạnh nghiệp cơng nghiệp hoá đại hoá, phát triển văn hoá, giáo dục, y tế, tăng suất lao động, tăng việc làm, tăng thu nhập cho người lao động - ĐTXD đầy mạnh việc xây dựng sở hạ tầng, tạo điều kiện phát triển kinh tế miền đất nước, góp phần đưa nơng thơn, vùng xa, vùng nghèo tiến kịp khu vực phát triển đất nước, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần ngày nâng cao nước - ĐTXD phát triển mạnh mẽ cho phép sử dụng có hiệu tiềm năng, tài nguyên đất nước - Đối với doanh nghiệp, ĐTXD chức doanh nghiệp, phương tiện để phát triển doanh nghiệp, Đối với nước ta giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội, hội nhập kinh tế quốc tế, hợp tác phát triển tất lĩnh vực →Tóm lại: ĐTXD hoạt động quan trọng: khâu trình thực đầu tư phát triển, có định trực tiếp đến hình thành chiến lược phát triển kinh tế thời kỳ; góp phần làm thay đổi chế quản lý kinh tế , sách kinh tế nhà nước; có vai trị quan trọng thúc đẩy nhanh cơng cơng nghiệp hố, đại hố mà Đảng nhà nước đề Vai trò dự án quản lý đầu tư xây dựng - Trong giai đoạn lập dự án: dự án đầu tư sở để tổ chức thẩm tra, thẩm định phê duyệt phục vụ cho định đầu tư - Khi dự án phê duyệt, ghi định đầu tư: dự án đầu tư sở pháp lý để chủ đầu tư tổ chức quản lý công việc sau: + Đăng ký đầu tư với quan Nhà nước có thẩm quyền quản lý; + Triển khai tổ chức giải phóng mặt bằng, thu hồi đất cho dự án; + Là sở pháp lý để tổ chức công tác khảo sát xây dựng, phục vụ cho công tác thiết kế xây dựng + Hồ sơ thiết kế phê duyệt sở thực bước thiết kế chi tiết sau dự án + Là sở để phân chia dự án thành gói thầu, lựa chọn nhà thầu, thực hoạt động sau dự án như: lựa chọn nhà thầu mua sắm vật tư thiết bị cho dự án, lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng SV: Đỗ Thị Thu Xuân – MSSV: 238763– LỚP:63KT2 ĐỒ ÁN KINH TẾ ĐẦU TƯ GVHD: ThS.Trần Phương Nam + Là sở để thương thảo, ký kết hợp đồng thắng thầu + Là sở để quản lý hoạt động hợp đồng, tốn, tốn, bảo trì, sửa chữa cơng trình + Được xem kế hoạch để so sánh, đối chiếu với thực tế sau dự án hồn thành, đưa vào sử dụng Từ phát sai thực tế với dự án phê duyệt, sở tìm giải pháp hiệu chỉnh thực dự án - Dự án có liên quan đến định đầu tư, chất lượng việc lập, thẩm định, phê duyệt khơng cao trực tiếp ảnh hưởng đến việc đầu tư dự án, từ trực tiếp ảnh hưởng đến lợi ích chủ thể tham gia bao gồm lợi ích Nhà nước cộng đồng Nội dung dự án đầu tư xây dựng Theo Điều 54 Nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Luật Xây dựng số 50/2014/QHB ngày 18 tháng năm 2014 Điều Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng năm 2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng có quy định: Thiết kế sở lập để đạt mục tiêu dự án, phù hợp với cơng trình xây dựng thuộc dự án, bảo đảm đồng cơng trình đưa vào khai thác,sử dụng Thiết kế sở gồm thuyết minh vẽ thể nội dung sau: 1: Thiết kế sở lập để đạt mục tiêu dự án, phù hợp với cơng trình xây dựng thuộc dự án, bảo đảm đồng cơng trình đưa vào khai thác, sử dụng,.Thiết kế sở gồm thuyết minh vẽ thể nội dung sau: a) Vị trí xây dựng, hướng tuyến cơng trình, danh mục quy mơ, loại, cấp cơng trình thuộc tổng mặt xây dựng b) Phương án công nghệ, kỹ thuật thiết bị lựa chọn (nếu có) c) Giải pháp kiến trúc, mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng cơng trình, kích thước, kết cấu cơng trình xây dựng d) Giải pháp xây dựng, vật liệu chủ yếu sử dụng, ước tính chi phí xây dựng cho cơng trình đ) Phương án kết nối hạ tầng kỹ thuật ngồi cơng trình, giải pháp phịng, chống cháy, nổ e) Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng kết khảo sát xây dựng để lập thiết kế sở Các nội dung khác Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng gồm: a) Sự cần thiết chủ trương đầu tư, mục tiêu đầu tư xây dựng, địa điểm xây dựng diện tích sử dụng đất, quy mơ cơng suất hình thức đầu tư xây dựng b) Khả bảo đảm yếu tố để thực dự án sử dụng tài nguyên, lựa chọn công nghệ thiết bị, sử dụng lao động, hạ tầng kỹ thuật, tiêu thụ sản phẩm, yêu cầu khai thác sử dụng, thời gian thực hiện, phương án giải phóng mặt xây dựng, tái định cư (nếu có), giải pháp tổ chức quản lý thực dự án, vận hành, sử dụng cơng trình bảo vệ mơi trường c) Đánh giá tác động dự án liên quan đến việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, tái định cư; bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái, an tồn xây dựng, phịng, chống cháy, nổ nội dung cần thiết khác d) Tổng mức đầu tư huy động vốn, phân tích tài chính, rủi ro, chi phí khai thác sử dụng cơng trình, đánh giá hiệu kinh tế - xã hội dự án; kiến nghị chế phối hợp, sách ưu đãi, hỗ trợ thực dự án đ) Các nội dung khác có liên quan SV: Đỗ Thị Thu Xuân – MSSV: 238763– LỚP:63KT2 ĐỒ ÁN KINH TẾ ĐẦU TƯ GVHD: ThS.Trần Phương Nam Nội dung phân tích tài chính, phân tích kinh tế xã hội - Phân tích tài dự án đầu tư phân tích khía cạnh mặt tài đứng giác độ lợi ích trực tiếp chủ đầu tư, Phân tích tài dự án đầu tư nội dung quan trọng dự án - Thơng qua phân tích tài giúp cho chủ đầu tư bỏ chi phí nào, lợi ích thu sao, so sánh lợi ích chi phí đạt mức từ đến định có đầu tư hay khơng,Giúp cho chủ đầu tư có thơng tin cần thiết để định đầu tư cách đắn - Đối với quan có thẩm quyền nhà nước phân tích tài sở để xem xét chấp thuận hay không chấp thuận dự án sở để cấp giấy phép đầu tư - Trái lại với phân tích tài chính, phân tích kinh tế - xã hội đánh giá dự án xuất phát từ lợi ích tồn kinh tế quốc dân toàn xã hội.Phân tích kinh tế xã hội cần thiết vì: - Trong kinh tế thị trường, chủ trương đầu tư phần lớn doanh nghiệp tự định xuất phát từ lợi ích trực tiếp doanh nghiệp, khơng trái với pháp luật phải phù hợp với đường lối phát triển kinh tế - xã hội chung tồn đất nước, lợi ích Nhà nước doanh nghiệp kết hợp chặt chẽ.Những yêu cầu phải thể thông qua phần phân tích kinh tế - xã hội dự án - Phân tích kinh tế - xã hội nhà đầu tư chủ yếu để thuyết phục Nhà nước, quan có thẩm quyền chấp thuận dự án, thuyết phục ngân hàng cho vay vốn, thuyết phục nhân dân địa phương nơi đặt dự án ủng hộ chủ đầu tư thực dự án - Đối với Nhà nước, phân tích kinh tế - xã hội chủ yếu để Nhà nước xét duyệt để cấp giấy phép đầu tư - Đối với tổ chức viện trợ dự án, phân tích kinh tế - xã hội quan trọng để họ chấp thuận viên trợ tổ chức viện trợ nhân đạo, viện trợ cho mục đích xã hội, viện trợ cho việc bảo vệ môi trường - Đối với dự án phục vụ lợi ích cơng cộng Nhà nước trực tiếp bỏ vốn phần phân tích lợi ích kinh tế - xã hội đóng vai trị chủ yếu dự án, loại dự án nước ta phổ biến chiếm nguồn vốn lớn, Vì vậy, việc phân tích kinh tế - xã hội dự án ln ln giữ vai trị quan trọng 4.1 Phân tích tài dự án đầu tư xây dựng 2.1.1 Tính tốn tiêu số liệu xuất phát (số liệu đầu vào) đề tính hiệu tài a) Xác định vốn đầu tư nguồn vốn - Nhu cầu vốn đầu tư: gồm vốn cố định vốn lưu động - Phân phối vối đầu tư theo thời gian - Xác định nguồn vốn đầu tư - Tiến độ huy động vốn kế hoạch trả nợ b) Xác định chi phí sản xuất (dịch vụ) ❖ Nhóm chi phí trực tiếp phân xưởng - Chi phí nguyên vật liệu phụ - Chi phí bán thành phẩm - Chi phí lượng, nước, điện… - Chi phí quản lí cấp phân xưởng - Chi phí khấu hao liên quan đến phân xưởng ❖ Nhóm chi phí cấp doanh nghiệp SV: Đỗ Thị Thu Xuân – MSSV: 238763– LỚP:63KT2 ĐỒ ÁN KINH TẾ ĐẦU TƯ GVHD: ThS.Trần Phương Nam - Chi phí quản lí doanh nghiệp - Chi phí khấu hao trừ dần liên quan đến cấp doanh nghiệp - Chi phí liên quan đến tiêu thụ sản phẩm - Chi phí lãi vay vốn, thuế… - Chi phí khác c) Xác định doanh thu d) Xác định lãi lỗ hàng năm – hoạch toán lãi lỗ: ❖ Xác định lợi nhuận trước thuế (lợi nhuận chịu thuế) Thuế lãi doanh nghiệp bao gồm hai phần: - Lợi nhuận để lại doanh nghiệp - Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp Lợi nhuận trước thuế xác định theo cơng thức: Ltt = D - C1 Trong đó: D: Doanh thu năm C1: Chi phí sản xuất kinh doanh chưa bao gồm thuế thu nhập DN ❖ Xác định lợi nhuận để lại doanh nghiệp( lợi nhuận ròng) Được xác định theo công thức: 𝑳𝒓 = 𝑳𝒕𝒕 − 𝑻𝑻𝑵𝑫𝑵 Trong đó: TTNDN : Thuế thu nhập doanh nghiệp tính tỉ lệ phần trăm so với lợi nhuận trước thuế 2.1.2 Phân tích hiệu tài dự án 4.1.1.1 Phân tích theo nhóm tiêu tĩnh Chỉ tiêu tĩnh tiêu không xét đến giá trị tiền tệ theo thời gian, tính cho đời dự án tính cho năm vận hành Chỉ tiêu tĩnh đc dung làm tiêu tổng hợp phân tích dự án tiền khả thi làm luận chứng kinh tế kỹ thuật, tiêu bổ sung phân tích dự án khả thi a) Chi phí cho đơn vị sản phẩm (Cd): chi phí bỏ để làm đơn vị sản phẩm xác định theo công thức: 𝟏 𝑪𝒅 = [𝑽𝒕𝒃 ∗ 𝒊 + 𝑪𝟏 ] 𝑵 Trong đó: - N: Khối lượng sản phẩm dự kiến sản xuất kì hay suất dự án - i: Lãi suất huy động vốn trung bình dự án - Vtb : Vốn trung bình chịu lãi suốt thời gian hoạt động dự án, xác định theo công thức: 𝑮 𝑽𝒕𝒃 = 𝒕𝒃 + 𝑽𝒍đ = ̅̅̅̅ 𝑽𝒄đ + 𝑽𝒍đ 𝟐 Trong đó: - 𝐺𝑡𝑏 : Giá trị tài sản cố định ̅̅̅̅ - 𝑉 𝑐đ : Vốn trung bình cố định - 𝑉𝑙đ : Vốn lưu động - C1: Chi phí sản xuất kì, khơng tính đến thuế thu nhập DN o Phương án tốt 𝐶𝑑 => Áp dụng : + Theo tiêu chi phí ta khơng có ngưỡng quy định trước chi phí mang tính chất định mức, thơng qua tiêu chi phí chưa cho ta biết phương án đầu tư có đáng giá hay khơng nên khơng dung để đánh giá tính đáng giá dự án SV: Đỗ Thị Thu Xuân – MSSV: 238763– LỚP:63KT2 ĐỒ ÁN KINH TẾ ĐẦU TƯ GVHD: ThS.Trần Phương Nam b) Lợi nhuận ❖ Lợi nhuận cho kỳ - L tính theo cơng thức: L = D – C (đồng) Trong đó: D: Doanh thu kì C: Chi phí sản xuất kì Phương án đáng giá L > Phương án tốt L => max ❖ Lợi nhuận cho đơn vị sản phẩm: Lđ = Gđ - Cđ = L/N Gđ: giá bán đơn vị sản phẩm Cđ: giá thành đơn vị sản phẩm Phương án đáng giá Lđ > Phương án tốt Lđ => max c) Mức doanh lợi đồng vốn đầu tư: 𝑳 𝑹= 𝑽 V: tổng vốn đầu tư ( bẳng vốn cố định +vốn lưu động ) Phương án đáng giá khi: R > Phương án tốt khi: R ≥ 𝑅đ𝑚 Trong đó: Rđm mức doanh lợi định mức chủ đầu tư đề d) Thời hạn thu hồi vốn đầu tư nhờ lợi nhuận: 𝑽 𝑻𝒍 = (kỳ,năm) 𝑳 Phương án đáng giá khi: Tl < Tđm: thời hạn thu hồi vốn đầu tư từ lợi nhuận định mức chủ đầu tư đề Phương án tốt khi: Tl => 4.1.1.2 Phân tích theo nhóm tiêu động Chỉ tiêu động tiêu có tính đến biến động tiền tệ theo thời gian, tính tồn cho đời dự án, số liệu đưa vào tính tốn có xét đến yếu tố trượt giá, lạm phát, Chỉ tiêu động dung làm tiêu tổng hợp phân tích dự án khả thi Hiệu tài dự án: a) Đánh giá hiệu tài thơng qua tiêu giá hiệu số thu chi 𝑛 𝐵𝑡 − 𝐶𝑡 NPV=PB-PC = ∑ (1 + 𝑟)𝑡 𝑡=0 Trong đó: PB: giá trị dịng lợi ích PC: giá trị dịng chi phí n: tuổi thọ phương án t: khoảng thời gian tính từ gốc O đến thờ điểm xuất giá trị dịng tiền tệ B t : Lợi ích năm thứ t dòng tiền thu tuỳ theo quan điểm vốn chung hay quan điểm vốn chủ sở hữu C t : Chi phí năm t dịng tiền chi tuỳ theo quan điểm vốn chung hay quan điểm chủ sở hữu r: Lãi suất tối thiểu chấp nhận dự án tuỳ theo quan điểm vốn chung hay quan điểm vốn chủ sở hữu Giả sử chọn mốc thời điểm bắt đầu đưa dự án vào hoạt động biết tổng vốn đầu SV: Đỗ Thị Thu Xuân – MSSV: 238763– LỚP:63KT2 ĐỒ ÁN KINH TẾ ĐẦU TƯ GVHD: ThS.Trần Phương Nam tư dự án, có dịng tiền thu, chi năm dịng tiền đều, ngồi cịn có khoản H cuối thời đoạn phân tích (như giá trị thu hồi lý tài sản, giá trị tài sản khấu hao hết, giá trị tài sản khơng bị hao mịn cuối đời dự án…) cơng thức tính NPV sau: NPV = -V + (Bt – Ct) × (𝟏+𝒓)𝒏 −𝟏 (𝟏+𝒓)𝒏 𝒓 + 𝑯 (𝟏+𝒓)𝒏 Trong đó: - V: tổng vốn đầu tư dựa án tính thời điểm bắt đầu đưa dự án vào hoạt động - Bt: dịng thu khơng đổi năm (t÷n) - Ct: dịng chi khơng đổi năm (t÷n) - H: khoản thu khác cuối thời đoạn phân tích - n: tuổi thọ dự án Đánh giá dự án sau: - Nếu NPV ≥ => dự án đáng giá - Nếu NPV < => dự án không đáng giá b) Đánh giá hiệu tài thơng qua giá trị tương lai hiệu số thu chi n NFV = FB – FC=  ( Bt − Ct )(1 + r ) n −t t =o Trong đó: - FB: giá trị tương lai dòng tiền thu - FC: giá trị tương lai dòng tiền chi - Bt: khoản thu năm t - Ct: khoản chi năm t - n: thời kỳ phân tích đánh giá dự án đầu tư - r: suất thu lợi tối thiểu chấp nhận dự án Giả sử chọn mốc thời điểm bắt đầu đưa dự án vào hoạt động biết tổng số vốn đầu tư dự án, có dịng tiền thu, chi năm dịng tiền đều, ngồi có khoản thu H cuối thời kỳ phân tích (như giá trị thu hồi lý tài sản, giá trị tài sản chưa khấu hao hết, giá trị tài sản không bị hao mịn cuối đời dự án cơng thức tính NFV là: (𝟏+𝒓)𝒏 −𝟏 NFV = -V.(1+r)n +∑𝒏𝒕=𝟏(𝑩𝒕 − 𝑪𝒕 ) (𝟏 + 𝒓)𝒏−𝒕 + 𝑯 = -V.(1+r)n + (Bt-Ct), 𝒓 +H Trong - V: tổng vốn đầu tư dự án tính thời điểm bắt đầu đưa dự án vào hoạt động - Bt: dịng thu khơng đổi năm (t÷n) - Ct: dịng chi khơng đổi năm (t÷n) - H: khoản thu H cuối thời kỳ phân tích - n: thời kỳ phân tích đánh giá dự án đầu tư Đánh giá dự án sau: Nếu NFV ≥0 => dự án đáng giá Nếu NFV < => dự án khơng đáng giá c) Đánh giá hiệu tài tiêu san hiệu số thu chi SV: Đỗ Thị Thu Xuân – MSSV: 238763– LỚP:63KT2 ĐỒ ÁN KINH TẾ ĐẦU TƯ GVHD: ThS.Trần Phương Nam r (1 + r )n r NFV NAV = NPV = (1 + r )n − (1 + r )n − Giả sử chọn mốc thời điểm bắt đầu đưa dự án vào hoạt động biết tổng vốn đầu tư dự án, có dịng tiền thu, chi năm dịng tiền đều, ngồi cịn có khoản thu H cuối thời đoạn phân tích (như giá trị thu hồi lý tài sản, giá trị tài sản chưa khấu hao hết, giá trị tài sản khơng bị hao mịn cuối đời dự án…) cơng thức tính NAV là: NAV = -V (𝟏+𝒓)𝒏 𝒓 + (Bt –Ct) + H (𝟏+𝒓)𝒏 −𝟏 𝒓 (𝟏+𝒓)𝒏 −𝟏 Trong đó: - V: tổng vốn đầu tư dự án tính thời điểm bắt đầu đưa dự án vào hoạt động - Bt: dịng thu khơng đổi năm - Ct: dịng chi không đổi năm - H: khoản thu H cuối thời đoạn phân tích (như giá trị thu hồi lý tài sản, giá trị tài sản chưa khấu hao hết, giá trị tài sản khơng bị hao mịn cuối đời dự án…) - n: tuổi thọ dự án Đánh giá dự án: Nếu NAV >= => dự án đáng giá Nếu NAV < => dự án không đáng giá d) Đánh giá hiệu tài tiêu suất thu lợi nội Suất thu lợi nội (IRR) dự án mức lãi suất nội dự án sinh mà dùng để tính giá trị hiệu số thu chi dự án có NPV=0 hay PB=PC Suất thu lợi nội định nghĩa lãi suất tính phần nợ chưa hồn trả cho kế hoạch trả nợ làm cho phần nợ chưa trả thực khoản trả nợ cuối cùng, B −C  (1 + IRR) = n t t t t =0 Nếu IRR ≥ r => dự án đáng giá Nếu IRR < r => dự án không đáng giá e) Đánh giá hiệu tài tỷ số thu chi Khái niệm: Tỷ số thu chi (BCR) tiêu đánh giá hiệu dự án tính theo số tương đối, đo tỷ số tổng giá trị tương đương khoản thu nhập so với tổng giá trị tương đương khoản chi phí quy đổi thời điểm chọn trước để phân tích đánh giá BCR = 𝑷𝑩 (𝟏+𝒓)𝒏 ,𝒓 = 𝑷𝑪 (𝟏+𝒓)𝒏 −𝟏 𝑭𝑩 𝒓 𝑭𝑪 (𝟏+𝒓)𝒏 −𝟏 Trong đó: - PB, FB, AB: giá trị tại, giá trị tương lai, giá trị san năm dòng tiền thu - PC, FC, AC: giá trị tại, giá trị tương lai, giá trị san năm dòng tiền chi SV: Đỗ Thị Thu Xuân – MSSV: 238763– LỚP:63KT2 ĐỒ ÁN KINH TẾ ĐẦU TƯ GVHD: ThS.Trần Phương Nam - Bt, Ct: dòng tiền thu dòng tiền chi dự án - n: thời kỳ phân tích đánh giá dự án đầu tư - r: suất thu lợi tối thiểu chấp nhận dự án Đánh giá dự án: Nếu BCR ≥ dự án đáng giá Nếu BCR < dự án khơng đáng giá 4.1.1.3 Phân tích an tồn tài độ nhạy dự án ❖ Phân tích an tồn nguồn vốn - Các nguồn vốn huy động được, khả tối đa tối thiểu huy động nguồn vốn, đảm bảo chắn lịch trình cấp vốn - Tính đảm bảo pháp lý nguồn vốn dự án - Uy tín quan bảo đảm cho việc vay mượn vốn tổ chức môi giới trung gian - Độ hấp dẫn dự án tổ chức vay vốn hay đóng góp cổ phần - Các điều kiện cho vay vốn, hình thức nhận vốn, tốn, trả nợ, lãi suất, hình thức ngoại tệ tỷ giá hối đối - Tình hình thị trường vốn cung cầu ổn đinh hay khơng ổn đinh, tình trạng lạm phát - Bảo đảm tính khoa học trị số vốn pháp định dự án - Bảo đảm tỷ lệ thích đáng vốn tự có vốn vay (tỷ lệ thường > 50%), giá trị tài sản lưu động nợ (tỷ số thường 2/1 đến 4/1) ❖ Phân tích thời hạn hoàn vốn - Thời hạn hoàn vốn thời gian cần thiết để lợi nhuận hay lợi ích khác dự án bù đắp chi phí đầu tư ban đầu dự án - Phương pháp tính tiêu thời hạn hoàn vốn: + Theo tiêu tĩnh 𝑻 𝒉𝒗 = -V + ∑𝒕=𝟏 (𝑩𝒕 − 𝑪𝒕 ) Trong đó: - Thv: thời hạn hồn vốn (năm) - V: vốn đầu tư ban đầu dự án - Bt: khoản thu năm t - Ct: khoản chi năm t + Theo tiêu động 𝑻 𝒉𝒗 = -V + ∑𝒕=𝟏 𝑩𝒕 −𝑪𝒕 (𝟏+𝒓)𝒕 Trong đó: - Bt: dịng tiền thu dự án - Ct: dòng tiền chi dự án - r: suất thu lợi tối thiểu chấp nhận dự án ❖ Phân tích điểm hịa vốn SV: Đỗ Thị Thu Xuân – MSSV: 238763– LỚP:63KT2 10 ĐỒ ÁN KINH TẾ ĐẦU TƯ STT Nội dung I II III GVHD: ThS.Trần Phương Nam Thời gian Năm Năm 10 Năm 11 Năm 12 Năm 13 Năm 14 Năm 15 ích 133556,56 133687,63 133556,56 133571,86 133556,56 133556,56 129200,9 Dòng lợi (Bt) Doanh thu cho thuê diện tích Giá trị thu hồi lý tài sản Giá trị tài sản chưa khấu hao hết Thay đổi vốn lưu động Dịng chi phí (Ct) Đầu tư ban đầu Đầu tư thay tài sản Chi phí vận hành dự án Chi phí thuê đất Thuế thu nhập doanh nghiệp Dòng tiền hiệu số thu chi 133556,56 133556,56 133556,56 133556,56 133556,56 133556,56 129200,9 131,07 Năm 16 Năm 17 106845,25 165529,25 106845,25 93489,59 15,3 62690,7 9348,96 46952,05 49704,52 47014,31 2752,47 47335,61 47020,11 47020,11 46090,62 41319,93 38469,83 321,3 25374,53 25374,53 25374,53 25374,53 25374,53 25374,53 25287,42 24840,31 24573,2 3025 18552,52 3025 18552,52 3025 18614,78 3025 18614,78 3025 18620,58 3025 18620,58 3025 17778,2 3025 13454,62 3025 10871,63 86604,51 83983,11 86542,25 86236,25 86536,45 86536,45 83110,28 65525,32 127059,42 SV: Đỗ Thị Thu Xuân – MSSV: 238763– LỚP:63KT2 107 ĐỒ ÁN KINH TẾ ĐẦU TƯ GVHD: ThS.Trần Phương Nam Bảng 42: Xác định giá hiệu số thu chi NPV dự án vốn đầu tư tăng 5% Đơn vị: triệu đồng STT Nội dung Dòng tiền hiệu số thu chi (Bt – Ct ) Hệ số chiết khấu 1/(1+r)t với r = 13,86% Dòng tiền hiệu số thu chi chiết khấu Cộng dồn dòng tiền hiệu số thu chi chiết khấu STT Nội dung Dòng tiền hiệu số thu chi (Bt - Ct ) Hệ số chiết khấu 1/(1+r)t với r = 13,86% Dòng tiền hiệu số thu chi chiết khấu Cộng dồn dòng tiền hiệu số thu chi chiết khấu Năm Năm Năm Năm Thời gian Năm -77728,72 -243641,37 66145,93 75603,51 91960,24 92164,87 89002,26 86604,51 86604,51 0,878 0,77 0,678 0,595 0,523 0,459 0,403 0,354 0,311 -68245,82 -187603,85 44846,94 44984,09 48095,21 42303,68 35867,91 30657,996 26934,00 -68245,82 -255849,67 -211002,73 -166018,64 -117923,44 -75619,76 -39751,85 -9093,85 Năm Năm Năm Năm 17840,15 Năm 10 Năm 11 Năm 12 Thời gian Năm 13 Năm 14 83983,11 86542,25 86236,25 86536,45 86536,45 83110,28 65525,32 127059,42 0,273 0,24 0,211 0,185 0,162 0,143 0,125 0,110 22927,39 20770,14 18195,85 16009,24 14018,90 11884,77 8190,67 13976,54 40767,54 61537,68 79733,53 95742,77 109761,67 121646,44 129837,11 143813,65 SV: Đỗ Thị Thu Xuân – MSSV: 238763– LỚP:63KT2 108 Năm 15 Năm 16 Năm 17 ĐỒ ÁN KINH TẾ ĐẦU TƯ GVHD: ThS.Trần Phương Nam ⁎Dựa vào tính tốn ta thấy : NPV= 143813,650 → Dự án đáng giá đầu tư Bảng 43: Xác định suất thu lợi nội IRR dự án vốn đầu tư tăng 5% Đơn vị: triệu đồng STT Nội dung Năm Dòng tiền hiệu số -77728,72 thu chi (Bt-Ct) Hệ số chiết khấu với 0,813 r1=22,994% Dòng tiền hiệu số -63197,16 thu chi chiết khấu Cộng dồn dòng tiền -63197,16 hiệu số thu chi chiết khấu Hệ số chiết khấu với 0,81304 r2=22,995% Dòng tiền hiệu số -63196,65 thu chi chiết khấu Cộng dồn dòng tiền -63196,65 hiệu số thu chi chiết khấu Năm Năm -243641,37 66145,93 Năm 75603,51 Thời gian Năm Năm 91960,24 92164,87 0,661 0,437 0,355 0,289 0,233 0,191 0,155 33037,43 32672,36 26623,3 20903,24 16537,47 13445,75 0,537 -161058,33 35550,96 Năm 89002,26 Năm 86604,51 Năm 86604,51 -224255,49 -188704,53 -155667 -122994,74 -96371,44 -75468,21 -58930,73 -45484,98 0,66103 0,43697 0,35527 0,28885 0,23484 0,19094 0,15524 33036,36 32671,03 26622 20902,05 16536,4 13444,77 -75470,83 -58934,44 -45489,67 0,53745 -161055,71 35550,09 -224252,36 -188702,26 -155666 SV: Đỗ Thị Thu Xuân – MSSV: 238763– LỚP:63KT2 -122994,88 -96372,88 109 ĐỒ ÁN KINH TẾ ĐẦU TƯ STT GVHD: ThS.Trần Phương Nam Nội dung Năm 10 Dòng tiền hiệu số 83983,11 thu chi (Bt-Ct) Hệ số chiết khấu 0,126 với r1=22,994% Dòng tiền hiệu số 10601,14 thu chi chiết khấu Cộng dồn dòng -36603,1 tiền hiệu số thu chi chiết khấu Hệ số chiết khấu 0,12622 với r2=22,995% Dòng tiền hiệu số 10600,28 thu chi chiết khấu Cộng dồn dòng tiền hiệu số thu 36608,58 chi chiết khấu Năm 11 86542,25 Năm 12 86236,25 Nội dung Năm 13 Năm 14 86536,45 86536,45 0,103 0,083 0,068 0,055 0,045 0,036 0,0296 8881,88 7195,86 5870,95 4773,36 3727,31 2389,28 3766,87 -27721,22 -20525,36 -14654,41 -9881,05 -6153,74 -3764,46 2,4 0,10262 0,08344 0,06784 0,05515 0,04484 0,03646 0,02964 8881,09 7195,16 5870,32 4772,82 3726,86 2388,97 3766,35 -27727,49 -20532,33 -14662,01 -9889,19 -6162,33 -3773,37 -7,02 Năm 15 83110,28 Năm 16 65525,32 Năm 17 127059,42 Dựa vào bảng tính tốn , ta tính IRR vốn đầu tư tăng 5% là: 𝑁𝑃𝑉1 2,4 (𝑟2 − 𝑟1) = 22,994% + (22,995 − 22,994) = 22,994%, IRR = 𝑟1 + 𝑁𝑃𝑉1+|𝑁𝑃𝑉2| 2,4+7,02 Đồng thời IRR = 22,994% giảm so với IRRban đầu = 24,18% Ta thấy IRR=22,994% > r=13,86%, Vậy, dự án đáng giá  Nhận xét: - Khi doanh thu bán sản phẩm giảm 5% vốn đầu tư tăng 5% dự án đáng giá - Cả yếu tố vốn đầu tư doanh thu bán sản phẩm tăng giảm không làm ảnh hưởng nhiều đến tính hiệu dự án, - Dự án có độ nhạy thấp SV: Đỗ Thị Thu Xuân – MSSV: 238763– LỚP:63KT2 110 ĐỒ ÁN KINH TẾ ĐẦU TƯ GVHD: ThS.Trần Phương Nam CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ-XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ Giá trị sản phẩm gia tăng dự án tạo Giá trị sản phẩm gia tăng lớn dự án đóng góp tạo nên tổng sản phẩm quốc dân nhiều, hiệu kinh tế xã hội lớn,  Cơ sở xác định: Căn vào doanh thu hàng năm chi phí đầu vào vật chất (nguyên vật liệu, khấu hao,,,) dịch vụ mua ngồi hàng năm  Lập bảng tính chi phí đầu vào vật chất dịch vụ mua chi năm vận hành SV: Đỗ Thị Thu Xuân – MSSV: 238763– LỚP:63KT2 111 ĐỒ ÁN KINH TẾ ĐẦU TƯ GVHD: ThS.Trần Phương Nam Bảng 44: Bảng xác định chi phí đầu vào vật chất dịch vụ mua ngồi Nội dung STT Năm 1869,8 Năm 2136,91 Năm 2584,02 Năm 2671,13 Năm 2671,13 Đơn vị: triệu đồng Năm Năm 2671,13 2671,13 Chi phí điện nước Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng 4752,84 4752,84 4752,84 4752,84 4752,84 4752,84 4752,84 Chi phí khấu hao 22646,95 22646,95 22646,95 22646,95 22646,95 10658,2 10658,2 Tổng cộng 29269,59 29536,7 29983,81 30070,92 30070,92 18082,17 18082,17 STT Nội dung Năm 2671,13 Năm 2671,13 Năm 10 2671,13 Năm 11 2671,13 Năm 12 2671,13 Năm 13 2584,02 Năm 14 2136,91 Năm 15 1869,8 4752,84 4752,84 4752,84 4752,84 4752,84 4752,84 4752,84 4752,84 10658,2 10346,9 10346,9 10317,87 10317,87 10317,87 10317,87 10317,87 18082,17 17770,87 17770,87 17741,84 17741,84 17654,73 17207,62 16940,51 Chi phí điện nước Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng Chi phí khấu hao Tổng cộng SV: Đỗ Thị Thu Xuân – MSSV: 238763– LỚP:63KT2 112 ĐỒ ÁN KINH TẾ ĐẦU TƯ GVHD: ThS.Trần Phương Nam Lập bảng xác định giá trị sản phẩm gia tăng dự án tạo Bảng 45: Xác định giá trị sản phẩm gia tăng Đơn vị: triệu đồng STT Nội dung Doanh thu Chi phí đầu vào vật chất dịch vụ mua Giá trị sản phẩm gia tăng Giá trị sản phẩm gia tăng cộng dồn STT Nội dung Doanh thu Chi phí đầu vào vật chất dịch vụ mua Giá trị sản phẩm gia tăng Giá trị sản phẩm gia tăng cộng dồn Năm vận hành Năm Năm 133556,56 133556,56 30070,92 30070,92 Năm 93489,59 29269,59 Năm 93489,59 29536,7 Năm 129200,9 29983,81 64220 63952,89 99217,09 103485,64 64220 128172,89 227389,98 330875,62 Năm 133556,56 18082,17 Năm 133556,56 18082,17 103485,64 115474,39 115474,39 434361,26 549835,65 665310,04 Năm 133687,63 18082,17 Năm 133556,56 17770,87 Năm 10 133571,86 17770,87 Năm vận hành Năm 11 Năm 12 133556,56 133556,56 17741,84 17741,84 115605,46 115785,69 115800,99 115814,72 115814,72 780915,5 896701,19 1012502,18 1128316,9 1244131,62 1355677,79 SV: Đỗ Thị Thu Xuân – MSSV: 238763– LỚP:63KT2 113 Năm 13 129200,9 17654,73 Năm 14 93489,59 17207,62 Năm 15 93489,59 16940,51 111546,17 76281,97 76549,08 1431959,76 1508508,84 ĐỒ ÁN KINH TẾ ĐẦU TƯ GVHD: ThS.Trần Phương Nam Kết luận: - Giá trị sản phẩm gia tăng dự án tạo tính cho thời kỳ phân tích là: 1508508,84 triệu đồng - Giá trị sản phẩm gia tăng bình quân năm là: 100567,26 triệu đồng Đánh giá: - Dự án tạo lượng giá trị sản phẩm gia tăng lớn góp phần tạo nên tổng sản phẩm quốc dân, - Dự án có hiệu mặt kinh tế - xã hội, Mức thu hút lao động vào làm việc dự án Tổng số lao động thu hút vào làm việc hàng năm là:150 người, Tỷ lệ số lao động vào làm việc dự án so với vốn dự án K= 𝑛 𝑉 = 150 322,241 = 0,47(người/tỷ đồng) Vậy tỷ đồng vốn đầu tư dự án tạo 0,47 chỗ làm việc, Mức đóng góp dự án vào ngân sách - Chỉ tiêu lớn hiệu kinh tế - xã hội cao, - Các khoản nộp ngân sách chủ yếu thuế loại, tiền thuê đất kinh doanh,  Lập bảng tính thuế giá trị gia tăng SV: Đỗ Thị Thu Xuân – MSSV: 238763– LỚP:63KT2 114 ĐỒ ÁN KINH TẾ ĐẦU TƯ GVHD: ThS.Trần Phương Nam Bảng 46: Xác định thuế VAT nộp ngân sách STT Nội dung Năm 9348,96 I Thuế VAT đầu Doanh thu cho thuê diện 93489,59 tích 9348,96 Thuế VAT đầu 662,28 II Thuế VAT đầu vào 1869,8 Chi phí điện, nước 187 Thuế VAT Chi phí sửa chữa, bảo 4752,84 dưỡng 475,28 Thuế VAT III Thuế VAT nộp ngân sách 8686,68 STT I II III Nội dung Thuế VAT đầu Doanh thu cho thuê diện tích Thuế VAT đầu Thuế VAT đầu vào Chi phí điện, nước Thuế VAT Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng Thuế VAT Thuế VAT nộp ngân sách Năm 10684,53 106845,25 Năm 12920,09 129200,9 Năm 13355,66 133556,56 Đơn vị : Triệu đồng Năm Năm Năm 13355,66 13355,66 13355,66 133556,56 133556,56 133556,56 10684,53 688,98 2136,91 213,7 4752,84 12920,09 733,7 2584,02 258,42 4752,84 13355,66 742,39 2671,13 267,11 4752,84 13355,66 742,39 2671,13 267,11 4752,84 13355,66 742,39 2671,13 267,11 4752,84 13355,66 742,39 2671,13 267,11 4752,84 475,28 9995,55 475,28 12186,39 475,28 12613,27 475,28 12613,27 475,28 12613,27 475,28 12613,27 Năm Năm Năm 10 Năm 11 Năm 12 Năm 13 13355,66 13355,66 13355,66 13355,66 13355,66 12920,09 133556,56 133556,56 133556,56 133556,56 133556,56 129200,9 Năm 14 10684,53 106845,25 Năm 15 9348,96 93489,59 13355,66 742,39 2671,13 267,11 4752,84 13355,66 742,39 2671,13 267,11 4752,84 13355,66 742,39 2671,13 267,11 4752,84 13355,66 742,39 2671,13 267,11 4752,84 13355,66 742,39 2671,13 267,11 4752,84 12920,09 733,7 2584,02 258,42 4752,84 10684,53 688,98 2136,91 213,7 4752,84 9348,96 662,28 1869,8 1867 4752,84 475,28 12613,27 475,28 12613,27 475,28 12613,27 475,28 12613,27 475,28 12613,27 475,28 12186,39 475,28 9995,55 475,28 8686,68 SV: Đỗ Thị Thu Xuân – MSSV: 238763– LỚP:63KT2 115 ĐỒ ÁN KINH TẾ ĐẦU TƯ GVHD: ThS.Trần Phương Nam  Lập bảng xác định khoản nộp ngân sách - Các khoản nộp ngân sách chủ yếu : thuế môn bài, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, tiền thuê đất sử dụng, - Thuế giá trị gia tăng tính trên, - Thuế thu nhập doanh nghiệp tính Bảng 26: Dự trù lỗ lãi sản xuất kinh doanh, - Thuế môn xác định theo thông tư số 42/2003/ TT – BTC công bố ngày 07 tháng năm 2003,  Dự án có vốn đăng kí > 10 tỷ, thuộc bậc thuế mơn bậc 1,  Mức thuế môn năm dự án đóng vào ngân sách nhà nước triệu đồng Bảng 41: Các khoản nộp ngân sách chủ yếu Đơn vị: triệu đồng Nội dung STT Thuế môn Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế giá trị gia tăng Tiền thuê đất Tổng cộng STT Năm 3171,13 Năm 6668,55 Năm 3 11996,8 Thời gian Năm Năm 3 13496,36 16154,77 8686,68 9995,55 12186,39 12613,27 12613,27 12613,27 12613,27 12613,27 24186,19 2520,8 28633,43 3025 31796,04 3025 34193,79 3025 34193,79 3025 18812,4 11860,81 16667,1 Nội dung SV: Đỗ Thị Thu Xuân – MSSV: 238763– LỚP:63KT2 Thời gian 116 Năm 18552,52 Năm 18552,52 Năm 3171,13 ĐỒ ÁN KINH TẾ ĐẦU TƯ Thuế môn Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế giá trị gia tăng Tiền thuê đất Tổng cộng - GVHD: ThS.Trần Phương Nam Năm 18552,52 Năm 10 18614,78 Năm 11 18614,78 Năm 12 18620,58 Năm 13 18620,58 Năm 14 17778,2 Năm 15 13454,62 12613,27 12613,27 12613,27 12613,27 12186,39 9995,55 8686,68 3025 34193,79 3025 34256,05 3025 34256,05 3025 34261,85 3025 33834,97 3025 30801,75 3025 25169,3 Tổng cộng khoản nộp ngân sách đời dự án 427117,31 triệu đồng Tổng cộng khoản nộp ngân sách bình quân hàng năm là: 28474,49 triệu đồng Tỷ lệ khoản nộp ngân sách bình quân hàng năm so với vốn dự án là: NS/VDA=28474,49 /322240,94 = 0,0884 SV: Đỗ Thị Thu Xuân – MSSV: 238763– LỚP:63KT2 117 ĐỒ ÁN KINH TẾ ĐẦU TƯ GVHD: ThS.Trần Phương Nam Thu nhập người lao động làm việc dự án Dựa vào bảng chi phí tiền lương ta tính mức thu nhập bình quân năm người lao động làm việc dự án là: - Tổng số lao động thu hút vào làm việc hàng năm 150 người, - Quỹ lương trả cho người lao động dự án 12372 triệu đồng/năm, TNBQ= 12372 150 =82,48 triệu đồng/người/năm Các lợi ích ảnh hưởng khác - Dự án phê duyệt, tiến hành đầu tư đưa vào sử dụng góp phần làm thay đổi cấu kinh tế khu vực đặt dự án ( Quận Long Biên-Thành phố Hà Nội ) vùng theo định hướng mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tồn kinh tế nói chung vùng nói riêng, - Đồng thời dự án đưa vào hoạt động góp phần mở rộng, tạo điều kiện phát triển hoạt động văn hóa, xã hội, giao lưu đối ngoại, - Dự án đưa vào hoạt động tạo hiệu mặt kinh tế xã hội tốt, tạo nguồn sử dụng lao động ổn định … SV: Đỗ Thị Thu Xuân – MSSV: 238763– LỚP:63KT2 118 ĐỒ ÁN KINH TẾ ĐẦU TƯ GVHD: ThS.Trần Phương Nam KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ Kết luận Đây dự án đáng giá, có tính khả thi tính hiệu cao, Được thể mặt sau: - Dự án phù hợp với nhu cầu sử dụng ngày tăng lên phát triển lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng mức cải thiện đời sống nay, Vị trí đặt dự án thuộc quận Long Biên–Thành phố Hà Nội, dự án đáp ứng nhu cầu góp phần làm tăng trưởng phát triển chung cho khu vực, Với vị trên, khả khai thác công suất dự án hàng năm cao tương đối ổn định, - Hiệu tài chính, độ an tồn tài tương đối cao: + Như phân tích trên, số NPV, IRR (trên quan điểm vốn chung quan điểm vốn chủ sở hữu) cho thấy dự án đáng giá, + Ngoài độ an tồn măt tài dự án tương đối cao, Dự án có thời hạn thu hồi vốn tương đối nhanh, có khả trả nợ, doanh thu hòa vốn mức hoạt động hòa vốn mức trung bình, - Dự án đem lại nhiều hiệu kinh tế - xã hội: + Dự án tạo giá trị sản phẩm gia tăng lớn cho xã hội, đóng góp phần đáng kể cho Ngân sách Nhà nước thông qua khoản thuế (thuế VAT,thuế mơn bài, thuế thu nhập doanh nghiệp, chi phí thuê đất…), + Dự án góp phần tạo việc làm cho lượng người lao động (trực tiếp) ổn định với mức thu nhập phù hợp, gián tiếp tạo việc làm tăng thêm thu nhập cho nhiều người dân thông qua việc cung cấp dịch vụ, mua bán hàng hóa phục vụ cho nhu cầu sử dụng khách hàng, + Dự án góp phần tạo thêm tiền đề cho phát triển ngành du lịch dịch vụ địa phương, + Ngoài ra, dự án cịn góp phần thay đổi cấu phát triển kinh tế vùng Tăng cường, mở rộng mối quan hệ giao lưu văn hóa vùng miền nước Việt Nam bạn bè quốc tế, Kiến nghị - Để dự án thực thi sớm, UBND Thành phố, Sở kế hoạch đầu tư ngành có liên quan cần tạo điều kiện thuận lợi dự án triển khai nhanh chóng, Nhà nước cần có giải pháp để hạn chế biến động tài chính; tránh giá, trượt giá hay lạm phát tăng thị trường tương lai, SV: Đỗ Thị Thu Xuân – MSSV: 238763– LỚP:63KT2 119 ĐỒ ÁN KINH TẾ ĐẦU TƯ GVHD: ThS.Trần Phương Nam Bảng 42: Bảng tổng hợp tiêu kinh tế kỹ thuật dự án Các tiêu STT Đơn vị Trị số I Các tiêu giá trị sử dụng công Cấp cơng trình Mức độ tiện nghi trang thiết bị Tuổi thọ Diện tích chiếm đất m2 25000 Số nhà cho thuê Nhà 39 Diện tích cho thuê để m2 16694,57 II Các tiêu tài Vốn đầu tư triệu đồng 322240,94 Vốn cố định triệu đồng 312891,98 Vốn lưu động triệu đồng 10 Suất vốn đầu tư triệu đồng 9348,96 8,31 11 Tổng lợi nhuận ròng triệu đồng 894881,34 12 Lợi nhuận rịng bình qn năm triệu đồng 59658,76 13 Mức doanh lợi vốn đầu tư % 0,185 14 Mức doanh lợi vốn cố định % 0,191 15 Tỷ lệ lợi nhuận so với doanh thu Lãi suất thối thiểu chấp nhận theo quan điểm vốn chung Lãi suất tối thiểu chấp nhận theo quan điểm vốn chủ sở hữu Giá trị dòng tiền hiệu số thu chi theo quan điểm vốn chung Giá trị dòng tiền hiệu số thu chi theo quan điểm vốn chủ sở hữu Suất thu lợi nội IRR theo quan điểm vốn chung Suất thu lợi nội IRR theo quan điểm vốn chủ sở hữu % 0,481 % 13,86 % 13,5 16 17 18 19 20 Thời gian thu hồi vốn nhờ lợi nhuận khấu hao Thời gian thu hồi vốn có tính đến giá trị tiền tệ theo thời gian Cấp cấp III Tiêu chuẩn Năm 25 triệu đồng 167163,36 triệu đồng 134638,8 % 24,18 % 32,7 năm 5,04 năm 7,91 21 Doanh thu đạt công suất thiết kế triệu đồng 133556,56 22 Doanh thu hoà vốn triệu đồng 45126,32 23 Tỷ lệ hoà vốn SV: Đỗ Thị Thu Xuân – MSSV: 238763– LỚP:63KT2 % 38,62 120 ĐỒ ÁN KINH TẾ ĐẦU TƯ GVHD: ThS.Trần Phương Nam Các tiêu STT 24 Khả trả nợ III Các tiêu hiệu kinh tế - xã hội 25 Tổng giá trị sản phẩm tuý gia tăng Giá trị sản phẩm tuý gia tăng bình quân năm 26 Đơn vị Trị số 1,177 triệu đồng 1508508,84 triệu đồng 100567,26 27 Số lao động thu hút vào dự án 28 Thu nhập bình quân người lao động 29 Tổng mức đóng góp cho ngân sách triệu đồng 427117,31 30 Mức đóng góp cho ngân sách bình qn triệu đồng 28474,49 SV: Đỗ Thị Thu Xuân – MSSV: 238763– LỚP:63KT2 người 150 trđ/người/năm 82,48 121 ... Phân tích tài dự án đầu tư phân tích khía cạnh mặt tài đứng giác độ lợi ích trực tiếp chủ đầu tư, Phân tích tài dự án đầu tư nội dung quan trọng dự án - Thơng qua phân tích tài giúp cho chủ đầu tư. .. kỳ phân tích đánh giá dự án đầu tư - r: suất thu lợi tối thiểu chấp nhận dự án Đánh giá dự án: Nếu BCR ≥ dự án đáng giá Nếu BCR < dự án không đáng giá 4.1.1.3 Phân tích an tồn tài độ nhạy dự án. .. án đầu tư xây dựng Hiệu kinh tế -xã hội dự án hiệu mà dự án mang lại cho cộng đồng quốc gia Việc phân tích kinh tế -xã hội dự án đầu tư đánh giá lợi ích, tác động mà dự án tạo kinh tế xã hội -
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án môn kinh tế đầu tư, phân tích dự án đầu tư (39) , Đồ án môn kinh tế đầu tư, phân tích dự án đầu tư (39)