0

Đồ án môn kinh tế đầu tư, phân tích dự án đầu tư (37)

120 1 0
  • Đồ án môn kinh tế đầu tư, phân tích dự án đầu tư (37)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 13:48

ĐỒ ÁN KINH TẾ ĐẦU TƯ GVHD: TRẦN PHƯƠNG NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG BỘ MÔN KINH TẾ XÂY DỰNG ĐỒ ÁN MÔN HỌC KINH TẾ ĐẦU TƯ PHÂN TÍCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ “DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BIỆT THỰ CAO CẤP THANH SƠN LONG BIÊN” Họ tên sinh viên: ĐỖ THANH SƠN Mã số sinh viên: 1538963 Lớp: 63KT2 Giáo viên hướng dẫn: TRẦN PHƯƠNG NAM SVTH: ĐỖ THANH SƠN – 1538963 – 63KT2 ĐỒ ÁN KINH TẾ ĐẦU TƯ GVHD: TRẦN PHƯƠNG NAM MỞ ĐẦU 1.Vai trò đầu tư xây dựng tổng kinh tế quốc dân Hoạt động đầu tư xây dựng cơng trình hoạt động có vai trị đặc biệt kinh tế quốc dân, thể mặt sau: - Trực tiếp tạo sở vật chất kĩ thuật (tài sản cố định) cho ngành kinh tế quốc dân để sau ngành kinh tế quốc dân tiến hành khai khác để sinh lợi - Trực tiếp góp phần thay đổi mối quan hệ phát triển ngành kinh tế quốc dân: quan hệ phát triển công nghiệp với nông nghiệp, quan hệ phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, giáo dục mối quan hệ khác - Trực tiếp nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động xã hội, dân sinh, chất lượng sống cộng đồng xã hội - Trực tiếp đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, tăng thu nhập vào ngân sách quốc gia - Hoạt động đầu tư xây dựng liên quan trực tiếp đến sử dụng khối lượng nguồn lực vô to lớn xã hội, hoạt động hiệu quả, gây nhiều lãng phí, thất làm tổn thất to lớn, lâu dài, nhiều mặt tới phát triển đất nước - Theo số liệu thống kê cho thấy tỷ trọng sản phẩm xây dựng chiếm tổng sản phầm xã hội tỷ lệ lao động vào làm việc so với tổng lao động xã hội lớn nước kinh tế phát triển nước kinh tế phát triển Vai trò dự án quản lý dự án đầu tư xây dựng - Dự án đầu tư lập theo quy định hành nhà nước để trình duyệt cấp có thẩm quyền Khi phê duyệt dự án đầu tư xin giấy phép đầu tư xây dựng, để chủ đầu tư xem xét hội dự kiến đạt yêu cầu kinh tế xã hội, mơi trường tính hiệu nó, giúp nhà đầu tư định nên hay không nên đầu tư thực dự án Những tiêu kỹ thuật, quy mô dự án phê duyệt đóng vai trị làm mốc khống chế cho giai đoạn giúp cho chủ đầu tư thực công việc theo dự kiến - Dự án đầu tư cịn có vai trị đặc biệt quan trọng thơng qua nhà nước kiểm sốt cách tồn diện mặt hiệu tài (dự án sử dụng vốn nhà nước) hiệu xã hội an ninh quốc phòng - Dự án đầu tư sở so sánh kết đạt với mục tiêu đặt ra, từ giúp cho nhà quản lý dự án có giấy phép thực dự án tốt Nội dung dự án đầu tư xây dựng (dự án khả thi) - Nội dung dự án đầu tư gồm hai phần: phần thuyết minh phần vẽ thiết kế sở - Theo nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/08/2019 phủ “Về quản lý đầu tư xây dựng cơng trình” 3.1 Nội dung phần thuyết minh dự án Sự cần thiết mục tiêu đầu tư, đánh giá nhu cầu thị trường, tiêu thụ sản phầm dự án sản xuất, kinh doanh hình thức đầu tư xây dựng cơng trình; SVTH: ĐỖ THANH SƠN – 1538963 – 63KT2 ĐỒ ÁN KINH TẾ ĐẦU TƯ GVHD: TRẦN PHƯƠNG NAM địa điểm xây dựng, nhu cầu sử dụng đất; điều kiện cung cấp nguyên liệu, nhiên liệu yếu tố khác Mô tả quy mơ diện tích xây dựng cơng trình, hạng mục bao gồm cơng trình chính, cơng trình phụ cơng trình khác; phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ công suất Các giải pháp thực bao gồm: a, Phương án giải phóng mặt tái định cư phương án hỗ trợ xây dựng hạ tầng có b, Các phương án thiết kế kiến trúc đô thị công trình có u cầu kiến trúc c, Phương án khai thác dự án sử dụng lao động d, Phân đoạn thực hiện, tiến độ thực hình thức quản lý dự án Đánh giá công tác môi trường, giải pháp phòng chống cháy nổ yêu cầu an ninh quốc phòng Tổng mức đầu tư dự án; khả thu hồi vốn, nguồn vốn khả chu cấp vốn theo tiến độ; phương án hồn trả vốn dự án có yêu cầu thu hồi vốn; tiêu tài phân tích đánh giá hiệu tài chính, hiệu kinh tế - xã hội dự án 3.2 Nội dung thiết kế sở dự án Nội dung phần thiết kế sở dự án phải thể giải pháp thiết kế chủ yếu, đảm bảo đủ điều kiện để xác định tổng mức đầu tư triển khai bước thiết theo, bao gồm thuyết minh vẽ Thuyết minh thiết kế sở trình bày vẽ để diễn dải thiết kế với nội dung chủ yếu sau: a, Tóm tắt nhiệm vụ thiết kế; giới thiệu tóm tắt mối liên hệ cơng trình với quy hoạch xây dựng khu vực; số liệu điều kiện tự nhiên, tải trọng tác động; danh mục tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng b, Thuyết minh cơng nghệ; giới thiệu tóm tắt phương án công nghệ sơ đồ công nghệ; danh mục thiết bị công nghệ với thông số kỹ thuật chủ yếu liên quan tới thiết kế xây dựng c, Thuyết minh xây dựng - Khái quát tổng mặt bằng; giới thiệu tóm tắt đặc điểm tổng mặt bằng, cao độ tọa độ xây dựng; hệ thống hạ tầng kỹ thuật điểm đầu nối; diện tích sử dụng đất, diện tích xây dựng, diện tích xanh, mặt đất xây dựng, hệ số sử dụng đất cao độ sàn với nội dung cần thiết khác - Đối với cơng trình xây dựng theo tuyến: giới thiệu tóm tắt đặc điểm cơng trình, cao độ tọa độ xây dựng, phương án xử lý chướng ngại vật tuyến; hành lang bảo vệ tuyến đặc điểm cơng trình có - Đối với cơng trình có u cầu kiến trúc: giới thiệu tóm tắt mối liên hệ cơng trình với quy hoạch xây dựng khu vực cơng trình lân cận; ý tưởng phương án thiết kế kiến trúc; màu sắc cơng trình; giải pháp thiết kế phù hợp với điều kiện khí hậu, mơi trường, văn hóa, xã hội khu vực xây dựng - Phần kỹ thuật: giới thiệu tóm tắt đặc điểm địa chất cơng trình, phương án gia cố nền, móng kết cấu chịu lực chính; hệ thống kỹ thật hạ tầng kỹ thuật cơng trình, san nền, đào đắp đất; danh mục phần mềm sử dụng thiết kế SVTH: ĐỖ THANH SƠN – 1538963 – 63KT2 ĐỒ ÁN KINH TẾ ĐẦU TƯ GVHD: TRẦN PHƯƠNG NAM - Giới thiệu tóm tắt phương án phịng chống cháy nổ bảo vệ môi trường - Dự tính khối lượng cơng tác xây dựng, thiết bị để lập tổng mức đầu tư thời gian xây dựng cơng trình Các vẽ thiết kế sở bao gồm: a, Bản vẽ công nghệ thể sơ đồ dây chuyền công nghệ với thông số kĩ thật chủ yếu b, Bản vẽ xây dựng thiết kế tổng mặt bằng, kiến trúc,kết cấu, hệ thống kỹ thật hạ tầng kỹ thuật cơng trình với kích thước khối lượng chủ yếu, mốc giới, tọa độ cao độ xây dựng c, Bản vẽ sơ đồ hệ thống phòng chống cháy nổ Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình có mục đích sản xuất kinh doanh tùy theo tính chất, nội dung dự án giảm bớt số nội dung thiết kế sở quy định khoản điều phải đảm bảo quy hoạch, kiến trúc, xác định tổng mức đầu tư tính tốn hiệu đầu tư dự án Số lượng thuyết minh vẽ độc lập tối thiểu Nội dung phân tích tài chính, phân tích kinh tế - xã hội 4.1 Phân tích tài dự án đầu tư xây dựng 1.1.1.1 4.1.1 Tính tốn tiêu số liệu xuất phát (số liệu đầu vào) đề tính hiệu tài a Xác định vốn đầu tư nguồn vốn - Nhu cầu vốn đầu tư: gồm vốn cố định vốn lưu động - Phân phối vốn đầu tư theo thời gian - Xác định nguồn vốn đầu tư - Tiến độ huy động vốn kế hoạch trả nợ b Xác định chi phí sản xuất (dịch vụ) ❖ Nhóm chi phí trực tiếp phân xưởng - Chi phí nguyên vật liệu phụ - Chi phí bán thành phẩm - Chi phí lượng, nước, điện… - Chi phí quản lí cấp phân xưởng - Chi phí khấu hao liên quan đến phân xưởng ❖ Nhóm chi phí cấp doanh nghiệp - Chi phí quản lý doanh nghiệp - Chi phí khấu hao trừ dần liên quan đến cấp doanh nghiệp - Chi phí liên quan đến tiêu thụ sản phẩm - Chi phí trả lãi vay vốn, thuế… - Chi phí khác c Xác định doanh thu SVTH: ĐỖ THANH SƠN – 1538963 – 63KT2 ĐỒ ÁN KINH TẾ ĐẦU TƯ GVHD: TRẦN PHƯƠNG NAM d Xác định lãi lỗ hàng năm – hoạch toán lãi lỗ: ❖ Xác định lợi nhuận trước thuế (lợi nhuận chịu thuế) Thuế lãi doanh nghiệp bao gồm hai phần: - Lợi nhuận để lại doanh nghiệp - Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp - Lợi nhuận trước thuế xác định theo công thức: 𝐋𝐭 = 𝐃 − 𝐂𝟏 Trong đó: D: doanh thu năm C1: Chi phí sản xuất kinh doanh chưa bao gồm thuế thu nhập DN ❖ Xác định lợi nhuận để lại doanh nghiệp (lợi nhuận rịng) - Được xác định theo cơng thức: 𝐋𝐫 = 𝐋𝐭 − 𝐓𝐓𝐍𝐃𝐍 Trong đó: : thuế thu nhập doanh nghiệp tính tỉ lệ phần trăm so với lợi nhuận trước thuế 4.1.2 Phân tích hiệu tài dự án 4.1.2.1 Phân tích theo nhóm tiêu tĩnh a Chi phí cho đơn vị sản phẩm (Cd): chi phí để bỏ cho đơn vị sản phẩm tính theo cơng thức: Trong đó: - N: khối lượng sản phẩm dự kiến sản xuất kì - i: lãi suất huy động vốn trung bình dự án : vốn trung bình chịu lãi suốt thời gian hoạt động dự án, xác định theo cơng thức: + Trong đó: : Giá trị tài sản cố định : Vốn cố định trung bình : vốn lưu động C1: chi phí sản xuất kì, khơng tính đến thuế thu nhập DN Phương án tốt => b, Lợi nhuận • Lợi nhuận cho kỳ - L tính theo cơng thức: L = D – C Trong đó: D: Doanh thu kì C: Chi phí sản xuất kì Phương án đáng giá L > Phương án tốt L => max SVTH: ĐỖ THANH SƠN – 1538963 – 63KT2 ĐỒ ÁN KINH TẾ ĐẦU TƯ GVHD: TRẦN PHƯƠNG NAM • Lợi nhuận cho đơn vị sản phẩm: Phương án đáng giá Ld> Phương án tốt Ld => max c, Mức doanh lợi đồng vốn đầu tư: Phương án đáng giá khi: R > Phương án tốt khi: R ≥ Trong đó: Rđm mức doanh lợi định mức chủ đầu tư đề d, Thời hạn thu hồi vốn đầu tư nhờ lợi nhuận : Phương án đáng giá khi: Tl < Tđm Phương án tốt khi: Tl => 4.1.2.2 Phân tích theo nhóm tiêu động Hiệu tài dự án: • Đánh giá hiệu tài thơng qua tiêu giá tỷ số thu chi (𝐁 −𝐂 ) NPV =∑𝐧𝐫=𝟏 𝐭 𝐭𝐭 (𝟏+𝐫) Trong đó: B t : Lợi ích năm thứ t dòng tiền thu tuỳ theo quan điểm vốn chung hay quan điểm vốn chủ sở hữu C t : Chi phí năm t dịng tiền chi tuỳ theo quan điểm vốn chung hay quan điểm vốn chủ sở hữu r: lãi suất tối thiểu chấp nhận dự án tuỳ theo quan điểm vốn chung hay quan điểm vốn chủ sở hữu Nếu NPV ≥ => dự án đáng giá Nếu NPV < => dự án khơng đáng giá Đánh giá hiệu tài thông qua giá trị tương lai hiệu số thu chi NFV = ∑𝐧𝐭=𝟎(𝐁𝐭 − 𝐂𝐭 )(𝟏 + 𝐫)𝐧−𝐭 Nếu NFV ≥0 => dự án đáng giá Nếu NFV < => dự án khơng đáng giá • Đánh giá hiệu tài tiêu san hiệu số thu chi (1 + r ) n r r NAV = NPV = NFV (1 + r ) n − (1 + r ) n − Nếu NAV >= => dự án đáng giá Nếu NAV < => dự án khơng đáng giá • Đánh giá hiệu tài tiêu suất thu lợi nội n B −C  t t t =0 t =0 (1 + IRR) Nếu IRR ≥ r => dự án đáng giá Nếu IRR< r => dự án khơng đáng giá • Đánh giá hiệu tài tỷ số thu chi SVTH: ĐỖ THANH SƠN – 1538963 – 63KT2 ĐỒ ÁN KINH TẾ ĐẦU TƯ GVHD: TRẦN PHƯƠNG NAM BCR = PB = FB PC FC Nếu BCR ≥ dự án đáng giá; Nếu BCR < dự án không đáng giá 4.1.2.3 Phân tích an tồn tài độ nhạy dự án a, Phân tích an tồn nguồn vốn: Phân tích pháp lý nguồn vốn, uy tín, lực tài chính, tư cách pháp nhân nhà tài trợ vốn Sự hợp lý mặt cấu vốn dự án vốn tự có vốn vay b, Phân tích thời hạn hồn vốn: Thv V − ∑ Nhv,t = t=0 N hv,t : Nguồn hoàn vốn năm t SVTH: ĐỖ THANH SƠN – 1538963 – 63KT2 ĐỒ ÁN KINH TẾ ĐẦU TƯ GVHD: TRẦN PHƯƠNG NAM c, Phân tích điểm hịa vốn: Doanh thu hòa vốn: Rh = FC VC 1− R FC: chi phí cố định dự án VC: chi phí biến đổi dự án R: doanh thu dự án d, Sản lượng hòa vốn dự án: Qh = FC P−v P: giá bán đơn vị sản phẩm v: chi phí khả biến 1đơn vị sản phẩm e, Mức hoạt động hòa vốn: Mh = Qh R 100% = h 100% Q R f, Phân tích thời hạn hoàn vốn: Thời hạn thu hồi vốn nhờ lợi nhuận: V L Thời hạn thu hồi vốn nhờ lợi nhuận khấu hao: V Tk = L+K g, Phân tích khả trả nợ: T0 = Theo tiêu khả trả nợ dự án: K Nt = Bt At Bt: Nguồn tài dùng trả nợ năm t bao gồm lợi nhuận dùng để trả nợ, khấu hao, trích trả lãi vận hành At: Số nợ phải trả năm t gồm gốc lãi K nt dự án khơng có khả trả nợ K nt ≥ => dự án có khả trả nợ 2< K nt < => dự án có khả trả nợ vững h, Phân tích độ nhạy dự án mặt tài chính: SVTH: ĐỖ THANH SƠN – 1538963 – 63KT2 ĐỒ ÁN KINH TẾ ĐẦU TƯ GVHD: TRẦN PHƯƠNG NAM Trong thực tế tiêu dự kiến ban đầu lập dự án thường khác với tiêu thực tế đạt đưọc thực dự án Do cần phải cho tiêu phân tích hiêu dự án biến đổi phía bất lợi 10-20% tính tốn lại tiêu hiệu này.Sau tính tốn mà đảm bảo coi phương án đề đảm bảo + Phân tích độ nhạy theo tiêu NPV doanh thu giảm mức 5%, 10% + Phân tích độ nhạy theo tiêu suất thu lợi nội chi phí tăng mức 5%, 10% 4.1.3 Phân tích kinh tế xã hội đầu tư xây dựng - Giá trị sản phẩm gia tăng dự án tạo hàng năm tính cho đời dự án - Giá trị sản phẩm gia tăng bình qn tính cho đồng vốn dự án - Mức thu hút lao động vào làm việc - Mức đóng góp vào ngân sách hàng năm mức đóng góp dự án đời dự án - Thu nhập ngoại tệ hàng năm cho đời dự án Các tiêu kinh tế tương tự tiêu hiệu tài dùng giá kinh tế Các tiêu xã hội: Cải thiện điều kiện lao động cho công nhân, tăng thu nhập cho cơng nhân, giải thất nghiệp Ngồi cịn có số tiêu ngồi dự án như: Bảo vệ mơi truờng sinh thái, nâng cao trình độ văn hoá giáo dục cho nhân dân Giới thiệu dự án Tên dự án: Xây dựng khu biệt thự cao cấp Thanh Sơn Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Hicon Địa điểm xây dựng: Long Biên – Hà Nội Quy mô dự án: dự án thuộc cấp III Dự án gồm 26 hang mục bao gồm: + 12 nhà biệt thự loại A: 12*146,11 = 1753,32 m2 + nhà biệt thự loại B: 9*194,26 = 1748,34 m2 + nhà biệt thự loại C: 6*115,48 = 692,88 m2 + nhà biệt thự loại D: 8*185 = 1480 m2 Tổng diện tích đất xây dựng là: 5674,5 m2 Cho diện tích khu đất là: 16000 m2 SVTH: ĐỖ THANH SƠN – 1538963 – 63KT2 ĐỒ ÁN KINH TẾ ĐẦU TƯ GVHD: TRẦN PHƯƠNG NAM - Mật độ xây dựng: tỷ lệ diện tích chiếm đất cơng trình kiến trúc xây dựng tổng diện tích lơ đất (theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/04/2008: việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy hoạch xây dựng) - Mật độ xây dựng hạng mục là: 35,47% - Thời gian xây dựng: Txd = năm (Q 1/2020 – Q 4/2022) Ngồi cịn có hạng mục khác: Tên hạng mục STT Hạng mục cơng trình (Nhà A,B,C,D) Sân bãi đỗ xe Vườn hoa, cảnh Nhà bảo vệ, nhà điều hành Bể bơi, hồ nước, sân thể thao Đường giao thông Cơ sở hạ tầng khác Vỉa hè Tổng Diện tích (m2) Tỷ lệ chiếm đất (%) 5674.5 35.5 320 2880 448 1120 2224 800 2528 16000 18 2.8 13.9 15.8 100 Mục đích đầu tư: Xây dựng khu biệt thự kinh doanh cho thuê diện tích ở, sinh hoạt cho tổ chức cá nhân trong, nước Giải pháp xây dựng tổng thể & trang thiết bị: Thiết kế xây dựng theo kiểu biệt thự đại Giải pháp thiết kế kỹ thuật thi cơng (mặt bằng, mặt cắt, giải pháp móng, …) thể hồ sơ vẽ thiết kế kỹ thuật thi cơng (có kèm theo thiết kế sở, thiết kế hai bước) Giải pháp quy hoạch thể vẽ quy hoạch Tỷ lệ diện tích xây dựng so với tổng diện tích chiếm đất là: 35,5% Phần xây dựng trang thiết bị có chất lượng tương đương đạt tiêu chuẩn khách sạn quốc tế loại ba Quy mô dự án SVTH: ĐỖ THANH SƠN – 1538963 – 63KT2 ĐỒ ÁN KINH TẾ ĐẦU TƯ GVHD: TRẦN PHƯƠNG NAM Bảng 2.28 Xác định giá hiệu số thu chi với dòng tiền vốn đầu tư tăng lên 5% ( NPVx) Đơn vị: triệu đồng STT nội dung Bt-Ct thời gian năm năm năm năm -53238,78 -143026,59 48982,1 56363,5 63679,7 70921,8 59340,085 68175,5 hệ số chiết khấu (với r=16,5%) 0,909 0,826 0,751 0,683 0,621 0,564 0,513 0,467 dòng hiệu số thu chi chiết khấu -48394,1 -118140 36785,6 38496,3 39545,1 39999,9 30441,5 31838 cộng dồn NPV -48394,1 -166534,1 -129748,5 -91252,2 -51707,1 -11707,2 18734,3 50572,3 STT nội dung năm năm năm năm thời gian năm năm 10 năm 11 năm 12 năm 13 năm 14 năm 15 năm 16 năm 17 Bt-Ct 68175,5 68175,5 68175,5 66232,9 67198,2 67198,2 59244,4 51290 68322,2 hệ số chiết khấu (với r=16,5%) 0,424 0,35 0,319 0,29 0,263 0,239 0,218 0,198 dòng hiệu số thu chi chiết khấu 28906,4 26315,7 23861,4 21128,3 19487,5 17673,1 14159,4 11181,2 13527,8 cộng dồn NPV 79478,7 105794,4 129655,8 150784,1 170271,6 187944,7 202104,1 213285,3 226813,1 0,386 Đánh giá: NPV = 226813,1 triệu đồng > : Dự án đáng giá - Tính giá trị gần IRR theo công thức : SVTH: ĐỖ THANH SƠN – 1538963 – 63KT2 ĐỒ ÁN KINH TẾ ĐẦU TƯ GVHD: TRẦN PHƯƠNG NAM IRR = IRR1 + (IRR2 – IRR1) NPV1 NPV1 + NPV2  Trong : - Chọn suất thu lợi IRR1 = 23,666% => NPV1 = triệu đồng > Suất thu lợi IRR2 = 23,667% => NPV2 = -2,7 triệu đồng < IRR= 23,6665% > 16,5% : Dự án đáng giá vốn đầu tư tăng 5% Bảng 2.29 Xác định suất thu lợi nội IRR ( Phân tích quan điểm hiệu vốn chung) Đơn vị: triệu đồng STT Nội dung Bt-Ct thời gian năm năm năm năm năm -53238,78 -143026,59 48982,1 56363,5 63679,7 70921,8 59340,085 68175,5 hệ số chiết khấu 0,80863 0,65388 0,02185 0,42756 0,34574 0,27957 0,22607 0,18281 dòng tiền hiệu số chiết khấu -43050,5 -93522,2 1070,3 24098,8 22016,6 19827,6 13415 12463,2 cộng dồn chiết khấu -43050,5 -136572,7 -135502,4 -111403,6 -89387 -69559,4 -56144,4 -43681,2 hệ số chiết khấu 0,80862 0,65387 0,02185 0,42755 0,34573 0,27956 0,22606 0,1828 dòng tiền hiệu số chiết khấu -43049,9 -93520,8 1070,3 24098,2 22016 19826,9 13414,4 12462,5 cộng dồn chiết khấu -43049,9 -136570,7 -135500,4 -111402,2 -89386,2 -69559,3 -56144,9 SVTH: ĐỖ THANH SƠN – 1538963 – 63KT2 năm năm năm -43682,4 ĐỒ ÁN KINH TẾ ĐẦU TƯ GVHD: TRẦN PHƯƠNG NAM STT Nội dung Bt-Ct hệ số chiết khấu dòng tiền hiệu số chiết khấu cộng dồn chiết khấu hệ số chiết khấu dòng tiền hiệu số chiết khấu cộng dồn chiết khấu thời gian năm 68175,5 0,14782 10077,7 -33603,5 0,14781 10077 -33605,4 năm 10 68175,5 0,11954 8149,7 -25453,8 0,11953 8149 -25456,4 năm 11 68175,5 0,09666 6589,8 -18864 0,09665 6589,2 -18867,2 năm 12 66232,9 0,07816 5176,8 -13687,2 0,07815 5176,1 -13691,1 năm 13 67198,2 0,0632 4246,9 -9440,3 0,0632 4246,9 -9444,2 năm 14 67198,2 0,05111 3434,5 -6005,8 0,0511 3433,8 -6010,4 năm 15 59244,4 0,04133 2448,6 -3557,2 0,04132 2448 -3562,4 năm 16 51290 0,03342 1714,1 -1843,1 0,03341 1713,6 -1848,8 Bảng 2.30 Phân tích độ nhạy thay đổi doanh thu vốn đầu tư Đơn vị : triệu đồng Nội dung Giá trị ban đầu Doanh thu giảm 5% Vốn đầu tư tăng 5% Đánh giá: quan điểm vốn chung NPV Ban đầu Sau 238473,7 205791,3 226813,1 độ nhạy (f) IRR Ban đầu 29,29% 13,70% 4,89% - Khi doanh thu giảm 5% độ nhạy lớn Độ an toàn giảm Khi vốn đầu tư tăng 5% độ nhạy tăng Độ an toàn giảm SVTH: ĐỖ THANH SƠN – 1538963 – 63KT2 Sau độ nhạy (f) 23,09% 23,67% 21,15% 19,19% năm 17 68322,2 0,02702 1846,1 0,02702 1846,1 -2,7 ĐỒ ÁN KINH TẾ ĐẦU TƯ GVHD: TRẦN PHƯƠNG NAM CHƯƠNG II PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ Giá trị sản phẩm gia tăng dự án tạo • Giá trị sản phẩm gia tăng lớn dự án đóng góp tạo nên tổng sản phẩm quốc dân nhiều, hiệu kinh tế xã hội lớn • Cơ sở xác định - Căn vào doanh thu hàng năm - Căn vào chi phí đầu vào vật chất ( nguyên vật liệu, khấu hao ) dịch vụ mua hàng năm ❖ Lập bảng tính chi phí đầu vào vật chất dịch vụ mua cho năm vận hành Ta có bảng tính chi phí đầu vào vật chất dịch vụ mua SVTH: ĐỖ THANH SƠN – 1538963 – 63KT2 ĐỒ ÁN KINH TẾ ĐẦU TƯ GVHD: TRẦN PHƯƠNG NAM Bảng II.1 Xác định chi phí đầu vào dịch vụ mua ngồi Đơn vị: triệu đồng STT nội dung năm vận hành năm năm năm năm năm năm năm năm Chi phí điện nước 1430,6 1634,9 1839,3 2043,7 2043,7 2043,7 2043,7 2043,7 Chi phí dưỡng, sửa chữa 3027 3027 3027 3027 3027 3027 3027 3027 khấu hao tài sản cố định 13323,2 13323,2 13323,2 13323,2 13323,2 7982,1 7982,1 7982,1 Chi phí thuê đất NVH 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Chi phí quản lí khác 1737,1 1839,3 1941,5 2043,6 2043,6 2043,6 2043,6 2043,6 tổng 19517,9 19824,4 20131 20437,5 20437,5 15096,4 15096,4 15096,4 STT nội dung năm vận hành năm năm 10 năm 11 năm 12 năm 13 năm 14 năm 15 Chi phí điện nước 2043,7 2043,7 2043,7 2043,7 1839,3 1634,9 1430,6 Chi phí dưỡng, sửa chữa 3027 3027 3027 3027 3027 3027 3027 khấu hao tài sản cố định 7982,1 7982,1 7982,1 7982,1 7982,1 7982,1 7982,1 Chi phí thuê đất NVH 0,0 256,7 1540,5 1540,5 1540,5 1540,5 1540,5 Chi phí quản lí khác 2043,6 2043,6 2043,6 2043,6 1941,5 1839,3 1737,1 tổng 15096,4 15353,1 16636,9 16636,9 16330,4 16023,8 15717,3 SVTH: ĐỖ THANH SƠN – 1538963 – 63KT2 ĐỒ ÁN KINH TẾ ĐẦU TƯ GVHD: TRẦN PHƯƠNG NAM Bảng II.2 Xác định giá trị sản phẩm gia tăng STT nội dung năm vận hành năm năm năm năm năm năm năm năm 81747 91966 102184 102184 102184 102184 102184 doanh thu năm vận hành 71529 CP đầu vào vật chất dịch vụ mua 19517,9 19824,4 20131 20437,5 20437,5 15096,4 15096,4 15096,4 giá trị sản phẩm gia tăng 52011,1 61922,6 71835 81746,5 81746,5 87087,6 87087,6 87087,6 giá trị sản phẩm gia tăng cộng dồn 52011,1 113933,7 107388,5 149994,3 196322,7 248556,2 304194,5 363237,6 STT nội dung doanh thu năm vận hành CP đầu vào vật chất dịch vụ mua năm vận hành năm 102184 năm 10 102184 năm 11 102184 năm 12 102184 năm 13 91966 năm 14 81747 năm 15 71529 15096,4 15353,1 16636,9 16636,9 16330,4 16023,8 15717,3 86830,9 85547,1 85547,1 75635,6 65723,2 55811,7 622703,2 708250,3 783885,9 849609,1 905420,8 giá trị sản phẩm gia tăng 87087,6 giá trị sản phẩm gia tăng cộng dồn 450325,2 537156,1 SVTH: ĐỖ THANH SƠN – 1538963 – 63KT2 ĐỒ ÁN KINH TẾ ĐẦU TƯ GVHD: TRẦN PHƯƠNG NAM Kết luận: - Giá trị sản phẩm gia tăng dự án tạo tính cho thời kỳ phân tích là: 905420,8 triệu đồng - Giá trị sản phẩm gia tăng bình quân năm 76885,2 triệu đồng ➢ Dự án có hiệu mặt kinh tế xã hội Mức thu hút lao động vào làm việc dự án - Tổng số lao động thu hút vào làm việc năm là: n = 128 người - Tỷ lệ số lao động vào làm việc dự án với số vốn dự án là: 𝒏 𝑲= 𝑽𝑫𝑨 Trong đó: + n: Số lao động thu hút năm, n = 128 người + VDA = Vốn đầu tư cho dự án; VDA = VCĐ + VLĐ =184010,2 (Triệu đồng) Vậy K = 128 184010,2 = 6,96*10−4  Vậy tỷ đồng vốn đầu tư dự án tạo 0,696 chỗ làm việc ❖ Mức đóng góp dự án vào ngân sách: Chỉ tiêu lớn hiệu kinh tế- xã hội cao Các khoản nộp ngân sách chủ yếu thuế loại, tiền thuê đất kinh doanh • Thuế mơn bài: Thuế mơn vào vốn đăng ký với tổng vốn đầu tư dự án 10 tỷ đồng nên bậc thuế môn với dự án bậc tương ứng với mức đóng góp triệu đồng /năm (Theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định lệ phí mơn Nghị định 22/2020/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 139/2016/NĐCP) • Thuế thu nhập doanh nghiệp: Đã tính Bảng 2.12 Dự trù lãi lỗ dựa vào thu nhập chịu thuế hàng năm với mức thuế suất 20%/năm • Thuế giá trị gia tăng: TGTGT = TGTGTR - TGTGTV - TGTGTR: Thuế giá trị gia tăng đầu = 10% Doanh thu cho thuê diện tích SVTH: ĐỖ THANH SƠN – 1538963 – 63KT2 ĐỒ ÁN KINH TẾ ĐẦU TƯ GVHD: TRẦN PHƯƠNG NAM - TGTGTV: Thuế giá trị gia tăng đầu vào = 10% Chi phí điện nước + 10% Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng • Tiền thuê đất năm vận hành: Tiền thuê đất thời gian vận hành xác định Bảng 2.10 Tổng hợp chi phí hoạt động SXKD năm vận hành Thuế giá trị gia tăng tổng hợp bảng II.3 Các khoản nộp ngân sách chủ yếu tổng hợp bảng II.4 SVTH: ĐỖ THANH SƠN – 1538963 – 63KT2 ĐỒ ÁN KINH TẾ ĐẦU TƯ GVHD: TRẦN PHƯƠNG NAM Bảng II.3 Xác định thuế VAT nộp ngân sách đơn vị : triệu đồng STT Nội dung I năm vận hành năm năm năm năm năm năm năm năm thuế VAT đầu 7152,9 8174,7 9196,6 10218,4 10218,4 10218,4 10218 10218 doanh thu cho thuê diện tích 71529 81747 91966 102184 102184 102184 102184 102184 thuế VAT 7152,9 8174,7 9196,6 10218,4 10218,4 10218,4 10218 10218 II thuế VAT đầu vào 445,8 466,2 486,6 507,1 507,1 507,1 507,1 507,1 chi phí điện, nước 1430,6 1634,9 1839,3 2043,7 2043,7 2043,7 2043,7 2043,7 thuế VAT 143,06 163,49 183,93 204,37 204,37 204,37 204,37 204,37 chi phí sửa chữa, bảo dưỡng 3027 3027 3027 3027 3027 3027 3027 3027 thuế VAT 302,7 302,7 302,7 302,7 302,7 302,7 302,7 302,7 III thuế VAT nộp ngân sách 7598,7 8640,9 9683,2 10725,5 10725,5 10725,5 10725,1 10725,1 IV cộng dồn thuế VAT 7598,7 16239,6 25922,8 36648,3 47373,8 58099,3 68824,4 79549,5 SVTH: ĐỖ THANH SƠN – 1538963 – 63KT2 ĐỒ ÁN KINH TẾ ĐẦU TƯ GVHD: TRẦN PHƯƠNG NAM năm vận hành STT Nội dung năm năm 10 năm 11 năm 12 năm 13 năm 14 năm 15 I thuế VAT đầu 10218,4 10218,4 10218,4 10218,4 9196,6 8174,7 7152,9 doanh thu cho thuê diện tích 102184 102184 102184 102184 91966 81747 71529 thuế VAT 10218,4 10218,4 10218,4 10218,4 9196,6 8174,7 7152,9 II thuế VAT đầu vào 507,1 507,1 507,1 507,1 486,6 466,2 445,8 chi phí điện, nước 2043,7 2043,7 2043,7 2043,7 1839,3 1634,9 1430,6 thuế VAT 204,37 204,37 204,37 204,37 183,93 163,49 143,06 chi phí sửa chữa, bảo dưỡng 3027 3027 3027 3027 3027 3027 3027 thuế VAT 302,7 302,7 302,7 302,7 302,7 302,7 302,7 III thuế VAT nộp ngân sách 10725,5 10725,5 10725,5 10725,5 9683,2 8640,9 7598,7 IV cộng dồn thuế VAT 90275 101000,5 111726 122451,5 132134,7 140775,6 148374,3 Bảng II.4 Các khoản nộp ngân sách chủ yếu Đơn vị: triệu đồng SVTH: ĐỖ THANH SƠN – 1538963 – 63KT2 ĐỒ ÁN KINH TẾ ĐẦU TƯ STT nội dung GVHD: TRẦN PHƯƠNG NAM năm vận hành năm năm năm năm năm năm năm năm thuế môn 3 3 3 3 thuế TNDN 4199,8 6729,9 9326,1 11995,5 12788,9 14741,8 14741,8 14741,8 thuế VAT 7598,7 8640,9 9683,2 10725,5 10725,5 10725,5 10725,1 10725,1 tiền thuê đất NVH thuế nộp nhà nước năm cộng dồn 11801,5 11801,5 15373,8 27175,3 19012,3 46187,6 22724 68911,6 23517,4 92429 0 25470,3 25469,9 25469,9 117899,3 143369,2 168839 STT nội dung năm vận hành năm năm 10 năm 11 năm 12 năm 13 năm 14 năm 15 thuế môn 3 3 3 thuế TNDN 14741,8 14647,9 14178,6 14178,6 12220,9 10262,9 8305,1 thuế VAT 10725,5 10725,5 10725,5 10725,5 9683,2 8640,9 7598,7 tiền thuê đất 469,3 2815,8 2815,8 2815,8 2815,8 2815,8 thuế nộp nhà nước năm 25470,3 25845,7 27722,9 27722,9 24722,9 21722,6 18722,6 cộng dồn 194309,4 220155,1 247878 275600,9 300323,8 322046,4 340769 bình quân 22833,2 SVTH: ĐỖ THANH SƠN – 1538963 – 63KT2 ĐỒ ÁN KINH TẾ ĐẦU TƯ GVHD: TRẦN PHƯƠNG NAM Nhận xét: - Tổng cộng khoản nộp ngân sách đời dự án: 340769,0 triệu đồng Tổng cộng khoản nộp ngân sách bình quân hàng năm: 22833,2 triệu đồng - Tỷ lệ khoản nộp ngân sách bình quân hàng năm so với vốn dự án: NS/VDA= 22833,2/ 200275,7 = 0,114 Thu nhập ngoại tệ Vì dự án khơng có thu nhập ngoại tệ nên phần tính bỏ qua Thu nhập người lao động làm việc dự án Dựa vào Bảng 2.2 Chi phí trả tiền lương năm vận hành ta có: + Thu nhập bình quân năm người lao động: TNBQN = 9840 128 = 76,9 (Triệu đồng) + Thu nhập bình quân hàng tháng người lao động: TNBQT = TNBQN/12 = 76,9 12 = 6,41 (Triệu đồng) Các lợi ích ảnh hưởng khác Dự án phê duyệt, tiến hành đầu tư đưa vào sử dụng góp phần làm thay đổi cấu kinh tế vùng theo định hướng mục tiêu phát triển kinh tế xã hội toàn kinh tế nói chung vùng nói riêng Đồng thời dự án đưa vào hoạt động góp phần mở rộng, tạo điều kiện phát triển hoạt động văn hóa, xã hội, giao lưu đối ngoại SVTH: ĐỖ THANH SƠN – 1538963 – 63KT2 ĐỒ ÁN KINH TẾ ĐẦU TƯ GVHD: TRẦN PHƯƠNG NAM KẾT LUẬN-KIẾN NGHỊ Kết luận ➢ Tính khả thi nguồn vốn dự án (hiệu tài chính) ✓ Theo quan điểm hiệu vốn chung NPV = 82623,8 > → Dự án đáng giá IRR = 22,8539% > r = 12,4%→ Dự án đáng giá ✓ Theo quan điểm hiệu vốn chủ sở hữu NPV = 109446,9 > → Dự án đáng giá IRR = 30,4466% > r = 10% → Dự án đáng giá - Dự án có độ an tồn cao - Dự án có khả trả nợ tương đối cao - Phân tích theo điểm hịa vốn cho thấy dự án có độ an tồn trung bình ➢ Dự án đem lại nhiều hiệu kinh tế xã hội - Dự án tạo giá trị sản phẩm gia tăng lớn cho xã hội, đóng góp phần đáng kể cho Ngân sách Nhà nước thông qua khoản thuế ( thuế VAT,thuế môn bài, thuế thu nhập doanh nghiệp, chi phí th đất …) - Dự án góp phần tạo việc làm cho lượng người lao động (trực tiếp) ổn định với mức thu nhập phù hợp, gián tiếp tạo việc làm tăng thêm thu nhập cho nhiều người dân thông qua việc cung cấp dịch vụ, mua bán hàng hóa phục vụ cho nhu cầu sử dụng khách hàng - Dự án góp phần tạo thêm tiền đề cho phát triển ngành du lịch dịch vụ địa phương Ngoài ra, dự án cịn góp phần thay đổi cấu phát triển kinh tế vùng Tăng cường, mở rộng mối quan hệ giao lưu văn hóa vùng miền nước Việt Nam bạn bè quốc tế Kiến nghị: - Do dự án đáng giá có tính khả thi cao Kính đề nghị UBND Thành phố Hà Nội, Sở kế hoạch đầu tư, Sở tài vật giá ban, ngành có liên quan sớm thẩm định phê duyệt, tạo điều kiện thuận lợi để dự án thực thi sớm, nhanh chóng triển khai & vào hoạt động - Nhà nước UBND Thành phố, Sở kế hoạch đầu tư, Sở tài vật giá, Ngân hàng, … cần có sách ưu đãi vốn đầu tư, thuế, giá cả, SVTH: ĐỖ THANH SƠN – 1538963 – 63KT2 ĐỒ ÁN KINH TẾ ĐẦU TƯ GVHD: TRẦN PHƯƠNG NAM lãi suất cho vay thời hạn cho vay để dự án đạt hiệu & có độ an tồn cao - Bên cạnh đó, Nhà nước cần có giải pháp để hạn chế biến động tài chính; tránh giá, trượt giá hay lạm phát tăng thị trường tương lai Đồng thời phải có chế độ ưu đãi nhằm khuyến khích khách hàng nước khách nước ngồi vào Việt Nam Từ ngành du lịch Việt Nam phát triển tất yếu đầu tư kinh doanh khách sạn đạt hiệu quả, tăng cơng suất khai thác & có lợi nhuận cao; khoản thu & đóng góp vào Ngân sách tăng góp phần làm cho kinh tế ngày phát triển SVTH: ĐỖ THANH SƠN – 1538963 – 63KT2 ĐỒ ÁN KINH TẾ ĐẦU TƯ GVHD: TRẦN PHƯƠNG NAM TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KĨ THUẬT CỦA DỰ ÁN STT tiêu đơn vị trị số I Các tiêu giá trị sử dụng cơng cấp cơng trình cấp III mức độ tiện nghi trang thiết bị tiêu chuẩn thời đoạn phân tích dự án năm 15 diện tích chiếm đất m2 16000 diện tích cho thuê m2 12773,0 II Các tiêu tài vốn đầu tư trđ 184010,2 vốn cố định trđ 176857,3 10 vốn lưu động trđ 7152,9 11 suất vốn đầu tư xây dựng trđ/m2 7,305 12 tổng lợi nhuận ròng trđ 711206,4 13 lợi nhuận rịng bình qn năm trđ 47413,8 14 mức doanh lợi vốn đầu tư % 23,7 15 mức doanh lợi vốn cố định % 26,8 16 tỷ suất lợi nhuận so với doanh thu % 50,4 lãi suất tối thiểu chấp nhận (quan điểm vốn 17 % 16,5 chung) 18 trđ 238473,7 theo quan điểm vốn giá trị ròng NPV1 chung 19 suất thu lợi nội IRR1 % 29,287% 20 trđ 223695,9 theo quan điểm vốn giá trị ròng NPV2 chủ sở hữu 21 suất thu lợi nội IRR2 % 44,172% thời hạn thu hồi vốn có tính đến giá trị tiền tệ theo 22 năm năm tháng thời gian 23 thời gian thu hồi vốn nhờ lợi nhuận khấu hao năm năm tháng 24 doanh thu đạt công suất thiết kế trđ 1411873,4 25 mức hoạt động hịa vốn trung bình % 29,91% 26 khả trả nợ lần 1,1 27 III Các tiêu hiệu kinh tế xã hội 28 tổng giá trị sản phẩm túy gia tăng trđ 905420,8 29 giá trị sản phẩm túy gia tăng bình quân năm trđ 76885,2 30 31 số lao động thu hút vào dự án thu nhập bình quân người lao động người trđ/tháng 128 6,41 SVTH: ĐỖ THANH SƠN – 1538963 – 63KT2 ... định tổng mức đầu tư tính tốn hiệu đầu tư dự án Số lượng thuyết minh vẽ độc lập tối thiểu Nội dung phân tích tài chính, phân tích kinh tế - xã hội 4.1 Phân tích tài dự án đầu tư xây dựng 1.1.1.1... 1538963 – 63KT2 ĐỒ ÁN KINH TẾ ĐẦU TƯ GVHD: TRẦN PHƯƠNG NAM BCR = PB = FB PC FC Nếu BCR ≥ dự án đáng giá; Nếu BCR < dự án không đáng giá 4.1.2.3 Phân tích an tồn tài độ nhạy dự án a, Phân tích an tồn... ĐỒ ÁN KINH TẾ ĐẦU TƯ GVHD: TRẦN PHƯƠNG NAM CHƯƠNG I: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ Xác định tổng mức đầu tư dự án Khi biết giá chuẩn xây dựng; số lượng giá thiết bị chi phí khác tổng mức đầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án môn kinh tế đầu tư, phân tích dự án đầu tư (37) , Đồ án môn kinh tế đầu tư, phân tích dự án đầu tư (37)