0

Thiết bị giám sát lịch trình sử dụng thuốc

56 9 0
  • Thiết bị giám sát lịch trình sử dụng thuốc

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/10/2021, 18:32

Thiết kế thiết bị giám sát lịch trình sử dụng thuốc (hộp thuốc) giúp nhắc nhở người dùng sử dụng thuốc đúng loại, đúng thời gian. Dữ liệu được nhập bằng Blynk app, hoặc qua UART từ PC. Thiết bị sử dụng vi điều khiển STM32F103C8. ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ BỘ MÔN ĐIỆN TỬ -o0o - ĐỒ ÁN MÔN HỌC THIẾT BỊ GIÁM SÁT LỊCH TRÌNH SỬ DỤNG THUỐC GVHD: Lưu Phú Sinh viên: MSSV: Phan Văn Đức 1811981 Nguyễn Văn Đức 1811974 TP HỒ CHÍ MINH, THÁNG 06 NĂM 2021 Lời cảm ơn GVHD: Lưu Phú LỜI CẢM ƠN Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy cô trường Đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh, thầy khoa Điện – Điện tử trường tạo điều kiện cho chúng em thực đồ án Trong thời gian học tập trường, chúng em thu nhiều kiến thức báo cáo kết trình học tập, rèn luyện nghiên cứu giảng dạy quý thầy cô Đặc biệt, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Thầy Lưu Phú , người tận tình hướng dẫn đóng góp ý kiến thời gian qua, giúp chúng em hoàn thành báo cáo cách tốt Tuy nhiên, kinh nghiệm thân hạn chế kiến thức hạn hẹp nên báo cáo khơng thể tránh khỏi thiếu sót, chúng em mong nhận đóng góp q thầy để chúng em tiếp thu chỉnh sửa, tích luỹ thêm nhiều kinh nghiệm cho thân hoàn thành tốt dự án sau Cuối cùng, chúng em xin chúc quý thầy cô dồi sức khoẻ thành cơng nghiệp Kính chúc Thầy Lưu Phú ln có sức khoẻ tốt, đạt nhiều thành công công việc sống Chúng em xin chân thành cảm ơn! Tp Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2021 i Thiết bị giám sát lịch trình sử dụng thuốc GVHD: Lưu Phú TÓM TẮT ĐỒ ÁN Hiện lĩnh vực y tế đối mặt với vấn đề liên quan đến thuốc phổ biến người cao tuổi, không hiệu thuốc, tác động phụ thuốc, dùng liều, dùng chưa đủ liều thuốc tương tác thuốc Trong đó, nguyên nhân chủ quan ảnh hưởng lớn đến hiệu thuốc Sự tuân thủ điều trị bị ảnh hưởng nhiều yếu tố, đặc biệt tuổi tác Nắm bắt vấn đề trên, với kiến thức có, chúng em tiến hành nghiên cứu nhu cầu thực tế, tham khảo ý kiến thầy tính khả thi thực dự án Thiết bị giám sát lịch sử dụng thuốc Thiết bị gồm ngăn kéo chứa thuốc có khố Thiết bị mở ngăn thuốc thời điểm cài đặt sẵn, đồng thời cảnh báo đến người dùng, giúp họ sử dụng thuốc cách hiệu Nội dung báo cáo trình bày cách thức hoạt động thiết bị thành phần cấu tạo nên thiết bị, bao gồm phần cứng lẫn phần mềm Báo cáo nhằm mục đích tạo nhìn tổng quát vấn đề, chức thiếu sót thiết bị để từ đưa giải pháp cần thiết để cải tiến đưa hướng cho thiết bị Báo cáo gồm phần chính: • Phần báo cáo trình bày vấn đề định hướng đề tài, tiếp giới thiệu thiết bị, phần mềm để tạo nên thiết bị Phần gồm chương: - Chương 1: Giới thiệu tác hại nguyên nhân việc sử dụng thuốc không lịch trình người cao tuổi Qua đưa giải pháp thiết kế thiết bị hỗ trợ người cao tuổi Chương bao gồm nhiệm vụ đề tài phân chia công việc - Chương 2: Bao gồm lý thuyết thiết bị phần cứng, ứng dụng phần mềm phục vụ cho việc thiết kế sản phẩm • Phần thiết kế phần cứng phần mềm, tạo thiết bị hoàn chỉnh Phần gồm chương: ii Thiết bị giám sát lịch trình sử dụng thuốc - GVHD: Lưu Phú Chương 3: Thiết kế mô phần cứng phần mềm Proteus thực phần cứng sau thiết kế, ngồi cịn có phần thiết kế mơ hình sản phẩm - Chương 4: Thiết kế phần mềm dựa công cụ: Keil uVision 5, Arduino IDE, STM32CubeMx, Blynk • Phần trình bày kết thực đưa đánh giá sản phẩm Phần gồm chương: - Chương 5: Trình bày kết thực hiện, cách thức đo đạc đánh giá sản phẩm - Chương 6: Đánh giá ưu, khuyết điểm sản phẩm, qua đánh giá tính thực tiễn hướng phát triển sản phẩm iii Thiết bị giám sát lịch trình sử dụng thuốc GVHD: Lưu Phú MỤC LỤC GIỚI THIỆU 1.1 Tổng quan 1.2 Nhiệm vụ đề tài 1.3 Phân chia cơng việc nhóm LÝ THUYẾT 2.1 2.1.1 Kit phát triển STM32F103C8T6 Blue Pill ARM Cortex-M3 2.1.2 Mạch thu phát Wifi ESP8266 UART ESP-01S Ai-Thinker 2.1.3 L9110S kênh điều khiển động DC 10 2.2 Thiết bị phần cứng Công cụ phần mềm 11 2.2.1 Keil C uVision 11 2.2.2 STM32CubeMX 12 2.2.3 Arduino IDE 13 2.2.4 Blynk App 14 2.2.5 Proteus 15 2.2.6 Hercules Setup Utility 15 THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN PHẦN CỨNG 16 3.1 Yêu cầu thiết kế 16 3.2 Phân tích thiết kế 17 3.3 Sơ đồ khối 20 3.4 Sơ đồ mạch chi tiết 21 THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN PHẦN MỀM 28 4.1 Yêu cầu đặt cho phần mềm 28 4.2 Lưu đồ giải thuật chi tiết 30 KẾT QUẢ THỰC HIỆN 35 5.1 Cách thức đo đạc, thử nghiệm 36 iv Thiết bị giám sát lịch trình sử dụng thuốc GVHD: Lưu Phú 5.2 Kết thu phân tích: 38 5.3 Đánh giá kết làm việc nhóm 39 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 40 6.1 Kết luận 40 6.2 Hướng phát triển 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO 42 PHỤ LỤC 43 8.1 Tóm tắt mã lập trình 43 8.2 Sơ đồ mạch chi tiết 45 8.3 PCB Layout 47 v Thiết bị giám sát lịch trình sử dụng thuốc GVHD: Lưu Phú DANH SÁCH HÌNH MINH HỌA Hình 1: Sơ đồ chân STM32F103C8T6 Blue Pill Hình 2: Mơ tả chức bảng mạch Hình 3: Mạch thu phát wifi ESP8266-01S Hình 4: Sơ đồ chân ESP8266-01S Hình 5: L9110S kênh điều khiển 10 Hình 6: Phần mềm Keil uVision 11 Hình 7: Phần mềm STM32CubeMx 12 Hình 8: Biểu tượng Arduino IDE 13 Hình 9: Blynk ứng dụng 14 Hình 10: Phần mềm Proteus 15 Hình 11: Biểu tượng Hercules Setup Utility 15 Hình 12: Sơ đồ khối chi tiết 20 Hình 13: Các khối chức 22 Hình 14: Thiết kế Clear 22 Hình 15: Thiết kế Wifi 23 Hình 16: Sensor by button 23 Hình 17: Thiết kế LCD 24 Hình 18: Khối Lock 25 Hình 19: Khối Buzzer 25 Hình 20: Thiết kế Led 26 Hình 21: Biến đổi điện áp cấp cho vi điều khiển 27 Hình 22: Lưu đồ giải thuật chi tiết 30 Hình 23: Lưu, trích xuất xoá liệu 31 Hình 24: Quá trình nhận liệu 32 Hình 25: Quá trình báo thức 33 vi Thiết bị giám sát lịch trình sử dụng thuốc GVHD: Lưu Phú Hình 26: Phần mạch thiết bị 35 Hình 27: Mơ hình thiết bị 36 Hình 28: Sơ đồ mạch chi tiết 46 Hình 29: PCB Layout 47 vii Thiết bị giám sát lịch trình sử dụng thuốc GVHD: Lưu Phú DANH SÁCH BẢNG SỐ LIỆU Bảng 1: Phân chia công việc Bảng 2: Các loại khoá 18 Bảng 3: Các phương pháp chọn cảm biến 19 Bảng 4: Danh sách phần cứng 19 Bảng 5: Yêu cầu lựa chọn Vi điều khiển 20 Bảng 6: Giao tiếp LCD với Vi điều khiển 24 Bảng 7: Thống kê thiết kế nguồn 26 viii Thiết bị giám sát lịch trình sử dụng thuốc GVHD: Lưu Phú GIỚI THIỆU 1.1 Tổng quan Trong trình điều trị bệnh thuốc, việc gặp phải tác dụng phụ thuốc tránh khỏi Những tác dụng phụ thuốc kể đến an thần mức, nhầm lẫn, ảo giác, té ngã, xuất huyết Những tác dụng phụ gây khơng thoải mái, gây nguy hiểm Trong số người bệnh ≥ 65 tuổi, tác dụng phụ bất lợi thuốc xảy với tỉ lệ khoảng 50 lần/ 1000 người-năm Tỷ lệ nhập viện tác dụng bất lợi thuốc cao lần bệnh nhân cao tuổi (khoảng 17%) so với bệnh nhân trẻ tuổi (4%)1 Những nguyên nhân gây tác dụng phụ thuốc bao gồm không hiệu thuốc, tác động phụ thuốc, dùng liều, dùng chưa đủ liều thuốc tương tác thuốc Tuy nhiên, người cao tuổi, nguyên nhân chủ quan (tuân thủ điều trị kém) vấn đề lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu thuốc Có tới nửa số bệnh nhân cao tuổi không dùng thuốc theo dẫn, thường dùng thuốc mức quy định Ngoài ra, yếu tố sau đây: - Các vấn đề nhận thức, làm cho việc uống thuốc theo hướng dẫn khó khăn - Sử dụng nhiều loại thuốc - Việc sử dụng loại thuốc phải uống nhiều lần ngày theo cách cụ thể cho loại - Khơng có giúp đỡ thường xun người có chun mơn, người thân J Mark Ruscin; Sunny A Linnebur, "MSD MANUAL," Merck Sharp & Dohme Corp, June 2016 [Online] Available: https://www.msdmanuals.com/vi/chuy%C3%AAn-gia/l%C3%A3o-khoa/%C4%91i%E1%BB%81utr%E1%BB%8B-thu%E1%BB%91c-%E1%BB%9F-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-caotu%E1%BB%95i/c%C3%A1c-v%E1%BA%A5n-%C4%91%E1%BB%81-li%C3%AAn-quan%C4%91%E1%BA%BFn-thu%E1%BB%91c-%E1%BB%9F-ng%C6%B0%E1% [Accessed 28 May 2021] Thiết bị giám sát lịch trình sử dụng thuốc GVHD: Lưu Phú Hình 25: Quá trình báo thức Kiểm tra số lượng thuốc ngăn việc xét biến lưu số lượng thuốc SoThuocn (n số ngăn) Nếu thuốc ngăn, tiếp tục kiểm tra thời gian hẹn ngăn so với thời gian thực theo giá trị: ngày tuần, giờ, phút Khi tới hẹn (ví dụ ngăn 4): - Mở ngăn thuốc: HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_RESET); HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_4); HAL_Delay(500); HAL_TIM_PWM_Stop(&htim1, TIM_CHANNEL_4); - Mở đèn: HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_RESET); - Tắt việc kiểm tra hẹn ngăn - Đưa biến ngan4 = (biến cho biết ngăn đóng=1 hay mở=0) - Bật, tắt loa giây, liên tục với lệnh đảo tín hiệu: HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB, GPIO_PIN_5); 33 Thiết bị giám sát lịch trình sử dụng thuốc GVHD: Lưu Phú Trong trình ngăn thuốc mở có ngăn thuốc đóng (đọc qua nút nhấn ngăn) sẽ: - Khoá ngăn thuốc: HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_11, GPIO_PIN_RESET); HAL_TIM_PWM_Start(&htim3, TIM_CHANNEL_4); tim4 = HAL_GetTick(); if(HAL_GetTick() – tim4 > 500){ HAL_TIM_PWM_Stop(&htim3, TIM_CHANNEL_4); } - Tắt đèn: HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_SET); - Tắt loa: HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_RESET); - Giảm biến đếm số lượng thuốc: SoThuoc4 ; - Huỷ việc đếm thời gian (bằng cách đưa biến ngan4 = 2;) Nếu biến ngan4 = (ngăn mở), đếm Systick liên tục tăng, đếm thời gian 30 phút sẽ: khố ngăn thuốc, tắt đèn, tắt loa khơng giảm biến đếm số lượng thuốc Sau trình cập nhật số lượng thuốc app Blynk điện thoại: HAL_UART_Transmit(&huart2, send_ngan4,sizeof(send_ngan4), 1000); • Lặp lại q trình: Các q trình lặp lại vịng lặp while (1) 34 Thiết bị giám sát lịch trình sử dụng thuốc GVHD: Lưu Phú KẾT QUẢ THỰC HIỆN Sau thiết kế phần cứng phần mềm, chúng em thiết kế sản phẩm Do hạn chế khoảng cách thành viên nên chúng em lắp ráp thành mơ hình hồn chỉnh Dưới hình ảnh phần mạch mơ hình sản phẩm Hình 26: Phần mạch thiết bị 35 Thiết bị giám sát lịch trình sử dụng thuốc GVHD: Lưu Phú Hình 27: Mơ hình thiết bị 5.1 Cách thức đo đạc, thử nghiệm • Với thiết bị giám sát sử dụng thuốc, yêu cầu đặt độ xác ở: - Dữ liệu thời gian, số lượng thuốc nhập từ ứng dụng Blynk máy tính - Thời gian mở ngăn thuốc so với yêu cầu - Các đèn Led, loa báo, khoá thuốc hoạt động chức - Đóng ngăn thuốc việc đọc nút nhấn qua việc đếm thời gian - Dữ liệu số lượng thuốc cập nhật xác sau có thay đổi • Để đo đạc, thử nghiệm nội dung cần dụng cụ sau: - Công cụ debug phần mềm Keil uVision 5: quan sát biến lưu trữ liệu thời gian, số lượng thuốc - So sánh thời gian thực LCD với đồng hồ (đồng hồ máy tính) - Kiểm tra thời gian mở, đóng ngăn thuốc có thời gian đặt - Quan sát đèn Led, loa báo khố ngăn thuốc có hoạt động chức 36 Thiết bị giám sát lịch trình sử dụng thuốc GVHD: Lưu Phú • Các bước tiến hành: (các mốc thời gian khảo sát rút ngắn so với thực tế) ❖ Thử nghiệm 1: sử dụng Wifi, cài đặt thời gian sử dụng thuốc giả sử dùng thuốc Bước 1: Kết nối thiết bị với máy tính để sử dụng chức debug từ Keil uVision Chạy chương trình, quan sát biến lưu trữ liệu thời gian, số lượng thuốc Bước 2: Cập nhật liệu thời gian thực từ ESP8266 gửi đến 13 25 phút 50 giây; thứ ngày 28/07/2021 Thời gian uống thuốc, số lượng thuốc qua app Blynk: + Ngăn 1: 13 28 phút, 20 viên thuốc, ngày thứ + Ngăn 2: 13 28 phút, 20 viên thuốc, ngày thứ + Ngăn 3: 20 viên thuốc + Ngăn 4: 13 28 phút, 20 viên thuốc, ngày thứ Bước 3: Quan sát liệu nhập công cụ debug, quan sát thời gian thực thời gian dùng thuốc hình LCD Bước 4: Khi tới thời gian dùng thuốc, kiểm tra đèn Led, cịi báo, khố có mở khơng Sau đèn báo, cịi báo xem ngăn thuốc mở, giả lập đóng ngăn cách nhấn nút Bước 5: Quan sát biến lưu trữ số lượng thuốc ngăn, số lượng thuốc cập nhật app Blynk điện thoại Bước 6: Thử nhấn nút Clear quan sát liệu debug ❖ Thử nghiệm 2: sử dụng Wifi, cài đặt thời gian sử dụng thuốc giả sử quên không sử dụng Quá trình thực tương tự thử nghiệm bước Sau khơng tác động đến ngăn thuốc 37 Thiết bị giám sát lịch trình sử dụng thuốc GVHD: Lưu Phú Kết quả: sau phút (thời gian để tiến hành đóng ngăn thuốc) khơng sử dụng, ngăn thuốc đóng từ ngăn đến ngăn 4, tắt tất led báo tắt còi báo ❖ Thử nghiệm 3: nhập thông tin từ laptop, cài đặt thời gian sử dụng thuốc Bước 1: Bật phần mềm Hercules, cắm USB PL2303 vào laptop, bật nguồn thiết bị Bước 2: Tiến hành nhập thời gian thực từ đồng hồ máy tính cú pháp TIME 14:30:00-28/07/2021 Bước 3: Tiến hành nhập thời gian, số thuốc, ngày sử dụng cú pháp RUN N11:15:30, AMOUNT N1:50, DAY N11:1111111 Bước 4: Chờ đợi kiểm tra tương tự thử nghiệm 5.2 Kết thu phân tích: Sau gửi liệu thời gian thực biến chứa liệu có nội dung xác, kết lên hình LCD - Dữ liệu thời gian, lượng thuốc nhập, lưu biến lưu trữ hiển thị lên hình LCD xác - Các ngăn mở với thời gian quy định, đó: + Ngăn 1,2,4: đèn Led, loa báo, khố hoạt động tốt Sau nhấn nút nhấn, đèn Led, loa báo tắt, khoá ngăn thuốc Dữ liệu số lượng thuốc giảm + Ngăn 3: khơng có thời gian sử dụng nên đèn khơng bật, khóa không mở, số lượng thuốc giữ nguyên Kết cho thấy chức hoạt động xác, dù có sai số thời gian khơng đáng kể, nhỏ giây (yêu cầu sử dụng thuốc khơng cần phải q xác thời gian) 38 Thiết bị giám sát lịch trình sử dụng thuốc GVHD: Lưu Phú 5.3 Đánh giá kết làm việc nhóm Q trình làm việc nhóm diễn thuận lợi, nhiên vài bất đồng việc đưa lựa chọn, giải Nhận xét riêng thành viên nhóm: - Nguyễn Văn Đức: Làm việc tích cực, hiệu quả, hồn thành cơng việc thời hạn Có đóng góp tích cực, đặc biệt việc thiết kế phần mềm - Phan Văn Đức: Làm việc tích cực, hiệu quả, hồn thành cơng việc thời hạn, chịu khó làm việc Nhờ đóng góp tích cực, thái độ làm việc nghiêm túc cơng việc, nhóm chúng em hồn thành sản phẩm đạt mục tiêu đề 39 Thiết bị giám sát lịch trình sử dụng thuốc GVHD: Lưu Phú KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 6.1 Kết luận Qua việc thực đề tài, chúng em rút kiến thức vi điều khiển STM32F103C8T6, module Wifi ESP8266-01 thiết bị, linh kiện điện tử khác Ngoài ra, bổ sung kỹ thiết kế phần cứng, phần mềm; thiết kế sản phẩm mơ hình, …những kỹ mềm làm việc nhóm, kỹ báo cáo, thuyết trình chúng em tiếp thu, học hỏi So với mục tiêu đặt chương 1, nhóm chúng em hồn thành: - Nhập liệu thời gian thực, thời gian sử dụng thuốc, số lượng thuốc, qua máy tính (trực tiếp) qua thiết bị điện thoại có wifi (gián tiếp) - Có khả lưu trữ liệu tránh trường hợp điện - Phát tín hiệu cảnh báo tới người dùng tới thời gian uống thuốc: đèn Led cho ngăn, loa báo, hiển thị LCD - Khoá ngăn thuốc mở theo thời gian dùng thuốc cài đặt Ngăn thuốc khoá sau người dùng sử dụng thuốc sau 30 phút không sử dụng thuốc - Có khả kiểm sốt số lượng thuốc sử dụng báo cáo thiết bị điện thoại Tuy nhiên, thiết bị số khuyết điểm: - Phương pháp kiểm soát số lượng thuốc chưa hiệu (sử dụng nút nhấn), số lượng lấy thuốc lần sai lệch - Nút nhấn nhận biết đóng ngăn thuốc hoạt động thiếu xác người dùng đóng ngăn thuốc khơng cách - Khoá ngăn thuốc chắn thiết kế kèm cịn sơ sài, chưa hồn chỉnh - Nếu điện, sản phẩm hoạt động 40 Thiết bị giám sát lịch trình sử dụng thuốc - GVHD: Lưu Phú Những khuyết điểm chủ yếu vấn đề chi phí thiết kế, chúng em phải lựa chọn giải pháp có chi phí thấp để thực sản phẩm - Chưa thể đồng nhập từ máy tính app Blynk 6.2 Hướng phát triển Thiết bị mà nhóm chúng em thiết kế đạt thành cơng định, có khả ứng dụng lĩnh vực y tế, cụ thể hỗ trợ điều trị bệnh sử dụng thuốc Với thiết bị chúng em, người mắc chứng hay qn, đãng trí tuổi già có vấn đề nhận thức nhắc nhở sử dụng thuốc cách hiệu Đặc biệt, người nhà nhắc nhở sử dụng thuốc thơng qua chức kiểm sốt số lượng thuốc điện thoại thông minh Để thiết bị hoạt động hiệu hơn, chúng em có số hướng phát triển cho sản phẩm: - Sử dụng cảm biến số lượng thuốc khác đem lại hiệu (ví dụ cảm biến khối lượng) - Thay khoá ngăn thuốc motor xoay khoá chốt; điều khiển động motor xác - Đưa cảnh báo điện thoại người dùng không sử dụng thuốc - Tích hợp nguồn pin phịng trừ trường hợp điện - Thiết kế sản phẩm nhỏ gọn chắn 41 Thiết bị giám sát lịch trình sử dụng thuốc GVHD: Lưu Phú TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] U Gajera, "OCFreaks," 25 July 2018 [Online] Available: http://www.ocfreaks.com/create-new-stm32-project-keil-uvision-5-tutorial/ [Accessed 28 May 2021] [2] Anusha V; Ravi Teja; Bala, "Electronicshub," 20 April 2020 [Online] Available: https://www.electronicshub.org/program-stm32f103c8t6-using-keil-uvision/ [Accessed 28 May 2021] [3] P Desai, "Project Hub," 13 January 2019 [Online] Available: https://create.arduino.cc/projecthub/pratikdesai/how-to-program-esp8266-esp-01-modulewith-arduino-uno-598166 [Accessed May 2021] [4] Blynk team, "Blynk," Blynk Inc, 10 October 2015 [Online] Available: https://docs.blynk.cc/ [Accessed 28 May 2021] [5] S Suresh, "Techulator," SpiderWorks Technologies, 28 April 2016 [Online] Available: https://www.techulator.com/resources/15432-Proteus-8-Professional-a-useful-tool-forelectronic-engineers.aspx [Accessed 28 May 2021] [6] H g s.r.o., "HW group," SoftNews NET SRL, June 2021 [Online] Available: https://www.hw-group.com/software/hercules-setup-utility [Accessed 16 June 2021] [7] J Mark Ruscin; Sunny A Linnebur, "MSD MANUAL," Merck Sharp & Dohme Corp, June 2016 [Online] Available: https://www.msdmanuals.com/vi/chuy%C3%AAngia/l%C3%A3o-khoa/%C4%91i%E1%BB%81u-tr%E1%BB%8B-thu%E1%BB%91c%E1%BB%9F-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-cao-tu%E1%BB%95i/c%C3%A1cv%E1%BA%A5n-%C4%91%E1%BB%81-li%C3%AAn-quan%C4%91%E1%BA%BFn-thu%E1%BB%91c-%E1%BB%9F-ng%C6%B0%E1% [Accessed 28 May 2021] 42 Thiết bị giám sát lịch trình sử dụng thuốc GVHD: Lưu Phú PHỤ LỤC 8.1 Tóm tắt mã lập trình - Lưu data vào nhớ flash sau cài đặt hẹn đọc data bật thiết bị - Kiểm tra cú pháp thực thi yêu cầu tương ứng - Xét điều kiện để mở ngăn thuốc: 43 Thiết bị giám sát lịch trình sử dụng thuốc - GVHD: Lưu Phú Kiểm tra người dùng đóng ngăn thuốc Khi đóng, giữ ngăn thuốc khoảng 0.5 giây để khóa biết ngăn thuốc cần khóa - Gửi số thuốc app Blynk, sau gửi lại để chắn số thuốc cập nhật 44 Thiết bị giám sát lịch trình sử dụng thuốc GVHD: Lưu Phú 8.2 Sơ đồ mạch chi tiết 45 Thiết bị giám sát lịch trình sử dụng thuốc GVHD: Lưu Phú Hình 28: Sơ đồ mạch chi tiết 46 Thiết bị giám sát lịch trình sử dụng thuốc GVHD: Lưu Phú 8.3 PCB Layout Hình 29: PCB Layout 47 ... Hình 26: Phần mạch thiết bị 35 Thiết bị giám sát lịch trình sử dụng thuốc GVHD: Lưu Phú Hình 27: Mơ hình thiết bị 5.1 Cách thức đo đạc, thử nghiệm • Với thiết bị giám sát sử dụng thuốc, yêu cầu đặt... cho lập trình biên dịch, sửa lỗi Cấu hình cho Keil C: Chọn thiết bị cần lập trình Keil C, lựa chọn đầu file lập trình, thiết bị nạp chương trình, … 11 Thiết bị giám sát lịch trình sử dụng thuốc. .. thực dự án Thiết bị giám sát lịch sử dụng thuốc Thiết bị gồm ngăn kéo chứa thuốc có khố Thiết bị mở ngăn thuốc thời điểm cài đặt sẵn, đồng thời cảnh báo đến người dùng, giúp họ sử dụng thuốc cách
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết bị giám sát lịch trình sử dụng thuốc, Thiết bị giám sát lịch trình sử dụng thuốc