0

Cốt truyện trong truyện ngắn (Khảo sát qua một số truyện ngắn hiện đại)

15 12 0
  • Cốt truyện trong truyện ngắn (Khảo sát qua một số truyện ngắn hiện đại)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/10/2021, 15:25

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA NGỮ VĂN ***** HỌC PHẦN: VĂN BẢN, TÁC PHẨM VÀ THỂ LOẠI VĂN HỌC TIỂU LUẬN “CỐT TRUYỆN TRONG TRUYỆN NGẮN (KHẢO SÁT QUA NHỮNG HIỆN TƯỢNG TIÊU BIỂU CỦA TRUYỆN NGẮN VIỆT NAM HIỆN ĐẠI).” Hà Nội – 2021 Đề A.PHẦN MỞ ĐẦU: Khoảng cuối kỷ XIX – đầu kỷ XX, văn xuôi đại Việt Nam đời Trong giai đoạn giao thời(cuối kỷ XIX đến năm 1930) , văn học chưa thật đạt nhiều thành tựu bật Nhưng bước vào giai đoạn 1930 – 1945, văn học thật ghi dấu ấn sâu đậm liên tiếp đạt thành tựu rực rỡ Nổi bật dòng chảy văn học thời kỳ phải kể đến thể loại truyện ngắn Đây thể loại truyện với dung lượng nhỏ, phản ánh lát cắt sống người cách chân thật gần gũi Để tạo dấu ấn riêng cho dịng chảy văn học vốn nhiều thể loại cạnh tranh, truyện ngắn hẳn phải có hấp dẫn riêng tồn phát triển mạnh mẽ Bên cạnh đề tài, chủ đề, tư tưởng tác phẩm cốt truyện yếu tố quan trọng góp phần tạo nên sức hấp dẫn cho tác phẩm văn học Cốt truyện xem “xương sống” nâng đỡ toàn câu chuyện Một cốt truyện hay góp phần tạo nên sức thuyết phục cho chủ đề, tư tưởng tác phẩm.Chính thế, vào tìm hiểu phân tích tác phẩm văn học, bỏ qua yếu tố cốt truyện Đây sở để người đọc khám phá giá trị mà nhà văn muốn truyền tải tác phẩm Rõ ràng vấn đề cốt truyện truyện ngắn, đặc biệt truyện ngắn Việt Nam đại vấn đề thú vị mà cần đáng lưu tâm Để làm rõ cốt truyện mức độ ảnh hưởng tác phẩm văn học, tiểu luận này, nghiên cứu vấn đề: “Cốt truyện truyện ngắn(khảo sát qua tượng tiêu biểu truyện ngắn Việt Nam đại)” B NỘI DUNG CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN 1 Khái quát cốt truyện 1.1.1Khái niệm cốt truyện Cốt truyện phần quan trọng xem đơn vị hợp thành tác phẩm văn học Đã có nhiều nhà nghiên cứu tìm hiểu nghiên cứu khái niệm cốt truyện Trong “Nghệ thuật thi ca” Aristote, ông cho cốt truyện yếu tố tất yếu thiếu tác phẩm tự kịch: “Cốt truyện sở; linh hồn bi kịch, sau đến tính cách” [1-tr.13] Với Aristote, yếu tố làm nên cốt truyện kiện hành động Các kiện liên tiếp xảy hành động phản ứng nhân vật nhân tố để làm nên cốt truyện Cũng nghiên cứu đề tài này, nhà nghiên cứu G.N Pospelov tìm khái niệm cốt truyện:“Cốt truyện tiến trình kiện” [2-tr.63] Theo khái niệm này, hiểu chất cốt truyện xếp việc,tình tiết cách hợp lý, có logic, phù hợp với nội dung triển khai văn văn học Trong “Lý luận văn học”, Hà Minh Đức cho rằng: “Cốt truyện hệ thống tình tiết, kiện, biến cố phản ánh diễn biến sống xung đột xã hội cách nghệ thuật, qua nhân vật, tính cách hình thành phát triển mối quan hệ qua lại chúng nhằm làm sáng tỏ chủ đề tư tưởng tác phẩm.” [3-tr.173] Theo khái niệm này, cốt truyện bao hàm với tình tiết, kiện biến cố xảy đời nhân vật Điều góp phần giúp người đọc hiểu rõ đặc điểm tính cách, số phận nhân vật, qua làm sáng tỏ chủ đề nội dung tư tưởng mà tác phẩm muốn truyền tải đến bạn đọc 1.1.2 Cơ sở chung cốt truyện 1.1.2.1 Cơ sở khách quan Cơ sở khách quan cốt truyện xung đột xã hội khúc xạ qua xung đột nhân cách Hầu hết tác phẩm xuất xung đột tầng lớp khác xã hội giai cấp bị trị - giai cấp thống trị, người tốt – kẻ xấu, hay xung đột mối quan hệ người gia đình bố mẹ cái, cháu – ông bà, Những mâu thuẫn thường gắn với kiện liên quan đến đặc điểm bối cảnh lịch sử, xã hội giai đoạn định Chính điều làm cho cốt truyện mang tính lịch sử cụ thể Văn học có nhiệm vụ ghi dấu lại lịch sử Vì gắn xung đột xã hội với xung đột nhân cách qua hệ thống nhân vật cụ thể với đặc điểm tên tuổi, lai lịch, tính cách Họ gương phản chiếu “bộ mặt” xã hội lúc giờ.Ví dụ, cốt truyện “Lão Hạc”, nhân vật Lão Hạc – lão nơng nghèo đại diện cho người nông dân xã hội thực dân nửa phong kiến với sống cực, đói nghèo Nhân vật nảy sinh xã hội với điều kiện lịch sử xã hội Hay cốt truyện xây dựng kiện có ý nghĩa tiêu biểu cho vận động lịch sử thời điểm định Chẳng hạn cốt truyện “Rừng xà nu” lấy bối cảnh kiện chiến tranh chống Mỹ đầy gay go, ác liệt năm 1965 1.1.2.2 Cơ sở chủ quan Cốt truyện hình thành xung đột xã hội sở khách quan bên ngồi Nhà văn khơng thể tùy ý xây dựng cốt truyện theo ý muốn chủ quan Bởi cốt truyện khơng thể trực tiếp đề tài, chủ đề tác phẩm mà cịn bao hàm cách giải xung đột Nếu nhà văn kể lại y nguyên xung đột xã hội từ ngồi sống tác phẩm người nghệ sĩ chẳng khác copy đời sống xã hội cách bình thường, nhạt nhẽo Mà thị hiếu người đọc vốn chuộng điều lạ, có yếu tố đời thường yếu tố nhân sinh quan Chính thế, vấn đề đặt với người nghệ sĩ phải tái đời sống tái mẻ ngôn ngữ văn chương Người nghệ sĩ cần làm cho cốt truyện văn học có điểm độc đáo riêng, thể chủ đề, tư tưởng tác phẩm chủ kiến mà tác giả gửi gắm vào câu chữ văn chương Nhìn từ góc độ sáng tác nghệ thuật xung đột xã hội “lớp vỏ” bên ngồi cịn cách triển khai, trình bày cốt truyện tác giả “cái lõi” bên Cùng xung đột xã hội cách nhìn nhận triển khai xung đột thành cốt truyện nhà văn lại không giống Chẳng hạn xung đột xã hội người nông dân bọn địa chủ phong kiến mâu thuẫn xã hội cộm đất nước ta giai đoạn trước năm 1945 Cùng viết xung đột này, Ngô Tất Tố, Nguyễn Công Hoan lại trọng tới bi kịch đói cơm, rách áo người nông dân tác phẩm “Tắt đè”, “Bước đường cùng” Còn Nam Cao lại khác biệt xây dựng cốt truyện “Chí Phèo” q trình bần hóa dẫn đến tha hóa người nơng dân xã hội cũ Rõ ràng, mảnh đất khai thác nhà văn khác lại gieo cho hạt giống khác mảnh đất Có thể thực mà nhà văn phản ánh khơng cách tạo dựng cốt truyện lạ hấp dẫn, mang màu sắc chủ quan cá tính riêng nhà văn góp phần tạo nên sức lơi hấp dẫn bạn đọc 1.1.3 Vai trị cốt truyện tính cách nhân vật qua chặng đường lịch sử văn học Qua thời kì văn học khác nhau, cách xây dựng cốt truyện khơng giống Ở thời kì, cốt truyện lại mang nội dung thể định, phù hợp với bối cảnh xã hội giai đoạn lịch sử thời kì Ở thời kì cổ đại trung đại, tính cách nhân vật xây dựng chủ yếu qua hành động.Ví dụ tuyến nhân vật hiền lành, lương thiện thường có hành động cứu người, giúp đỡ, hy sinh cho người khác Tuyến nhân vật xấu xa, độc ác thường có hành động hãm hại người khác để trục lợi phía thân Xây dựng hành động nhân vật thời kì văn học thường mang ý nghĩa tiêu biểu khái quát chung Cũng mà cốt truyện giai đoạn thường mang tính chất ước lệ, cơng thức, khn mẫu, chưa có cốt truyện gắn với số phận cá nhân riêng lẻ Cốt truyện khơng làm bật tính cách nhân vật mối liên hệ phát triển tính cách mơi trương sống Đây điểm hạn chế lớn cốt truyện thời kì Sang đến kỉ XX, trào lưu văn học đại mang đến luồng gió cho việc xây dựng cốt truyện, làm thay đổi hoàn toàn diện mạo cốt truyện kỉ trước Cốt truyện thời kì phản ánh mối liên hệ phong phú phức tạp đấu tranh xã hội Nhân vật trực tiếp hoạt động phát triển mơi trường hồn cảnh cụ thể, yếu tố miêu tả bình luận kiện liên quan đến đời sống nhân vật sử dụng nhiều Hành động nhân vật hồn tồn khỏi lớp vỏ bọc kìm hãm hệ tư tưởng cũ, nhân vật tự thả cảm xúc, suy nghĩ hành động cá nhân Chính thế, cốt truyện góp phần khắc họa làm rõ tính cách nhân vật qua tình hành động cụ thể.Có thể nói, dịng văn học Việt Nam đại, cốt truyện phương tiện để bộc lộ tính cách 1.2 Các thành phần cốt truyện 1.2.1Phần trình bày Trình bày phần giới thiệu khái quát bối cảnh nhân vật Phần trình bày có nhiệm vụ giới thiệu khái quát bối cảnh xã hội nhân vật sống đặc điểm sơ lược nhân vật ngoại hình, lai lịch, tên tuổi, khơng gian nhân vật xuất hiện, mối quan hệ nhân vật với người xã hội, Trong phần này, thường mâu thuẫn chưa vận động phát triển Các nhân vật đa phần giới thiệu qua ngôn ngữ tác giả qua lời người kể chuyện Chưa có kiện đặc biệt tác động đến đời nhân vật khiến họ phải bộc lộ tính cách chiều sâu tâm lý Ví dụ truyện ngắn “Lão Hạc”, nhân vật lão Hạc tác giả giới thiệu qua lai lịch người nông dân già,hiền lành, nhân hậu Vợ sớm, lão ni Cả gia tài lão có ba sào vườn chó đặt tên Cậu Vàng.Con trai lão khơng có tiền cưới vợ quẫn chí bỏ phu đồn điền cao su, bỏ lại lão Hạc bơ vơ nhà chó Phần trình bày tác phẩm có vậy, chưa có đặc biệt liên quan đến hành động góp phần làm bật tính cách nhân vật Có thể nói, phần trình bày phần gợi mở để người đọc hình dung số phận nhân vật 1.2.2Phần thắt nút Thắt nút phần mở đầu mâu thuẫn xung đột Nó thường bắt đầu kiện đặc biệt, tác động lớn đến đời nhân vật Sự kiện thường đặt nhân vật trước hồn cảnh khó khăn, địi hỏi tham gia nhân vật vào xung đột Phần thắt nút có ý nghĩa vơ quan trọng Nó đẩy câu chuyện lên cao trào với diễn biến kịch tính, địi hỏi nhân vật phải bộc lộ chuyển biến tâm lý, hành động phản ứng lại trước diễn biến mau lẹ, bất ngờ kiện xảy Phần đòi hỏi nhân vật phải bày tỏ thái độ, lựa chọn cách ứng xử, hành động, phản ứng trước hồn cảnh để từ nhân vật bộc lộ tính cách Ví dụ phần thắt nút “Tắt đèn” Ngô Tất Tố cảnh tên cai lệ người nhà lý trưởng sập sập xông đến bắt trói anh Dậu địi gia đình anh nộp sưu thuế Đây tình bất ngờ anh Dậu đau ốm lại cịn bị bắt trói.Nó đẩy nhân vật chị Dậu vào tình phải khẩn thiết van xin để cứu chồng Từ ta thấy đức tính hy sinh tình u thương chồng mãnh liệt chị Dậu 1.2.3 Phần phát triển Phát triển phần quan trọng cốt truyện gồm nhiều cảnh ngộ, nhiều kiện biến cố khác Đây phần vận động biến cố để đẩy đến chỗ căng thẳng Đây phần có dung lượng dài cốt truyện Nó làm cho xung đột truyện phát triển chiều sâu chiều rộng thông qua hàng loạt biến cố nối tiếp Nhân vật nhờ mà bộc lộ tính cách rõ nét nhiều tình cụ thể Trong tác phẩm “Vợ nhặt” Kim Lân, phần phát triển bao gồm kiện: thị làm vợ Tràng; bữa cơm sáng gia đình Tràng có dâu Một chuỗi kiện nối tiếp làm cho tính cách nhân vật bộc lộ cụ thể: thị từ người phụ nữ chanh chua, chỏng lỏn trở thành người vợ hiền, dâu thảo, khát khao hạnh phúc gia đình; Tràng từ người đàn ơng ế vợ, dở thành người chồng biết yêu thương vợ trân trọng mái ấm gia đình 1.2.4 Phần đỉnh điểm Sau phần phát triển, giai đoạn căng thẳng cốt truyện phần đỉnh điểm Đỉnh điểm phần xung đột đẩy lên cao trào nhất, căng thẳng nhất, đòi hỏi nhân vật phải đưa cách giải cho xung đột Đây giây phút có tác dụng định với nhân vật trung tâm, buộc nhân vật phải có chuyển biến nhận thức hành động Trong “Vợ chồng A Phủ” Kim Lân, đỉnh điểm truyện Mị nhìn thấy giọt nước mắt từ từ bị xuống đơi má A Phủ Giọt nước mắt khiến Mị nhận tội ác cha thống lý Pá Tra, thương người thương cho sống đời nô lệ thân phận dâu gạt nợ Điều thúc Mị nhận cam chịu lâu nay, có chuyển biến nhận thức để dẫn đến hành động đầy liệt sau 1.2.5 Phần mở nút Mở nút giải cụ thể mâu thuẫn Mở nút phần tháo gỡ “nút thắt” tạo phần đầu cốt truyện Đây phần chấm dứt mâu thuẫn đưa từ đầu tác phẩm Nhân vật tìm giải cho sau khoảng thời gian dài bị xoay vần mâu thuẫn, xung đột gay gắt Trong “Vợ chồng A Phủ” Tơ Hồi, tác phẩm kết thúc việc Mị cắt dây trói cứu A Phủ, hai người trốn khỏi nhà thống lý Pá Tra Phiềng Sa, tham gia cách mạng Đây kết thúc có hậu, phần giải mâu thuẫn nhân vật trở cuốc sống bình thường, chấm dứt chuỗi ngày tháng khổ đau làm dâu gạt nợ nhà thống lý CHƯƠNG II CỐT TRUYỆN TRONG TRUYỆN NGẮN (KHẢO SÁT QUA MỘT SỐ TRUYỆN NGẮN HIỆN ĐẠI VIỆT NAM.) Trong văn học Việt Nam đại, số lượng truyện ngắn vơ lớn.Mỗi tác giả chọn cho đề tài để khai thác thường có cách viết khác cốt truyện tác phẩm thường không giống Để hiểu rõ cốt truyện truyện ngắn, khảo sát cốt truyện qua hai truyện ngắn đại tiêu biểu “Vợ nhặt”của Kim Lân “Chí Phèo” Nam Cao 2.1 Cốt truyện truyện ngắn Vợ nhặt Kim Lân 2.1.1 Tác giả Kim Lân tác phẩm “Vợ nhặt” Kim Lân tên khai sinh Nguyễn Văn Tài, q huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh Ơng có sở trường viết truyện ngắn Thế giới nghệ thuật ông tập trung chủ yếu khung cảnh nông thơn hình tượng người nơng dân Các tác phẩm ông viết người nông dân gần gũi sinh động, mang đến cho người đọc nhìn khách quan số phận người nơng dân nghèo sống Nhắc tới Kim Lân ta không nhắc đến tác phẩm truyện ngắn “Vợ nhặt” Đây tác phẩm truyện lựa chọn để giảng dạy chương trình sách giáo khoa lớp 12 “Vợ nhặt” truyện ngắn tiêu biểu đánh dấu tên tuổi Kim Lân dòng văn học đại Tác phẩm tái tình cảnh thê lương người nơng dân nạn đói năm 1945, đồng thời cho thấy giá trị cao quý tình người, khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc lứa đôi người tháng ngày đói nghèo kinh khủng Tác phẩm trích tập truyện “Con chó xấu xí” Tiền thân truyện tiểu thuyết “Xóm ngụ cư”, viết sau Cách mạng tháng Tám dang dở thảo Đến năm 1954, hịa bình lập lại, Kim Lân dựa vào phần truyện cũ để viết lại truyện ngắn 2.1.2 Cơ sở khách quan cốt truyện Cốt truyện “Vợ nhặt” xây dựng sở khách quan kiện nạn đói khủng khiếp năm 1945 Đây kiện có ý nghĩa tiêu biểu cho vận động lịch sử thời điểm Người ta thống kê có khoảng triệu đồng bào ta chết đói Con số thật kinh hồng, phản ánh thời kì lịch sử đầy đau thương người dân Việt Nam ta xã hội cũ Vậy nguyên nhân đâu mà người dân phải chịu tai họa khủng khiếp này? Đó xuất phát từ mâu thuẫn xã hội người dân Việt Nam yêu nước bọn thực dân xâm chiếm đất nước ta Pháp, Nhật Khi chiến tranh Đông Dương bùng nổ, bọn thực dân Pháp phát xít Nhật lợi dụng khai thác cách mức nơng nghiệp vốn lạc hậu, đói nghèo nước ta để phục vụ chiến tranh Nhật bắt nhân dân ta nhổ lúa trồng đay làm khan lương thực Chính điều để lại hậu vô nghiêm trọng đến kinh tế nước ta: kinh tế rơi vào kiệt quệ, suy thối Lúc này, nạn đói xảy khắp nơi Người dân rơi vào sống khổ cực, lầm than khơng lối 2.1.3 Cơ sở chủ quan cốt truyện Kim Lân nhà văn thực chủ nghĩa, ơng ln đứng phía người để thấu hiểu, cảm thông bênh vực cho họ Nhà văn tái lại tranh đời sống cực người nạn đói nhìn chủ quan Khi xây dựng cốt truyện “Vợ nhặt”, tác giả kể lại cho bạn đọc nghe câu chuyện nạn đói qua việc miêu tả sống nhân vật Tràng, thị bà cụ Tứ - nhân vật đại diện cho đời số phận người nông dân thảm cảnh Tuy nhiên, trình kể lại câu chuyện, nhà văn khơng theo trình tự thời gian định kể lại việc Tràng gặp thị, hai người quen biết nên duyên vợ chồng mà nhà văn đảo trật tự kiện, Tràng dẫn thị nhà trước, sau hồi tưởng lại gặp đỡ định mệnh Tràng thị Cách xếp trật tự kiện hoàn toàn nằm dụng ý nghệ thuật Kim Lân Nhờ mà nhà văn cho người đọc thấy toàn cảnh xã hội lúc khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc gia đình người bờ vực chết 2.1.4 Các thành phần cốt truyện Phần trình bày: Trong phần này, tác giả Kim Lân giới thiệu cho bối cảnh xã hội mà nhân vật Tràng sống giai đoạn đầy khó khăn đau thương đất nước nạn đói 1945 Đó khơng khí xã hội thảm thương mùi thối xác chết tiếng quạ kêu ghê rợn đến não lịng Nhà văn viết: “Cái đói tràn đến xóm từ lúc Những gia đình từ vùng Nam Định, Thái Bình đội chiếu bồng bế, dắt díu lên xanh xám bóng ma, nằm ngổn ngang khắp lều chợ.Người chết ngả rạ Không buổi sáng người làng chợ, đồng không gặp ba, bốn thây nằm cịng quen bên đường.Khơng khí ẩm lên mùi ẩm thối rác rưởi mùi gây xác người.”[4-tr.23] Trong khơng khí kinh hồng ấy, hình ảnh nhân vật nhân vật Tràng,thị, bà cụ Tứ xuất người thật tàn tạ, đáng thương Trước tiên, Tràng nhân vật có ngoại hình xấu xí, thơ kệch, thể lại cịn dở hơi, gia đình thuộc vào hạng nghèo khó Tràng hội tụ đầy đủ yếu tố để ế vợ Bà cụ Tứ - mẹ Tràng người đàn bà già nua, nghèo khổ, có lịng nhân hậu Cịn thị người phụ nữ bị đói làm cho xấu xí, chao chát, thơ tục, người chấp nhận theo không người đàn ông mà không cưới hỏi Ba nhân vật lên qua ngòi bút miêu tả Kim Lân người khốn Họ gợi cho người đọc hình ảnh thảm thương người nơng dân nạn đói Phần thắt nút: Phần thắt nút truyện kiện Tràng dẫn thị làm vợ nạn đói Trong đói khủng khiếp ln rình rập, vấn đề miếng ăn sống hai vấn đề đặt lên hàng đầu Ấy mà lúc người ta ni thân chẳng xong, Tràng lại cịn táo bạo đèo bồng Tràng có vợ vào lúc chẳng ngờ, Tràng khơng ngờ lại có vợ với vài câu bơng đùa bát bánh đúc Thị theo Tràng ngỡ ngàng tất người dân xóm ngụ cư Họ vừa mừng vừa lo cho đôi vợ chồng trẻ, khơng biết họ có sống qua mùa khơng Ngay mẹ Tràng bà cụ Tứ ngạc nhiên thấy trai dẫn vợ lúc nạn đói Đây kiện mở đầu cho xung đột truyện bên ý thức chết bên sống hạnh phúc gia đình Đứng ranh sống – chết ấy, nhân vật có dịp bộc lộ tính cách Quyết định để người vợ nhặt lại hay rời định vơ khó khăn Tràng bà cụ Tứ Nhưng họ chọn để người phụ nữ lại để sống Điều cho thấy tình người cao đẹp khát vọng sống, khát vọng tổ ấm gia đình mãnh liệt nhân vật Phần phát triển: Sự phát triển thể kiện thay đổi tâm lí nhân vật mang chức danh mới: chồng, vợ, mẹ chồng Tràng bất ngờ với hạnh phúc mình, sáng hơm sau Tràng thấy vợ mẹ quét nhà, lòng cảm thấy yêu thương gắn bó với nhà Tràng thấy có bổn phận phải u thương lo lắng cho vợ sau Còn thị sáng hơm sau dậy sớm, qt nhà, dọn dẹp Thị từ cô gái đanh đá, chao chát, chỏng lỏn trở thành người vợ biết lo toan, vun vén cho hạnh phúc gia đình Riêng bà cụ Tứ, ban đầu bà vừa mừng vừa lo, sau bà gạt qua tất lo âu để vun vén hạnh phúc cho trẻ câu nói gieo đầy hy vọng: “Nhà ta nghèo Vợ chồng chúng mày liệu bảo mà làm ăn Rồi may mà ông trời cho Biết hở con, giàu ba họ, khó ba đời?”[4- tr.28] Trong bữa cơm đón dâu mới, bà cụ Tứ nấu “chè khoán” đãi cà nhà Gọi “chè khoán” thực chất cháo cám Từng người gia đình múc bát ăn, bát cháo chát ngắt vơ khó nuốt Nhưng khơng nói với câu nào, họ cố nuốt nghĩ tới chuyện vui vẻ Một chuỗi kiện nối tiếp làm cho tính cách nhân vật bộc lộ cụ thể: Tràng người đàn ơng tốt tính, hào phóng u thương gia đình, khát khao xây dựng mái ấm; thị người phụ nữ bị đói làm cho méo mó nhân hình thực chất lại người dịu dàng, vợ hiền, dâu thảo; bà cụ Tứ người mẹ nhân hậu, có lịng bao dung yêu thương vô bờ bến Phần mở nút: Kết thúc tác phẩm kiện tiếng trống thúc thuế vang lên, thị kể cho nhà nghe câu chuyện “Việt Minh phá kho thóc Nhật chia cho người đói” Trong đầu Tràng lên hình ảnh “đám người đói cờ bay phấp phới” Đây chi tiết có tính chất “mở nút” cho mâu thuẫn diễn truyện Khi nghĩ cờ đỏ, tin Tràng theo Việt Minh để phá kho thóc Nhật Đây hành động tất yếu góp phần giải mâu thuẫn Người dân lâm vào cảnh chết đói đứng lên phá kho thóc Nhật Sự kiện giải mâu thuẫn đặt trước mang đến cho người đọc niềm tin kết có hậu cho tác phẩm cho đời nhân vật 2.2 Cốt truyện truyện ngăn “Chí Phèo” Nam Cao 2.2.1 Tác giả Nam Cao tác phẩm “Chí Phèo” Nam Cao tên thật Trần Hữu Tri, quê làng Đại Hoàng, tổng Cao Đà, huyện Nam Xang, phủ Lý Nhân, tỉnh Hà Nam Ơng có biệt tài miêu tả tâm lí nhân vật, phong cách viết văn độc đáo: giọng văn dửng dưng lạnh lùng lại đằm thắm yêu thương Trong nghiệp văn chương mình, Nam Cao chủ yếu viết hai đề tài lớn người nông dân nghèo người trí thức nghèo “Chí Phèo” truyện ngắn đại xuất sắc Nam Cao đề tài người nông dân 10 Truyện ngắn ban đầu có tên “Cái lị gạch cũ”,sau đổi lại “Đôi lứa xứng đôi” đến in lại tập “Luống cày”, tác giả lấy tên “Chí Phèo”.Tác phẩm phản ánh thực nông thôn Việt Nam trước cách mạng tháng Tám: phận người nông dân lương thiện bị đẩy vào đường tha hóa dẫn đến lưu manh hóa Đồng thời phê phán, tố cáo xã hội thực dân nửa phong kiến tàn nhẫn, bất công hủy hoại nhân hình nhân tính người 2.2.2 Cơ sở khách quan cốt truyện Cơ sở khách quan truyện xung đột xã hội hai giai cấp đối lập xã hội cũ: bị trị thống trị Giai cấp bị trị người nơng dân nghèo, yếu xã hội Chí Phèo, Thị Nở Giai cấp thống trị thực dân tên cường hào ác bá cha Bá Kiến, Lý Cường Đây hai giai cấp có mâu thuẫn với gay gắt từ lâu đời Xung đột xã hội gắn với giai đoạn lịch sử nước ta năm trước cách mạng tháng Tám 1945 Nó trở thành vấn đề cộm, thiết nhiều nhà văn phản ánh, có Nam Cao 2.2.3 Cơ sở chủ quan cổt truyện Với nhìn chủ quan người nghệ sĩ, Nam Cao gắn bối cảnh xã hội vào phản ánh thông qua đời nhân vật điển hình cụ thể Khi xây dựng cốt truyện “Chí Phèo”, Nam Cao kể cho bạn đọc nghe câu chuyện đời sống nông thôn Việt Nam xã hội thu nhỏ làng Vũ Đại Và câu chuyện đời Chí Phèo câu chuyện điển hình người nông dân xã hội cũ Nhà văn khéo léo kể lại đời nhân vật Chí Phèo theo thứ tự thời gian đảo lộn Sự xáo trộn thời gian làm cho nhân vật bộc lộ cảm xúc nhớ lại khứ, đồng thời tạo bất ngờ cho người đọc trình khám phá tác phẩm Đây dụng ý nghệ thuật nhà văn xây dựng cốt truyện 2.2.4 Những thành phần cốt truyện Phần khái quát: Mở đầu tác phẩm, tác giả nhân vật Chí xuất với âm tiếng chửi om sòm Từ đây, nhà văn ngược khứ để giới thiệu cho bạn đọc xuất thân nhân vật Chí Chí Phèo vốn đứa không cha không mẹ, bị bỏ rơi lò gạch cũ Một anh thả ống lươn nhặt Chí đưa cho người đàn bà góa mù ni Người đàn bà góa mù bán Chí cho bác phó cối khơng Khi bác phó cối chết Chí hết cho nhà đến nhà khác Hắn làm người cho nhà Bá Kiến Lúc này, Chí vốn anh nơng dân hiền lành, lương thiện giàu tự trọng Nhưng 11 ghen vơ cớ cụ Bá mà Chí phải tù Bảy, tám năm sau tù, Chí mang hình hài tên côn đồ hãn: “Trông đặc thằng sắng cá! Cái đầu trọc lốc, cạo trắng hớn, mặt đen mà cơng cơng, hai mắt gườm gườm trông gớm chết! Hắn mặc quần áo nái đen với áo tây vàng Cái ngực phanh đầy nét chạm trổ rồng phượng với ông tướng cầm chùy, hai cánh tay thế, trông gớm chết!” [5-tr.15] Cùng với nhân vật Chí nhân vật Thị Nở Thị tác giả miêu tả kĩ lưỡng để phác họa lên chân dung người đàn bà xấu lại dở hơi: “Cái mặt thị đích thực mỉa mai hóa cơng: ngắn người ta tưởng bề ngang lớn bề dài, mà hai má lại hóp vào thật tai hại, má phinh phính mặt thị lại hao hao mặt lợn, thứ mặt vốn nhiều người ta tưởng, cổ người Cái mũi vừa ngắn, vừa to, vừa đỏ, vừa sần sùi vỏ cam sành, bành bạnh muốn chen lẫn với môi cố to cho khơng thua mũi: có lẽ cố q chúng nứt nở rạn ra.”[5-tr.37] Qua ngòi bút miêu tả tài tình Nam Cao, hai nhân vật lên với dung mạo người xấu xí thơ kệch Từ ngoại hình này, người đọc phần đốn tính cách nhân vật: Chí hãn, Thị vụng về, dở Phần thắt nút: Phần thắt nút truyện kiện Chí Phèo bị Bá Kiến đẩy tù Nguyên nhân vấn đề Bá Kiến chứng kiến thấy cảnh bà Ba gọi Chí Phèo vào bóp chân cho Mặc dù vừa bóp chân cho bà Ba tay Chí vừa run, Chí khơng muốn làm điều Lịng tự trọng niên tuổi đôi mươi khiến thấy nhục yêu đương Nhưng tội nghiệp cho hắn, Bá Kiến lại chứng kiến cảnh Máu ghen lên, cụ định trừng trị cho tên trận Nhưng nghĩ kĩ lại, ép người không hay, chí có cịn hại cho Thế cụ ngấm ngầm đẩy Chí vào tù cho nhà tù thực dân trừng trị Đây kiện làm thay đổi lớn đời Chí Phèo Phần phát triển: Trong cốt truyện này, phần phát triển bao gồm từ Chí Phèo trở làng Chí gặp Thị Nở Từ lúc tù, Chí trơng khác hẳn, tính tình thay đổi theo Chế độ phong kiến kết hợp với nhà tù thực dân nhào nặn quỷ Chí Chí trở thành tên du hãn, lúc triền miên say Hắn chửi bới, dọa nạt người khác lúc say Hắn trở thành quỷ tác oai tác quái làng Vũ Đại khiến sợ hắn: “Hắn phá 12 nghiệp, đập nát cảnh yên vui, đạp đổ hạnh phúc, làm chảy máu nước mắt người lương thiện.”[5-tr.33] Chí dần dẫn thân vào đường lưu manh hóa, bị hủy hoại nhân hình nhân tính Đáng thương hơn, đến nhà Bá Kiến trả thù, lại bị tên khéo léo dùng tiền, rượu mua chuộc xoa dịu lịng thù hận, biến Chí thành tay sai cho Chí làm việc xấu xa sai khiến Bá Kiến Thế định mệnh xui khiến cho Chí gặp Thị Nở Hai người ăn nằm với Cuộc gặp gỡ tình làm thay đổi đời Chí sau Phần đỉnh điểm: Sau Chí Phèo gặp Thị Nở, cốt truyện vào đỉnh điểm Sau đêm ăn nằm với Thị, sáng hơm sau, Chí thức dậy bị sốt Thị Nở nấu bát cháo hành cho hắn, thị cẩn thận hỏi han quan tâm đến Sự chân thành người đàn bà làm Chí xúc động vơ Đây lần cho, lại cho từ người đàn bà mà khơng phải cướp giật để giành lấy Đây lần tỉnh rượu sau chuỗi ngày triền miên say Hắn nghe âm tiếng chim hót, tiếng người chợ trao đổi, nhớ lại ước mơ cịn trẻ: “Hình có thời ao ước có gia đình nho nhỏ Chồng cuốc mướn cày thuê, vợ dệt vải, chúng lại bỏ lợn nuôi để làm vốn liếng Khá giả mua dăm ba sào ruộng làm.”[5-tr.44] Hắn thấy già mà độc, sợ độc Thị Nở cầu nối đưa Chí với giới lồi người,về với lương thiện Thị yêu thương chấp nhận người dân làng Vũ Đại Nhưng Thị Nở vốn dở hơi, lại nghe theo lời bà cô mà khước từ Chí Bị cự tuyệt, mâu thuẫn xã hội đẩy lên cao điểm, thực tế xã hội đẩy Chí vào đường tiếp tục tội lỗi Phần mở nút: Mâu thuẫn giải hành động dứt khốt Chí cuối tác phẩm Chí Phèo xồng xộc cầm dao đến nhà Bá Kiến đòi lương thiện Nhưng Bá Kiến khơng có lương thiện Lúc này, Chí Phèo đứng trước hai lựa chọn; tiếp tục quỷ làng Vũ Đại; hai chọn chết để kết thúc phần đời quỷ Cuối Chí chọn cách đâm chết Bá Kiến kết liễu đời để giữ lại phần lương thiện Chí Phèo đâm chết Bá Kiến ngun nhân đẩy đời Chí vào vũng bùn tội lỗi Nhưng Chí khơng thể tiếp tục sống mặt chặt chịt đầy vết dọc, vết ngang lần rạch mặt ăn vạ, lần gây tội lỗi Chỉ có chết, giữ lại lương thiện cho Mặc dù Chí chết chết Chí khơng vơ nghĩa Chí chết ngưỡng cửa làm người Cái chết khẳng định dòng máu người cố nông 13 lương thiện chảy huyết quản Chí Chí chết để bảo tồn lương thiện Với kết này, mâu thuẫn hóa giải, câu chuyện “mở nút” hồn tồn 2.3 So sánh cốt truyện hai truyện ngắn “Vợ nhặt” Kim Lân “Chí Phèo” Nam Cao Giống nhau: Cả hai cốt truyện hai tác phẩm hình thành dựa sở khách quan mâu thuẫn xã hội bật giai đoạn khoảng năm 1945 Đối tượng mâu thuẫn người nông dân nghèo với lực bạo tàn xã hội Xung đột xã hội hai tác phẩm phản ánh lại qua sở chủ quan nhà văn Vì hai cốt truyện mang dấu ấn cá nhân nhà văn, tạo nên cốt truyện hay hấp dẫn người đọc Khác nhau: Nếu cốt truyện truyện ngắn “Chí Phèo” Nam Cao xây dựng với đầy đủ thành phần cốt truyện bao gồm phần khái quát, phần thắt nút, phần phát triển, phần đỉnh điểm, phần mở nút cốt truyện “Vợ nhặt” Kim Lân lại thiếu phần đỉnh điểm Hơn nữa, cách giải xung đột hai cốt truyện theo chiều hướng khác Nếu “Chí Phèo” kết thúc bế tắc Chí khơng tìm cho lối thốt, phải chọn chết để bảo toàn lương tri, cho thấy bế tắc người nông dân chưa có soi sáng cách mạng “Vợ nhặt”lại có kết thúc lạc quan chi tiết đầu Tràng xuất “hình ảnh đồn người đói cờ đỏ bay phấp phới” Rất Tràng vùng lên theo cách mạng để tự giải phóng cho Điều cho thấy người nơng dân biết vùng lên đấu tranh đòi lại quyền sống cho khai sáng Đảng Sở dĩ có khác yếu tố thời đại chi phối đến cách sáng tác hai nhà văn Bối cảnh viết cốt truyện “Chí Phèo” năm 1941 chưa có ánh sáng Đảng soi đường nên số phận nhân vật có phần bế tắc bi quan Còn cốt truyện “Vợ nhặt” viết năm 1945, có cách mạng dẫn đường nên số phận nhân vật có phần tươi sáng C KẾT LUẬN Như vậy, cốt truyện xây dựng hai yếu tố sở khách quan sở chủ quan người nghệ sĩ Cơ sở khách quan xung đột xã hội sở chủ quan ý đồ nghệ thuật tác giả Khi sáng tác cốt truyện truyện ngắn, 14 nhà văn không tái y nguyên mâu thuẫn xã hội sống mà cịn có biến đổi trật tự xếp kiện cách phù hợp để tạo mục đích nghệ thuật riêng, góp phần làm cho cốt truyện thêm sinh động hấp dẫn người đọc Thông thường cốt truyện có năm phần phần khái quát, phần thắt nút, phần phát triển, phần đỉnh điểm, phần mở nút lúc nhà văn tuân thủ đầy đủ năm phần Ở số cốt truyện bị lược bỏ vài thành phần, có cốt truyện đảo lộn trật tự năm thành phần tùy vào cách triển khai để đưa dụng ý nghệ thuật nhà văn vào tác phẩm Vì trình tìm hiểu cốt truyện, khơng nên gị bó biến cố hay kiện vào thành phần hay thành phần khác cốt truyện Cần tìm hiểu phân tích xây dựng cốt truyện để làm bật xung đột xã hội, phát triển cốt truyện phù hợp với quy luật sống ý đồ nghệ thuật tác giả hay không Thông qua việc khảo sát cốt truyện truyện ngắn thông qua số tượng tiêu biểu văn học Việt Nam đại, nhận thấy cốt truyện truyện ngắn đại phản ánh xung đột sống xã hội cách mẻ có chiều sâu Nhân vật bộc lộ cá tính nhiều qua hành động phương thức thực hành động cụ thể Đây điểm việc xây dựng cốt truyện truyện ngắn Việt Nam đại thời kì TÀI LIỆU THAM KHẢO [1], Aristole, “Nghệ thuật thi ca Aristole” [2], G.N Pospelov (Chủ biên), “Dẫn luận nghiên cứu văn học” (2 tập, Trần Đình Sử, Lại Nguyên Ân, Nguyễn Nghĩa Trọng dịch), Nxb Giáo dục, HÀ Nội, 1985 [3], Hà Minh Đức (2003), “Lí luận văn học”, Nxb Giáo dục [4], Sách giáo khoa Ngữ Văn 12, Nxb Giáo dục [5], Nam Cao, “Chí Phèo”, Nxb Văn học [6],ThS Phan Văn Tiến – TS Nguyễn Thị Hồng Hạnh, “Giáo trình lý luận văn học 2” (Tác phẩm thể loại văn học), Đại học Tây Đô 15 ... trở cuốc sống bình thường, chấm dứt chuỗi ngày tháng khổ đau làm dâu gạt nợ nhà thống lý CHƯƠNG II CỐT TRUYỆN TRONG TRUYỆN NGẮN (KHẢO SÁT QUA MỘT SỐ TRUYỆN NGẮN HIỆN ĐẠI VIỆT NAM.) Trong văn... đại, số lượng truyện ngắn vơ lớn.Mỗi tác giả chọn cho đề tài để khai thác thường có cách viết khác cốt truyện tác phẩm thường không giống Để hiểu rõ cốt truyện truyện ngắn, khảo sát cốt truyện qua. .. lưu tâm Để làm rõ cốt truyện mức độ ảnh hưởng tác phẩm văn học, tiểu luận này, nghiên cứu vấn đề: ? ?Cốt truyện truyện ngắn( khảo sát qua tượng tiêu biểu truyện ngắn Việt Nam đại)? ?? B NỘI DUNG CHƯƠNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Cốt truyện trong truyện ngắn (Khảo sát qua một số truyện ngắn hiện đại), Cốt truyện trong truyện ngắn (Khảo sát qua một số truyện ngắn hiện đại)

Từ khóa liên quan