0

Tài liệu vận dụng thuyết trí thông minh đa dạng của gardner để nâng cao hiệu quả của việc học toán ở trẻ 5 6 tuổi

246 5 0
  • Tài liệu vận dụng thuyết trí thông minh đa dạng của gardner để nâng cao hiệu quả của việc học toán ở trẻ 5 6 tuổi

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/10/2021, 23:06

tai lieu, document1 of 66 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Trần Thị Thanh Thủy VẬN DỤNG THUYẾT TRÍ THƠNG MINH ĐA DẠNG CỦA GARDNER ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA VIỆC HỌC TOÁN Ở TRẺ 5-6 TUỔI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Thành phố Hồ Chí Minh – 2018 luan van, khoa luan of 66 tai lieu, document2 of 66 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Trần Thị Thanh Thủy VẬN DỤNG THUYẾT TRÍ THƠNG MINH ĐA DẠNG CỦA GARDNER ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA VIỆC HỌC TOÁN Ở TRẺ 5-6 TUỔI Chuyên ngành: Giáo dục học (Giáo dục mầm non) Mã số: 60 14 01 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHAN THỊ THU HIỀN Thành phố Hồ Chí Minh – 2018 luan van, khoa luan of 66 tai lieu, document3 of 66 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu khoa học độc lập tơi Các thông tin, số liệu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng, cụ thể Kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khác Tác giả Trần Thị Thanh Thủy luan van, khoa luan of 66 tai lieu, document4 of 66 LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn, tơi nhận hướng dẫn, giúp đỡ động viên q báu q thầy/cơ, gia đình, bạn bè anh/chị đồng nghiệp Trước hết, xin bày tỏ lịng kính trọng tri ân sâu sắc đến TS PhanThị Thu Hiền, người hướng dẫn khoa học, tận tâm giúp đỡ, dẫn, động viên nghiên cứu hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, quý thầy/cô, anh/chị công tác Khoa Giáo dục Mầm non, Phòng Sau đại học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện thuận lợi suốt thời gian học tập trường thực luận văn Trân trọng cảm ơn lãnh đạo thầy/cô công tác Phòng Giáo dục Đào tạo Quận 10, trường Mầm non thuộc Quận 1, Quận 10, Quận 8, quận Bình Thạnh quận Gị Vấp tạo điều kiện cho thực khảo sát thực trạng đặc biệt trường Mầm non M.N.I Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện cho tơi suốt q trình thực phương án thử nghiệm Sau cùng, xin trân trọng cảm ơn gia đình, bạn bè đồng nghiệp động viên, khích lệ tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu hồn chỉnh luận văn Dù có nhiều cố gắng trình thực luận văn, song chắn luận văn không tránh khỏi thiếu sót Tơi mong nhận góp ý quý thầy/cô, anh/chị em đồng nghiệp bạn Cuối cùng, xin kính gửi lời chúc sức khỏe đến tất người Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng năm 2018 Tác giả Trần Thị Thanh Thủy luan van, khoa luan of 66 tai lieu, document5 of 66 MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Lời cảm ơn Mục lục Bảng từ viết tắt Danh mục bảng Danh mục hình Danh mục biểu đồ MỞ ĐẦU Chương THUYẾT TRÍ THƠNG MINH ĐA DẠNG VÀ VẬN DỤNG VÀO DẠY HỌC CHO TRẺ MẦM NON 1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Nghiên cứu nước 1.1.2 Nghiên cứu nước 1.2 Các khái niệm 11 1.2.1 Khái niệm trí thơng minh 11 1.2.2 Khái niệm dạy Toán tuổi mầm non 13 1.2.3 Khái niệm dạy học lấy trẻ làm trung tâm dạy học cá nhân hóa 14 1.2.4 Khái niệm vận dụng 16 1.2.5 Khái niệm nâng cao hiệu 16 1.3 Thuyết trí thơng minh đa dạng Howard Gardner 16 1.3.1 Quan niệm Gardner trí thơng minh 16 1.3.2 Tám dạng trí thơng minh theo Gardner 18 1.3.3 Thuyết TTMĐD ứng dụng vào dạy học mầm non 22 1.4 Đổi Giáo dục mầm non dạy trẻ học toán 28 1.4.1 Đặc điểm nhận thức biểu tượng toán ban đầu trẻ mầm non 28 1.4.2 Các định hướng đổi Giáo dục mầm non 31 luan van, khoa luan of 66 tai lieu, document6 of 66 1.5 Vận dụng thuyết trí thơng minh đa dạng Gardner vào dạy Toán cho trẻ trường mầm non 33 1.5.1 Vận dụng thuyết trí thơng minh đa dạng Gardner vào dạy Toán cho trẻ mầm non 33 1.5.2 Những vấn đề chung trình dạy trẻ 5-6 tuổi Việt Nam làm quen với Toán 37 1.5.3 Tiêu chí đánh giá hiệu việc học Toán trẻ 5-6 tuổi 38 Tiểu kết chương 40 Chương THỰC TRẠNG DẠY TOÁN CHO TRẺ 5-6 TUỔI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THEO TINH THẦN LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM VÀ ỨNG DỤNG THUYẾT TTMĐD 41 2.1 Tổ chức điều tra thực trạng 41 2.1.1 Đôi nét địa bàn nghiên cứu 41 2.1.2 Mục đích điều tra thực trạng 42 2.1.3 Phương pháp đối tượng khảo sát 42 2.2 Kết điều tra thực trạng 46 2.2.1 Quan điểm CBQL GV thuyết TTMĐD 46 2.2.2 Kết đánh giá hội khả vận dụng thuyết TTMĐD vào dạy trẻ 5-6 tuổi làm quen với Toán trường mầm non 53 2.2.3 Những thuận lợi khó khăn vận dụng thuyết TTMĐD vào dạy trẻ 5-6 tuổi làm quen với Toán trường mầm non 63 Tiểu kết chương 69 Chương XÂY DỰNG VÀ THỬ NGHIỆM PHƯƠNG ÁN VẬN DỤNG THUYẾT TTMĐD VÀO DẠY TRẺ 5-6 TUỔI LÀM QUEN VỚI TOÁN 70 3.1 Định hướng xây dựng phương án vận dụng thuyết TTMĐD vào dạy trẻ 5-6 tuổi làm quen với Toán 70 3.2 Nội dung phương án thử nghiệm 75 3.3 Các điều kiện thực nội dung chương trình vận dụng thuyết TTMĐD vào dạy trẻ 5-6 tuổi làm quen với Toán 80 luan van, khoa luan of 66 tai lieu, document7 of 66 3.4 Lập kế hoạch hoạt động vận dụng lý thuyết TTMĐD vào dạy trẻ 5-6 tuổi làm quen với Toán 84 3.4.1 Lập kế hoạch 84 3.4.2 Đánh giá điều chỉnh kế hoạch 86 3.5 Tổ chức thử nghiệm sư phạm 88 3.5.1 Bối cảnh thử nghiệm 88 3.5.2 Chương trình thử nghiệm 90 3.5.3 Tiến trình thử nghiệm đánh giá 96 3.5.4 Kết thử nghiệm 100 Tiểu kết chương 112 KẾT LUẬN 113 TÀI LIỆU THAM KHẢO 117 PHỤ LỤC luan van, khoa luan of 66 tai lieu, document8 of 66 BẢNG CÁC TỪ VIẾT TẮT Viết tắt Viết đầy đủ CBQL Cán quản lý mầm non GV Giáo viên mầm non TTMĐD Trí thơng minh đa dạng luan van, khoa luan of 66 tai lieu, document9 of 66 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Sự khác quan niệm truyền thống quan niệm Gardner trí thơng minh 17 Bảng 2.1 Thang đánh giá mức độ khảo sát 45 Bảng 2.2 Quan niệm CBQL GV trí thơng minh theo thuyết TTMĐD phù hợp với cách dạy học cho trẻ 5-6 tuổi 54 Bảng 2.3 Đánh giá CBQL GV mục tiêu trẻ 5-6 tuổi đạt vận dụng thuyết TTMĐD vào dạy trẻ học Toán 56 Bảng 2.4 Đánh giá ý kiến CBQL GV vận dụng thuyết TTMĐD vào dạy trẻ 5-6 tuổi làm quen với Toán 60 Bảng 2.5 Thuận lợi khó khăn vận dụng thuyết TTMĐD vào dạy trẻ 5-6 tuổi làm quen với Toán 64 Bảng 3.1 Nhóm trẻ tham gia thử nghiệm trường Mầm non M.N.I Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh 89 Bảng 3.2 Kinh nghiệm trẻ Côn trùng 93 Bảng 3.3 Các nội dung học Toán chương trình thử nghiệm 95 Bảng 3.4 Kết mức độ phát triển biểu tượng toán NĐC NTN trước thử nghiệm 100 Bảng 3.5 Kết mức độ phát triển biểu tượng toán NĐC NTN sau thử nghiệm 104 Bảng 3.6 So sánh mức độ phát triển biểu tượng toán trẻ NĐC trước sau thử nghiệm 107 Bảng 3.7 So sánh mức độ phát triển biểu tượng toán trẻ NTN trước sau thử nghiệm 108 luan van, khoa luan of 66 tai lieu, document10 of 66 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.2 dạng trí thơng minh theo lý thuyết Gardner 18 Hình 3.1 Kết đánh giá trí thơng minh trội trẻ 5-6 tuổi (Lớp NTN) 91 Hình 3.2 Nội dung chủ đề Côn trùng 93 Hình 3.3 Nội dung hoạt động chủ đề Côn trùng 94 luan van, khoa luan 10 of 66 tai lieu, document232 of 66 P102 đếm hệ thứ bậc dãy số (số thứ tự)  Nhận biết ý nghĩa  Thực hành kỹ tách/gộp phần số sử tử tập hợp theo đặc tính khác dụng sống nhiều cách gọi tên cho tập hợp hàng ngày (số nhà,  Dùng chữ số để quy ước cho nhóm đối biển số xe, ) tượng phân loại  Ghép thành cặp  Quan sát, so sánh, phân tích đặc tính đối tượng có đối tượng để thực hành ghép thành cặp có mối liên quan mối liên quan  Hình thành khái niệm phép toán sơ đẳng: Xếptương phép cộng (thêm vào), phép trừ (bớt đi), phép ứng nhân (nhân đôi số lượng)  Giải thích mối quan hệ hai nhóm (số lượng) mơ tả kết ký hiệu toán học  So sánh, phát  Tương tác trực tiếp với đối tượng để quan quy tắc xếp sát, so sánh, phân tích nhằm phát mối So sánh, xếp theo qui tắc xếp theo quy tắc quan hệ (số lượng, kích thước, thứ tự quy  Tạo quy tắc tắc xếp) phần tử dãy xếp xếp  Thực hành chép lại dãy xếp phát triển dãy xếp nhiều cách khác (số lượng, thứ tự, đặc tính vật)  Đo độ dài vật  Đo độ dài vật nhiều cách khác 10 Đo lường đơn vị đo diễn đạt kết đo (công cụ đo, thao khác tác đo, quy tắc đo) đơn vị đo tương  Đo độ dài vật, ứng so sánh diễn đạt  Đo độ dài dung tích vật nhiều luan van, khoa luan 232 of 66 tai lieu, document233 of 66 kết đo P103 cách khác nhau, so sánh diễn đạt kết  Đo dung tích đo vật, so sánh diễn  Đo vật theo nhiều mục đích khác nhau: đạt kết đo đo chiều dài, đo kích thước, đo nhiệt độ, đo khối lượng, đo lực tác động, đo thể tích (sức chứa), đo thời gian So sánh diễn đạt kết đo, gọi tên đơn vị đo theo mục đích đo  Nhận biết, gọi tên  Sử dụng biểu tượng (số, hình ảnh, ngơn khối cầu, khối vng, ngữ) để mơ tả, so sánh kích thước, xác định khối chữ nhật, khối tên gọi dạng hình học theo ba chiều, phân trụ nhận dạng biệt dạng hình khối nhận diện chúng khối hình trong mơi trường xung quanh thực tế  Sử dụng giác quan để khám phá, chơi với 11 Hình  Chắp ghép hình dạng hình học theo ba chiều: cảm nhận dạng hình học để tạo thành diễn đạt lời ký hiệu hình hình theo ý ảnh góc, cạnh (đếm số lượng, so sánh kết thích theo yêu cầu quả)  Tạo số hình  Tái tạo (sao chép) lại, xây dựng thiết kế hình học các dạng hình học theo ba chiều giống mẫu cách khác theo ý thích nhiều cách chắp ghép, ráp nối từ que tạo hình 12 Định hướng khơng gian định hướng thời gian  Xác định vị trí  Dịch chuyển để cảm nhận, so sánh vị trí đồ vật (phía trước - khơng gian chiều khác (phía trước phía sau; phía - - phía sau; phía - phía dưới; phía phải phía dưới; phía phải - phía trái; phía - phía ngồi) đối phía trái) so với chiếu với gốc tọa độ tĩnh (trẻ làm chuẩn) thân trẻ, với bạn khác, gốc tọa độ di động (bạn khác, vật khác làm với vật chuẩn) làm chuẩn luan van, khoa luan 233 of 66  Dùng giác quan để phân nhỏ vùng không tai lieu, document234 of 66 P104  Nhận biết hôm qua, gian nhằm xác định vị trí đồ vật hơm nay, ngày mai  Xác định gọi tên mối quan hệ vị trí  Gọi tên thứ đồ vật với vùng tuần không gian khác vùng không gian  Dùng ý thức không gian để đáp ứng nhu cầu hoạt động thân vui chơi, sinh hoạt (di chuyển theo chiều không gian điều kiện cho phép)  Sử dụng giác quan để cảm nhận thay đổi thời gian (quan hệ thứ tự: hôm qua, hôm nay, ngày mai), dùng kinh nghiệm (trí nhớ) để xác định thời gian đơn vị đo lường: buổi, ngày, tuần, tháng, mùa, năm 2.2 Tiến trình vận dụng thuyết TTMĐD vào dạy trẻ 5-6 tuổi làm quen với toán Nhằm nâng cao hiệu việc học toán trẻ 5-6 tuổi, dựa định hướng thực nội dung dạy toán cho trẻ 5-6 tuổi tích hợp lồng ghép cách vận dụng lý thuyết TTMĐD trình bày, chúng tơi xây dựng tiến trình giáo dục gồm bước sau: Bước 1: Dùng tiêu chí đánh giá TTMĐD để phân loại trẻ theo dạng trí thơng minh trội Đây giai đoạn bắt đầu tiến trình vận dụng lý thuyết TTMĐD, GV hướng dẫn trẻ lựa chọn tình huống, xác định nhiệm vụ học tập lựa chọn cách thức cụ thể để giải nhiệm vụ học tập Dựa kết học tập trẻ mức độ hoàn thành nhiệm vụ nhiều tình khác nhau, GV tiến hành đánh giá dạng trí thơng minh mà trẻ có đồng thời xác định trí thơng minh vượt trội hẳn so với trí thơng minh khác nhằm phân loại trẻ theo dạng trí thơng minh trội Ở bước này, cần đảm bảo yêu cầu sau: Khi tiến hành xác định nhiệm vụ học tập tình cụ thể GV giao cho trẻ thơng qua hoạt động: quan sát, khám phá thử nghiệm, trò chơi, sắm vai, giải mã sơ đồ, cảm nhận giác quan… Nhiệm vụ tổ chức theo nhóm luan van, khoa luan 234 of 66 tai lieu, document235 of 66 P105 cá nhân tùy theo nội dung học toán, vốn kinh nghiệm trẻ GV cần phải giải thích rõ thắc mắc, suy đoán, ý tưởng thực trẻ tiếp nhận nhiệm vụ để giúp trẻ xác định yêu cầu nhiệm vụ học tập lựa chọn cách thức giải phù hợp để hoàn thành nhiệm vụ học tập đặt Trẻ giải nhiệm vụ học tập nhiều cách khác hoạt động thời điểm khác ngày - Trẻ thực nhiệm vụ học tập gia đình, ngồi học hình thức cá nhân Đối với hình thức học tập này, yêu cầu GV phối hợp với phụ huynh để đảm bảo cho trẻ chủ động tự lực giải vấn đề nổ lực thân sản phẩm trẻ phản ánh xác biện pháp trẻ sử dụng cách độc lập mà khơng có trợ giúp từ phụ huynh Vai trò phụ huynh tham gia giải đáp thắc mắc trẻ nhằm giúp trẻ hiểu rõ mục đích yêu cầu nhiệm vụ học tập đặt động viên trẻ nổ lực thực Phụ huynh cung cấp thông tin biểu trẻ trình thực nhiệm vụ học tập cá nhân gia đình với GV - Trẻ thực nhiệm vụ học tập học hình thức tập trung lớp, GV quan sát biểu trẻ tham gia giải nhiệm vụ học tập, đồng thời nhận xét sản phẩm trẻ tạo từ hoạt động học tập, vui chơi để giúp GV biết trẻ giải nhiệm vụ học tập cách trẻ có xu hướng sử dụng cách nhiều giải vấn đề học tốn nhằm xác định trẻ có trí thơng minh vị trí trội vị trí yếu Quan tâm khai thác mạnh trẻ giải nhiệm vụ học tốn: Mỗi trẻ mạnh khác để giải nhiệm vụ học toán GV đặt GV cần hiểu trẻ có mạnh dự báo cách giúp trẻ giải tốt nội dung học toán đặt Việc giúp GV giao nhiệm vụ vừa sức, phù hợp với trẻ, huy động mạnh hay sở trường trẻ vào thực nhiệm vụ học tập GV phối hợp với phụ huynh dùng bảng tiêu chí đánh giá trí thơng minh nêu phần lý thuyết chương để xác định trí thông minh trội trẻ GV tổng hợp kết từ việc quan sát biểu trẻ hoạt động, sản phẩm thu trẻ, kết bảng tiêu chí đánh giá cung cấp từ phụ huynh luan van, khoa luan 235 of 66 tai lieu, document236 of 66 P106 nhằm xác định xác trí thơng minh trội trẻ để chuẩn bị chuyển sang bước thực Bước 2: Xếp trẻ vào nhóm trí thơng minh, lập kế hoạch thực nhiệm vụ học toán trẻ tương ứng với dạng trí thơng minh Trong bước GV cần thực nội dung sau: Sau xác định trí thơng minh trội trẻ, GV tiến hành thiết kế môi trường lớp học với nhiều lựa chọn cho tất trẻ, đảm bảo mơi trường ln sẵn có phương tiện, học liệu, đồ dùng, đồ chơi… cho trẻ sử dụng để khám phá nội dung biểu tượng toán, đồng thời sử dụng chúng cách thuận lợi nhằm thể kinh nghiệm, kỹ năng, suy nghĩ, cách làm thân trẻ thực nhiệm vụ học tốn Mơi trường khơng giới hạn lớp học, học đặc thù nhằm giúp trẻ học tốn mà mở rộng khu vực lớp học: lớp học khác, vườn trường, công viên, siêu thị, khu vui chơi… tích hợp phát triển nội dung học tốn trẻ học khác nhằm mục đích khám phá, trải nghiệm, củng cố, ôn tập, khắc sâu cho trẻ kiến thức, kỹ liên quan đến nội dung biểu tượng toán mà trẻ làm quen trước GV người bao quát lớp, kịp thời hỗ trợ, hướng trẻ vào hoạt động khám phá trải nghiệm nội dung học toán phù hợp với sở trường trẻ cách đưa gợi dẫn để giúp trẻ xác định xác mong muốn sở thích thực nhiệm vụ học tốn, giúp đỡ trẻ gặp khó khăn, chưa quen với cách làm việc cá nhân làm việc nhóm, cách sử dụng học cụ tương tác độc lập hợp tác bạn thông qua việc nhắc nhở, gợi ý, phát triển ý tưởng trẻ hoạt động khám phá, trải nghiệm với nội dung học tốn GV tơn trọng định trẻ lựa chọn tham gia hoạt động môi trường học tập: tự chọn cách giải cá nhân hợp tác với bạn, tự trình bày ý tưởng thể ý tưởng nguyên vật liệu trẻ chọn từ môi trường GV động viên, khuyến khích trẻ mạnh dạn nêu ý tưởng thân với người khác, chủ động trao đổi, thảo luận bạn để hoàn thành nhiệm vụ Tạo điều kiện cho trẻ hoạt động trình bày kết hoạt động thân luan van, khoa luan 236 of 66 tai lieu, document237 of 66 P107 Kết nối mạnh kiến thức thực tiễn, kỹ ưu sẵn có trẻ với biểu tượng tốn mà trẻ tìm hiểu để giới thiệu giao nhiệm vụ học tập: - GV tìm hiểu ý tưởng mới, kinh nghiệm sai lầm nội dung học toán mà trẻ tìm hiểu để giới thiệu nhiệm vụ học tập - GV xem lại kiến thức, kỹ năng, nội dung biểu tượng toán mà trẻ học, sau giới thiệu nội dung tiếp nối cần thiết cho hoạt động học tập - GV sử dụng tất loại phương tiện truyền thơng, phần mềm trình bày, ghi chép, tranh vẽ, vẽ, video, thuyết trình máy vi tính, băng âm thanh, lời nói phương tiện khác mà GV trẻ thấy có lợi việc thể kinh nghiệm tìm hiểu kiến thức có liên quan đến nội dung, chủ đề mà trẻ GV giới thiệu hoạt động học tập Bước 3: Tổ chức cho trẻ trải nghiệm, khám phá, hình thành biểu tượng tốn học mơi trường học tập loại trí thơng minh Để giúp trẻ tự hình thành khái niệm, kiến thức, kỹ biểu tượng tốn mơi trường học tập loại trí thơng minh xây dựng, bước GV tiến hành phân chia trẻ lớp thành hai nhóm đối tượng gồm nhóm trẻ có trí thơng minh trội Lơgíc - Tốn học nhóm trẻ có trí thơng minh trội khác - Đối với nhóm trẻ có trí thơng minh trội Lơgíc - Toán học: GV giao nhiệm vụ học toán, tổ chức cho trẻ quan sát, phân tích, phản ánh, xem xét kinh nghiệm, thảo luận, bộc lộ ý tưởng, hiểu biết thân chủ đề nội dung đề tài thực hiện, trình bày cách trẻ thực để có kết GV gợi ý khai thác ý tưởng nảy sinh trình thực trẻ (Con làm nào? Có cách khác để làm nhanh không? Cái dễ với con? Cái khó với con? Tại lại chọn cách làm này? Nếu làm lại làm nào?) từ phát triển ý tưởng trẻ thành nhiệm vụ học toán liên quan đến nội dung biểu tượng toán mà trẻ giải trước mức độ cao (nâng cao yêu cầu với trẻ) GV khuyến khích trẻ chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi, trình bày cách thực hiện, giúp đỡ bạn khác lớp gặp khó khăn (thực luan van, khoa luan 237 of 66 tai lieu, document238 of 66 P108 chậm, chưa yêu cầu) thực nhiệm vụ tập GV giao - Đối với nhóm trẻ có trí thông minh trội khác: GV tổ chức cho trẻ quan sát, phân tích, phản ánh, xem xét kinh nghiệm, thảo luận, bộc lộ ý tưởng, hiểu biết thân chủ đề nội dung đề tài GV tích hợp, lồng ghép đưa u cầu giải nhiệm vụ toán học vào hoạt động trải nghiệm tương tác trẻ với câu truyện - thơ, tranh ảnh - phim, điệu múa - trò chơi vận động, âm nhạc - hát, trò chơi sắm vai, khám phá thiên nhiên GV đặt câu hỏi định hướng nhằm giúp trẻ biết cách phân tích, xử lý kiến thức, kinh nghiệm thu hoạt động trải nghiệm (Con làm gì? Con phát điều thực nó?) tìm mối liên hệ nội dung học toán để khái quát hình thành khái niệm kiến thức biểu tượng toán (Điều biết trước chưa? Vì sao?) Trẻ kết nối kinh nghiệm cá nhân với kết thực hoạt động trải nghiệm mơi trường thiết kế theo trí thơng minh để tìm phát nguyên tắc, quy luật, vấn đề cốt lõi, trọng tâm nhiệm vụ học toán GV xác định GV cần định hướng để trẻ xác định xác khái niệm tốn học, hỗ trợ trẻ q trình đưa kết luận rõ ràng, thuật ngữ toán học Bước 4: Đánh giá kết học tập trẻ nội dung học toán sau chủ đề Việc đánh giá kết học tập trẻ nội dung học toán GV lồng ghép vào trình học tập GV tạo nhiều hội cho trẻ thực việc tự đánh giá thân cách chứng minh, bày tỏ hiểu biết trẻ chủ đề nội dung đề tài bao gồm kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng, lựa chọn cách giải vấn đề liên quan đến nhiệm vụ học toán GV đặt GV khuyến khích trẻ thực tự đánh giá nhằm mục đích phát huy mạnh trẻ làm tăng hiểu biết trẻ nội dung đề tài cách cho phép trẻ thể cách thức trẻ hiểu nhiệm vụ học tập GV giúp trẻ làm rõ mong đợi thân kết thực nhiệm vụ vào thời điểm hồn thành nhiệm vụ học tập thơng qua câu hỏi: Con biết thêm điều sau thực hồn thành xong nhiệm vụ giao? Con thích điều gì? Tại sao? Những luan van, khoa luan 238 of 66 tai lieu, document239 of 66 P109 điều mong muốn làm buổi học tiếp theo? GV đánh giá kết học tập trẻ để so sánh mức độ phát triển biểu tượng toán trẻ trước sau chủ đề Việc đánh giá mức độ phát triển biểu tượng toán trẻ thực thời điểm kết thúc chủ đề cụ thể để đưa tiêu chí cho mục tiêu dạy toán chủ đề phù hợp với học sinh 2.3 Các điều kiện thực nội dung chương trình vận dụng thuyết TTMĐD vào dạy trẻ 5-6 tuổi làm quen với toán Thứ nhất, lực triển khai thực hoạt động vận dụng thuyết TTMĐD vào dạy trẻ 5-6 tuổi làm quen với tốn - GV phải có kiến thức chuyên môn kỹ tổ chức hoạt động vận dụng thuyết TTMĐD vào dạy trẻ mầm non làm quen với toán - GV thường xuyên cập nhật thông tin, kiến thức để bổ sung phát triển cho việc tổ chức hoạt động dạy học thân - GV phải lựa chọn cẩn thận nội dung hoạt động không dạy tập trung cho trí thơng minh, mà cần gắn liền nội dung học với thực tế diễn xung quanh sống trẻ - GV tạo không gian học tập đa dạng linh hoạt với khu vực đồ dùng học tập thiết kế mơ nhằm thu hút khuyến khích trẻ tích cực hoạt động trải nghiệm mạnh thân Trẻ trung tâm, lấy hoạt động tự do, chủ động tích cực trẻ mục đích xây dựng khơng gian học tập - GV có vai trị giúp trẻ kết nối kinh nghiệm, kiến thức, kỹ vượt trội thân với nhiệm vụ giải yêu cầu học tập đặt - Trong trình học tập, GV giữ vai trò người hỗ trợ, giúp đỡ, gợi mở giúp trẻ phát triển ý tưởng tự lực thực áp đặt khuôn mẫu cho trẻ làm theo để trẻ tự lựa chọn phong cách học tập theo mạnh cá nhân, phong cách học tập thể tính cách thức trẻ tiếp nhận xử lý thông tin thông qua giác quan Và GV xác định xác phong cách học tập trẻ tạo điều kiện để tăng thành tích học tập, sáng tạo cải thiện thái độ học tập trẻ nhiệm vụ học tập luan van, khoa luan 239 of 66 tai lieu, document240 of 66 P110 Như vậy, GV người chuẩn bị, cung cấp nguồn lực tài nguyên học tập nhằm đáp ứng tốt yêu cầu trẻ để giải vấn đề học tập đặt Thứ hai, điều kiện sở vật chất, phương tiện dạy học tài liệu hướng dẫn vận dụng thuyết TTMĐD vào dạy học trường mầm non Để đáp ứng tốt nhu cầu trẻ phong cách học tập đa dạng theo loại trí thơng minh, yếu tố sở vật chất, phương tiện dạy học điều kiện cần phải có Việc đảm bảo yếu tố khẳng định vai trò quan trọng nhà trường tổ chức hoạt động học tập trẻ có vận dụng thuyết TTMĐD Điều kiện sở vật chất đầy đủ, an tồn giúp GV có điều kiện thiết kế nên môi trường học tập đa dạng, linh hoạt việc xếp, sử dụng môi trường học tập giúp trẻ phát huy tốt mạnh thân vào giải nhiệm vụ học tập đạt hiệu Bên cạnh đó, việc trang bị tài liệu hướng dẫn, tham khảo xây dựng môi trường học tập, nguyên tắc, nội dung, tiến trình dạy học vận dụng thuyết TTMĐD trường mầm non sở quan trọng giúp GV tự bồi dưỡng, trau dồi chuyên môn kiến thức, kỹ thái độ nhằm nâng cao hiệu dạy toán cho trẻ 5-6 tuổi Thứ ba, huy động tham gia tích cực, phối hợp hỗ trợ lực lượng giáo dục nhà trường Vận dụng thuyết TTMĐD vào dạy trẻ 5-6 tuổi làm quen với toán cần só phối hợp chặt chẽ thành viên nhà trường đồng thời có hỗ trợ tích cực từ phía phụ huynh Trong nhà trường, thống từ chương trình đến việc triển khai tổ chức thực nội dung vận dụng thuyết TTMĐD vào dạy trẻ làm quen với toán từ CBQL đến GV điều quan trọng Việc đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, hỗ trợ, triển khai thực đánh giá xác hiệu phương án vận dụng thuyết TTMĐD vào dạy trẻ 5-6 tuổi làm quen với toán CBQL ngồi việc quản lý chương trình mặt nội dung đồng thời hỗ trợ tư vấn, tạo điều kiện giúp đỡ GV xây dựng kế hoạch vận dụng thuyết TTMĐD vào dạy trẻ 5-6 tuổi làm quen với tốn, tư vấn GV lựa chọn phương pháp, hình thức tổ chức dạy học phù hợp với đặc điểm trí thơng minh trẻ để đạt hiệu đồng thời cầu nối phụ huynh với luan van, khoa luan 240 of 66 tai lieu, document241 of 66 P111 GV nhằm hỗ trợ GV lớp việc quản lý, theo dõi trình học tập, phối hợp triển khai việc thực nhiệm vụ học tốn trẻ có vận dụng thuyết TTMĐD đảm bảo gắn kết liên tục nhà trường gia đình Trong trình vận dụng thuyết TTMĐD vào dạy trẻ 5-6 tuổi làm quen với toán, phụ huynh có vai trị quan trọng việc cung cấp hỗ trợ tài nguyên học tập góp phần làm phong phú môi trường học tập trẻ đáp ứng phong cách học tập theo dạng trí thông minh đồng thời tạo điều kiện cho trẻ tăng cường trải nghiệm tình đa dạng thực tế mơi trường ngồi lớp học Thứ tư, số lượng trẻ lớp phù hợp với khơng gian tổ chức hoạt động dạy tốn cho trẻ theo mạnh cá nhân Vận dụng thuyết TTMĐD vào tổ chức hoạt động dạy trẻ 5-6 tuổi làm quen với toán trường mầm non nội dung trình bày phương pháp dạy học tích cực, nhấn mạnh vai trị trung tâm trẻ, phát huy mạnh cá nhân trẻ nhằm xây dựng phong cách học tập đạt hiệu tối ưu nhiệm vụ học toán trẻ 5-6 tuổi Phương pháp tập trung hướng đến phong cách học tập cá nhân số lượng trẻ lớp học ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu vận dụng lý thuyết trình kết thực nhiệm vụ học toán trẻ 5-6 tuổi Số lượng trẻ đông trở ngại lớn cho GV tổ chức thực chương trình vận dụng thuyết TTMĐD vào dạy trẻ 5-6 tuổi làm quen với toán từ việc xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nguyên vật liệu, phương tiện dạy học sử dụng môi trường học tập hiệu nhằm đáp ứng phong cách học tập theo dạng trí thơng minh trẻ Nhằm khắc phục hạn chế này, sỉ số trẻ lớp 5-6 tuổi có 02 GV từ 32 đến 35 trẻ Mặc dù với số lượng trẻ lớp học chưa phải thực lý tưởng để thực phương án vận dụng thuyết TTMĐD vào dạy trẻ 5-6 tuổi làm quen với tốn cần có điều kiện tối thiểu số lượng trẻ lớp 5-6 tuổi mà trường mầm non cần thiết phải đảm bảo Thứ năm, yếu tố môi trường tự nhiên môi trường xã hội cho trẻ 5-6 tuổi thực hành, khám phá, phát huy mạnh cá nhân hoạt động làm quen với toán Phong cách học tập theo dạng trí thơng minh liên quan trực tiếp đến thiên nhiên, động vật, thực vật, vật chất người xung quanh trẻ Các đối tượng luan van, khoa luan 241 of 66 tai lieu, document242 of 66 P112 có vai trị hỗ trợ trẻ tích cực khám phá, hình thành khái niệm tốn học đơn giản có sống hàng ngày Trẻ cần tương tác trực tiếp với đối tượng theo cách riêng trẻ để thực hồn thành nhiệm vụ học tốn Những suy nghĩ, ý tưởng, dự đoán trẻ nội hàm khái niệm biểu tượng toán trở nên rõ ràng, cụ thể xác trẻ tác động vào đối tượng Việc tiếp xúc hoạt động với vật tượng có môi trường thiên nhiên môi trường xã hội thu hẹp hội học toán trẻ 5-6 tuổi Các vật tượng có mơi trường tự nhiên môi trường xã hội nguồn tài nguyên phong phú đáp ứng tốt phong cách học tập khác trẻ theo dạng trí thơng minh Vì GV phụ huynh cần đảm bảo cân yếu tố có hai mơi trường để hỗ trợ hiệu cho trẻ 5-6 tuổi tích cực, chủ động tự lực thực hành, khám phá, phát huy mạnh cá nhân hoạt động làm quen với toán 2.4 Lập kế hoạch hoạt động vận dụng lý thuyết TTMĐD vào dạy trẻ 5-6 tuổi làm quen với toán 2.4.1 Lập kế hoạch Để xây dựng kế hoạch dạy toán cho trẻ 5-6 tuổi yêu cầu định hướng vận dụng lý thuyết TTMĐD, trước lập kế hoạch GV cần phải khuyến khích học sinh mạnh dạn thể suy nghĩ nội dung có chủ đề GV dự kiến, qua bộc lộ nội dung điểm yếu, khó khăn trẻ đồng thời cho phép trẻ khám phá khía cạnh mạnh chúng nhằm xác định tiềm học tập, biểu trí thơng minh nhu cầu học tập cần đáp ứng trẻ để hồn thành mục tiêu học toán trẻ 5-6 tuổi thiết kế theo hướng vận dụng lý thuyết TTMĐD để nâng cao hiệu việc học toán trẻ Dưới bước để lập kế hoạch tổ chức hoạt động vận dụng thuyết TTMĐD vào dạy trẻ 5-6 tuổi làm quen với toán: Bước 1: GV cẩn thận, tỉ mỉ, thực chu đáo việc xác định mục tiêu dạy học kết dạy học Mục tiêu kết dạy học GV xác định vào kinh nghiệm (kiến thức, kỹ năng) có trẻ, mạnh mặt yếu trẻ biểu luan van, khoa luan 242 of 66 tai lieu, document243 of 66 P113 trình học tập GV khảo sát từ trước, kỹ cần hình thành nội dung học toán để xác định chuẩn kiến thức, kỹ mà trẻ cần đạt sau học Việc xác định mục tiêu dạy học kết dự kiến hoạt động tổ chức dạy học giúp cho GV xử lý linh hoạt tình dạy toán đáp ứng nhu cầu học tập theo phong cách học tập cá nhân trẻ Bước 2: GV xem xét lựa chọn hoạt động tích hợp vào học phù hợp với trí thơng minh khác Tùy thuộc vào điều kiện hỗ trợ thực nhiệm vụ dạy học sở vật chất, môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, đặc điểm cá nhân trẻ mà GV cân nhắc, lựa chọn tích hợp nội dung, mục tiêu dạy học đáp ứng nhu cầu học tập trẻ theo phong cách học tập cá nhân Lưu ý, tổ chức hoạt động dạy tốn, GV khơng thiết phải kết hợp trí thơng minh vào học Mục đích khơng làm cho học trẻ trở nên nặng nề, chiếm nhiều thời gian gây mệt mỏi cho trẻ GV Bước 3: Khi thu thập tài nguyên tài liệu việc xây dựng môi trường thiết kế kế hoạch vận dụng thuyết TTMĐD vào dạy trẻ 5-6 tuổi làm quen với toán, GV xem xét cẩn thận nội dung, phương pháp hình thức tổ chức hoạt động liên quan đến nội dung học toán trẻ để chắn lựa chọn GV có tác dụng hỗ trợ, giúp đỡ cho trẻ khám phá loại trí thơng minh mà trẻ có để học tập đạt hiệu Ở bước thực này, giúp GV xác định xác đáp ứng kịp thời nhu cầu học tập trẻ nhằm thúc đẩy q trình học tốn trẻ 5-6 tuổi, hỗ trợ trẻ khám phá hình thành khái niệm tốn học sở trường cá nhân cách tích cực, chủ động tự lực Bước 4: GV xác định khung thời gian cho học GV cần khảo sát trước điều kiện sở vật chất, địa điểm, lực lượng hỗ trợ phối hợp tiến hành tổ chức hoạt động vận dụng thuyết TTMĐD vào dạy trẻ 5-6 tuổi làm quen với toán, từ dự kiến khung thời gian cho hoạt động diễn đảm bảo cân đối hợp lý hoạt động trẻ học, đồng thời giúp GV quản lý kiểm soát tiến độ thực hoạt động trẻ nhằm hoàn luan van, khoa luan 243 of 66 tai lieu, document244 of 66 P114 thành mục tiêu học tốn đề Bước 5: Khuyến khích trẻ 5-6 tuổi tham gia thiết kế lựa chọn nhiệm vụ phù hợp với dạng trí thơng minh cho hoạt động vận dụng thuyết TTMĐD vào học toán Trẻ tự trình bày kinh nghiệm, ý tưởng, mong muốn thân, thảo luận GV nội dung chủ đề đề tài học tập mà trẻ quan tâm, tham gia GV việc lập kế hoạch lựa chọn cách thức mà hoạt động học tập diễn Điều này, giúp GV xác định xác mục tiêu dạy toán cần thiết phù hợp với trẻ, phát huy tính tích cực trẻ hoạt động, đáp ứng yêu cầu việc học toán trẻ 5-6 tuổi theo thuyết TTMĐD trọng đến tính cá nhân, cá thể hóa trẻ tổ chức hoạt động học tập Bước 6: GV thiết kế hoạt động vận dụng thuyết TTMĐD vào dạy trẻ 5-6 tuổi làm quen với toán tập trung vào trẻ GV tăng cường cho trẻ hoạt động hai hình thức học cá nhân học nhóm tổ chức hoạt động Tạo điều kiện cho trẻ phát huy trí thơng minh sở trường, tự lực thực nhiệm vụ học tập, linh hoạt vận dụng tình thực tế GV đặt vận dụng hiệu nhà Khuyến khích trẻ hoạt động nhóm nhằm tăng cường hợp tác trẻ với qua giúp trẻ khám phá trí thơng minh bạn, nhận mạnh để hợp tác thực nhiệm vụ học toán Phát huy vai trị trẻ mạnh trội vị trí nhóm trưởng, người điều hành định hoạt động thành viên nhóm giải nhiệm vụ GV đặt 2.4.2 Đánh giá điều chỉnh kế hoạch GV cung cấp tiêu chí đánh giá kết học tốn vận dụng thuyết TTMĐD trẻ 5-6 tuổi, khuyến khích trẻ tìm hiểu, tự đánh giá thân, GV tham gia xây dựng tiêu chí đánh giá: GV cần tăng cường tạo điều kiện cho trẻ 5-6 tuổi tự đánh giá thân đánh giá lẫn hoạt động học toán vận dụng thuyết TTMĐD GV xây dựng giới thiệu cho trẻ tiêu chí đánh giá kết học tập trước chủ đề, đề tài Các tiêu chí sở cho trẻ nổ lực thực nhiệm vụ để đạt mục tiêu học toán qua việc trẻ so sánh nhận xét kết làm việc luan van, khoa luan 244 of 66 tai lieu, document245 of 66 P115 thân nhóm Từ nhận xét trẻ GV, GV tổng hợp trẻ thống xây dựng tiêu chuẩn cho tiêu chí đánh giá nội dung học toán trẻ Kết hợp đánh giá vào trình học tập GV cần tiến hành hoạt động không thời điểm kết thúc chủ đề mà cần đưa việc đánh giá vào suốt trình vận dụng thuyết TTMĐD vào dạy trẻ 5-6 tuổi làm quen với toán Thực việc này, giúp GV đánh giá phương pháp giảng dạy sử dụng đầy đủ linh hoạt chưa Nếu cần thiết, GV phải sửa đổi lựa chọn hình thức tổ chức hoạt động vận dụng thuyết TTMĐD vào dạy trẻ 5-6 tuổi làm quen với toán khác để phù hợp với phong cách học tập trẻ, gồm ba kỹ thuật đề xuất sau: GV thay bổ sung hoạt động kế hoạch vận dụng thuyết TTMĐD vào dạy trẻ 5-6 tuổi làm quen với toán dự kiến Điều giúp tạo nhiều hội cho trẻ lựa chọn phong cách học tập khác nhằm mang lại hiệu Ví dụ, GV yêu cầu trẻ đo chiều dài bàn lớp diễn đạt lại kết đo, có trẻ thuận lợi sử dụng bút chì để thể kết chiều dài bàn, trẻ khác lại sử dụng gang tay để đo diễn đạt kết chiều dài bàn 10 gang tay - GV đưa nhiệm vụ nhằm thách thức trẻ, để phát triển kỹ lĩnh vực khác cách hoàn thành tập sử dụng tất phong cách học tập Ví dụ, trẻ có trí thơng minh trội Lơgíc - Toán học GV yêu cầu: đoán xem hai hát nghe thể loại nhạc nào? Con tìm kể điểm khác hai tranh? - GV thiết kế kế hoạch vận dụng thuyết TTMĐD vào dạy trẻ 5-6 tuổi làm quen với tốn, u cầu trẻ sử dụng tất phong cách học tập, tức sử dụng nhiều cách khác để hồn thành nhiệm vụ học tập Ví dụ: Con giới thiệu với bạn kiến cách khác nhau: trẻ kể đặc điểm kiến (trí thơng minh Lơgíc - Tốn: kiến có phần gồm đầu, ngực, bụng, có cánh…), (trí thơng minh ngơn ngữ: miêu tả đặc điểm kiến qua lời kể chuyện), (trí thơng minh Âm nhạc: hát hát kiến vàng), (trí thơng minh Khơng gian - Hình luan van, khoa luan 245 of 66 tai lieu, document246 of 66 P116 ảnh: vẽ kiến dùng màu sắc khác để phân biệt phận thể kiến), … Đánh giá kế hoạch hoạt động vận dụng thuyết TTMĐD vào dạy trẻ 5-6 tuổi làm quen với tốn ngồi cịn thực thông qua hoạt động khác diễn lớp học như: vui chơi trời, hoạt động ngoại khóa, hoạt động lễ hội, thơng qua sản phẩm phiếu học tập, hành vi ứng xử trẻ tình thực tế có liên quan đến nội dung học tốn Cần lưu ý dạy cá nhân, GV nên trình bày khái niệm biểu tượng tốn khó theo phong cách ưa thích trẻ Đối với khái niệm toán học dễ dàng GV nên giới thiệu theo phong cách khác Khi giảng dạy lớp, GV nên sử dụng tất kiểu học dạy nhằm tiếp cận đến trẻ Mặt khác, để phát huy tối đa trí thơng minh trẻ thực nhiệm vụ học tập, GV cần giúp trẻ nhận sở trường thơng qua câu hỏi, gợi ý, khuyến khích trẻ tự nhận xét, đánh giá kết học tập thân Bằng cách này, trẻ tận dụng mạnh để giải nhiệm vụ học tập bao gồm nhiệm vụ thuộc nội dung sở trường nội dung yếu Kết luận Thuyết trí thơng minh đa dạng mở cách nhìn giáo dục, cách nhìn đa chiều lực trẻ, đứa trẻ khác có sở trường khác học theo cách khác Đây lý cần thiết kế hoạt động trường mầm non theo trí thơng minh đa dạng Chỉ học theo cách truyền thống hạn chế phần hội học tập khả thành cơng trẻ, trẻ bị tụt lại phía sau quy tắc lớp học Việc trẻ tự tham gia vào hoạt động học tập theo loại trí thơng minh mơi trường thiết kế cho loại trí thơng minh giúp trẻ dễ dàng trình học tập luan van, khoa luan 246 of 66 ... of 66 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Trần Thị Thanh Thủy VẬN DỤNG THUYẾT TRÍ THƠNG MINH ĐA DẠNG CỦA GARDNER ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA VIỆC HỌC TOÁN Ở TRẺ 5- 6 TUỔI... luan of 66 tai lieu, document6 of 66 1 .5 Vận dụng thuyết trí thơng minh đa dạng Gardner vào dạy Toán cho trẻ trường mầm non 33 1 .5. 1 Vận dụng thuyết trí thơng minh đa dạng Gardner. .. phương án vận dụng thuyết TTMĐD vào dạy học để nâng cao hiệu việc học Toán trẻ 5- 6 tuổi Giới hạn đề tài Đề tài đề xuất phương án ứng dụng thuyết TTMĐD để thử nghiệm dạy Tốn cho trẻ 5- 6 tuổi bước
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu vận dụng thuyết trí thông minh đa dạng của gardner để nâng cao hiệu quả của việc học toán ở trẻ 5 6 tuổi, Tài liệu vận dụng thuyết trí thông minh đa dạng của gardner để nâng cao hiệu quả của việc học toán ở trẻ 5 6 tuổi

Mục lục

Xem thêm