0

de thi

1 4 0
  • de thi

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2021, 02:48

Trong các công thức dùng để tính vận tốc trung bình của người này trên cả 2 quãng đường sau, công thức nào đúng.. s/m Câu 6: Trong các chuyển động sau, chuyển động nào là đều.[r] (1)ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT Họ và tên:………………………… Lớp: Môn: Vật lí lớp Đề bài: I Trắc nghiệm : Khoanh tròn vào chữ cái đầu ý trả lời đúng và đầy đủ mà em chọn (4 điểm - câu trả lời đúng 0,5 điểm) Câu 1: Có ô tô chạy trên đường Trong các câu mô tả sau, câu nào không đúng? a Ô tô chuyển động so với mặt đường b Ô tô đứng yên so với người lái xe c Ô tô chuyển động so với người lái xe d Ô tô chuyển động so với cây bên đường Câu 2: Cặp lực nào sau đây là hai lực cân bằng: a Hai lực cùng cường độ, cùng phương b Hai lực cùng phương, ngược chiều c Hai lực cùng phương, cùng cường độ, cùng chiều d Hai lực cùng đặt lên vật, cùng cường độ, có phương nằm trên đường thẳng, ngược chiều Câu 3: Hành khách ngồi trên ô tô chạy trên đường bị nghiêng sang trái chứng tỏ ô tô đang: a Đột ngột giảm vận tốc b Đột ngột tăng vận tốc c Đột ngột rẽ trái d Đột ngột rẽ phải Câu : Một người quãng đường s hết t1 giây, quãng đường s2 hết thời gian t2 giây Trong các công thức dùng để tính vận tốc trung bình người này trên quãng đường sau, công thức nào đúng? a v tb= v 1+ v 2 s +s b v tb= t +t s s c v tb= t + t d Công thức b và c đúng Câu 5: Đơn vị vận tốc là : a km.h b m/s c m.s d s/m Câu 6: Trong các chuyển động sau, chuyển động nào là đều? a Chuyển động ô tô từ Đồng Xoài Bình Dương b Chuyển động đầu kim đồng hồ c Chuyển động banh lăn trên sân d Chuyển động đầu cánh quạt quay ổn định Câu : Đưa vật nặng hình trụ lên cao hai cách, là lăn vật trên mặt phẳng nghiêng là kéo vật trượt trên mặt phẳng nghiêng Cách nào lực ma sát nhỏ hơn? a Lăn vật b Kéo vật c Cả hai cách d Không so sánh Câu : Một người xe đạp với vận tốc trung bình là 12 km/h Quãng đường người đó là : a km b km c 12 km d 24 km II Phần tự luận : điểm Câu 1: (2 điểm) - Nêu ví dụ chuyển động học, đó hãy rõ đâu là vật mốc - Tại nói chuyển động có tính tương đối? Câu : (1 điểm) Hãy biểu diễn lực sau: Lực kéo vật có phương nằm ngang, chiều từ trái sang phải và có độ lớn 2000 N (1 cm ứng với 500N) Câu : (1 điểm) Búp bê đứng trên xe lăn, đột ngột đẩy xe phía trước Hỏi búp bê ngã phía nào? Tại sao? Câu : (2 điểm) Một người trên quãng đường đầu dài 3km với vận tốc m/s Ở quãng đường sau dài 1,95km người đó hết 0,5 Tính vận tốc trung bình người đó trên hai quãng đường (2)
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi, de thi