0

Đồ án tốt nghiệp máy phá rung tim TEC 7200

61 0 0
  • Đồ án tốt nghiệp   máy phá rung tim TEC   7200

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 18:07

ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP TEC-7200 PHẦN I CƠ SỞ PHÁT SINH TÍN HIỆU ĐIỆN TIM ¶· I.Cơ sở phát sinh điện sinh vật tế bào Cơ sở phát sinh điện sinh vật tế bào liên quan chặt chẽ đến chức dẫn truyền Bên bên ngồi tế bào có ion dương ion âm Những chất chủ yếu định điện tích hai bên màng tế bào Na+,K+,Cl- Nồng độ ion hai bên màng khác Tất tế bào sống có tính chất pin có cực tính dương quay ngồi âm quay vào Người ta coi tính chất phân cực màng trạng thái điện bình thường gọi điện nghỉ ( Khoảng 90 mV) Khi có kích thích, màng tế bào thay đổi tính thấm vận chuyển ion, ion Na+ vào K+ ngồi Sự vận chuyển tích cực dẫn đến trạng thái cân ion sau lại đảo ngược cực tính tế bào Sự biến đổi lượng ion gây biến đổi điện gọi điện động Như tế bào bắt đầu hoạt động (bị kích thích) điện mặt ngồi tế bào trở thành âm, tính tương đối so với so với mặt (khử cực dương) Hiện tượng gọi khử cực Sau tế bào dần lập lại cân ion lúc nghỉ , điện mặt trở thành dương tính tương đối (tái lặp cực) Hiện tượng gọi tái cực II Cơ sở hình thành tín hiệu điện tim: Một sợi đồng bao gồm nhiều tế bào, hoạt động sợi co lại, lúc xuất điện động, phần phần khử cực xuất điện trường lưỡng cực Điện trường lan truyền tốc độ với sóng dọc theo sợi Sau khoảng nửa giây bắt đầu xuất trình tái cực, kèm theo điện trường có cực ngược lại với trình khử cực chuyển động chậm Hiện tượng khử cực sợi xảy nhanh hiệu điện cao nên sóng khử cực có biên độ lớn biến thiên nhanh cịn q trình tái cực xảy chậm điện thấp hơn, có tốc độ biến thiên chậm biên độ nhỏ * Quá trình hoạt động co bóp tim: Tim khối rỗng gồm bốn buồng dầy mỏng không Cấu trúc phức tạp làm cho tín hiệu tim phát (Khử cực tái cực), thực chất tổng cộng tín hiệu điện sợi tim, phức tạp tế bào hay sợi nói ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP TEC-7200 Hình.2 Tim hoạt động co bóp theo thứ tự định, hoạt động lặp lặp lại vòng gọi chu chuyển tim Một chu chuyển tim gồm giai đoạn : +Tâm nhĩ thu +Tâm thất thu +Tâm trương Tim hoạt động nhờ xung động truyền qua hệ thống thần kinh tự động tim Đầu nút xoang tim phát xung động toả nhĩ tim làm cho nhĩ khử cực trước, nhĩ bóp đẩy máu xuống thất Sau nút nhĩ thất Tawara tiếp nhận xung động truyền qua bó His xuống thất làm thất khử cực, lúc thất đầy máu bóp mạnh đẩy máu ngoại biên Hiện tượng nhĩ thất khử cực trước sau trì q trình huyết động bình thường hệ thống tuần hồn Đồng thời điều tạo cho điện tâm đồ phần: +Nhĩ đồ: Ghi lại dòng điện hoạt động nhĩ, trước +Thất đồ : Ghi lại dòng hoạt động thất, sau * Quy ước việc đặt dấu máyghi tin hiệu điện tim sau: +Điện cực dương B đặt bên trái tim , điện cực âm A đặt bên phải tim +Khi tim trạng thái nghỉ (tâm trường) khơng có điện động, đường ghi đường thẳng ngang gọi đường đồng điện Khi tim hoạt động ( tâm thu) mà điện cực B thu điện dương(+) so với bên A ta có sóng dương(+) mé đường đồng điện.Ngược lại điện A dương B ta có sóng âm đường đồng điện III Đặc điểm tín hiệu điện tim Tín hiệu điện tim tín hiệu phức tạp với tần số lặp lại khoảng từ 0.05 đến 300 Hz Hình dạng sóng P,Q,R,S,T,U mơ tả: R P T ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP TEC-7200 Hình.2 Về mặt lý thuyết tín hiệu coi tổ hợp hài có dải tầntừ(0 đến vơ cùng) Q trình tính tốn ,phân tích , kể đến trường hợp bệnh lý, trường hợp méo tín hiệu ,người ta xác định dải tần tiêu chuẩn , bảo đảm thể trung thực tín hiệu điện tim từ 0.05 đến 100Hz giới hạn để bảo đảm phức QRS không bị méo Giới hạn để bảo đảm trung thực sóng P T Xét dải rộng tín hiệu biên độ sóng P,Q,R,S,T,U khác Biên độ sóng ghi chuyển đạo mẫu nhỏ ( điện trường vào chi yếu nhất) Biên độ chuyển đạo lồng ngực lớn *Biên độ sóng P,Q,S nhỏ cỡ 0.2 đến 0.5 mV *Biên độ lớn sóng R cỡ 1.5 đến mV *Quãng thời gian tồn sóng là: P- R : 0.12 đến 0.2 giây Q- T : 0.35 đến 0.44 giây S -T : 0.05 đến 0.15 giây QSR : 0.09 giây ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP TEC-7200 PHẦN II GIỚI THIỆU MÁY PHÁ RUNG TIM TEC - 7200 Máy phá rung tim TEC - 7200 hãng NIHON - KOHDEN Nhật sản xuất Đây máy thông dụng giới ngày phát triển Việt Nam Máy thuộc hệ với ưu điểm bật Kết cấu máy gọn gàng, chắn, kiểu dáng đẹp Máy đảm bảo độ xác cao, dể sử dụng, kết cấu theo phần theo vỉ nên dễ dàng công việc tháo lắp để bảo dưỡng hay sửa chửa gặp cố can thể di chuyển dẽ dàng nhờ máy can kích thước trọng lượng nhẹ I chức cấu tạo chung máy chức năng: Là thiết bị để dùng việc cấp cứu hay điều trị số bệnh tim : nhịp đập nhanh , rung thất , loạn nhịp , chứng cuồng động … Những chức máy để phục vụ cho việc điều trị hay phá rung : hình theo dõi nhịp tim , dạng sóng tim , phận ghi lại dạng sóng tim thời điểm , điện cực phá rung … Mức lượng dùng để phá rung máy từ 35 ÷ 3605 Điều khiển cơng việc phá rung chủ yếu nhờ vi xử lý máy : CPU trung tâm, CPU điện tim, CPU đèn hình 2.Cấu tạo máy gồm có phần : + Phần ghi + Phần điều khiển (phía trước mặt máy) + Phần phá rung + Phần nguồn + Phần hiển thị + Phần VXL (phần vi xử lý) II Những vấn đề chung Máy phá rung tim điều khiển vi xử lý: + CPU trung tâm + CPU điện tim + CPU đèn hình ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP TEC-7200 CPU trung tâm điều khiển vi xử lý khác chuyển đổi liệu chúng Tham khảo nhứng sơ đồ khối trang Q trình xử lý tín hiệu điện tim: Bộ vi xử lý trung tâm gửi liệu trạng thái phím tới nhớ ECG RAM Từ kiện , CPU điện tim điều khiển mạch khuếch đại tín hiệu điện tim chuyển đổi A/D Các tín hiệu ngắt quãng truyền từ CPU trung tâm → CPU tín hiệu điện tim cho phép chuyển đổi A/D bắt đầu làm việc Những liệu chuyển đổi thay đổi cách thức đưa đến CPU chủ thông qua nhớ ECG RAM Tín hiệu báo điện cực rời tín hiệu trở kháng đầu phá rung đưa đến CPU trung tâm CPU điện tim phát điểm đồng tín hiệu QRS tính tốn nhịp tim cho CPU trung tâm Đối với TEC-7300, CPU điện tim phân tích VPC tính tốn tỷ lệ VPC Đèn hình hiển thị : CPU trung tâm gửi liệu trạng thái phím bấm , dạng sóng đặc đưa đến CPU đèn hình thơng qua nhớ CRT RAM chu trình định CPU CRT phát tín hiệu điều khiển tín hiệu đồng tín hiệu xung xố để hiển thị thành dạng sóng đặc tính Bộ ghi : Khi vi xử lý trung tâm nhận phím ghi ấn , CPU trung tâm gửi tín hiệu điều khiển tới điều khiển motơ điều khiển quay cho mạch motơ kéo giấy với vận tốc không thay đổi Bộ CPU chủ gửi chuỗi thông tin đến đầu in nhiệt để in đặc tính dạng sóng Sự nạp lượng : Nặng lượng nạp hay phóng điều khiển CPU trung tâm tương ứng trạng thái với phím CPU chủ gửi tín hiệu điều khiển nạp điện thơng qua cổng vào I/O tới mạch nạp lượng để cung cấp điện áp cao cho tụ điện khối cao áp Trong suốt q trình nạp, lượng tích luỹ kiểm sốt CPU chủ thơng qua chuyển đổi A/D Khi phóng lượng xử lý nhờ mạch TTR chuyển đổi A/D CPU trung tâm tính tốn lượng giải phóng (TEC 7200/7300) Khi q trình phóng xảy đưa đến nguồn tải chuẩn Bộ vi xử lý chủ công nhận mạch phóng có làm việc bình thường hay khơng thơng qua mạch phân tích chuẩn Khố lối vào đèn LED hiển thị : CPU chủ cơng nhận phím đóng vai trị cơng tắc đóng / mở thơng qua tác động qua phím đèn LED nhờ phân tích cổng vào Đèn LED hiển thị điêù khiển dựa tác động qua lại phím đèn Bộ vi xử lý trung tâm: lại ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP TEC-7200 Ngoài chức trên, CPU cịn điều khiển nhiều âm khác , thơng tin đồng hồ đặt thời gian thực đọc số công tắc DIP thiết lập Khi CPU chủ chạy bình thường, xung định phân tích bị hoạt động CPU khác thiết lập từ đầu Phần nguồn Bộ điều khiển công tắc nguồn : Cung cấp nguồn cho tất khối dãy điện áp xoay chiều ac quy Điện áp cung cấp phần nguồn theo dõi CPU chủ Nguồn ac quy nạp theo chu trình hoăc nạp từ từ III Thơng số kỹ thuật máy Phần khử rung tim 3, 5, 10, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200,300J (Với 50 Ω cho - Năng lượng đầu ra: nguồn tải) - Giới hạn lượng: Lớn phá rung bên 50J - Dạng sóng đầu ra: Edmark CURRENT 100 80 Delivered Enery = 360 I 60 Load Resistance (1) 75 Ω (2) 50 Ω 40 20 0 -20 TIME (msec) Hình 1.1 - Thời gian nạp: ≤ 10 msec (đối với nguồn cung cấp AC) ≤ 12 msec (đối với nguồn cung cấp ắc quy nạp đầy) - Sự đồng hoá chuỗi chuyển đạo: Ι,ΙΙ,ΙΙΙ,aVR, aVL ,aVF,V mạch chuẩn tín hiệu điện tim từ bên ngồi Sự đồng sẵn có tương ứng với thiết lập chuyển mạch DIP ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP TEC-7200 - Mạch phóng chuẩn: hiển thị CRT lượng phóng bình thường 50 J phóng qua tải chuẩn Nếu có lượng lớn 50 J phóng tới tải chuẩn lúc hình nhắc test 50 J - Bộ báo trạng thái nạp: + Bộ đèn LED bảng mạch điện cực + Trong trình nạp nhấp nháy + Sau nạp đầy đèn LED phát sáng - Thể giá trị hiển thị hình + Trong trình nạp: Giá trị lượng nhấp nháy + Sau việc nạp hoàn thành: Giá trị hiển thị thể hình Khi nạp đủ hồn tồn lượng, có âm liên tục phát - Thời gian phóng: ≤ 30 msec sau nút phóng ấn 30 msec sau thời điểm đồng hoá - Sự tự động phóng bên trong: Năng lượng dự trữ bên tiếp tục phóng vào trường hợp sau đây: * Phóng: + 40 sec (± sec) sau bắt đầu nạp + Nguồn bị “tự ngắt” + Bộ chọn lựa lượng đặt ECG/MON + 300 msec sau phóng lúc nguồn cung cấp thay đổi từ AC → ắc quy suốt q trình nạp lượng - Xố bỏ đồng hoá tự động: Phần đồng hoá ngắt tự động kiểu không đồng lượng phóng phóng (trong model TEC 7100/7200/7300) - Bảng đầu tiếp xúc trở kháng: mầu đèn LED (TEC 7200/7300) Mầu xanh: → 100 Ω Mầu vàng:100 → 200 Ω Mầu đỏ: ≥ 200 Ω - Điện trở ngực bệnh nhân :Được in nặng lượng phóng đến thể bệnh nhân - (TEC 7200/7300) :Được in lượng phóng đến thể bệnh nhân phần khuếch đại tín hiệu điện tim: - Đối với đầu vào dùng điện cực gồm: Bộ điện cực phá rung Bộ truyền tín hiệu từ xa (khi ghi nối lại ) Các đạo trình : I, II, III, aVr, aVl , aVf , V, Đầu vào bên ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP TEC-7200 Mạch chuẩn - Đối với đầu vào dùng điện cực : gồm có Điện cực phá rung Bộ ghi nhận truyền tín hiệu (khi máy ghi nối TEC 7300): đạo trình I, ΙΙ, ΙΙΙ mạch chuẩn - Hệ số khuếch đại: ×1, x1/2, x 2, x x AG - Tần số : 0,5 → 100 Hz( thông qua điện cực tim sử dụng MON) 0,05 → 100 Hz (thông qua điện cực tim sử dụng ECG) 0,5 → 30Hz (thông qua điện cực phá rung ) - Hệ số khử nhiễu đồng pha : (CMRR) ≥ 95dB - Trở kháng vào : ≥ 5MΩ với f =10Hz ( thông qua điện cực tim) ≥ 100KΩ với f = 10Hz (thông qua điện cực phá rung) - Dòng qua bệnh nhân : ≤ 10 MA - Dung sai cho phép U da : ≥ ± 30mV - Sự báo động bắt đầu điện cực không tiếp xúc - Bộ lọc xoay chiều : Đã cung cấp - Đầu vào bên : 10mmV/V CRT ứng với hệ số K×1 - Đầu bên ngồi : 1V/ mV - Tín hiệu QRS đồng hố âm : Đã cung cấp với mức âm điều chỉnh - Dạng sóng chuẩn : Dạng sóng vng = 1mV ( quy đầu vào ) - Dạng sóng test: mơ sóng QRS xấp xỉ 1mV, 100 msec 60 nhịp/phút - Nhịp độ thay đổi tim đếm phạm vi 12 →300nhịp/phút - Sự baó động nhịp thay đổi tim + mức cao : 15 → 300 nhịp / phút Mỗi bước nhịp dừng.) + mức thấp : 15 → 295 nhịp / phút Mỗi bước nhịp dừng - Nhịp độ thay đổi Vpc đếm : → 99 nhịp /phút(TE7300) - Sự báo động nhịp độ thay đổi Vpc : → 99 nhịp /phút , bước nhịp hết Phần hình - Đèn hình : không xen kẽ , 5,5 inches, sử dụng quét điện tử - Vùng hiển thị có hiệu quả: 100Hz × 85V(mm) - Phương pháp hiển thị : không xen kẽ, hiển thị tia X-Y ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP - Vận tốc quét TEC-7200 : 25mm/ sec - Quét ngang (theo chiều dài): 100mm - Tần số đáp ứng DC → 30Hz (-3dB) - Dạng sóng làm lệch lớn nhất: 40mm/ vạch - Vị trí trạng thái đường : cố định - Đánh dấu vị trí đồng hố : phương thức đòng bộ, điểm đồng lấy dạng sóng QRS - Phương thức hiển thị : dùng monitor theo dõi, có hệ thống đặt sử dụng hệ thống báo động (TEC7300) - Dùng monitor theo dõi( TEC7100/7200): thể sóng điện tim sóng điện tim nối liên tục - Đối với TEC7300) Hiển thị dạng sóng điện tim sóng điện tim nối tiếp liên tục - Cách thức Vpc: hiển thị điện tim điểm dừng Vpc, phục hồi lại dạng sóng, Vpc phát theo thời gian , trạng thái loạn nhịp đạo trình - Dung lượng File : 10 file - Các trạng thái loạn nhịp : thời kì tâm trương,rung tâm thất, nhịp nhanh thất, loạt Vpc,nhịp đợi , sớm Vpc - Quá trình thay đổi nhịp tim: hiển thị diện tim biểu đồ thayđổi nhịp độ tim • Ghi lại trình thay đổi bao gồm : Nhịp cao , nhịp thấp , nhịp trung bình - Quá trình Vpc biểu đồ trình Vpc ; bao gồm tỷ lệ Vpc tỷ lệ ECG trung bình • Hiển thị điện tim huyết áp :thở tâm trương, tâm thu,và huyết áp trung bình - Quá trình thời gian: nhỏ , , 2, , 8, 24 - Quá trình liệu : 60 mẫu - Các thức hệ thống đặt : (TEC 7300) • Đặt mục : thời gian , chu kì ghi, loại bỏ xung tạo nhịp vị trí ON/OFF, phóng , tóm tắt qúa trình in, trình biến đổi theo cột ON/OFF , tốc độ kéo giấy , sử dụng bút ghi điện tim( thời gian thực/đặt thông tin với thời gian ngày tháng - Sử dụng hệ thống báo động : ( TEC7300) + Mức 1: không tâm thu , tâm trương, rung thất , nhịp nhanh thất loạt Vpc + Mức 2: mức1: nhịp đợi , sớm Vpc ± + Đặt mục : Giới hạn mức cao, thấp nhịp thay đổi tim, giới hạn nhịp thay đổi Vpc, mức loạn nhịp , báo bút ghi vị trí ON/ OFF ,giới hạn áp lực tâm trương ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP TEC-7200 Phần ghi Quá trình ghi mục: Thời gian thực dạng sóng điện tim điểm dừng dạng sóng (TEC7100/7200/7300) - Tốc độ kéo giấy : 25mm/sec ± 10 (đối với TEC7100/7200) mm/sec ± 15 5, 25 mm/sec lựa chọn xen kẽ (TEC7300) - Độ rộng để ghi có hiệu : 40mm ( dạng sóng ) 30mm (đối với đặc tính ) - Tần số đáp ứng : DC→ 80Hz (-3dB) - Ghi tự động : + Ghi nạp lượng : ≈ 15 sec Khi nưng lượng bắt đầu nạp + Báo động ghi: ≈ 15 sec có báo động xảy • Chu kỳ- q trình ghi: - Chú giải trình in : theo mục in phần ngồi lề phía cao thấp • Các mục thích tuỳ theo cách thức hiển thị - Đánh dấu điểm phóng : lựa chọn lượng, đạo trình , độ nhạy, nhịp biến đổi tim , sử dụng MON / ECG., đánh dấu thời điểm đồng , ngày thời gian (TEC 7100/7200/7300) - Giấy ghi : yêu cầu giấy Z- fold, giấy loại FQS 50-32-100, khổ50mm×30m Giấy cuộn : loại RQS 50-30 , khổ 50mm ×30m (tuỳ theo yêu cầu) - Sensor báo hết giấy: + giấy hết → ghi dừng lại , âm gián đoạn phát “ paper empty” hiển thị hình Nguồn ac quy - Ac quy : yêu cầu LCT-1912NK, loại ac quy axit - Thời gian nạp acquy : ≈ khoảng 2giờ để đạt 80% 15 để nạp đầy Sự thay đổi tự động từ cách thức nạp nhanh đến cách thức nạp từ từ nạp đầy - Dung tích : 1,9 AH( 20 HR) ≥ 30 lần phóng ( với mức lương 300J) với bình acquy nạp đầy ≥ 1giờ theo dõi liên tục với bình acquy chưa nạp đầy - Dụng cụ báo trình nạp acquy : đèn phát sáng suốt trình nạp - Mức độ acquy dẫn nhờ dùng 3đèn LED “ LOW BATTERY hiển thị CRT mức thấp ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP TEC-7200 59 P74 Thanh có sẳn : : CRT CPU khơng nối với CRT CPU tạm dừng 60-61 P73-P72 - Không sử dụng 62 P71 WR - ghi liệu vào nhớ RAM 63 P70 RD - đọc liệu từ nhớ RAM 64 E Xung đồng hồ với tần số 2MHz giải mã liệu ký tự 7.1.5 Điều khiển đèn hình UP - 7740 ™ Nguyên lý hoạt động Khi mà đèn hình làm việc điều khiển quét hàng ngang, quét thẳng đứng vị trí tia quét điều khiển nhờ tín hiệu gửi từ CPU đèn hình để hiển thị dạng sóng ký tự Tín hiệu H.SYNC điều khiển dạng sóng cưa để lái tia quét ngang Vận tốc quét độ rộng, vị trí trục dọc thay đổi theo cách thức hiển thị dạng sóng ký tự Cách thức hiển thị điều khiển WAVE/CHR trục dọc Dạng sóng làm lệch theo trục dọc thay đổi tuỳ thuộc vào hiển thị Trong phương thức hiển thị dạng sóng YSIG dùng tín hiệu làm lệch theo chiều thẳng đứng Đối với việc hiển thị ký tự tín hiệu V.SYNC điều khiển xung cưa cho tia quét dọc BLAN điều khiển chùm tia ON/OFF cho mạch điều chế Xung BLANK để xoá chùm sáng, từ kết thúc bắt đầu tia quét, tia quét ngang tia quét dọc ™ Điều khiển độ lệch trục ngang Tín hiệu H.SYNC đưa đến mạch tích phân IC601-2 để phát dạng xung cưa Dạng sóng làm lệch theo chiều ngang thay đổi tuỳ theo cách thức hiển thị điều khiển WAVE/CHR Độ rộng tia quét điều khiển IC602-1 thời gian quét xác định thời điểm tín hiệu H.SYNC Vị trí nằm ngang điều khiển IC602-2 Mối liên hệ tín hiệu điều khiển đầu đây: IC602 điều khiển xung dòng cưa : CáCH THứC HIểN THị ĐIềU KHIểN ĐầU RA A B X ( H.SYNC ) ( WAVE/CHR) Y Xung xố X X0/X2 Y0 /Y2 Dạng sóng X1 Y1 Ký tự 1 X3 Y3 ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP TEC-7200 Điều khiển vận tốc quét Vận tốc quýet điều khiển tốc độ nạp mạch tích phân IC601-2 Trong kiểu hiển thị ký tự, WAVE/CHR mức cao Khi tín hiệu H.SYNC chuyển sang mức cao, điện áp - 3V nối tới tụ C601 thông qua điện trở R653 mạch tích phân ban đầu Tốc độ nạp xác định điện trở R653 tụ C601 Khi tín hiệu H.SYNC chuyển sang mức thấp, tụ C601 phóng thông qua điện trở R603 Trong kiểu hiển thị dạng sóng, WAVE/CHR mức thấp Do mà tốc độ nạp xác định điện trở R652và tụ C601 Điều khiển vị trí trục dọc Điện áp bù điều khiển IC602-1 tăng thêm để làm thay đổi mức độ đưa đến dạng xung cưa mà tâm xung cưa thời gian tương ứng xung xoá chuyển sang mức Sự tăng thêm điện áp bù điều khiển tín hiệu H.SYNC WAVE/CHR Trong hiển thị ký tự, tín hiệu H.SYNC mức thấp, điện áp - 3Vđược nối tới IC6011 thông qua điện trở R651 điện áp bù -3V X (R607/R651) tăng thêm để đưa đến IC601-1 Trong kiểu hiển thị dạng sóng, điện áp bù -3V X (R607/R650) tăng thêm Điện áp bù tăng thêm tín hiệu H.SYNC mức cao Vị trí nằm ngang cho cã dạng sóng phím ký tự điều chỉnh biến trở VR602 Quét xung cưa theo trục ngang HSYNC IC601(7) 0V IC601(1) 0V 4.8ms/10.8ms Điều khiển Khi điện áp đầu vào IC603-2 chuyển sang dương nhất, đầu chuyểh sang âm nhất, điện áp cực B Q603-Q604 giảm dần, điện áp cực E giảm chuyển sang âm, thơng thường dịng chảy từ: giắc cắm CNJ600-2 đến giắc cắm CNJ601-1, thông qua cuộn dây quýet bắt đầu cuối bên trái hình IC603-2 có hai cuộn dây hồi tiếp Cuộn hồi tiếp thơng qua điện trở R610 lái làm trể thích hợp để đưa đến cảm biến cuộn lái Cuộn hồi tiếp qua điện trở R608 bù lại thời gian trễ để quay trở lại tia quét nhanh chóng Khi độ lệch bề rộng theo trục ngang điều chỉnh biến trở VR601 ™ Mạch điều khiển quét hàng dọc Ký tự hiển thị Tín hiệu V.SYNC mạch tích phân IC607-1 phát xung cưa khuyếch đại IC605-606 để kích thích điều khiển làm lệch theo phương thẳng đứng cho tia quýet dọc Trong tín hiệu V.SYNC mức cao, Q601 thơng, IC607-1 đặt 0V Trong mức thấp tụ C603 nạp điện áp -6V phát xung cưa sườn dương Bộ dồn kênh IC605-2 lựa chọn X2/X3 WAVE/CHAR mức cao ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP TEC-7200 Quét cưa theo trục dọc V.SYNC IC607(1) 0V 76.5μs Hiển thị dạng sóng Dạng sóng điện tim YSIG qua chuyển đổi số tương tự D/A khuyếch đại IC607-2 với hệ số 1- lần Bộ lọc tần cao 80Hz bao gồm R647 C604 để san phẵng dạng sóng Bộ dồn kênh IC605-2 lựa chọn X0-X1 WAVE/CHAR mức thấp Bộ điều khiển Đặc điểm tín hiệu cách hiển thị, điện áp đầu vào IC606 bắt đầu tăng, điện áp đầu giảm, điện áp vào cực B Q605-606 giảm, điện áp cực E chuyển sang âm, dòng chảy từ giắc cắm CNJ600-4 đến giắc cắm CNJ600-3 thông qua cuộn làm lệch tia,và quýet bắt đầu sáng yếu vùng hiển thi đặc tính hình Trong kiểu hiển thị dạng sóng, tín hiệu YSIG điều khiển dịng lái tia cuộn lái dọc.IC606 có hai cuộn dây hồi tiếp Đường hồi tiếp thơng qua điện trở R630, dòng qua lái tia bị trễ có độ tự cảm cuộn lái tia đường hồi tiếp mà thông qua điện trở R633 biến trở VR607 bù lại thời gian trể độ tự cảm cuộn dây để bắt đầu tia quét nhanh chống Toàn lượng hồi tiếp bù điều chỉnh với biến trở VR607 cho điều chỉnh độ méo biên độ đỉnh tín hiệu Bề rộng độ lệch thẳng đứng điều chỉnh biến trở VR603 7.1.6: Bảng điện áp cao UP- 7636/7851 ™ Nguyên lý hoạt động: Đây khối tạo điện áp cao để nạp lượng điều khiển độ phóng , nạp Năng lượng nạp theo dõi CPU trung tâm thông qua chuyển đổi tương tự số A/D Để cho an toàn, lượng nạp theo dõi so sánh để tránh nạp tải đo tích phân dịng điện phóng lượng phóng gửi đến CPU trung tâm để tính tốn mạch TTR (lượng trở kháng thuộc vùng ngực ) giải phóng lượng, (duy với mạch TEC-7200/7300) ™ Công tắc điều khiển: Công tắc điều khiển, nạp lượng cho hình việc phóng bên ngồi : Bộ điều khiển IC501điều khiển tắt mở đèn bán dẫn Q500-Q502 Trong IC501 gồm có mạch tạo dao động, mạch so sánh ngắt thời gian, mạch so sánh PWM, hai khuếch đại sai số, mạch làm trễ ,điều khiển đầu tạo điện áp chuẩn Sự nạp lượng bắt đầu / dừng điều khiển mạch so sánh thời gian nghỉ khuếch đại sai số - Mạch khuếch đại sai số - bảo vệ mạch điện khỏi nạp tải Mạch khuếch đại sai số -1 điều khiển độ rộng xung đưa để điều chỉnh dòng Bộ so sánh thời gian nghỉ PWM đối chiếu mức dạng xung cưa phát phận tín hiệu dao động với mức tính hiệu điều khiển ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP TEC-7200 Khi khơng nạp điện, CHGON mức thấp, IC501(4) mức cao, mạch so sánh thời gian nghỉ có mức cao đầu số với việc điều khiển đầu vào mức cao mức đầu vào xung cưa Và đầu bóng bán dẫn bị tắt Khi bấm nút nạp điện CHGON chuyển sang mức cao (4) chuyển thành mức thấp dần tụ C501 Khi việc điều khiển mức đầu vào chuyển sang thấp mức đỉnh xung cưa , việc so sánh mức xung nghỉ đầu để đóng/ mở đầu bóng bán dẫn cho việc nạp Sau (4) tiếp tục mức thấp mức đỉnh xung cưa , so sánh thời gian nghỉ đầu mức thấp không đổi Bộ so sánh PWM so sánh xung cưa với đầu mạch khuyếch đại sai số Độ rộng xung so sánh PWM điều khiển mức đầu khuyếch đại sai số -1 Dòng điện qua điện trở R509 chuyển đổi thành điện áp Bộ khuyếch đại sai số -1 cung cấp điện áp trung bình cho so sánh PWM Khi dịng điện tăng lên, thời gian mở đầu bóng bán dẩn bị ngắn lại dòng điện điều chỉnh Khi đầu IC501 (9)/(10) mức cao, Q500và Q502 mở dòng điện chảy qua T500 Dòng điện có dạng sóng hình cưa độ tự cảm T500 Hình cưa IC501 (5) chuyển sang 0V đạt tới + 3V Q502 tắt, cực C Q502 điện chuyển sang mức cao lượng tích cuộn sơ cấp chuyển sang cuộn thứ cấp Sau xung nạp điện cực Ccủa Q502 chuyển sang mức (1) : Cực C Q502 0V Lúc Q502 tắt, IC502 (10) mức thấp IC502 (3) Các đầu cao, tụ C502 nạp mức IC501 (5) tăng (2) Mức IC501 (5) mức đầu khuyếch đại sai số - IC501 (9)/(10)chuyển sang mức cao (3) : Dòng chảy IC502 tăng (4) : Đầu IC501 (9)/(10) chuyển sang mức cao.IC502(3) chuyển sang mức thấp, điốt D501 tắt độ dốc xung cưa điều khiển mạch tạo sóng dao động bên IC501 ™ Bộ theo dõi nạp lượng: Bộ chia IC504 chia điện áp tích tụ C550 thành 1/1250 điện áp cuối đưa đến chuyển đổi tương tự số A/D ECG/CPU CHGAD IC504-2 Cùng kiểm tra độ an toàn điện áp nạp Nếu mạch điện bị lỗi điện áp tụ C550 vượt 5KV, CHGAD TP506 trở thành + 4V, IC504-2 bảo hoà đến điện áp âm, D552 tắt, điều khiển nhận lượng khuếch đại sai số trở 0V,đầu khuếch đại sai số mức cao, đầu khuyéch đại so sánh thời gian PWM mức cao khơng đổi dừng nạp điện Đồng thời lúc đó, Q506 tắt, OVERCHR (sự tải) chuyển sang mức cao ( xung mức ECG/CPU ) Bộ vi xử lý trung tâm làm cho CHGON thấp, phóng lượng bên báo lổi ‘ ERROR4” Trên hình ™ Sự phóng điện bên Khi lượng khơng nạp , INTLY mức thấp, Q503tắt, phóng điện bên Rơle RLY501 đóng C550 không nạp Khi nạp lượng, RLY501 mở Khi lượng phóng, bên phương thức trên, RLY501 đóng lượng nạp tiêu thụ qua điện trở R529-R534 D515 bảo vệ Q503 khỏi bị hỏng chống lại sức điện động độ tự cảm RLY501 Q503 tắt ™ phóng điện bên ngồi : Năng lượng nạp phóng đến điện cực phá rung thông qua Rơle Bộ Rơle RLY550 thường đặt điện cực ECG Khi EXTRLY chuyển sang mức cao, Q504 Q507 mở, RLY550 nói tiếp điểm tới điện cức phá rung với tụ C550 để phát lượng sau 300ms, EXTRLY chuyển thành mức thấp D517bảo vệ Q507 khỏi bị hư hại tác dụng chống lại sức điện động độ tự cảm RLY550 Q507 tắt Một phần lượng phát tiêu thụ điện trở 9Ω mạch điện Bộ báo chọn lượng báo hiệu mức lượng tải 50 Vì mức lượng báo hiệu là: ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP TEC-7200 ( Năng lượng báo hiệu )= ( Năng lượng tích trử ) x 50/ ( 50+9 ) Khi điện trở ngực bệnh nhân 5Ω ( Năng lượng chuyển đổi ) = ( Năng lượng tích trử ) x R/ ( R + ) ™ Sự phát hiên TTR ( Không dùng mạch TEC-7100 ): Khi lượng điện phóng bên ngồi, thay đổi từ trường cuộn dây sơ cấp L550 tạo điện áp âm cuộn dây thứ cấp, điện áp cuộn dây thử cấp tích phân, CPU trung tâm tính tốn mạch TTR lượng phóng theo giá trị tích phân Từ trường cuộn dây sơ cấp Điện áp cuộn dây thứ cấp Hệ thống mạch tích phân với mạch sửa IC720-2 tạo thay đổi vùng có điện áp âm Khi đầu vào IC702-2 âm, D721 thông tụ C724 nạp cho mạch tích phân Khi đầu vào dương, ốt D720 mở tụ C724 không nạp Gía trị tích phân đầu mạch TTR tác động đến chuyển đổi A/D vi xử lý tín hiệu điện tim thơng qua khuyếch đại đệm IC720-1 CPU trung tâm tính tốn mạch TTR giải phóng lượng TTRGAIN VR720 điều chỉnh giá trị mạch tích phân ENRGADJ giắc cắm CNJ501(13) thay cho liên quan tính tốn Sau phóng điện, TTRRST chuyển sang mức cao lúc mạch tổ hợp chỉnh lại Mạch kiểm tra độ phóng điện Cpu trung tâm nhận lượng phóng tới mạch kiểm tra tải DCHGCHK Khi lượng phóng tới mạch kiểm tra tải, ngẩu hợp Quang điện PC580 mở xung thấp đưa tới dồn kênh IC503-1 để phát xung thấp DCHGCHK Tụ C516 điện trở R325 mở rộng xung theo bề ngang Mạch TEC7100 kiểm tra có hay khơng mức lượng phóng tới mạnh q tải Mạch TTR tìm TEC-7200 kiểm tra xác có hay khơng mức lượng phóng đến mạch kiểm tra tải 7.1.7: Điều khiển mô tơ up- 7738 ™ Nguyên tắc hoạt động Giấy cung cấp cho mô tơ điều khiển tín hiệu điều khiển từ vi xử lý trung tâm chu kỳ vòng quay mô tơ điều chỉnh đường hồi tiếp từ vòng quay cảm biến Khi hoạt động phần đầu giấy ghi chạy ngồi sensor nhận tạo tín hiệu gửi đến CPU trung tâm Cho đầu in nhiệt hoạt động, liệu truyền đến ghi xem phần 3-3-1 CPU trung tâm Sensor cảm biến : nguồn + 5Vđược cung cấp đến từ trường quay cảm biến Điện trở R709 tụ C703 lọc tần số cao tránh tạp âm Đầu cảm biến có dạng sóng hình sin cở vài trăm mV Tần số dạng sóng tương ứng với vịng quay mơtơ IC700- so sánh với bù vào + 3V D700 R701 R703 xác định tượng trễ đặc trưng Khi điện IC700-1 chân (2) cao chân (3), đầu chuyển sang 0V điện chân (3)V(3) là: ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP TEC-7200 V (3) = 3-3 x R701/( R701 + R703 ) ~ 2.97V Khi điện áp chân (2)giãm nhỏ V(3), đầu chuyển sang + 5V điện chân (3) là: V (3) = ( 5-3 ) x R701/( R701 + R703 ) + ≈ 3.02V Dạng sóng chu kỳ cảm biến: 3.02V IC700(2) 3V 2.97V IC700(1) 5V 0V SW700-1 thay đổi hệ số khuyếch đại mạch khuyếch Công tắc đặt cho mạch mạch TEC-7300 để tăng hệ số khuyếch đại, mức đầu cảm biến mạch TEC7300 nhỏ so với mạch TEC-7100/7200 7.1 Vị trí khối nguồn sc-701V ™ Cấu trúc Cơng tắc điều chỉnh cung cấp nguồn chiều cho mổi vị trí từ nguồn xoay chiều ắc qui Ăc quy nạp điều khiển điện áp nạp theo chu kỳ cách thức chậm rải ™ Cung cấp nguồn xoay chiều Thiết bị lọc CN 801, cuộn cảm L 801 ÷ 802 tụ C 801 ÷ 802 công tắc bảo vệ tránh tạp âm từ thiết bị bên nối đến nguồn AC điện trở nhiệt TH 801 ~ 802 mạch bảo vệ khỏi dòng điện đột ngột Khi nguồn bật, trở kháng điện trở nhiệt mức cao để cản dòng điện đột ngột Trong trạng thái ổn định, trở kháng dòng điện giảm phù hợp đến nhiệt độ giảm Bộ chọn lọc P802 J802~803 lựa chọn điện áp nguồn AC 100V (90V~153V) 200V (180V~265V) vị trí điện áp 100V mạch điện trở thành mạch chỉnh lưu nhân đôi điện áp vị trí điện áp 200V, mạch điện trở thành mạch chỉnh lưu cầu bình thường đây: Sự lựa chọn mạch chỉnh lưu dòng điện ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP TEC-7200 ™ Công tắc điều khiển AC/DC Cơng tắc điều chỉnh IC801 có nguồn Q801 để bắt đầu trình rung Khi nguồn mở biến áp T801 thông qua D807~808 trạng thái ổn định Thì IC801 đóng Q804~805 Q802~803 để chia điện áp nguồn cung cấp thành cấp điện áp thể qua tụ C803 tụ C804 theo phương pháp bán cầu đầu điện áp điều chỉnh PWM theo đường hồi tiếp điện áp tới IC801 chân (12) Khi chân (7) IC801 mức thấp, Q805 mở Q803 mở thông qua T804, điện áp qua tụ C804 chia có xung truyền đến cuộn thứ cấp thông qua biến áp T801 ≈ 500V IC801 (7) 0V ≈30V Điểm chuẩn A/D 0V ≈35às ™ Rơle điều khiển RY801 lựa chọn nguồn AC Ăc qui RY802 tắt /mở nguồn Khi nguồn AC có sẳn cực dương D801 mức cao, Q806 mở điện áp AC lựa chọn Tín hiệu xoay chiều J804 (18) chuyển sang mức cao gửi đến CPU trung tâm Khi tín hiệu AC mức thấp, điện áp + 12VB J804(19) qua chuyển đổi tương tự số A/D theo dõi CPU trung tâm giống ắc qui Khi mức điện áp Ăc qui thấp mức điện áp hoạt động, CPU trung tâm thiết lập BATOFF J804(17) mức cao RY802 điều khiển POWER (từ việc chọn lượng ), BATOFF , điện áp Ac IC803(12) Tính hợp lý (logic) RY802 đây: Nguồn tắt/mở rơle điều khiển AC/Pin Power j804 (20) 0 IC803(12) X 0 1 : AC có sẳn BATOFF J804 (17) X 0 1 : Pin tắt AC/BAT lựa chọn RY801 BAT BAT BAT Nguồn tắt/ mở RY802 OFF OFF ON 0 AC ON 0: nguồn 0N AC ON ™ Công tắc điều khiển dc/dc Q807~Q808 ngắt điện IC802 chia điện áp chỉnh lưu Độ rộng xung dạng sóng phân chia dạng sóng điều chỉnh điện áp đầu hồi tiếp + 5V tới IC802 (12) Khi nguồn mở/ tắt Rơle đóng, nguồn cung cấp thông qua D815 tới IC802 trình dao ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP TEC-7200 động bắt đầu Xung truyền thông qua T802 chỉnh lưu cung cấp điện áp ± 6V, ± 8,5V, ±5V, +12VREC, +12VCRT +12VB ± 6V +12VCRT điều chỉnh điều chỉnh IC807~809 điện áp +5V điều chỉnh công tắc điều chỉnh IC802 12V IC802(6) 0V -14V 12V Điểm chuẩn D/D 0V 35às ™ Nạp Ăc quy Sự nạp điều khiển cách thức nạp theo chu kỳ từ từ Theo kiểu chu kỳ, dịng nạp rộng nhanh chống nạp vào ắcqui Khi ắcqui nạp đầy, dịng nạp nạp đến mức dương để giử cho ắc qui mức đầy Điện áp điều chỉnh IC805 điều chỉnh điện áp ắc qui qua hai bước Khi trình nạp bắt đầu (theo kiểu chu kỳ), mức điều chỉnh đặt 14,8V (với nhiệt độ 20C) IC805 cung cấp giới hạn dòng điện 760mA để tăng điện áp Hiệu điện R849 cảm ứng IC805(2) (3) để theo dỏi mức dòng điện Khi ắc qui đạt tới mức điều chỉnh 14,8V, Mức cảm ứng (4), điện áp điều chỉnh dòng nạp giẩm dần Khi dòng nạp giãm xuống 350mA, IC806 cho điện áp thấp đến IC805(5) để thay đổi điều chỉnh mức 13,8V (với nhiệt độ 20C ) dòng nạp giảm xuống vài mA cho nạp chậm rải Điện áp điều chỉnh phụ thuộc vào nhiệt độ bề mặt pin Điện áp theo kiểu nạp chậm rải 14,1V 0C, 13,8V 20C 13,4V 40C Đặc tính nạp pin : Nạp điện áp theo chu kỳ (14.8V) * Nạp điện áp theo trình tự (13.8 V)* * 20 C (Nhiệt độ bề mặt pin) (0.76A) Sóng dịng điện Sóng điện áp (0.35A) Thời gian ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP TEC-7200 ™ Chỉ dẫn việc nạp pin (up-7640) Khi nguồn AC xoay chiều cung cấp, cơng tắc nguồn AC bật, ắc qui vị trí máy phá rung tim,thì đèn BATTERY sáng, ắc qui lúc tìm công tắc nối tới thiết bị nối J808 ( Up -7720/7720g) đèn BATTERY sáng kiểu nạp chu kỳ Và tắt kiểu nạp dòng nhỏ đèn tắt Pin không nạp mạch so sánh IC10 theo dỏi dòng nạp ắc qui điện áp qua điện trở R884 Khi dòng nạp chuyển sang mức thấp xấp xĩ 25mA.thì đèn tắt Qui trình bảo dưỡng máy Tiến hành : tháng lần Thời gian tổng cộng năm : 1,0 Kiểm tra toàn diên điện nối đất Kiểm tra tình trạng vật lý dây điện nguồn ổ phích cắm Kiểm tra toàn điện học chuyển mạch , núm điều khiển dây nối Kiểm tra tình trạng vật lý diện cực , áp ngực máy phá rung tim dây cáp Kiểm tra bên xem có dấu hiệu hư hỏng , làm cần Kiểm tra hoạt đông máy , đo lượng đầu tất vị trí giấy máy Phải cẩn thận Kiểm tra hoạt động phân đồng cần dùng đến Kiểm tra độ lớn điện áp , hiệu chỉnh theo dõi máy ghi v v …nếu sử dụng Kiểm tra tín hiệu dao động ký (oscilloscope) can thể thực hiên 10 Kiểm tra tình trạng ghi giấy bút ghi nhiệt : độ nóng độ nén bút tốc độ ghi thực 11 Kiểm tra dòng dò điện từ điện cực thực Tiến hành 12 tháng lần : 1,0 Lau dầu mở nhẹ vào môtơ ghi cưa cần Thời gian tổng cộng năm : 4,0 • Chú ý quan trọng : Cần lưu ý thêm cố bảo dưỡng thử máy phá rung tim không tập huấn trước máy phát cao áp (cở 5KV) dòng điện lớn (cở 50 A) Máy gây cố nguy hiểm Một số hư hỏng thường gặp - Cách khắc phục Thứ tự Hiện tượng Nguyên nhân - Cách khắc phục Bật công tắc nguồn - Đèn (1) - Kiểm tra ổ cắm dây nối nguồn , cầu chì báo nguồn không sáng - công tắc nguồn (Khi cho máy làm việc với Máy không hoạt động nguồn AC) (2) - Rơle cấp nguồn hỏng : Kiểm tra cuộn dây ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP TEC-7200 từ điểm rơle Nguồn cấp - Công tắc - Mức điện áp ắc qui thấp mức yêu cầu để chọn mức vị trí máy hoạt động : Kiểm tra cách cho máy MON/ECG - Khơng có làm việc trực tiếp với nguồn AC đường vệt Mônitơ Nhiểu giao thoa mônitơ - Kiểm tra cáp nối sử dụng cáp đưa tín hiệu - Kiểm tra bề mặt tiếp xúc điên cực ECG vào - Do đặt máy vị trí can nhiểu thiết phát Radio - Hỏng lọc chặn tín hiệu cao tần khuyếch đại tín hiệu điện tim ấn phím điều khiển mặt - Do tiếp xúc bụi bẩn vị trí tiếp xúc lúc có hiệu lực , lúc khơng bàn phím vệ sinh có hiệu lực - Do mịn thay Máy in không làm việc - Không có nguồn cấp cho máy in - Máy in hết giấy - kèm theo hiển thị đèn nhấp nháy thơng báo PAPAREMTRY hình Khơng cón âm điểm - Phím bật /tắt (alawm on/off) để thác đồng QRS xuất ấn - Phím điều chỉnh biên độ tín hiệu ECG ↓ đặt - Khi ấn phím đặt dạng sóng chửa 1mV, xuất mức thấp - Kiểm tra phím điều chỉnh liên độ tín hiệu ECG ↓ đường thẳng nằm mônitơ giấy in Tín hiệu ECG ghi bị bẩn - Giấy ghi không chũng loại ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP TEC-7200 Thời gian nạp tới mức - Nguồn cung cấp AC nhỏ mức giới hạn lượng 360J vượt mức đo 10s + Ăc qui yếu + Không lắp ắc qui + Ăc qui hỏng làm giảm dịng 10 11 Ân phím nạp - tụ C30 - Hỏng rơle RLY 501 không nạp - Hỏng đèn Q502 Màn mônitơ xuất hệ - Mức lượng nạp tụ cao áp C550 thống báo ERROR vượt mức 360s Nguyên nhân : + IC501 làm việc khơng bình thường + IC502 bị lổi 12 Năng lượng không - Trong chế độ đồng : máy khơng dị phóng tới bệnh nhân điểm đồng QRS phím phóng điện - Tụ khơng nạp tới mức lương đặt cực tay phím phóng mặt máy ấn - ổ cắm , dây điên cực không tốt PHẦN III PHÂN TÍCH CHI TIẾT SƠ ĐỒ ĐIỆN NGUYÊN LÝ CỦA KHỐI NGUỒN 3.1 Phân tích mạch điện a Tác dụng linh kiện : Khối cung cấp nguồn vào : - IC801 : Là mạch tạo dao động - F801 ; F802 : Là cầu chì bảo vệ - D801 : Bộ chỉnh lưu cầu nắn điện áp chiều - Q801 ; D802 ; R803 ; R804 ; R805 ; Là mạch ổn áp - R802 ; R801 ; C801 ; C804 : Là mạch chia áp - Q804 ; Q805 : Là mạch khuyếch đại dao động IC801 - D803 ; D804 : Là mạch bảo vệ Q802 ; Q803 - T803 : Biến áp điều khiển Q802 ; Q803 - R807 ; R808 ; R809 ;809 ; R810 : Là mạchphân áp cho Q802 , Q803 ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP TEC-7200 - D805 ; D806 : Là mạch bảo vệ Q802 ; Q803 - L812 ; L813 : Chặn tần số cao từ cuộn (4) , (5) để ổn định cho đèn - R817 ; C809 : Mắc nói tiếp có tác dụng bảo vệ cuộn (4) , (5) - D807 ; D808 : Mạch chỉnh lưu chu kỳ - VR801 ; R815 : Điều khiển điện áp - L804 ; C810 : Mạch lọc hình Γ Mạch bảo vệ - IC803 : Là cổng NAND - điều khiển Q809 để đóng / mở nguồn - IC804 : Là cổng NOR báo ngắt nguồn Ăc qui - RY801 ; RY802 : Đóng mở tiếp điểm để chọn nguồn làm việc - R821 ; R863 ; D810 ; Q806 : Là thiên áp cho Q806 - D814 : Cung cấp nguồn chiều cho Q809 - C814 : Là tụ lọc nguồn - Q807 ; Q808 : Khuyếch đại dao động từ IC802 đưa tới - Q810 : Có tác dụng khoá điện tử - IC802 : Tạo dao động - T802 : Biến áp xung có tác dụng cách ly - R816 ; R817 ; D820 ; D821 : Là chỉnh lưu chu kỳ - R845 ; VR803 : Đưa điện áp + 5V chân (12) IC802 dùng điều chỉnh điện áp - IC807 - 7806 : ổn áp + 6V - IC808 - 7906 : ổn áp - 6V - IC809 - 7812 : ổn áp + 12V - 0.12A - D824 ; D825 : Chỉnh lưu chu kỳ, nắn nguồn + 12V - 0,45A không ổn áp - TH803 : Là điện trở nhiệt bảo vệ IC805 can cố dòng tăng Mạch cung cấp dòng nạp ổn định cho BAT : - IC805 : Là mạch điều khiển Q811 ổn định dòng nạp - Q811 : Là khoá điện tử can tác dụng điều khiển điện áp , ổn áp - IC806 : Khuyếch đại so sánh để đưa hồi tiếp từ đầu (7) chân (5) ,(6) IC805 b Nguyên lý làm việc khối nguồn : ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP TEC-7200 Nguồn AC đưa vào qua giắc cắm , nguồn AC nguồn 220V hay 110V, qua hai cầu chì bảo vệ F801, F802 qua cơng tắc SW801, đến đấu dây lọc tần cao từ thiết bị đến L801, L802 lọc cao tần , tụ C802, C801 qua hai điện trở nhiệt TH801, TH802 bảo vệ có dịng điện tăng đột ngột qua P802 công tắc chọn nguồn 220 / 110 Sau đưa đến chỉnh lưu cầu D801 dùng điện 220V chỉnh lưu nhân áp dùng điện 110V Dòng chiều qua R803, R804, phân áp cho Q801 làm việc có dịng chảy từ : (+) nguồn qua Q801 qua D831 vào chân số (4) IC801 để tạo nguồn kích mồi cho IC làm việc Sau IC801 tạo dao động - dao động lấy chân số (6) (7) qua R813, R814 đến cực B Q804 , Q805 khuyếch đại tín hiệu dao động lớn lên , tín hiệu dao động lấy cực C Q804, Q805, tải đèn khuyếch đại dao động lấy cực C Q804 , Q805 hai cuộn sơ cấp biến áp T803 tín hiệu dao động cảm ứng sang cuộn thứ cấp biến áp T803 đến tầng khuyếch đại kích dao động cho hai đèn làm cho Q802, Q803 làm việc ln phiên dẫn đến có dịng chảy qua Q802, Q803 đến cuộn (4) (5) biến áp T801 Từ cuộn sơ cấp (4) , (5) cảm ứng sang cuộn (1), (2), (3) qua chỉnh lưu D807, D808 qua lọc L803, C808 đưa đến chân số (4) IC801 để trì nguồn dao động cho IC801 làm việc Dao động cảm ứng sang cuộn thứ (13), (14),(15) biến áp T801 chỉnh lưu D809 Sẽ QUA Bộ LọC L804, C810 Dòng AC chỉnh lưu nửa chu kỳ D830 qua R819 lọc tụ C813, ghim D810 vào cực B Q806 để ổn định điện áp cực Bcủa Q806 RY801 lựa chọn nguồn AC hay nguồn Ăc quy Khi dùng nguồn AC : cực anốt D810 mức cao Q806 mỡ dẫn đến RY801 làm việc tiếp điểm từ vị trí 2- đóng lên vị trí - Khi khơng dùng nguồn AC : RY801 khơng làm việc tiếp điểm trở vị trí 2- Khi khơng sử dụng nguồn AC mà sử dụng nguồn BAT vi xử lý đưa lệnh mở nguồn BAT vào cực B Q810 cực B Q809 có mức thấp làm cho Q809 mở dẫn đến RY802 làm việc đóng tiếp điểm RY802 từ vị trí 2-6 lên vị trí 3-6 để trì nguồn BAT - Nguồn qua D815 phần nạp cho tụ C815 dùng lọc nguồn , phần đưa điện áp cho chân (4) IC802 làm việc Dao động lấy chân (6) (7) IC802 qua R832, R832, R833 lên điều khiể hai đèn khuyếch đại dao động Q807 Q808 hai cuộn sơ cấp biến áp T802 Khi tín hiệu dao động đủ lớn cảm ứng sang cuộn thứ cấp biến áp T802 qua cầu chì bảo vệ F803 F804 đến điốt chỉnh lưu D816 ;D817 ; D818 D823 dòng ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP TEC-7200 chỉnh chặn lọc L805 ; L806 : L807 ; L808; Tụ C818 ÷ C821 qua IC ổn áp : IC807 - 7806 : lấy điện áp + 6V IC808 - 7906 : lấy điện áp - 6V IC809 - 7812 : lấy điện áp + 12Vcho CRT + 12VB điện áp ± , + 5V Điện áp + 5V điều khiển qua biến trở VR809., R845 chân (12) IC802 để làm nhiện vụ hồi tiếp nhằm tăng độ ổn định cho nguồn Mạch bảo vệ gồm : Q812, Q813, D835, bảo vệ cho IC802 xảy cố nguồn nguồn + 5V kích mỡ Q813 làm cho Q813 thông nối nguồn từ chân số (4) IC802 đất qua D835, Q813 Mặt khác cuộn thứ BRN, BLK, BRN qua cầu chì bảo vệ F806, F806 chỉnh lưu D824, D825 lọc bỏi L809 , C829 lấy nguồn + 12V 0,45A REC cho phận ghi Đồng thời cuộn thứ (9), (10), (11) biến áp T801 qua D827 , D828, qua lọc L810 C832 cung cấp cho Q811 IC805, IC806 mạch chỉnh lưu lọc ổn áp cho phận nạp BAT đưa J804 đầu 1-2 IC805 lấy điện áp chân (10) đưa đến cực B Q811 điều khiển Q811 Khi mà điện áp nạp cho ắc quy thay đổi điện áp lấy cực C Q811 đưa qua R849 vào chân số (2), (3) tạo ổn định nạp 14,8V Khi mà điên áp chân số (7) đưa chân số (5), (6) IC805 để điều khiển phát từ chân số (10) IC805 để điều chỉnh làm việc Q811, điện áp giãm xuống 13,8V Điện áp lọc tụ C835 dẫn qua D829 để cung cấp cho Ăc quy Một phần qua R861 cung cấp cho đèn Led báo BAT nạp Sơ đồ mạch điện khối nguồn phần iv kết luận Trong trình học trường Với truyền đạt nhiệt tình Thầy, Cô giáo trường , để tiếp thu nắm vững phần lý thuyết máy Y tế , làm sở để sâu vào tìm hiểu tiếp xúc với thực tế Trong thời gian tháng thực tập khoa trang thiết bị Bệnh Viện 108 Tuy lúc đầu em bỡ ngỡ thực tế lý thuyết , nhờ vào giúp đỡ hướng dẫn Cô, Chú khoa , em dần tiếp xúc làm quen với thiết bị sâu vào sửa chữa hư hõng thông thường Trong trình thực tập Viện : kết hợp lý thuyết học trường với kinh nghiệm thực tế mà em làm qui trình bảo dưỡng máy, sửa chữa … Dưới hướng dẫn tận tình Chú : Doãn Tiến Dũng người giúp em ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP TEC-7200 viết đề tài , tiếp thu có giới hạn em nên báo cáo tốt nghiệp em không tránh khỏi sai sót Em mong bảo , góp ý Thầy, Cơ giáo trường Cô, Chú Viện ... ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP TEC- 7200 PHẦN II GIỚI THIỆU MÁY PHÁ RUNG TIM TEC - 7200 Máy phá rung tim TEC - 7200 hãng NIHON - KOHDEN Nhật sản xuất Đây máy thông dụng giới ngày phát triển Việt Nam Máy thuộc... tới CPU trung tâm để hiển thị thơng báo lên hình âm phát 3s Sơ đồ khối chi tiết Hình Sơ đồ khối chi tiết máy TEC - 7200 Sơ đồ lắp ráp Hình Sơ đồ lắp ráp máy TEC - 7200 Phân tích sơ đồ nguyên... cực rời tín hiệu trở kháng đầu phá rung đưa đến CPU trung tâm CPU điện tim phát điểm đồng tín hiệu QRS tính toán nhịp tim cho CPU trung tâm Đối với TEC- 7300, CPU điện tim phân tích VPC tính tốn
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án tốt nghiệp máy phá rung tim TEC 7200 , Đồ án tốt nghiệp máy phá rung tim TEC 7200