0

Đề tài “một số giải pháp đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm tại công ty dược liệu trung ương i

78 2 0
  • Đề tài  “một số giải pháp đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm tại công ty dược liệu trung ương i

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 16:17

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Lời Mở Đầu Trong kinh tế thị trường tiêu thụ sản phẩm đóng vai trò quan trọng trình kinh doanh doanh nghiệp Tiêu thụ sản phẩm cầu nối sản xuất tiêu dùng, khâu cuối hoạt động sản xuất khâu trình tái sản xuất doanh nghiệp Ta thấy tiêu dùng sản xuất Quá trình sản xuất kinh tế thị trường phải vào việc có tiêu thụ dược sản phẩm hay không Hoạt động tiêu thụ sản phẩm trình chuyển hoá từ hàng sang tiền nhằm thực việc đánh giá giá trị hàng hoá sản phẩm kinh doanh doanh nghiệp Mục tiêu hàng đầu mà doanh nghiệp theo đuổi lợi nhuận Vấn đề đặt làm để doanh nghiệp hoạt động thành công làm ăn có lÃi điều kiện môi trường cạnh tranh gay gắt, tài nguyên khan Điều hoàn toàn phụ thuộc vào hoạt động tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp, doanh nghiệp có tiêu thụ sản phẩm thu hồi vốn, thu lợi nhuận Doanh nghiệp lại sử dụng vốn lợi nhuận thu để tái sản xuất kinh doanh, chi trả cho lương chi phí khác Ngược lại, không tiêu thụ được, sản phẩm doanh nghiệp bị ứ đọng, doanh nghiệp không thu vốn, lợi nhuận, hoạt động tái sản xuất kinh doanh không thực dẫn đến thua lỗ phá sản Hiện nay, hầu hết doanh nghiệp nước ta chưa trọng quan tâm mức công tác tiêu thụ sản phẩm, việc tiêu thụ sản phẩm gặp nhiều khó khăn Sản phẩm tiêu thụ chậm, hàng năm lượng tồn kho nhiều,vốn không thu hồi Công ty Dược Liệu Trung Ương I số Ngành Dược Việt Nam nhiều nước khác đứng trước áp lực mạnh mẽ nạn thuốc nhập lậu, thuốc giả chất lượng trôi thị trường, ngày có nhiều Công ty, Xí nghiệp nước liên doanh đăng ký kinh doanh Dược Việt Nam dẫn đến môi trường cạnh tranh Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only thị trường thuốc diễn gay gắt Tình hình đòi hỏi Công ty Dược Liệu Trung Ương I phải có sách, biện pháp phù hợp hiệu để đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm, để khẳng định vị Công ty thị trường, để chiến thắng cạnh tranh, đưa Công ty ngày phát triển lớn mạnh, xứng đáng chim đầu đàn ngành Dược ViƯt Nam Víi ý nghÜa khoa häc vµ thùc tiƠn đó, trình thực tập Công ty Dược Liệu Trung Ương I, em đà sâu nghiên cứu chọn đề tài Lận văn tốt nghiệp là: Một số giải pháp đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm Công ty Dược Liệu Trung Ương I *Mục đích nghiên cứu: - Khảo sát thực trạng công tác tiêu thụ sản phẩm kết thực hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty Dược Liệu Trung Ương I - Trên sở phân tích thực trạng rút tồn nguyên nhân, kiến nghị số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty *Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Luận văn chủ yếu tập trung nghiên cứu hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty Dược Liệu Trung Ương I Tác giả đứng góc độ cuả doanh nghiệp phân tích, luận giải đề xuất giải pháp, ý kiến nhằm đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm Công ty *Những đóng góp Luận văn: + Khái quát chung thực trạng ngành dược Phân tích môi trường kinh doanh tác động tới hoạt động tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp + Phân tích đánh giá thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phÈm cđa doanh nghiƯp + VËn dơng lý thut chiÕn lược tiêu thụ để xác định mục tiêu cho hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty + Kiến nghị, đề xuất số ý kiến nhằm đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm Công ty Dược Liệu Trung Ương I Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only *KÕt cÊu cña Luận văn: Luận văn gồm phần chính: Phần I: Thực trạng ngành Dược Việt Nam Những hội thách thức Công ty Dược Liệu Trung Ương I Phần II: Thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty Dược Liệu Trung Ương I Phần III: Một số giải pháp chủ yếu để đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm Công ty Dược Liệu Trung Ương I thời gian tới Trong trình thực chuyên đề tốt nghiệp mình, em nhận bảo giúp đỡ tận tình thầy giáo Thạc sĩ Nguyễn Mạnh Quân cô giáo Thạc sĩ Hoàng Thuý Nga trình em hoàn thành đề tài Bên cạnh em cán lÃnh đạo công ty, cán phòng ban chức năng, đặc biệt cô, chú, anh phòng kinh doanh nhập đà giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho em trình em thực tập cung cấp tài liệu để em hoàn thành viết Em xin chân thành cảm ơn ! Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Phần I Ngành Dược Việt Nam thực trạng, hội thách thức Công ty Dược liệu trung ương I Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only I Tính chất, đặc điểm ngành dược thực trạng ngành Dược 1.1 Tính chất đặc điểm ngành hàng dược: Cũng tất hàng hoá khác, mặt hàng dược sản xuất, kinh doanh thị trường chịu tác động quy luật thị trường, có cạnh tranh gay gắt Thị trường thuốc bắt đầu phát triển mạnh có đổi từ chế tập trung quan liêu bao cấp sang chế thị trường, đặc biệt thập kỷ 90 Khi chuyển sang chế thị trường, thị trường dược xuất nhiều chủ thể tham gia buôn bán kinh doanh làm cho cạnh tranh ngày mạnh mẽ gay gắt Tuy nhiên, ngành dược ngành đặc biệt, có đặc điểm riêng đặc trưng ngành khác xa với hàng hoá khác * Có liên quan trực tiếp sức khoẻ thể lực người dân Đây khác biệt mặt hàng Dược so với loại hàng hoá khác Thuốc đóng vai trò quan träng cc sèng cđa ng­êi Cïng víi sù phát triển người gia tăng bệnh tật nhu cầu chăm sóc bảo vệ sức khỏe gia tăng Thuốc đời nhằm bảo vệ sức khoẻ cho người, đẩy lùi chiến thắng loại bệnh Trên thực tế nước giới tuổi thọ người ngày gia tăng, tỷ lệ tử vong sơ sinh ngày giảm, số người chết bệnh tật giảm nhiều, trí tuệ người, suất lao động tăng nhanh nhờ vào vai trò thuốc Chính mà việc đảm bảo cho hoạt động kinh doanh mặt hàng có ý nghĩa quan trọng hết Chỉ đơn vị nhà nưứoc phép sản xuất kinh doanh Nếu hàng hoá khác việc làm hàng giả không đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng mặt hàng dược để lại hậu nghiêm trọng đối vớí người tiêu dùng Thuốc không chữa khỏi bệnh làm hại đến sức khoẻ chí dẫn tới tử vong Vì tính chất đặc trưng mà việc kinh doanh ngành hàng dược đòi hỏi phải tuân thủ quy định ngặt nghèo chịu quản lý chặt chẽ nhà nước * Sản phẩm ngành dược sử dụng cách đặc biệt theo định bác sĩ phân phối thuốc Dược sĩ nhằm bảo vệ tin tưởng người tiêu dùng loại thuốc Vì vậy, trình hoạch định marketing tiếp thị, quảng cáo để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm vai trò tiếp Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only cận người tiêu dùng người có chuyên môn thuốc đóng vai trò quan trọng * Sản phẩm ngành dược có quy định chặt chẽ thời gian sử dụng, số lượng sử dụng nên trình sản xuất mặt hàng Dược cần phải đảm bảo tÝnh thêi h¹n sư dơng cđa tõng lo¹i thc Trong khoảng thời gian thuốc phát huy tác dụng tốt nhất, thời hạn thuốc không tác dụng dễ gây nên phản ứng phụ * Nhu cầu rộng lớn tiềm Nhu cầu mặt hàng Dược lớn có khả có mặt khắp nơi có dân cư sinh sống người dân cần mong muốn có thuốc để chăm sóc bảo vệ sức khoẻ dù nhiều hay Với nhu cầu rộng rÃi việc sản xuất buôn bán kinh doanh mặt hàng thuốc mở rộng len lỏi đến tất nơi Thị trường thuốc phát triển khắp nơi tuỳ phát triển mà thị trường có đại lý, chi nhánh, cửa hàng lớn hay nhỏ Nhu cầu thuốc tăng lên với mức thu nhập dân trí người dân Tuỳ điều kiện kinh tế nhận thức người dân mà họ có nhu cầu thuốc khác Những người có mức thu nhập cao thường mua loại thuốc đắt tiền họ có nhu cầu điều kiện khám bệnh cao Ngoài mặt hàng thiết yếu, người nghèo có thu nhập thấp mua loại thuốc đắt tiền họ bỏ mặc số bệnh không chữa khả họ cần cho sức khoẻ Nhưng có điều kiện họ sẵn sàng chi tiền mua thuốc chữa bệnh, khám bệnh Không ®óng víi ng­êi nghÌo mµ nã ®óng víi mäi ng­êi dân Họ có nhu cầu tiêu dùng loại thuốc tốt khả mình, điều cho thấy nhu cầu mặt hàng thuốc lớn không ngừng tăng lên Trình độ dân trí người dân ảnh hưởng đến nhu cầu thuốc men họ, xuất phát từ nhận thức sức khoẻ bảo vệ sức khoẻ Có người có điều kiện không quan tâm coi trọng bệnh nên nhu cầu mua thuốc chữa trị Ngược lại, có người khó khăn ý thức bệnh họ nhiều cách cố gắng để chữa bệnh Trình độ dân trí ngày nâng lên nhu cầu thuốc ngày cao Tóm lại với phát triển đất nước, xà hội, điều kiện sống người dân nâng lên, thu nhập cao hơn, dân trí cao thÕ Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only nhu cầu bảo vệ sức khoẻ cao làm cho nhu cầu mặt hàng Dược ngày tăng * Tỷ suất lợi nhuận cao Tỷ suất lợi nhuận cao đặc điểm quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập người tham gia sản xuất, buôn bán, kinh doanh ngành hàng So với nhiều hàng hoá khác, sản phẩm ngành dược có tỷ suất lợi nhuận cao tuỳ loại thuốc mà tỷ suất lợi nhuận khác nhau, có loại thuốc đắt tiền tỷ lệ lợi nhuận lớn Không hàng hoá khác, mặt hàng dược sản xt víi mét c«ng nghƯ kü tht cùc kú hiƯn đại tinh vi Quá trình nghiên cứu sản xuất trình đòi hỏi nhiều công sức nghiên cứu tìm tòi Để sản phẩm dược đời bán thị trường đòi hỏi chi phí lớn cho đời Chính điều mà kinh doanh mặt hàng thuốc thường đem lại lợi nhuận cao cho người kinh doanh Một khía cạnh khác, đà nói, thuốc loại hàng hoá đặc biệt, đặc biệt mà tỷ suất lợi nhuận kinh doanh cao Chẳng hạn, nhu cầu thuốc người vô hạn, có bệnh tật người phải cần đến thuốc, bệnh nhân mua thuốc thị trường sẵn sàng mua giá để chữa khỏi bệnh chi tiền mua hàng họ nhiều Mặt khác, loại hàng hoá nhà nước sản xuất kinh doanh (chỉ có doanh nghiệp nhà nước) nên tính độc quyền kinh doanh tương đối cao Một mức giá bán hoàn toàn không phụ thuộc nhiều vào chi phí sản xuất áp đặt mức giá tối ưu nhằm đạt lợi nhuận tối đa mặt hàng xếp vào loại quan trọng Tỷ suất lợi nhuận phụ thuộc không nhỏ vào thị trường khác lương tâm người bán hàng họ bán hàng cho khách Tóm lại, ngành hàng dược ngành đem lại tỷ suất lợi nhuận cao tính chất đặc biệt Có thể điều mà ngày thị trường thuốc phát triển đến chóng mặt ngày có nhiều chủ thể tham gia vào sản xuất kinh doanh buôn bán thuốc * Vèn kinh doanh lín Lµ ngµnh kinh doanh cã tèc độ tăng trưởng vào loại cao thị trường, tốc dộ tiêu thụ ngày cao song ngành hàng dược ngành đòi hỏi có vốn lớn kinh doanh Đối với công ty sản xuất kinh doanh ngành hàng Dược, vốn yếu tố quan trọng tồn phát triển công ty Thuốc sản phẩm sản xuất tiêu dùng không phù hợp với Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only BƯnh tËt xt hiƯn bÊt th­êng vµ xt hiƯn mäi lóc, nơi Chỉ nhu cầu để chữa bệnh người sử dụng tiêu thụ thuốc Nhưng công ty sản xuất kinh doanh lĩnh vực lại khác, công ty sản xuất không ngừng sản xuất để cung ứng thuốc thị trường Khối lượng thuốc cung cấp liên tục lớn tiêu thụ lúc mà thời gian dài, sản phẩm chưa tiêu thụ được, công ty chưa thu hồi vốn mà hoạt động sản xuất kinh doanh phải tiếp tục diễn Như để đảm bảo cho sản xuất kinh doanh, công ty phải cần khối lượng vốn lớn đảm bảo hoạt động kinh doanh không bị đứt quÃng Đối với công ty kinh doanh thuốc đặc biệt công ty có xuất nhập thuốc với nước Khối lượng thuốc nhập ngày lớn giá trị cao Để đáp ứng trinh kinh doanh mình, công ty cần phải có số vốn lớn để nhập đủ hàng từ nước Mặt khác, ta thấy ngành hàng dược ngành có tỷ suất lợi nhuận cao có nhu cầu tiềm năng, thị trường rộng lớn Điều định tới nhu cầu vốn hoạt động kinh doanh ngành Nói tóm lại, điều kiện doanh nghiệp hoạt động thị trường Dược vốn kinh doanh lớn, hay kinh doanh ngành hàng dược đòi hỏi số vốn lớn 1.2 Thực trạng thị trường dược phẩm Việt Nam Thuốc loại hàng hoá đặc biệt, có liên quan đến tính mạng nhiều người Chính đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng thuốc nhân dân có vai trò quan trọng đời sống Hay nói cách khác, thừa thiếu thuốc thị trường vÊn ®Ị hÕt søc quan träng ®èi víi ®êi sèng cđa mét qc gia Trong bÊt cø mét thÞ tr­êng thuốc nào, thuốc chia làm hai loại: thuốc nội thuốc ngoại Hay nói cách khác, thuốc sản xt n­íc vµ thc nhËp khÈu tõ n­íc ngoµi Trước thời kỳ đổi (1986-1987), nhiều hàng hoá khác, thuốc chữa bệnh nằm tình trạng thiếu thốn số lượng chủng loại Sản xuất thuốc nước khó khăn, chất lượng thuốc kể hình thức mẫu mà chưa đạt yêu cầu tối thiểu, ngoại trừ loại thuốc ngoại nhập Tới nay, nước đà có 17 doanh nghiệp quản lý, 12 doanh nghiệp địa phương, doanh nghiệp ngành khác quản lý, xí nghiệp liên doanh, công ty cổ phần, công ty 100% vốn nước 170 công ty TNHH, nước Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only cã 244 doanh nghiƯp s¶n xt thc (1) Mét sè doanh nghiệp sản xuất nước đà mạnh dạn đầu tư chiều sâu, đổi thiết bị, cải tiến mẫu mÃ, nghiên cứu sản phẩm mới, đa dạng hoá sản phẩm Các đơn vị sản xuất hướng tới đạt tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt GMP (Good Manufacture Practice), đà có doanh nghiệp công nhận đạt GMP Bên cạnh đó, số doanh nghiệp đà biết phát huy mạnh ngành Dược nước ta, nguồn dược liệu đa dạng phong phú, từ sản xuất chế biến sản phẩm dược liệu tinh dầu loại, long nhÃn, hoài sơn, ba kích có chất lượng cao, sử dụng rộng r·i n­íc vµ phơc vơ cho viƯc xt khÈu Nhưng phần lớn doanh nghiệp doanh nghiệp sản xuất thuốc trung ương (trung ương) xí nghiệp Dược phẩm TWI, xí nghiệp Dược phẩm TWII vài xí nghiệp dược phẩm địa phương công ty dược phẩm Hậu Giang, công ty dược phẩm Đồng Tháp với số vốn lớn, đội ngũ cán công nhân viên trẻ tuổi đời, giỏi chuyên môn nghiệp vụ lại có tư đổi Họ đà mạnh dạn đầu tư, đổi mới, sản xuất nhiều sản phẩm có chất lượng cao, có uy tín thị trường đủ sức cạnh tranh với hàng ngoại nhập như: Apiciline, Amoxicilin, loại Vitamin Còn doanh nghiệp sản xuất thuộc địa phương lượng vốn có ít, đầu tư, quản lý mang nặng tính quan liêu bao cấp, trang thiết bị thô sơ, công nghệ thấp, trình độ cán công nhân viên nhiều hạn chế, họ sản xuất thuốc thông thường tiêu thụ phạm vi địa phương Tới nay, công nghiệp thuốc sản xuất nước đà có bước phát triển đáng kể Tổng giá trị sản xuất nước tính theo doanh thu năm 1990 82 tỷ đồng Việt Nam, năm 1997 1385 tỷ đồng Việt Nam Như năm 1997 đà tăng 17 lần so với năm 1990 song chiếm khoảng 30% so với nhu cầu sử dụng thuốc nhân dân (2) Chúng ta đà sản xuất nhiều loại thuốc chủng loại số lượng thuốc kháng sinh, thuốc hạ nhiệt, giảm đau, Vitamin, thuốc chuyên khoa, số Vacxin phòng bệnh Nhưng thực tế điều trị tiền lâm sàng cho thấy thuốc sản xuất nước thưòng cho hiệu thấp, không cao thuốc sản xuất nước có công nghiệp phát triển Pháp, Mỹ, Anh, Thuỵ Sỹ, Đức, úc, áo Bên cạnh đó, thuốc sản xuất đòi hỏi công nghệ đại kháng sinh hệ mới, dạng bào chế đặc biệt (viên sủi, viên đặt), vacxin (1) (2) Nguyễn Trọng Đễ - Nhìn lại công tác cung ứng thuốc 10 năm đổi vấn đề đặt cho công tác cung ứng thuốc thời gian tới-Tạp chí Dược häc sè 1-1999, tr7, tr Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only phòng bệnh hệ đặc biệt thiết bị y tế chưa sản xuất Trong năm gần đây, kinh tế đất nước không ngừng phát triển, nhu cầu sử dụng thuốc tăng đáng kể Bình quân mức tiêu dùng thuốc đầu người tăng nhanh Trước năm 1990 bình quân 0,5USD/người/năm, đến năm 1991 tăng lên 3,5USD/người/năm năm 1997 5,2USD/người/năm, 1998 5,55USD/người/năm.(3) Song song với phát triển kinh tế, mô hình bƯnh tËt ë ViƯt Nam cịng gièng nh­ c¸c n­íc phát triển khác, chủ yếu tiêu dùng thuốc chống nhiễm khuẩn, thuốc giảm đau, hạ nhiệt, Vitamin Nhưng đồng thời Việt Nam xuất mô hình bệnh tật nước phát triển Vì vậy, tương lai nhu cầu thuốc lớn, để cung ứng đầy đủ cho thị trường tiêu thụ doanh nghiệp cần phải không ngừng đẩy mạnh cải tiến sản xuất, nhập thuốc từ bên nhằm đảm bảo nhu cầu thuốc chữa bệnh nhân dân II thuận lợi Khó khăn hoạt động sản xuất kinh doanh ngành hàng Dược 2.1 Phân tích môi trường kinh doanh Môi trường kinh doanh phạm trù tất yếu mà tất thành phần kinh tế phải quan tâm Bất kỳ ngành nào, doanh nghiệp muốn tồn phát triển xà hội phải chịu chi phối, ảnh hưởng nhân tố cấu thành nên xà hội Những nhân tố nằm tầm kiểm soát ý muốn Doanh nghiệp thay đổi mà hạn chế ảnh hưởng nắm bắt hiểu rõ nhân tố Vì vậy, vấn đề đặt làm để tận dụng tối đa hội môi trường bên đem lại tìm cách hạn chế né tránh thách thức đe doạ công ty Để tìm hội mối đe doạ công việc trước hết phải làm phân tích yếu tố môi trường kinh doanh tác động, ảnh hưởng đến tồn hoạt động công ty (3) PGS.PTS Lê Văn Truyền Ngành Dược với hành trang bước vào kỷ - Tạp chí Dược liệu số /1999, tr 10 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only -Sự đa dạng nhu cầu -Dự đoán nhu cầu thị trường tăng -Đa dạng hoá sản phẩm cấu sở nâng cao cải tiến chất lượng *Cách thức thực hiện: 1, Phát triển sản phẩm Cải tiến tính sản phẩm Cải tiến nâng cao chất lượng Cải tiến mẫu mÃ, kiểu dáng 2, Phát triển cấu ngành hàng với việc đa dạng hoá mặt hàng Đa dạng hoá đồng tâm Đa dạng hoá kết khối III Những giải pháp chủ yếu thực phương án chiến lược 3.1 Hoàn thiện đẩy mạnh công tác điều tra nghiên cứu thị trường Trong chiến lược doanh nghiệp kinh tế thị trường phải trọng hàng đầu phải bán mà khách hàng cần không bán mà ta có Để đáp ứng thị trường công ty phải nghiên cứu thị trường nhằm thoả mÃn nhu cầu Công tác nghiên cứu thị trường công việc phức tạp, khó khăn, đòi hỏi nghiên cứu phải thật am hiểu sâu sắc, nhìn nhận cách đứng đắn thị trường Tuy vấn đề nghiên cứu thị trường, điều tra thị trường vấn đề mà công ty DLTWI cần xúc tiến đẩy mạnh để nhằm tăng cường công tác tiêu thụ sản phẩm Nghiên cứu thị trường công tác tổng hợp có nhận định đứng đắn để giúp lÃnh đạo công ty có chủ trương biện pháp sản xuất kinh doanh Để làm tốt công tác tham mưu cho tổng giám đốc công ty việc nghiên cứu thị trường, công ty cần phải có phòng nghiên cứu thị trường Với phận nghiên cứu thị trường riêng giúp cho công ty có tầm nhìn xa, xây dựng kế hoạch sản xuất tiêu thụ hàng năm mà bước khởi điểm cho việc phán đoán môi trường để xây dựng chiến lược phát triển dài hạn Dưới số phương hướng biện 64 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only pháp công tác điều tra, nghiên cứu thị trường nhằm mơ rộng thị trường tiêu thụ công ty *Đối với thị trường nước: Hiện tình hình kinh tế x· héi cđa n­íc ta cã nhiỊu biÕn ®ỉi, ®êi sống kinh tế nâng lên, nhu cầu chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân coi trọng Chính thị trường nước ngày mở rộng, nhu cầu tiêu dùng nội địa ngày lớn, công ty không nghiên cứu thị trường Để công tác thu thập thông tin, điều tra nghiên cứu thị trường đạt kết mong muốn, công ty cần chia thị trường nội địa thành vùng hẹp vùng đồng miền núi, vùng thành phố nông thôn Đối với vùng cán nghiên cứu thị trường cần nắm vững mức sống dân cư, loại tật bệnh thường xuất hiện, phong tục tập quán vùng để cung cấp sản phẩm đáp ứng nhu cầu, giá phù hợp với vùng Phương pháp thu thập thông tin có nhiều, sau số biện pháp mà công ty áp dụng: -Thu thập thông tin thị trường, khách hàng thông qua đại lý, chi nhánh cửa hàng công ty Có hình thức theo dõi, thống kê chủng loại, mẫu mà hàng hoá đà tiêu thụ theo mùa, giai đoạn khu vực khác để định hướng tiêu thụ sản phẩm theo mùa, giai đoạn, thời kỳ theo nhu cầu thị trường -Thu thập thông tin chủng loại mặt hàng bán buôn, bán lẻ doanh nghiệp đối thủ thị trường Xác định giá cả, chất lượng sản phẩm loại, nắm tình hình tiêu thụ hàng hoá -Nghiên cứu chất lượng, giá hàng ngoại nhập tiêu thụ thị trường tìm mặt mạnh mặt yếu mặt hàng -Thu thập thông tin phương thức bán hàng, hình thức phục vụ khách hàng điểm bán hàng công ty đối thủ để từ có so sánh, chọn lựa phương thức phù hợp công ty -Hàng năm tổ chức hội nghị khách hàng, lấy ý kiến khách hàng, đề xuất biện pháp giải khó khăn giúp khách hàng tiêu thụ sản phẩm công ty Dựa thông tin trình khảo sát, nghiên cứu thị trường kết hợp thông tin thu thập khách hàng với biện pháp thống kê 65 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only phòng nghiên cứu thị trường xác định mẫu mà chủng loại hàng tiêu thụ nhiều, hàng tiêu thụ chậm mùa, giai đoạn qua đề xuất phương hướng chiến lược sản phẩm theo giai đoạn, mùa vụ khu vực khác miền đất nước Có công ty phản ứng nhanh với thị trường, đưa chủng loại hàng hoá, giá phù hợp với thị trường nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ *Đối với thị trường nước ngoài: Nghiên cứu thị trường nước gắn với công tác xuất nhập hàng hoá nhập vật tư thiết bị Bộ phận nghiên cứu thị trường xuất nhập cần có cán có khả nghiệp vụ ngoại thương, ngoại ngữ để theo dõi thị trường nước thị trường Đông Nam á, thị trường EC, thị trường Đông Âu thị trường Trung á, Bắc Mỹ Khi có điều kiện công ty nên tạo điều kiện cho cán tiếp cận với thị trường để có thông tin xác, kiểm nghiệm thông tin đánh giá thị trường mà cán theo dõi Công ty cần trì mối quan hệ cộng tác với quan thương mại nước Bộ Thương Mại, Phòng Thương Mại Công Nghiệp Việt Nam đồng thời tạo quan hệ với cá nhân quan thương mại ta nước Thông qua đơn vị cá nhân cán thị trường công ty có thông tin hữu ích phục vụ công tác nghiên cứu thị trường Thậm chí công ty cần sẵn sàng mua thông tin xác có giá trị trả tiền hoa hồng cho người môi giới tới bạn hàng, thị trường Thông tin chi tiết thị trường có lợi để đàm phán, giúp công ty tìm biện pháp giải đàm phán gặp khó khăn Ngoài công ty có đầy đủ thông tin thị trường thông qua tiếp xúc với khách hàng thương gia khác, công ty có thêm khách hàng mới, tiến tới thị trường có nhiều khách hàng tạo tiền đề cho cạnh tranh người mua người mua Trên thị trường tiêu thụ sản phẩm công ty gặp nhiều đối thủ cạnh tranh việc bán hàng, chất lượng hàng hoá giá cảĐể thấy rõ đối thủ cuả cạnh tranh công ty thông tin thị trường, hàng hoá giá đối thủ Hiểu biết thị trường, biết phân tích thị trường đề xuất biện pháp, phương hướng cụ thể cho thị trường nhiệm vụ vô quan trọng phận nghiên cứu thị trường công ty Nó không quan trọng việc xuất hàng hoá mà cần 66 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only thiÕt cho c«ng ty nhập nguyên vật liệu máy móc thiết bị, Hàng năm công ty nhập số lượng lớn hàng tân dược, nguyên liệu cho sản xuấtPhương thức mua hàng công ty mua trực tiếp sở chào hàng hàng mẫu catalo Hàng giá công ty chấp nhận sở tính toán công ty Thiếu thông tin giá cả, mẫu mà loại thị trường khác nên có lúc, có nơi công ty lợi việc mua hàng nguyên liệu, máy móc Công việc nghiên cứu thị trường bao hàm việc chào hàng thị trường thị trường quen thuộc Từ thông tin có công ty mạnh dạn sản xuất chào hàng thăm dò tới khách hàng cũ Những mặt hàng ký gưởi qua bạn hàng để thăm dò thị trường nước để từ phận nghiên cứu thị trường có khả phân tích, đánh giá nhu cầu xác Trong thời gian trước mắt công ty chưa có đủ sức mở văn phòng đại diện nước giới Vấn đề cần thiết lập mạng lưới cộng tác viên để chào hàng, uỷ nhiệm chào hàng với phần trăm hoa hồng nhằm mở rộng thị trường, tăng số khách hàng Ngoài việc trì mối quan hệ với bạn hàng quốc tế truyền thống công ty cần thâm nhập vào thị trường Đối với thị trường Bắc Mỹ, Trung nước thị trường EC việc điều tra nhiều thị trương công ty cần có nhiều hình thức thông tin quảng cáo, có chế độ giá thích hợp để chiếm lĩnh thị trường 3.2 Củng cố tăng cường kênh phân phối Mục tiêu phân phối thoả mÃn nhu cầu người tiêu dùng đưa sản phẩm đến tận tay người tiêu dùng cách nhanh khai thác triệt để vùng thị trường việc xây dựng phương án khác cho kênh Việc phân phối không dừng lại việc phân phối, bán công ty mà cần thúc đẩy mạnh mẽ việc bán nơi khác theo nhiều kênh khác Sản phẩm Dược sử dơng réng r·i ®êi sèng, phơc vơ nhiỊu mơc đích, nhiều thị trường khác nhau, nhiều khách hàng khác Các đơn vị sản phẩm phải sử dụng tất kiểu kênh phân phối Sử dụng kênh cho nhóm khách hàng đồng thời xây dựng kênh phụ nhằm tăng cường bán nhiều hơn, nhanh để hàng đến tận tay người tiêu dùng kịp thời, đầy đủ với chi phí thấp 67 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Hầu hết sản phẩm công ty tiêu thụ trực tiếp từ công ty lượng tiêu thụ qua chi nhánh, hợp đồng đấu thầu chưa thật đáng kể Khách hàng Công ty DLTWI đa dạng từ công ty sản xuất đến doanh nghiệp kinh doanh khách hàng cuối Do phương thức tốt để phân phối có hiệu sử dụng hệ thống kênh phân phối khác mở rộng, đáp ứng nhu cầu thị trường địa bàn khu vực ttị trường mục tiêu Như việc mở thêm nhiều đại lý, chi nhánh bán hàng có ý nghĩa quan träng viƯc më réng khu vùc thÞ tr­êng địa phương xa, việc tìm kiếm thị trường xuất tìm cách xâm nhập thị trường đối thủ cạnh, đặc biệt đối thủ cạnh tranh yếu thị trường nội địa công ty cần thực dự án mở rộng đại lý, chi nhánh điểm có nhu cầu tiêu thụ lớn Nam Định, Thanh Hoá, Hải Phòng,Vinh, Để đảm bảo khả tiêu thụ thị trường thông qua đại lý nhanh chóng đến tay người tiêu dùng Có hệ thống đại lý rộng khắp hoạt động tiêu thụ công ty chắn đạt hiệu cao thị trường quốc tế, thông qua đại lý công ty giới thiệu cho người tiêu dùng giới biết đến sản phẩm từ ký kết hợp đồng sản xuất tiêu thụ với số lượng lớn với đối tác nước Đi liền với công tác mở rộng thêm chi nhánh, đại lý việc tăng cường điều khiển kênh phân phối Để kiểm soát kênh phân phối, công ty cần có cam kết khách hàng thực hợp đồng mua bán Với đại lý cần có cam kết số lượng mua, thời gian mua đòi hỏi trung thành từ phía họ Công ty cần thoả thuận để đại lý giữ mức giá giới hạn cho phép quảng cáo thêm cho công ty đổi lại công ty có sách ưu đÃi cho đối tượng thực tốt cam kết Đây việc phát riển hệ thống kênh đặc quyền, công ty đưa sản phẩm vào thị trường mong muốn Với đa dạng hệ thống kênh phân phối công ty có thĨ sư dơng chóng cho tõng thÞ tr­êng, tõng nhãm khách hàng khác Trong công việc củng cố tăng cường hệ thống kênh phân phối công ty cần ý tổ chức tốt công tác vận chuyển, giao hàng xây dựng lực lượng bán hàng, tổ chức bán hàng có hiệu 68 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only 3.3 Đẩy mạnh sách giao tiếp khuyếch trương Giao tiếp khuyếch trương cung cầu gặp công ty thoả mÃn tốt nhu cầu khách hàng giảm chi phí, giảm rủi ro kinh doanh Với biện pháp này, công ty không bán nhiều hàng mà điều quan trọng qua tác động vào thay thế, đổi cấu tiêu dùng để người tiêu dùng tiếp cận phù hợp với thay đổi khoa học công nghệ gợi mở nhu cầu Hiện công tác giao tiếp khuyếch trương công ty còn yếu kém, ngân sách cho hoạt động thấp Trong công ty khác Xí nghiệp Dược Hậu Giang, Công ty Traphaco, Công ty Dược Phẩm Đồng Tháp khâu trọng ngân sách đầu tư hàng năm gần 10% doanh thu Vì công ty cần phải xem xét đề mức ngân sách phù hợp với hoạt động Trong thời gian tới công ty cần thực hoạt động sau: *Trước tình bùng nổ thông tin quảng cáo, công ty cần có biện pháp khuyếch trương sản phẩm tuỳ theo đặc điểm, hoàn cảnh thực tế cho phép Công ty nên có hoạt động quảng cáo phương tiện thông tin đại chúng qua loại báo Tạp chí Dược Liệu, Tạp chí Thuốc Sức khoẻ, tạp chí Y Học, pha nô áp phích, qua đài tiếng nói Việt Nam, qua đài truyền hình địa phương Các hình thức nhằm giới thiệu giúp người biết hiểu Công ty sản phẩm công ty, để có lựa chọn mua hàng tính cạnh tranh thị trường Mặt khác quảng cáo có mục tiêu làm tăng khối lượng doanh số hàng hoá tiêu thụ, chiếm lĩnh mở rộng thị trường, phát triển uy tín công ty *Ngoài để hỗ trợ bán hàng Công ty phải thực biện pháp xúc tiến yểm trợ bán hàng -Đối với công tác xúc tiến bán hàng công ty cần tập trung vào việc xây dựng mối quan hệ với quần chúng thông qua hình thức hội nghị khách hàng, hội thảo, tặng quà Mục tiêu xây dựng mối quan hệ quần chúng tạo lòng tin họ Công ty hàng hoá Công ty, tranh thủ ủng hộ tạo ràng buộc họ công ty Công ty phải có cách ứng xử loại công chúng nói Thông qua việc xây dựng mối quan hệ quần chúng để: 69 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only +Quần chúng mô tả, nói nhu cầu thái độ cuả họ công ty sản phẩm công ty Qua thái độ quần chúng mà công biết thành công mặt tồn cần giải +Công ty nghe ý kiến quần chúng, công bố sách, điều kiện mua bán Thông qua quan hệ để công ty kiểm tra lại sách, biện pháp để nâng cao hiệu độ an toàn hoạt động kinh doanh -Đối với công tác yểm trợ bán hàng Công ty nên thông qua hoạt động cửa hàng giới thiệu sản phẩm, hội chợ hoạt động sau bán hàng +Cửa hàng giới thiệu sản phẩm có ba chức quảng cáo, yểm trợ bán hàng Vì cửa hàng giới thiệu sản phẩm có chức nên hình thành cửa hàng cần phải đảm bảo số yêu cầu sau: Có địa điểm phù hợp với yêu cầu quảng cáo thường tụ điểm mua bán, thị trấn, thị xÃ, đầu mối giao thông .Tổ chức quảng cáo tốt cửa hàng giới thiệu sản phẩm .Trong cửa hàng nên trình bày tất mặt hàng công ty sản xuất kinh doanh .Các điều kiện mua bán phải thuận tiện, thu hút khách hàng +Tham gia hội chợ triển lÃm: Triển lÃm hội chợ nơi trưng bày, giới thiệu sản phẩm công ty, nhà máy từ nhiều nơi khác nhau, nơi gặp gỡ người mua người bán Tuỳ theo điều kiện cụ thể mà công ty định có tham gia hay không tham gia hội chợ Nếu thamgia hội chợ công ty phải: Khai thác triệt để lợi quảng cáo hội chợ để quảng cáo cho sản phẩm .Nâng cao uy tín Công ty sản phẩm, nhiều biện pháp khuyếch trương uy tín .Nắm bắt nhu cầu thị trường, tìm kiếm bạn hàng .Tận dụng thời để bán hàng, bán hàng chức hội chợ .Thông qua hội chợ để tăng cường giao tiếp tìm hiểu thị trường 70 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only +Hoạt động sau bán hàng công ty phải thông qua bảo hành sản phẩm mình, chịu chi phí cho khách hàng khách hàng từ nơi xa tới, khách hàng đổi trả lại sản phẩm 3.4 Xác định sách giá sản phẩm hợp lý Giá điều kiện cạnh tranh quan trọng công tác tiêu thụ sản phẩm Giá tác động tới tâm lý người tiêu dùng việc định có mua hay không sản phẩm công ty Mỗi khách hàng có nhu cầu khác chủng loại hàng hoá khác Nếu vị trí đứng trước hai loại hàng hoá mà giá khác đương nhiên họ chọn hàng hoá có giá thấp Cuộc cạnh tranh giá gay gắt, làm ứ đọng sản phẩm hàng hoá, làm ngưng trệ thuận lợi cho việc lưu thông hàng hoá Do vậy, để chinh phục ngày nhiều khách hàng Công ty cần ý công tác phân đoạn thị trường để có sách chủng loại hàng hoá sản phẩm phù hợp với loại đối tượng khách hàng -Đối với khu vực thành thị có thu nhập cao, nhận thức tốt Dược nhu cầu chăm sóc bảo vệ sức khoẻ trước bước so với khu vực nông thôn Thị trường nàythương tiêu dung loại hàng hoá có công dụng cao ưa chuộng hàng ngoại, yếu tố giá thành không mang tính chủ đạo, nhân tố tác động lớn uy tín công ty chất lượng sản phẩm hàng hoá Do khu vực công ty cần kinh doanh mặt hàng có chất lượng cao, mẫu mà đẹp, đặc biệt công ty nên cung cấp sản phẩm nhập cho thị trường -Đối với khu vực nông thôn: Họ quan tâm tới nơi sản xuất (hàng ngoại nhập hay hàng nội) mà họ quan tâm đến công dụng sản phẩm giá cả, giá yếu tố định Sự cạnh tranh giá lớn thay đổi nhỏ giá khu vực ảnh hưởng lớn đến khối lượng hàng hoá tiêu thụ Trong đó, thị trường để sản phẩm nước chiếm ưu thế, công ty cần nắm bắt yếu tố để tập trung sản xuất, thu mua sản phẩm từ xí nghiệp, công ty sản xuất khác để phục vụ nhu cầu thị trường với yêu cầu giá thấp Do vậy, hoạt động sản xuất củacông ty đòi hỏi phải tăng suất lao động, nâng cao chất lượng hạ giá thành sản phẩm nhờ vào lợi quy mô - Đối với thị trường xuất khẩu: Tiêu chuẩn thị trường chất lượng kèm với giá để sản phẩm cạnh tranh với sản phẩm nước khác thị tr­êng quèc tÕ 71 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only §Ĩ cã thĨ thùc điều đó, công ty cần thực số công việc như: -Tiết kiệm nguyên vật liệu nhờ cải tiến sản phẩm, cải tiến phương pháp công nghệ, sử dụng triệt để phế liệu sử dụng, giảm chi phí thu mua, chi phí vân chuyển đến mức thấp nhất; khâu sản xuất thử nên sản sản xuất với khối lượng nhỏ tránh tổn thất không cần thiết khâu -Giảm dần lượng mặt hàng nhập không quan trọng mặt hàng nước đà sản xuất tốt: giá hàng nhập cao đáp ứng nhu cầu khu vực thành thị; thị trường công ty lại khu vực nông thôn- khu vực có thu nhập thấp -Giảm bớt lao động gián tiếp tăng số lượng công nhân có trình độ chuyên môn lĩnh vực liên quan đến hoạt động công ty Chính sách sản phẩm công ty coi sở để xác định phương hướng đầu tư phát triển doanh nghiệp, sở để xác định giá bán thực hiẹn mục tiêu công ty mục tiêu lợi nhuận, mục tiêu lực mục tiêu an toàn Bất kỳ công ty phải biết cách phát khả thị trường Không thể công ty mÃi trông cậy vào hàng hoá thị trường ngày hôm đặc biệt sản phẩm Dược phụ thuộc vào loại hình bệnh tật quan điểm, hiểu biết người tiêu dùng, đòi hỏi công ty phải cải tiến sản phẩm, cung cấp sản phẩm theo nhu cầu khách hàng đoạn thị trường khác Để đề sách sản phẩm phù hợp với giai đoạn mới, công ty cần phải trọng nghiên cứu loại sản phẩm mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến đổi mặt hàng tạo điều kiện thực đa dạng hóa sản phẩm, phát triển thị trường Bên cạnh việc nâng cao chất lượng sản phẩm xác địn cấu sản phẩm hợp lý công ty phải quan tâm tới vấn đề bao bì, nhÃn mác loại sản phẩm sản phẩm thuốc nam-bắc, cao đơn nhằm hoàn thiện sách sản phẩm để góp phần đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm 3.5 Đầu tư đổi trang thiết bị Khi chuyển sang chế thị trường Công ty DLTWI đà có đầu tư lớn đổi công nghệ Trong thời gian ngắn công ty đà mua nhiều thiết bị tiên tiến đại nước phát triển Bên cạnh ®ỉi míi c«ng nghƯ 72 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only công ty đà nâng cấp hệ thống sở hạ tầng, nghiên cứu tìm sản phẩm mới, nâng cao chất lượng sản phẩm sản xuất Qua thực tiễn hoạt động kinh doanh với hệ thống máy móc thiết bị có nhiều chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất Sản phẩm công ty không cạnh tranh với sản phẩm công ty khác thị trường đặc biệt sản phẩm công ty nước cung cấp Bên cạnh sản phẩm công ty sản xuất chưa đạt tiêu chuẩn GMP (tiêu chuẩn sản xuất thuốc tốt ASEAN đề ra) Để nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh sản phẩm thị trường, thúc đẩy hoạt động tiêu thụ nhanh chóng đặc biệt sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP thời gian tới công ty cần phải đầu tư đổi máy móc thiết bị, nâng cấp sở hạ tầng điều kiện sản xuất Tuy nhiên, vốn có hạn chế nên đầu tư toàn diện mà phải thông qua chiến lược sản phẩm để đầu tư cho việc mua sắm Trong đầu tư cần tập trung làm đồng dứt điểm số công đoạn kỹ thuật, có kế hoạch tiến độ rõ ràng Để hỗ trợ cho lượng vốn có hạn, công ty cân nhắc nghiên cứu, xem xét thiết bị có, máy thời gian sử dụng đà lâu, khả phát huy tác dụng cần lý để mua sắm thiết bị mới, sản xuất sản phẩm phù hợp với yêu cầu thị trường Máy móc thiết bị đại đáp ứng nhu cầu thị trường chất lượng, số lượng mà đáp ứng tiêu chuẩn GMP tiêu chuẩn mà nghành dược Việt Nam có công ty đạt tiêu chuẩn 3.6 Tăng cường huy động vốn sử dụng vốn hiệu Hiện vốn vấn đề nan giải công ty Việc thiếu vốn gây nhiều khó khăn việc mở rộng giữ thị trường Vốn kinh doanh công ty phần lớn vốn vay ngân hàng, việc phải trả lÃi suất cao cho ngân hàng làm cho giá thành sản phẩm công ty tăng lên, cạnh tranh thị trường kém, lợi nhuận thu phải trả lÃi suất lớn nên không Vì công ty cần làm tốt biện pháp sử dụng vốn có hiệu như: -Tăng vòng quay vốn cách giảm lượng vật tư, sản phẩm tồn kho; tăng vòng quay vốn bán hàng để không tồn đọng nhiều lâu -Huy động khai thác triệt để nguồn vốn có lÃi xuất thÊp 73 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only -Tăng cường hoạt động toán sau bán hàng, giảm khối lượng hàng tiêu thụ bán chịu, khuyến khích bán hàng toán tiền mặt Chỉ cho phép khách hàng có khó khăn thực vấn đề chi trả công ty cho chậm toán phải cam kết toán khoảng thời gian ngắn -Có thể động viên cán công nhân viên công ty góp vốn cho công ty vay với l·i xt phï hỵp 74 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Lêi KÕt ThÞ trường Dược thị trường hoạt động sôi giàu tiềm Bởi với phát triển kinh tế - xà hội thu nhập người dân tăng lên đại phận dân cư nhu cầu người dân không ăn no, mặc ấm mà Khoẻ mạnh thông minh, nhu cầu sản phẩm dược ngày cao Trong chế thị trường nay, vấn đề đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm cần thiết, thiếu hoạt động sản xuất kinh doanh Nó liên quan đến tồn phát triển doanh nghiệp Đối với Công ty DLTWI vậy, vai trò tiêu thụ sản phẩm quan trọng, định sống còn, thịnh suy Công ty Trước tình hình đó, năm qua Công ty DLTWI đà trọng đầu tư trang thiết bị, đổi máy quản lý, thay đổi cấu sản xuất dẫn đến nâng cao chất lượng sản phẩm Công ty nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm để thông qua nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh, thu nhiều lợi nhuận Đề tài đà phân tích đánh giá thực trạng công tác tiêu thụ sản phẩm Công ty DLTWI năm gần đây, đánh giá thành công ưu điểm Công ty trình sản xuất kinh doanh, đồng thời nêu khó khăn hạn chế Công ty cần khắc phục Ngoài đề tài đưa số giải pháp thiết thực công tác nghiên cứu thị trường, sách sản phẩm, sách giá cả, sách phân phối lưu thông, sách yểm trợ xúc tiến bán hàng mà Công ty áp dụng để đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm công ty thời gian tới Vì thời gian có hạn kiến thức thực tế chưa sâu nên viết có nhiều vấn đề đề cập chưa chặt chẽ sâu sắc Rất mong góp ý Thầy giáo Cô giáo hướng dẫn để em có thªm kiÕn thøc thùc tÕ tr­íc tr­êng Mét lần em xin chân thành cám ơn thầy giáo Th.S Nguyễn Mạnh Quân, cô giáo Th.S Hoàng Thuý Nga cán công nhân viên Công ty DLTW I đà hướng dẫn giúp đỡ em hoàn thành Luận văn Hà Nội, ngày tháng năm 2000 Sinh viên Trần Đình Lân 75 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Tài liệu tham khảo Tập giảng Chiến lược kinh doanh phát triển doanh nghiệp Trung tâm ĐTQTKDTH-Trường ĐHKTQD - Hà Nội 1999 Giáo trình Quản trị kinh doanh tổng hợp - Trung tâm ĐTQTKDTHTrường §HKTQD - NXB Khoa häc vµ Kü thuËt Hµ Néi 1997 Giáo trình Quản trị thương mại -Khoa QTKD Thương mại - Trường ĐHKTQD - NXB Khoa học Kỹ thuật - Hà Nội 1999 Quản trị Marketing - Phillip Koller-NXB Thống kê 1994 Các báo cáo tổng kết Công ty Dược liệu TW I từ 1995 đến 1999 Các tạp chí Dược liệu số năm 1999, số năm 2000; Y học, Sức khoẻ Đời sống số 8,10 năm 1998, số 4,6 năm 1999, số năm 2000 Chiến lược kinh doanh - Phương án sản phẩm - Trần Hoàng Kim NXB Thống kê - Hà Nội 1994 Chiến lược sách lược kinh doanh - NXB Thống kê 1998 Tạp chí kinh tế phát triển th¸ng 9/1999 , Thêi b¸o kinh tÕ th¸ng 2/2000 76 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Một số giải pháp đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm Công ty Dược Liệu Trung Ương I Mục lục Lời Mở Đầu Phần I Ngành Dược Việt Nam - thực trạng, hội thách thức Công ty Dược liƯu trung ­¬ng I I TÝnh chất, đặc điểm ngành dược thực trạng ngành Dược 1.1 Tính chất đặc điểm ngành hàng dược: 1.2 Thực trạng thị trường dược phẩm Việt Nam II Thuận lợi khó khăn hoạt động sản xuất kinh doanh ngành hàng D­ỵc 10 2.1 Phân tích môi trường kinh doanh 10 2.1.1 Ph©n tÝch m«i tr­êng vÜ m« 11 2.1.2 Phân tích môi trường ngành 16 2.2 ThuËn lợi khó khăn 22 2.2.1.Thn lỵi 23 2.2.2 Khó khăn: 24 Phần II Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh tiêu thụ sản phẩm công ty Dược liệu trung ương I 26 I Quá trình hình thành phát triển công ty Dược liƯu TWI 27 II Ph©n tÝch thùc trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty DLTW I 30 2.1 Phân tích tình hình tiêu thụ theo nhóm hàng Công ty 32 2.1.1 Thuốc nam, thuốc bắc, tinh dầu: 34 2.1.2 Cao đơn, tân dược 35 2.1.3 Nhãm hµng vËt t­ ho¸ chÊt 36 2.2 Phân tích tình hình tiêu thụ theo thị trường 37 III Phân tích hoạt động ảnh hưởng tới hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty Dược liệu TWI 40 3.1 Hoạt động cung ứng vào 40 3.2 Hoạt động s¶n xuÊt 43 3.3 Tình hình tài công ty 45 3.4 T×nh hình thực kế hoạh công ty 46 3.5 Hoạt động tổ chức nhân lùc 47 3.6 Hoạt động nghiên cứu phát triển 48 IV.Hoạt động hỗ trợ cho tiªu thơ 49 4.1 Hoạt động nghiên cứu thị trường 49 4.2 VÒ chÝnh sách sản phẩm 50 77 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only 4.3 ChÝnh s¸ch gi¸ 52 4.4 Chính sách khuyếch trương 53 4.5.Chính sách phân phối 53 V Đánh giá chung hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty Dược Liệu trung Ương I thời gian qua 55 5.1.Những ưu điểm nhược ®iÓm 55 5.1.1 Những thành công ưu điểm Công ty 55 5.1.2 Những hạn chế nhược điểm 56 5.1.3 Những nguyên nh©n: 57 VI Tổng hợp phân tích thực trạng hoạt động tiêu thụ công ty xây dựng ma trận SWOT hình thành phương án chiến lược có 58 Phần III Một số giải pháp chủ yếu để đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sảnphẩm Công ty Dược Liệu trung Ương I thời gian tới 61 I Mơc tiªu Phương hướng đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm 62 II Hình thành phương án chiến lược nhằm đẩy nhanh hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty dltwi 63 2.1 Phương án 1: Chiến lược phát triển thị trường:. 63 2.2 Phương án 2: Chiến lược sản phẩm. 63 III Những giải pháp chủ yếu thực phương án chiến lược 64 3.1 Hoàn thiện đẩy mạnh công tác điều tra nghiên cứu thị trường 64 3.2 Củng cố tăng cường kênh phân phối 67 3.3 Đẩy mạnh sách giao tiếp khuyếch trương 69 3.4 Xác định sách giá sản phẩm hợp lý 71 3.5 Đầu tư đổi trang thiết bị 72 3.6 Tăng cường huy động vốn sử dụng vốn hiệu 73 Lêi KÕt 75 Tµi liƯu tham kh¶o 76 78 ... Ương I Phần II: Thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty Dược Liệu Trung Ương I Phần III: Một số gi? ?i pháp chủ yếu để đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm Công ty Dược Liệu Trung Ương I th? ?i. .. lược tiêu thụ để xác định mục tiêu cho hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty + Kiến nghị, đề xuất số ý kiến nhằm đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm Công ty Dược Liệu Trung Ương I Generated by Foxit... thực tiễn đó, trình thực tập Công ty Dược Liệu Trung Ương I, em đà sâu nghiên cứu chọn đề t? ?i Lận văn tốt nghiệp là: Một số gi? ?i pháp đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm Công ty Dược Liệu Trung Ương
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài “một số giải pháp đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm tại công ty dược liệu trung ương i , Đề tài “một số giải pháp đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm tại công ty dược liệu trung ương i