0

Công tác bảo đảm chất lượng thuốc

17 4 0
  • Công tác bảo đảm chất lượng thuốc

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 15:29

Tìm hiểu về: nhu cầu của khách hàng khách hàng tiềm năng đối thủ cạnh tranhNghiên cứu thị trường sẽ giúp người sản xuất, người cungứng đưa ra quyết định: sản xuất cái gì? sản xuất như thế nào? Bán cái gì? tập trung vào ai? Khuyến mại và giá bán sản phẩm như thế nào? LOGO CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG THUỐC NỘI DUNG ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CÁC GIAI ĐOẠN QUYẾT ĐỊNH ĐẾN CL THUỐC CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CL THUÓC GPx ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG Ý nghĩa đảm bảo chất lượng ĐẢM BẢO CL THUỐC Quá trình phát triển quản lý chất lượng theo giai đoạn phát triển công nghệ Sự phát triển đảm bảo chất lượng Nguyên tắc chức đảm bảo chất lượng ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG Trong giai đoạn nghiên cứu thị trường Trong giai đoạn thiết kế Trong giai đoạn sản xuất Trong giai đoạn tiêu dùng Ý nghĩa đảm bảo chất lượng ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG Trong giai đoạn nghiên cứu thị trường Tìm hiểu về: - nhu cầu khách hàng - khách hàng tiềm - đối thủ cạnh tranh Nghiên cứu thị trường giúp người sản xuất, người cung ứng đưa định: - sản xuất gì? - sản xuất nào? - Bán gì? - tập trung vào ai? - Khuyến mại giá bán sản phẩm nào? ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG Trong giai đoạn thiết kế giai đoạn chuyển đổi yêu cầu khách hàng thành thông số kỹ thuật cụ thể ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG trình bắt đầu sản xuất hàng loạt sản phẩm để đưa thị trường Trong giai đoạn sản xuất máy móc người D A Chất lượng C B dây chuyền công nghệ thiết bị ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG Trong giai đoạn tiêu dùng  hướng dẫn người sử dụng,  thỏa mãn khiếu nại,  xây dựng hệ thống bảo hành,  bảo dưỡng động linh hoạt ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG Nguyên tắc chức đảm bảo chất lượng Chức Các nguyên đảm bảo chất tắc đảm bảo lượng chất lượng ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG Chức đảm bảo chất lượng Chức tạo lập triển khai sách kiểm sốt chất lượng, sách đảm bảo chất lượng Chức đánh giá, kiểm tra kiểm soát chất lượng Thu thập, phân tích xử lý số liệu chất lượng cần phải thực Chức lập kế hoạch bước áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG Các nguyên tắc đảm bảo chất lượng Tiếp cận nắm rõ yêu cầu KH Khách hàng hết Tất phận có trách nhiệm ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CÁC GIAI ĐOẠN QUYẾT ĐỊNH CL THUỐC Nguyên liệu Nghiên cứu, phát minh thuốc sản xuất kiểm nghiệm Sản xuất, chế tạo thuốc Bảo quản Phân phối, tồn trữ phân phối Kê đơn, bán thuốc, hướng dẫn sử dụng thuốc sử dụng BỆNH NHÂN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CL THUỐC Sự phát triển khoa học kỹ thuật Nhu cầu kinh tế VĨ MÔ Hiệu lực chế quản lý Những yếu tố văn hóa, truyền thốngthói quen CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CL THUỐC VI MÔ Method PP nghiên cứu Phát minh chế tạo Môi trường công nghệ Menpower Con người, trí tuệ, tuân thủ, lực quản lý Material M M M M Nguyên liệu, tá dược, bao bì, lượng, nước… Machines Máy móc, thiết bị GPx - Nghiên cứu phát triển (GLP – thực hành tốt phòng nghiên cứu tiền lâm sàng, GCP) - Thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) - Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc (GLP) - Thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP) - Thực hành tốt phân phối thuốc (GDP) - Thực hành tốt nhà thuốc (GPP) - Thực hành tốt việc giám sát chất lượng sau phân phối (GMMSP) ... hoạt ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG Nguyên tắc chức đảm bảo chất lượng Chức Các nguyên đảm bảo chất tắc đảm bảo lượng chất lượng ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG Chức đảm bảo chất lượng Chức tạo... ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CÁC GIAI ĐOẠN QUYẾT ĐỊNH ĐẾN CL THUỐC CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CL THUÓC GPx ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG Ý nghĩa đảm bảo chất lượng ĐẢM BẢO CL THUỐC Quá trình... trình phát triển quản lý chất lượng theo giai đoạn phát triển công nghệ Sự phát triển đảm bảo chất lượng Nguyên tắc chức đảm bảo chất lượng ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG Trong giai đoạn nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác bảo đảm chất lượng thuốc, Công tác bảo đảm chất lượng thuốc

Từ khóa liên quan