0

hh6t4

2 0 0
  • hh6t4

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 05:59

Thực hành: - Nhóm trưởng là tổ trưởng các tổ phân công nhiệm vụ cho từng thành viên tiến hành chôn cọc thẳng hàng với hai mốc A và B mà giáo viên cho trước cọc ở giữa hai mốc A, B cọc nằ[r] (1)Tuần: Tiết: Ngày soạn: 10 – 09 – 2014 Ngày dạy : 13 – 09 – 2014 §4 THỰC HÀNH: TRỒNG CÂY THẲNG HÀNG I Mục Tiêu: Kiến thức: - HS biết trồng cây chôn các cọc thẳng hàng với dựa trên khái niệm ba điểm thẳng hàng Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ thuật xác định để ứng dụng vào thực tế Thái độ: - Ý thức vận dụng kiến thức vào đời sống thực tế - Khả hoạt động theo nhóm II Chuẩn Bị: - GV: SGK, cọc tiêu, dây dọi, búa đóng cọc - HS: SGK , Mỗi nhóm thực hành (1 tổ HS từ – 10 em) chuẩn bị búa đóng cọc, dây dọi, từ đến cọc tiêu đầu nhọn (hoặc cọc có thể đứng thẳng) sơn mào đỏ, trắng xen kẽ Cọc thẳng tre gỗ dài khoảng 1,5 m III Phương pháp: - Nêu vấn đề, vấn đáp, thực hành IV Tiến Trình: Ổn định lớp: 6A3:…………… 6A4:……/……… Kiểm tra bài cũ: (2’) - GV kiểm tra công tác chuẩn bị HS 3.Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV Hoạt động 1: (2’) GV thông báo nhiệm vụ a) Chôn các cọc hàng rào thẳng hàng nằm hai cột mốc A và B HOẠT ĐỘNG CỦA HS GHI BẢNG Dụng cụ - HS nhắc lại nhiệm vụ phải Ba gôc nhẹ có gắn dây dọi( ta nên làm (hoặc phải biết cách làm) sơn màu) tiết học này b) Đào hố trồng cây C thẳng hàng với hai cây A và B đã có hai đầu - Cả lớp ghi bài Khi đã có dụng cụ tay chúng ta cần tiến hành làm nào? Hoạt động 2: (8’) Tìm hiểu cách làm - GV làm mẫu trước toàn lớp Cách làm: B1: Cắm (hoặc đặt) cọc tiêu thẳng đứng với mặt đất hai điểm A và B B2: HS1 đứng vị trí gần điểm A HS đứng vị trí điểm C (điểm C áng chừng nằm A và B) Cách thực hiện: - Cả lớp cùng đọc mục trang 108 SGK (hướng dẫn cách làm) và quan sát kỹ hai tranh vẽ hình 24 và hình 25 thời gian phút - Hai đại diện HS nêu cách làm B1: Cắm (hoặc đặt) cọc tiêu thẳng đứng với mặt đất hai điểm A và B B2: HS1 đứng vị trí gần điểm A HS đứng vị trí điểm C (điểm C áng chừng nằm A và B) (2) B3: HS1 nhắm và hiệu cho HS đặt cọc tiêu vị trí điểm C cho HS thấy cọc tiêu A che lấp hoàn toàn hai cọc tiêu vị trí B và C  Khi đó điểm A, B, C thẳng hàng + GV thao tác: Chôn cọc C thẳng hàng với cọc A, B hai vị trí C (C nằm A và B; B nằm A và C) Hoạt động 3: Học sinh thực hành theo nhóm (25’) - HS ghi bài vào - Lần lượt hai HS thao tác đặt cọc C thẳng hàng với hai cọc A, B trước toàn lớp (mỗi HS thực trường hợp vị trí C A, B) B3: HS1 nhắm và hiệu cho HS đặt cọc tiêu vị trí điểm C cho HS thấy cọc tiêu A che lấp hoàn toàn hai cọc tiêu vị trí B và C Thực hành: - Nhóm trưởng (là tổ trưởng các tổ) phân công nhiệm vụ cho thành viên tiến hành chôn cọc thẳng hàng với hai mốc A và B mà giáo viên cho trước (cọc hai mốc A, B cọc nằm ngoài A, B) - Mỗi nhóm HS có ghi lại biên thực hành theo trình tự các khâu: 1) Chuẩn bị thực hành (kiểm tra cá nhân) 2) Thái độ, ý thức thực hành (cụ thể cá nhân) 3) Kết thực hành: Nhóm tự đánh giá Tốt – Khá – Trung bình (Hoặc có thể tự cho điểm) Củng Cố: (5’) - GV nhận xét, đánh giá kết thực hành nhóm - GV tập trung HS và nhận xét toàn lớp Hướng dẫn nhà: (3’) - HS vệ sinh chân tay, cất dụng cụ chuẩn bị học sau Rút kinh nghiệm tiết dạy: (3)
- Xem thêm -

Xem thêm: hh6t4, hh6t4