0

BLA

4 1 0
  • BLA

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 05:51

+Vận dụng kiến thức liên môn: Toán; Vật lý: Địa Lý;Lịch sử; Máy tính tìm tỉ số lượng giác,tính toán và dùng giác kế; công nghệ thông tin: tra mạng và lời Văn diễn đạt để giải quyết các t[r] (1)Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Daklak Phòng Giáo dục Huyện Buôn Đôn Trường THCS Nguyễn Trường Tộ Họ và Tên nhóm Trưởng: ……………… ………… Lớp 9… Họ và Tên HS1: ………………………………………Lớp 9… Họ và Tên HS2: ………………………………………Lớp 9… BÀI DỰ THI VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC TÌNH HUỐNG THỰC TIỄN, CUỘC SỐNG I/ MỤC ĐÍCH: + Sử dụng định nghĩa Tỉ số lượng giác; Máy tính và am hiểu xã hội để làm bài thi này +Vận dụng kiến thức liên môn: Toán; Vật lý: Địa Lý;Lịch sử; Máy tính tìm tỉ số lượng giác,tính toán và dùng giác kế; công nghệ thông tin: tra mạng và lời Văn diễn đạt để giải các tình thực tiễn đặt bài thi này II/Ý NGHĨA CỦA BÀI DỰ THI: + Sau giải bài 3, bài bài thi; gây tò mò và tìm hiểu thêm các kiện đã xảy ra, địa lý quần đảo Hoàng sa và Trường sa qua Google + Biết quan sát địa hình thực địa nơi mình qua sống, để xác định chiều cao vật; khoảng cách điểm (2 vật) đã diễn quá khứ lịch sử mà không thể trực tiếp đo đạt được,có thực tiễn III/ THIẾT BỊ HỌC, TÀI LIỆU THAM KHẢO: + Máy tính; thước đo độ dài; Giác kế +Có tham khảo và nghiên cứu “DỰ ÁN DẠY HỌC:ỨNG DỤNG TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ MÁY TÍNH VÀO THỰC TIỄN ĐỜI SỐNG, XÃ HỘI” Của thầy Lê Thiện Đức +Có tham khảo và nghiên cứu các kiện liên quan trên google + Nắm nguyên lý chuyển động máy bay; tàu thủy có động cơ; Địa hình thực địa; Qua đó tìm hiểu thêm các kiện có liên quan trên Google và sách; báo và thông tin đại chúng IV/ TIẾN TRÌNH VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC TÌNH HUỐNG THỰC TIỄN, CUỘC SỐNG A/ Luyện tập giải số bài toán thực tiễn thông qua các tiết luyện tập và ôn tập chương tỉ số lượng giác : Bài 1: Một máy bay bay lên với vận tốc 400 km/h Đường bay lên tạo với phương nằm ngang góc 30 Hỏi sau 1,5 phút máy bay bay lên cao bao nhiêu kilômét theo phương thẳng đứng? Giải: Quãng đường máy bay bay 1,5 phút là S = v.t = 400.0,025 = 10 km Xét ∆ ABH ta có Hˆ 90 BH  AB.sin A 10.sin 300 = 5km Vậy sau 1,5 phút máy bay bay lên cao 5km (2) Baøi 2: Một tàu với vận tốc 2km/h vượt qua khúc sông nước chảy mạnh phút Biết đường tàu tạo với bờ góc 700 Tính chiều rộng khúc sông ? Giải: Chiều rộng khúc sông là CB, B A Thực tế quãng đường tàu là CA ( hình vẽ) Đổi: 5phút = 12 1 AC= 12 = (km)≈ 166 , 7( m) Vaäy AC 167(m) ❑ ❑ 70 C Δ BCA :B =90 ; A=70 (SLT) BC sin A= ⇒ BC=AC sin A = 167.Sin700 AC 157m Vậy Chiều rộng khúc sông CB khoảng157m Bài 3: Ngày 13/ 7/2014 lúc tàu Việt Nam hoạt động cách khu vực hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981) là 10 hải lý; Trung quốc đã điều máy bay chiến đấu bay lên từ khu vực hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981) đến khu vực tàu Việt Nam hoạt động, độ cao 1500m (Như mô hình vẽ ) Biết hải lý = 1852 mét a/ Tính góc tạo đường bay lên với phương nằm ngang ? b/ Giàn khoang HD-981 đặt trái phép cách đảo Lý Sơn (Quãng Ngãi) bao nhiêu hải lý? c/ Giàn khoang HD-981 đặt trái phép cách đảo Tri Tôn ( Hoàng Sa) bao nhiêu hải lý? d/Việt Nam quần đảo Hoàng Sa năm nào? Hiện Trung Quốc và Việt Nam có còn tranh chấp quần đảo Hoàng Sa hay không? Giải: a/Khu vực hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 là A Khu vực tàu Việt Nam hoạt động là H B Vị trí máy bay độ cao 1500m trên khu vực tàu Việt Nam là B (Như hình vẽ ) Xét ∆ ABH : Hˆ 90 , BH= 1500m AH= 10 hải lý = 18520m HB 1500 Ta có : tan HAB= HA =18520 ⇒ HAB=4 37 ' 49 ,73 '' ❑ ❑ A H ❑ Vậy góc tạo đường bay lên với phương nằm ngang là: HAB=40 37 ' 49 , 73 '' b/ Giàn khoang HD-981 đặt trái phép cách đảo Lý Sơn (Quãng Ngãi) 120 hải lý c/ Giàn khoang HD-981 đặt trái phép cách đảo Tri Tôn (Hoàng Sa) 17 hải lý d/ Việt Nam quần đảo Hoàng Sa sau hải chiến năm 1974 Hiện Trung Quốc và Việt Nam tranh chấp đảo Hoàng Sa (3) Bài 4: Ngày 14/ 3/ 1988 lúc tàu HQ 505 Việt Nam di chuyển bãi cạn san hô ( I ) đá Cô Lin để cắm cờ chủ quyền, đến Điểm B cách điểm (I) là 1,05 hải lý thì bị pháo 85,100 ly trên tàu Trung Quốc vị trí A bắn trúng vaò buồng máy hư, kho tàu HQ 505 bị bốc cháy, chiến sĩ ta sửa chữa và dập tắt lửa tăng hết công suất lao bãi cạn san hô ( I ) đá Cô Lin và cắm cờ điểm K trên ❑ ❑ ❑ đá Cô Lin Biết I =900 ; IKB =64 ; AKI =730 a/Tính khoảng cách tàu ta và tàu Trung Quốc? b/ Đá Cô Lin có hình dạng nào? Mỗi cạnh bao nhiêu hải lý? c/ Khu vực Đá Cô Lin thuộc quần đảo nào? Sau chiến năm 1988 Việt Nam đảo nào? Giải: a/ IB= 1,05 hải lý 1945 m ❑ Δ IKB : I =900 ⇒ tanIKB= IA=IK tan K =949 tan 73 ≈ 3104 m , 63 Hải lý K ⇒ BA =IA – IB =3104 – 1945 = 1159 m Vậy khoảng cách tàu ta và tàu Trung Quốc lúc đó khoảng , 63 Hải lý b/ Đá Cô Lin có dạng tam giác, cạnh cong ? Mỗi cạnh khoảng hải lý? c/ Khu vực Đá Cô Lin thuộc quần đảo Trường Sa Sau chiến năm 1988 Việt Nam đảo Gạt ma Baøi 5: Một trụ điện cao 7m có bóng trên mặt đất dài 4m Hãy tính góc mà tia nắng mặt trời tạo với mặt đất? (Làm tròn đến phút) ❑ Δ ABC: A =90 ⇒ ❑ ⇒ C ≈ 60 15 AB TanC= AC = =1,75 ' Vậy góc mà tia nắng mặt trời tạo với mặt đất khỏang 600 15' B/ Chúng em Thực hành xác định chiều cao và khoảng cách điểm thực địa nơi em sinh sống: BÀI THỰC HÀNH XÁC ĐỊNH CHIỀU CAO CỦA CÂY Ở TRƯỚC SÂN TRƯỜNG (Do GV định)? A + Chieàu cao cuûa cây laø AD + Đặt giác kế thẳng đứng, cách gốc cây khoảng CD (Như mơ hình) : O B C D - Dùng thước dây (30m) đo khoảng cách từ gốc cây đến nơi đặt giác kế : CD = …… B I IB 1945 ⇒ IK= ≈ 949 m IK tan 64 (4) + Điều chỉnh chiều cao giác kế OC = ………….(m); Từ ống ngắm giác kế (O): Điều chỉnh ống ngắm đến B qua vạch số , điều chỉnh ống ngắm đến A,thấy kim giác kế qua vạch số …… + Vì cây vuông góc với mặt đất nên tam giác AOB vuông B: ❑ AB ^B ⇔ AB = OB Tan A O Ta coù : Tan AOB = OB vaø AD = AB +BD ^ B + CO = ……… x Tan…+………… (m) Hay AD = CD.Tan A O Vậy chiều cao cây trước trường cần xác định cao khoảng: …… (m) BÀI THỰC HÀNH Xác định Khoảng cách từ điểm A đến điểm B cánh đồng gần nhà em? +Khi ta đồi bên này cánh đồng: lấy điểm A ,từ A dùng giác kế vạch đường Ax; Chọn Điểm B (Bên đồi cánh đồng), cho: Ax AB ( mô hình) x C B A + Trên Ax lấy điểm C : Dùng thước dây (30m) đo AC= ….(m) ^ B= .0 Từ C xác định trực tiếp giác kế: A C ❑ ❑ AB 0 ^ Δ ABC: A =90 , Ta có: tan A C B= AC ⇔ AB=AC tan ACB= tan ≈ ( m ) Vậy Khoảng cách từ điểm A đến điểm B cánh đồng gần nhà em khoảng……… (5)
- Xem thêm -

Xem thêm: BLA, BLA