0

Ke hoach to Tieng Anh tuan 35

1 0 0
  • Ke hoach to Tieng Anh tuan 35

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 05:33

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - tự do - hạnh phúc.. Nguyễn Thị Lê Dung.[r] (1)TRƯỜNG THCS I SÔNG ĐỐC TỔ TIẾNG ANH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - tự - hạnh phúc Sông Đốc, ngày 02 tháng 05 năm 2014 KẾ HOẠCH TUẦN 35 NĂM HỌC 2013 - 2014 (Từ ngày 05 - 05 - 2014 đến ngày 10 - 05 - 2014) THỨ/ NGÀY Thứ Hai 05 - 05 THỰC HIỆN NỘI DUNG CÔNG VIỆC - Thi HK (GDCD, Tiếng Anh) GV chuẩn bị máy nghe; Sáng: Dung, Hương Chiều: Chí, Thúy, Thảo - Dự họp Hội đồng sư phạm (GV dạy buổi chiều họp lúc 7h30; GV dạy buổi sáng họp lúc 13h30) Thứ Ba 06 - 05 - Thi HK (Toán, Sử, Sinh) Thứ Tư 07 - 05 - Soạn giảng theo TKB - Đăng ký tiết thao giảng tuần 36, 37 (nộp cho thầy An) Huệ Thứ Năm - Soạn giảng theo TKB 08 - 05 Thứ Sáu 09 - 05 - Soạn giảng theo TKB - Thi HK (Vật Lý) - Trình duyệt kế hoạch tuần 36 Thứ Bảy 10 - 05 - Soạn giảng theo TKB - Thi HK (Hóa 8+9) vào tiết sinh hoạt KÝ DUYỆT Người lập Nguyễn Thị Lê Dung (2)
- Xem thêm -

Xem thêm: Ke hoach to Tieng Anh tuan 35, Ke hoach to Tieng Anh tuan 35