0

nho quy thay co

1 0 0
  • nho quy thay co

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 05:00

Để cung cấp đủ điện năng cho khu công nghiệp này người ta dùng máy tăng áp ở nơi phát với hệ số biến áp là 4?. Khi đó ở khu công nghiệp cần dùng máy hạ áp có hệ số biến áp bằng bao nh[r] (1)Nhờ quý thầy cô bạn làm giúp Xin cảm ơn! Câu 1: Hai vật dđ đh với tần số góc ω (rad/s) Biên độ A1 + A2 = 12cm Tại thời điểm t (s), Vật có li độ x1 vật có li độ x2 thỏa mãn 3x1.x2= 1350t+500 Tìm giá trị nhỏ ω ? A 40,8 B.30,2 C.12,5 D.25,0 Câu 2: Một đoạn mạch xoay chiều AB gồm RCL nối thứ tự M điểm tụ cuộn dây Biết 2L>R2C Mắc hai đầu mạch AB vào cực máy phát điện xoay chiều pha Khi roto quay với n1 = 600 vòng/phút n2= 900 vịng/phút cường độ hiệu dụng mạch Khi roto quay với n3 = 300 vòng/phút n4= 1200 vịng/phút điện áp hiệu dụng hai đầu tụ Còn roto quay với vận tốc n vịng/phút điện áp hai đầu đoạn AM lệch pha 1200 so với đoạn MB Giá trị n gần với giá trị sau đây? A.540vòng/phút B.1600vòng/phút C.460vòng/phút D.1400vòng/phút Câu 3: Điện truyền từ nhà máy phát điện nhỏ đến khu công nghiệp may đường dây tải điện pha Ở khu công nghiệp người ta dùng máy hạ áp có hệ số biến áp 1/36 đủ cho 75% máy may hoạt động Để cung cấp đủ điện cho khu công nghiệp người ta dùng máy tăng áp nơi phát với hệ số biến áp Khi khu cơng nghiệp cần dùng máy hạ áp có hệ số biến áp bao nhiêu? Các biến áp lí tưởng
- Xem thêm -

Xem thêm: nho quy thay co, nho quy thay co