0

thi ki 2 20142015

6 0 0
  • thi ki 2 20142015

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 04:50

Câu 44: Khi nói về thực vật, nhận định đúng là A ứng động giúp cây thích nghi đa dạng đối với sự thay đổi của môi trường để tồn tại và phát triển B thực vật có khả năng thích nghi cao độ[r] (1)Trường THPT Xuân Trường Tổ Hóa – Sinh ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II- Năm học: 2014-1015 MÔN SINH HỌC LỚP 11 Thời gian làm bài 45 phút (không kể thời gian phát đề) (Đề thi gồm 40 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 0111 Họ tên học sinh: ……………………………………lớp 11A…… Chọn đáp án đúng cho câu I Phần chung cho tất các thí sinh ( từ câu  32) Câu 1: Đặt hạt đậu nảy mầm vị trí nằm ngang Sau thời gian, thân cây cong lên, còn rễ cây cong xuống Hiện tượng này gọi là A thân cây có tính hướng đất dương còn rễ cây có tính hướng đất âm B thân cây và rễ cây có tính hướng đất dương C thân cây và rễ cây có tính hướng đất âm D thân cây có tính hướng đất âm còn rễ cây có tính hướng đất dương Câu 2: Ở hầu hết các loài động vật, quá trình sinh sản hữu tính gồm giai đoạn nối tiếp nhau: A phát triển phôi thai (hợp tử phát triển thành thể mới), thụ tinh, hình thành giao tử B thụ tinh, phát triển phôi thai, hình thành giao tử (tinh trùng và trứng) C phát triển phôi thai (hợp tử phát triển thành thể mới), hình thành giao tử, thụ tinh D hình thành giao tử (tinh trùng và trứng), thụ tinh, phát triển phôi thai Câu 3: Hoocmôn thực vật xitôkinin không có tác dụng A kích thích nảy mầm, hoa B ức chế ngọn, kích thích phát triển chồi bên C kích thích đóng khí khổng điều kiện khô hạn D kìm hãm già hóa Câu 4: Cơ sở uốn cong hướng tiếp xúc là sinh trưởng A Không đồng các tế bào hai phía đối diện quan, các tế bào phía không tiếp xúc sinh trưởng nhanh làm cho quan uốn cong phía tiếp xúc B đồng các tế bào hai phía quan, các tế bào phía không tiếp xúc sinh trưởng nhanh làm cho quan uốn cong phía tiếp xúc C không các tế bào hai phía đối diện quan, các tế bào phía không tiếp xúc sinh trưởng chậm làm cho quan uốn cong phía tiếp xúc D không đồng hai phía quan, các tế bào phía tiếp xúc sinh trưởng nhanh làm cho quan uốn cong phía tiếp xúc Câu 5: Khi nói sinh trưởng thực vật, phát biểu nào sau đây đúng ? a- sinh trưởng sơ cấp hoạt động mô phân sinh đỉnh còn sinh trưởng thứ cấp lại hoạt động mô phân sinh bên b- sinh trưởng sơ cấp giúp cây sinh trưởng theo chiều dài còn sinh trưởng thứ cấp lại giúp cây sinh trưởng chiều ngang c- sinh trưởng sơ cấp hoạt động mô phân sinh bên còn sinh trưởng thứ cấp lại hoạt động mô phân sinh đỉnh d- sinh trưởng thứ cấp có cây và lá mầm.e- sinh trưởng sơ cấp có cây và lá mầm A a, b, e B b, c, d C a, c, e D b, d,e Câu 6: Ở động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch A nhờ các hạch thần kinh liên hệ với nên kích thích nhẹ điểm thì gây phản ứng toàn thân và tiêu tốn nhiều lượng B nhờ có hạch thần kinh nên số lượng tế bào thần kinh động vật tăng lên, động vật phản ứng nhanh, chính xác và hiệu giới động vật C các tế bào thần kinh hạch nằm gần số lượng tế bào thần kinh ít nên phản ứng chúng chậm chạp, kém hiệu giới động vật D hạch thần kinh điều khiển vùng xác định trên thể nên động vật phản ứng chính xác hơn, tiết kiệm lượng so với hệ thần kinh dạng lưới (2) Câu 7: Tắm vào lúc ánh sáng yếu có lợi cho sinh trưởng và phát triển trẻ nhỏ vì tia tử ngoại làm cho tiền vitamin D biến thành vitamin D có vai trò chuyển hoá A Canxi để hình thành xương B Natri để hình thành xương C Photpho để hình thành xương D Kali để hình thành xương Câu 8: Ở thực vật có hoa, quá trình hình túi phôi diễn ra: Một tế bào (I) giảm phâm tạo tế bào đơn bội (n), bị thoái hóa, tế bào còn lại (II) tạo túi phôi (có noãn cầu đơn bội và nhân cực 2n) Các từ (cụm từ) vị trí (I) và (II) tương ứng là A (I) sinh noãn (2n); (II) nguyên phân lần B (I) sinh noãn (n); (II) nguyên phân lần C (I)sinh noãn(2n); (II) nguyên phân lần D (I) sinh noãn (n); (II) nguyên phân lần Câu 9: Ý nào không đúng với ưu điểm phương pháp nuôi cấy mô? A Duy trì tính trạng mong muốn mặt di truyền B Nhân nhanh với số lượnglớn cây giống và bệnh C Phục chế cây quý, hạ giá thành cây nhờ giảm mặt sản xuất D Dễ tạo nhiều biến dị di truyền tạo nguồn nguyên liệu cho chọn giống Câu 10: Nếu tuyến yên sản sinh quá ít quá nhiều hoocmôn sinh trưởng giai đoạn trẻ em dẫn đến hậu A các đặc điểm sinh dục nam kém phát triển B người bé nhỏ người khổng lồ C chậm lớn ngừng lớn, trí tuệ kém D các đặc điểm sinh dục phụ nữ kém phát triển Câu 11: Các hình thức sinh sản vô tính động vật gồm: A Phân đôi, nảy chồi, phân mảnh, trinh sinh B Nảy chồi, bào tử, phân đôi, trinh sinh C Phân chồi, phân đôi, trinh sinh, phân mảnh D Phân chồi, bào tử, phân mảnh, trinh sinh Câu 12: Cây cà phê hoa điều kiện chiếu sáng ít 12 ngày, cà phê thuộc nhóm cây A dài ngày B ngày ngắn C ngày dài D ngắn ngày Câu 13: Trong kĩ thuật ghép cành, cần phải cắt bỏ hết lá cành ghép vì A để tập trung nước nuôi các cành ghép B để tránh gió, mưa làm lay cành ghép C loại bỏ sâu bệnh trên lá cây D để tiết kiệm nước cung cấp cho lá Câu 14: H́ình thức sinh sản nảy chồi gặp nhóm động vật A nguyên sinh, giun đốt B bọt biển, ruột khoang C ruột khoang, giun dẹp D bọt biển, giun dẹp Câu 15: Chiều hướng tiến hóa sinh sản hữu tính động vật: a- Từ thụ tinh đến thụ tinh ngoài b Từ tự thụ tinh đến thụ tinh chéo c- Từ đẻ trứng đến đẻ d- Từ thể đơn tính đến thể lưỡng tính e- Từ trứng chưa chăm sóc bảo vệ đến trứng chăm sóc, bảo vệ Những phát biểu đúng là A a, b, d B a, d, e C a, b, c D b, c, e Câu 16: Phát triển thực vật là toàn biến đổi diễn chu kì sống cá thể, biểu quá trình liên quan A sinh trưởng, phát sinh hình thái và tạo các quan thể B sinh trưởng, phân hóa tế bào, mô và phát sinh hình thái tạo nên các quan thể C sinh trưởng, phân hóa các quan và phát sinh hình thái tạo nên các quan thể D sinh trưởng, tăng số lượng tế bào, mô và phát sinh hình thái tạo nên các quan thể Câu 17: Vận động cây phản ứng lại thay đổi tác nhân môi trường tác động (I) đến các phận cây gọi là (II) Các từ (cụm từ) điền vào (I) và (II) tương ứng là A I - đồng đều, II - ứng động B I - từ phía, II - cảm ứng C I - đồng đều, II - hướng động D I - từ phía, II - ứng động Câu 18: Phát triển qua biến thái không hoàn toàn là kiểu phát triển mà non A có các đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lí tương tự với trưởng thành B phát triển chưa hoàn thiện, phải trải qua nhiều lần lột xác biến đổi thành trưởng thành C có các đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lí khác với trưởng thành D phát triển hoàn thiện, không phải trải qua lột xác (3) Câu 19: Người ta sử dụng auxin tự nhiên (AIA) và auxin nhân tạo ( ANA, AIB) để A hạn chế rễ cành giâm, cành chiết, tăng tỉ lệ thụ quả, tạo không hạt, nuôi cấy mô và tế bào thực vật, diệt cỏ B kích thích rễ cành giâm cành chiết, tăng tỷ lệ thụ quả, tạo có nhiều hạt, nuôi cấy mô và tế bào thực vật C kích thích rễ cành giâm, cành chiết, tăng tỉ lệ thụ quả, tạo không hạt, nuôi cấy mô và tế bào thực vật, diệt cỏ D kích thích rễ cành giâm, cành chiết, hạn chế tỉ lệ thụ quả, tạo không hạt, nuôi cấy mô và tế bào thực vật, diệt cỏ Câu 20: Các hooc môn điều hòa sinh trưởng phát triển động vật có xương sống gồm A hoocmon sinh trưởng, testosteron, ostrogen, ecdixon B hooc môn sinh trưởng, tiroxin, testosteron, ostrogen C hoocmon sinh trưởng, juvenin, tiroxin, ecdixon D hoocmon sinh trưởng, testosteron, juvenin, tiroxin Câu 21: Phát biểu nào sau đây là không đúng? A Không dùng auxin nhân tạo với nông phẩm trực tiếp làm thức ăn vì chúng không có enzim phân giải nên tích lũy và gây độc cho người và động vật B Người ta xếp cà chua chín cùng với cà chua xanh để kích thích quá trình chín xanh nhờ xitokinin chín giải phóng C Chất độc màu da cam có tác dụng gây rụng lá thực vật và chứa dioxin có khả gây hại cho người chất phóng xạ tích tụ thể người gây đột biến gen D Sử dụng hoocmôn thực vật với nồng độ thích hợp giúp tăng suất cây trồng, sử dụng với nồng độ quá cao có thể phá hủy hay gây chết mô và tế bào sinh vật Câu 22: Sinh sản vô tính tự nhiên thực vật gồm các h́ ình thức A sinh sản bào tử và giâm, chiết, ghép, nuôi cấy mô tế bào B giâm, chiết, ghép và nuôi cấy mô tế bào C sinh sản bào tử và sinh sản sinh dưỡng D sinh sản sinh dưỡng cách giâm, chiết, ghép, nuôi cấy mô tế bào Câu 23: Cho các phương pháp sau: (I) lai giống, (II) chọn lọc nhân tạo (III) vệ sinh chuồng trại (IV) công nghệ phôi (V) sử dụng chất kích thích sinh trưởng Các phương pháp cải tạo giống vật nuôi gồm A (I), (II), (IV) B (II), (IV), (V) C (I), (IV),(V) D (II), (III), (IV) Câu 24: Các hooc môn nào đây thuộc nhóm hooc môn ức chế sinh trưởng thực vật? A êtilen, gibêrelin B auxin, gibêrelin C êtilen, axit abxixic D auxin, êtilen Câu 25: Sinh sản sinh dưỡng thực vật là hình thức sinh sản mà thể hình thành từ A kết hợp giao tử đực và giao tử cái qua thụ tinh tạo hợp tử B phần quan sinh sản thể mẹ hoa, quả, hạt… C phần quan sinh dưỡng thể mẹ thân củ, rễ, lá… D kết hợp thể đực và thể cái qua thụ tinh tạo hợp tử Câu 26: Khi nói tác dụng hoocmôn sinh trưởng và phát triển động vật, nhận định không đúng là A Iôt là thành phần cấu tạo hoocmôn sinh trưởng người, để đảm bảo phát triển bình thường thể cần cung cấp đủ iôt cho thể hàng ngày qua thức ăn B người, trẻ em thiếu tiroxin làm giảm chuyển hóa tế bào, giảm sinh nhiệt nên chịu lạnh kém, chậm lớn, não ít nếp nhăn, tế bào não giảm, trí tuệ thấp C người, thiếu hoocmon GH vào giai đoạn trẻ em lớn làm chậm lớn hay ngừng lớn, thể tiết hoocmon này quá nhiều gây bệnh “người khổng lồ” D người, muốn chữa bệnh lùn cần tiêm GH vào giai đoạn sinh trưởng (còn nhỏ) vì hoocmôn GH làm cho xương trẻ em dài với người lớn không có tác dụng (4) Câu 27: Xung thần kinh truyền đến tận cùng sợi thần kinh, tới các (I) làm thay đổi tính thấm Ca2+  Ca2+ tràn từ dịch mô vào dịch bào chùy xinap  vỡ các bóng chứa chất trung gian hóa học vào (II) đến (III)  làm thay đổi tính thấm màng sau xinap tạo thành (IV) truyền tiếp Các từ (cụm từ) điền vào (I), (II), (III) và (IV) tương ứng với quá trình truyền xung thần kinh qua xinap là A (I) màng trước xinap, (II) màng sau xinap, (III) khe xinap, (IV) xung thần kinh B (I) chùy xinap, (II) khe xinap, (III) màng sau xinap, (IV) xung thần kinh C (I) chùy xinap, (II) khe xinap, (III) màng trước xinap, (IV) xung thần kinh D (I) màng trước xinap, (II) khe xinap, (III) màng sau xinap, (IV) điện nghỉ Câu 28: Việc điều hoà quá trình sinh tinh người chịu tác động các hoocmôn A GnRH, testostêrôn và prôgestêrôn B GnRH, FSH, LH, prôgestêrôn C FSH, LH, ơstrôgen D GnRH, FSH, LH, testostêrôn Câu 29: Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản A không có hợp giao tử đực và giao tử cái, cái sinh khác và khác thể mẹ B.có hợp giao tử đực và giao tử cái, cái sinh giống và giống thể mẹ C.có hợp giao tử đực và giao tử cái, cái sinh khác và khác thể mẹ D.không có hợp giao tử đực và giao tử cái, cái sinh giống và giống thể mẹ Câu 30: Các chất độc hại thuốc lá, chất phóng xạ, … gây quái thai vì nó A gây chết hợp tử B gây chết tinh trùng C gây sai lệch quá trình sinh trưởng và phát triển D gây chết trứng Câu 31: Nhận định không đúng là A việc xâm phạm rừng, làm biến đổi môi trường sống các loài theo hướng tiêu cực là nguyên nhân chính khiến nhiều loài động vật sách Đỏ bị tuyệt chủng B bảo tồn các loài động vật hoang dă, động vật quý để trì cân sinh thái C khai thác, đánh bắt động vật vào mùa sinh sản là hiệu và ít gây tổn hại đến các quần thể động vật vì lúc này số lượng động vật tăng lên nhiều D biến đổi khí hậu môi trường ô nhiễm là nguyên nhân quan trọng làm suy giảm nhiều loài động vật Câu 32: Hàng ngày, phụ nữ uống viên tránh thai có thể tránh mang thai vì viên tránh thai có chứa hoocmôn A GnRH ,FSH,LH có tác dụng kích thích vùng đồi và tuyến yên tiết các hoocmôn prôgestêrôn và ơstrôgen nên trứng không chín và rụng B GnRH ,FSH,LH có tác dụng ức chế vùng đồi và tuyến yên tiết các hoocmôn prôgestêrôn và ơstrôgen nên trứng không chín và rụng C Prôgestêrôn prôgestêrôn + ơstrôgen có tác dụng kích thích vùng đồi và tuyến yên tiết các hoocmôn GnRH ,FSH,LH nên trứng không chín và rụng D Prôgestêrôn prôgestêrôn + ơstrôgen có tác dụng ức chế vùng đồi và tuyến yên tiết các hoocmôn GnRH ,FSH,LH nên trứng không chín và rụng II Phần riêng (học sinh học chương trình nào thì làm phần chương trình đó) A Chương trình ( từ câu 33  40) Câu 33: Điện hoạt động là biến đổi điện nghỉ màng tế bào từ phân cực sang A đảo cực,tái phân cực và phân cực B phân cực, đảo cực và tái phân cực C phân cực, tái phân cực và đảo cực D đảo cực, phân cực và tái phân cực Câu 34: Nhóm động vật có kiểu sinh trưởng, phát triển qua biến thái hoàn toàn là A châu chấu, muỗi, khỉ, ếch B gà, mèo, ếch, muỗi, C bướm, muỗi, ruồi, ếch,… D rắn, ếch, ruồi, bướm Câu 35: Một mèo đói nghe thấy tiếng bày bát đĩa lách cách nó đã vội vàng chạy xuống bếp Đây là ví dụ vê hình thức học tập A quen nhờn B điều kiện hoá đáp ứng C học khôn D điều kiện hoá hành động Câu 36: Xuân hóa là tượng cây hoa phụ thuộc vào yếu tố nào đây? A Nhiệt độ thấp B Độ dài ngày C Quang chu kì D Tuổi cây (5) Câu 37: Dựa vào tác nhân kích thích, hướng động chia thành A hướng đất, hướng sáng, hướng nước và hướng tiếp xúc B hướng động âm (sinh trưởng hướng phía tác nhân kích thích) và hướng động dương (sinh trưởng tránh xa nguồn kích thích) C hướng động dương (sinh trưởng hướng phía tác nhân kích thích) và hướng động âm (sinh trưởng tránh xa nguồn kích thích) D hướng động sinh trưởng và hướng động không sinh trưởng Câu 38: Tập tính bẩm sinh là tập tính A hình thành quá trình sống, đặc trưng cho loài B có động vật có tổ chức thần kinh đơn giản C sinh đã có, đặc trưng cho loài, không di truyền D sinh đã có, di truyền từ bố mẹ, đặc trưng cho loài Câu39: Đặc điểm cảm ứng thực vật là A phản ứng chậm, phản ứng dễ nhận thấy, hình thức phản ứng kém đa dạng B phản ứng nhanh, phản ứng khó nhận thấy, hình thức phản ứng đa dạng C phản ứng chậm, phản ứng khó nhận thấy, hình thức phản ứng kém đa dạng D phản ứng nhanh, phản ứng dễ nhận thấy, hình thức phản ứng đa dạng Câu 40: Cắt thân cây khoai mì thành nhiều đoạn (hom), đoạn dài chừng 10 -15 cm và có các chồi Đem hom cắm nghiêng cho đầu vào đất ẩm, phần hom trên mặt đất Phương pháp nhân giống này là A ghép cành B nuôi cành C chiết cành D giâm cành B Chương trình nâng cao ( từ câu 41  48) Câu 41: Giữa sinh trưởng và phát triển động vật không tồn mối quan hệ nào đây? A Sinh trưởng và phát triển là quá trình liên quan mật thiết với B Phát triển thúc đẩy sinh trưởng động vật C Trong đời sống cá thể động vật phát triển luôn chiếm ưu D Sinh trưởng tạo tiền đề cho phát triển và là thành phần phát triển Câu 42: Khi đặt cây buồng tối, chiếu sáng từ phía thời gian dài thì thân cây mọc cong phía A không chiếu sáng tế bào phía không chiếu sáng sinh trưởng chậm các tế bào phía chiếu sáng B không chiếu sáng tế bào phía không chiếu sáng sinh trưởng nhanh các tế bào phía chiếu sáng C chiếu sáng các tế bào phía không chiếu sáng sinh trưởng nhanh các tế bào phía chiếu sáng D chiếu sáng tế bào phía không chiếu sáng sinh trưởng chậm các tế bào phía chiếu sáng Câu 43: Khi tế bào bị kích thích tính thấm màng tế bào ion Na+ I làm ion Na+ di chuyển II từ ngoài vào tế bào, đó tính thấm màng ion K+ III khiến K+ IV từ ngoài màng Kết làm cho chênh lệch điện tích hai bên màng không còn gây tượng khử cực I, II, III, IV là A I – tăng mạnh, II – nhanh, III – không đổi, IV – di chuyển chậm B I – không đổi, II – chậm, III – tăng mạnh, IV – di chuyển nhanh C I – giảm mạnh, II – chậm, III – không đổi, IV – di chuyển chậm D I – giảm mạnh, II – chậm, III – tăng mạnh, IV – di chuyển nhanh Câu 44: Khi nói thực vật, nhận định đúng là A ứng động giúp cây thích nghi đa dạng thay đổi môi trường để tồn và phát triển B thực vật có khả thích nghi cao độ với biến đổi môi trường để tồn và phát triển C tưới nhiều nước, bón nhiều phân là biện pháp quan trọng giúp rễ cây phát triển tốt (6) D thay đổi lớn môi trường ít ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển cây xanh Câu 45: Trong các rạp xiếc, người ta đã huấn luyện các động vật làm các trò diễn xiếc thục và tuân thủ hiệu lệnh người dạy thú là ứng dụng việc biến đổi A tập tính học B tập tính bẩm sinh thành tập tính học C các điều kiện hình thành phản xạ D tập tính học thành tập tính bẩm sinh Câu 46: Loại hoocmon cây có liên quan trực tiếp đến hoa cây là A xitôkinin B xitôcrôm C gibêrelin D florigen Câu 47: Biện pháp nào sau đây không phải ứng dụng hiểu biết tập tính động vật phòng trừ sâu hại? A Sử dụng ong mắt đỏ để diệt sâu B Phun thuốc hóa học để diệt nhiều quần thể sâu hại C Sử dụng đực bất thụ để hạn chế và tiêu diệt các quần thể sâu bọ gây hại D Nuôi bọ rùa thả vào đồng ruộng để diệt rệp cam Câu 48:Ưu điểm cây tạo theo phương pháp nhân giống vô tính so với cây mọc từ hạt là I- tạo đa dạng di truyền II- tạo các cá thể thích nghi với điều kiện sống ổn định III- có thời gian sinh trưởng ngắn IV- cho thu hoạch sớm Các ý đúng là A I, III, IV B I, II, III C I, II, III, IV D II, III, IV - HẾT (7)
- Xem thêm -

Xem thêm: thi ki 2 20142015, thi ki 2 20142015